man‎Laurens Henricus Petrus Verwetering | Stuelkens‏‎

[Tekst]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.85&minr=16197375&miview=ldt
5122.85 Index schepenprotocol Schijndel (5122.85)
1 Peeter zoon van Lambert Peeters aan Laurens zoon van Henrick Peeter Ardts
Datering: 3.5.1600

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351045&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
186 ... betalingsgelofte, Laurens soone Henrick Peter Stuelkens 60 gl., 16 november 1602, ...
Datering: 1600-1605

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351142&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
283 ... betalingsgelofte, Laurens Henricx Peters alias Stuelkens, 23 oktober 1603, ... opten xix februarij 1606 ...
Datering: 1600-1605

ECHTGNOTE:
https://proxy.archieven.nl/235/574B7AAAC66F4B328E5A3D534B166353
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
308 Laurens soone wijlen Henric Peters van der Weteringe man van Jenneken, Jan Gielis Geritss. man van Ariken resp. dochteren wijlen Gerart Janssen van Gerwen verweckt by Catarijn dochter Cornelis Jacops, scheiding en deling, eenen camp groesvelts een ½ mergen onder ’t vrijdom der stadt van sHertogenbossche ter plaetsen genoemt den Ijevelaer ... Laurens Henricx, eenen acker tuellants oft hoplants 2 ½ lop. opte Dungen die heerlycheit van Sinte Michielsgestel ter plaetssen genoemt in die Doncsestraet, ...
Datering: 1605-1612

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.86&minr=17375830&miview=ldt
5122.86 Index schepenprotocol Schijndel (5122.86)
45 ... en koper is Laurens Henrick Peters met slotformule ...
Datering: 6 december 1607

https://proxy.archieven.nl/235/0F4A110A246C42D7A028726F379A44F7
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
16 ... 19 january 1613 ... betalingsgelofte, Laurens Henric Peters, procederende vant gecocht haut ende vant optimmeren het gebrande huijs toebehorende de kynderen Henricx van Dijck, 21 january 1613 ...
Datering: 1612-1615

ECHTGENOTE: Jenneken Gerits van Gerwen
https://proxy.archieven.nl/235/FFA166C03B33464FA3D757A135A9EA3F
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
204 los briefje: Jan Janssen van Gerwen, betalingsgelofte, Elizabeth dochter Dirick Pauwels, een ½ camp groesvelts d’ander helft compterende Laiurens Henrick Peters man van Jenneken dochter Gerits van Gerwen, opt Oetelaer, Sanctus Spiritus in Schyndel, Corst Jan Willems, die gemeijn straet, 10 april, testes Jan Gijsbers ende Daem van Gerwen
Datering: 1612-1615

https://proxy.archieven.nl/235/86FF97D60B2F40DABF04779043D70564
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
23 Gerit zoone Wouter Gerit Matijss., betalingsgelofte, Hermen ende Laureijss. gebroederen zoonen Henrick Peeterss., van goede geleende ende welgetelde penningen, 4 mei 1619, ...
Datering: 1620-1623

https://proxy.archieven.nl/235/FD85905EB12D480BB2616FB2557C6155
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
67 eenen camp groeslants onder den Borne, Laurens Henric Peters, ...
Datering: 1620-1623

LAUREIJNS x JENNEKEN WEDUWE
https://proxy.archieven.nl/235/7D51FA1A238C431B880A7A1E25DCDF4D
5122.73 Index schepenprotocol Schijndel (5122.73)
57 Adriaen Lenart Peeters man van Anthonisken dochter van Anthonis Willems van den Broeck weduwe van wijlen Herman Henrick Peeters en bekent ontvangen te hebben uit handen van Jenneken weduwe van Laureijns Henrick Peeters een som van 150 gl.
Datering: 26.5.1644

ERFDELING, WIJLEN
https://proxy.archieven.nl/235/16C22FAA3AEC4CDAB21504D5316725A8
5122.77 Index schepenprotocol Schijndel (5122.77)
86 Hendrick Gerardt Peeter en Jan broers en Anneken hun zuster kinderen van wijlen Laurens Hendrick Peeters verwekt bij Jenneken dochter van Gerardt van Gerwen , Jan Gerit Dircx van Uden man van Maryken dochter van Laurens & Jenneken met een scheiding en deling met o.a. huis hof en erf onder tLutteleijnde, ...
Datering: 15.11.1653

https://proxy.archieven.nl/235/5D895245115844008CE439C9C19350CF
5122.79 Index schepenprotocol Schijndel (5122.79)
3 Hendrick zoon van Laureijns Hendrick Peeters Verweteringe heeft getransporteerd Jan Janssen Verweteringe zijn neef een bedrag van 100 gl. staande ten laste van Arien Jan Hermans hun oom
Datering: 12.1.1658

https://proxy.archieven.nl/235/A714F9F4A27E4CA9884008175D690954
5122.80 Index schepenprotocol Schijndel (5122.80)
77 Jan zoon van Handrick Handrick Elias van de Laerschot man van Anneken dochter van Laurens (?) Hanrick Peters Verwetering heeft verkocht ...
Datering: 29.3.1664

CIJNSBOEK
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379401&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 485, blz. 8, folio 236 vv
Datering: 1585/1642
Transcriptie:
Jan soon Laureijns Henrickx vande Weteringh pro toto
De weduwe ende 6 kijnderen Laureijns Henrick Peters vande Weteringh
Laureijns soen Hendrick Peters vande Weteringe emptor
Die XVII erffgenamen van Berbel de Scrijver
III stuivers
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

Gehuwd (religieus) ‎15 feb 1609 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Waarom:
- Zie cijnsboek: Laureijns Henrick Peters vande Weteringh had zes kinderen.
- Doopgetuigen matchen met broers
- Doopgetuige "Joannes Joannis Henrici Stuelkens" is zoon van broer Jan

BHIC:
Bruidegom Laurentius Henrici Petri
Bruid Johanna Gerardi Johannis
Getuige Christianus Antonii Christiani & Petrus Johannis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 15-02-1609
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 150v03
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek

Kids:
Henricus: Laurentius Henrici vader 14-12-1609 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Christianus Joannis Guilielmi
Gerardus: Laurentius Henrici Stuelkens vader 27-04-1613 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Joannes Gooswini Rodolphi & echtgenote van Hermanus Henrici Stuelkens.
Petrus: Laurentius Henrici vader 25-01-1615 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Valerius Adriani & echtgenote van Nicolaus Henrici Stuelkens.
Mariken: Laureyns Handrick Stuelkens vader 21-03-1617 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Jan Huyberts & Perken Corst Tonissen
Joannes: Laurentius Henrici Stuelkens vader 05-05-1618 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Petrus Joannis & Henrica Joannis Henrici Stuelkens
Anna: Laurentius Henrici vader 16-04-1621 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Nicolaus Gerardi Nicolai & echtgenote van Joannes Joannnis.
Joannes: Laurentius Henrici Stuelkens vader 10-07-1625 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Joannes Joannis Henrici Stuelkens & Joanna Georuini Rodolphi van Ambon
(ongeveer 44 jaar gehuwd) met:

womanJohanna Gerardus Johannis "Jenneken" van Gerwen‏
Overleden ‎± 1653
[tekst]
Genoemd als weduwe in akte 57 van 26.5.1644.
Erfdeling akte 86 15.11.1653: "kinderen van wijlen Laurens Hendrick Peeters verwekt bij Jenneken"

ABT1653

Voor meer informatie: bertho@derikx.com