man‎Jan Henrick Thonis van Rijsingen‏‎
Overleden ‎± 1630
[tekst]
Genoemd in akte 25 van 01-02-1627.
Genoemd als wijlen in akte 596 van 1633.

ABT1630

[Tekst]
!!!
!!! NB: DOCHTER MERIKEN GEBOREN TE ST.OEDENRODE
!!!
!!! Zie akte 22 van 01-02-1627: DUS ECHTGENOTE IS HELIJKEN.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.36&minr=13931998&miview=ldt
80 Jan soone wylen Hanrick Thoniss van Rijsingen (van Hanrick en wijlen zijn vrouw Anna dochter van wylen Danelt Thyssen), heeft een erfcijns van 4 gulden verkocht aan ....
....De verkoper heeft deze erfcijns geërfd van Hanrick Thonis van Rysingen em zijn eerste vrouw Anna.
09-03-1613, Verklaring, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.37&minr=13942456&miview=ldt
33 Jan soone wylen Hanrick Thonis van Rijsingen en Ruth soone wylen Peter Rutten, 'syn swaeger' als man van Anna, hebben erfcijnzen gedeeld die zij erfden van Anna Danelt Tijssen, die de eerste vrouw was van Hanrick Thonis van Rysingen voorgenoemd....
01-09-1615, Deling, Veghel

https://proxy.archieven.nl/235/F66AC55243B54B4688A38876B78E2D15
7700.41 Index schepenprotocol Veghel (7700.41)
234 Deze akte is doorgestreept.
Jan zoon van wylen Henrick Tonis van Reysinghen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Thonis zoon van wylen Peter Rutten het 1/3 deel van een erfcijns van 12 gulden, die wordt betaald uit het goed van Willem Henrick Jan Emonts, zoals hij heeft geërfd van zijn ouders. ...
Datering: 26-09-1619

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998860&miview=ldt
122 Jan zone wylen Henrick Tonis van Rysingen (zoon van Henrick en zijn vrouw Anna dochter van wijlen Deen Tijssen), heeft verklaard ...
16-08-1622, Verklaring, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998904&miview=ldt
7700.42 Index schepenprotocol Veghel (7700.42)
166 Jan zone wylen Hanrick Tonis van Rysingen heeft beloofd een erfcijns van 6 Carolus gulden te betalen aan Zeger Aert Donckers. De erfcijns wordt betaald uit zijn kindsdeel dat hij erfde van zijn vader Hanrick Tonis van Reysingen.
Datering: 11-02-1623

DOCHTER:
https://proxy.archieven.nl/235/4B8DC892AEDC453196983380B0C9E716
7700.44 Index schepenprotocol Veghel (7700.44)
12 Meriken dochter van Jan Henrick Thonis van Rijsingen, geassisteerd door haar man Henrick Gerit Goortssen heef vernaarderd de helft in een 'huijs, schuer ende hoff metten aengelegen lande ende erffenisse', ...
Datering: 11-01-1627

ECHTGNOTE: HEIJLKEN
SAMEN MET ECHTGENOOT VAN DOCHTER MERIKEN NAMELIJK HENRICK GERIT GOORTS
NOEMT TESTAMENT
https://proxy.archieven.nl/235/4B469929BE8144988ADF2B40FEF5A4D9
7700.44 Index schepenprotocol Veghel (7700.44)
22 Jan Henrick Thonis van Rijsingen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Gerit Goortssen, 'zijnen swager, door crachte van testamente tusschen den voirschreven Jan Henricx ende Heijlken zijne huijsvrouwe zaliger gemaeckt' op 06-02-1626 voor notaris Peter van Heessel, het 1/4 deel in een 'huijs, schuer ende erffenisse ...
Datering: 01-02-1627

TODO ZOEK TESTAMENT

DEAL MET ECHTGENOOT ZUS ANNA:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.44&minr=13999225&miview=ldt
7700.44 Index schepenprotocol Veghel (7700.44)
25 Rut Peter Rutten heeft verkocht, opgedragen en ovegegeven aan Jan Henrick Thonis van Rijsingen de helft in een erfcijns van 6 gulden, waarvan voorschreven Jan Henricx de andere helft toekomt. De erfcijns wordt betaald uit onderpanden toetoekomende aan Lonis Peter Ariens, 'gelegen onder de prochie van St. Oeden Roij op Creijtenborch', zoals voorschreven Rut en Jan geërfd hebben van Henrick Thonis van Rijsingen en Anneken vrouw van Thonis voorschreven, dochter van Henrick Thonis voirschreven,en volgens een accoord tussen hen als voorkinderen en de nakinderen van voorschreven Henrick, volgens het protocol van 25-06-1623. ...
Datering: 01-02-1627

https://proxy.archieven.nl/235/7F01BC318A924AC2898509F177514526
7636.112 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.112)
139 Jan soene Hendrick Thonis van Reijsinghe heeft vercooft ...
Datering: 1627

WIJLEN: "wijlen Jan Henrick Thonis ende Heijlwich zijne huijsvrouwe."
https://proxy.archieven.nl/235/826256A152BA44059FEEC8F9CEA0756C
7636.112 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.112)
596 Henrick Jan Henrickx. Henrick Gerits als man ende momboir van Mariken zijn huijsvrouwe. Mathijs Wouters als man ende momboir van Cathalijn zijn huijsvrouwe. Voir hen zelve ende hen mede fort ende sterck maeckende voir de onbeiaerde kijnderen wijlen Jan Henrick voirschreven ende Dirck Dandels van Reijsinghe als momboiren ende curateuren over de onbeiaerde kijnderen wijlen Jan Henrick Thonis ende Heijlwich zijne huijsvrouwe. Hebben vercooft aen Lendert Huijbers Vergoeijendonck de helfte van een hoeijbeemptken, gelegen ter plaetssen genoempt inde Goeijendonck. Zie ook folio 723 deling van goederen
Datering: 1633
Zie ook 595
https://proxy.archieven.nl/235/1A27C963A6FF444C915B2F8810AFBF6A
.
Mogelijk ook 583:
https://proxy.archieven.nl/235/52DE4DCBFF6F490887ED0792C27C780C

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kind:

1.
womanMeriken Jan Henrick Thonis van Rijsingen‏
Gedoopt ‎Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Zie huwelijk: Geboorteplaats Sint-Oedenrode
Zie akte 12 van 11-01-1627: "Meriken dochter van Jan Henrick Thonis van Rijsingen, geassisteerd door haar man Henrick Gerit Goortssen"

Overleden ‎28 nov 1672 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Laatste kind gedooopt op 15-06-1643.
Erfdeling akte 367 van 29-12-1673.
Overleden voor echgenoot dus voor 28-11-1673.

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 91 28-11-1672 De huijsvrouwe van Hendrick Gerrits aent Havelt

Niet in Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx

Niet gevonden in index BHIC (Mar2021).

[Tekst]
https://proxy.archieven.nl/235/4B8DC892AEDC453196983380B0C9E716
7700.44 Index schepenprotocol Veghel (7700.44)
12 Meriken dochter van Jan Henrick Thonis van Rijsingen, geassisteerd door haar man Henrick Gerit Goortssen heef vernaarderd de helft in een 'huijs, schuer ende hoff metten aengelegen lande ende erffenisse', zoals Henrick Peters Verdussen en Claes Jan Claes hebben gekocht van de erfgenamen en kinderen van Daendel Thonis van Rijsingen, zoals 'bij seeckere verkoopcedulle bij schepenen in Vechel is geschiet ende bij seeckere transpoirt ende opdrachte daer van voor schepenen binnen Tsertogenbosscheis gepasseert'. ...
Datering: 11-01-1627

VADER EN ECHTGENOOT:
https://proxy.archieven.nl/235/4B469929BE8144988ADF2B40FEF5A4D9
7700.44 Index schepenprotocol Veghel (7700.44)
22 Jan Henrick Thonis van Rijsingen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Gerit Goortssen, 'zijnen swager, door crachte van testamente tusschen den voirschreven Jan Henricx ende Heijlken zijne huijsvrouwe zaliger gemaeckt' op 06-02-1626 voor notaris Peter van Heessel, het 1/4 deel in een 'huijs, schuer ende erffenisse ...
Datering: 01-02-1627

ECHTGENOOT DRAAGT OVER AAN VADER.
https://proxy.archieven.nl/235/DEC4E447EAC1402CBB4CBF557F16B27F
7700.44 Index schepenprotocol Veghel (7700.44)
Schepenakte
25 Rut Peter Rutten heeft verkocht, opgedragen en ovegegeven aan Jan Henrick Thonis van Rijsingen de helft in een erfcijns van 6 gulden, waarvan voorschreven Jan Henricx de andere helft toekomt. De erfcijns wordt betaald uit onderpanden toetoekomende aan Lonis Peter Ariens, 'gelegen onder de prochie van St. Oeden Roij op Creijtenborch', zoals voorschreven Rut en Jan geërfd hebben van Henrick Thonis van Rijsingen en Anneken vrouw van Thonis voorschreven, dochter van Henrick Thonis voirschreven,en volgens een accoord tussen hen als voorkinderen en de nakinderen van voorschreven Henrick, volgens het protocol van 25-06-1623.


Voor meer informatie: bertho@derikx.com