man‎Petrus Henricus Gerardus van den Broeck‏‎
Gedoopt ‎4 jul 1638 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
04-07-1638 PETRUS
Vader: HENRICUS GERARDUS GODEFRIDUS
Moeder: MARIA JOANNES HENRICUS
Gezin: 380
Getuigen: ANTHONIUS JOANNES HENRICI & GERARDA PETRI JOES ARNOLD

BHIC:
Dopeling Petrus Henrici Gerart Hogers
Vader Henricus Gerart Hogers
Moeder Maria N.N.
Getuige Antonius Joannis Henrici & Gerarda Petri Joannis Arnoldi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 04-07-1638
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 102-02
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

Overleden ‎25 feb 1718 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Zie akte 211 van 3-6-1718: Erdeling.

BHIC:
Overledene Petrus Henrici Gerits van den Broeck
overleden op 25-02-1718 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel trouw-begraafboek 1700-1750, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 1, blad 376-33
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek
‎, ongeveer 79 jaar
[Tekst]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Hamse%20Hoeve/Hamse%20Hoeve%20percelen.pdf
Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk
HAMSE HOEVE
Perceel nr. 1
Bewoners:
Peter Hendrik Gerrits 1700 - 1714

http://www.oudzijtaart.nl/
De Veghelse armmeesters
Martien van Asseldonk
Tot 24-6-1697 Tot 24-6-1699 (Jacob Martens van Tillaer) Peter Hendrick Gerrits, eed afgelegd op 18-10-1697 Inv. nr. 66, fol. 170v
Van 24-6-1699 Tot 24-6-1701 Peter Hendrick Gerrits Hoogaart Melissen van Dieperbeeck, eed op 12-11-1699 Inv. nr. 906

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195339&miview=ldt
7700.67 Index schepenprotocol Veghel (7700.67)
143 ...
2 parceell: 'den Cleynen Bemtt, oyck 2 deel in de hellicht'. Dit goed wordt gepacht door Jan Henrick Gerits.
3 parceell: 'genoemt den Mortel sal men gebruijcken nast Erp tot hett Bockentt lant toe ende naest Vechell oyck tot het Bockent lantt toe om den andren geen schade te doen'. Dit goed wordt gepacht door Peter Henrick Gerits. ...
5 parceell: 'de groescantte rontom het tuellantt toecomende de verpachtersse om tott Bamis toe te gebruijcken, onde conditie datt de pachters niett en sullen mogen vlaggen, noch krabben'. Dit goed wordt gepacht door Peter Henrick Gerits. ...
Datering: 05-07-1667

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.68&minr=16195461&miview=ldt
7700.68 Index schepenprotocol Veghel (7700.68)
22 ... verklaren 'dat Tonis Lamberts en Peter Hendrick Gerits, inwoondere tot Vechel, manne van geloove, hunnen goederen nu tegenwoordich alhier gelegen meer werdich sijn als dusent gulden daer ende boven Tijs Lamberts syn kints gedeelt oock noch heeft d'welck soo goet is als d' ene van d' andere gedeelte, behalven noch sijn goet gecomen van sijn vader ende moeder, 't welck noch ongedeylt is'. ...
Datering: 29-07-1675

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.56&minr=12440578&miview=ldt
7700.56 Index schepenprotocol Veghel (7700.56)
116 Gerrit Hendrick Gerrits uit Uden heeft verkocht aan Jan Jan Thijssen een vierde part van een hooibeemd genaamd Crommenbeemt achter Schoepacker naast Jan Ariens, de verkoper, Peter Hendrick Gerrits, de AA. Peter Hendrick Gerrits en Goort HendrickGerrits hebben tot meerdere vastigheid zich verbonden als borge principaal.
Datering: 27-04-1679

https://proxy.archieven.nl/235/45AC458618E24F138D52FEBA3F0F9F85
7700.61 Index schepenprotocol Veghel (7700.61)
66 Peter Hendrick Gerrit verklaart 200 gulden ontvangen te hebben van en schuldig te zijn aan ...
... verklaart op 04-10-1714 dat de schuld aan haar is afgelsot door Peter Henrick Gerrits. ...
Datering: 24-2-1681

https://proxy.archieven.nl/235/B6FFB598F40A44B58B3B5E490EB96179
7700.70 Index schepenprotocol Veghel (7700.
63 Antonis Leunissen en Peter Hendrick Gerrits hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Tijs Lamberts hun deel in 'een huijs, hoff ende aangelegen lant', groot ontrent 1 loopens, gelegen op Ham ...
Datering: 15-01-1686

https://proxy.archieven.nl/235/D530955503D44381828938FFC66279C2
7700.157 Index schepenprotocol Veghel (7700.157)
1024 Het kindt van Peter Hendrick Gerrits opt Ham; laat vader en moeder na.
Datering: 31-1-1686

VOOGD:
https://proxy.archieven.nl/235/00F860C0C081491F8FB99DF4D8468148
7700.70 Index schepenprotocol Veghel (7700.70)
259 Heijlken en Maria dochter van Jan Hendrick Gerrits, geassisteerd door haar vader Jan Hendrick Gerrits voornoemd, en 'haeren oom' en voogd Peter Hendrick Gerrits, hebben verkcoht, opgedragen en overgegeven aan ...
Datering: 21-12-1691

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196531&miview=ldt
7700.71 Index schepenprotocol Veghel (7700.71)
119 Peter Hendrick Gerrits heeft vernaarderd van Teunis Hendrick Lamberts aent Havelt 'eenen hoijbeemt, groot drie karren hoijwas', gelegen agter het Havelt in de Bunt Beemden ...
Datering: 17-02-1698

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196671&miview=ldt
259 ... en schuldig te zijn aan Jacob Martens van Tillaar en Peter Hendrick Gerrits, 'als provisooren ende armmeesteren van de armmetaeffel van Vechel', ...
Datering: 22-06-1699

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195775&miview=ldt
7700.69 Index schepenprotocol Veghel (7700.69)
219 ... e.z.: het goed van Peter Hendrick Gerrits ...
Datering: 17-08-1701

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565684&miview=ldt
7700.72 Index schepenprotocol Veghel (7700.72)
108 ... een hooibeemd op Ham naast de koper en Goort Hendrick Gerits, Peter Hendrick Geritsen de Aa stroom en rijdende tegen de voornoemde Peter Hendrick Gerits.
Datering: 25-01-1703

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565777&miview=ldt
7700.72 Index schepenprotocol Veghel (7700.72)
201 ... naast erve Peter Hendrick Gerrits, ...
Datering: 02-06-1705

https://proxy.archieven.nl/235/E7633165A9B94E289D492EACB51C7844
7700.95 Index schepenprotocol Veghel (7700.95)
154 ... a.z.: Peter Henrick Gerrits cum suo, ...
Datering: 1-2-1712

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.6&minr=11881614&miview=ldt
7701.6 Index notarieel protocol Veghel (7701.6)
54 Peter Hendrick Gerrits, gebruiker van de goederen toebehorende aan Lambert van Doorn, gelegen te Veghel op het Ham. ...
Datering: 12-02-1714

DELING:
https://proxy.archieven.nl/235/B894900950594AA2A9B58E290A0A5DB3
7700.96 Index schepenprotocol Veghel (7700.96)
211 Deling tussen kinderen en erfgenamen van Peter Hendrik Gerits bij zijn vrouw Merike Lamers, te weten Willem Dirck Stoots man van Maria dochter van voorschreven Peter, Jan Faessen van Lieshout man van Aleke Peter Hendrik Gerits, Dirk Hendrik Hendricx man van Anneke Peter hendrik Gerits en Cornelis Jan Willems man van Jenneke Peter Hendrick Gerits, ... a.z.: weduwe van Goort Hendrick Gerits, ...
Datering: 3-6-1718

Ondertrouwd ‎30 jan 1666 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎14 feb 1666 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Waarom:
- Genoemd in akte 367 van 29-12-1673 bij erfdeling ouders (dus niet jong gestorven).
- Bij overlijden genoemd als vd Broeck net als broer Godefridus.
- Broers Godefridus & Joannes doopgetuige
- Wie is doopgetuige "Petrus Henrici" in 1678?
- Is doopgetuige in 1681 'Mechtildis weduwe van Gerardus Henrici' echtgenote van broer Gerardus?

BHIC:
Bruidegom Peter Hendrick Gerijts
Bruid Merijken Lambert Peters
Getuige Jacob Aert Gerijts
Getuige Hendrick Gerijts
Diversen: vader van de bruidegom
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 30-01-1666
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum proclamatie: 30-01-1666
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 7, blad 48v02
Gemeente: Veghel
Periode: 1650-1679
Religie: Schepenbank

BHIC:
Bruidegom Peter Hendrick Gerits
Bruid Mariken Lambert Peters
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 14-02-1666
Plaats: Veghel
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 7, blad 55v01
Gemeente: Veghel
Periode: 1650-1679
Religie: Schepenbank

BHIC:
Bruidegom Petrus Henrici Gerardi
Bruid Maria Lamberti
Getuige Joannes Joannis Petri & Joannes Joannis Theodori
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 14-02-1666
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 157-05
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek

Kids:
Wilhelma: Petrus Henrici Gerardi vader 11-10-1667 Veghel DTB doopakte - getuigen: Lutgardis Matthiae & Anna Antonii (gedoopt door de prior van Uden)
Maria: Petrus Henric vader 16-04-1670 Veghel DTB doopakte - getuigen: Simon Godofridi & Anna Valerii & Lutgardis Matthiae
Joanna: Petrus Henrici vader 30-11-1672 Veghel DTB doopakte - getuigen: Joannes Wilhelmi uit Helmond & Maria Joannis Gerardi & Lutgardis Matthiae & Henricus Gerardi
Henrica: Petrus Henrici (pachter van de pastoor) vader 10-11-1675 Veghel DTB doopakte - getuigen: Mechtildis Joannis Henrici & Lutgardis Matthiae (vroedvrouw) & Joannes Danielis & Godofridus Henrici - nooddoop
Aldegonda: Henrici Petrus Vader Veghel 30-04-1678 DTB doopakte - getuigen: Adrianus van der Putten & Petrus Henrici & Maria Remigij
Gerarda: Henrici Petrus Vader Veghel 07-01-1681 DTB doopakte - getuigen: Joannes Matthiae & Walterus Matthiae ex Roosmalen & Maria Arnoldi & Mechtildis weduwe van Gerardus Henrici in Uden
Anna: Henrici Petrus Vader Veghel 19-03-1683 DTB doopakte - getuigen: Maria Joannis Mathiae & Joannes Henrici & Joanna Jacobi Joannis Mathiae
Anna: Henrici Petrus Vader Veghel 24-09-1685 DTB doopakte - getuigen: Henricus Matthiae & Heijlwigis Henrici & Catharina Leonardi & Joannes Josephi

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
Gezin 1274
PETRUS HENRICUS GERARDUS x MARIA LAMBERTUS PETRUS
1678
1683
1681
1675
1672
1670
1667

Gehuwd (religieus) ‎14 feb 1666 Veghel, Noord-Brabant, Nederland (43 jaar gehuwd) met:

womanMaria Lambert Peters‏
Overleden ‎19 jun 1709 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Laatste kind gedoopt op 24-09-1685.
Zie akte 211 van 3-6-1718: Erdeling.

BHIC:
Overledene Maria N.N.
overleden op 19-06-1709 te Veghel.
echtgenote van Petrus Henrici Gerardi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel trouw-begraafboek 1700-1750, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 1, blad 368-12
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek

Voor meer informatie: bertho@derikx.com