man‎Jan Adriaens Doorleijers‏‎

[Tekst]
HELP! WEET U MEER?

Onderzoek: Maaiken Handrick Roelofs
Geen huwelijk gevonden.
Mei2021

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kind:

1.
manFranciscus Jan Adriaens Doorleijers‏
Gedoopt ‎2 mrt 1637 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
REFERENTIE NAAR ACHTERNAAM DOORLEIJERS GEVONDEN:
Zie akte 1 van 8 maart 1684: "Frans Jansen Doreleijer"

Geboren voor 1669-20=1649

Getuigen:
Catharina: Henricus Joannis van Oirschot & Anna Willems & Wilhelma Goijarts
Maria: Willemken Goijaert Jansen & Jan Faessen
Joanna: Bartel Pijnappel & Maria Jan Janssen
Guilielmus: Hendrick Jan Diercx & Sijken Jan Ariens
Lucia: Jan Claes Ariens & Lijsken Jan Wouters
Willem: Cornelis Faessen & Maria Jan Claessen
Adriana: Adrianus Dionisii & Maria Joannis Antonii

===
Wie is doopgetuige "Sijken Jan Ariens"

LET OP VEGHEL
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.48&minr=14000491&miview=ldt
7700.48 Index schepenprotocol Veghel (7700.48)
22 ... Willem Jan Ariens als man van Sijken Jacob Driessen...
Sijken = Lucia?
Geen Willem in onderstaande lijst met kids ouderlijk gezin...

===
Zie akte 139
Maria Jan Jansse van Delft x Jan Jan Ariens
BROER?

Is doopgetuige "Maria Jan Janssen" - Maria de echtgenote van broer Jan?

https://proxy.archieven.nl/235/00749BE4880841069BFA2520C4902A90
5113.2 Index notarieel protocol Schijndel (5113.2)
94 Testament op de langstlevende van Jan Ariens Doreleijers [Dorenleijers] ziek op bed liggende en Maria Janssen van Delft wettige bedgenoten gepasseerd in presentie Hendrik Voets en Goyart Pennings
Datering: 13 april 1691

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.99&minr=16199573&miview=ldt
5122.99 Index schepenprotocol Schijndel (5122.99)
144 Gelofte van Maria Jans van Delft c.s. aan Frans Jan Ariens
Datering: 1714-1720

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.100&minr=16200011&miview=ldt
5122.100 Index schepenprotocol Schijndel (5122.100)
207 Opdracht van Maria Janse van Delft weduwe van Jan Doreleijers c.s. aan Willem Franse folio 202v en testament
Datering: 1720-1728

===

BHIC:
Dopeling Franciscus Joannis Adriani
Vader Joannes Adriani
Moeder Maria N.N.
Getuige Maria Adriani & Nicolaus Theodorici
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 02-03-1637
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 58v04
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek

Wilhelma: Joannes Adriani vader 17-06-1629 Schijndel DTB doopakte x Maria N.N.
Gerarda: Joannes Adriani vader 12-01-1630 Schijndel DTB doopakte x N.N. N.N. <== NB Ook ene Joannes Adriani x Barbara in dit tijdvak
Maria: Joannes Adriani vader 30-03-1631 Schijndel DTB doopakte x N.N. N.N. <== NB Ook ene Joannes Adriani x Barbara in dit tijdvak
Aleijdis: Joannes Adriani vader 29-12-1632 Schijndel DTB doopakte x Maria N.N.
Franciscus: Joannes Adriani vader 02-03-1637 Schijndel DTB doopakte x Maria N.N.
Maria: Joannes Adriani vader 09-07-1639 Schijndel DTB doopakte x Maria N.N.
Sebastianus: Joannes Adriani vader 14-02-1642 Schijndel DTB doopakte x Maria N.N.
Johannes: Joannes Adriani vader 05-03-1648 Schijndel DTB doopakte x Maria N.N.

Overleden ‎23 jun 1718 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Genoemd in akte 133 van 7 augustus 1714.
Erfdeling akte 1 van 7 april 1722.

BHIC:
Overledene Frans Jan Adriaens
Diversen: laat kinderen na.
echtgenoot van N.N. N.N.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 23-06-1718
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Begraaflijsten, ingeleverd door de koster, 1717-1718 en 1744-1780, archiefnummer 1455, Streekarchief Langs Aa en Dommel, inventarisnummer 36, blad 09-09
Gemeente: Schijndel
Periode: 1717-1780
Religie: Schepenbank

BHIC:
Overledene Frans Jan Adriaens
overleden te Schijndel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 23-06-1718
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden: laat na vrouw en kinderen
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd begraafboek 1704-1721, archiefnummer 1455, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 16
Gemeente: Schijndel
Periode: 1704-1721
Religie: Nederduits Gereformeerd
‎, ongeveer 81 jaar
[Tekst]
EERSTE VERMELDING:
https://proxy.archieven.nl/235/23823317532E4A3480B15AFA8CE896EC
5122.79 Index schepenprotocol Schijndel (5122.79)
231 Philips Janssen van Emmichoven met betalingsgelofte aan Frans Jan Ariens van een rente uit land int Liessent met in de marge een notitie dd. 31 maart 1672 ...
Datering: 4.3.1662 en 31.3.1662
GEEN INFO IN AANLIGGENDE AKTES

https://proxy.archieven.nl/235/BB06A90FCF654EB8A05ED3D0857CDBF0
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
37 Jan Thomas Aerts te Veghel heeft verkocht Frans Jan Adriaens een hei- of hooiveldje ondert Wijbosch overt Broeck gemeynlycken genoemt Cippencamp
Datering: 20.1.1668

ECHTGNOTE EN HAAR ZUS: Geertruijt Willem Jacob Roelof Thielemans
https://proxy.archieven.nl/235/69BAC862A55A4F9998EC81F268D24469
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
171 Frans Jan Ariens man van Geertruijt dochter van Willem Jacob Roelof Thielemans heweft getransporteerd Aeltien dochter van Willem Jacobs Tielemans goederen te Overassel in Maas en Waal en Aeltien heeft getransporteerd aan Frans Jan Ariens land inde Broeckstraet, cijns aan de Heer van Boxtel, en Anna dochter van Willem Jacob Roelof Thielemans heeft verkocht Frans Jan Ariens zijn deel in de Koijcamp opt Oetelaer
Datering: 7.10.1671

https://proxy.archieven.nl/235/ECC679AE8DC04CE7BC1DD831A0BA94D6
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
187 Frans Jan Adriaens heeft verkocht Jan Claessen van der Cuijlen hooiland met twee stukken nieuw land ondert Wijbosch overt Broeck in koop verkregen van Jan Thonis Olislagers te Veghel met een naschrift dd. 24 augsutus 1672
Datering: 8.3.1672

https://proxy.archieven.nl/235/BA9ED07855C749D6B99A87D5A4279CDB
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
309 Jan Laurens Janssen heeft verkocht Frans Jan Adriaens twee stukken land 7 lop. opt Oetelaer, met last aan de Heer van Deurne als rentmeester, cijns aan de domeinen
Datering: 8.1.1676

ZUS ECHTGENOTE Anneken - WOONT IN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.9&minr=11547508&miview=ldt
54 Verklaring door Frans zoon Jan Ariens en zijn vrouw Geritken Willem Jacobs met haar zuster Anneken Willem Jacobs, alle wonend te Schijndel herdgang Oetelaer. Anneken verklaart dat ze circa 2 jaar terug voor notaris Jan van de Heuvel haar testament heeft gemaakt waarbij ze de kinderen van Frans en Geritken enigszins had bevoordeeld en dat ze bij Frans en haar zuster is komen inwonen en kost en inwoning geniet en keurt haar testament alsnog goeds. Frans en Geritken beloven haar daarvoor haar leven lang te onderhouden. Als Anneken haar testament zou herroepen of trouwt zal Anneken daarna als ze blijft inwonen voor elk jaar 15 gulden betalen. Dit kontrakjt wordt door hen beiden goedgekeurd. Actum in hun woonhuis te Schijndel
Datering: 13-8-1676

Jacob Janssen van Hees x Lijsken Jans Verstegen
- Jan
- Meriken x Jan Aerts
- Maria x Gerit Marten Jacobs
- Jenneken x Dries Ariens
-- 4 minderjarige kids (voogden Frans Jan Ariens en Lambert Lamberts)
- Willemke x Jan Ariens
-- 5 minderjarige kids (voogden Bastiaen Goijaerts Verstegen en Willem Arien Ariens)
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.58&minr=11677428&miview=ldt
5121.58 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.58)
14 Wij, Jan van de Heuvel en Jan Jansen Broeren, schepenen van de heerlijkheid St. Michielsgestel, verklaren dat komen is Jan zoon Jacob Janssen van Hees verwekt bij diens wettige vrouw Lijsken Jans Verstegen, verder Jan Aerts als man van Meriken, Gerit Marten Jacobs als man van Maria, beiden dochters van Jacob van Hees en van Lijsken, verder nog Dries Ariens als vader geassisteerd met Frans Jan Ariens en Lambert Lamberts als voogden over de 4 minderjarige kinderen van deze Dries Ariens verwektbij wijlen Jenneken dochter van Jacob van Hees en genoemde Lijsken, verder Jan Ariens als vader geassisteerd door Bastiaen Goijaerts Verstegen en Willem Arien Ariens als voogden over de 5 minderjarige kinderen van deze Jan Ariens verwekt bij wijlen Willemke ook dochter van Jacob van Hees en vermelde Lijsken, allen wonende te Schijndel, waarbij de voogden over de 5 minderjarige kinderen van Dries Ariens en van Jan Ariens met instemming handelen van schepenen van Schijndel d.d. 13 februari 1678, ...
Datering: 10-03-1678

BROER JAN? NOEMT DORENLEIJER
https://proxy.archieven.nl/235/65C08901802842EE981B0888C28B6761
5122.84 Index schepenprotocol Schijndel (5122.84)
209 Opdracht van Jan Jan Ariens Dorenleijer aan Frans Jan Ariens
Datering: 1681-1684

MOEDER???? Maaiken Handrick Roelofs - EERSTE MAN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.58&minr=11677604&miview=ldt
5121.58 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.58)
190 ... is verschenen Maaiken Handrick Roelofs en doet afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake ...
Ze draagt dat vruchtgebruik nu over aan haar dochter Jenneken Jan Arijens verwekt bij haar eerste man Jan Arijens. Maaiken belooft het afstanddoen altijd na te komen. Is voorzien van schependomszegel. Datum 8 januari 1682.
Datering: 08-01-1682

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7342.41&minr=12040149&miview=ldt
7342.41 Index schepenprotocol Nuland (7342.41)
1 ... nu verkocht aan Frans Jansen Doreleijer wonend te Schijndel, uit te weghen via een weijcampke aan de westzijde van de genoemde camp tot op het gemeijne Vinckel. ...
Datering: 8 maart 1684

Frans Jan Ariens - waarom is hij genoemd?
Jan Jansse van Delft x Maijken Gerit van den Bergh
- Maria x Jan Jan Ariens
- Jan (minderjarig - momboiren Willem Janssen van der Haigen, Goyart Penninx en Aert Geerits van den Bergh)
Jan Jansse van Delft x Mechtelt Willem van der Haigen
- drie minderjarig kids
https://proxy.archieven.nl/235/836D302027FC48099CBD161D4DA83635
5122.142 Index schepenprotocol Schijndel (5122.142)
139 Deling van goederen onder Frans Jan Ariens, Jan Jan Ariens gehuwd met Maria dr.v.Jan Jansse van Delft, Willem Janssen van der Haigen, Goyart Penninx en Aert Geerits van den Bergh als momboiren over het minderjarig kind Jan zoon van Jan Jansse van Delft verwekt bij Maijken dr.v.Gerit van den Bergh en de drie minderjarige kinderen verwekt bij de 2e vrouw van van Delft nl. Mechtelt dr.v.Willem van der Haigen
Datering: 1685-1690
GEEN INFO IN OMLIGGENDE AKTES

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.93&minr=16197789&miview=ldt
5122.93 Index schepenprotocol Schijndel (5122.93)
13 Renuntiatie [=afstand van] door Frans Jan Ariens aan de twee kinderen van Jan van Delft
Datering: 1688-1691

https://proxy.archieven.nl/235/6BC6B7A7A7994E50AF8EE62D3A85A293
5113.2 Index notarieel protocol Schijndel (5113.2)
106 Pachtovereenkomst tussen Frans Jan Ariens en Jan Jacob Roeloffs van een huis hof boomgaard en landerijen groot 1 lopense, idem een akker in de Strepen achter Jan Tonissen van den Broeck, idem een akker in het Hermalen omtrent een sesterzaad vooreen termijn van 6 jaren, gepasseerd in presentie van Eijmbert Ariens Vorstenbos en Jan van der Aa
Datering: 3 januari 1692

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.93&minr=12410288&miview=ldt
7636.93 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.93)
1 ... Twee stuckens teullant gelegen opt Oetelaer onder Schijndel ingecoght bij Frens Jan Ariaens. Vecoft de helft van een klein huijske met het aengelagh ingebracht bij Frans Jan Ariaens. ...
Datering: 16?? [1696?]

https://proxy.archieven.nl/235/AAAA705275D1450A8C52121AA0BD9A14
5122.143 Index schepenprotocol Schijndel (5122.143)
151 Borgemeestersnominatie ... voor de Borne Jan Willems van Herentum en Frans Jan Ariens en ...
Datering: 1 april 1696

https://proxy.archieven.nl/235/D6AA8F858BDC48979AEB48B1F9D7E114
5113.4 Index notarieel protocol Schijndel (5113.4)
133 Verklaring van Frans Jan Ariens met een verklaring ter requisitie van Gerardus van der Vleut en de collecte van de houtschat voor Lambert van Roosmalen als pachter van die houtschat en dat hij comparant nooit is beboet vanwege fraude t.o.v. die houtschat, gepasseerd ten overstaan van ...
Datering: 7 augustus 1714

GEZIN:
Frans Jan Adriaans x Geeritje Willem Jacobs
- Willem
- Catalijna x Goyaart Claassen van Deurssen
- Maria x Jan Aart Poorters
- Jenneke x Delis Jan Peters van den Acker
- Arike x Jacob Eijmberts van Kessel
https://proxy.archieven.nl/235/29E05B9E14C4412DBB4513D5471E8F52
5122.151 Index schepenprotocol Schijndel (5122.151)
1 Deling van goederen onder Willem meerderjarige zoon van Frans Jan Adriaans verwekt bij Geeritje Willem Jacobs, Goyaart Claassen van Deurssen man van Catalijna, Jan Aart Poorters man van Maria, Delis Jan Peters van den Acker man van Jenneke en Jacob Eijmberts van Kessel man van Arike alle vier dochters van genoemde Frans en Geeritje – huis onder de Borne opt Oetelaar
Datering: 7 april 1722


Voor meer informatie: bertho@derikx.com