man‎Lucas Jan Lucas Habraken‏‎

[Gebruikersnotities]
ERGDELING OUDERS:
Jan Luijcas Ardt Houbraken x Margriet Joost Pennincx
- Luijcas
- Meriken x Corstiaen Antonis Corstiaen Smits (3 onmindige kids)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351337&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
478 actum et testes ut supra, Luijcas soone Jan Luijcas Ardt Houbraken byden selven Jannen ende Margriet dochter Joost Pennincx tsamen verweckt, Corstiaen soone Antonis Corstiaen Smits met drie onmundige kynderen byden vs. Corsten ende Meriken dochter Jan Luijcas ende Margrieten tsamen verweckt, Jan Gijsberts van den Boghert ende Jan Amijs Janssen momboiren vanden drie onmundige kynderen, scheiding en deling nae aflyvicheyt van Jan Luijcas ende Margriet, Corsten is te deel gevallen tbv. de onmundige kynderen een huijs esthuijs hoff ende erffenisse 9 lop.
Datering: 1600-1605

https://proxy.archieven.nl/235/AA9C8907B49740038B6692BE2944FD89
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
100 Jan zoone Wouter Willemss. man van Anneken dochter Dirick Gerits van Uden verweckt bij Margriet dochter Luijcas Arts Haubraken, vercocht, Luijcas zoone Jan Luijcas, , ¼ i neenen camp hoijlants 2 mergen onder Delsschot in Bacxhoeff, ... 18 julij1616 ...
Datering: 1615-1619

Luijcas Jan Luijcas momboir over kind Corstiaen en Maria.
https://proxy.archieven.nl/235/5E217E34380647F48850F43C27F6B34E
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
44 erffgenamen Henrick Peter Matijss. van Heretum, vercocht, Henrick zoone Corstiaen Anthonis Smits ene helft ende Luijcas Jan Luijcas met Jan Amijss. momber van Aeltgen onmundige dochter Corstiaen Anthonis vs. byden vs. Corstiaen Anthonis ende Mariken dochter Jan Luijcas tzamen verweckt, een camp groeslants 4 mergen onder Delsschot opte Stege, Willem Gijsberts van den Bogaert, erffgenamen Henrick Vercuijlen, Matijs Willem Peterss., erffenisse Sinte Quirijnsgulde binnen den Bossche, actum et testes ut supra, notitie z.j.
Datering: 1623-1626

https://proxy.archieven.nl/235/A9CB4FD46BF54DBC8A1BE780FC5FBBD1
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
189 ontrent den Heyken tusschen Vechel ende Schyndel, Heer Daemsgasthuijs binnen den Bosch, het Wijbosschebroeck, Luijcas Jan Luijcas, Schijndelse schepenbrief dd. 15 december 1615, 16 december 1620, testes Gijsbert Anthonis Smits ende Jan Henricx van Gerwen schepenen, Lambert Henricx van Heeswijck mam van Sophia dochter Lucas Jan Lucas, Sijmon sone Lucas Jans, 13 december 1641, testes Van der Spanck ende Aert Jan Aerts
Datering: 1620-1623

https://proxy.archieven.nl/235/B35532E150194213B9E8EEA4C53FD54E
5122.68 Index schepenprotocol Schijndel (5122.68)
40 ... land opte Heeswyckerstege, Lucas Jan Lucas, ...
Datering: 2.1.1632

OVERLEDEN:
https://proxy.archieven.nl/235/691375BED1234A63ABE765009FE1EF0F
5122.68 Index schepenprotocol Schijndel (5122.68)
70 Daniel zoon van Wouter Pennincx met een verkoop aan Lambert Symons van der Haigen en Corstiaen Antonis Corstiaen Smits voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Lucas Jan Lucas
Datering: 17.4.1632

VIER KIDS: Jan, Symon, Sophia en Margrietjen
https://proxy.archieven.nl/235/CB9B05B4EA344995B3C7C1FC3B3247D3
5122.68 Index schepenprotocol Schijndel (5122.68)
95 ... verkocht aan Corstiaen Anthonis Smits en Lambert Symons van der Haigen voogden van Jan Symon Sophia en Margrietjen kinderen van Lucas Jan Lucas, huis esthuis hof boomgaard etcv. in de Larystraet met lasten aan ...
Datering: 9.9.1632

https://proxy.archieven.nl/235/9C022E35C8504F6D980AAE8F54DA5E1A
5122.69 Index schepenprotocol Schijndel (5122.69)
76 ... verkoop aan Lambert Symons van der Haigen en Corstiaen Anthonis Smits vooden van de onmondige kinderen van Lucas Jan Lucas land den Hopacker onder Delschot met o.a. een rente aan ...
Datering: 29.10.1633]

https://proxy.archieven.nl/235/A706DD4D9C26464BA25CCC8672BDC2C0
5122.88 Index schepenprotocol Schijndel (5122.88)
174 Voor schepenen is verschenen Corst Anthonis Smits oud 73 jaar en Dirck Jan Dircx oud 25 jaar met een verklaring te rinstantie van de kinderen van Lucas Jan Lucas over een zesjarige roodbruine ruin met diverse kenmerken uit de stal van genoemde kinderen [19.2.1638]; ...
Datering: 19.2.1638

ERFDELING
Lucas Jan Lucas x Jenneken Sijmon Jans Willems van der Haigen
- Sophia x Lambert Hendrick Lamberts van de Veerdonck
- Sijmon en Margrietgen (minderjarig, voodgden Lambert Sijmons van der Haigen en Corstiaen Anthonis Smits)
.
https://proxy.archieven.nl/235/75CE24BCD6824FE38E0D6CDA11BBBF4E
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
53 Lambert Hendrick Lamberts van de Veerdonck man van Sophia dochter van Lucas Jan Lucas verwekt bij Jenneken dochter van Sijmon Jans Willems van der Haigen, Lambert Sijmons van der Haigen en Corstiaen Anthonis Smits voogden over Sijmon en Margrietgen minderjarige kinderen van Lucas & Jenneken met een scheding en deling o.a. huis esthuis schuur hof boomgaard en erf 7 lop. onder Delschot, land onder tLutteleijnde in de Buender, land in de Roghoeve, land opte Heeswijcxsestege met last aan het Convent van den Ulenborch binnen ’s-Hertogenbosch, aan de H.Geest te Schijndel, aan de Pastorije van Schijndel, cijns aan de Heer van Boxtel int boek van Middelrode, cijns aan de Heer van Helmont. nog een huis en 6 lop. onder Delschot, land opte Tolecker, land onder Wijbosch aent Vechelsgat, met last aan het Convent van de Predikheren binnen ’s-Hertogenbosch, aan de Formerije van den Grooten Bagijnhof binnen ’s-Hertogenbosch, cijns aan de Heer van Heeswijk, land in de Liekendonck bij de Liekendoncxsestege, land in de Bacxhoeve
Datering: 16.12.1639

https://proxy.archieven.nl/235/433085CD24E44E0389D1DBF00B99F23C
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
29 Jan zoon van Gerardt Jan Lamberts met betalingsgelofte aan lambert Sijmons van der Haigen een rente uit land onder tWijbosch ter plaetse genoemd over den Hecken hangende tusschen de gemeijnt respective van Schijndel ende Veghel neffens de erfve Heer Adamsgasthuijs, schepenbrief dd. 15 december 1615, verkocht aan Lucas Jan Lucas dd. 16 december 1620 en daarna wederom aan Jembert Henricx van de Verdonck man van Sophia dochter van Lucas Jans en weer verkocht aan Jan Henricx Voets
Datering: 17.6.1645

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379399&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 485, blz. 7, folio 236 v
Datering: 1585/1642
Transcriptie:
Gerinck Henrick Gerincx een vande 4 kijnderen
De weduwe ende 4 kijnderen
Hendrick Gerincx Hendricxende
Margriet dochter Lucas Jan Lucas
Die vier/drije kijnderen Lucas Jan Lucas
Lucas Jan Lucasende
Anthonis Henrick Vuchts emptor
Meester Art Wouters van Houbraken
III stuivers III ort
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379072&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 479, blz. 6, folio 194
Datering: 1585/1642
Transcriptie:
Simon soon Lucas Jan Lucas
Die vier / drije kijnderen Lucas Jan Lucas
Lucas Jan Lucas weduwer van Jenneken dochter Simon Jan Willems mit 4 kijnderen bij deijlinge
III1/2 stuiver I1/2 ort
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

Gehuwd (religieus) ‎24 okt 1606 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Waarom:
- Cijnsboek: "333-Fiche 479, blz. 6, folio 194": "Lucas Jan Lucas weduwer van Jenneken dochter Simon Jan Willems mit 4 kijnderen bij deijlinge"

BHIC:
Bruidegom Lucas Joannis Lucae
Bruid Joanna Simonis Joannis
Getuige Valerius N.N.
Diversen: dominus
Getuige Theodorus Gerardi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 24-10-1606
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 146r01
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek
met:

Kinderen:

1.
man‎Joannis Lucas Jansen Habraken‏‎
Gedoopt ‎13 feb 1612 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Joannes Joannis
Vader Lucas Joannis
Getuige Christianus Anthonij Christiani Smits
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 13-02-1612
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden:
Gt2 weduwe van Joannes Theodorici de Beever.
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 47v
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek

[Gebruikersnotities]
NIET genoemd bij erdeling ouders akte 53 van 16.12.1639.
Jan komt ook niet terug als doopgetuige bij kids van broer/zussen.

VOLLEDIG PATRONIEM GENOEMD
https://proxy.archieven.nl/235/645F4796DE9D40FDB4ABD3E8C7680A69
5122.88 Index schepenprotocol Schijndel (5122.88)
124 Verklaring van Goossen Jans en Jan Verhoeven de schepenen dat voor hen is verschenen Anthonis Smits oud 70 jaar en Jan Dirck Aerts oud 52 jaar met een verklaring ter instantie van Jan zoon van Lucas Jan Lucas over een driejarige zwartbruine merrie met diverse kenmerken uit de stal van Jan
Datering: 7.4.1635

Zie notitie bij diversen. Meerdere aktes met Jan Lucas Janssen. Bovenstaande is echter de enige met volledig patroniem.

2.
womanSophia Lucas Jansen Habraken‏
Gedoopt ‎21 dec 1614 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Sophia Lucae
Vader Lucas Joannis Lucae
Getuige Margareta Jois Theodori & Arnoldus Joannis Guilhelmi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 21-12-1614
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 66r
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek

[Gebruikersnotities]
TESTAMENT:
https://proxy.archieven.nl/235/8554A9C751EA415DB393FFCC73BE238E
7604.1 Index notarieel protocol Dinther (7604.1)
252 Lambert Hendricx van de Verdonk en diens vrouw Fijken, testament op de langstlevende. Ze herroepen eerdere testamenten en willen een christelijke begrafenis. Ze geven over en weer aan elkaar de bevoegdheid over hun bezit waarmnee de laatstlevende naar eigen keuze mag handelen, alsof ze beiden nog in leven waren of ongehuwd of weduwe of weduwnaar, om hun schulden daarmee te betalen en hun kinderen groot te brengen.Ze bezitten leengoed te verheffen aan de leenzaal van Heeswijk en daarin zullen al hun kinderen meeparten als hun oudste zoon Hendrick daarmee instemt. Als Hendrick het leengoed voor zichzelf wil houden krijgen de andere broers en zuster zoveel van het andere bezit dat alle erfdelen even groot zijn. Na overleg is gebleken datHendrick vanwege het leengoed waarvoor hij afstand doet, een *recognitie* vooraf zal hebben van 36 gulden eens en dat hij daarna gelijk mee zal parten in het bezit, maar alles is afhankelijk van een octrooi. . voor het leengoed ...
Datering: 27 december 1662

TESTAMENT:
https://proxy.archieven.nl/235/AE7BC8069F4745FAAA78B2006CCDAF9D
5114.1 Index Notarieel protocol Berlicum (5114.1)
223 Fijcken Lambert Hendricx van de Verdonck, ziek zijnde, testament. Wil een christelijke uitvaart.
de kinderen van Erken Lambers, zijnde Erken de dochter van de testatrice, het kind van Maijken, zijnde Maijken de dochter van de testrice, het kind van Jenneken Lambers, zijnde Jenneken de dochter van de testatrice, zijnde de 3 dochters erven samen wat meubilair, enkele kisten, alles staaksgewijs te delen. Haar vaste bezit gaat naar haar 4 kinderen (dochters)
Gerit Tonis Ditrcx, zwager (waarschijnlijk schoonzoon) van de testatrice
Handersken Lamberts zijnde de dochter van de testatrice, danwel de kinderen van Handersken verwekt bij Adriaan Hendricks (Rombouts, JT), zijn universele erfgename(n)
Datering: 11 februari 1693

3.
womanMargareta Lucas Jansen Habraken‏
Gedoopt ‎11 okt 1617 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Margareta Lucae
Vader Lucas Joannis Lucae
Getuige Ruthgerus Lamberti van Sochel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 11-10-1617
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden:
G2 echtgenote van Wilhelmus Welten.
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 84r
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/59269B619CFF46FCAE9BAF5E0CC04D32
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
270 Goossen Jans Willems schepen en Antonis van der Spanck afgegaan schepen met een verklaring dat op 11 septrember 1641 op verzoek van de weduwe van Fredrick Goijarts van Ghoor zij zijn verschenen op een zekere kamp hooiland aan genoemde weduwe gelegen opte Stege om een oculaire inspectie uit te voeren bij de oude sloot tussen haar erf en dat van Gijsbert Daniels van Gerwen waar 12 voeten waren afgestoken
Datering: 5.9.1642

Mogelijk ouders:
https://proxy.archieven.nl/235/5B38E0C7B8DD4F42A1A833ABD872FF3E
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
315 Gijsbert zoon van Daniel Henricx van Gerwen verwekt bij Catarina dochter van Gijsbert van den Boogart, Corstiaen Delis van der Aa man van Elisabeth dochte rvan Danielk & Catarina, met een scheiding en deling met o.a. huis schop esthuis en erf onder tLutteleijndt, land ter plaatse, met last aan het Onze Lieve Vrouwe-altaar te Schijndel, land int Hermaelen, land aan de Vechelse Lantweer, cijns aan de rentmeester der domeinen, land onder Rosmalen, land onder tLutteleijndt in Swaenshoef, land de Romboutsgraef onder tLutteleijndt in de Buenre, hooiland in Mallemanshoef onder Delschot in de Liekendonck, cijns aan de Heer van Heeswijk, land op de Gemeijn Ackeren in parochie Geffen, land onder tWijbosch aen de Lantweir
Datering: 6.3.1643
Zie ook:
https://proxy.archieven.nl/235/4D9C9843DB9F474481494C105F0043B0

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.89&minr=17856956&miview=ldt
5122.89 Index schepenprotocol Schijndel (5122.89)
41 Dirck Delis van den Acker en Gijsbert Daniels van Gerwen schepenen melden ...
Datering: 6.12.1649

ECHTGENOOT:
https://proxy.archieven.nl/235/F209BE684FA440D5908EDA775AFACE71
5122.76 Index schepenprotocol Schijndel (5122.76)
97 Hugo Jans van Berckel man van Aeltgen dochter van Corstiaen Anthonis Smits, Gijsbert Daniels van Gerwen man van Margrietgen dochter van Lucas Jan Lucas, met een scheiding en deling met o.a. groesland onder den Borne bij het erf van het Convent van de Baseldonck, cijns aan de Heer van Boxtel, nog een groesland onder de Borne
Datering: 12.1.1652

https://proxy.archieven.nl/235/1C0DBA38C09A4AEA9EBFB4F01DEE5ED9
5122.78 Index schepenprotocol Schijndel (5122.78)
46 Jan zoon van Jan Aertsen Verhaigen, Jan Handricx van den Vorstenbosch, Dirck Peeters Gijsbert Daniels van Gerwen en Willem Ruth Eijmberts met hun eedsaflegging i.v.m. het zettersambt der contributies
Datering: 4.12.1656

https://proxy.archieven.nl/235/44E6778AAB654830AB1E2F3F3BA89B10
5116.3 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.3)
26 Testament van Jan Antonis Voets de jonge en zijn vrouw Merike dochter van Huijbert Handrick Willems, inwoners van Schijndel. Hebben kinderen in dit huwelijk. Als voogden over hun kinderen benoemen ze Eijmbert Antonis Voets en Gijsbert Daniels vanGerwen. Actum Schijndel op Lutteleijnde
Datering: 12-06-1659

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16201704&miview=ldt
5116.14 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.14)
291 ... , geëde achtmannen; Gijsbert Daniels van Gerwen en Hendrick Aerts Vercuijlen, Heilige Geestmeesters; ...
Datering: 3-11-1662

https://proxy.archieven.nl/235/8581F3142B8945D98FBFE317BD88BA14
5122.81 Index schepenprotocol Schijndel (5122.81)
36 Marijken dochter van wijlen Jan Gijsberts van den Bogart geassisteerd door Gijsbert Daniels van Gee…….[of: Gerwen] met betalingsgelofte aan Gerit Gerits van Gerwen en Gijsbert Janssen van den Bogert momboiren over Jan natuurlijke zoon van Jan Gerits van Gerwen verwekt bij Marijken dochter van Jan van den Bogert van 170 gl. wanneer hij gekomen zal zijn tot de huwelijkse staat etc.
Datering: 21.12.1665

https://proxy.archieven.nl/235/8581F3142B8945D98FBFE317BD88BA14
5122.90 Index schepenprotocol Schijndel (5122.90)
116 ... , Gijsbert Daniels van Gerwen, ...
Datering: 30.12.1671

ECHTGENOOT OVERLEDEN
https://proxy.archieven.nl/235/D5E5FA2673A1465DA61A12A08F81DD7F
5122.90 Index schepenprotocol Schijndel (5122.90)
129 Wij schepenen respectievlijk van het dorp Schijndel in kwartier Peelland in de Meierij van de stad ’s-Hertogenbosch certificeren voor de oprechte waarheid dat alhier binnen ons dorp Schijndel op 6 november 1674 is komen logeren de Heer Luitenantde Bruijn van het regiment van de Heer Baron van Langerack met zijn soldaten bestaande uit 256 personen waaronder zijn geweest 22 officieren welke personen door de borgemeesters zijn geteld en opgenomen en ze zijn tot de andere dag hier gebleven en hebben gezamenlijk verteerd 181-3-0 en bovendien hebben de inwoners aan die soldaten moeten afstaan 17 karren die men heeft moeten geven en betalen met 8-10-0 behalve de 6 losse paarden waarvoor is betaald 5-0-0; voorts is verklaard dat in het optrekken van die soldaten enige soldaten zijn binnengekomen ten huize van Gijsbert Daniels van Gerwen om zijn paard mee te nemen welke soldaten toen genoemde Gijsbert Daniels met een hellebaard ‘het beckeneel oft haerpanne’ [vgl. hersenpan of schedel] hebben ingeslagen en wel zodanig dat de dood erop volgde na drie dagen; ...
Datering: 20.1.1675

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.9&minr=11547622&miview=ldt
5116.9 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.9)
168 Maijken en Anneken wettige dochters van Gijsbert Daniels van Gerwen wonend te Schijndel herroepen alle eerdere testamenten en legaten. ...
Datering: 1-10-1680
Zie ook 167
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.9&minr=11547621&miview=ldt
Zie ook Schijndel 90
https://proxy.archieven.nl/235/D4F97E85FE80426B89252DAD58B767B0

4.
manSimon Lucas Jansen Habraken‏
Gedoopt ‎13 apr 1621 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Geboren voor 1647-21=1626
Achternaam Habraken wordt in meerdere aktes en bij overlijden genoemd.

In cijnsboek "Fiche 496, blz. 9, folio 227 v" wordt mogelijk zijn volledig patroniem genoemd "Sijmon Lucas Jan Lucas" samen met zijn dochters Anneken en Maria. Bij overlijden had Simon 4 kids. Dit klopt met cijnsboek entry.

Getuigen:
Lucas: Christianus Anthonii & Aleijdis Emberti
Maria: Gisberta Henrici Emberti & Petrus Bogarts uit Dinther
Joanna: Elisabetha Joannis Henrici & Lambertus Henrici
Joanna: Emerentiana Wilhelmi a pomario & Hugo Joannis
Gisbertus: Joanna Lamberti Sijmonis & Henricus Eijmberti
Margareta: Catharina Gisberti & Joannes Pauli
Anna: Joannes Joannis & Aleijdis Guilhelmi
Joannes: Joannes Adriani Willems & Mechtildis Joannis Antonii & Joanna Joannis Willems

Waarom:
- Doopgetuige "Lambertus Henrici" is echtgenoot van zus Sophia.
- Zie akte 46 van 1653: "Symon Luycas Jans man van Aryken dochter van Jan Gijsberts & Marijken" - Geeft Patroniem Jans
- Cijnsboek

BHIC:
Dopeling Simon Joannis
Vader Lucas Joannis
Getuige Lambertus Simonis Joannis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 13-04-1621
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden:
Gt2 weduwe van Reijnerus Henrici.
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 107v
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek

Overleden ‎11 mrt 1693 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Echtgenote maakt als weduwe haar testament in akte 35 van 26 januari 1694.
Erfdeling akte 84 van 27 april 1694.

BHIC:
Overledene Simon Lucas Haubraken
Datum begraven 11-03-1693
Geslacht m
Plaats overlijden Schijndel
Religie Nederduits Gereformeerd
Bron Nederduits Gereformeerd begraafboek 1667-1671, 1676-1698
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 13
Diversen laat achter sijne huisvrouw en 4 kinderen en 1 kindskind in het Wijbosch <=== Dit zijn dus Lucas, Joanna, Anna en Margareta.

Fiche:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QK-MVR9?cc=2037960&wc=SM4V-168%3A346029401%2C346559401%2C349247101
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Trouwen 1604-1811 > image 29 of 3203; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Zelfde info
‎, ongeveer 71 jaar
[Gebruikersnotities]
ECHTGENOTE:
https://proxy.archieven.nl/235/71FA63FDE4AB466295D7CBD3F7658E93
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
222 Hendrick zoon van Jan Gijsberts van den Boogart verwekt bij Marijken dochter van Hendrick Embert Voets, Sijmon Lucas Habraecken man van Arijken dochter van Jan Gijsberts & Marijken, Gijsbert Willems van den Boogart en Jan Hendrick Voets momboiren van Lucas Embert Willem ende Marijken minderjarige kinderen van Jan Gijsberts & Marijken met een scheiding en deling van goederen met o.a. huis esthuis schop hof boomgaard en erf 9 lop. onder tWijbosch ...
Datering: 20.3.1648

https://proxy.archieven.nl/235/F677A6BC13804A8E9ECA8183EC165791
5115.3 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.3)
145 ... Aldus geschied te Schijndel ten woonhuize van de testateur, in aanwezigheid van Jan Jan Rutten en Simon Luijcas Janssen beiden inwoners van Schijndel. ...
Datering: 12-10-1649

PATRONIEM JANS IN COMBI MET ECHTGENOTE!
https://proxy.archieven.nl/235/5973011F2EC047ACAFBAFC0471D4E4F9
5122.77 Index schepenprotocol Schijndel (5122.77)
46 Handrick zoon van Jan Gijsberts van den Boogaert verwekt bij Marijken dochter van Handrick Voets, Symon Luycas Jans man van Aryken dochter van Jan Gijsberts & Marijken, hebben verkocht Eymbert zoon van Jan Gijsberts van den Boogaert hun broer, huis esthuis hof boomgaard en land onder tLutteleijnde naast het erf van jan Hendricx van den Vorstenbos, idem land ter plaatse, hooiland onder tWijbosch, cijns aan de Heer van Helmond
Datering: z.d. [1653]

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.89&minr=17857004&miview=ldt
5122.89 Index schepenprotocol Schijndel (5122.89)
89 Symon Luijcas Haubraken tegenwoordig borgemeester te Schijndel en ...
Datering: 19.12.1653

https://proxy.archieven.nl/235/EA691A0C1C3344EC9E408AA836D154AB
5122.79 Index schepenprotocol Schijndel (5122.79)
201 Het corpus van Schijndel nl. schepenen borgemeesters kerk- en H.Geestmeesters verkoopt nieuwe landerijen van de gemeijnte op basis van een octrooi van de Ho: Mo: de Staten Generaal van 13 augustus 1650 aan de inwoners van Schijndel dia allemaal met naam en toenaam worden opgesomd nl. ... Symon Luijcas Habraecken, ...
Datering: 14.6.1661

https://proxy.archieven.nl/235/5889F94E8BB84D17AFDEB8A57AB2EC37
5122.81 Index schepenprotocol Schijndel (5122.81)
4 ... in de marge worden nog genoemd: Hendrick en Willem broers zonen van Jan Gijsberts van den Boogart en Symon Luycas Haebraeken man van Aryken dochter van Jan Gijsberts van den Boogart, ...
Datering: 15.4.1665

https://proxy.archieven.nl/235/50B5E16D0FDF450F9CFAA95A5A524144
5122.81 Index schepenprotocol Schijndel (5122.81)
68 Handrick en Willem zonen van Jan Gijsberts van den Boogart, Symon Luycas Habraecken man van Aryken dochter van Jan Gijsberts van den Boogart, Gijsbert zoon van Jan Handrick Willems van Herethum verwekt bij Metgen dochter van Jan Seberts, Adriaen Goirts Verhaegen mede voor Willem zoon van Jan Handricx en Metgen, Maryken dochter van Jan Gijsberts van den Boogart den Ouden, Gijsbert zoon van Jan Gijsberts van den Boogart, Anthonis Willem Jacobs man van Metgen, Jan Anthonis Dielissen man van Emken, Jan Lambert Reijnders van der Haegen man van Heesken, Reijnder Laurens Janssen man van Jenneken allen dochters van Jan Gijsberts, mede in naam van Handrick Jan Gijsberts hun overleden broer allen testamentaire erfgenamen van wijlen Dirck Dircx van Kessel hebben getransporteerd aan Maryken weduwe van Anthonis Handrick Vuchts zijn gerechte portie van een casteeltien oft sleutien [vgl. slotje Bogaard] schuur esthuis schop en landerijen 10 lop., Handrick Jan de Meulder, Jan Delis Spierincx, metlast aan de vicaris te Schijndel
Datering: 25.11.1666

https://proxy.archieven.nl/235/5CF869C0BB5640F792BE397F0DA71B86
5116.25 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.25)
9 Huwelijkscontract van Paulus zoon van Handrick Corsten Smits jongeman en toekomstig bruidegom geassisteerd door Meriken weduwe van Handrick Corsten zijn moeder en Anthonis Handricx zijn broer aan de ene kant en Cathelijn dochter van Handrick Janssen van de Ven jonge dochter geassisteerd door Baudewijn Willems van de Ven en Jan Claes Jan Aerts Vercuijlen als voogden over Cathelijn de bruid aan de andere kant, gepasseerd te Schijndel ten overstaan van Matthijs Peters van der Meulen en Symon Luijcas van Haubraecken uit Schijndel
Datering: 10 november 1668

FAMILIE VOETS:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.29&minr=12725049&miview=ldt
7341.29 Index schepenprotocol Geffen (7341.29)
124 124 Adriaen Eijmbert Voets, Sijmon Lucas Haebraecken ende Anthonis Janssen d’Joelen als vollen macht hebbende van ... Sijmon Lucas van Haebraecken man van Arijken dochtere Jan Gijsberts vanden Bogaert ende Marijken Handrick Voets voors. ...
Datering: 20-11-1675

FAMILIE VOETS:
https://proxy.archieven.nl/235/D912AB1F6AE0478F9A5C7208FEC029DB
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
304 ... Symon Luijcas Haebraecken man van Aryken dochter van Jan Gijsberts van den Boogart & Maryken, ...
Datering: 21.11.1675

MOGELIJK:
https://proxy.archieven.nl/235/E93D5324BB994FF3932D947117A62814
5122.84 Index schepenprotocol Schijndel (5122.84)
58 Eed van Sijmon Houbraken als kerkmeester
Datering: 1681-1684

https://proxy.archieven.nl/235/B3A41112D4D34085992FA5E91A00347A
5122.142 Index schepenprotocol Schijndel (5122.142)
142 Borgemeesterseed van Symon Luijkas Haubraken, ...
Datering: 1685-1690

TESTAMENT ECHTGENOTE
https://proxy.archieven.nl/235/33E28A14CD254A1F838A1067E1ED476B
5113.3 Index notarieel protocol Schijndel (5113.3)
35 Testament van Aryken nagelaten weduwe van Symon Lucas Haubraken die ziek op bed lag met legaten aan Lucas haar zoon en Anneken haar dochter; haar zoon Lucas had nog een natuurlijk kind, gepasseerd ten overstaan van Adriaan Antonis Smits en Hendrik Gerits
Datering: 26 januari 1694

ERFDELING:
https://proxy.archieven.nl/235/1D9E2991F45946879732B7CD37A5150A
5122.143 Index schepenprotocol Schijndel (5122.143)
84 Scheiding en deling van goederen onder Luijcas zoon van Symon Haubraken, Margriet en Anneken zijn zusters, Hendrick Joosten man van Jenneken dochter van Symon Haubraken en zijn vrouw Aryken dochter van Jan Gijsberts van den Boogert, Jan Peter Aerts en Jan Hendricx van den Boogert momboirs over Hendrica dochter van Willem Huijberts die haar heeft verwekt bij Maijken dr.v.Symon en Aryken
Datering: 27 april 1694

GEZIN
Simon Luijkas Haubraken
- Jenneke (overledene)
- Anneken
- Maria x Willem Huijbers van der Heijden (dochter Hendrina)
- Lucas
-- Sijmon (meerderjarig)
-- Jan en Ardina
-- Maria x Aart Jans van Beugen (5 kids)
- Margriet x Jan van der Aa
-- Maria x Jan van Empel (3 minderjarige kids, voogden Luijcas van den Bogaart en Martinus van der Aa)
https://proxy.archieven.nl/235/B2B6CC879F954269B6CFDBC5717620F7
5122.150 Index schepenprotocol Schijndel (5122.150)
2 Deling van goederen onder Anneken dr.v.Simon Luijkas Haubraken, Hendrina dr.v.Willem Huijbers van der Heijden verwekt bij Maria ook dr.v.Simon Luijkas Haubraken, Sijmon meerderjarige zoon van Luijcas Simons Haubraken, Jan en Ardina zijn broer en zus, de 5 kinderen van Aart Jans van Beugen verwekt bij Maria zijn gewezen huisvrouw dr.v.Luijkas Symons, Luijcas van den Bogaart en Martinus van der Aa voogden over de 3 minderjarige kinderen van Jan van Empel verwekt bij Maria dr.v.Jan van der Aa enMargriet diens vrouw dr.v.Symon Haubraken allen erfgenamen van wijlen Jenneke Symon Haubraken
Datering: 10 augustus 1717

GEZIN:
https://proxy.archieven.nl/235/5D5765B56E11470093B8D3F3AE337103
5122.150 Index schepenprotocol Schijndel (5122.150)
107 Deling van goederen onder Hendrina meerderjarige dochter van Willem Huijbers van der Heijden verwekt bij Maeijken dr.v. Simon Luicasse Haubraken, Lambert Janssen van der Schoot voogden over de 5 kinderen van Aert van Beugen verwekt bij Maria Luijcasse Haubraken, Luijcas van den Bogaerd en Martinus van der Aa voogden over de onmondige kinderen van Jan van Empel verwekt bij Maria dr.v. Jan van der Aa en diens vrouw Margriet dr.v. Simon Haubraken allen erfgenamen van Anneken Simons Haubraken. Zie ook folio 173-175
Datering: 21 maart 1720

VOLLEDIG PATRONIEM: "Sijmon Lucas Jan Lucas"?
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379327&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 496, blz. 9, folio 227 v
Datering:
1643/1714
Transcriptie:
Anneken dochter Sijmon Lucas ende het 1 kijnt van Meriken Sijmon Lucas
de weduwe ende 4 kijnderen ende 1 kijnts kijnt van Sijmon Lucas Jan Lucas
Simon soon Lucas Jan LucassenIIIII denarii I ob novi
den selvenIX denarii II ob novi
III stuivers
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379311&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 484, blz. 1, folio 227 v
Datering:
1585/1642
Transcriptie:
Simon soom Lucas Jan Lucas
Die vier / drije kijnderen Lucas Jan Lucas
Lucas Jan Lucas
III stuivers
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333


Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555