man‎Herman Henricus Petrus Verwetering | Stuelkens‏‎
Overleden ‎1634
[tekst]
Zie akte 33 van 9.1.1634: Inventaris.

1634

[Tekst]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324429&miview=ldt
5122.58 Index schepenprotocol Schijndel (5122.58)
9 Henrick Peter Artss. van der Weteringen ende Peeter Jan ende Hermen syne wittige kynderen verweckt by wijlen Henricxken syne ierste huysvrau, sterck maekende voor hunne broederen ende susters absent, verkoop, .... 10 mei 1595
Datering: 1595-1597

https://proxy.archieven.nl/235/0B463C991A0A4CC680AD128EEFDB46A8
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
460 ... Jan ende Hermen gebruederen kynderen Henrick Peter Ardts Stuelkens, betalingsgelofte, seeckere coopmanscap van eenen perde, 27 februari 1600 ...
Datering: 1597-1600

https://proxy.archieven.nl/235/A4F53E2F03544CF391332F47C4B98884
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
545 ... betalingsgelofte, Hermen Henrick Peters 80 gl., seeckere coopmanscap van eenen perde koe ende varken, 16 juni 1600, ...
Datering: 1597-1600

ECHTGENOTE:
HUWELIJKSE VOORWAARDEN: "ultimo novembris 94"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351143&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
284 ... 2 december 1603, ... Hermen Henrick Peters man van Margriet dochter Eijmbert Eijmbers eertijts wedue van wijlen Matteus Willems, verkoop, een ackerken tuellants 1 ½ lop. onder het Lutteleijnde, Henrick Eymbert Voets, die gemeijn strate, Mateeus Willems ierste man van Margriet gelegateert voor Heer Jan Goossens pastoir tot Schyndel ende getuijgen opten xxii april 94 ende by houwelycxe voirwairden tusscen Hermen ende Margrieten voor Reijnier Moors notaris ende getuygen gemaeckt ultimo novembris 94 bij Margrieten gelooft inne te brengen.
Datering: 1600-1605

MOMBOIR VAN KIDS ZUS ELSKEN
https://proxy.archieven.nl/235/8D93DFBC4A2C46BC8285F301CBDE2F51
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
7 ... 13 december 1605, ... Hermen Henrick Peters ende Tomas Claessen van Gerwen momboiren van Claessen onmundich kynt van wijlen Gerart Claessen van Gerwen ter eenre syden ...
Datering: 1605-1612

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.86&minr=17375801&miview=ldt
5122.86 Index schepenprotocol Schijndel (5122.86)
16 Hermen Henrick Peters en Tomas Claessen van Gerwen momboiren van het minderjarige kind van Gerit Claessen van Gerwen mt verkoop van meubilair, huisraad etc. ...
Datering: 10.10.1605

https://proxy.archieven.nl/235/0D87B955FF364FD8A93926CE99047EED
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
174 ... 13 maart 1618 ... betalingsgelofte, Hermen Henrick Peeterss. momboir van de onmundige kynderen wijlen Jan Henrick Peeters, 15 maart 1618 ...
Datering: 1615-1619

https://proxy.archieven.nl/235/DEF366E92E29477A98A1757DA0CAA2E1
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
218 los briefje: gelofte gepasseert 6 februari 1626, quod attestor P. van Griensven secretaris 1626, memorie, Henrick soone Lenart Gerits, betalingsgelofte, Hermen Henrickx Peeters momboir van de vijf onmundige kynderen Jan Henrick Peters, 12 mei 1618, testes Ardt Janss. Verhaigen ende Gijsbert Huijgen schepenen
Datering: 1615-1619

https://proxy.archieven.nl/235/86FF97D60B2F40DABF04779043D70564
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
23 Gerit zoone Wouter Gerit Matijss., betalingsgelofte, Hermen ende Laureijss. gebroederen zoonen Henrick Peeterss., van goede geleende ende welgetelde penningen, 4 mei 1619, ...
Datering: 1620-1623

https://proxy.archieven.nl/235/B04173AA400347A3BC220CB0132A5923
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
120 ... Hermen Henrick Peeterss. momboir van Henricxken dochter Jan Henrick Peterss., 5 maart 1624, ... vercocht, Jannen zoone Jan Henrick Peterss., een cleijn woonhuijs met 8 royen lants, ... 8 maart 1624 ...
Datering: 1623-1626

https://proxy.archieven.nl/235/EFB65451EC60466C88F5BCA5F32C757D
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
317 ... 5 februari 1626 ... betalingsgelofte, Hermen Henrick Peeterss. ende Jannen soone Jan Henrick Peeterss. als momboiren van Martiken onmundige dochter Jan Henrick Peters, procederende van goede ende wel getelde penningen, 6 february 1626, ...
Datering: 1623-1626

https://proxy.archieven.nl/235/E6BAA9E32E924746BD2D094DFB08CF4D
5122.68 Index schepenprotocol Schijndel (5122.68)
98 Jan zoon van Thomas Anthoniss. en Marijken zijn vrouw dochter van Jan de Clerck heeft verkocht Herman Henrick Peeters huis hof boomgaard etc. onder het Lutteleijndt
Datering: 15.9.1632

https://proxy.archieven.nl/235/D393DA5D49E041D58FBE8B198917F088
5122.70 Index schepenprotocol Schijndel (5122.70)
2 Herman Henrick Peeters verkoopt zijn broer Claes land onder Lutteleijndt en Claes verkoopt Herman land aent Vechelsegat bij hoeve de Grootdonck
Datering: 12.12.1633

INVENTARIS - OVERLEDEN - ANTONIA WEDUWE
https://proxy.archieven.nl/235/7E2E88736A054AC8A85C645920F12548
5122.91 Index schepenprotocol Schijndel (5122.91)
33 Inventaris van goederen van wijlen Herman Henrick Peeters aangetroffeb ten huize van Antonia zijn nagelaten weduwe
Datering: 9.1.1634

https://proxy.archieven.nl/235/AFAD377542714EC99711FBAAB0DD47B6
5122.71 Index schepenprotocol Schijndel (5122.71)
113 Everts (?) heeft verkocht Jan zoon van Jan Bartholomeus 1/3 i nhuis hif boomgaard aent Wijbossche en nog een memorie van Herman Hendrick Peters Verweteringe van 4 februari 1636
Datering: 31.1.1636

ZOON LAUREIJNS en HERMAN - ECHTGENOTE ANTONIA
https://proxy.archieven.nl/235/39D9B649071740329941B7DCD2EBC96F
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
37 Schepenen zijn op 9 juli 1639 geweest ten woonhuize van Laureijns Henrick Peeters op verzoek van Antonia weduwe van wijlen Herman Hendrick Peeters en Laureijns heeft bekend ontvangen te hebben van Herman zijn broer 150 gl. en aan hem jaarlijks tegeven een malder boekweit
Datering: 9.7.1639

EERSTE ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.89&minr=17856918&miview=ldt
5122.89 Index schepenprotocol Schijndel (5122.89)
3 ... verkregen in koop tegen Herman Hendrick Peeters welke Herman was gehuwd met Margriet de dochter van Embert van den Vorstenbosch ...
Datering: 22.11.1641

ECHTGENOTE: Anthonisken Anthonis Willems van den Broeck
BROER LAUREIJNS x JENNEKEN
.
https://proxy.archieven.nl/235/7D51FA1A238C431B880A7A1E25DCDF4D
5122.73 Index schepenprotocol Schijndel (5122.73)
57 Adriaen Lenart Peeters man van Anthonisken dochter van Anthonis Willems van den Broeck weduwe van wijlen Herman Henrick Peeters en bekent ontvangen te hebben uit handen van Jenneken weduwe van Laureijns Henrick Peeters een som van 150 gl.
Datering: 26.5.1644

THONISKEN WEDUWE
https://proxy.archieven.nl/235/710671A1422445FABD89A0A5E63A1761
5122.73 Index schepenprotocol Schijndel (5122.73)
107 Jan zoon van Aerdt Jans Geelincx met betalingsgelofte aan Herman Hendrick Peeters uit land onder tLutteleijndt, Thonisken weduwe van wijlen Herman Henrick Peeters, verkoop aan Adriaen zoon van Aerdt Jans Geelincx en Philips Jan Philipsen man vanNeesken dochter van Aert Jans
Datering: 10.2.1645

WEDUWE
https://proxy.archieven.nl/235/CB8F5648E6DC477397B033F986CEA024
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
26 Pauwels zoon van Hendrick Pauwels en Jenneken zijn zuster met betalingsgelofte aan de erfgenamen van Hermen Henrick Peeters ten erfrechte en Anthonisken de weduwe ter tochte een rente uit land onder tLutteleijndt ...
Datering: 17.6.1645

https://proxy.archieven.nl/235/13B2A5E0DAA745E6B6B936107626D276
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
27 Metgen dochter van Aert Pauwels met betalingsgelofte aan de erfgenamen van Herman Henrick Peeters en diens weduwe Anthonisken een rente uit 6 lop. land onder tLutteleijndt ...
Datering: 17.6.1645

https://proxy.archieven.nl/235/0257A606AA7C4A40B824990F9CF7233B
5122.76 Index schepenprotocol Schijndel (5122.76)
53 ... , aan de weduwe van Herman Henrick Peeters, ...
Datering: 23.6.1651

SINT-MICHIELSGESTEL?
ANTHONISKEN HERTROUWT Arien Lenaerts Peters???
https://proxy.archieven.nl/235/49FAC12801FE4CFAB6E09A293CE4E186
5116.13 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.13)
436 Claes Willem Delis (75), schepen van de dingbank Schijndel met een verklaring t.b.v. Jan Janssen Verweteringe en Peter Laurenssen Verweteringhe cum suis—sluit aan bij de vorige akte! Arien Lenaerts Peters was destijds getrouwd met Anthonisken weduwe van Herman Handrick Peters en in de akte wordt Joachim Aertss van der Schoot genoemd en een huiske op de Schoot onder d’Lutteleijnde—Claes Peters van Grinsven, secretaris van Schijndel. Getuigen: Willem Peter Hellinx en Mathijs Janssen Verhaegen.
Datering: 30-3-1658

Mogelijk:
Adrianus Leonardi bruidegom 19-05-1644 Schijndel DTB trouwakte x Antonia Antonii

CIJNSBOEK:
DRIE OPVOLGENDE PAGINAS NOEMEN BEIDE "Margriet Eijmbert Eijmberts" en "Anthoniske weduwe Herman Henrick Peters"

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379356&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 484, blz. 5, folio 229 v
Datering: 1585/1642
Transcriptie:
De 6 kijnderen Anneken dochter Adriaen Gerits voorschreven verweckt bij Thomas Dircx
Adriaen Gerits Gijsberts Smits emptor
Herman Henrick Peters vande Weteringe bij houwelick mit Margriet Eijmbert Eijmberts
II1/2 stuivers
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379348&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 497, blz. 6, folio 230 v
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
Tunis Hendrick vanden Bogart bij coop
De weduwe Art Tibos emptor
Sijmon Willems vanden Ecker Evictor
Jacob soon Jan Laureijnssen bij coop Martius a longo ?
Anthoniske weduwe Herman Henrick Peters IX denarii veteri
de selveII denarii veteri
II stuivers IIII denarii
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379361&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 484, blz. 7, folio 230 v
Datering: 1585/1642
Transcriptie:
Tunisken weduwe Herman Henrick Peters
Herman Henrick Peters emptor
Nicolaes soen Peters van Grijnsven emptor
Anneken dochter Mechtelt Jan Walravens in 2 texten
II stuivers I ort
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

Gehuwd (religieus) ‎nov 1594 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Zie akte 284 van 2 december 1603: "Hermen Henrick Peters man van Margriet dochter Eijmbert Eijmbers eertijts wedue van wijlen Matteus Willems"
Zie akte 3 van 22.11.1641: "Herman Hendrick Peeters welke Herman was gehuwd met Margriet de dochter van Embert van den Vorstenbosch"
Zie cijnsboek: "Herman Henrick Peters vande Weteringe bij houwelick mit Margriet Eijmbert Eijmberts"

Hint van Stamboom Van Osch door Berry van Osch:
Zie akte 284 met datering 1600-1605: Verwijst naar huwelijkse voorwaarden van "ultimo novembris 94".
(ongeveer 40 jaar gehuwd) met:2e huwelijk
man‎Herman Henricus Petrus Verwetering | Stuelkens‏‎


Gehuwd (religieus) ‎23 jul 1628 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
BHIC:
Bruidegom Hermannus Henrici Petri
Bruid Anthonia Anthonii Wilhelmi
Getuige Petrus Matthiae
Diversen: koster
Getuige Adrianus Christiani Smits
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 23-07-1628
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 2003r02
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek

ZIJN VROUW IS DOOPGETUIGE BIJ KID VAN NEEF JOANNES.

BHIC:
Dopeling Joanna Joannis Joannis Stuelkens
Vader Joannes Joannis Stuelkens
Moeder Maria N.N.
Getuige Nicolaus Henrici Stuelkens
Getuige Anthonia N.N.
Diversen: vrouw van Hermannus Henrici Stuelkens <== ANTONIA????
Getuige Joanna Joannis Lucae
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 29-09-1632
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 33v05
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek
(ongeveer 6 jaar gehuwd) met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com