man‎Aerdt Jan Adriaens Verhagen‏‎
Overleden ‎1647
[tekst]
Testament akte 91 van 13.7.1647
Deling akte 178 van 1.10.1647.

1647

[Tekst]
https://proxy.archieven.nl/235/18D50F6E405E400DA577ED834983355D
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
61 Mechtelt dochter Jan Luijcas Matijss. wedue Jan Adriaens Verhaigen, afstand van tochtrecht tbv Henrick ende Ardt gebroederen soonen Jans Adriaens ende Mechtelt, mede tbv Baetgen dochter Jans Ariens, mede tbv Cornelis Henricxss. man van Yda dochter Jans Ariens, 5 lop. lants onder het Wijbosch, Dirick Meester Claes van Berkel, wedue Frans Ariens Verhaigen, Jan Diricxss. Smolders, Jan Artss. Vercuijlen de Jonge, een Bosch malder rogge aen de Formerije opten Bagijnhoff binnen den Bosch, 5 october 1623, ...
Datering: 1623-1626

NOTITIE VAN 1630
https://proxy.archieven.nl/235/F19A0590AE254B83ABFE8901A52B3650
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
64 memorie, Mechtelt wedue Jan Ariens Verhaigen, afstand van tochtrecht tbv Baetgen haar dochter, de ½ inden Heijcamp, Jan Gerit Michielen, Jan Elias, de gemeijnte, de ½ van 3 lop. lant , Henrick Henrick Willemss., Ardt Henrick Vercuijlen, Willem Gijsberts van den Bogart, de ½ in 2 ½ lop. lant, Sanctus Spiritus in Schijndel, de wedue Claes Pauwels, wedue Jan Peter Reijnders, 1 ½ gl. aen het Onser Liever Vrouwen autaer, grontchijns, 5 october 1623, testes Bevers ende Laerschot, in de marge: 29 juny 1630, Ardt Jan Adrianes ende Henrick Jan Adriaens gebroederen, Baetgen haere suster, quod attestor P. van Griensven secretaris 1630
Datering: 1623-1626

Vader en moeder:
https://proxy.archieven.nl/235/58C802DBD3484FCFA204C77A0E3F3A57
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
83 Mechtelt dochter Jan Luijcas Matijss. naegelaten wedue Jan Adriaens Verhaigen, afstand van tochtrecht tbv Baetgen dochter Jans Adriaens Verhaigen haere dochter, ¼ van huijs hoff boomgaert metten lande etc. 9 lop. onder tWijbosch, Adriaen Robben, Ardt soone Jans Adriaens Verhaigen, eenen gemeijnen binnenwech, de gemeijn straet, 30 october 1623, ...
Datering: 1623-1626

https://proxy.archieven.nl/235/4B6558A8F67B4227B53A837F4FDA8FC7
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
224 ... 12 maart 1625 ... betalingsgelofte, Ardt soone Jan Adriaens Verhaigen, vuyt huijs hoff etc. 11 lop. onder tLutteleijndt in Elde, ... 14 maart 1625 ...
Datering: 1623-1626

https://proxy.archieven.nl/235/7E0246989F494E91960463B1AA5C3FF2
5122.70 Index schepenprotocol Schijndel (5122.70)
38 Jan zoon van Claes Dirck Smolders heeft verkocht Aerdt Jan Adriaens Verhaigen hopland onder Wijbosch
Datering: 13 april 1634

https://proxy.archieven.nl/235/0E4A09991238431EB739519145762C31
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
Schepenakte
73 Hendrick en Aerdt broers en Beatrix haar zuster kinderen van Jan Ariens Verhaigen verwekt bij Metgen dochter van Jan Lucas Tijs, Jan Peeter Elias man van IJda dochter van Jan Adriaens & Metgen met scheiding en deling o.a. huis hof boomgaard etc. int Wijbosch, land genaamd de Cnoddencamp, met cijns aan de Heer van Helmond, ...
Datering: 13.3.1640

TESTAMENT
https://proxy.archieven.nl/235/3B4DEABBF9214DBF9B715F8B2E3B2AB7
5122.91 Index schepenprotocol Schijndel (5122.91)
91 Testament van Aerdt Jan Adriaens Verhaigen onder Wijbosch omtrent de kapel aldaar
Datering: 13.7.1647

DELING
https://proxy.archieven.nl/235/ECE0E80E169746FB936F1258D77223AF
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
178 Jan en Hendrick broers kinderen van wijlen Aerdt Jan Adriaens Verhaegen verwekt bij Heijlken dochte rvan Hendrick Verweteringe, Dirck Jan Jacops man van Deliana, Gerit Jan Dircx man van Jenneken beiden dochters van Aert & Heijlken voor Hendrick Jans Verhaigen en Hendrick Peters Verwetering momboiren over Peeter en Arijken kinderen van wijlen Aerdt Janssen & Heijlken, Dirck Hendrick Dircx en Adriaen Emberts van den Oetelaer als momboiren naast Roelof Hendrick Henricx als vaderlijke momboir over de zes minderjarige kinderen van Roelof vs. verwekt bij Marijken dochter van Aerdt Janssens & Marijken met een scheiding en deling met o.a. huis hof boomgaard en erf 4 lop. onder tWijbosch met eikenbomen, cijns aan de Heer van Helmont, land ter plaatse, land opte Witacker, land onder tWijbosch in de Beemde genoemt de Roversstreepen, met last aan de informerije van het Groot Bagijnhof binnen Den Bosch, vier bunder hooiland in den Erdenborch, met nog meer land onder tWijbosch, opte Peckstucken, in de Everdonck, last aan de kerk van Sint Michielsgestel, houtveld in den Heijcamp onder tWijbosch, land opte Stelbraeck, opt Habraecken, onder Wijbosch opt Aa bij de H.Geestweij van Den Bosch, den Aabeemdt, cijns aan de Heer van Helmont
Datering: 1.10.1647

https://proxy.archieven.nl/235/16084467B3EE4F2A84ACAAC46D684759
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
238 Gerardt zoon van Jan Dircx man van Jenneken dochter van Aerdt Jan Adriaens Verhaegen heeft verkocht land onder tWijbosch opte Witacker
Datering: 31.8.1648

https://proxy.archieven.nl/235/4F0C82C3C9394C6B863E36E398B2E618
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
240 Dirck zoon van Jan Jacop Dircx man van Deliana dochter van Aerdt Jan Adriaens Verhaigen heeft verkocht Anthonis Adriaen Corsten smit land opte Pecstucken, cijns aan de Heer van Helmont
Datering: 13.9.1648

https://proxy.archieven.nl/235/E6896DA855534A26A03034ED6D0D25FA
5122.75 Index schepenprotocol Schijndel (5122.75)
52 Jan zoon van Aerdt Jan Adriaens Verhaigen man van Dircxken dochter van Reijnder Dirck Willems van den Oetelaer verwekt bij Marijken dochter van Reijnder Henricx van der Haigen met betalingsgelofte aan Peeter Adriaen Peeters een cijns uit land 8 lop. opt Oetelaer
Datering: 12.7.1649

Gehuwd (religieus) ‎17 sep 1605 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
BHIC:
Bruidegom Arnoldus Joannis Adriani
Bruid Heijlwichdis Henrici Petri van der Weteringen
Getuige Henricus Petri Verweteringen
Getuige Valerus Petri
Diversen: dominus
Getuige Henricus Nicolai de Berkel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 17-09-1605
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 144r06
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek

Kids genoemd in kate 178 van 1.10.1647: Jan, Hendrick, Deliana, Jenneken, Peeter, Arijken en mogelijk Maria

Kids:
Meer dan 1 Arnoldus Joannis in dit tijdvak.
In index BHIC geen echtgenotes genoemd bij doop.
Dus moelijk te zeggen.

Deliana: Arnoldus Joannis vader 27-03-1611 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Joanna Andreae Adriani & Petrus Henrici
(ongeveer 42 jaar gehuwd) met:

womanHillegond Henricus Petrus "Hilleken" Verwetering | Stuelkens‏
, 1e huwelijk met: Gerrit Janssen, ‎2e huwelijk met: Aerdt Jan Adriaens Verhagen
[Tekst]
!!!!!
IN DIT TIJDVAK:
- HEIJLKEN HENRICUS PETER ARDTS VERWETERING
- HEIJLKEN HENRICUS PETER PEETERS VERWETERING

- Hilleke Henric Stuelkens
- Jan Henrick Stuelkens
"Bastiaentgen geseynt met Hilleke Henric Stuelkens in presentie Luijcas Jan Diricx momboir"
.
https://proxy.archieven.nl/235/E5D3C839634C4F5E98B3118242C3008F
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
237 Rekeninge voor Anna wedue Dirick Roeloffs van den intrest van 52 gl. 14 st. by Ardt Servaess. ende Henrick Peter Verweteringe opten 30 december 1598 te betalen Luijcas Jan Diricx ende Henrick Diric Roeloffs momboiren tot behoeff van d etwee onmundige kynderen bastaien ende Metgen kynderen Bastiaen ende Henricxken Goossens dochter – inden iersten aen Bastiaentgen utgereyckt het laeken tot een hemd twee ellem elc elle toen st. noch gelt gegeven int ierste vertreck buyten Schijndel ii gl, Bastiaentgen geseynt met Hilleke Henric Stuelkens in presentie Luijcas Jan Diricx momboir iii gl., noch Jan Henrick Stuelkens gegeven van het onderhaut van vs. Bastiaentgen dat hem noch resteerden in present ende met consent van Juijcas Janss. ende Henrick Diricx momboiren vii gl. v st., noch Metgen vs. ontfangen opten vs. interest van Jan Gerart van den Ven van wgen die vs. Anna ii gl., noch Anna vs. Metgen vs. gecocht een paer hosen voor xix st. – actum xxf februari 1603 in presentie Jan Mijssen scepenen, Luijcas Janss. ende Henric Diricx momboiren, me present D.Gerwen secretaris 1603
Datering: 1597-1600

https://proxy.archieven.nl/235/D431182A78CB4F599F74CF21E7ABEC41
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
79 Hermen zoone Henrick Peterss., Laureijns zoone Henrick Peterss., Jan zoone Jan Henrick Peterss. ende Jan Huijbert Spierincx als momboiren van Henrick onmundige zoone wijlen Jan Henrick Peterss., vercocht, ... 13 january 1620 ...
Datering: 1620-1623

DATERING ONDUIDELIJK - IN SCHEPENBRIEF OF NIET
Henrick Peterss. Verweteringe
- Heijlken x Ardt Jans Ariens Verhaigen
- Hermen
- Laureijns
- Jan
-- Jannen
-- Henrick (onmondig)
https://proxy.archieven.nl/235/6E7E6541B1FF4EC6807CEC45C00C5FF3
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
80 ... Bossche schepenbrief dd. 20 december 1601, Ardt soone Jans Ariens Verhaigen man van Heijlken dochter van Henrick Peterss. Verweteringe, , transport, Hermen Henrick Peeterss., Laureijns Henrick Peterss., Jannen zoone Jan Henrick Peterss., Jannen Huybert Spierincx momboiren van Henrick onmundige soone Jan Henrick Peterss. t.b.v. Henrick soone Jan Henrick Peterss.
Datering: 1620-1623

ECHTGENOOT OVERLEDEN: Aerdt Jan Adriaens Verhaegen
DELING
https://proxy.archieven.nl/235/ECE0E80E169746FB936F1258D77223AF
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
178 Jan en Hendrick broers kinderen van wijlen Aerdt Jan Adriaens Verhaegen verwekt bij Heijlken dochte rvan Hendrick Verweteringe, Dirck Jan Jacops man van Deliana, Gerit Jan Dircx man van Jenneken beiden dochters van Aert & Heijlken voor Hendrick Jans Verhaigen en Hendrick Peters Verwetering momboiren over Peeter en Arijken kinderen van wijlen Aerdt Janssen & Heijlken, Dirck Hendrick Dircx en Adriaen Emberts van den Oetelaer als momboiren naast Roelof Hendrick Henricx als vaderlijke momboir over de zes minderjarige kinderen van Roelof vs. verwekt bij Marijken dochter van Aerdt Janssens & Marijken met een scheiding en deling met o.a. huis hof boomgaard en erf 4 lop. onder tWijbosch met eikenbomen, cijns aan de Heer van Helmont, land ter plaatse, land opte Witacker, land onder tWijbosch in de Beemde genoemt de Roversstreepen, met last aan de informerije van het Groot Bagijnhof binnen Den Bosch, vier bunder hooiland in den Erdenborch, met nog meer land onder tWijbosch, opte Peckstucken, in de Everdonck, last aan de kerk van Sint Michielsgestel, houtveld in den Heijcamp onder tWijbosch, land opte Stelbraeck, opt Habraecken, onder Wijbosch opt Aa bij de H.Geestweij van Den Bosch, den Aabeemdt, cijns aan de Heer van Helmont
Datering: 1.10.1647

Voor meer informatie: bertho@derikx.com