man‎Gerrit Janssen‏‎

Gehuwd (religieus) ‎± 1600
[tekst]
Genoemd Hilleken x Gerit Janssen (akte 89) (akte 247)(akte 149)

In akte 247 van 1599 is Hilleken zonder echtgenoot genoemd.

Akte 149 van Mei 1602: "Gerit Janss. man van Hillegond"
Akte 150 van 30 mei 1602: "Gerit Janss. man van Hillegondt"
Akte 89 datering 1605-1612: Jan/Feb 1607 "Gerit Janssen man van Hilleken"

ABT1600
met:

womanHillegond Henricus Petrus "Hilleken" Verwetering | Stuelkens‏
1e huwelijk met: Gerrit Janssen, 2e huwelijk met: Aerdt Jan Adriaens Verhagen
[Tekst]
!!!!!
IN DIT TIJDVAK:
- HEIJLKEN HENRICUS PETER ARDTS VERWETERING
- HEIJLKEN HENRICUS PETER PEETERS VERWETERING

- Hilleke Henric Stuelkens
- Jan Henrick Stuelkens
"Bastiaentgen geseynt met Hilleke Henric Stuelkens in presentie Luijcas Jan Diricx momboir"
.
https://proxy.archieven.nl/235/E5D3C839634C4F5E98B3118242C3008F
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
237 Rekeninge voor Anna wedue Dirick Roeloffs van den intrest van 52 gl. 14 st. by Ardt Servaess. ende Henrick Peter Verweteringe opten 30 december 1598 te betalen Luijcas Jan Diricx ende Henrick Diric Roeloffs momboiren tot behoeff van d etwee onmundige kynderen bastaien ende Metgen kynderen Bastiaen ende Henricxken Goossens dochter – inden iersten aen Bastiaentgen utgereyckt het laeken tot een hemd twee ellem elc elle toen st. noch gelt gegeven int ierste vertreck buyten Schijndel ii gl, Bastiaentgen geseynt met Hilleke Henric Stuelkens in presentie Luijcas Jan Diricx momboir iii gl., noch Jan Henrick Stuelkens gegeven van het onderhaut van vs. Bastiaentgen dat hem noch resteerden in present ende met consent van Juijcas Janss. ende Henrick Diricx momboiren vii gl. v st., noch Metgen vs. ontfangen opten vs. interest van Jan Gerart van den Ven van wgen die vs. Anna ii gl., noch Anna vs. Metgen vs. gecocht een paer hosen voor xix st. – actum xxf februari 1603 in presentie Jan Mijssen scepenen, Luijcas Janss. ende Henric Diricx momboiren, me present D.Gerwen secretaris 1603
Datering: 1597-1600

https://proxy.archieven.nl/235/D431182A78CB4F599F74CF21E7ABEC41
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
79 Hermen zoone Henrick Peterss., Laureijns zoone Henrick Peterss., Jan zoone Jan Henrick Peterss. ende Jan Huijbert Spierincx als momboiren van Henrick onmundige zoone wijlen Jan Henrick Peterss., vercocht, ... 13 january 1620 ...
Datering: 1620-1623

DATERING ONDUIDELIJK - IN SCHEPENBRIEF OF NIET
Henrick Peterss. Verweteringe
- Heijlken x Ardt Jans Ariens Verhaigen
- Hermen
- Laureijns
- Jan
-- Jannen
-- Henrick (onmondig)
https://proxy.archieven.nl/235/6E7E6541B1FF4EC6807CEC45C00C5FF3
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
80 ... Bossche schepenbrief dd. 20 december 1601, Ardt soone Jans Ariens Verhaigen man van Heijlken dochter van Henrick Peterss. Verweteringe, , transport, Hermen Henrick Peeterss., Laureijns Henrick Peterss., Jannen zoone Jan Henrick Peterss., Jannen Huybert Spierincx momboiren van Henrick onmundige soone Jan Henrick Peterss. t.b.v. Henrick soone Jan Henrick Peterss.
Datering: 1620-1623

ECHTGENOOT OVERLEDEN: Aerdt Jan Adriaens Verhaegen
DELING
https://proxy.archieven.nl/235/ECE0E80E169746FB936F1258D77223AF
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
178 Jan en Hendrick broers kinderen van wijlen Aerdt Jan Adriaens Verhaegen verwekt bij Heijlken dochte rvan Hendrick Verweteringe, Dirck Jan Jacops man van Deliana, Gerit Jan Dircx man van Jenneken beiden dochters van Aert & Heijlken voor Hendrick Jans Verhaigen en Hendrick Peters Verwetering momboiren over Peeter en Arijken kinderen van wijlen Aerdt Janssen & Heijlken, Dirck Hendrick Dircx en Adriaen Emberts van den Oetelaer als momboiren naast Roelof Hendrick Henricx als vaderlijke momboir over de zes minderjarige kinderen van Roelof vs. verwekt bij Marijken dochter van Aerdt Janssens & Marijken met een scheiding en deling met o.a. huis hof boomgaard en erf 4 lop. onder tWijbosch met eikenbomen, cijns aan de Heer van Helmont, land ter plaatse, land opte Witacker, land onder tWijbosch in de Beemde genoemt de Roversstreepen, met last aan de informerije van het Groot Bagijnhof binnen Den Bosch, vier bunder hooiland in den Erdenborch, met nog meer land onder tWijbosch, opte Peckstucken, in de Everdonck, last aan de kerk van Sint Michielsgestel, houtveld in den Heijcamp onder tWijbosch, land opte Stelbraeck, opt Habraecken, onder Wijbosch opt Aa bij de H.Geestweij van Den Bosch, den Aabeemdt, cijns aan de Heer van Helmont
Datering: 1.10.1647

Voor meer informatie: bertho@derikx.com