man‎Henrick Peter Ardts Verwetering‏‎
Zoon van Peter Ardts Verwetering en N.N.‏.
Gedoopt ‎± 1530
[tekst]
Genoemd in akte 89 van 23 mei 1557. Dus geboren voor 1557-20=1537.

ABT1530

Overleden ‎± 1601
[tekst]
Genoemd in akte 424 van 10 december 1599: "verkoop, Henrick Peeter Ardts van der Weteringe"
Genoemd in akte 526 met datering 1597-1600 doch na 20 april 1600.
Zie akte 149 met datering 1600-1605 van rond Mei 1602: Genoemd als "wijlen Henric Peter Ardts van der Weteringe"

ABT1601
‎, ongeveer 71 jaar
[Tekst]
LET OP: NAAM GENOOT IN ZELFDE TIJDVAK:
Henrick Peter Peeters van der Weteringe
========

Henrick Peter Ardts van der Weteringe x Hanrcxken Eymert Blocklant (akte 89 datering 1605-1612, akte 367 datering 1577-1581, Akte 9 van 10 mei 1595, Akte 247 datering 1597-1600, Akte 149 datering 1600-1605)
- Peeter (akte 9)(akte 247)(akte 149)
- Jan (akte 89) (akte 9)(akte 247)(akte 149)
- Herman (akte 89) (akte 9) (akte 247)(akte 149)
- Laurens (akte 89)(akte 247)(akte 149)
- Claes (akte 89)(akte 247)(akte 149)
- Lijntgen (akte 89)(akte 247)(akte 149)
- Eijmbert (akte 89)(akte 149)
- Hilleken x Gerit Janssen (akte 89) (akte 247)(akte 149)
- Elsken x Gerart Claessen van Gerwen (akte 89)(akte 247)(akte 149)
- Ardt (akte 89)(akte 149)
========

EERSTE VERNOEMING
MOEDER ELSKEN
https://proxy.archieven.nl/235/EFE1D8D522BE4156BBC9998538CF6170
5122.46 Index schepenprotocol Schijndel (5122.46)
89 Elsken weduwe van wijlen Peter Aertss. van der Weteringe die gemachtigd heeft Henrick Peterss. van der Weteringe haar wettige zoon om in haar naam alle zaken te regelen – schepenen Michilss. en Berkel
Datering: 23 mei 1557

https://proxy.archieven.nl/235/4A21812B074543199F0EE9BE85F8B234
5122.49 Index schepenprotocol Schijndel (5122.49)
54 Hanrick soen wilneer Peter Aertss. van den Weteringen, Gerit soen Corstiaen Aertss. scheiding en deling, een stuck lants twee buenderen of daeromtrent eertijts een huysinge op vervallen syn gelegen aent Wybosch opt Haerdtvelt, erffgenamen Claes Reynders, Jan Scymans, voert rondom in die gemeynt, in cope vercregen tegen Heer Aert Hanricx soen van Rysingen priester, scepenenbrieve van Schynle dd. 18 augustus 1564, dat eynde van den voers. stuck lants dat gelegen is naest den Eerde, een Bosch mud rogge aenden tafelen des heyligen geests binnen Schyndel
Datering: 1564-1566

https://proxy.archieven.nl/235/7C4743CD9EDA44DEB7EAE71619C6D284
361 Hanrick soen wilneer Peter Artss. van der Weteringen, huys hoff ende erffenisse aent Wybos, kynderen Jan Janss. van den Dungen, Jan Ariaenss., Ghering Meeuss., Aert ende Peter , Jan Jan Roverss. man van Meriken, Jan Hanricxss. van Dyck man van Lyntken en Meriken hen suster kynderen Ghysbert Oloff ende Wilhelma synder huysvrauwe, 21 november 1569, testes Huygo van Berckel ende Zebert Janss. scepenen
Datering: 1564-1569
RELATIE NAAR AKTE 363 BIJ BROER LAUWRENS

VADER WIJLEN:
https://proxy.archieven.nl/235/2C4FF15357E045A7A31ACE43B631BCAA
5122.54 Index schepenprotocol Schijndel (5122.54)
117 ... Hanrick soen wilner Peter Artss, van der Weteringen, verkoop, Lambert Jaspar Spierincxss., een stuck lants 4 lop., onder Delscot int Appelteren in die Hardebeemd, ...14 mei 1580, ...
Datering: 1577-1581

WEDUWNAAR:
H.P.A. vd Weteringen x Hanrcxken Eymert Blocklant
TESTAMENT 12 OKT 1573
.
https://proxy.archieven.nl/235/848264118C79440A9A15A76DCA161FE4
5122.54 Index schepenprotocol Schijndel (5122.54)
367 Hanrick soen wilner Peter Artss. van der Weteringen weduer Hanricxken dochter Eymert Blocklant synder huysvrau, testamen van hen beyden gemact by handen Heer Andries Lamberts vicarius der prochiekercken van Scyndel dd. 12 oktober 1573, eenen camp hoyvelts gemeynlikj genoempt den Grooten Eerdenborch, die heyligeest van den Bosch, Jan Lucas, erfgenamen van Joncker Reynder van Cloetingen, grontchyns int boeck van Helmont xii st. ende twe……
Datering: 1577-1581
Page 384 of 407 - onderaan Junij @ 1581

ECHGENOTE: Elsken Aert Peter Hellincx
https://proxy.archieven.nl/235/1FC8075B7DB146198455F6CCE29216D7
5122.56 Index schepenprotocol Schijndel (5122.56)
50 Henrick Peter Aerts man van Elsken dochter van Aert Peter Hellincx, ... verkoop, Henrick Aert Petersz., de helft van eenen acker corenlants of braexken 4 lop. onder het Lutteleijnde int Hermalen, ... 28 mei 1589, ...
Datering: 1589-1592

PATRONIEM INCORRECT?
https://proxy.archieven.nl/235/EC8C4EF4495148348BEB349CA1A58D41
5122.56 Index schepenprotocol Schijndel (5122.56)
51 Henrick Aert Peterss. ende Elsken synder huysvrau, betaling, aan ... 29 mei 1589, ...
Datering: 1589-1592

Henricksken Eijmbert Block
EERSTE EN TWEEDE VROUW: ELSKEN
https://proxy.archieven.nl/235/6974530250EC47ED893CE3D7AF0BFAD7
5122.56 Index schepenprotocol Schijndel (5122.56)
74 slotformule, 31 juli 1589, ... 9 augustus 1589 ... Henrick soone Peter Aerts alias Stuelkens, verkoop, Arien Arien Aertss. akias Broeren, Henricksken syn yerster huijsvrouwe dochter Eijmbert Block, Elsken syne tegenwordige huysvrau
Datering: 1589-1592

?
https://proxy.archieven.nl/235/54AFB7B5728C4636B1D9E0F101DEE7DF
5122.56 Index schepenprotocol Schijndel (5122.56)
173 ... Lijsbeth naegelaeten wedue Peter Aertss. ende Joost Everts byden testamente ende Henrick Peter Aertss. byden heere momboiren gestelt vanden onmundige kijnde Peter Aertss. verweckt by de vs. Lijsken, verkoop, Henrick Aert Peterss., de helft van huijs hoff metten toebehorende erffenisse groot omtrent 5 lop. onder het Lutteleynde int Hermalen ...
Datering: 1589-1592

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.57&minr=13324385&miview=ldt
5122.57 Index schepenprotocol Schijndel (5122.57)
86 ... , Henrick Peter Aerts alias Stuelkens, ...9 augustus 1592 ...
Datering: 1592-1594

Henrick Peter Artss. van der Weteringen x Henricxken (ZIJN EERSTE VBROUW!)
- Peeter
- Jan
- Hermen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324429&miview=ldt
5122.58 Index schepenprotocol Schijndel (5122.58)
9 Henrick Peter Artss. van der Weteringen ende Peeter Jan ende Hermen syne wittige kynderen verweckt by wijlen Henricxken syne ierste huysvrau, sterck maekende voor hunne broederen ende susters absent, verkoop, .... 10 mei 1595
Datering: 1595-1597

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324430&miview=ldt
5122.58 Index schepenprotocol Schijndel (5122.58)
10 Henrick Dirick Roeloffsz., betalingsgelofte, Henrick Peter Artss. ende sijne kijnderen, 100 Car.gl. en 110 gl., 10 mei 1595, testes Verhaigen ende Herethum scepenen – in de marge: Henric Peters ende Henric Diricx, actum 29 januari 1597, testes Jan Ariens ende Hanrick Peters scepenen; 20 december 1597, Henric Diric Roeloffs, 6 mei 1598, actum et testes ut supra, Henrick Peter Artss., betalingsgelofte, Peeter Jannen ende Hermen syne wittige kynderen, actum et testes ut supra
Datering: 1595-1597

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324653&miview=ldt
5122.58 Index schepenprotocol Schijndel (5122.58)
233 4 december 1596, testes ... , Henrick Peter Ardts van der Weteringe, ...
Datering: 1595-1597

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324655&miview=ldt
5122.58 Index schepenprotocol Schijndel (5122.58)
235 Henric Peter Ardt van der Weteringe, Jan Peter Lamberts, minlycken met malcanderen veraccordeert, eenen acker saetlants 4 lop., aen dWijbosch opte Locht
Datering: 1595-1597

Henrick Peeter Ardts van de Weteringe
- Herman
- Hilleken
- Lyntgen
- Elsken
- Laurens (onmondig)
- Niclaess (onmondig)
- Jannen
- Peeteren
- Adriaen en Arden (?)
https://proxy.archieven.nl/235/E88D8BF7B2DB49DF93FA00B43F92BA94
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
247 ... Herman soone Henrick Peeter Ardts van de Weteringe, Hilleken Lyntgen Elsken de suteren, met Henrick haren vader, Henrick als vader ende momboir van Laurens ende Niclaess. d’onmundige, procuratie verleent by Adriaen ende Arden syne kynderen, verkoop, Jannen ende Peeteren kynderen Henrick Peeters, huijs hof esthuijs ende aenliggend lant 7 lop. onder dWijbosch, ....
Datering: 1597-1600
Page 244 of 569 - Janaurij 1599
Page 247 of 569 - geen datum
Page 250 of 569 - den 29 ? Januarij(?) 99

NOEMT H.P. PEETERS vd WETERINGE EN H.P. ARDTS vd WETERINGE ????
.
https://proxy.archieven.nl/235/F7511FC4B14543D78801CBAC54DD52ED
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
424 ... 10 december 1599 ... verkoop, Henrick Peeter Ardts van der Weteringe, ende Henrick Peeter Peeters Verweteringe, elck d ehelfte van een huijs hostadt ende hoff 8 lop. onder dLutteleynde, ...
Datering: 1597-1600

NOEMT H.P. STUELKENS EN H.P. vd WETERINGE ????
https://proxy.archieven.nl/235/34FCBF7E05C4431EA84D882DD6D68059
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
427 Hanric Peter Stuelkens, Hanrick Peters van der Weteringe, transport, Marcelis Peters, huijs hoff ende erffenisse in coop vercregen tegen Claes Claess.onder het Lutteleyndt, ... 29 december 1599 ...
Datering: 1597-1600

Henrick Peter Ardts Stuelkens
- Jan
- Hermen
https://proxy.archieven.nl/235/0B463C991A0A4CC680AD128EEFDB46A8
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
460 ... Jan ende Hermen gebruederen kynderen Henrick Peter Ardts Stuelkens, betalingsgelofte, seeckere coopmanscap van eenen perde, 27 februari 1600 ...
Datering: 1597-1600

https://proxy.archieven.nl/235/FE66DE99B303444FA6DD1FED25142BD4
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
526 ... Henrick Dirick Roeloffs, betalingsgelofte, Henrick Peter Ardts van der Weteringe 210 gl., ter cause van den coope van eenen stuck lants onder dWijbosch gemeynlick genoemt den Joester, ...
Datering: 1597-1600
Ook genoemd op paginas 524 en 525!
Zie pagina 525
https://proxy.archieven.nl/235/A8E1A47706264919B0619D58B829D0E2
525 ... slotformule, 20 april 1600, ...

MOGELIJK DERDE ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13350930&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
71 Meriken dochter Peter Pauwels met Henrick Peter Ardts haren man ende Deis haer sone byde vs. Meriken ende Jannen Delis haren iersten man tsamen verweckt, vernadering, zeecker huijs hoff ende erffenisse onder dLutteleijnde, ...
Datering: 1600-1605

MOGELIJK DERDE ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13350931&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
72 Mariken dochter Peter Pauwels eertijts wedue Delis Lamberts nde Henric Peter Ardts haren wittigen man ende delis Jan Delis haer soone, bekennen voldaen ende vernuecht ende ten vollen betaelt te zyn, Marcelis Servaess., actum et testes ut supra, Herman Hanrick Peters, Maria Henricus et Egidius, testes Jan Gysbers ende jan Mijssen scepenen
Datering: 1600-1605

Henric Peter Ardts van der Weteringe x Henricxken zynder ierste huysvrou
- Peeter
- Jan
- Hermen
- Laurens
- Claes
- Eijmbert
- Hillegond x Gerit Janss.
- Elsken x Gerart Claessen van Gerwen
- Ardt
- Catarijn
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351008&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
149 Peeter Jan Hermen Laurens ende Claes gebruederen mede voor Eijmbert absent, Gerit Janss. man van Hillegond, Gerart Claessen van Gerwen man van Elsken allen lynderen ende erfgenamen van wijlen Henric Peter Ardts van der Weteringe ende Henricxken zynder ierste huysvrou, alnoch Ardt ende Catarijn kynderen Henricx ende Henricxken, met malcandren aengegaen seecker accoordt mangelinge ende deylinge, 210 gl. welke Ceel Peters hadde gelooft te betalen Hanrick Peters ter tochten ende zijne kinderen ten erfrechte, 1/8 in een stuck eckerlants 12 lop. onder Wijbosch opte Locht, de kinderen en erfgenamen Peter Scijmans, Corst Gerit Corstiaens, Claes Diric Claes Smolleners, die gemeynt, , Jan Laurens Eymert en Claes is te deel gevallen 210 gl.
Datering: 1600-1605
Page 148 of 497 - Mei 1602

Henric Peters
- Hillegondt x Gerit Janss.
- Claes
- Jan
- Ardt (overleden - heeft onmondige kids)
- Catarijn
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351009&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
150 30 mei 1602, testes Peter Jorissen ende Jan Mijssen, Gerit Janss. man van Hillegondt dochter henrick Peters ende Claes soone Henric Peters sijn aengegaen seecker accordt ende mangelinge, actum et testes ut supra, 3 maart 1604 zijn gecompareert Jan Henric Peters momboir van de onmundige kynderen Ardts Henric Peters, mede voor Catarijn dochter Henric Peters, erfdeyling, ...
Datering: 1600-1605

Henrick Peter Ardts van der Weteringe
- Hermen
- Claes
- Peter
- Lijntgen
- Elsken x Gerart Claesse van Gerwen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351236&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
377 29 maart 1604, testes Jan Mijss. ende Gysbert Janss. scepenen, Hermen Claes ende Peter gebruederen kijnderen wijlen Henrick Peter Ardts van der Weteringe, Lijntgen hun suster, Gerart Claesse van Gerwen man van Elsken dochter van Henric Peter, 30mei 1602 seeckere erfdeylinge, eenen acker tuellants 12 lop. onder het Wijbosch opte Locht, die gemeynte aldaer, kynder ende erfgenamen Peter Schijmans, Corst Gerit Corsten, Claes Diric Claes Smolleners, gedeijlt in vijf fgelijcke deelen effen grootende breet etc.
Datering: 1600-1605

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.86&minr=17375801&miview=ldt
5122.86 Index schepenprotocol Schijndel (5122.86)
16 ... , Jan Henric Stuelkens, ... , Lijntgen Henrick Peter Stuelkens, Lyntgen Henric Stuelkens, Peter Stuelkens, ... , Lijntgen Stuelkens, ... , Jan Henric Stuelkens, ...
Datering: 10.10.1605

Henrick Peter Ardts van der Weteringe
- Jan
- Herman
- Laurens
- Claes
- Lijntgen
- Eijmbert
- Hilleken x Gerit Janssen
- Elsken x Gerart Claessen van Gerwen (onmondig kind)
- Ardt (overleden heeft onmondige kids)
https://proxy.archieven.nl/235/06D500D22C694B14AB8835CC59F59755
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
89 Ardt Servaes Schoenmaeckers, betalingsgelofte, Peter Henrick Ardt Hellincx 252 gl., Jan Herman Laurens ende Claes gebroederen ende Lijntgen die suster kynderen Henrick Peter Ardts van der Weteringe, Eijmbert hennen broeder ende Gerit Janssen man van Hilleken henne suster, het onmundich kynt Gerart Claessen van Gerwen verweckt bij Elsken dochter Henric Peters, de onmundige kynder Ardts soone Henric Peters, hebben vercocht, Gijsbert Rijck Henricx, eenen acker teullants 2 ½ lop. onder Wijbosch opte Locht, erfgenamen Peter Schijmans, onmundich kynt Gerit Claessen, Claes Dirck Smolleners
Datering: 1605-1612
Page 97 of 449: Februarij 1607
Page 98 of 449: Januarij 1607 en Februarij 1607

ZOON PETER OVERLEDEN?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.86&minr=17375819&miview=ldt
5122.86 Index schepenprotocol Schijndel (5122.86)
34 Op huijden den xii februarij 1607 soo willen Jan Hermen Laurens Claes gebruederen, Lyntgen die suster alle wittige kynderen Henrick Ardts van de Weteringe soo voor hen selven end emede voir henne susteren ende broederen broeders oft susters kynderen absent ten beurde stellen ende ten hoochsten voir alle man vercopen seeckere meublen huijsraet ende andere hem samenderhant aencomen ende aenverstorven nae dode ende aflijvicheijt van Peteren Henrick Peters hunnen broedere ende dat met gelde binnen der stadt van den Bossche gemeynlick curs ende loop hebbende onder conditiën naevolgende ...
Datering: 12-2-1607

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.86&minr=17375820&miview=ldt
5122.86 Index schepenprotocol Schijndel (5122.86)
35 Onder dese naebeschreven voirwarden ende conditiën soo willen Jan Hermen Laureijns Claes gebruederen Lyntgen die suster alle wittige kynderen Henric Peter Ardts van der Weteringe die vs. Lyntgen cum tutore , soo voor hen selven ende mede hen respective fort ende sterck maeckende voir henne susters oft broeders oft susters kynderen ten beurde stellen nae voorgaende sondaechse veylinge ende ten hoochsten voor alle man vercopen eenen acker tuellants met syne grechticheijt ende toebehoirten groot ontrent twee ende een halff lopense oft soo groot ende cleyn del selven gelegen is binnen der prochien van Schyndel onder het Wybosch ter plaetssen genoemt op die Locht ... actum den xii februarij 1607 ...
Datering: [1607]

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.86&minr=17375821&miview=ldt
5122.86 Index schepenprotocol Schijndel (5122.86)
36 Op huijden den vijfften april 1600 ende xvii soo heeft Jan soone Jan Henrick Peters inden name van syne moeder getelt aen handen Hanrick soone wijlen Ardt Henrick Peters de summe van 40 gl. ende dat voor hem emde mede voor Willemken sijn suster –in presentie van Herman en Laurens broers kinderen van Henrick Peter sen ondertekend door secretaris H.D. van Gerwen 1617; ...
Datering: 5-4-1617

DATERING ONDUIDELIJK - IN SCHEPENBRIEF OF NIET
Henrick Peterss. Verweteringe
- Heijlken x Ardt Jans Ariens Verhaigen
- Hermen
- Laureijns
- Jan
-- Jannen
-- Henrick (onmondig)
https://proxy.archieven.nl/235/6E7E6541B1FF4EC6807CEC45C00C5FF3
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
80 ... Bossche schepenbrief dd. 20 december 1601, Ardt soone Jans Ariens Verhaigen man van Heijlken dochter van Henrick Peterss. Verweteringe, , transport, Hermen Henrick Peeterss., Laureijns Henrick Peterss., Jannen zoone Jan Henrick Peterss., Jannen Huybert Spierincx momboiren van Henrick onmundige soone Jan Henrick Peterss. t.b.v. Henrick soone Jan Henrick Peterss.
Datering: 1620-1623

Gehuwd
[tekst]
Kids geboren rond 1570-1580

Zie akte 367 van juni 1581: Hij is weduwe. Referentie naar testament 12 okt 1573.
Echtpaar heeft 10 kids. Dus getrouwd voor 1581-10=1571

BEF 1571
met:

Kinderen:

1.
manJoannes Henricus Petrus Verwetering | Stuelkens‏
Geboren ‎± 1570
[tekst]
In dit tijdvak leven twee Henrick Peters Verweteringe, beide zijn genoemd in akte 424 van 10 december 1599
Slechts e'e'n van hen heeft een zoon Jan.

(1)
Henrick Peter Peters Verweteringe x Delia Dierix Mercelis Maegelmakers (akte 409 datering 1600-1605, akte 169 datering 1570-1575)
- Catarijn x Henrick Servaes Gerit Scoenmekers (akte 409)
- Jenneken x Peter Henric Peters van Heeswijck (akte 409)
- Peter (akte 409)
- Diricxken (akte 409)
- Heijlken (akte 409)

(2)
Henrick Peter Ardts van der Weteringe x Hanrcxken Eymert Blocklant (akte 89 datering 1605-1612, akte 367 datering 1577-1581, Akte 9 van 10 mei 1595, Akte 247 datering 1597-1600, Akte 149 datering 1600-1605)
- Peeter (akte 9)(akte 247)(akte 149)
- Jan (akte 89) (akte 9)(akte 247)(akte 149)
- Herman (akte 89) (akte 9) (akte 247)(akte 149)
- Laurens (akte 89)(akte 247)(akte 149)
- Claes (akte 89)(akte 247)(akte 149)
- Lijntgen (akte 89)(akte 247)(akte 149)
- Eijmbert (akte 89)(akte 149)
- Hilleken x Gerit Janssen (akte 89) (akte 247)(akte 149)
- Elsken x Gerart Claessen van Gerwen (akte 89)(akte 247)(akte 149)
- Ardt (akte 89)(akte 149)

Waarom:
- Bij doop van kids van zijn zoon Joannes zijn broers Herman en Nicolaus aanwezig.

Zoon Joannes geboren rond 1597 - dus geboren voor 1597-21=1576
Dochter Heijlken geboren voor 1595 - dus geboren voor 1595-21=1574

Genoemd in akte 9 van 10 mei 1595. Dus geboren voor 1575.

Genoemd in akte 208 van november 1618 met ZONDER momboir.

ABT1570

Overleden ‎± 1618
[tekst]
Genoemd in akte 526 datering 1597-1600: Notitie in kantlijn van 29 januari 1605 noemt "Jan Henric Peters"
Genoemd in akte 222 van 8 februri 1605: "Jannen Henrick Peters tot behoeff van den onmundigen kynderen van Art Henrick Peters"
Genoemd in akte 35 van xii februarij 1607.

Zie akte 174 van maart 1618: "Hermen Henrick Peeterss. momboir van de onmundige kynderen wijlen Jan Henrick Peeters"
Erfdeling akte 208 van nov 1618.

ABT1618

ONDUIDELIJK OF ANNA ZIJN VROUW WAS!!!!

Akte 73 van 21 november 1606: "Anna wedue Jan Henrick Peters"
Akte 231 van 4 mei 1609: "Anna eertijts wedue Jan Henrick Peters met kynde"

NB: AKTES 73 en 35 SPREKEN ELKAAR TEGEN. DUS ANNA NIET ZIJN VROUW????
‎, ongeveer 48 jaar
[Tekst]
Zie akte 208 datering 1615-1619 - de 7 KIDS GENOEMD - JAN EN HELIJKEN ZIJN DE OUDSTEN.
Zie akte 218 van 12 mei 1618: VIJF ONMONDIGE KIDS:
- Jan (Akte 317 5 februari 1626)(Akte 72 van 4.5.1632) (akte 208)
- Heijlken (Akte 21 en 44 van 4 maart 1656) (akte 208)
- Maria (Akte 317 5 februari 1626) (Akte 286 van 9.1.1638) (akte 208)
- Henrick (Akte 80 1620-1623) (akte 208)
- Henricxken (Akte 1208 maart 1624) (akte 124 van 15.12.1640) (Akte 220 van 28.12.1661) (akte 208)
- Embert (Akte 72 van 4.5.1632) (Akte 116 15.2.1636) (akte 208)
- Pieter (Akte 84 van 5.7.1632) (akte 124 van 15.12.1640) (akte 208)

=================

Henrick Peter Stuelkens
- Adriaen
- Jannen
https://proxy.archieven.nl/235/E57BB88AC8534113BFF13DE440D6036C
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
95 Jan Michiels, het contingent der onmundigen van den utvaert, Jan Janssen oft zijne naecomelingen, Adriaen soone Henrick Peter Stuelkens, verkoop, Jannen Henricxss. synen broedere, huijs hoff ende erffenisse 7 lop. onder dWijbosch, wedue jan Spirincx met hare kynderen, Peeter soone Lambert Peeters, Peeter Jan Peeters, die gemeijn straete, slotformule, 17 november 1597, testes Jan Henricx ende Jan Gijsberts
Datering: 1597-1600

- Hilleke Henric Stuelkens
- Jan Henrick Stuelkens
https://proxy.archieven.nl/235/E5D3C839634C4F5E98B3118242C3008F
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
237 Rekeninge voor Anna wedue Dirick Roeloffs van den intrest van 52 gl. 14 st. by Ardt Servaess. ende Henrick Peter Verweteringe opten 30 december 1598 te betalen Luijcas Jan Diricx ende Henrick Diric Roeloffs momboiren tot behoeff van d etwee onmundige kynderen bastaien ende Metgen kynderen Bastiaen ende Henricxken Goossens dochter – inden iersten aen Bastiaentgen utgereyckt het laeken tot een hemd twee ellem elc elle toen st. noch gelt gegeven int ierste vertreck buyten Schijndel ii gl, Bastiaentgen geseynt met Hilleke Henric Stuelkens in presentie Luijcas Jan Diricx momboir iii gl., noch Jan Henrick Stuelkens gegeven van het onderhaut van vs. Bastiaentgen dat hem noch resteerden in present ende met consent van Juijcas Janss. ende Henrick Diricx momboiren vii gl. v st., noch Metgen vs. ontfangen opten vs. interest van Jan Gerart van den Ven van wgen die vs. Anna ii gl., noch Anna vs. Metgen vs. gecocht een paer hosen voor xix st. – actum xxf februari 1603 in presentie Jan Mijssen scepenen, Luijcas Janss. ende Henric Diricx momboiren, me present D.Gerwen secretaris 1603
Datering: 1597-1600

https://proxy.archieven.nl/235/A6ED06B292754575B52EFB0C88ECD4B5
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
252 ... 16 februari 1599 ... Jan Henrick Peeters ende Peeter syn broedere, scheiding en deling, huijs hoff ende erffenisse, Peeter Lambert Peeters, die wedue Henrick Peter Rutten, Peeter is te deel gevallen de helfte vanden erffenisse beneven de wedue jan Spirincx, metten esthuijse daerop staende affgepaelt als voor ende den backoven tot behoeff van hun beyden gereserveert, 28 st. aen die Kercke ende Sinte Catarynen altaer tot Vucht, noch xxx st. ten Bosch aenden
Datering: 1597-1600

https://proxy.archieven.nl/235/46CDF8C3D74147788F1CD9223BCA7F77
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
412 Jan Henrick Peeters, betalingsgelofte, Luijcas Rutger Luijcass. 50 gl. procederende van goeden geleenden gelde, 21 november 1599, ...
Datering: 1597-1600

Henrick Peter Ardts Stuelkens
- Jan
- Hermen
https://proxy.archieven.nl/235/0B463C991A0A4CC680AD128EEFDB46A8
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
460 ... Jan ende Hermen gebruederen kynderen Henrick Peter Ardts Stuelkens, betalingsgelofte, seeckere coopmanscap van eenen perde, 27 februari 1600 ...
Datering: 1597-1600

H.P.A. vd Wetering -> kantlijn Jan Henric Peters
.
https://proxy.archieven.nl/235/FE66DE99B303444FA6DD1FED25142BD4
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
526 ... Henrick Dirick Roeloffs, betalingsgelofte, Henrick Peter Ardts van der Weteringe 210 gl., ter cause van den coope van eenen stuck lants onder dWijbosch gemeynlick genoemt den Joester, de helfte van huijs hoff ende erffenisse welck die vs. Henrick ende Henrick Peter Peters voor dander helfte in coope vercrgen hebben tegen Claes Claes Delis – in de marge: 29 januari 1605, heeft Jan Diric Roeloffs getelt aen handen van Jan Henric Peters ende Hermen Henricx die 210 gl. by Ceel Peters gelooft 167 gl. en 15 st. dar gecort 29 gl. 8 st.van twee jaer nterest blijft de summe 138 gl. 7 st., aen Jan Diricx ten Bossche 43 gl., 8 februari 1605
Datering: 1597-1600

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13350933&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
74 Jan Henrick Peters Stuelkens, betalingsgelofte, Gysbert Ryckers, 50 gl. procederende vanden vs. coope, ...
Datering: 1600-1605
Zie ook 75
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13350934&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13350953&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
94 ... , Jan Henric Peter Stuelkens, ...
Datering: 1600-1605

JAN EN ART - ART OVERLEDEN?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351081&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
222 1 ½ lop. onder het Wijbosch in de Weeu, slotformule, 25 februari 1603, testes Jan Mijss. ende Jan Gysbers scepenen, deze geloofte is verandert 8 februri 1605, Jan Dirick Roeloffs, betalingsgelofte, Jannen Henrick Peters tot behoeff van den onmundigen kynderen van Art Henrick Peters, 210 gl. welc Marcelis Peters hadde gelooft te betalen nae doode van Henrick Peter Stuelkens, 25 februari 1603, testes Jan Mijss. ende Jan Gijsbers scepenen
Datering: 1600-1605

NOEMT JAN OP 12-feb-1607 ????
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.86&minr=17375820&miview=ldt
5122.86 Index schepenprotocol Schijndel (5122.86)
35 Onder dese naebeschreven voirwarden ende conditiën soo willen Jan Hermen Laureijns Claes gebruederen Lyntgen die suster alle wittige kynderen Henric Peter Ardts van der Weteringe die vs. Lyntgen cum tutore , soo voor hen selven ende mede hen respective fort ende sterck maeckende voir henne susters oft broeders oft susters kynderen ten beurde stellen nae voorgaende sondaechse veylinge ende ten hoochsten voor alle man vercopen eenen acker tuellants met syne grechticheijt ende toebehoirten groot ontrent twee ende een halff lopense oft soo groot ende cleyn del selven gelegen is binnen der prochien van Schyndel onder het Wybosch ter plaetssen genoemt op die Locht ... actum den xii februarij 1607 ...
Datering: [1607]

NOEMT als eerste "Jan Henrick Peters" en achteraan "Anna wedue Jan Henrick Peters"
.
https://proxy.archieven.nl/235/B6E43D3DCEEA493B8BD48F51CC70553A
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
73 Jan Henrick Peters, Henrick Janssen Vercuijlen, eenen acker tuellants met groesvelt 3 lop. in Sporckenhorst, Heer en mr. Andries Jacopss. van den Boghert pastoir, Jan Henricx cranck wesende van de peste ende hem syn kercken rechten was aendienende, Jan Luijcas Janssen man van Anna wedue Jan Henrick Peters za:, 21 november 1606, ...
Datering: 1605-1612

WEDUWE
https://proxy.archieven.nl/235/C33A32B4E24B40E5B6087E111621A619
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
104 ... , die wedue Jan Henrick Peters met haren kynde, ...
Datering: 1605-1612

ANNA WEDUWE J.H.P.
https://proxy.archieven.nl/235/77BED7366572444DABE4C8854A783B51
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
231 Henrick Eijmbert Voets ende Peter Jan Gerits, den gemeijnen dijck gemeijnlick genoemt Reijndersdijck, Meriken eertijts wedue Luijcas Elias, Anna eertijts wedue Jan Henrick Peters met kynde, Jan Joris, 4 mei 1609, testes Gijsbert Jasnss. ende Peter Henricx scepenen, Jan Joris Peters, betalingsgelofte, Willem Gerit Goossens, Jan Henricx van Gerwen
Datering: 1605-1612

"Jan soone Jan Henrick Peters inden name van syne moeder" - dus echtgenote leeft nog.
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.86&minr=17375821&miview=ldt
5122.86 Index schepenprotocol Schijndel (5122.86)
36 Op huijden den vijfften april 1600 ende xvii soo heeft Jan soone Jan Henrick Peters inden name van syne moeder getelt aen handen Hanrick soone wijlen Ardt Henrick Peters de summe van 40 gl. ende dat voor hem emde mede voor Willemken sijn suster –in presentie van Herman en Laurens broers kinderen van Henrick Peter sen ondertekend door secretaris H.D. van Gerwen 1617; ...
Datering: 5-4-1617

https://proxy.archieven.nl/235/0D87B955FF364FD8A93926CE99047EED
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
174 ... 13 maart 1618 ... betalingsgelofte, Hermen Henrick Peeterss. momboir van de onmundige kynderen wijlen Jan Henrick Peeters, 15 maart 1618 ...
Datering: 1615-1619

ERFDELING
GEZIN:
Jan Henrick Peeterss
- Jan
- Heijlken x Jan Huijbert Spierincx
- vijf onbejaerde kynderen: Peeter Henrick Eijmbert Henricxken ende Mariken (momboir Laureijns Henrick Peeterss.)
.
https://proxy.archieven.nl/235/1A43D0DF56EB412C8210C40C3DBC9F8A
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
208 Gijsbert Antonis Smits ende Ardt Jans Geerlings schepenen, Jan zoone Jan Henrick Peeterss., Jan zoone Huijbert Spierincx man van Heijlken dochter Jan Henrick Peeterss., Laureijns Henrick Peeterss. momboir van de vijf onbejaerde kynderen Jan Henricx vs. nl. Peeter Henrick Eijmbert Henricxken ende Mariken, scheiding en deling, woonhuijs hoff boomgaert metten aenliggende landen 3 lop. onder het Wijbosch, Peter Lambertss. van den Vorstenbosch, Peeter soone Henricx condivident, die gemeijn straet, 3 gl. aen Gerit van de Wiel, esthuijs hoff boomgaert metten aenliggende lande 1 ½ lop. ter plaetse vs., Jan Luijcas Janss., Jan Jans Henricx, Jan Gerits van de Ven, 1 ½ gl. aen Jan Willem Bloemers
Datering: 1615-1619
Page 215 of 371 - Meij anno 1618
Page 217 of 371 - geen datum
Page 218 of 371 - novemb @ 1618

BROER HERMAN MOMBOIR - VIJF ONMONDIGE KIDS???
https://proxy.archieven.nl/235/DEF366E92E29477A98A1757DA0CAA2E1
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
218 los briefje: gelofte gepasseert 6 februari 1626, quod attestor P. van Griensven secretaris 1626, memorie, Henrick soone Lenart Gerits, betalingsgelofte, Hermen Henrickx Peeters momboir van de vijf onmundige kynderen Jan Henrick Peters, 12 mei 1618, testes Ardt Janss. Verhaigen ende Gijsbert Huijgen schepenen
Datering: 1615-1619

Henrick Jacops
- Luijtgart x Antonis Henrick Jordens (wijlen)
- Symon
-- Jan
-- Cataryna x Jan Matijs Janss.
-- Anneken x Henrick Gerits van Dijck
-- Henricxken x Henrick Aelberts (wijlen)
- Anneken x Jan Henrick Peeterss. (beide overleden) <=== ANDER PERSOON WANT
-- Hester (momboiren Arien Martens ende Peeter Henrick Peeterss.) <=== ANDER KIND
- Anneken (overleden) x Jan Luijcas Janss. <== ANNEKEN HERTROUWT
-- Jan
-- Mariken
- Adriaen (overleden)
https://proxy.archieven.nl/235/4BC03B20BEC74195947855D6B7933092
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
224 Ardt Janss. Verhaigen en Adam Gerits van Gerwen schepenen, Luijtgart dochter Henrick Jacops naegelaten wedue Antonis Henrick Jordens , Jan zoone Symon Henrick Jacops, Jan Matijs Janss. man van Cataryna, Henrick Gerits van Dijck man van Anneken beyde dochteren Symon Henricx vs., Henricxken dochter Symon Henricx naegelaten wedue wijlen Henrick Aelberts, Arien Martens ende Peeter Henrick Peeterss. momboiren van Hester dochter van Jan Henrick Peeterss. verweckt bij Anneken dochter Henrick Jacops, Heer en Mr. Andries van den Bogart pastoir binnen Schijndel, Jan Luijcas Janss. met Jan ende Mariken zyne onmundige kynderen verweckt by Anneken dochter Henrick Jacops vs. sijn ierste huysvrou, alle erffgenamen wijlen Adriaen Henrick Jacops, scheiding en deling
Datering: 1615-1619
Zie ook 206 van 1618
https://proxy.archieven.nl/235/D1D29F0BC1F341E9AE69734CA01D517E

MOGELIJK: ANNEKEN HENRICK JACOBS
WIE IS HEESKEN?
https://proxy.archieven.nl/235/B06B4546F09447B7B7845782C79B9263
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
229 ... , Heesken dochter Jan Henrick Peeters verweckt bij Anneken dochter Henrick Jacops, 16 february 1619, ...
Datering: 1615-1619

WIE IS HEESKEN?
https://proxy.archieven.nl/235/58936DC641EA45BB91FC7FC05374CA1C
5122.91 Index schepenprotocol Schijndel (5122.91)
1 Akte mbt van Hendrick Willem Peterss. vader van Hendrick Hendrickss. zijn zoon als bruidegom en Hester dochter wijlen Jan Henrick Peterss. verwekt bij Anna dochter van Henrick Jacobs voor pastoor van den Bogart
Datering: 6.1.1619

DATERING ONDUIDELIJK - IN SCHEPENBRIEF OF NIET ???
Henrick Peterss. Verweteringe
- Heijlken x Ardt Jans Ariens Verhaigen
- Hermen
- Laureijns
- Jan
-- Jannen
-- Henrick (onmondig)
https://proxy.archieven.nl/235/6E7E6541B1FF4EC6807CEC45C00C5FF3
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
80 ... Bossche schepenbrief dd. 20 december 1601, Ardt soone Jans Ariens Verhaigen man van Heijlken dochter van Henrick Peterss. Verweteringe, , transport, Hermen Henrick Peeterss., Laureijns Henrick Peterss., Jannen zoone Jan Henrick Peterss., Jannen Huybert Spierincx momboiren van Henrick onmundige soone Jan Henrick Peterss. t.b.v. Henrick soone Jan Henrick Peterss.
Datering: 1620-1623

BROER HERMAN MOMBOIR VAN KIND HENRICXKEN
https://proxy.archieven.nl/235/B04173AA400347A3BC220CB0132A5923
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
120 ... Hermen Henrick Peeterss. momboir van Henricxken dochter Jan Henrick Peterss., 5 maart 1624, ... vercocht, Jannen zoone Jan Henrick Peterss., een cleijn woonhuijs met 8 royen lants, ... 8 maart 1624 ...
Datering: 1623-1626

TWEE KIDS! BROER HERMAN MOMBOIR
- Maritken (onmondig)
- Jan
https://proxy.archieven.nl/235/EFB65451EC60466C88F5BCA5F32C757D
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
317 ... 5 februari 1626 ... betalingsgelofte, Hermen Henrick Peeterss. ende Jannen soone Jan Henrick Peeterss. als momboiren van Martiken onmundige dochter Jan Henrick Peters, procederende van goede ende wel getelde penningen, 6 february 1626, ...
Datering: 1623-1626

BROER HERMAN MOMBOIR OVER ZOON EMBERT
https://proxy.archieven.nl/235/896F82C10E9F47A182249F5E19F141AE
5122.68 Index schepenprotocol Schijndel (5122.68)
72 Jan zoon van Henrick Lenart Gerits met een betalingsgelofte aan Herman Henrick Peeters en Jan zoon van Jan Henrick Peeters voogden van Embert zoon van Jan Henrick Peeters met verwijzing naar akten uit 1618 en 1626
Datering: 4.5.1632

ZOON PIETER?
https://proxy.archieven.nl/235/52339C3E09994D98BFFC0E391E419AD5
5122.68 Index schepenprotocol Schijndel (5122.68)
84 Anrthonis Janssen Creest met betalingsgelofte aan Pieter Jan Henricx Verweteringe met een notitie in de marge dd. 13.1.1662
Datering: 5.7.1632

ZOON EMBERT?
https://proxy.archieven.nl/235/640C3A54FD6B4ABCB3986DA51C6C99F7
5122.71 Index schepenprotocol Schijndel (5122.71)
116 Jan zoon van Hendrick Lenarts met betalingsgelofte aan Embert zoon van Jan Hendrick Peeters Verweteringe
Datering: 15.2.1636

DOCHTER MARIJKEN x Gijsbert Aerdt Gijsberts
https://proxy.archieven.nl/235/B15B0A7FE9F34C9D94180C002C9CC7A1
5122.71 Index schepenprotocol Schijndel (5122.71)
Schepenakte
286 Marijken weduwe van wijlen Gijsbert Aerdt Gijsberts dochter van Jan Henricx Verweteringe heeft verkocht Anneken weduwe van Wouter Peeter Goijarts land in de Haige in koop verkregen via Dirck Henrick Dircx ...
Datering: 9.1.1638

DOCHTER HENRICXKEN EN ZOON PETER?
https://proxy.archieven.nl/235/B65A718B75B449128FF280E5E5247793
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
124 ... Adriaen zoon van Pauwels & Lijsken als vader en voogd over zijn minderjarig kind verwekt bij Henricxken dochter van Jan Verweteringe en met hem Peeter zoon van Jan Verweteringe momboir van dat kind, ...
Datering: 15.12.1640 en 17.12.1640

DOCHTER HEIJLKEN? x Jan Huijbert Spierincx
https://proxy.archieven.nl/235/7C285D78C7D048BA819F0ACD8A660C85
5116.24 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.24)
21 Testament van Jan Huijbert Spierincx en Heijlken dochter van Jan Hendricx Verweteringe echtelieden te Schijndel onder Eerde in welke akte verder genoemd worden: Jenneken hun dochter gehuwd met Lambert Smits kuiper wonende te Antwerpen, gepasseerdte Schijndel ten overstaan van Aert Jansse van der Hagen en Gerit Jasperssen beiden uit Eerde
Datering: 4 maart 1656

DOCHTER HEIJLKEN? x Jan Huijbert Spierincx
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.2&minr=11330599&miview=ldt
5116.2 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.2)
44 Testament van Jan Huijbert Spierincx en zijn vrouw Heijlken dochter Jan Handrick van de Weteringhen inwoners Schijndel herdgang d' Eerde. Hun dochter is Jenneke getrouwd met Lambert Smits, kuiper te Antwerpen die o.a. 200 gulden krijgt voor haar huwelijk. De testateurs willen dat hun andere kinderen ook evenveel krijgen
Datering: 04-03-1656

DOCHTER HANDRICKXKEN? x Adriaen Pauwels Ryckarts
https://proxy.archieven.nl/235/5191090053414F3E8C6AC93034CA83B1
5122.79 Index schepenprotocol Schijndel (5122.79)
220 Marijken dochter van Adriaen Pauwels Ryckarts verwekt bij Handricxken zijn vrouw dochter van Jan Handrick Verweteringe samen met Jan en Peeter broers zonen van Jan Verwetering voor een helft en Catarina weduwe vn Adriaen Pauwels geassisteerd door Jan Erbert Janssen en Pauwels Jan Peeters momboir over Pauwels en Jenneken minderjarige kinderen van Arien Pauwels & Catarina, hebben verkocht ... met betalingsgelofte van Jan en Peeter zonen van Jan
Datering: 28.12.1661

2.
man‎Petrus Henricus Petrus Verwetering | Stuelkens‏‎
Overleden ‎± 1607
[tekst]
Zie akte 34 van 12-2-1607: "aenverstorven nae dode ende aflijvicheijt van Peteren Henrick Peters hunnen broedere"

CORRECTE INTERPRETATIE AKTE?

ABT1607

[Tekst]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351059&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
200 Luijcas Jan Diricx, betalingsgelofte, Peter Henric Peter Stuelkens, eenen acker 4 lop. onder Wijbosch inde Hulsebraeck, ... 29 januari 1603 ...
Datering: 1600-1605

Henrick Peter Arts van der Weteringe
- Peeter
- Cataryna
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351306&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
447 Peeter Henrick Peter Arts van der Weteringe, betalingsgelofte, Cataryna sijn suster, 107 gl., huijs hoff ende erffenisse aen dWijbosch, 8 februari 1605, testes Jan Mijssen ende Jan Gijsbers scepenen, ...
Datering: 1600-1605

OVERLEDEN?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.86&minr=17375819&miview=ldt
5122.86 Index schepenprotocol Schijndel (5122.86)
34 Op huijden den xii februarij 1607 soo willen Jan Hermen Laurens Claes gebruederen, Lyntgen die suster alle wittige kynderen Henrick Ardts van de Weteringe soo voor hen selven end emede voir henne susteren ende broederen broeders oft susters kynderen absent ten beurde stellen ende ten hoochsten voir alle man vercopen seeckere meublen huijsraet ende andere hem samenderhant aencomen ende aenverstorven nae dode ende aflijvicheijt van Peteren Henrick Peters hunnen broedere ende dat met gelde binnen der stadt van den Bossche gemeynlick curs ende loop hebbende onder conditiën naevolgende ...
Datering: 12-2-1607

MOGELIJK ECHTGENOTE GEERTRUIJT
https://proxy.archieven.nl/235/FC2DA0E80AE74C8F9E95B1885AA0E930
5122.71 Index schepenprotocol Schijndel (5122.71)
193 huis en hof etc. 4 lop. land onder Wijbosch met notitie in de marge dd. 27 januari 1641 [23.6.1636] en Geertruijt nagelaten weduwe van Peter Hendrick Verweteringe met betalingsgelofte aan Catelijn dochter Henrick Peters weduwe wijlen Wouter Ariens
Plaats: Schijndel

MOGELIJK:
CIJNSBOEK
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379272&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 483, blz. 4, folio 222 v
Datering: 1585/1642
Transcriptie:
Die weduwe Peter Hendrick Peters Verweteringe mit ses kijnderen
ende Catalijn dochter Hendrick Peters verweteringe
II1/2 ort
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

3.
manHerman Henricus Petrus Verwetering | Stuelkens‏
Overleden ‎1634
[tekst]
Zie akte 33 van 9.1.1634: Inventaris.

1634

[Tekst]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324429&miview=ldt
5122.58 Index schepenprotocol Schijndel (5122.58)
9 Henrick Peter Artss. van der Weteringen ende Peeter Jan ende Hermen syne wittige kynderen verweckt by wijlen Henricxken syne ierste huysvrau, sterck maekende voor hunne broederen ende susters absent, verkoop, .... 10 mei 1595
Datering: 1595-1597

https://proxy.archieven.nl/235/0B463C991A0A4CC680AD128EEFDB46A8
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
460 ... Jan ende Hermen gebruederen kynderen Henrick Peter Ardts Stuelkens, betalingsgelofte, seeckere coopmanscap van eenen perde, 27 februari 1600 ...
Datering: 1597-1600

https://proxy.archieven.nl/235/A4F53E2F03544CF391332F47C4B98884
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
545 ... betalingsgelofte, Hermen Henrick Peters 80 gl., seeckere coopmanscap van eenen perde koe ende varken, 16 juni 1600, ...
Datering: 1597-1600

ECHTGENOTE:
HUWELIJKSE VOORWAARDEN: "ultimo novembris 94"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351143&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
284 ... 2 december 1603, ... Hermen Henrick Peters man van Margriet dochter Eijmbert Eijmbers eertijts wedue van wijlen Matteus Willems, verkoop, een ackerken tuellants 1 ½ lop. onder het Lutteleijnde, Henrick Eymbert Voets, die gemeijn strate, Mateeus Willems ierste man van Margriet gelegateert voor Heer Jan Goossens pastoir tot Schyndel ende getuijgen opten xxii april 94 ende by houwelycxe voirwairden tusscen Hermen ende Margrieten voor Reijnier Moors notaris ende getuygen gemaeckt ultimo novembris 94 bij Margrieten gelooft inne te brengen.
Datering: 1600-1605

MOMBOIR VAN KIDS ZUS ELSKEN
https://proxy.archieven.nl/235/8D93DFBC4A2C46BC8285F301CBDE2F51
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
7 ... 13 december 1605, ... Hermen Henrick Peters ende Tomas Claessen van Gerwen momboiren van Claessen onmundich kynt van wijlen Gerart Claessen van Gerwen ter eenre syden ...
Datering: 1605-1612

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.86&minr=17375801&miview=ldt
5122.86 Index schepenprotocol Schijndel (5122.86)
16 Hermen Henrick Peters en Tomas Claessen van Gerwen momboiren van het minderjarige kind van Gerit Claessen van Gerwen mt verkoop van meubilair, huisraad etc. ...
Datering: 10.10.1605

https://proxy.archieven.nl/235/0D87B955FF364FD8A93926CE99047EED
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
174 ... 13 maart 1618 ... betalingsgelofte, Hermen Henrick Peeterss. momboir van de onmundige kynderen wijlen Jan Henrick Peeters, 15 maart 1618 ...
Datering: 1615-1619

https://proxy.archieven.nl/235/DEF366E92E29477A98A1757DA0CAA2E1
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
218 los briefje: gelofte gepasseert 6 februari 1626, quod attestor P. van Griensven secretaris 1626, memorie, Henrick soone Lenart Gerits, betalingsgelofte, Hermen Henrickx Peeters momboir van de vijf onmundige kynderen Jan Henrick Peters, 12 mei 1618, testes Ardt Janss. Verhaigen ende Gijsbert Huijgen schepenen
Datering: 1615-1619

https://proxy.archieven.nl/235/86FF97D60B2F40DABF04779043D70564
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
23 Gerit zoone Wouter Gerit Matijss., betalingsgelofte, Hermen ende Laureijss. gebroederen zoonen Henrick Peeterss., van goede geleende ende welgetelde penningen, 4 mei 1619, ...
Datering: 1620-1623

https://proxy.archieven.nl/235/B04173AA400347A3BC220CB0132A5923
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
120 ... Hermen Henrick Peeterss. momboir van Henricxken dochter Jan Henrick Peterss., 5 maart 1624, ... vercocht, Jannen zoone Jan Henrick Peterss., een cleijn woonhuijs met 8 royen lants, ... 8 maart 1624 ...
Datering: 1623-1626

https://proxy.archieven.nl/235/EFB65451EC60466C88F5BCA5F32C757D
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
317 ... 5 februari 1626 ... betalingsgelofte, Hermen Henrick Peeterss. ende Jannen soone Jan Henrick Peeterss. als momboiren van Martiken onmundige dochter Jan Henrick Peters, procederende van goede ende wel getelde penningen, 6 february 1626, ...
Datering: 1623-1626

https://proxy.archieven.nl/235/E6BAA9E32E924746BD2D094DFB08CF4D
5122.68 Index schepenprotocol Schijndel (5122.68)
98 Jan zoon van Thomas Anthoniss. en Marijken zijn vrouw dochter van Jan de Clerck heeft verkocht Herman Henrick Peeters huis hof boomgaard etc. onder het Lutteleijndt
Datering: 15.9.1632

https://proxy.archieven.nl/235/D393DA5D49E041D58FBE8B198917F088
5122.70 Index schepenprotocol Schijndel (5122.70)
2 Herman Henrick Peeters verkoopt zijn broer Claes land onder Lutteleijndt en Claes verkoopt Herman land aent Vechelsegat bij hoeve de Grootdonck
Datering: 12.12.1633

INVENTARIS - OVERLEDEN - ANTONIA WEDUWE
https://proxy.archieven.nl/235/7E2E88736A054AC8A85C645920F12548
5122.91 Index schepenprotocol Schijndel (5122.91)
33 Inventaris van goederen van wijlen Herman Henrick Peeters aangetroffeb ten huize van Antonia zijn nagelaten weduwe
Datering: 9.1.1634

https://proxy.archieven.nl/235/AFAD377542714EC99711FBAAB0DD47B6
5122.71 Index schepenprotocol Schijndel (5122.71)
113 Everts (?) heeft verkocht Jan zoon van Jan Bartholomeus 1/3 i nhuis hif boomgaard aent Wijbossche en nog een memorie van Herman Hendrick Peters Verweteringe van 4 februari 1636
Datering: 31.1.1636

ZOON LAUREIJNS en HERMAN - ECHTGENOTE ANTONIA
https://proxy.archieven.nl/235/39D9B649071740329941B7DCD2EBC96F
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
37 Schepenen zijn op 9 juli 1639 geweest ten woonhuize van Laureijns Henrick Peeters op verzoek van Antonia weduwe van wijlen Herman Hendrick Peeters en Laureijns heeft bekend ontvangen te hebben van Herman zijn broer 150 gl. en aan hem jaarlijks tegeven een malder boekweit
Datering: 9.7.1639

EERSTE ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.89&minr=17856918&miview=ldt
5122.89 Index schepenprotocol Schijndel (5122.89)
3 ... verkregen in koop tegen Herman Hendrick Peeters welke Herman was gehuwd met Margriet de dochter van Embert van den Vorstenbosch ...
Datering: 22.11.1641

ECHTGENOTE: Anthonisken Anthonis Willems van den Broeck
BROER LAUREIJNS x JENNEKEN
.
https://proxy.archieven.nl/235/7D51FA1A238C431B880A7A1E25DCDF4D
5122.73 Index schepenprotocol Schijndel (5122.73)
57 Adriaen Lenart Peeters man van Anthonisken dochter van Anthonis Willems van den Broeck weduwe van wijlen Herman Henrick Peeters en bekent ontvangen te hebben uit handen van Jenneken weduwe van Laureijns Henrick Peeters een som van 150 gl.
Datering: 26.5.1644

THONISKEN WEDUWE
https://proxy.archieven.nl/235/710671A1422445FABD89A0A5E63A1761
5122.73 Index schepenprotocol Schijndel (5122.73)
107 Jan zoon van Aerdt Jans Geelincx met betalingsgelofte aan Herman Hendrick Peeters uit land onder tLutteleijndt, Thonisken weduwe van wijlen Herman Henrick Peeters, verkoop aan Adriaen zoon van Aerdt Jans Geelincx en Philips Jan Philipsen man vanNeesken dochter van Aert Jans
Datering: 10.2.1645

WEDUWE
https://proxy.archieven.nl/235/CB8F5648E6DC477397B033F986CEA024
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
26 Pauwels zoon van Hendrick Pauwels en Jenneken zijn zuster met betalingsgelofte aan de erfgenamen van Hermen Henrick Peeters ten erfrechte en Anthonisken de weduwe ter tochte een rente uit land onder tLutteleijndt ...
Datering: 17.6.1645

https://proxy.archieven.nl/235/13B2A5E0DAA745E6B6B936107626D276
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
27 Metgen dochter van Aert Pauwels met betalingsgelofte aan de erfgenamen van Herman Henrick Peeters en diens weduwe Anthonisken een rente uit 6 lop. land onder tLutteleijndt ...
Datering: 17.6.1645

https://proxy.archieven.nl/235/0257A606AA7C4A40B824990F9CF7233B
5122.76 Index schepenprotocol Schijndel (5122.76)
53 ... , aan de weduwe van Herman Henrick Peeters, ...
Datering: 23.6.1651

SINT-MICHIELSGESTEL?
ANTHONISKEN HERTROUWT Arien Lenaerts Peters???
https://proxy.archieven.nl/235/49FAC12801FE4CFAB6E09A293CE4E186
5116.13 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.13)
436 Claes Willem Delis (75), schepen van de dingbank Schijndel met een verklaring t.b.v. Jan Janssen Verweteringe en Peter Laurenssen Verweteringhe cum suis—sluit aan bij de vorige akte! Arien Lenaerts Peters was destijds getrouwd met Anthonisken weduwe van Herman Handrick Peters en in de akte wordt Joachim Aertss van der Schoot genoemd en een huiske op de Schoot onder d’Lutteleijnde—Claes Peters van Grinsven, secretaris van Schijndel. Getuigen: Willem Peter Hellinx en Mathijs Janssen Verhaegen.
Datering: 30-3-1658

Mogelijk:
Adrianus Leonardi bruidegom 19-05-1644 Schijndel DTB trouwakte x Antonia Antonii

CIJNSBOEK:
DRIE OPVOLGENDE PAGINAS NOEMEN BEIDE "Margriet Eijmbert Eijmberts" en "Anthoniske weduwe Herman Henrick Peters"

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379356&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 484, blz. 5, folio 229 v
Datering: 1585/1642
Transcriptie:
De 6 kijnderen Anneken dochter Adriaen Gerits voorschreven verweckt bij Thomas Dircx
Adriaen Gerits Gijsberts Smits emptor
Herman Henrick Peters vande Weteringe bij houwelick mit Margriet Eijmbert Eijmberts
II1/2 stuivers
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379348&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 497, blz. 6, folio 230 v
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
Tunis Hendrick vanden Bogart bij coop
De weduwe Art Tibos emptor
Sijmon Willems vanden Ecker Evictor
Jacob soon Jan Laureijnssen bij coop Martius a longo ?
Anthoniske weduwe Herman Henrick Peters IX denarii veteri
de selveII denarii veteri
II stuivers IIII denarii
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379361&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 484, blz. 7, folio 230 v
Datering: 1585/1642
Transcriptie:
Tunisken weduwe Herman Henrick Peters
Herman Henrick Peters emptor
Nicolaes soen Peters van Grijnsven emptor
Anneken dochter Mechtelt Jan Walravens in 2 texten
II stuivers I ort
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

4.
woman‎Catarina Henricus Petrus "Lijntgen" Verwetering | Stuelkens‏‎

[Tekst]
Gehuwd met Wouter Adriaens. Te weinig data om in te voeren.

https://proxy.archieven.nl/235/99E821E4CD804405BBB80E06B34E0EEC
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
206 ... betalingsgelofte, Henrick Peeter Ardts Verweteringe tot behoeff van Catarina sijne dochter, 17 juli 1598, ...
Datering: 1597-1600

Henrick Peter Arts van der Weteringe
- Peeter
- Cataryna
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351306&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
447 Peeter Henrick Peter Arts van der Weteringe, betalingsgelofte, Cataryna sijn suster, 107 gl., huijs hoff ende erffenisse aen dWijbosch, 8 februari 1605, testes Jan Mijssen ende Jan Gijsbers scepenen, ...
Datering: 1600-1605

CATARIJN WEDUE JAN LAMBERTS & CATARIJN DOCHTER HENRICK PEETERS - zijn dit dezelfde persoon??? - NEE zie akte 46
https://proxy.archieven.nl/235/7E2515365BAB4B5193F35669945B7F3E
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
253 geinteresseerden, slotformule, actum et testes ut supra, Adriaen Adriaen Broeren, betalingsgelofte, Henrick Peeter Ardts van der Weteringe, tot Sint Hacops aposteldach, 80 gl. van seeckere affrekeninge met malcanderen, 16 februari 1599, testes Jan Ariens scepenen, dese geloofte is verandert viii february 1605, Catarijn wedue Jan Lamberts, betalingsgelofte, Catarijn dochter Henrick Peeters van nu Sinte Petersdach ad vincula ierstcomende
Datering: 1597-1600

CATARIJN H.P. VERWETERINGE x WOUTER ARIENS
https://proxy.archieven.nl/235/702B28008C414B9EA594921F6CFDECAA
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
95 Catarijn Jan Lamberts wedue, schuldbekentenis, Catarijn dochter Henrick Peter Verweteringe huijsvrouwe Wauter Ariens, 7 maart 1607, testes Gijsbert Janss. ende Delis Henricx scepenen, Jan Gerits van den Venne, betalingsgelofte, Catarijn dochter Henric Peter Verweteringe huijsvrouwe Wouter Ariens, Sint Jan Baptisten geboorten dach, Jan Bartolomeus aen dWijbosch, ...
Datering: 1605-1612

CATARIJN WED. JAN LAMERS != CATARYN HENRIC PETERS
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.86&minr=17375831&miview=ldt
5122.86 Index schepenprotocol Schijndel (5122.86)
46 ... waarna een betaling volgt door Cataryn weduwe van Jan Lamers aan Cataryn Henricc Peters en wordt een overzicht van andere muntpsecien gegeven ...
Datering: [1607]

CATELIJN HENRICK PETERS x WOUTER ARIENS
https://proxy.archieven.nl/235/FC2DA0E80AE74C8F9E95B1885AA0E930
5122.71 Index schepenprotocol Schijndel (5122.71)
193 huis en hof etc. 4 lop. land onder Wijbosch met notitie in de marge dd. 27 januari 1641 [23.6.1636] en Geertruijt nagelaten weduwe van Peter Hendrick Verweteringe met betalingsgelofte aan Catelijn dochter Henrick Peters weduwe wijlen Wouter Ariens
GEEN DATERING

https://proxy.archieven.nl/235/C5EBECAB9B9E425F9A31F7AA9E79FE9B
5122.71 Index schepenprotocol Schijndel (5122.71)
57 Adriaen zoon van Wouter Adriaens en Wouters vrouw Catharina dochter van Henrick Peters heeft verkcoht Peeter Jansen Verweteringe een rente uit onderpanden van Peter Antonis Corst van Sochel vermeld in een constitutiebrief van 24 november 1630 nu toebehorende Jan Claes Dircx in koop verkregen tegen Michiel Peter Delis
Datering: 19.5.1633

Zie doop kind van broer Laurens - getuige is "Valerius Adriani"
.
Petrus: Laurentius Henrici vader 25-01-1615 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Valerius Adriani & echtgenote van Nicolaus Henrici Stuelkens.

5.
man‎Eijmbert Henricus Petrus Verwetering | Stuelkens‏‎

6.
womanHillegond Henricus Petrus "Hilleken" Verwetering | Stuelkens‏

[Tekst]
!!!!!
IN DIT TIJDVAK:
- HEIJLKEN HENRICUS PETER ARDTS VERWETERING
- HEIJLKEN HENRICUS PETER PEETERS VERWETERING

- Hilleke Henric Stuelkens
- Jan Henrick Stuelkens
"Bastiaentgen geseynt met Hilleke Henric Stuelkens in presentie Luijcas Jan Diricx momboir"
.
https://proxy.archieven.nl/235/E5D3C839634C4F5E98B3118242C3008F
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
237 Rekeninge voor Anna wedue Dirick Roeloffs van den intrest van 52 gl. 14 st. by Ardt Servaess. ende Henrick Peter Verweteringe opten 30 december 1598 te betalen Luijcas Jan Diricx ende Henrick Diric Roeloffs momboiren tot behoeff van d etwee onmundige kynderen bastaien ende Metgen kynderen Bastiaen ende Henricxken Goossens dochter – inden iersten aen Bastiaentgen utgereyckt het laeken tot een hemd twee ellem elc elle toen st. noch gelt gegeven int ierste vertreck buyten Schijndel ii gl, Bastiaentgen geseynt met Hilleke Henric Stuelkens in presentie Luijcas Jan Diricx momboir iii gl., noch Jan Henrick Stuelkens gegeven van het onderhaut van vs. Bastiaentgen dat hem noch resteerden in present ende met consent van Juijcas Janss. ende Henrick Diricx momboiren vii gl. v st., noch Metgen vs. ontfangen opten vs. interest van Jan Gerart van den Ven van wgen die vs. Anna ii gl., noch Anna vs. Metgen vs. gecocht een paer hosen voor xix st. – actum xxf februari 1603 in presentie Jan Mijssen scepenen, Luijcas Janss. ende Henric Diricx momboiren, me present D.Gerwen secretaris 1603
Datering: 1597-1600

https://proxy.archieven.nl/235/D431182A78CB4F599F74CF21E7ABEC41
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
79 Hermen zoone Henrick Peterss., Laureijns zoone Henrick Peterss., Jan zoone Jan Henrick Peterss. ende Jan Huijbert Spierincx als momboiren van Henrick onmundige zoone wijlen Jan Henrick Peterss., vercocht, ... 13 january 1620 ...
Datering: 1620-1623

DATERING ONDUIDELIJK - IN SCHEPENBRIEF OF NIET
Henrick Peterss. Verweteringe
- Heijlken x Ardt Jans Ariens Verhaigen
- Hermen
- Laureijns
- Jan
-- Jannen
-- Henrick (onmondig)
https://proxy.archieven.nl/235/6E7E6541B1FF4EC6807CEC45C00C5FF3
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
80 ... Bossche schepenbrief dd. 20 december 1601, Ardt soone Jans Ariens Verhaigen man van Heijlken dochter van Henrick Peterss. Verweteringe, , transport, Hermen Henrick Peeterss., Laureijns Henrick Peterss., Jannen zoone Jan Henrick Peterss., Jannen Huybert Spierincx momboiren van Henrick onmundige soone Jan Henrick Peterss. t.b.v. Henrick soone Jan Henrick Peterss.
Datering: 1620-1623

ECHTGENOOT OVERLEDEN: Aerdt Jan Adriaens Verhaegen
DELING
https://proxy.archieven.nl/235/ECE0E80E169746FB936F1258D77223AF
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
178 Jan en Hendrick broers kinderen van wijlen Aerdt Jan Adriaens Verhaegen verwekt bij Heijlken dochte rvan Hendrick Verweteringe, Dirck Jan Jacops man van Deliana, Gerit Jan Dircx man van Jenneken beiden dochters van Aert & Heijlken voor Hendrick Jans Verhaigen en Hendrick Peters Verwetering momboiren over Peeter en Arijken kinderen van wijlen Aerdt Janssen & Heijlken, Dirck Hendrick Dircx en Adriaen Emberts van den Oetelaer als momboiren naast Roelof Hendrick Henricx als vaderlijke momboir over de zes minderjarige kinderen van Roelof vs. verwekt bij Marijken dochter van Aerdt Janssens & Marijken met een scheiding en deling met o.a. huis hof boomgaard en erf 4 lop. onder tWijbosch met eikenbomen, cijns aan de Heer van Helmont, land ter plaatse, land opte Witacker, land onder tWijbosch in de Beemde genoemt de Roversstreepen, met last aan de informerije van het Groot Bagijnhof binnen Den Bosch, vier bunder hooiland in den Erdenborch, met nog meer land onder tWijbosch, opte Peckstucken, in de Everdonck, last aan de kerk van Sint Michielsgestel, houtveld in den Heijcamp onder tWijbosch, land opte Stelbraeck, opt Habraecken, onder Wijbosch opt Aa bij de H.Geestweij van Den Bosch, den Aabeemdt, cijns aan de Heer van Helmont
Datering: 1.10.1647

7.
womanElsken Henricus Petrus Verwetering | Stuelkens‏

[Tekst]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351008&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
149 ... Gerart Claessen van Gerwen man van Elsken ...
Datering: 1600-1605
(Volledige tekst zie notitie bij vader.)
Page 142 of 497 - april 1602
Page 148 of 497 - ?
Page 149 of 497 - ??? 1602
Page 150 of 497 - junij 1602

1 KIND:
ECHTGENOOT OVERLEDEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.86&minr=17375801&miview=ldt
5122.86 Index schepenprotocol Schijndel (5122.86)
16 Hermen Henrick Peters en Tomas Claessen van Gerwen momboiren van het minderjarige kind van Gerit Claessen van Gerwen mt verkoop van meubilair, huisraad etc. ...
Datering: 10.10.1605

ONMONDIG KIND
https://proxy.archieven.nl/235/06D500D22C694B14AB8835CC59F59755
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
89 Ardt Servaes Schoenmaeckers, betalingsgelofte, Peter Henrick Ardt Hellincx 252 gl., Jan Herman Laurens ende Claes gebroederen ende Lijntgen die suster kynderen Henrick Peter Ardts van der Weteringe, Eijmbert hennen broeder ende Gerit Janssen man van Hilleken henne suster, het onmundich kynt Gerart Claessen van Gerwen verweckt bij Elsken dochter Henric Peters, de onmundige kynder Ardts soone Henric Peters, hebben vercocht, Gijsbert Rijck Henricx, eenen acker teullants 2 ½ lop. onder Wijbosch opte Locht, erfgenamen Peter Schijmans, onmundich kynt Gerit Claessen, Claes Dirck Smolleners
Datering: 1605-1612

ECHTGENOOT OVERLEDEN:
https://proxy.archieven.nl/235/8D93DFBC4A2C46BC8285F301CBDE2F51
7 ... 13 december 1605, ... Hermen Henrick Peters ende Tomas Claessen van Gerwen momboiren van Claessen onmundich kynt van wijlen Gerart Claessen van Gerwen ter eenre syden ...
Datering: 1605-1612

8.
man‎Ardt Henricus Petrus Verwetering | Stuelkens‏‎

[Tekst]
ADRIAEN == ART ???? ONZEKER
Zie akte 247 met datering 1597-1600: "procuratie verleent by Adriaen ende Arden syne kynderen" - Twee zoons?

Henrick Peter Stuelkens
- Adriaen
- Jannen
https://proxy.archieven.nl/235/E57BB88AC8534113BFF13DE440D6036C
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
95 Jan Michiels, het contingent der onmundigen van den utvaert, Jan Janssen oft zijne naecomelingen, Adriaen soone Henrick Peter Stuelkens, verkoop, Jannen Henricxss. synen broedere, huijs hoff ende erffenisse 7 lop. onder dWijbosch, wedue jan Spirincx met hare kynderen, Peeter soone Lambert Peeters, Peeter Jan Peeters, die gemeijn straete, slotformule, 17 november 1597, testes Jan Henricx ende Jan Gijsberts
Datering: 1597-1600

JAN EN ART - ART OVERLEDEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351081&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
222 1 ½ lop. onder het Wijbosch in de Weeu, slotformule, 25 februari 1603, testes Jan Mijss. ende Jan Gysbers scepenen, deze geloofte is verandert 8 februri 1605, Jan Dirick Roeloffs, betalingsgelofte, Jannen Henrick Peters tot behoeff van den onmundigen kynderen van Art Henrick Peters, 210 gl. welc Marcelis Peters hadde gelooft te betalen nae doode van Henrick Peter Stuelkens, 25 februari 1603, testes Jan Mijss. ende Jan Gijsbers scepenen
Datering: 1600-1605

9.
manLaurens Henricus Petrus Verwetering | Stuelkens‏

[Tekst]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.85&minr=16197375&miview=ldt
5122.85 Index schepenprotocol Schijndel (5122.85)
1 Peeter zoon van Lambert Peeters aan Laurens zoon van Henrick Peeter Ardts
Datering: 3.5.1600

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351045&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
186 ... betalingsgelofte, Laurens soone Henrick Peter Stuelkens 60 gl., 16 november 1602, ...
Datering: 1600-1605

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351142&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
283 ... betalingsgelofte, Laurens Henricx Peters alias Stuelkens, 23 oktober 1603, ... opten xix februarij 1606 ...
Datering: 1600-1605

ECHTGNOTE:
https://proxy.archieven.nl/235/574B7AAAC66F4B328E5A3D534B166353
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
308 Laurens soone wijlen Henric Peters van der Weteringe man van Jenneken, Jan Gielis Geritss. man van Ariken resp. dochteren wijlen Gerart Janssen van Gerwen verweckt by Catarijn dochter Cornelis Jacops, scheiding en deling, eenen camp groesvelts een ½ mergen onder ’t vrijdom der stadt van sHertogenbossche ter plaetsen genoemt den Ijevelaer ... Laurens Henricx, eenen acker tuellants oft hoplants 2 ½ lop. opte Dungen die heerlycheit van Sinte Michielsgestel ter plaetssen genoemt in die Doncsestraet, ...
Datering: 1605-1612

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.86&minr=17375830&miview=ldt
5122.86 Index schepenprotocol Schijndel (5122.86)
45 ... en koper is Laurens Henrick Peters met slotformule ...
Datering: 6 december 1607

https://proxy.archieven.nl/235/0F4A110A246C42D7A028726F379A44F7
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
16 ... 19 january 1613 ... betalingsgelofte, Laurens Henric Peters, procederende vant gecocht haut ende vant optimmeren het gebrande huijs toebehorende de kynderen Henricx van Dijck, 21 january 1613 ...
Datering: 1612-1615

ECHTGENOTE: Jenneken Gerits van Gerwen
https://proxy.archieven.nl/235/FFA166C03B33464FA3D757A135A9EA3F
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
204 los briefje: Jan Janssen van Gerwen, betalingsgelofte, Elizabeth dochter Dirick Pauwels, een ½ camp groesvelts d’ander helft compterende Laiurens Henrick Peters man van Jenneken dochter Gerits van Gerwen, opt Oetelaer, Sanctus Spiritus in Schyndel, Corst Jan Willems, die gemeijn straet, 10 april, testes Jan Gijsbers ende Daem van Gerwen
Datering: 1612-1615

https://proxy.archieven.nl/235/86FF97D60B2F40DABF04779043D70564
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
23 Gerit zoone Wouter Gerit Matijss., betalingsgelofte, Hermen ende Laureijss. gebroederen zoonen Henrick Peeterss., van goede geleende ende welgetelde penningen, 4 mei 1619, ...
Datering: 1620-1623

https://proxy.archieven.nl/235/FD85905EB12D480BB2616FB2557C6155
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
67 eenen camp groeslants onder den Borne, Laurens Henric Peters, ...
Datering: 1620-1623

LAUREIJNS x JENNEKEN WEDUWE
https://proxy.archieven.nl/235/7D51FA1A238C431B880A7A1E25DCDF4D
5122.73 Index schepenprotocol Schijndel (5122.73)
57 Adriaen Lenart Peeters man van Anthonisken dochter van Anthonis Willems van den Broeck weduwe van wijlen Herman Henrick Peeters en bekent ontvangen te hebben uit handen van Jenneken weduwe van Laureijns Henrick Peeters een som van 150 gl.
Datering: 26.5.1644

ERFDELING, WIJLEN
https://proxy.archieven.nl/235/16C22FAA3AEC4CDAB21504D5316725A8
5122.77 Index schepenprotocol Schijndel (5122.77)
86 Hendrick Gerardt Peeter en Jan broers en Anneken hun zuster kinderen van wijlen Laurens Hendrick Peeters verwekt bij Jenneken dochter van Gerardt van Gerwen , Jan Gerit Dircx van Uden man van Maryken dochter van Laurens & Jenneken met een scheiding en deling met o.a. huis hof en erf onder tLutteleijnde, ...
Datering: 15.11.1653

https://proxy.archieven.nl/235/5D895245115844008CE439C9C19350CF
5122.79 Index schepenprotocol Schijndel (5122.79)
3 Hendrick zoon van Laureijns Hendrick Peeters Verweteringe heeft getransporteerd Jan Janssen Verweteringe zijn neef een bedrag van 100 gl. staande ten laste van Arien Jan Hermans hun oom
Datering: 12.1.1658

https://proxy.archieven.nl/235/A714F9F4A27E4CA9884008175D690954
5122.80 Index schepenprotocol Schijndel (5122.80)
77 Jan zoon van Handrick Handrick Elias van de Laerschot man van Anneken dochter van Laurens (?) Hanrick Peters Verwetering heeft verkocht ...
Datering: 29.3.1664

CIJNSBOEK
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379401&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 485, blz. 8, folio 236 vv
Datering: 1585/1642
Transcriptie:
Jan soon Laureijns Henrickx vande Weteringh pro toto
De weduwe ende 6 kijnderen Laureijns Henrick Peters vande Weteringh
Laureijns soen Hendrick Peters vande Weteringe emptor
Die XVII erffgenamen van Berbel de Scrijver
III stuivers
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

10.
man‎Claes Henricus Petrus Verwetering | Stuelkens‏‎

[Tekst]
Mogelijk gehuwd met Marijken Henric Evertss.
GEEN UITSLUITSEL.

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
https://proxy.archieven.nl/235/EE51AE51927541A6B92D5F29A792626C
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
120 Jan ende Willem gebroederen soonen wijlen Henrick Evers ende Margriet dochter Willem Lamberts sijn huijsvrou tsamen verweckt, Claes henrick Peeterss. man van Mariken, Henrick Henrick Claess. man van Anneken, dochteren van Henrick Evers ende Margriet, Jan Servaess. ende mijn heere den schouthet in plaats van Willem Henricx als momboir over de vier onmundige kynderen wijlen van Evert zoone Henrick Evertss., Peter Jan Geritss., Claes Janss. de Decker momboiren over Kataryna innosente dochtere des vs. Henrick Everts ende Margriet, scheding en deling, ...
Datering: 1615-1619

https://proxy.archieven.nl/235/EC1B2F7394C745A38ADF7ABB453EDF55
149 17 mei 1617, testes Ardt Janss. Verhaigen ende Jan Willems van den Oetelair schepenen, Jan zoone Henrick Evertss., Claes soone Henrick Peeterss. man van Marijken dochter van Henric Evertss., Willem zoone Henrick Evertss., eenen camp groeslants 6lop. opt Oetelair, Willem Henrick Laureijnssen, de weduwe Henrick Artss. met haere kynderen, het Groot Gasthuijs binnen sHertogenbosch, de kynderen Evert Henrick Evertss., actum et testes ut supra
Datering: 1615-1619

BROER VAN HERMAN
https://proxy.archieven.nl/235/D393DA5D49E041D58FBE8B198917F088
5122.70 Index schepenprotocol Schijndel (5122.70)
2 Herman Henrick Peeters verkoopt zijn broer Claes land onder Lutteleijndt en Claes verkoopt Herman land aent Vechelsegat bij hoeve de Grootdonck
Datering: 12.12.1633

https://proxy.archieven.nl/235/F18E07F9AE9840A284824A4FF1EE4FE4
5122.71 Index schepenprotocol Schijndel (5122.71)
148 ... hebben verkocht aan Claes Henrick Peeters huis hof boomgaard etc. onder Eerde en de Santcamp aldaar met grondcijns aan de rentmeester der domeinen
Datering: 9.5.1636

https://proxy.archieven.nl/235/3C1F853BB8C747DBB7B3D2905ED47692
5122.71 Index schepenprotocol Schijndel (5122.71)
244 ... vernadertt huis hof en land etc. dat Claes Henrick Peeters via koop heeft verkregen tegen de erfgenamen van Jan Henricx van Rullen
Datering: 27.4.1637

https://proxy.archieven.nl/235/855D1DEB30554AE7817CA37D6EE6268C
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
71 Claes Hendrick Peeters man van Marijken dochter van Henrick Everts met transport aan Engelken zijn dochter land onder tLutteleijndt opte Schoot
Datering: 3.3.1640

Getuige bij:
Nicolaus Henrici Stuelkens getuige 29-09-1632 Schijndel DTB doopakte bij Joannes Joannis Stuelkens x Maria N.N.
Nicolaus Henrici Petri getuige 15-05-1645 Schijndel DTB doopakte bij Petrus Joannis x Theodora N.N.

Niets in cijnsboeken met "*weter* claes* schijndel"

BHIC:
Bruidegom Nicolaus Henrici Petri
Bruid Maria Henrici Everardi
Getuige Petrus Mathiae
Diversen: magister
Getuige Valerius N.N.
Diversen: Dominus
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 04-02-1614
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 160r02
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek

Geen passende kids gevonden in index BHIC Schijndel. (Mei2021).2e huwelijk
man‎Henrick Peter Ardts Verwetering‏‎
Zoon van Peter Ardts Verwetering en N.N.‏.


Gehuwd
[tekst]
Beide echtgenotes genoemd in akte 74 van 1589.
Genoemd als echtgenote "Elsken Aert Peter Hellincx" in akte 50 van 28 mei 1589.

https://proxy.archieven.nl/235/A4BE1C46DA794E3CB777A146A79967CD
met:

womanElsken Aert Peter Hellincx‏

[Tekst]
EERSTE ECHTGENOOT ??? Peter Gerit Goessenss. ???
https://proxy.archieven.nl/235/A4BE1C46DA794E3CB777A146A79967CD
5122.54 Index schepenprotocol Schijndel (5122.54)
158 ... ende hebben getuyght gestaefs eedts dat hen ter goeder memorien wel kenlick is dat Peter Gerit Goessenss. ten huwelick is geweest ende getrout hevet gehadt Elsken dochter Aert Peter Hellincxss. ende die te samen verwect twee soenen ende na doen dat sy te samen die twe sonen verwect hebben soe is Peter vs. hen vader overleden ende gestorven ende dat die voirs. twe sonen hebben geloeft inder menselicker formen by enen jair of dair omtrent nae den doot van hens vaders voirs. ende want gotlick etc. actum 8 november 1580, ...
Datering: 1577-1581

https://proxy.archieven.nl/235/1FC8075B7DB146198455F6CCE29216D7
5122.56 Index schepenprotocol Schijndel (5122.56)
50 Henrick Peter Aerts man van Elsken dochter van Aert Peter Hellincx, ... verkoop, Henrick Aert Petersz., de helft van eenen acker corenlants of braexken 4 lop. onder het Lutteleijnde int Hermalen, ... 28 mei 1589, ...
Datering: 1589-1592

Voor meer informatie: bertho@derikx.com