man‎Lucas Aert Habraken‏‎
Zoon van Aert Habraken en N.N.‏.
Overleden ‎± 1560
[bron]
Genoemd in akte 128 van 9 april 1558 bij aankoop.
Genoemd als wijlen in akte 6 van 7 december 1561.

ABT1560

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.41&minr=12022724&miview=ldt
5122.41 Index schepenprotocol Schijndel (5122.41)
63 Aert Mathijs en Jan Mathijs, Ghyb, Gerit, Dirck en Anthonis kinderen van Mathijs Janss., Aert Haubraken en Lucas zijn broer met Baetken dr.v.Daniel Willems, Aert Pouwels Goesen Henrick Smidts als man van Lijsbet zijn vrouw, Gerit Verteijnen man van Mari zijn vrouw en de kinderen Aert en Dirck, Jan Willems man van Erken zijn vrouw
Datering: [1533]

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.41&minr=12022741&miview=ldt
5122.41 Index schepenprotocol Schijndel (5122.41)
80 Lucas Aert Haubraken heeft verkocht aan ...
Datering: 14 januari 1533

SAMEN MET BROER AERT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.41&minr=12022758&miview=ldt
5122.41 Index schepenprotocol Schijndel (5122.41)
97 Aert Aert Haubraken is verschenen voor de schepenen en heeft getransporteerd aan Lucas zijn broer een erfcijns van 19 vaten rogge Rooise maat uit een huis en hof en 3 lopensaet lants onder de parochie van Sint Oedenrode binnen de palen van Veghele.z. + e.e. Mariken weduwe Aert Haubraken a.z. ...
Datering 4 februari 1533

ERFDELING OUDERS:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.41&minr=12022749&miview=ldt
5122.41 Index schepenprotocol Schijndel (5122.41)
88 Aert, Lucas en Daniel man van Beatris zijn vrouw kinderen van Aert Haubraken en zijn vrouw Margriet die een scheiding ern deling zijn aangegaan van de goederen en cijnzen nagelaten door hun vader en moeder ...
daarbij is Aert ten deel gevallen ...
Lucas is ten deel gevallen ...
Daniel is ten deel gevallen: ...
Datering: 4 februari 1533

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.41&minr=12022773&miview=ldt
5122.41 Index schepenprotocol Schijndel (5122.41)
112 ... welke cijns Lucas Aert Haubraken beloofd had te betalen uit een huis en hof en 5 lopensen land aen Delschot ...
Datering: 8 april 1533

https://proxy.archieven.nl/235/6D571530F8BA4A709C4871F0D6EE46C9
5122.42 Index schepenprotocol Schijndel (5122.42)
9 Aert is ten deel gevallen een jaarlijkse cijns of rente van 1 ½ karolusgulden uit onderpanden te Schijndel die hij schuldig is te betalen aan Lucas Aernt Houbraeckenss. zoals omschreven in een Schijndelse schepenbrief; idem 5 Bossche ponden schuldig aan zijn broer Jan Lamberts uit onderpanden onder Schijndel
Datering: 20 maart 1536

VADER WIJLEN
https://proxy.archieven.nl/235/476EB9988E744B629F61A2639A098463
5122.42 Index schepenprotocol Schijndel (5122.42)
122 ... aen een plats genoempt Delscot e.z. erf van Lucas wijlen Aerts Houbraken ...
Datering: 13 januari 1537

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=291&miadt=235&miaet=54&micode=1232.133&minr=15902739&miview=ldt
1232.133 Index op ledenlijsten (1232.133)
580 Lucas Aert Haubrakens
Datering: 1556-1557
Soort betaling: intredegeld
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 1232
Inventarisnummer: 133
Pagina: 138r

AANKOOP
VADER WIJLEN
https://proxy.archieven.nl/235/26EEC6DD2B2441739D5CBC53207977F2
5122.46 Index schepenprotocol Schijndel (5122.46)
128 Jan en Lambert broers kinderen van wijlen Hendric Aertss. en Elsken zijn vrouw hebben verkocht aan Lucas zoon van wijlen Aert Haubraken een pacht van 2 Carolusgl. die Jan en Lambert hebben verkregen via Elsken hun moeder alle jaar gegolden en betaald door Henrick Gerit Jordenss. zoals blijkt uit een Schijndelse schepenbrief + slorformule – in de marge staat dat Riccart Ghijben Seepen verklaart heeft dat hierover heeft gestaan Jan van den Oetelaer als schepen
Datering: 9 april 1558

WIJLEN:
https://proxy.archieven.nl/235/95EE3A6DF6E149E5A754FEEB129019FD
5122.47 Index schepenprotocol Schijndel (5122.47)
6 7 december 1561, scheiding en deling, Henrick soen wilen Joest Janss., Jan Jan Pennincxss., Hanrick Hanrick Geringss., Jan soen wilen Lucas Art Haubraken gehuwd met Margriet dochter van Joest Jan Pennincx en Meriken dochter van wilneer Hanrick Gerings, aen den Elschot, Jan Geerlicxss. van den Born, Lambert Roloffss., vicaris van Schijndel, erfgenamen van Franss. Aert Smeets, erfgenamen van Jan Geerlicxss. van den Born
Datering: 1561-1563

https://proxy.archieven.nl/235/A24DF39E0F274A469B5D7527CCF751A4
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
291 ... , erve Jan Lucas Haubrakens, ...
Datering: 1564-1569

==================
WIE IS DEZE MARGARETHA????
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-289II&minr=2375100&miview=ldt
NTI-12063-289II Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
289 II-Fiche 295, blz. 5, folio CCXXVIII v (228 v)
Datering: 1507
Transcriptie:
Lucas filius Arnoldus Haubraken pro duabus pertibus et Johannes filius Arnoldus de Culen pro alio 3a parte
Margaretha filia Gerardus filius Henricus de Dubbelen ex hereditate relicta et liberi Henricus de Dubbelen ex Baxhove
de novi IIII denarii I ob
Eadem ex Baxhove quondam Goswinus filius Mathias de Veteri Domo gener Henricus de Dubbelen
IX denarii II ob novi
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 289

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-289II&minr=2374980&miview=ldt
NTI-12063-289II Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
289 II-Fiche 292, blz. 6, folio CCXIII (213)
Datering: 1507
Transcriptie:
, ?
Lucas filius Arnoldus Haubrakens salvo jure cuius liberi
Lambertus filius
Johannes filius Lambertus textoris ex parte Johannes Wijtphen ex hereditate quondam Hermannus filius Cristianus de Hovel ex prato terra apud Wijbosch dicti Driesacker
VI denarii veteri
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 289

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-288II&minr=2373886&miview=ldt
NTI-12063-288II Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
288 II-Fiche 193, blz. 12, folio 212
Datering: 1498/1589
Transcriptie:
Johanna una V Lucas predictus
Liberi V Lucas predictus
Lucas filius Arnoldus Haubrakens salvo jure cuius liberi et liberi V
Aleijdis filia Lambertus filius Lambertus predictus van der Heijden una quinque
Lambertus filius / relicta et liberi V
Johannes filius Lambertus textoris ex parte Johannes Wijtphen ex hereditate quondam Hermannus filius Cristianus de Hovel ex prato terra apud Wijbosch dicti Driesacker
VI denarii veteri
in marge:post obitum Katharina ad opus relicta et liberi
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 289

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kinderen:

1.
womanMargriet Lucas Art Habraken‏

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/13393EE139514A79B8165FB69993E2E6
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
220 ... , Jan Jan Geellacx (Geerlincx bedoeld ?), Henrick Heijmans man van Margriet te vorens wedue Ardt Jan Geellacx, ...
Datering: 1564-1569

https://proxy.archieven.nl/235/2D9F559521634AEC8E8F48D318563867
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
562 noch 26 gl. Eva zyn moeder, 19 juli 1600, testes Jan Ariens ende Jan Henricx scepenen, Gysbert Henrick Joordens, betalingsgelofte, Margriet huysvrouwe Henrick Heijmans eertijts wedue wijlen Diricx van Uden [haren 1e man] 56 gl., procederende vangoeden geleenden gelde, wedue Jan Peetrrs, rente van 4 gl., Bossche schepenbrief
Datering: 1597-1600

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351094&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
235 ... 5 april 1603, ... betalingsgelofte, Jannen soone Jan Geerlicx 53 gl. van geleent gelt, actum et testes ut supra, Henrick Heymens man van Margriet eertijts wedue Ardt Jan Geerlicx, ...
1600-1605

https://proxy.archieven.nl/235/F2E5D5AA11934BC9B97153027AD4D0BB
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
323 23 maart 1610, Henrick Heijmans (?) man van Margriet voorheen wedue van Jan Artssen, Jan Ardt Janssen, eenen acker tuellants 3 lop. int Liessent aengeverdt Sint Marten anno 1604, Peter Henricx ende Peter Elias scepenen, Gerit Diricx soone vereweckt by Margriet als ierste man, 30 maart 1610, testes Peter Elias ende Peter Henricx scepenen
Datering: 1605-1612

https://proxy.archieven.nl/235/F845387CBC7B499B9756C64741818482
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
222 ... Jan Wouter Willems van Hees man van Anna dochter Dirck Gerits van de Ven erfgenamen van Dirck en zijn vrouw Margriet, Henrick Heijms hennen oom, het commerboeck van Schijndel, 5 juli 1614, ....
Datering: 1612-1615

VERKOOP DOOR DOCHTER Anneken bij Dirick Gerits van Uden
https://proxy.archieven.nl/235/AA9C8907B49740038B6692BE2944FD89
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
100 Jan zoone Wouter Willemss. man van Anneken dochter Dirick Gerits van Uden verweckt bij Margriet dochter Luijcas Arts Haubraken, vercocht, Luijcas zoone Jan Luijcas, , ¼ i neenen camp hoijlants 2 mergen onder Delsschot in Bacxhoeff, ... 18 julij1616 ...
Datering: 1615-1619

WIJLEN HENRICK HEIJMS
https://proxy.archieven.nl/235/CE9398B75C8846F78F4232F36C5F51A7
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
376 opte Dungen 3 gl. 14 st., 7 st. aen den Pastoir binnen Schijndel, Henrick Heijms, Jan Wouter Willemss. man van Anneken dochter Dirick Gerits byden selven Dirick verweckt by Margriet dochter Luijcas Artss., vercocht, Jan Herbertss., Gerit Diricxss. ende Jannen soone Jans Geerincx, wijlen Henrick Heijms ende Margriet dochter Luijcas Artss., goederen binnen Schijndel
Datering: 1620-1623

https://proxy.archieven.nl/235/2AEAECE86A6D4D5CA678EA8C6B08D018
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
234 ... , Margriet wedue Diricx van Uden met kynderen, ...
Datering: 1623-1626

ERFDELING
Margriet Luijcas Arts Haubraecken x Henrick Heijms
- Heesken x Herbert Jan Herbertss
Margriet Luijcas Arts Haubraecken x Dirick Gerits
- Anneken x Jan Wouter Willemss (van Hees zie akte 222)
- Gerit
Margriet Luijcas Arts Haubraecken x Ardt Jans Geerlincx
- Jan
.
https://proxy.archieven.nl/235/5650432AB53446C2A77089AB64CEBA13
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
372 Jan Luijcas Janssen ende Lambert Symons van der Haigen schepenen, Herbert Jan Herbertss. man van Heesken dochter Henrick Heijms byden selven Henrick Heijms ende Margriet dochter Luijcas Arts Haubraecken tsamen verweckt, Jan Wouter Willemss. man van Anneken dochter Dirick Gerits byden selven Dirick Gerits ende Margriet dochter Luijcas Artss. tsamen verweckt, Gerit Diricxss. Geritss. byden selven Dirick Geritss. ende Margriet dochter Luijcas Artss. tsamen verweckt, Jan zoone Ardt Jans Geerlincx byden selven Ardt Jans Geerlincx ende Margriet dochter Luijcas Artss. Haubraecken tsamen verweckt, scheiding en deling, esthuijs metten gront int Liessent int Wout, kynderen Willem Jan Willemss., Herbert Janss., Delis van Os, aenden Blanckenhoff –dubieus], Arien Matijss., erffgenamen Graeff Wernart van Oost Vrieslant, erffenisse van de Heeren van den Baseldonck, Jan Delis Weijgergancx
Datering: 1620-1623

https://proxy.archieven.nl/235/2484BFE088E0427899851652496C8791
5122.87 Index schepenprotocol Schijndel (5122.87)
92 Gijsbert Anthonis Smits en Jan Luycas Janssen schepenen verklaren dat voor hen zijn verschenen Joris Peterss. vorster te Schijndel en Jan Dirck Artss. oud 38 jaar die getuigenis der waarjeid afleggen ter instantie van Jan Ardt Jan Geerlincx die aangeven dat Herbert Jan Herbertss. getrouwd zijnde met Heesken dochter van Henrick Heijms verwekt bij Margriet dochter van Luijcas Artss. Haubraken na de dood van Henrick Heijms heeft behouden en is blijven bezitten alle goederen van paarden, beestenetc.
Datering: 9.12.1622

2.
manJan Lucas Art Habraken‏
Geboren ‎± 1529
[bron]
Zie erfdeling akte 478: Jan Luijcas Ardt Houbraken. Dus vader is genaamd Lucas Art.

Zie akte 17 met datering 1589-1592 uit 1589: Leeftijd LX=60 jaar - dus geboren rond 1529.

ABT1529

Overleden ‎± 1604
[bron]
Genoemd in akte 54 van 3 mei 1597 bij verkoop.
Genoemd in akte 177 van 25 augusti 1602. Ziek in bed
Erfdeling akte 478 van april 1605.

ABT 1604
‎, ongeveer 75 jaar
[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE.
VADER IS WIJLEN
https://proxy.archieven.nl/235/95EE3A6DF6E149E5A754FEEB129019FD
5122.47 Index schepenprotocol Schijndel (5122.47)
6 7 december 1561, scheiding en deling, Henrick soen wilen Joest Janss., Jan Jan Pennincxss., Hanrick Hanrick Geringss., Jan soen wilen Lucas Art Haubraken gehuwd met Margriet dochter van Joest Jan Pennincx en Meriken dochter van wilneer Hanrick Gerings, aen den Elschot, Jan Geerlicxss. van den Born, Lambert Roloffss., vicaris van Schijndel, erfgenamen van Franss. Aert Smeets, erfgenamen van Jan Geerlicxss. van den Born
Datering: 1561-1563

https://proxy.archieven.nl/235/637069A6E1B746C0B72400E8382565FD
5122.47 Index schepenprotocol Schijndel (5122.47)
7 Jan Lucas Aertss. gehuwd met Margriet, Ghysbert Jan Ghysberss., Dielissoen wilen Jan Pennincxss., erfgenamen van Jan Geerlicx, kinderen van Willem Hanrick Goeijerts, die Heeswyckerstege, rectoer van het Sinte Lenaerts altaer, erfgenamen van Hanrick Paters op die Dungen, erfgenamen van Willem Tijssen van Heretum, Roeloff Peter Hanrickss., die hoeve op die Sijle [Heeswijk]
Datering: 1561-1563

https://proxy.archieven.nl/235/8A965F99C94E45308807BB9E3BDE4D24
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
121 Jan soen wilneer Jan Pennen ende Gherit Jacopss., Dielys wilneer Jan Pennincx, kynderen van Claes Hanricx ende wylen Mechtelt dochter Jan Pennincx, Aert Jan Geerlicx, Jan Jan Geerlicx, onmundige kynderen van Servaes Jan Geerlicx, Jan Jan Pennincx, Welten Rommenss. man van Dimpna wittige dochter Jan Geerlicx, Meriken dochter Jan Geerlicx, Jenneken dochter Jan Pennen, Gerit Jan Michielss. man van wylen Elisabeth [er staat: Elibet] en vader van Cateryn, Ariaen Lucass. man van Margriet dochter wylen Willem Jan Pennincx, Gerit Jacop Pennincx, Gerit Willem Pennen ende Lambert syn brueder, kynderen van Willem Hanrick Goeertss. verwect by Marie dochter Jan Pennincx, Lenart soen Gerit Jan Pennen, Jan Lucas Haubrakens man van Margriet dochter van Joesten Jan Pennen [of Pennincx?], Hanrick Joesten Pennen suyn brueder
Datering: 1564-1569

https://proxy.archieven.nl/235/BBC07749B429491CAC9A1796F87A0CB9
264 eenen camp groesvelts genoempt Scollikensbuender op die Stege, Jan Lucas Arts, ...
Datering: 1577-1581

https://proxy.archieven.nl/235/FEDA6965B63D49D09C58F89B05C6211F
5122.56 Index schepenprotocol Schijndel (5122.56)
126 ... Pincxten anno 1592 ... verkoop, Jan Lucas Aertss., een renthe van 9 gl., vuijt eenen camp hoylants groot eenen buender onder Delschot opte Heeswycksestege ... 20 juni 1590 ...
Datering: 1589-1592

LEEFTIJD LX=60 - dus geboren rond 1529
https://proxy.archieven.nl/235/2CE134DA5C4C4476B9E8D4E1D75744F0
5122.56 Index schepenprotocol Schijndel (5122.56)
17 Jan Lucas Aerts out ontrent lx jaeren geijdt soo recht is, verclaert dat hij de vs. plaetse oft voerhoef noijt voirder en heeft betimmert gesien dan de oude schuere en staet oft een cleijn wenich voerder, maer hoe verre tselve erff oft gemeynt isen weet hy nijet dan tselve voerhoef altoos heeft gelegen gelyck gemeynte ende dat hyt van jonx op noijt anders gesien en heeft; Rykaert Gyben out omtrent lxxii jaeren ... Zeger Jacobss. out ontrent lxii jairen ... Geraert Willem Hellincx out ontrent lxxiii jaeren ... Willem Wouterss. out ontrent lv jaeren (?) ... Henrick Jacobss, out ontrent lxiii jaeren ...
Datering: 1589-1592
Page 16 of 272 - bovenaan april anno 1589
Page 17 of 272
Page 20 of 272 - maij anno 1589

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13714301&miview=ldt
7700.31 Index schepenprotocol Veghel (7700.31)
614 Danel Maessen had eertijds opgedragen aan Jan Luycas Aert Houbraecken het 1/3 deel in 'een camp hoijvelts, gelegen aen Vechelse gat', met het 1/3 deel en enkele erfpachten rogge, 'met noch zyne gerechticheyt tot Schynde hebbende'. ...
Datering: 23-06-1593

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324513&miview=ldt
5122.58 Index schepenprotocol Schijndel (5122.58)
93 ... , Jan Luijcas Arts, ...
Datering: 1595-1597

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324480&miview=ldt
5122.58 Index schepenprotocol Schijndel (5122.58)
60 Luijcas soone Jan Luijcas Artss., Jan vs. ende wijlen Margriet dochter Joost Pennincx, Corst Antonis Corstiaenss. man van Mariken dochter van Jan Luijcas ende Margriet, verkoop, 1/10 in een huijs hoff ende erffenisse ter plaetsen genoemd Delscot,Henrick Willem Peterss., Andries van Auwenhuys, die gemeijn straet, 21 oktober 1595, Luijcas Jan Luijcas ende Corstiaen Antonis, vernuecht ende betaelt, Ardt Diricx, actum et testes ut supra
Datering: 1595-1597

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324537&miview=ldt
5122.58 Index schepenprotocol Schijndel (5122.58)
117 12 maart 1596, testes Jan Henricx Verhaigen scepen, Henrick Janss. Vercuijlen, verkoop, Jannen Luijcas Artss., die helfte van eenen camp hoijvelts onder Delschot in Bacshoeve, ... 13 februari 1596 ...
Datering: 1595-1597

https://proxy.archieven.nl/235/30E41C33E9E242C49D9635227134A080
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
93 ... Schijndelse schepenbrief dd. 9 mei 1597, 8 november 1597, Heretum ende jan Ariens scepenen, Jan Luijcas Artss., actum et testes ut supra
Datering: 1597-1600

https://proxy.archieven.nl/235/6F96DCF5E6444AE29088D69F7B9BB85A
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
434 ... , die gemeijn strate, Jan Luijcas Artss., ... , Schijndelse schepenbrief dd. 17 februari 1590, ... slotformule, 10 december 1599, ...
Datering: 1597-1600

https://proxy.archieven.nl/235/64F39E4B5A25418EA2034D7837F125BB
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
11 letter H Heeswycse nabueren ... , Jan Luycas Habraken 7, ...
Datering: 1597-1600

https://proxy.archieven.nl/235/30C48BC659F6419A988B70B630A5F9CA
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
54 3 mei 1597, testes Oetelaer et Jan Ariens, Gijsbert Jan Gijsberts van den Bogert onse medeschepen, verkoop, Jannen Luijcas Artss., eenen acker saetlants onder Delschot, Lambert Luijcas Artss., Tonis Corst Lambertss., Dirick Romments, die gemeyn strate, slotformule, aen de heyligen geest in Schyndel 7 pont payments, 9 mei 1597, ...
Datering: 1597-1600

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351138&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
279 Jan Henricx Vercuijlen, Tonis Corstiaen Smets (?), de kijnder Jan Luijcas Ardts, 2 st. 1 ½ oort grontchyns mijn Heere van Helmont, ... 21 juni 1603...
Datering: 1600-1605

WEDUWNAAR- ZIEK TE BED
NOEMT OOK ZUS MARGRIET
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351036&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
177 inden name ons Heeren Amen, Jan Luijcas Artss. nagelaten weduwer van Margriet dochter Joost Gerincx zijne huijsvrou cranck te bedde liggende etc. etc., te voircomen allen twist ende twedracht die tuusscen Luijcas zijnen sone ende den kijnderen van Corst Antonis nagelaten weduwer van Meriken dochter Jan Luijcas ende Margriet tsamen verweckt, Luijcas synen soone die aude merie metten vuelen ende het jong ruijnperdt metten waegenen karre ploech de cribbe metten back daerinne staende, alnoch dehelfte van eenen camp groesvelts in Bacxhoeff vercregen tegen Henrick Janss. Vercuijlen waervan dander helft competerende van Margriet eertijts wedue Dirickx van Uden met haren kynderen, Corsten synen schoonsoone het jong perdt te weyden gaende aenden Maascant
Datering: 1600-1605
Zie page 175 of 497: 1602
Zie page 178 of 497: 25 augusti 1602

Jan Luijcas Ardt Houbraken x Margriet Joost Pennincx
- Luijcas
- Meriken x Corstiaen Antonis Corstiaen Smits (3 onmindige kids)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351337&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
478 actum et testes ut supra, Luijcas soone Jan Luijcas Ardt Houbraken byden selven Jannen ende Margriet dochter Joost Pennincx tsamen verweckt, Corstiaen soone Antonis Corstiaen Smits met drie onmundige kynderen byden vs. Corsten ende Meriken dochter Jan Luijcas ende Margrieten tsamen verweckt, Jan Gijsberts van den Boghert ende Jan Amijs Janssen momboiren vanden drie onmundige kynderen, scheiding en deling nae aflyvicheyt van Jan Luijcas ende Margriet, Corsten is te deel gevallen tbv. de onmundige kynderen een huijs esthuijs hoff ende erffenisse 9 lop.
Datering: 1600-1605
Page 473 of 497 onderaan 18 aprilis 1605
Page 477 of 497 bovenaan 1609 en 1607 (?)
Page 481 of 497 april 1605
Page 481 of 497 april 1605


Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555