man‎Lambert Hendrick Lamberts van de Veerdonck‏‎

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/433085CD24E44E0389D1DBF00B99F23C
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
29 Jan zoon van Gerardt Jan Lamberts met betalingsgelofte aan lambert Sijmons van der Haigen een rente uit land onder tWijbosch ter plaetse genoemd over den Hecken hangende tusschen de gemeijnt respective van Schijndel ende Veghel neffens de erfve Heer Adamsgasthuijs, schepenbrief dd. 15 december 1615, verkocht aan Lucas Jan Lucas dd. 16 december 1620 en daarna wederom aan Jembert Henricx van de Verdonck man van Sophia dochter van Lucas Jans en weer verkocht aan Jan Henricx Voets
Datering: 17.6.1645

https://proxy.archieven.nl/235/10C6354591984D0D95725133B1338C37
5122.79 Index schepenprotocol Schijndel (5122.79)
60 Willem Gerit Pennincx heeft verkocht Lambert Hendricx van den Verdonck land in de Larystraet, cijns aan de Heer van Helmont
Datering: 17.3.1660

https://proxy.archieven.nl/235/4FA530CE5FBB4C419550762AC0995D28
5122.79 Index schepenprotocol Schijndel (5122.79)
236 Lambert Hendricx van der Verdoncq man van Fijcken zijn vrouw dochter van Luijcas Jan Luijcas heeft verkocht de ½ van een kamp land
Datering: 16.3.1662

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5120.60&minr=13519279&miview=ldt
5120.60 Index schepenprotocol Berlicum (5120.60)
51 Transport. Lambert Handrickx vander Donck. Jenneken Sommers weduwe van Handrick Martens vande Verdonck heeft vercoft aen Lambert Handrickx vander Donck 6 vat roggen in eenen merderen paght van 12 vaten rogge ...
Datering: 4-4-1676

https://proxy.archieven.nl/235/CEF757E6C7F449CA82421D654E4241C6
7637.4 Index Notarieel protocol Sint-Oedenrode (7637.4)
229 Lambert Hendrickxs vander Verdonck inwoonder tot Heeswijck welcke bekent in verpachtinge overgegeven te hebben aen Matijs van Dijck seecker huijs hof met het aengeleghen landt soo ende gelijck Wilem Jan Tijssen in sijn gebruijck heeft gehadt gelegen in de parochie van Schijndel.
Datering: 30 januarij 1681

https://proxy.archieven.nl/235/51B2C08A82A84C6E83C6116EBDBB1EAA
7637.4 Index Notarieel protocol Sint-Oedenrode (7637.4)
296 Lambert Hendrickxs vander Verdonck inwoonder tot Heeswijck welcke bekent schuldigh te wesen aen Hesken weduwe Sijmen Jan Matijssen de somma van hondert guldens. Reijnder Verhaghe erfgenaam bekent voldaen te sijn in 1688.
Datering: 22 februarij 1685

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.93&minr=16197793&miview=ldt
5122.93 Index schepenprotocol Schijndel (5122.93)
17 Opdracht van Sophia Lucassen Haubraken weduwe Lambert Hendrick van de Verdonck aan Jan Verho[e]ven
Datering: 1688-1691

Gehuwd (religieus) ‎± 1636
[bron]
Getrouwd na 1614+20=1634
Paar genoemd bij erfdeling ouders akte 53 van 16.12.1639.

Niet gevonden in index BHIC (Jan2021).

Kids:
Henricus: Lambertus Veruverdonck vader 22-06-1638 Schijndel DTB doopakte x Sophia N.N. - getuigen: Henricus Joannis Spirincx & Catharina Lamberti Simonis
Johanna: Lambertus Henrici vader 03-03-1640 Schijndel DTB doopakte x Sophia N.N. - getuigen: Maria vrouw van Henricus Christiani
N.N.: Lambertus Henrici vader 03-03-1642 Schijndel DTB doopakte x Sofia N.N. - getuigen: N.N.
Joanna: Lambertus Henrici vader 10-07-1648 Heeswijk DTB doopakte x Sophia N.N. - getuigen: Lambertus Simonis & Maria Adriani N.N.
Maria: Lambertus Veerdonck van de vader 11-05-1651 Heeswijk DTB doopakte x Sophia N.N. - getuigen: Elizabeth Henrici Joannis Spirinx

Zie testament akte 252 van 27 december 1662. Oudste zoon Henricus.

1634-1637
ABT1636
met:

womanSophia Lucas Jansen Habraken‏
Gedoopt ‎21 dec 1614 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Sophia Lucae
Vader Lucas Joannis Lucae
Getuige Margareta Jois Theodori & Arnoldus Joannis Guilhelmi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 21-12-1614
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 66r
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek

[Gebruikersnotities]
TESTAMENT:
https://proxy.archieven.nl/235/8554A9C751EA415DB393FFCC73BE238E
7604.1 Index notarieel protocol Dinther (7604.1)
252 Lambert Hendricx van de Verdonk en diens vrouw Fijken, testament op de langstlevende. Ze herroepen eerdere testamenten en willen een christelijke begrafenis. Ze geven over en weer aan elkaar de bevoegdheid over hun bezit waarmnee de laatstlevende naar eigen keuze mag handelen, alsof ze beiden nog in leven waren of ongehuwd of weduwe of weduwnaar, om hun schulden daarmee te betalen en hun kinderen groot te brengen.Ze bezitten leengoed te verheffen aan de leenzaal van Heeswijk en daarin zullen al hun kinderen meeparten als hun oudste zoon Hendrick daarmee instemt. Als Hendrick het leengoed voor zichzelf wil houden krijgen de andere broers en zuster zoveel van het andere bezit dat alle erfdelen even groot zijn. Na overleg is gebleken datHendrick vanwege het leengoed waarvoor hij afstand doet, een *recognitie* vooraf zal hebben van 36 gulden eens en dat hij daarna gelijk mee zal parten in het bezit, maar alles is afhankelijk van een octrooi. . voor het leengoed ...
Datering: 27 december 1662

TESTAMENT:
https://proxy.archieven.nl/235/AE7BC8069F4745FAAA78B2006CCDAF9D
5114.1 Index Notarieel protocol Berlicum (5114.1)
223 Fijcken Lambert Hendricx van de Verdonck, ziek zijnde, testament. Wil een christelijke uitvaart.
de kinderen van Erken Lambers, zijnde Erken de dochter van de testatrice, het kind van Maijken, zijnde Maijken de dochter van de testrice, het kind van Jenneken Lambers, zijnde Jenneken de dochter van de testatrice, zijnde de 3 dochters erven samen wat meubilair, enkele kisten, alles staaksgewijs te delen. Haar vaste bezit gaat naar haar 4 kinderen (dochters)
Gerit Tonis Ditrcx, zwager (waarschijnlijk schoonzoon) van de testatrice
Handersken Lamberts zijnde de dochter van de testatrice, danwel de kinderen van Handersken verwekt bij Adriaan Hendricks (Rombouts, JT), zijn universele erfgename(n)
Datering: 11 februari 1693

Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555