man‎Henrick Heijmans‏‎

Gehuwd
[bron]
Alle drie de echtgenoten genoemd in erfdeling akte 372 met datering 1620-1623.
Zie akte 562 van 19 juli 1600: "Margriet huysvrouwe Henrick Heijmans eertijts wedue wijlen Diricx van Uden [haren 1e man] "
Genoemd in akte 235 van 5 april 1603: "Henrick Heymens man van Margriet eertijts wedue Ardt Jan Geerlicx"
Zie akte 220 met datering 1564-1569: "Henrick Heijmans man van Margriet te vorens wedue Ardt Jan Geellacx".

BEF1600
met:

womanMargriet Lucas Art Habraken‏
Dochter van Lucas Aert Habraken en N.N.‏.
, 1e huwelijk met: Dirick Gerits van Ven | Uden, 2e huwelijk met: Ardt Jan Geerlincx, ‎3e huwelijk met: Henrick Heijmans
[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/13393EE139514A79B8165FB69993E2E6
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
220 ... , Jan Jan Geellacx (Geerlincx bedoeld ?), Henrick Heijmans man van Margriet te vorens wedue Ardt Jan Geellacx, ...
Datering: 1564-1569

https://proxy.archieven.nl/235/2D9F559521634AEC8E8F48D318563867
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
562 noch 26 gl. Eva zyn moeder, 19 juli 1600, testes Jan Ariens ende Jan Henricx scepenen, Gysbert Henrick Joordens, betalingsgelofte, Margriet huysvrouwe Henrick Heijmans eertijts wedue wijlen Diricx van Uden [haren 1e man] 56 gl., procederende vangoeden geleenden gelde, wedue Jan Peetrrs, rente van 4 gl., Bossche schepenbrief
Datering: 1597-1600

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351094&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
235 ... 5 april 1603, ... betalingsgelofte, Jannen soone Jan Geerlicx 53 gl. van geleent gelt, actum et testes ut supra, Henrick Heymens man van Margriet eertijts wedue Ardt Jan Geerlicx, ...
1600-1605

https://proxy.archieven.nl/235/F2E5D5AA11934BC9B97153027AD4D0BB
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
323 23 maart 1610, Henrick Heijmans (?) man van Margriet voorheen wedue van Jan Artssen, Jan Ardt Janssen, eenen acker tuellants 3 lop. int Liessent aengeverdt Sint Marten anno 1604, Peter Henricx ende Peter Elias scepenen, Gerit Diricx soone vereweckt by Margriet als ierste man, 30 maart 1610, testes Peter Elias ende Peter Henricx scepenen
Datering: 1605-1612

https://proxy.archieven.nl/235/F845387CBC7B499B9756C64741818482
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
222 ... Jan Wouter Willems van Hees man van Anna dochter Dirck Gerits van de Ven erfgenamen van Dirck en zijn vrouw Margriet, Henrick Heijms hennen oom, het commerboeck van Schijndel, 5 juli 1614, ....
Datering: 1612-1615

VERKOOP DOOR DOCHTER Anneken bij Dirick Gerits van Uden
https://proxy.archieven.nl/235/AA9C8907B49740038B6692BE2944FD89
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
100 Jan zoone Wouter Willemss. man van Anneken dochter Dirick Gerits van Uden verweckt bij Margriet dochter Luijcas Arts Haubraken, vercocht, Luijcas zoone Jan Luijcas, , ¼ i neenen camp hoijlants 2 mergen onder Delsschot in Bacxhoeff, ... 18 julij1616 ...
Datering: 1615-1619

WIJLEN HENRICK HEIJMS
https://proxy.archieven.nl/235/CE9398B75C8846F78F4232F36C5F51A7
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
376 opte Dungen 3 gl. 14 st., 7 st. aen den Pastoir binnen Schijndel, Henrick Heijms, Jan Wouter Willemss. man van Anneken dochter Dirick Gerits byden selven Dirick verweckt by Margriet dochter Luijcas Artss., vercocht, Jan Herbertss., Gerit Diricxss. ende Jannen soone Jans Geerincx, wijlen Henrick Heijms ende Margriet dochter Luijcas Artss., goederen binnen Schijndel
Datering: 1620-1623

https://proxy.archieven.nl/235/2AEAECE86A6D4D5CA678EA8C6B08D018
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
234 ... , Margriet wedue Diricx van Uden met kynderen, ...
Datering: 1623-1626

ERFDELING
Margriet Luijcas Arts Haubraecken x Henrick Heijms
- Heesken x Herbert Jan Herbertss
Margriet Luijcas Arts Haubraecken x Dirick Gerits
- Anneken x Jan Wouter Willemss (van Hees zie akte 222)
- Gerit
Margriet Luijcas Arts Haubraecken x Ardt Jans Geerlincx
- Jan
.
https://proxy.archieven.nl/235/5650432AB53446C2A77089AB64CEBA13
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
372 Jan Luijcas Janssen ende Lambert Symons van der Haigen schepenen, Herbert Jan Herbertss. man van Heesken dochter Henrick Heijms byden selven Henrick Heijms ende Margriet dochter Luijcas Arts Haubraecken tsamen verweckt, Jan Wouter Willemss. man van Anneken dochter Dirick Gerits byden selven Dirick Gerits ende Margriet dochter Luijcas Artss. tsamen verweckt, Gerit Diricxss. Geritss. byden selven Dirick Geritss. ende Margriet dochter Luijcas Artss. tsamen verweckt, Jan zoone Ardt Jans Geerlincx byden selven Ardt Jans Geerlincx ende Margriet dochter Luijcas Artss. Haubraecken tsamen verweckt, scheiding en deling, esthuijs metten gront int Liessent int Wout, kynderen Willem Jan Willemss., Herbert Janss., Delis van Os, aenden Blanckenhoff –dubieus], Arien Matijss., erffgenamen Graeff Wernart van Oost Vrieslant, erffenisse van de Heeren van den Baseldonck, Jan Delis Weijgergancx
Datering: 1620-1623

https://proxy.archieven.nl/235/2484BFE088E0427899851652496C8791
5122.87 Index schepenprotocol Schijndel (5122.87)
92 Gijsbert Anthonis Smits en Jan Luycas Janssen schepenen verklaren dat voor hen zijn verschenen Joris Peterss. vorster te Schijndel en Jan Dirck Artss. oud 38 jaar die getuigenis der waarjeid afleggen ter instantie van Jan Ardt Jan Geerlincx die aangeven dat Herbert Jan Herbertss. getrouwd zijnde met Heesken dochter van Henrick Heijms verwekt bij Margriet dochter van Luijcas Artss. Haubraken na de dood van Henrick Heijms heeft behouden en is blijven bezitten alle goederen van paarden, beestenetc.
Datering: 9.12.1622

Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555