man‎Godefridus Henricus Gerardus van den Broeck‏‎
Gedoopt ‎15 jun 1643 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
15-06-1643 GODEFRIDUS
Vader: HENRICUS GERARDUS GODEFRIDUS
Moeder: MARIA JOANNES HENRICUS
Gezin: 380
Getuigen: ANTONIA HENRICI HENRICI M & ELISABETH HENRICI PETRI R

BHIC:
Dopeling Godefridus Henrici Gerardi Godefridi
Vader Henricus Gerardi Godefridi
Moeder Maria N.N.
Getuige Elizabetha Henrici Petri Rutgeri
Getuige Antonia Henrici Henrici Mathiae
Diversen: namens getuige 2
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 15-06-1643
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 130-08
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

Overleden ‎11 mei 1717 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Akte 250 22-06-1711 genoemd
Akte 176 03-06-1718 weduwe

BHIC:
Overledene Godefridus Henrici Gerardi van den Broeck
overleden op 11-05-1717 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel trouw-begraafboek 1700-1750, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 1, blad 376-12
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek
‎, ongeveer 73 jaar
[Tekst]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Kapelhof/Kapelhof%20percelen.pdf
Rekonstruktie van Veghel, Martien van Asseldonk
KAPELHOF
Perceel nr. 12
Volgens R99, fol. 32 (14-2-1728) waren de kinderen van Goort van den Broek en Anneken Claas Marcelissen:
- Geerit
- Maria, getrouwd met Dirck Peters van de Ven
- Anneken, getrouwd met Aert Claassen Marcelissen
- Geeritje, getrouwd met Antonij Aelberts
- Jan (overleden), getrouwd geweest met Petronella Hendricx Weydeven
Meerdere refenties naar aktes.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.68&minr=16195510&miview=ldt
7700.68 Index schepenprotocol Veghel (7700.68)
71 Peter Hendrick Gerits en Claes Maerselissen als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Hendrick Gerits, verwekt bij Meereken dochter van Maerselis, Lambert Aerts, willen, op verzoek van Jan Hendrick Gerits als vader van deze kinderen, openbaar verkopen 'eenen acker teijllants genaemt den Veeraker, gelegen op de Boeckt', groot ontrent 3 lopense.
Met de voorwaarden. De openbare verkoop eindigt op 15-04-1677.
Het goed wordt gekocht door Goort Hendrick Gerits. ...
Datering: 08-04-1677

https://proxy.archieven.nl/235/02DCE430BBC54D8AB82DD6C186BA3875
7700.61 Index schepenprotocol Veghel (7700.61)
149 Goort Hendrick Gerrits verklaart 100 gulden ontvangen te hebben van en schuldig te zijn aan Willemken dochter van Aert Teunis van Eerdt.. ..
Datering: 18-2-1688

https://proxy.archieven.nl/235/E397433101F14874A6045D020D16F25D
7700.70 Index schepenprotocol Veghel (7700.70)
354 Claas Aart Jan Ariens van Helvoort heeft vernaarderd van Goort Hendrick Gerrits 'een stuck teulants', groot 36 roeden, gelegen op de Laag Boeckt ...
Datering: 25-01-1694
Zie ook 352
Meerderen aktes in 1694: Zoek "Go?rt H?ndrick Ge*rits veg*el"

OUDERLIJK GEZIN ECHTGNOTE:
https://proxy.archieven.nl/235/E59F9EF926D345EFB0EFBDA1C90B447F
7700.93 Index schepenprotocol Veghel (7700.93)
257 Deling voor Jan Claesen Hendrick Claessen, Goort Hendrick Gerrits als man van Anneken Claessen en Lambert Ariaens als man van Maria Claessen, kinderen en erfgenamen van Claes Marcelisen bij Gertruijt Aert Gerrits, 'hare ouders zalliger'. ... Goort Hendrick Gerrits krijgt toebedeeld 'stuck teuijlant en weijlant, groot drie loopense in Jan Welten Reijt', ... Ook 'stuck lants genaempt den Honsstaert, ... Ook 'stuck teuijlants, groot twee loopense' in het Aackert, ... Ook 'twee karren hoijgewasin d' Abroeck, hoijend met het tweede ende derde lot cum suo'. ...
Datering: 04-03-1695

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196567&miview=ldt
7700.71 Index schepenprotocol Veghel (7700.71)
155 Mighiel en Willemken Aert Teunis van Eert hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Goort Hendrick Gerrits 'een stuck teulants, groot een loopense', gelegen in de Aeckerse tiende' ...
Datering: 05-05-1698

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.5&minr=11838929&miview=ldt
7701.5 Index notarieel protocol Veghel (7701.5)
Schepenakte
2 Goort Hendrick Gerits, borgemeester te Veghel machtigt zijn zoon Jan Goorts, wonende te Amsterdam om in zijn naam 27 gulden en 10 stuivers te ontvangen van Evert Cramers, meester metselaar aldaar. Betreft loon wat Claes Goorts, zijn zoon, met oeperen (opperen) bij meester metselaar heeft verdiend.
Datering: 18-04-1707

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.73&minr=11863806&miview=ldt
7700.73 Index schepenprotocol Veghel (7700.73)
170 Goort Henrick Gerrits heeft verkocht ... het vierde part in een hooibeemd gelegen in het A-broeck ...
Datering: 21-07-1710

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.73&minr=11863886&miview=ldt
7700.73 Index schepenprotocol Veghel (7700.73)
250 ... heeft verkocht aan Goort Henrick Gerrits het vierde part in een hooibeemd in het A-broeck ...
Datering: 22-06-1711

WEDUWE
https://proxy.archieven.nl/235/52B471E2973E4AB096DF68930FF6769C
7700.74 Index schepenprotocol Veghel (7700.74)
176 Willem Dirck Stoots als man en momboir van Maria Peter Hendrik Gerits heeft verkocht aan Anneke Claes Marcelisse weduwe van Goort Hendrik Gerits een perceel hooiland genaamd Dirck Jan Deenen beemd en hooiende met de weduwe van Goort Hendrik Gerits en rijdende tegen Dirk van den Tillaer.
Datering: 03-06-1718

ALIAS VAN DEN BROECK
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.99&minr=11570055&miview=ldt
7700.99 Index schepenprotocol Veghel (7700.99)
8 Gerit z.v. Goort van den Broeck en Anneken Claas Marcelissen; Dirck Peters van de Ven g.m. Maria; Aert Claessen van Helvoort g.m. Anneken; Antonij Aelberts g.m. Geeritje: alle dochters van Goort en Anneken voors. Hendrik Claas Marcelissen en Jan Adriaens van Rijbroeck momboiren over onmond. kind. van Jan z.v. Goort en Anneken voors. g.m. Pitronella Hendricx Weijdeven; Hendrik z.v. Goort van den Broek. (huis etc. aent havelt).
Datering: 12-2-1728

Ondertrouwd ‎13 feb 1677 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎21 mrt 1677 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
ZOWEL bruid als gom komen terug als gezinslid van de stamboom!

Waarom vanuit oogpunt bruidegom:
- Doopgetuige "Helena Matthiae Laurentij" is zus Helena gehuwd met Mathias Lamberts
- Broers Gerardus, Joannes en Petrus doopgetuigen
- Wie zijn doopgetuigen 'Winandus Henrici' en 'Maria Henrici'

Waarom vanuit oogpunt bruid:
- Broer Joannes getuige (3x).
- Mogelijk is 'Gerarda Nicolai' (2x) de moeder van de bruid. Kind is genaamd Nicolai naar de in januari van dat jaar overleden opa.
- Zus Maria getuige.
- Broer Henricus getuige (in 1695)
- Gezin genoemd op www.oudzijtaart.nl in gezinsreconstructie Veghel. Zie onder.

BHIC:
Bruidegom Goort Hendrik Geertz
Bruid Anneken Klaas Marcelissen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 13-02-1677
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum proclamatie: 13-02-1677
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 7, blad 120r01
Gemeente: Veghel
Periode: 1650-1679
Religie: Schepenbank

BHIC:
Bruidegom Goort Hendrick Gerits
wonende te Veghel
Bruid Anneken Claesen
wonende te Veghel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 21-03-1677
Plaats: Veghel
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 7, blad 122r02
Gemeente: Veghel
Periode: 1650-1679
Religie: Schepenbank

Kids:
Henricus: Godefridus Henrici vader 29-06-1679 Veghel DTB doopakte - getuigen: Arnoldus Adriani & Gerardus Henrici & Catharina Antonij & Heijlwidgis weduwe van Theodorus van Eerd.
Nicolaus: Godefridus Henrici vader 13-03-1681 Veghel DTB doopakte - getuigen: Michael Ginster & Joannes Nicolai & Gerarda Nicolai & Joanna Petri uit Erp
Gerardus: Godefridus Henrici vader 25-02-1683 Veghel DTB doopakte - getuigen: Joannes Christiani & Antonius Gerardi & Gerarda Nicolai & Helena Matthiae Laurentij
Joannes: Godefridus Henrici vader 02-05-1685 Veghel DTB doopakte - getuigen: Joannes Nicolai & Maria Gerardi
Maria: Godefridus Henrici vader 17-09-1687 Veghel DTB doopakte - getuigen: Joannes Nicolai & Joannes Henrici & Maria Antonij
Anna: Godefridus Henrici vader 05-04-1690 Veghel DTB doopakte - getuigen: Petrus Henrici & Gerardus van Orten & Maria Nicolai & Wilhelma Cornelij
Wilhelmus: Godefridus Henrici vader 13-03-1692 Veghel DTB doopakte - getuigen: Winandus Henrici & Gerardus van Orten & Sibijlla Wilhelma
Lambertus: Godefridus Henrici vader 07-10-1692 Veghel DTB doopakte - getuigen: Joannes Nicolai & Henricus Petri van de Locht & Maria Henrici
Gerarda: Godofridus Henrici vader 19-03-1695 Veghel DTB doopakte - getuigen: Cornelius Joannis & Joseph N.N. & Catharina Theodori Aemilii & Henricus Nicolai (broer van moeder)

Volgens:
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
Gezin 1585
05-04-1690 ANNA - GODEFRIDUS HENRICUS GERARDUS - ANNA NICOLAUS MARCELLUS - 1585 - PETRUS HENRICI (PATRUS) - MARIA NICOLAI (MATERTERA)
19-03-1695 GERARDA - GODEFRIDUS HENRICUS GERARDUS - ANNA NICOLAUS MARCELLUS - 1585 - HENRICUS NICOLAI - CATHARINA THEODORI AEMILI
25-02-1683 GERARDUS - GODEFRIDUS HENRICUS GERARDUS - ANNA NICOLAUS MARCELLUS - 1585 - ANTONIUS GERARDI - GERARDA NICOLAI
29-06-1679 HENRICUS - GODEFRIDUS HENRICUS GERARDUS - ANNA NICOLAUS MARCELLUS - 1585 - GERARDUS HENRICI - HEIJWIGIS V. THEODORI V E
05-05-1685 JOANNES - GODEFRIDUS HENRICUS GERARDUS - ANNA NICOLAUS MARCELLUS - 1585 - JOANNES NICOLAI - ----
07-10-1692 LAMBERTUS - GODEFRIDUS HENRICUS GERARDUS - ANNA NICOLAUS MARCELLUS - 1585 - JOANNES NICOLAI - MARIA HENRICI
17-09-1687 MARIA - GODEFRIDUS HENRICUS GERARDUS - ANNA NICOLAUS MARCELLUS - 1585 - JOANNES HENRICI - MARIA ANTONI
13-03-1681 NICOLAUS - GODEFRIDUS HENRICUS GERARDUS - ANNA NICOLAUS MARCELLUS - 1585 - JOANNES NICOLAI - JOANNA PETRI - ERP

Akte:
NIET GEVONDEN:
Zou hier moeten zijn:
doop-, trouw- en begraafboeken
Veghel
1674-1693
Rooms-Katholiek doopboek 1674-1693
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/7/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D28
Scan 8 van 216
Scannaam: 1892-102-008
Of hier
doop-, trouw- en begraafboeken
Veghel
1659-1698
Trouwen
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/60/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D5
Scan 61 van 210
Scannaam: 1457_005_060
(40 jaar gehuwd) met:

womanAnna Claas Marcelissen Versteede‏
Gedoopt ‎12 sep 1651 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
12-09-1651 Anna
Vader: Nicolaus Marcellus
Moeder: Gerarda Arnoldus Gerardus
Gezin: 914
Getuigen: Heijlwigis Marcelli

BHIC:
Dopeling Anna Nicolai Marcelli
Vader Nicolaus Marcelli
Moeder Gerarda N.N.
Getuige Heijlwigis Marcelli
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 12-09-1651
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 4-05
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek

Overleden ‎3 feb 1728 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
BHIC:
Overledene Anna N.N.
overleden op 03-02-1728 te Veghel.
weduwe van Godefridus van den Broeck
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel trouw-begraafboek 1700-1750, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 1, blad 387-16
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek
‎, ongeveer 76 jaar

Voor meer informatie: bertho@derikx.com