man‎Corstiaen Antonis Corstiaen Smits‏‎
Geboren ‎± 1565
[bron]
Zie akte 74 van 5.7.1632 - leeftijd 68 jaar - dus geboren rond 1564.
Zie akte 174 van 19.2.1638 - leeftijd 73 jaar - dus geboren rond 1565.

Overleden ‎± 1650
[bron]
Genoemd in akte 157 van 18-03-1648.
Erfdeling akte 33 van 14.4.1651.

ABT1650
‎, ongeveer 85 jaar
[Gebruikersnotities]
Hertrouwd (zie onder met Peterken dochter Laurens Peter Ardts van der Weteringe)
BHIC:
Bruidegom Christianus Anthonii Christiani
Bruid Petra Laurentii Petri
Getuige Lambertus N.N.
Diversen: dominus
Getuige Petrus Mathaei
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 15-02-1605
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 143v06
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek

===

VADER?
https://proxy.archieven.nl/235/97228C32C10E4E65ABC98C333B99246F
5122.56 Index schepenprotocol Schijndel (5122.56)
138 los briefje: Hugo van Berckel, Antonis Corsten Smits oude schepenen, ... 26 mei 1590 ...
Datering: 1589-1592

VADER?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.57&minr=13324361&miview=ldt
5122.57 Index schepenprotocol Schijndel (5122.57)
62 ... van Gerwen ende Antonis Corst Smits borgemeesteren, ...
Datering: 1592-1594

EERSTE VERMELDING:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324561&miview=ldt
5122.58 Index schepenprotocol Schijndel (5122.58)
141 Rombout Ariens tot Gemonden, Claes Dirick Claes Smollenerss., betalingsgelofte, Corstiaen Antonis Corstiaens Smits, op Sint Jorisdach 1597, 22 april 1596 ...
Datering: 1595-1597

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351345&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
486 Corstiaen soone Antonis Corstiaen Smits man van Peterken dochter Laurens Peter Ardts van der Weteringe,...
Datering: 1600-1605

https://proxy.archieven.nl/235/2D0FFA8B7FB544D0BA1A514A26E4BE7E
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
51 3 juni 1606, testes Bogaert et Berckel scepenen, Peter Henricx, Jan Gerings, Jan Claessen, Janne Rutten, Antonis Corstiaen Smits maeckt sijn testament, naekynderen verweckt bij wijlen Aelken syne leste huijsvrauwe, Gijsbert de voorsoon verweckt by wijlen Geertruijt synder ierste huijsvrou, accoordt van 15 february anno 1594, 1 juli 1606, testes Heretum et Jan Henricx aenden Schoot
Datering: 1605-1612

https://proxy.archieven.nl/235/9EC31952F9794FAA969DB7DAA17211A4
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
54 Antonis Corstiaen Smits vader van Jan. Corstiaen, Henrick ende Elizabeth verweckt by Aelken syne tweede huijsvrauwe en Gijsbert soone van Antonis ende Geertruijt syne ierste huijsvrauwe, seecker accoordt, Jan Mijssen man van Elizabeth dochter vanAntonis Corstiaens, ... 28 september 1606 ...
Datering: 1605-1612

https://proxy.archieven.nl/235/DDBADE9483CA452EBB737A91A346574C
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
68 Gijsbrecht Jan Corstiaen en Henrick gebroederen kynderen van Tonis Corstiaen Smits, Jan Amijs Janssen man van Elizabeth dochter Antonis Corstiaens, die vs, Gysbrecht vanden iersten bedde verweckt by Geertruijt en Jan Corstiaen en Henrick verwecktby Aelken syne tweede huijsvr., scheiding en deling, huijs hoff ende tuellant 5 lop. onder het Elschot in die Laristraet, ...
Datering: 1605-1612

https://proxy.archieven.nl/235/760360E5E6034F6DAD7DD17AAC7E40AF
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
191 Henrick ende Corstiaen gebroederen kynderen Antonis Corstiaens Smits, seeckere erfdeylinge, eenen acker tuellants 6 lop. onder Elschot,... 13 oktober 1608 ...
Datering: 1605-1612

https://proxy.archieven.nl/235/FA6800971451407D8166E5FB93B43373
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
259 ... 28 november 1609 ... vercocht, Corstiaen Antuenis Corstiaenss., een stuck ackerlants 5 lop., wijlen Mariken dochter Jan Luijcas, ...
Datering: 1605-1612

https://proxy.archieven.nl/235/6C5E9EF250074BC38BBC19DA5404416E
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
167 Eijmbert Eijmbertss. van den Vorstenbsoch ende Corstiaen Anthonis Corstiaens provisoren der taffelen des heijlichgeest binnen Schijndel, hebben ... dd. 24 october 1620, ... 30 october 1620, ...
Datering: 1620-1623

https://proxy.archieven.nl/235/8C324568F943479A861EA081CA6395B1
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
215 ... Eijmbert Eijmbertss. van den Vorstenbosch ende Corstiaen Anthonis Smits heyligeestmeesters binnen Schijndel, ...
Datering: 1620-1623

https://proxy.archieven.nl/235/57AFC675DA934A38955AB501B14FFFE2
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
282 ... Bossche schepenbrief dd. 19 january 1622, vercocht, Eymbert Eymbertss. van den Vorstenbosch ende Corstiaen zoone Anthonis Corstiaens Smits heyligeestmeesters binnen Schijndel, tbv van de heyligengeest een stuck tuelants met een quaet huyskendaer op staende 3 lop. onder het Lutteleijndt inde Buenre, ...
Datering: 1620-1623

Luijcas Jan Luijcas momboir over kind Corstiaen en Maria.
https://proxy.archieven.nl/235/5E217E34380647F48850F43C27F6B34E
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
44 erffgenamen Henrick Peter Matijss. van Heretum, vercocht, Henrick zoone Corstiaen Anthonis Smits ene helft ende Luijcas Jan Luijcas met Jan Amijss. momber van Aeltgen onmundige dochter Corstiaen Anthonis vs. byden vs. Corstiaen Anthonis ende Mariken dochter Jan Luijcas tzamen verweckt, een camp groeslants 4 mergen onder Delsschot opte Stege, Willem Gijsberts van den Bogaert, erffgenamen Henrick Vercuijlen, Matijs Willem Peterss., erffenisse Sinte Quirijnsgulde binnen den Bossche, actum et testes ut supra, notitie z.j.
Datering: 1623-1626

https://proxy.archieven.nl/235/070A750F581F40CD87CF756C5A9DD5FB
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
300 ... kynderen Corst Anthonis Smits
Datering: 1623-1626

https://proxy.archieven.nl/235/4D67F51032DA426589678752BA08A001
5122.91 Index schepenprotocol Schijndel (5122.91)
14 Testament van Hugo Jan van Berckel en Aeltgen dochter van Corstiaen Anthonis Smits onder Delschot
Datering: 14.1.1632

https://proxy.archieven.nl/235/691375BED1234A63ABE765009FE1EF0F
5122.68 Index schepenprotocol Schijndel (5122.68)
70 Daniel zoon van Wouter Pennincx met een verkoop aan Lambert Symons van der Haigen en Corstiaen Antonis Corstiaen Smits voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Lucas Jan Lucas
Datering: 17.4.1632

LEEFTIJD 68 jaar
https://proxy.archieven.nl/235/A75E2E2751AA46DFA94F8119441045C5
5122.88 Index schepenprotocol Schijndel (5122.88)
74 Henrick Gijsbert Smits en Ardt Jans Geelincx van den Borne schepenen geven aan dat voor hen is verschenen Costiaen Anthonis Smits oud 68 jaar ...
Datering: 5.7.1632

https://proxy.archieven.nl/235/CB9B05B4EA344995B3C7C1FC3B3247D3
5122.68 Index schepenprotocol Schijndel (5122.68)
95 ... verkocht aan Corstiaen Anthonis Smits en Lambert Symons van der Haigen voogden van Jan Symon Sophia en Margrietjen kinderen van Lucas Jan Lucas, huis esthuis hof boomgaard etcv. in de Larystraet met lasten aan ...
Datering: 9.9.1632

https://proxy.archieven.nl/235/9C022E35C8504F6D980AAE8F54DA5E1A
5122.69 Index schepenprotocol Schijndel (5122.69)
76 ... verkoop aan Lambert Symons van der Haigen en Corstiaen Anthonis Smits vooden van de onmondige kinderen van Lucas Jan Lucas land den Hopacker onder Delschot met o.a. een rente aan ...
Datering: 29.10.1633]

Zie ook
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.70&minr=16051262&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.70&minr=16051272&miview=ldt

https://proxy.archieven.nl/235/03D5A02BE57C4E0D837DCFBF4626C9FB
5122.71 Index schepenprotocol Schijndel (5122.71)
102 Corstiaen Anthonis Smits en Jan Andries Veralest man van Anthonia dochter van Hendrick Anthonis Smits met een scheiding en deling o.a. van land onder Delschot, inden Bogart etc.
Datering: 18.1.1636

https://proxy.archieven.nl/235/D590317B3C1E4D29B02EAAC9DECAB5CC
5122.71 Index schepenprotocol Schijndel (5122.71)
211 Corstiaen Anthonis Smits doet afstand van tochtrecht van 5 lop. land onder Delschot inden Bogart en 5 lop. onder het Lutteleijnd tbv Hendrick Corstiaens zijn zoon en Hugo Jans van Berkel man van Aeltgen dochter van Corstiaen gevolgd door eem scheiding en deling (verder op scan 296)
Datering: 10.12.1636

LEEFTIJD 73 jaar
https://proxy.archieven.nl/235/A706DD4D9C26464BA25CCC8672BDC2C0
5122.88 Index schepenprotocol Schijndel (5122.88)
174 Voor schepenen is verschenen Corst Anthonis Smits oud 73 jaar en Dirck Jan Dircx oud 25 jaar met een verklaring te rinstantie van de kinderen van Lucas Jan Lucas over een zesjarige roodbruine ruin met diverse kenmerken uit de stal van genoemde kinderen [19.2.1638]; ...
Datering: 19.2.1638

https://proxy.archieven.nl/235/E417EAD648274088B0AC930E357E15B2
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
33 Claes Claes Daniels van der Aa met betalingsgelofte aan Jan Amijs van der Spanck en Corst Anthonis Smits voogden over Marijke minderjarige dochter van Henrick Anthonis Corsten Smits ...
Datering: 8.6.1639

https://proxy.archieven.nl/235/75CE24BCD6824FE38E0D6CDA11BBBF4E
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
53 Lambert Hendrick Lamberts van de Veerdonck man van Sophia dochter van Lucas Jan Lucas verwekt bij Jenneken dochter van Sijmon Jans Willems van der Haigen, Lambert Sijmons van der Haigen en Corstiaen Anthonis Smits voogden over Sijmon en Margrietgen minderjarige kinderen van Lucas & Jenneken met een scheding en deling o.a. huis esthuis schuur hof boomgaard en erf 7 lop. onder Delschot, land onder tLutteleijnde in de Buender, land in de Roghoeve, land opte Heeswijcxsestege met last aan het Convent van den Ulenborch binnen ’s-Hertogenbosch, aan de H.Geest te Schijndel, aan de Pastorije van Schijndel, cijns aan de Heer van Boxtel int boek van Middelrode, cijns aan de Heer van Helmont. nog een huis en 6 lop. onder Delschot, land opte Tolecker, land onder Wijbosch aent Vechelsgat, met last aan het Convent van de Predikheren binnen ’s-Hertogenbosch, aan de Formerije van den Grooten Bagijnhof binnen ’s-Hertogenbosch, cijns aan de Heer van Heeswijk, land in de Liekendonck bij de Liekendoncxsestege, land in de Bacxhoeve
Datering: 16.12.1639

https://proxy.archieven.nl/235/7EFD29BF9BC84D2E8D2BB2C4ACE86269
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
123 Andries Andries Ariens met betalingsgelofte aan Corstiaen Anthonis Smits en Embert Henrick Voets provisoren en H.Geestmeesters van de armen van Schijndel ...
Datering: 4.12.1640

https://proxy.archieven.nl/235/61EE1633D3D346E78280D4BF91EFDBC8
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
149 ... met betalingsgelofte aan Corstiaen Anthonis Smits en Embert henrick Voets als meesters en provisoren van de Tafel van de H.Geest ...
Datering: 1.3.1641

https://proxy.archieven.nl/235/2C169206F5CB47268F9D875CF8D9D53D
9.11.1641

https://proxy.archieven.nl/235/F6C7203A967F43CC8CBB240B124AEEEB
5116.12 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.12)
157 Jan Jasper Spierincx, Claes Peters van Grinsven schout, Willem Janssen Rovers, Corstiaen Anthonis Smidts, Jacob Jan Laurenssen en Arien Janssen Wolphaerts van de Sande inwoners van het dorp Schijndel die een verklaring afleggen ten behoeve van de schepenen, borgemeesters en ingezetenen van Schijndel namelijk dat op 16 maart van dit te Schijndel is komen logeren ... Voorts verklaren Willen Janssen Rovers en Corstiaen Anthonissen Smidts terwijl ...
Datering: 18-03-1648

https://proxy.archieven.nl/235/CCD93F3905574A15A6B06066711643D6
5122.76 Index schepenprotocol Schijndel (5122.76)
33 Dirck zoon van Corstaien Antonis Smits verwekt bij Marijken dochter van jan Lucs Anthonis anderzijds met een scheiding en deling van goederen met oa. huis schuur esthuis hof boomgaard en erf 8 lop. onder Delschot, met last van 12 vaten rogge aan het Convent van den Ulenborch binnen Den Bosch, aan het Sint Maartensaltaar ik de kerk van Sint Oedenrode, weiland onder de Borne, cijns aan de Heer van Boxtel, land in den Gemeijnen Beemdt, land opte Stege, land opte Tolacker, land in den Erdenborch, cijns aan den Heer van Helmont, land onder tWijbosch aen den Vechelssen Landrweir, hooiland opte Stege met een memorie
Datering: 14.4.1651

https://proxy.archieven.nl/235/F209BE684FA440D5908EDA775AFACE71
5122.76 Index schepenprotocol Schijndel (5122.76)
Hugo Jans van Berckel man van Aeltgen dochter van Corstiaen Anthonis Smits, Gijsbert Daniels van Gerwen man van Margrietgen dochter van Lucas Jan Lucas, met een scheiding en deling met o.a. groesland onder den Borne bij het erf van het Convent van de Baseldonck, cijns aan de Heer van Boxtel, nog een groesland onder de Borne
Datering: 12.1.1652

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd bij erfdeling ouders Maria akte 478 met datering 1600-1605. Zij is overleden en hebben drie kids.
Echtgenoot hertrouwd op 15-02-1605.

Dus huwelijk waarschijnlijk vlak voor 1600.

Zeer weining huwelijken in index BHIC Schijndel van voor 1600 (Jan2021)
met:

womanMeriken Jan Lucas Habraken‏
Overleden ‎± 1604
[bron]
Echtgenoot hertrouwd 15-02-1605.

ABT1604

[Gebruikersnotities]
ECHTGENOOT HERTROUWD:
https://proxy.archieven.nl/235/F2135A46046948A0AE560592109028B5
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
260 2 december 1609, testes Peter Henricx ende Peter Elias, Peterken huijsvrauwe van Corstiaen Antonis dochter Laurens Peters, Meriken dochter Jan Luijcas syne ierste huijsvrauwe, anno 1612, ...
Datering: 1605-1612

ERFDELING
https://proxy.archieven.nl/235/CCD93F3905574A15A6B06066711643D6
5122.76 Index schepenprotocol Schijndel (5122.76)
33 Dirck zoon van Corstaien Antonis Smits verwekt bij Marijken dochter van jan Lucs Anthonis anderzijds met een scheiding en deling van goederen met oa. huis schuur esthuis hof boomgaard en erf 8 lop. onder Delschot, met last van 12 vaten rogge aan het Convent van den Ulenborch binnen Den Bosch, aan het Sint Maartensaltaar ik de kerk van Sint Oedenrode, weiland onder de Borne, cijns aan de Heer van Boxtel, land in den Gemeijnen Beemdt, land opte Stege, land opte Tolacker, land in den Erdenborch, cijns aan den Heer van Helmont, land onder tWijbosch aen den Vechelssen Landrweir, hooiland opte Stege met een memorie
Datering: 14.4.1651

Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555