man‎Jan Lucas Jan Dircx‏‎
Zoon van Lucas Jans Dircx en N.N.‏.
Geboren ‎± 1575
[tekst]
In testament akte 35 van 3.10.1630 genoemd als "Jan Lucas Jans Dircx"
"Testament ten huize van Jan Lucas Jans Dircx onder het Wijbosch omtrent de kapel en Marijken zijn 2e vrouw dochter van Henrick Pauwels"

Dit is de enige link naar het patroniem "Dircx" die ik heb kunnen vinden.

Zie akte 30 van 7.9.1620: 45 jaar - dus geboren rond 1575.
Zie akte 389 van 00-03-1641: 65 jaar - dus geboren rond 1576.
Zie akte 84 van 03-12-1650: 76 jaar - dus geboren rond 1574.

ABT1575

Overleden ‎± 1653
[tekst]
Testament met Mariken akte 35 van 3.10.1630.
Testament met Jenneken akte 65 van 22.8.1641

Genoemd in akte 10 van 26.1.1651.
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 106 van 9.2.1654: "Jenneken dochter van Willem Janssen opte Hoeven weduwe van wijlen Jan Lucas Jans"

ABT1653
‎, ongeveer 78 jaar
[Tekst]
https://proxy.archieven.nl/235/D1D29F0BC1F341E9AE69734CA01D517E
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
206 12 october 1618, ... Peter Henrick Peeterss. ende Arien Martens momboiren van Heesken onmundige dochter wijlen Jan Henrick Peeterss. verweckt bij Anna dochter Henrick Jacops, Jan Lucas Janss. vader van sijn twee onmundige kijnderen verwdckt bijAnna, authorisatie verleent dd. 19 april 1618, vercocht, ...
Datering: 1615-1619

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE 1.
Henrick Jacops
- Adriaen (overleden - erfeganamen van)
- Luijtgart x Antonis Henrick Jordens (overleden)
- Symon
-- Jan
-- Cataryna x Jan Matijs Janss.
-- Anneken x Henrick Gerits van Dijck
-- Henricxken x Henrick Aelberts (overleden)
- Anneken x Jan Henrick Peeterss.
-- Hester (momboiren Arien Martens ende Peeter Henrick Peeterss.)
- Anneken x Jan Luijcas Janss. (sijn ierste huysvrou)
-- Jan (onmundig)
-- Mariken (onmundig)
Heer en Mr. Andries van den Bogart pastoir binnen Schijndel
.
https://proxy.archieven.nl/235/4BC03B20BEC74195947855D6B7933092
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
224 Ardt Janss. Verhaigen en Adam Gerits van Gerwen schepenen, Luijtgart dochter Henrick Jacops naegelaten wedue Antonis Henrick Jordens , Jan zoone Symon Henrick Jacops, Jan Matijs Janss. man van Cataryna, Henrick Gerits van Dijck man van Anneken beyde dochteren Symon Henricx vs., Henricxken dochter Symon Henricx naegelaten wedue wijlen Henrick Aelberts, Arien Martens ende Peeter Henrick Peeterss. momboiren van Hester dochter van Jan Henrick Peeterss. verweckt bij Anneken dochter Henrick Jacops, Heer en Mr. Andries van den Bogart pastoir binnen Schijndel, Jan Luijcas Janss. met Jan ende Mariken zyne onmundige kynderen verweckt by Anneken dochter Henrick Jacops vs. sijn ierste huysvrou, alle erffgenamen wijlen Adriaen Henrick Jacops, scheiding en deling
Datering: 1615-1619

LEEFTIJD 45J
https://proxy.archieven.nl/235/D6BC1A6428C444469C6145D0269E7330
5122.87 Index schepenprotocol Schijndel (5122.87)
30 Peeter Hugo van Berkel, Jan Luijcas Janssen en Henrick Willems van den Oetelaer wordt gevraagd een getuienis der waarheid te komen afleggen en of het waar is dat zij op de 27e augustus 1620 zijn geweest ten woonhuize van Jan Janss. Verhoeven en daar met elkaar twist en tweedracht hadden over de korentienden van genoemde Jan Verhoeven en Peeter Hugo van Berkel oud (?) en Jan Luijcas Janssen oud 45 jaar verklaren dat ze op die 27e in de avond om 8 uur zijn geweest ten woonhuize van Jan Jans Verhoeven en aldaar getroffen hebben de tiendenaars van de Schijndelse tienden of de agenten van die tiendenaars en dat tussen de tiendenaars en Verhoven een kwestie ontstond en verschil van mening waarop een discussie ontsond tussen beiden
Datering: 7.9.1620

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE 2.
Henrick Pauwelss x Barbara (weduwe)
- Pauwel
- Mariken x Jan Luijcas Janss.
- Barbara x Gerit Gerits van de Ven
- Gritgen x Jan Gielis (aka Jan Dielis Janss. - zie akte 172)
- Jenneken
- Margriet x Antonis Goossen Corstiaens
.
https://proxy.archieven.nl/235/3AD5F1DB25B44E538ED1C023CAE5363E
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
234 28 april 1621, testes Gijsbert Antonis Smits ende Jan Luijvcas Janss. schepenen, Barbara naegelaten wedue Henrick Pauwelss., met Pauwels zoone Henrick Pauwelss. haren soone, Jan Luijcas Janss. man van mariken dochter Henrick Pauwelss., Gerit Gerits van de Ven man van Barbara dochter Henrick Pauwelss., Jan Gielis man van Gritgen dochter Henrick Pauwelss., Jenneken dochter Henrick Pauwels ende Antonis soone Goossen Corstiaens man van Margriet dochter Henrick Pauwels, betalingsgelofte, Hermen soone Henrick Peterss., quod attestor P. van Griensven secretaris 1630, 9 december 1626, testes Ardt Janss. Geerlincx ende Marten Ariens schepenen
Datering: 1620-1623

TWEE MAAL GETROUWD.
Jan Luijcas x Anneken Henrick Jacops (twee kids)
Jan Luijcas x Mariken Henrick Pauwels
.
https://proxy.archieven.nl/235/42DBC7BE9E7043AE85DBE07E308468F1
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
247 ... 19 juny 1621 ... ende Jan Luijcas Janss. schepenen, ... vercocht, Jannen zoone Luijcas janss. ende sijn huijsvrou Mariken dochter Henrick Pauwels, twee kynder des vs. Jan Luijcas verweckt by Anneken dochter Henrick Jacops zyn ierste huijsvrou, eenen acker saetlants 4 lop. onder tWijbosch inde Loosbraeck, ...
Datering: 1620-1623

SCHEPEN
https://proxy.archieven.nl/235/39CD509374E849E89C86AB232AAE6D44
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
425 Lambert Symons van der Haigen ende Jan Luijcas Janssen schepenen, ....
Datering: 1620-1623

https://proxy.archieven.nl/235/0BDAEDCE58E04017AF7D4A6DCC5E25CF
5122.91 Index schepenprotocol Schijndel (5122.91)
35 Testament ten huize van Jan Lucas Jans Dircx onder het Wijbosch omtrent de kapel en Marijken zijn 2e vrouw dochter van Henrick Pauwels
Datering: 3.10.1630

https://proxy.archieven.nl/235/5DE7373F6F6F45C083F466974388856B
5122.69 Index schepenprotocol Schijndel (5122.69)
5 ... en verkocht is aan Jan Lucas Janssen en Jan Jen Henrick Peeters Verweeteringe land in den Erdenborch naast de Leemputtenweijde; ...
Datering: 12.3.1633

https://proxy.archieven.nl/235/2166312336EE49BD80582E5034765E05
5122.70 Index schepenprotocol Schijndel (5122.70)
13 ... hebben verkocht Jan Lucas Janssen goederen achtergelaten door wijlen Peeter Claes Buskens
Datering: 27.1.1634

WIE IS DIT "VAN DER LOO"
https://proxy.archieven.nl/235/17052FA64B87470FBF736AE7D049B7B4
5122.70 Index schepenprotocol Schijndel (5122.70)
51 Jan zoon van Lucas Janssen van der Loo heeft verkocht Adriaen Bartholomeus Gijsberts van der Schoot nl. 3 lop. land op de Schoot met verwijzing naar een Schijndelse schepenbrief dd. 1 juli 1624 verkregen tegen Henrick van Gerwen op 12 juni 1589 en eerder op 16 augustus 1677
Datering: 10.5.1634

https://proxy.archieven.nl/235/9ECFF5ADC0044F44B8B78B34AEA0D6D2
5122.88 Index schepenprotocol Schijndel (5122.88)
112 ... en aldaar een oculaire inspectie hebben gehouden n.a.v. een sloot tussen het erf van Jan Joris en dat van de kinderen van Lucas Jan Lucas die was ‘opgeveecht ende vuijtgeschooten’ [12.9.1634]; ...
Datering: 7.10.1634

https://proxy.archieven.nl/235/7586CA32172047A0B7824272EA2993E6
5122.88 Index schepenprotocol Schijndel (5122.88)
130 ... met een getuigenis ter instantie van Jan Lucas Jans over een aftandse zwartbruine merrie met diverse kenmerken toebhoord hebbende aan Embert Hugo van Berckel [7.4.1636] ...
Datering: 7.4.1636

https://proxy.archieven.nl/235/30B08DB68A4B486F8E079935BBA2B34B
5122.88 Index schepenprotocol Schijndel (5122.88)
178 ... [15.3.1638]; idem verschijnen Jan Lucas Jans medeschepen en Roelof Henrick Dircx oud 36 jaar met een verklaring ter instantie van Lijsken weduwe van Lamert Dircx over een tweejarige zwartbruine hengst
Datering: 15.3.1638

https://proxy.archieven.nl/235/3A460B9AED204F9FA021358A36283976
5122.88 Index schepenprotocol Schijndel (5122.88)
202 Schepenen Van der Haigen en Van Gerwen melden dat voor hen is verschenen Jan Lucas Jans en Anthonis van der Spanck medeschepenen met een verklaring ter instantie van Delis Huijbers over een kastanjebruine hengst met diverse kenmerken uit de stalvan Delis [26.2.1639]; ...
Datering: 15.3.1639

https://proxy.archieven.nl/235/F55E0B1B918A45FCB91FE426636EBC53
5122.71 Index schepenprotocol Schijndel (5122.71)
357 Jan Lucas Jans en Anthonis van der Spanck medeschepenen over een roonbruine merrie als eigen paard van Marten Ariens Marten
Datering: 29.10.1639

https://proxy.archieven.nl/235/2DAE364B162848B5B9C15943D33D53C0
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
62 Marten Adriaens en Jan Lucas Jans , Willem Adams van Gerwen medeschepen, ...
Datering: 11.2.1640

LEEFTIJD
https://proxy.archieven.nl/235/54CDF9ABABA142D09070FE9BD3967998
5122.71 Index schepenprotocol Schijndel (5122.71)
389 Jan Hugo van Berckel [35] en Jan Anthonis [26] met een verklaring over een zwartbruine merrie, gevolgd door Embert Anthonis Voets en Jan Lucas Janssen in Vlaanderen en Jan Lucas Jans [65] met een verklaring over een zwart hengstveulen [testes utsupra]
Datering: 00-03-1641

Jan Lucas Jans
- Marijken x Jan Jan Henricx Verweteringe
- Jan (overleden) x Marijken Willem Gijsberts van den Boogart (nu x Jochem Hendrick Boogarts)
.
https://proxy.archieven.nl/235/48930C4802C9453E82000D62C87AA73A
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
161 Questie ende verschil tussen Ruth zoon van Jan Ruth Jansse en Jan Lucas Jans, Jan Jan Henricx Verweteringe gewezen man van Marijken dochtervan Jan Lucas, Marijken dochter van Willem Gijsberts van den Boogart weduwe wijlen Jan Jan Lucas en tegenwoordige vrouw van Jochem Hendrick Boogarts, het minderjarig kind van wijlen Jan zoon van Jan Lucas en Marijken, oirspronck nemende vuijt seeckeren manslach byde voors. Ruth Janssen in den jaere 1638 den iersten dach van de maendt augusto in den persoon van den voorseijde Jannen sone Jan Lucas voors. geperpreteert inde heerlicheijt van Schijndel ter plaetse aent Wijbosch alles nae breeder luijt van den informatie byden Heer Schouthet van Schijndel nomine officij daer over genomen in daete den tweeden augusto anno voors. ....
Datering: 18.3.1641

https://proxy.archieven.nl/235/B934D851B1C84A7AB484DFE78B04849F
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
196 ... heeft verkocht Jan Lucas Jans land onder tWijbosch in de Loosbraeck, met last aan de naburen en de rentmeester der domeinen
Datering: 31.5.1641

https://proxy.archieven.nl/235/71A3669850ED4A06AFEAFA2BE96F517E
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
217 Jan Lucas Jans nagelaten weduwnaar van Anna dochter van Hendrick Jacops over 50 gl. door Hendrick Jacops geleend aan Hendrick Willems van den Oetelaer
Datering: 15.8.1641

DERDE ECHTGENOTE? JENNEKEN?
https://proxy.archieven.nl/235/1963B0C89B8E41558F56A60EE316F038
5122.91 Index schepenprotocol Schijndel (5122.91)
65 Testament van Jan Luijcas Jans en Jenneken zijn vrouw nagelaten weduwe van Embert Hugo van Berckel onder Wijbosch
Datering: 22.8.1641

JENNEKEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.89&minr=17856930&miview=ldt
5122.89 Index schepenprotocol Schijndel (5122.89)
5 Op heden 22 juni 1644 getuigen Anthonisken nagelaten weduwe van Jan Peeter Reijnders, Jenneken vrouw van Jan Lucas Jans, Metten dochter van Jan Willems, met een verklaring ...
Datering: [1644]

https://proxy.archieven.nl/235/DC026F3B972340528E2A20268A1A22D8
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
194 Jenneken weduwe van wijlen Embert Hugo van Berckel vrouw van Jan Lucas Jans doet afstand van tochtrecht van een stuk land onder Delschot tbv Jan Gijsberts man van Arnolda dochter van Embert & Jenneken
Datering: 27.1.1648

LEEFTIJD
https://proxy.archieven.nl/235/A2A0C14B9938463C868A25D0F8FFA79A
5115.3 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.3)
84 Voor mij notaris en getuigen verscheen Jan Luijcas Janssen eerder schepen in Schijndel oud ca. 76 jaar en ... allen inwoners van Schijndel en te goeder naam en faam bekend staande en hebben op verzoek van Goijaert zoon van Jan Gijsbert van de Bogaert een verklaring afgelegd. ...
Datering: 03-12-1650

https://proxy.archieven.nl/235/BF69116FE4D6431ABEF4D5E4B07580AB
5122.76 Index schepenprotocol Schijndel (5122.76)
10 Jenneken weduwe van wijlen Embert Hugo van Berckel tegenwoordig vrouw van Jan Lucas Janssen doet afstand van tochtrecht op land onder Delschot tbv Jan Gijsberts man van Arnolda dochter van Embert & Jenneken
Datering: 26.1.1651

Jan Lucas Jans (wijlen) x Anneken Hendrick Jacops
- Marijken (wijlen) x Jan Jansen Verweteringe
-- Jan
-- Lucas
-- Anneken
- Jan x Marijken Willem Gijsberts van den Boogart
-- Willem (minderjarig)
Jenneken Willem Janssen opte Hoeven x Jan Lucas Jans (wijlen) <== DERDE ECHTGENOTE
Jenneken Willem Janssen opte Hoeven x Eijmbert Hugo van Berckel
- Hugo van Berckel
- Hilleken x adraen Hendrick Faessen Schoenmakers
- Jenneken x Embert Jans Verweteringe
- Catarina (overleden) x Mathijs Peeters Verweteringe
- Marijken x Jan Hendrick Jans (wijlen) (5 minderjarige kids - momboiren Gerit Hendrick Jans en Jan Lambert Dircx)
- Arnolda x Jan Gijsberts (wijlen) ( 4 minderjarige kids - momboiren Pieter Gijsberts en Jan Hugo van Berckel )
.
https://proxy.archieven.nl/235/374733A7532C4F22B099D7C5D0D46247
5122.77 Index schepenprotocol Schijndel (5122.77)
106 Jan Jansen Verweteringe weduwe van wijlen Marijken dochter van Lucas Jans verwekt bij Anneken dochter van Hendrick Jacops en hun kinderen Jan Lucas en Anneken, Gijsbert Willems van den Boogart en Jan Aerdt Dircx van Vechel momboiren over Willem minderjarige zoon van Jan zoon van Jan Lucas Jans verwekt bij Marijken dochter van Willem Gijsberts van den Boogart en Hugo van Berckel verwekt bij Jenneken dochter van Willem Janssen opte Hoeven weduwe van wijlen Jan Lucas Jans, adraen Hendrick Faessen Schoenmakers man van Hilleken, Embert Jans Verweteringe man van Jenneken, Mathijs Peeters Verweteringe gewezen man van Catarina dochter van Embert Hugo & Jenneken, Gerit Hendrick Jans en Jan Lambert Dircx momboiren van de vijf minderjarige kinderen van wijlen Jan Hendrick Jans verwekt bij Marijken dochter van Embert & Jenneken, Pieter Gijsberts en Jan Hugo van Berckel momboiren van de vier minderjarige kinderen van wijlen Jan Gijsberts verwekt bij Arnolda dochter van Embert & Jenneken, hebben een akkoord gesloten i.v.m. goederen van Jan Lucas & Jenneken o.a. land in de Everdonck
Datering: 9.2.1654

Jan Lucas Jans
- Maijken x Jan Jans Verwetringe
-- Jan
-- Lucas
-Jan Lucas x Marijken Willem Gijberts van den Boogart (zie ook akte 181 bij zoon Jan)
-- Willem (onmondig)
https://proxy.archieven.nl/235/CB7030D6DD834CE1BA30E2BD62DEF174
5122.77 Index schepenprotocol Schijndel (5122.77)
116 Jan zoon van Jan Jans Verwetringe, Jan Jansse Verweteringe vander van Lucas verwekt bij Maijken dochter van Jan Lucas Jans, Gijsbert Willems van den Boogart en Jan Aerdt Dircx van Vechel momboiren over Willem onmondige zoon van Jan Lucas verwektbij Marijken dochter van Willem Gijberts van den Boogart met een scheiding en deling ...
Datering: 3.3.1654

Gehuwd (religieus) ‎okt 1605 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
BHIC:
Bruidegom Joannis Lucae Joannis
Bruid Anna Henrici Jacobi
Getuige Adrianus Christiani
Getuige Gualterus Petri
Diversen: dominus
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 10-1605
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 144v01
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Joannes Lucas Joannes Lucas Mathijs
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1965
Rooms Katholiek
Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 153 of 818
1 oktober 1605
Joannes Lucas Joannes & Anna Henricus Jacobus
(ongeveer 5 jaar gehuwd) met:

womanAnna Henrick Jacops‏
Dochter van Henrick Jacops en N.N.‏.
Overleden ‎± 1610
[tekst]
Laaste kind gedoopt 14-09-1608.
Echtgenoot hertrouwd 06-10-1612.

ABT1610

[Tekst]
EERSTE ECHTGENOOT: Jan Henrick Peeterss
https://proxy.archieven.nl/235/D1D29F0BC1F341E9AE69734CA01D517E
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
206 12 october 1618, ... Peter Henrick Peeterss. ende Arien Martens momboiren van Heesken onmundige dochter wijlen Jan Henrick Peeterss. verweckt bij Anna dochter Henrick Jacops, Jan Lucas Janss. vader van sijn twee onmundige kijnderen verwdckt bijAnna, authorisatie verleent dd. 19 april 1618, vercocht, ...
Datering: 1615-1619

Henrick Jacops
- Adriaen (overleden - erfeganamen van)
- Luijtgart x Antonis Henrick Jordens (overleden)
- Symon
-- Jan
-- Cataryna x Jan Matijs Janss.
-- Anneken x Henrick Gerits van Dijck
-- Henricxken x Henrick Aelberts (overleden)
- Anneken x Jan Henrick Peeterss.
-- Hester (momboiren Arien Martens ende Peeter Henrick Peeterss.)
- Anneken x Jan Luijcas Janss. (sijn ierste huysvrou)
-- Jan (onmundig)
-- Mariken (onmundig)
Heer en Mr. Andries van den Bogart pastoir binnen Schijndel
.
https://proxy.archieven.nl/235/4BC03B20BEC74195947855D6B7933092
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
224 Ardt Janss. Verhaigen en Adam Gerits van Gerwen schepenen, Luijtgart dochter Henrick Jacops naegelaten wedue Antonis Henrick Jordens , Jan zoone Symon Henrick Jacops, Jan Matijs Janss. man van Cataryna, Henrick Gerits van Dijck man van Anneken beyde dochteren Symon Henricx vs., Henricxken dochter Symon Henricx naegelaten wedue wijlen Henrick Aelberts, Arien Martens ende Peeter Henrick Peeterss. momboiren van Hester dochter van Jan Henrick Peeterss. verweckt bij Anneken dochter Henrick Jacops, Heer en Mr. Andries van den Bogart pastoir binnen Schijndel, Jan Luijcas Janss. met Jan ende Mariken zyne onmundige kynderen verweckt by Anneken dochter Henrick Jacops vs. sijn ierste huysvrou, alle erffgenamen wijlen Adriaen Henrick Jacops, scheiding en deling
Datering: 1615-1619

EERSTE ECHTGENOOT : Jan Henrick Peeterss
https://proxy.archieven.nl/235/B06B4546F09447B7B7845782C79B9263
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
229 Antonis Jordens anno 1599, Henrick Willems borgemeester, Tonis Henricx, Marten Arien Martens, Heesken dochter Jan Henrick Peeters verweckt bij Anneken dochter Henrick Jacops, 16 february 1619, ...
Datering: 1615-1619

Kinderen:

1.
manJan Jan Lucas Jans‏
Geboren ‎± 1607
[tekst]
Gokje

Overleden ‎± 1638
[tekst]
Zoon Willem gedoopt 07-02-1638.
Echtgenote hertrouwd 09-1639.

ABT1638
‎, ongeveer 31 jaar
[Tekst]
Jan Lucas Jans
- Marijken x Jan Jan Henricx Verweteringe
- Jan (overleden) x Marijken Willem Gijsberts van den Boogart (nu x Jochem Hendrick Boogarts)
.
https://proxy.archieven.nl/235/48930C4802C9453E82000D62C87AA73A
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
161 Questie ende verschil tussen Ruth zoon van Jan Ruth Jansse en Jan Lucas Jans, Jan Jan Henricx Verweteringe gewezen man van Marijken dochtervan Jan Lucas, Marijken dochter van Willem Gijsberts van den Boogart weduwe wijlen Jan Jan Lucas en tegenwoordige vrouw van Jochem Hendrick Boogarts, het minderjarig kind van wijlen Jan zoon van Jan Lucas en Marijken, oirspronck nemende vuijt seeckeren manslach byde voors. Ruth Janssen in den jaere 1638 den iersten dach van de maendt augusto in den persoon van den voorseijde Jannen sone Jan Lucas voors. geperpreteert inde heerlicheijt van Schijndel ter plaetse aent Wijbosch alles nae breeder luijt van den informatie byden Heer Schouthet van Schijndel nomine officij daer over genomen in daete den tweeden augusto anno voors. ....
Datering: 18.3.1641

Jan Lucas Jans
- Maijken x Jan Jans Verwetringe
-- Jan
-- Lucas
-Jan Lucas x Marijken Willem Gijberts van den Boogart (zie ook akte 181)
-- Willem (onmondig)
https://proxy.archieven.nl/235/CB7030D6DD834CE1BA30E2BD62DEF174
5122.77 Index schepenprotocol Schijndel (5122.77)
116 Jan zoon van Jan Jans Verwetringe, Jan Jansse Verweteringe vander van Lucas verwekt bij Maijken dochter van Jan Lucas Jans, Gijsbert Willems van den Boogart en Jan Aerdt Dircx van Vechel momboiren over Willem onmondige zoon van Jan Lucas verwektbij Marijken dochter van Willem Gijberts van den Boogart met een scheiding en deling ...
Datering: 3.3.1654

Meriken Handrick Bogaerts x Joachim Handrick Bogaerts
Meriken Handrick Bogaerts x Jan Jan Luijcas
- Willem
https://proxy.archieven.nl/235/0DC888C8737D492E9F15CEE960BACFF8
5116.1 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.1)
181 Testament van Joachim Handrick Bogaerts en zijn vrouw Meriken dochter van Handrick Bogaerts, inwoners te Schijndel, herdgang Weijenbosch. Merieken was eerder gehuwd met Jan Jan Luijcas en heeft een zoon Willem uit dat huwelijk, welke Jan Jan Luijcas om het leven is gebracht door Rut Jan Rutten
Datering: 09-03-1654

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.2&minr=11330596&miview=ldt
5116.2 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.2)
41 Testament van Joachim Handrick Bogaerts en zijn vrouw Meriken dochter van Willem Gijsbert van de Bogaert, inwoners te Schijndel. Meriken was eerder getrouwd met Jan zoon Jan Luijcas en had daarbij zoon Willem verwekt. Haar eerste man is onnozel om het leven gekomen en ze heeft daarom geen bezit meer uit dat huwelijk, de zoon krijgt 90 gulden vanwege zoengeld van de dader Ruth Jan Rutten. Verder hebben ze twee dochters uit het huidige huwelijk
Datering: 23-02-1656

2.
womanMaria Jan Lucas Jans‏
Gedoopt ‎14 sep 1608 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Geboren voor 1627-20=1607

Getuigen:
Joannes: Joanna Laurentij Henrici & Hermannus Henrici Stuelkens
Lucas: Joannes Huberti & Maria Joannis Lucae
Joanna: Nicolaus Henrici Stuelkens & Anthonia vrouw van Hermannus Henrici Stuelkens & Joanna Joannis Lucae
Anna: Gisbertus Aert Gijsberts & Catharina Joannis Simonis

Net 18 bij huwelijk!

BHIC:
Dopeling Maria Lucae
Vader Joannis Lucae
Getuige Elisabeth Gerardi Richardi & Embertus Arnoldi Adriani
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 14-09-1608
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 24v
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek

Overleden ‎± 1639
[tekst]
Laatste kind gedoop op 14-03-1635
Zie akte 161 18.3.1641: "Jan Jan Henricx Verweteringe gewezen man van Marijken dochtervan Jan Lucas"

1635-1641

ABT1639
‎, ongeveer 31 jaar
[Tekst]
TODO

Jan Lucas Jans
- Marijken (overleden) x Jan Jan Henricx Verweteringe
- Jan (overleden) x Marijken Willem Gijsberts van den Boogart (nu x Jochem Hendrick Boogarts)
.
https://proxy.archieven.nl/235/48930C4802C9453E82000D62C87AA73A
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
161 Questie ende verschil tussen Ruth zoon van Jan Ruth Jansse en Jan Lucas Jans, Jan Jan Henricx Verweteringe gewezen man van Marijken dochtervan Jan Lucas, Marijken dochter van Willem Gijsberts van den Boogart weduwe wijlen Jan Jan Lucas en tegenwoordige vrouw van Jochem Hendrick Boogarts, het minderjarig kind van wijlen Jan zoon van Jan Lucas en Marijken, oirspronck nemende vuijt seeckeren manslach byde voors. Ruth Janssen in den jaere 1638 den iersten dach van de maendt augusto in den persoon van den voorseijde Jannen sone Jan Lucas voors. geperpreteert inde heerlicheijt van Schijndel ter plaetse aent Wijbosch alles nae breeder luijt van den informatie byden Heer Schouthet van Schijndel nomine officij daer over genomen in daete den tweeden augusto anno voors. ....
Datering: 18.3.1641

Lucas Jans x Anneken Hendrick Jacops
- Marijken (wijlen) x Jan Jansen Verweteringe
-- Jan
-- Lucas
-- Anneken
- Jan x Marijken Willem Gijsberts van den Boogart
-- Willem (minderjarig)
Jan Lucas Jans (wijlen) x Jenneken Willem Janssen opte Hoeven <==== KLOPT DIT ALLEMAAL???
- Hugo van Berckel
Hilleken x adraen Hendrick Faessen Schoenmakers
Jenneken x Embert Jans Verweteringe
- Catarina x Mathijs Peeters Verweteringe
- Marijken x Jan Hendrick Jans (wijlen) (5 minderjarige kids - momboiren Gerit Hendrick Jans en Jan Lambert Dircx)
- Arnolda x Jan Gijsberts (wijlen) ( 4 minderjarige kids - momboiren Pieter Gijsberts en Jan Hugo van Berckel )
.
https://proxy.archieven.nl/235/374733A7532C4F22B099D7C5D0D46247
5122.77 Index schepenprotocol Schijndel (5122.77)
106 Jan Jansen Verweteringe weduwe van wijlen Marijken dochter van Lucas Jans verwekt bij Anneken dochter van Hendrick Jacops en hun kinderen Jan Lucas en Anneken, Gijsbert Willems van den Boogart en Jan Aerdt Dircx van Vechel momboiren over Willem minderjarige zoon van Jan zoon van Jan Lucas Jans verwekt bij Marijken dochter van Willem Gijsberts van den Boogart en Hugo van Berckel verwekt bij Jenneken dochter van Willem Janssen opte Hoeven weduwe van wijlen Jan Lucas Jans, adraen Hendrick Faessen Schoenmakers man van Hilleken, Embert Jans Verweteringe man van Jenneken, Mathijs Peeters Verweteringe gewezen man van Catarina dochter van Embert Hugo & Jenneken, Gerit Hendrick Jans en Jan Lambert Dircx momboiren van de vijf minderjarige kinderen van wijlen Jan Hendrick Jans verwekt bij Marijken dochter van Embert & Jenneken, Pieter Gijsberts en Jan Hugo van Berckel momboiren van de vier minderjarige kinderen van wijlen Jan Gijsberts verwekt bij Arnolda dochter van Embert & Jenneken, hebben een akkoord gesloten i.v.m. goederen van Jan Lucas & Jenneken o.a. land in de Everdonck
Datering: 9.2.1654

Jan Lucas Jans
- Maijken x Jan Jans Verwetringe
-- Jan
-- Lucas
- Willem (onmondig)
Jan Lucas x Marijken Willem Gijberts van den Boogart
https://proxy.archieven.nl/235/CB7030D6DD834CE1BA30E2BD62DEF174
5122.77 Index schepenprotocol Schijndel (5122.77)
116 Jan zoon van Jan Jans Verwetringe, Jan Jansse Verweteringe vander van Lucas verwekt bij Maijken dochter van Jan Lucas Jans, Gijsbert Willems van den Boogart en Jan Aerdt Dircx van Vechel momboiren over Willem onmondige zoon van Jan Lucas verwektbij Marijken dochter van Willem Gijberts van den Boogart met een scheiding en deling ...
Datering: 3.3.1654

https://proxy.archieven.nl/235/2F9DC591F3FA453A8673C11164F7AD5D
5122.77 Index schepenprotocol Schijndel (5122.77)
265 Aerdt Jan Faessen Schoenmaeckeers heeft gedeeld met zijn mede-erfgenamen en hem is te deel gevallen een rente uit goederen van Jan Luijcas Janssen waarvan de constitutiebrief onvindbaar is, Jan Janssen Verwetering weduwnaar van Marijken dochter van Jan Luijcas, Gijsbert Willems van den Bogaert voogd over Willem minderjarige zoon van Jan zoon van Jan Luijcas
Datering: 27.3.16562e huwelijk
man‎Jan Lucas Jan Dircx‏‎
Zoon van Lucas Jans Dircx en N.N.‏.


Gehuwd (religieus) ‎6 okt 1612 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
BHIC:
Bruidegom Joannes Lucae Lamberti <== LAMBERTI? TODO ZOEK AKTE
Bruid Maria Henrici Pauli
Getuige Valerius Petri
Diversen: dominus
Getuige Petrus Matthiae
Diversen: koster
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 06-10-1612
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 156v03
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek
(ongeveer 19 jaar gehuwd) met:

womanMariken Henrick Pauwels‏
Overleden ‎± 1631
[tekst]
Testament akte 35 van 3.10.1630.
Echtgenoot hertrouwd 24-02-1632.

ABT1631

[Tekst]
https://proxy.archieven.nl/235/F36B7C3679FB4BBFA39918E8035350B4
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
171 Gerit zoone Dirick Lambertss., Dirick Lambertss. syn vader, syne medebroeders ende susters, absent sijnde ende Henrick Jan Peterss. man van Lijntgen dochter Dirick Lamberts, Barbara naegelaten wedue Henrick Pauwelss. ende Pauwels Henricxs. hairen soone, Jan Luijcas Janss. man van Mariken dochter Henrick Pauwels, medeerffgenamen Henrick Pauwels, onder tLutteiejndt aenden Heycant, sullen mochen setten pooten oft planten van ennige opgaende boomen tsij eycken
Datering: 1620-1623

https://proxy.archieven.nl/235/8306EC1330884198AF99F028CB87E196
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
172 ... 24 november 1620 ... Laureijns Henrick Peterss, ende Barbara wedue Henrick Pauwelss., Pauwels Henricxss. hairen soon, Jan Luijcas Janss. man van Mariken dochter Henrick Pauwels, Jan Dielis Janss. man van Geritgen , Mr. Anthonis Goossens man van Margriet dochter Henrick Pauwelss., Laureijns Henricxss., Barbara met haire kynderen, Jan Geering Henricxss.
Datering: 1620-1623

Henrick Pauwelss x Barbara (weduwe)
- Pauwel
- Mariken x Jan Luijcas Janss.
- Barbara x Gerit Gerits van de Ven
- Gritgen x Jan Gielis (aka Jan Dielis Janss. - zie akte 172)
- Jenneken
- Margriet x Antonis Goossen Corstiaens
.
https://proxy.archieven.nl/235/3AD5F1DB25B44E538ED1C023CAE5363E
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
234 28 april 1621, testes Gijsbert Antonis Smits ende Jan Luijvcas Janss. schepenen, Barbara naegelaten wedue Henrick Pauwelss., met Pauwels zoone Henrick Pauwelss. haren soone, Jan Luijcas Janss. man van mariken dochter Henrick Pauwelss., Gerit Gerits van de Ven man van Barbara dochter Henrick Pauwelss., Jan Gielis man van Gritgen dochter Henrick Pauwelss., Jenneken dochter Henrick Pauwels ende Antonis soone Goossen Corstiaens man van Margriet dochter Henrick Pauwels, betalingsgelofte, Hermen soone Henrick Peterss., quod attestor P. van Griensven secretaris 1630, 9 december 1626, testes Ardt Janss. Geerlincx ende Marten Ariens schepenen
Datering: 1620-1623


3e huwelijk
man‎Jan Lucas Jan Dircx‏‎
Zoon van Lucas Jans Dircx en N.N.‏.


Gehuwd (religieus) ‎24 feb 1632 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Voor het eerst genoemd in testament akte 65 van 22.8.1641

BHIC:
Bruidegom Joannes Lucae
Bruid Joanna Wilhelmi Jansen
Getuige Nicolaus Joannis
Getuige Andreas N.N.
Diversen: dominus; pastoor
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 24-02-1632
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 2009v01
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Joannes Lucas Joannes Lucas Mathijs
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1965
Rooms Katholiek
Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 371 of 818
24 februari 1632
(ongeveer 21 jaar gehuwd) met:

womanJenneken Willem Janssen opte Hoeven‏

[Tekst]
Kids uit eerste huwelijk:
Embertus Hugonis Berckel de vader 29-09-1605 Schijndel DTB doopakte x N.N.
Embertus Hugonis Bercke de vader 04-06-1607 Schijndel DTB doopakte x N.N.
Embertus Hugonis Berckel van vader 15-05-1617 Schijndel DTB doopakte x N.N.
Embertus Hugonis Berckel van vader 09-02-1620 Schijndel DTB doopakte x N.N.

https://proxy.archieven.nl/235/1963B0C89B8E41558F56A60EE316F038
5122.91 Index schepenprotocol Schijndel (5122.91)
65 Testament van Jan Luijcas Jans en Jenneken zijn vrouw nagelaten weduwe van Embert Hugo van Berckel onder Wijbosch
Datering: 22.8.1641

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.89&minr=17856930&miview=ldt
5122.89 Index schepenprotocol Schijndel (5122.89)
5 Op heden 22 juni 1644 getuigen Anthonisken nagelaten weduwe van Jan Peeter Reijnders, Jenneken vrouw van Jan Lucas Jans, Metten dochter van Jan Willems, met een verklaring ...
Datering: [1644]

https://proxy.archieven.nl/235/DC026F3B972340528E2A20268A1A22D8
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
194 Jenneken weduwe van wijlen Embert Hugo van Berckel vrouw van Jan Lucas Jans doet afstand van tochtrecht van een stuk land onder Delschot tbv Jan Gijsberts man van Arnolda dochter van Embert & Jenneken
Datering: 27.1.1648

https://proxy.archieven.nl/235/BF69116FE4D6431ABEF4D5E4B07580AB
5122.76 Index schepenprotocol Schijndel (5122.76)
10 Jenneken weduwe van wijlen Embert Hugo van Berckel tegenwoordig vrouw van Jan Lucas Janssen doet afstand van tochtrecht op land onder Delschot tbv Jan Gijsberts man van Arnolda dochter van Embert & Jenneken
Datering: 26.1.1651

Jan Lucas Jans (wijlen) x Anneken Hendrick Jacops
- Marijken (wijlen) x Jan Jansen Verweteringe
-- Jan
-- Lucas
-- Anneken
- Jan x Marijken Willem Gijsberts van den Boogart
-- Willem (minderjarig)
Jenneken Willem Janssen opte Hoeven x Jan Lucas Jans (wijlen) <== DERDE ECHTGENOTE
Jenneken Willem Janssen opte Hoeven x Eijmbert Hugo van Berckel
- Hugo van Berckel
- Hilleken x adraen Hendrick Faessen Schoenmakers
- Jenneken x Embert Jans Verweteringe
- Catarina (overleden) x Mathijs Peeters Verweteringe
- Marijken x Jan Hendrick Jans (wijlen) (5 minderjarige kids - momboiren Gerit Hendrick Jans en Jan Lambert Dircx)
- Arnolda x Jan Gijsberts (wijlen) ( 4 minderjarige kids - momboiren Pieter Gijsberts en Jan Hugo van Berckel )
.
https://proxy.archieven.nl/235/374733A7532C4F22B099D7C5D0D46247
5122.77 Index schepenprotocol Schijndel (5122.77)
106 Jan Jansen Verweteringe weduwe van wijlen Marijken dochter van Lucas Jans verwekt bij Anneken dochter van Hendrick Jacops en hun kinderen Jan Lucas en Anneken, Gijsbert Willems van den Boogart en Jan Aerdt Dircx van Vechel momboiren over Willem minderjarige zoon van Jan zoon van Jan Lucas Jans verwekt bij Marijken dochter van Willem Gijsberts van den Boogart en Hugo van Berckel verwekt bij Jenneken dochter van Willem Janssen opte Hoeven weduwe van wijlen Jan Lucas Jans, adraen Hendrick Faessen Schoenmakers man van Hilleken, Embert Jans Verweteringe man van Jenneken, Mathijs Peeters Verweteringe gewezen man van Catarina dochter van Embert Hugo & Jenneken, Gerit Hendrick Jans en Jan Lambert Dircx momboiren van de vijf minderjarige kinderen van wijlen Jan Hendrick Jans verwekt bij Marijken dochter van Embert & Jenneken, Pieter Gijsberts en Jan Hugo van Berckel momboiren van de vier minderjarige kinderen van wijlen Jan Gijsberts verwekt bij Arnolda dochter van Embert & Jenneken, hebben een akkoord gesloten i.v.m. goederen van Jan Lucas & Jenneken o.a. land in de Everdonck
Datering: 9.2.1654

Voor meer informatie: bertho@derikx.com