man‎Jan Gijsberts "den jongen" van den Bogaert‏‎
Geboren ‎± 1591
[tekst]
Bij doop zoon Lucas en dochter Adriana genoemd als junior/juniores.

Zie akte 32 van 17.9.1620: Leeftijd 30j dus geboren rond 1590.
Zie akte 190 van 6.5.1638: Leeftijd 45k dus geboren rond 1593

ABT 1591

Doopgetuigen:
Gijsbert: Joannes Gisberti van den Boogaert & Aleijdis Emberti Henrici Voets
Handrick: Gisberta Henrici Henrici Emberti Voets & Guilhelmus Guilhelmi van Vlymen
Adriana: Joannes Simonis & Joanna Theodorici van Kessel
Lucas: Matthias Ruthgeri van Heeswijck & Maria Theodorici Henrici Voets
Eijmbert: Petra vrouw van Adrianus Emberti & Bartholomeus Bartholomei Rijckerts
Maria: Elisabeth Joannis Gerardi & Gooswinus Joannis Guilielmi
Willem: Adrianus Bartholomei & Maria Guelmi Bogart

Zie akte 232 van 24.3.1637. De jonge wordt momboir van de kids van de oude. Zij zijn dus familie.
Twee opties - broer of oom.
Jan Gijsberts vd B. den Oude zit al in de database. Er zit geen tweede Jan in dat gezin.
Dus is deze Jan waarschijnlijk de van van Gijsbert, de broer van Jan Gijsberts vd B. den Oude.

Zie ook cijnsboek helmond Fiche 483, blz. 2, folio 221. Verwijst mogelijk naar vader Gijsbert Gijsberts en moeder Tunisken. Enige kind!

Begraven ‎4 sep 1641 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Genoemd in akte 230 van 12.4.1641: "Jan Gijsberts van den Boogart en Adriaen zoon van Mathijs Willems avn Herethum hebben een akkoord gesloten"
Deling akte 222 van 20.3.1648

Mogelijk:
Enige optie in index.
Jan Gijsberts vd B den ouden is overleden voor 24.3.1637. (Zie akte 232).

BHIC:
Overledene Joannes Gisberti van den Bogaert
Datum begraven 04-09-1641
Plaats Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 03v15
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek
4 / 222
1455_002_004.jpg
"4 ??? sepultus est Johannis Gisberti vanden bogart"

[Tekst]
Heeft waarschijnlijk meer kids gehad. TODO Zie notitie diversen.

!!!
TWEE KIDS KOMEN TERUG IN DE STAMBOOM: HANRICK EN ADRIANA
!!!

LEEFTIJD DE JONGE: 30j dus geboren rond 1590
https://proxy.archieven.nl/235/826C722D544241E1AABC47BBCA4BEF89
5122.87 Index schepenprotocol Schijndel (5122.87)
32 Jan Gijsbertss. van den Bogaert de Jonge en 30 jaar oud en ...
Datering: 17.9.1620

https://proxy.archieven.nl/235/BB666E9CD68248F18C0D490673798D2A
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
159 ... Jan Gijsberts van den Bogart man van Mariken dochter Henrick Eijmbert Voets, testes ...
Datering: 1623-1626

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
https://proxy.archieven.nl/235/632089B7DE694A5F95FEA214B3857958
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
158 Eijmbert soone Hanrick Eijmbert Voets ende Peter Hanricx man van Margriet dochter Henrick Eijmbertss. vs., Henrick Joost Pennincx, Jan Cornelis woonende tot Sint Oedenrode, Claes Dirick Smolleners, Willem Hanrick Laurenss., vijff medeerfgenamen nl. Hanrick Jan Dirick kynderen Henrick Eijmberts ende Arien Eijmers man van Emken ende Jan Gijsbers van den Bogart man van Mariken dochteren Henrick Eijmbers
Datering: 1623-1626

JONGE EN OUDE - JONGE MOMBOIR OVER KIDS DE OUDE.
https://proxy.archieven.nl/235/7D91A38C141949CA88E79E6DAE9EC7C4
5122.71 Index schepenprotocol Schijndel (5122.71)
232 Jan Gijberts van den Boogart de Jonge en Dirck Dircx van Kessel en Peeter Lamberts van den Vorstenbosch voogden over Peeterken dochter van Jan Peeters van den Vorstenbosch minderjarige kinderen nagelaten weduwe van wijlen Jan Gijsberts van den Boogart d’Aude met een scheiding en deling waarin o.a. genoemd worden in Lobbenhoefve, het Convent van de Predicheeren, de Pastorijecampen van Heeswijk, gesmette bomen
Datering: 24.3.1637

LEEFTIJD: 45j - dus geboren rond 1593
https://proxy.archieven.nl/235/7AF4E8F9549B45B086700B4DB07BFF60
5122.88 Index schepenprotocol Schijndel (5122.88)
190 Hendrick Smits en Meus Meus Rijckarts schepenen certificeren dat voor hen is gecompareerd Henrick Henrick Voets oud 51 jaar en Jan Henrick Voets oud 45 jaar, Henrick Janssen van Dijck oud 54 jaar, Jan Verhoeven oud 64 jaar en Jan Gijsberts van den Boogart oud 46 jaar met een verklaring over een zekere eikenboom die door Dirck is omgekapt en gestaan heeft onder het Lutteleijnde omtrent de heide bij het erf van Dirck en dat van de kinderen Dielis Rutthen buiten de 80 voeten welke eikenboom zo’n 26 jaren oud was
Datering: 6.5.1638

DELING ECHTGENOTE
https://proxy.archieven.nl/235/259508BAAB134189A3026BD679FDDA8E
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
20 Dirck zoon van Henrick Eijmbert Voets en Jan Gijsberts van den Boogart als man van Marijken dochter van Hendrick Eijmbert Voets met een scheiding en deling van goederen o.a. land onder tLutteeijnde aen de Heijde, met last tot onderhoud van het hekwerk met slot, posten en ijzerwerk, 4 lop. land ter plaatse
Datering: 28.3.1639

VADER ECHTGNOTE:
https://proxy.archieven.nl/235/F25002DB986748349F5C31BF72B3C0BF
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
230 Jan Hendrick Voets vader van Henrick Marijken Jenneken en Lijntgen verwekt bij Catarina zijn 1è vrouw dochter van Mathijs Willems van Herethum, Hendrick Hendrick Voets en Peter Mathijs van Herethun momboiren over de de kinderen van Jan Hendricx& Catarina, Hendrick zoon van Jan Hendricx , Jan Gijsberts van den Boogart en Adriaen zoon van Mathijs Willems avn Herethum hebben een akkoord gesloten betreffende de goederen van Jan Hendricx en zijn kinderen aanvertsorven bij wijlen Mathijs Willems van Herethum en Heijlken zijn vrouw dochter van Adriaen Peeters met de nodige condities met in de marge een notitie dd. 8 april 1654, Adriaentje geestelijke dochter int klooster te Peer - scan 365-369 – meerdere condities behorend bij 362
Datering: 12.4.1641

ANDER PAAR IN ZELFDE TIJDVAK:
Joannes Gisberti van den Bogert x Petra Joannis Petri op 03-03-1615 - ZIE AKTE 232 Peeterken Jan Peeters van den Vorstenbosch x DEN OUDEN
.
https://proxy.archieven.nl/235/90D1C5617078442A8302226F04C1AC2D
5122.73 Index schepenprotocol Schijndel (5122.73)
Schepenakte
21 Jan Lambert Claes man van Peeterken weduwe van Jan Gijsberts van den Bogart ‘gedurende sijnen houwelijck nu tot vijf distincte reijsen toe van de selve sijne voors. huijsvrouwe ende haer kijnderen verwekct byden voors. Jannen Gijsberts van den Boogart is ewech gegaen ende daer af gaen ...
Datering: 5.3.1644

https://proxy.archieven.nl/235/ACF8D6B055CC42D0B605C1268F565DC8
44 ... heeft verkocht Marijken weduwe wijlen Jan Gijsberts van den Boogart 2 lop. genoemd den Crommenacker onder tWijbosch
Datering: 28.4.1644

DELING
Jan Gijsberts van den Boogart x Marijken Hendrick Embert Voets
- Hendrick
- Arijken x Sijmon Lucas Habraecken
- Lucas (minderjarig)
- Embert (minderjarig)
- Willem (minderjarig)
- Marijken (minderjarig)
https://proxy.archieven.nl/235/71FA63FDE4AB466295D7CBD3F7658E93
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
222 Hendrick zoon van Jan Gijsberts van den Boogart verwekt bij Marijken dochter van Hendrick Embert Voets, Sijmon Lucas Habraecken man van Arijken dochter van Jan Gijsberts & Marijken, Gijsbert Willems van den Boogart en Jan Hendrick Voets momboiren van Lucas Embert Willem ende Marijken minderjarige kinderen van Jan Gijsberts & Marijken met een scheiding en deling van goederen ...
Datering: 20.3.1648

Jan Gijsberts van den Boogaert x Marijken Handrick Voets
- Handrick
- Aryken x Symon Luycas Jans
- Eymbert
https://proxy.archieven.nl/235/5973011F2EC047ACAFBAFC0471D4E4F9
5122.77 Index schepenprotocol Schijndel (5122.77)
46 Handrick zoon van Jan Gijsberts van den Boogaert verwekt bij Marijken dochter van Handrick Voets, Symon Luycas Jans man van Aryken dochter van Jan Gijsberts & Marijken, hebben verkocht Eymbert zoon van Jan Gijsberts van den Boogaert hun broer, huis esthuis hof boomgaard en land onder tLutteleijnde naast het erf van jan Hendricx van den Vorstenbos, idem land ter plaatse, hooiland onder tWijbosch, cijns aan de Heer van Helmond
Datering: z.d. [1653]

Onderstaande ake geeft:
Jan Gijsberts van den Boogart <==== DEZE PERSOON want zie dochter Aryken x S.L. Habraken!
- Handrick
- Willem
- Aryken x Symon Luycas Habraecken
Jan Seberts
- Metgen x Jan Handrick Willems van Herethum (zoon Gijsbert)
-- Gijsbert
-- Willem (Adriaen Goirts Verhaegen voor)
Jan Gijsberts van den Boogart den Ouden <==== DEN OUDEN
- Maryken
- Gijsbert
- Metgen x Anthonis Willem Jacobs
- Emken x Jan Anthonis Dielissen
- Heesken x Jan Lambert Reijnders van der Haegen
- Jenneken x Reijnder Laurens Janssen
- Handrick (overleden)
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.81&minr=17375430&miview=ldt
68 Handrick en Willem zonen van Jan Gijsberts van den Boogart, Symon Luycas Habraecken man van Aryken dochter van Jan Gijsberts van den Boogart, Gijsbert zoon van Jan Handrick Willems van Herethum verwekt bij Metgen dochter van Jan Seberts, Adriaen Goirts Verhaegen mede voor Willem zoon van Jan Handricx en Metgen, Maryken dochter van Jan Gijsberts van den Boogart den Ouden, Gijsbert zoon van Jan Gijsberts van den Boogart, Anthonis Willem Jacobs man van Metgen, Jan Anthonis Dielissen man van Emken, Jan Lambert Reijnders van der Haegen man van Heesken, Reijnder Laurens Janssen man van Jenneken allen dochters van Jan Gijsberts, mede in naam van Handrick Jan Gijsberts hun overleden broer allen testamentaire erfgenamen van wijlen Dirck Dircx van Kessel hebben getransporteerd aan Maryken weduwe van Anthonis Handrick Vuchts zijn gerechte portie van een casteeltien oft sleutien [vgl. slotje Bogaard] schuur esthuis schop en landerijen 10 lop., Handrick Jan de Meulder, Jan Delis Spierincx, metlast aan de vicaris te Schijndel
Datering:
25.11.1666
Plaats: Schijndel

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379261&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 483, blz. 2, folio 221
Datering: 1585/1642
Transcriptie:
Henrick soon Jan Gijsberts vanden Bogart <== Zoon Henrick
Merike weduwe ende 6 kijnderen <== Echtgenote Marijken H.E. Voets
Jan Gijsberts vanden Bogart aent Wijbos <== Deze Jan Gijsberts vd B.
Tunnisken weduwe mit een kijndt Gijsbert Gijsberts vanden Bogart <== Moeder Antonia en vader G.G. vd B. -- NB !!! "mit een kijndt" - dus maar 1 kind???
III stuivers
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

Gehuwd (religieus) ‎26 nov 1616 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Paar genoemd in akte 125 van 2 maart 1611 in notitie bij vader bruid: "Jan Gijsberts van den Bogart man van Marijken dochter van Henrick Eijmbertss"

Paar genoemd in akte 124 van 20-11-1675 in notitie bij broer Henrick Henrici Voets: "Willem soone Jan Gijsberts vanden Boogaert verweckt bij Marijken dochtere Handrick Eijmbert Voets, Sijmon Lucas van Haebraecken man van Arijken dochtere Jan Gijsberts vanden Bogaert ende Marijken Handrick Voets voors. die voors Willem ende Sijmon hen sterck maeckende voorde 6 kijnderen van wijlen Handrick soone Jan Gijsberts vanden Boogaert ende Marijken Handrick Voets voors"

BHIC:
Bruidegom Joannes Ghisberti van den Bogaert
Bruid Maria Henrici Emberti Voets
Getuige Valerius N.N.
Diversen: dominus
Getuige Joannes Joannis Geruwen
Getuige Petrus Mathiae
Diversen: Magister
Datum huwelijk 26-11-1616
Plaats huwelijk Schijndel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 26-11-1616
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 165r03
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Maria Henricus Eijmbert Voets
Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB)
Schijndel
1604-1627
Trouwen (fig 314)
26 november 1616

Akte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers?sa=%7B%22search_s_inventarisnummer%22:%221%22,%22search_s_archiefnummer%22:%221455%22%7D
Rooms-Katholiek trouwboek 1604-1627 1604-1627
Gemeente Schijndel
Bron:Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1455
Inventarisnummer 1
314 / 350
1455_001_165_R.jpg

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Maria Henricus Eijmbert Voets
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 173 of 818

Akte:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QX-YZRT?cc=2037960&wc=SM4H-C6D%3A1292676104%2C346559401%2C346724202
: 22 August 2014), Rooms Katholiek > Schijndel > Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660 > image 173 of 818; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
26 november 1616
met:

womanMarijken Hendrick Eijmbert Voets‏
Dochter van Henricus Eijmbert "den Jonge" Voets en N.N.‏.

[Tekst]
NATUURLIJKE DOCHTER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.55&minr=13281529&miview=ldt
72 Jan Maessen alias Olysleger, verkoop, Henrick Eymbert Voetss. tot behoeff Meriken synder natuerlicker dochter verweckt by Elisabet dochterw Willem Lamberts, een renthe van 15 gl. , inden hochtyde van Sinte Lucas evangelist, vuyt eenen acker saetlants onder dWijbosch opt Haubraecken gemeyndelyck genoempt het Rullen, Dirck Wouterss., erfgenamen Ghysbert Gerits die Snijder, Jan Symonss., in de marge: betalingsgelofte van Henrick Eymberts uit 1608, ii st. grontchyns aen den Heer van Helnont
Datering: 1582-1584
Plaats: Schijndel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 55
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.66&minr=14230167&miview=ldt
159
... Jan Gijsberts van den Bogart man van Mariken dochter Henrick Eijmbert Voets, ...
Datering: 1623-1626
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213680&miview=ldt
222 Hendrick zoon van Jan Gijsberts van den Boogart verwekt bij Marijken dochter van Hendrick Embert Voets, Sijmon Lucas Habraecken man van Arijken dochter van Jan Gijsberts & Marijken, Gijsbert Willems van den Boogart en Jan Hendrick Voets momboiren van Lucas Embert Willem ende Marijken minderjarige kinderen van Jan Gijsberts & Marijken met een scheiding en deling van goederen ...
Datering: 20.3.1648
Plaats: Schijndel

testamentaire erffgenaemen van wijlen Handrick soone Handrick Eijmbert Voets ende Gijsbertijen dochtere Gijsbert Aerts
Eijmbert Hendrick Voets
- Adriaen
- Adriaen, Dirck, Lambert ende Eijmbert gebroederen
- Handrick
- Marijken x Andries Adriaens van Herethum
- Arijken x Jan Peter Hellincx
Jan Handrick Eijmberts Voets
- Eijmbert
- Jan, Handrick, Jenneken ende Jenneken
Handrick Jan Voets
- Anthonis
- Maria x Jan Daniels vander Aa
Dirck Handrick Voets
- Handrick, Jan ende Adriaen
- Jenneken x Peter Jan Hellincx
-- Handrick, Lenaertgen ende Maria
- Anna x Jan Peter Jans van Nistelrooij
Handrick Eijmberts Voets
- Embken x Adriaen in Velderen
-- Maria x Adriaen Bartholomeeussen van Hauthem
-- Eijmbert (6 kids)
Jan Handrick Voets
- Maria x Frans Aerts van Cromvort
-- Gooijert
-- Francois
Handrick Eijmbert [Joannes] Voets
- Marijken x Jan Gijsberts vanden Boogaert <======
-- Willem
-- Arijken x Sijmon Lucas van Haebraecken
-- Handrick (wijlen, 6 kids)
- Margriet x Peter Handrick Boogarts
-- Marijken x Jasper Jan Costen
-- Arijken x Anthonis Janssen D’Joelen
-- Handricxken x Peter Jans
--- Jan ende Eijmbert
--- Handricxken
--- Anna x Willem Handrick Willems
-- Barbara x Lenaert Jan Pennincx
--- Geertruijt x Aert Jans Bluijssen
--- Handricxken x Dirck Janssen Cuijten
--- Gerart
--- Johannes Wilhelmus
--- Peter
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.29&minr=12725049&miview=ldt
7341.29 Index schepenprotocol Geffen (7341.29)
124 Adriaen Eijmbert Voets, Sijmon Lucas Haebraecken ende Anthonis Janssen d’Joelen als vollen macht hebbende van Adriaen, Dirck, Lambert ende Eijmbert gebroederen soonen wijlen Eijmbert Hendrick Voets, mede namens Handrick soone Eijmbert Handrick Voets hennen broeder, ende voor Andries Adriaens van Herethum als man van Marijken dochtere Eijmbert Voets voors. hennen swaeger; Jan Peter Hellincx man van Arijken dochtere Eijmbert Voets voors, Eijmbert soone Jan Handrick Eijmberts Voets soor voor hem selven als mede voor Jan, Handrick, Jenneken ende Jenneken sijne susteren, Anthonis soone Handrick Jan Voets mede voor Jan Daniels vander Aa als man van Maria dochtere handrick Jan Voets voors sijnen swaeger, Handrick, Jan ende Adriaen kinderen Dirck Handrick Voets mede voor Handrick, Lenaertgen ende Maria kijnderen Peter Jan Hellincx verweckt bij Jenneken dochtere Dirck Handrick Voets voors, Jan Peter Jans van Nistelrooij als man van Anna dochtere Dirck Voets voors, die voors. Handrick, Jan ende Adriaen hen alnoch sterck maeckende voro Adriaen Bartholomeeussen van Hauthem man van Maria dochtere Adriaen in Velderen verweckt bij Embken dochter Handrick Eijmberts Voets, ende alnoch voor de 6 kijnderen van Eijmbert soone Adriaen in Velderenende Embkens voors, Gooijert soone Frans Aerts van Cromvort verweckt bij Maria dochtere Jan Handrick Voets voors, mede voor Francois sijnen broeder, Willem soone Jan Gijsberts vanden Boogaert verweckt bij Marijken dochtere Handrick Eijmbert Voets, Sijmon Lucas van Haebraecken man van Arijken dochtere Jan Gijsberts vanden Bogaert ende Marijken Handrick Voets voors. die voors Willem ende Sijmon hen sterck maeckende voorde 6 kijnderen van wijlen Handrick soone Jan Gijsberts vanden Boogaert ende Marijken Handrick Voets voors, Jasper Jan Costen als man van Marijken dochtere Peter Handrick Boogarts verweckt bij Margriet dochtere Handrick Eijmbert Voets, Anthonis Janssen D’Joelen man van Arijken dochtere Peters ende Margriets voors, Jan ende Eijmbert
Vervolg:
soonen wijlen Peter Jans verweckt bij Handricxken dochtere Peter Bogaerts ende Margriet Handrick Voets voors ende Handricxken henne susteren, Willem Handrick Willems man van Anna dochtere Peter Jans ende Handricxken voors, Aert Jans Bluijssen man van Geertruijt dochtere Lenaert Jan Pennincx verweckt bij Barbara dochtere Peter Boogaerts ende Margriets voors, Dirck Janssen Cuijten man van Handricxken dochtere Lenarts ende Barbara voors mede voor Gerart soone Lenarts ende Barbara voors, Jan Pauwels van Gogh als hem sterck maeckende voor Johannes Wilhelmus soone Lenaerts ende Barbara voors, mitsgaders Peter soone Lenaert Pennincx ende Barbara voorseijt; in dier qualiteijt testamentaire erffgenaemen van wijlen Handrick soone Handrick Eijmbert Voets ende Gijsbertijen dochtere Gijsbert Aerts desselffs Handrickx gewesene huijsvrouw gepasseert voor Jan Jans vander Haegen ende Jan Mathijssen van Guelijck schepenen van Schijndel d.d. 14-11-1675, onderteeckent Petrus Griensven secretaris; hebbeneen gerecht achtste part in een campken weijlants groot 2 mergen 2 hont in Geffen ter plaetsche inden weijvree, belendingen: oost st. Dimphna altaer geweest alhier inder kercke; zuid Wouter Adriaen Coolen; west Jan Gijsberts Jongers met meer anderen; noord Aert Jacob Aerts tot Nuijlant; den 40en penninck tot 1 gulden 10 stuijvers betaelt; vercoft aen Jan Dirckx Voets woonende tot Schijndel. ...
Datering: 20-11-1675
Geffen

Kinderen:

1.
man‎Gijsbert Jan Gijsberts van den Bogaert‏‎
Gedoopt ‎2 nov 1618 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
NIET Genoemd in akte 222 van 20.3.1648 bij Erfdeling

BHIC:
Dopeling Gisbertus van den Boogaert
Vader Joannes Gisberti van den Boogaert
Diversen: den jongen <==== Vader is den jongen - dus kind van dit paar.
Getuige Joannes Gisberti van den Boogaert & Aleijdis Emberti Henrici Voets
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 02-11-1618
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden: Gedoopt in de cathedraal van Sint-Jan in 's-Hertogenbosch.
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 92v
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek

2.
manHandrick Jan Gijsberts van den Bogaert‏
Gedoopt ‎27 nov 1622 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Zie akte 125 van 25-1-1653: Leeftijd 30 - dus geboren rond 1623.
Zie akte 145 van 12-3-1653: Leeftijd 30 - dus geboren rond 1623.
Zie akte 38 van 30-4-1664: Leeftijd 42 - dus geboren rond 1624

ABT1623

Waarom:
- Zie akte 124 van 20-11-1675: " ... sterck maeckende voorde 6 kijnderen van wijlen Handrick soone Jan Gijsberts vanden Boogaert ende Marijken Handrick Voets ... "
Referentie naar 'de 6 kinderen' - deze 6 komen ook terug in de cijnsregisters.
- Doopgetuige 'Adrianus Henrici Voets' is mogelijk broer van moeder.
- Doopgetuige "Adriana Sijmonis Lucas" is zus Adriana.
- Broer Lucas doopgetuige.

BHIC:
Dopeling Henricus van den Bogaert
Vader Joannis van den Bogaert
Getuige Gisberta Henrici Henrici Emberti Voets & Guilhelmus Guilhelmi van Vlymen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 27-11-1622
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 118r
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek

Doopgetuigen:
Jan: Ida Dirick Pennincx & Lucas Joannis van den Bogart
Maria: Maria Joachimi & Joannes Henrici Emberti
Gijsbert: Joannes Joannis Verwetering & Catharina Gisberti Guilhelmi
Jan: Arnoldus Joannis & Maria Theodori Eijmberti
Hester: Henricus Vercuijlen & Adriana Sijmonis Lucas
Antonius: Adrianus Henrici Voets & Catharina Willems & Maria Jacobs
Lucas: Jan Jan Aertsen & Aelke van den Bogaert

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Henricus Joannes Gijsbertus van den Bogaert
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 125 of 818

Overleden ‎7 jan 1675 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Zie akte 131 van 14.1.1675. Overleden 7 januari.

Niet gevonden in index BHIC (Jun2021).

Niet gevonden in fiches familysearch bij Bogert.
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-586G?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 1098 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
‎, ongeveer 52 jaar
[Tekst]
https://proxy.archieven.nl/235/71FA63FDE4AB466295D7CBD3F7658E93
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
222 Hendrick zoon van Jan Gijsberts van den Boogart verwekt bij Marijken dochter van Hendrick Embert Voets, Sijmon Lucas Habraecken man van Arijken dochter van Jan Gijsberts & Marijken, Gijsbert Willems van den Boogart en Jan Hendrick Voets momboiren van Lucas Embert Willem ende Marijken minderjarige kinderen van Jan Gijsberts & Marijken met een scheiding en deling van goederen ...
Datering: 20.3.1648

LEEFTIJD:
https://proxy.archieven.nl/235/536EAAE0E62C4F2E9D95A07213EDA64E
5116.13 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.13)
125 Handrick Anthonis Janssen (32) wachtmeester en Handrick Janssen van den Bogaert (30) uit Schijndel met een verklaring over de ordonnantie van de schepenen met betrekking tot de wachtmeesters. Getuigen: Jan Erberts Beeckx en Jan Anthonis Voets.
Datering: 25-1-1653

LEEFTIJD:
https://proxy.archieven.nl/235/44981155D4C947B59236375CC632D212
5116.13 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.13)
145 Habdrick Janssen van den Bogaert (30) hopkoper uit Schijndel met verklaring ten behoeve van Geerlingh Janssen van den Gruenendael ...
Datering: 12-3-1653

SCHEPEN
https://proxy.archieven.nl/235/F41B1084F0D84AF4A4D9EEA9613F9FAB
5122.77 Index schepenprotocol Schijndel (5122.77)
216 Handrick Jan Gijsberts van den Boogaert en Handrick Gijsberts Smits als ook Adriaen Aertsen van Dinther hebben aan handen van Jonker Jacob Aelbert Proeningh van Deventher stadhouder alhier de eed afgelegd ter bediening van het schepenambt volgens het formulier van de Staten Generaal
Datering: 28.10.1655

SCHEPEN
https://proxy.archieven.nl/235/9CA61667F2AF45C6ADBC72CCD8FAAEBD
5122.79 Index schepenprotocol Schijndel (5122.79)
268 lijst van de schepenen per 21 oktober 1657 ... Handrick Jan Gijsberts van den Bogaert en Jan Jacopssen van Middelrode ...
Datering: 1657, 1658

HANDRICXKEN JAN DIRCX VAN VEGHEL
https://proxy.archieven.nl/235/07E8D899E4784D14B9D1ACEEF3EB5F72
5122.79 Index schepenprotocol Schijndel (5122.79)
51 ... en voorts worden genoemd Handrick Jan Gijsberts van den Boogaert man van Handricxken dochter van Jan Dircx van Veghel
Datering: 17.4.1659

HANDRICXKEN JAN AERTS
Handrick Jan Gijsberts van den Bogaert man van Handricxken dochter van Jan Aerts & Heesken in een 2e huwelijk verwekt
.
https://proxy.archieven.nl/235/F21D9D9481C44544AC8F219F61F4C4F2
5122.79 Index schepenprotocol Schijndel (5122.79)
18 Handrick Aertss. Vercuijlen man van Anneken dochter van Handrick Willems verwekt bij Heesken, Handrick Jan Gijsberts van den Bogaert man van Handricxken dochter van Jan Aerts & Heesken in een 2e huwelijk verwekt , Aert meerderjarige zoon van Jan& Heesken, Jan Janss. Verweteringe en Aert Gerits van de Ven, Jan en Anthonis ook zonen van Jan & Heesken, met een scheiding en deling met verwijzing naar een testament gepasseerd voor notaris N. van Nyehoff te ’s-Hertogenbosch dd. 14 mei 1650 met o.a. huis hof schop esthuis boomgaard en landerijen 7 lop. in Wijbosch, land ter plaatse, hooibeemd den Crommenbempt, hooiland op de Steeghde genoemd den Crijnscamp. met last aan het Convent van de Cruijsbroeders in ’s-Hertogenbosch, cijns int boek van Helmond, land onder tWijbosch, een akker genoemd den Hoogenacker in de Hulsebraeck, den Crommenbempt, hooiland op de Steeghde, 15 eikenbomen gesmet met twee smetten in Reijndersdijck, huis en esthuis onder tWijbosch, met last van een mauwer rogge aan de pastoor van Herpen, Mr. Nicolaes van der Haegen als belending, hooiland in de Beemde, met in de marge een notitie dd. 25 februari 1679, het half Puthorstken, met last aan rentmeester Schuijl, twee akkers onder Wijbosch, land in den Erdenborch,cijns int boek van Heeswijk, land in de Hulsebraeck, land den Witacker, idem land in den Erdenborch ondertekend door secretaris J.Schoonhoven
Datering: 17.4.1659

ECHTGENOTE:
Handrick Jan Gijsberts van den Boogart x Aeltien Jacob Pennincx
- Jan (minderjarig)
https://proxy.archieven.nl/235/25177E91DBA34588A269707A04A4B0BF
5122.79 Index schepenprotocol Schijndel (5122.79)
224 Jacob Jan Pennincx weduwnaar van wijlen Willemken zijn vrouw dochter van Peeter Willems van Dinter als ook Handrick Jan Gijsberts van den Boogart als vader van zijn minderjarige zoon Jan verwekt bij Aeltien zijn vrouw dochter van Jacob Pennincx& Willemken, Hendrick van den Boogart en Dirck Jan Pennincx momboiren hebben verkocht Handrick Janssen van der Cuijlen een akker onder Elschot, met last aan de Susteren van Orthen, aan rentmeester Schuijl, aan de Heer van Helmond
Datering: 18.1.1662

BORGMEESTER
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16201638&miview=ldt
5116.14 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.14)
225 Handrick Jan Gijsberts van den Bogaert; Jan Henricx van den Vorstenbosch; Peter Hendrickx van Vechel; Reijnder Anthonis Voets, de laatst afgegane borgemeesters van Schijndel met een verklaring t.b.v. de schepenen en regeerders van Schijndel, ...
Datering: 24-3-1662

SCHEPEN
https://proxy.archieven.nl/235/0D8182E81465493BB7CFC7FC707A4417
5122.90 Index schepenprotocol Schijndel (5122.90)
6 Handrick Janssen van den Boogarrt en Jan Matijs van Gulick schepenen certificeren dat ...
Datering: 1.2.1664

LEEFTIJD - geboren rond 1624
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.15&minr=18510648&miview=ldt
5116.15 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.15)
38 ... en Handrick Jan Gijsberts van den Bogaert (42) schepen van Schijndel allen inwoners van Schijndel met een verklaring ...
Datering: 30-4-1664

Hanrick Janssen van den Boogart x Aeltien Jacob Jan Pennincx
- Jan
https://proxy.archieven.nl/235/CA6CAD1D95A845B2851F32950378B848
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
256 Jan meerjarige zoon van Hanrick Janssen van den Boogart verwekt bij Aeltien gewezen huisvrouw dochter van Jacob Jan Pennincx en Dirck Jan Pennincx hebben het erfrecht van een huis hof en boomgaard en land onder Elschot en getransporteerd aan Hanrick Janssen van den Boogart, met last aan de H.Geest van Schijndel, aan Lambert Goossens van Geffen binnen Den Bosch, aan Goyart Migielse van den Ancker [dubieus] binnen Den Bosch
Datering: 30.7.1674

OVERLEDEN 7 JANUARI
https://proxy.archieven.nl/235/F5E94C9B022844C8A2BA6204DBFED5A7
5122.90 Index schepenprotocol Schijndel (5122.90)
131 Bovengenoemde schepenen verklaren dat Handrick van den Boogart en Jan Jan Rutten op 6 januari van dit jaar uit het leger of herfstkwartier [dubieus] te Clostercamp zijn gearriveerd en thuis gekomen te weten die genoemde Handrick gans ziek en krank welke Handrick daags daarna de 7e januari is overleden en ook Jan ziek en krank die nog steeds ziek is en die zijn aan Wilbert Anthonis Smits en Adriaen Anthonissen van de Sande toevetrouwd om op die twee te passen wat zij ook beloofden te doen enhebben 30 gl. daarvoor ontvangen
Datering: 14.1.1675

ZOON JAN
https://proxy.archieven.nl/235/61B463A6881E4AEFAD17EDCBA4772EE2
5122.90 Index schepenprotocol Schijndel (5122.90)
141 ... die verklaart dat hij in pachting heeft gehad en gebruikt twee stukken land toebehoord hebbende aan Handrick de zoon van Jan Gijsbert van den Boogart te leen en nu op Jan de zoon van Handrick voorschreven ter plaatse ...
Datering: 22.7.1675

OUDERLIJK GEZIN - VANWEGE REFERENTE NAAR 6 KIDS. Dit komt terug in meerdere entries van het cijnsregister.
Jan Gijsberts vanden Boogaert x Marijken Handrick Eijmbert Voets
- Willem
- Arijken x Sijmon Lucas van Haebraecken
- Handrick (wijlen - 6 kids)
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.29&minr=12725049&miview=ldt
7341.29 Index schepenprotocol Geffen (7341.29)
124 ... Willem soone Jan Gijsberts vanden Boogaert verweckt bij Marijken dochtere Handrick Eijmbert Voets, Sijmon Lucas van Haebraecken man van Arijken dochtere Jan Gijsberts vanden Bogaert ende Marijken Handrick Voets voors. die voors Willem ende Sijmon hen sterck maeckende voorde 6 kijnderen van wijlen Handrick soone Jan Gijsberts vanden Boogaert ende Marijken Handrick Voets voors, ...
Datering: 20-11-1675
Ook
https://proxy.archieven.nl/235/D912AB1F6AE0478F9A5C7208FEC029DB

HANDRICXKEN WEDUWE
https://proxy.archieven.nl/235/E1F998D70F114E5695597C2492A891BC
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
314 Corstiaen Jan Peters met een betalingsgelofte aan Handricxken weduwe van Handrick Janssen van den Boogart met in de marge een notitie dd. 20 april 1677
Datering: 4.2.1676

HANDERSKEN WEDUWE
https://proxy.archieven.nl/235/6485F18CC27D4967B3EAC8B26EFF1C13
7637.4 Index Notarieel protocol Sint-Oedenrode (7637.4)
140 Jan Huijbert Spierinckxs inwoonder tot Schijndel welcke bekent schuldich te wesen aen Handerken weduwe Hendrick Jan Gijsberts vanden Bogaert ter somme van twee hondert vijftich guldens. ...
Datering: 27 october 1676
Ook
https://proxy.archieven.nl/235/E1F998D70F114E5695597C2492A891BC

DELING
https://proxy.archieven.nl/235/1612FEE4B40D465DB6BFF65247A51DB1
5122.83 Index schepenprotocol Schijndel (5122.83)
196 Deling tussen de kinderen Hendrik van den Boogert
Datering: 1677-1681

CIJNSREGISTER.
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379705&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 495, blz. 4, folio 221 v
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
Jan soone Hendrick Jan Gijsberts vanden Bogart
de weduwe ende 6 kijnderen Hendrick Jan Gijsberts vanden Bogart
Henrick soon Jan Gijsberts vanden Bogart VIII denarii novi
den selvenII denarii ort veteri
den selveII denarii ort veteri
den selven III denarii veteri
III stuivers
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

3.
womanAdriana Jan Gijsberts "Arijken" van den Bogaert‏
Gedoopt ‎19 jan 1625 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Geboren voor 1647-21=1626

Getuigen:
Lucas: Christianus Anthonii & Aleijdis Emberti
Maria: Gisberta Henrici Emberti & Petrus Bogarts uit Dinther
Joanna: Elisabetha Joannis Henrici & Lambertus Henrici
Joanna: Emerentiana Wilhelmi a pomario & Hugo Joannis
Gisbertus: Joanna Lamberti Sijmonis & Henricus Eijmberti
Margareta: Catharina Gisberti & Joannes Pauli
Anna: Joannes Joannis & Aleijdis Guilhelmi
Joannes: Joannes Adriani Willems & Mechtildis Joannis Antonii & Joanna Joannis Willems

Genoemd in akte 222 van 20.3.1648: Erfdeling.

BHIC:
Dopeling Adriana van den Boogert
Vader Joannis Gisberti van den Boogert
Getuige Joannes Simonis & Joanna Theodorici van Kessel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 19-01-1625
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 130r
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Adriana Joannes Gijsbertus van den Bogaert??
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 137 of 818
19 januari 1625
Vader = juniores <===

Overleden ‎1694 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Maakt testament akte 35 van 26 januari 1694.
Erfdeling akte 84 van 27 april 1694.

1694

Niet in index BHIC (Jan2021).
‎, ongeveer 69 jaar
[Tekst]
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379201&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 482, blz. 5, folio 212 v
Datering:
1585/1642
Transcriptie:
Arike dochter Jan Gijsberts huijsvrouw Simon Lucas een vande 6 kijnderen
Merike weduwe ende 6 kijnderen
Jan Gijsberts vanden Bogart emptor
Die 4 / drie kijnderen van Alken Rut Lamberts van Sochel / anter Rut Lamberts van Sochel mit vijff kijnderen
Meriken dochter Ariaens vander Hagen
II stuivers I ort
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379438&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 486, blz. 7, folio 242 v
Datering:
1585/1642
Transcriptie:
Arike dochter Jan Gijsberts van den Bogart huijsvrou Simon Lucas
Merike weduwe ende 6 kijnderen
Jan Gijsberts van de Bogaert aent Wijbos emptor
Die weduwe Gerit Ricalts uit huijs ende hoff in Wijbos III denarii veteri
II1/2 ort
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 332

4.
man‎Lucas Jan Gijsberts van den Bogaert‏‎
Gedoopt ‎17 jun 1629 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Genoemd in akte 222 van 20.3.1648: Erfdeling - minderjarig.
Dus geboren na 1648-24=1624

BHIC:
Dopeling Lucas Joannis van den Boogaert
Vader Joannes van den Boogaert
Diversen: junior <=============
Moeder N.N. N.N.
Getuige Matthias Ruthgeri van Heeswijck & Maria Theodorici Henrici Voets
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 17-06-1629
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 14r04
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek

5.
man‎Eijmbert Jan Gijsberts van den Bogaert‏‎
Gedoopt ‎19 okt 1631 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Genoemd in akte 222 van 20.3.1648: Erfdeling - minderjarig.
Dus geboren na 1648-24=1624

Zie akte 45 van 1653 - meerderjarig.
Dus geboren voor 1653-20=1633

1624-1633

BHIC:
Dopeling Embertus Joannis Gisberti van den Bogaert
Vader Joannes Gisberti van den Bogaert
Moeder N.N. N.N.
Getuige Petra N.N.
Diversen: vrouw van Adrianus Emberti
Getuige Bartholomeus Bartholomei Rijckerts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 19-10-1631
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 27v05
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek

[Tekst]
https://proxy.archieven.nl/235/7D5431948B9D4421BDFF9D3A92A99399
5122.77 Index schepenprotocol Schijndel (5122.77)
45 Eijmbert meerderjarige zoon van Jan Gijsberts van den Boogaert heeft verkocht aan Jan Handrick Voets huis esthuis varkenskooi hof boomgaard en land 12 lop. onder tLutteleijndt int Hermaelen, met last aan de H.Geest binnen Den Bosch, cijns aan JanWillem Martens van Herethum in Schrijvershoeff
Datering: z.d. [1653]

https://proxy.archieven.nl/235/4456BA9BF1BA49EA82AFE807D8C092E7
5122.78 Index schepenprotocol Schijndel (5122.78)
95 Eijmbert meerderjarige zoon van wijlen Jan Gijsberts van den Boogaert heeft verkocht Handrick Jan Handrick Voets land in de Schootschehoefve genoemd het Hasenbroeck
Datering: 27.9.1658

6.
woman‎Maria Jan Gijsberts van den Bogaert‏‎
Gedoopt ‎22 apr 1634 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Genoemd in akte 222 van 20.3.1648: Erfdeling - minderjarig.
Dus geboren na 1648-24=1624

BHIC:
Dopeling Maria Joannis Gisberti van den Bogaert
Vader Joannes Gisberti van den Bogaert
Moeder Maria N.N.
Getuige Elisabeth Joannis Gerardi & Gooswinus Joannis Guilielmi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 22-04-1634
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 44r03
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek

WAAROM NIET DEZE???
MARIA: Joannis Gisberti Boogaert van den vader 15-11-1620 Schijndel DTB doopakte x N.N.
Op 20.3.1648 is zijn dan 27. IS DIT NOG MINDERJARIG? Zie ref akte 222 hierboven.

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Maria Joannes Gijsbertus van den Bogaert??
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke
Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 242 of 818
22 februari 1634

7.
man‎Willem Jan Gijsberts van den Bogaert‏‎
Gedoopt ‎12 okt 1636 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Genoemd in akte 222 van 20.3.1648: Erfdeling - minderjarig.
Genoemd in akte 46 van 31.5.1658 als minderjarig.
Dus geboren na 1658-24=1634

BHIC:
Dopeling Guilielmus Joannis Gisberti Bogaert
Vader Joannes Gisberti Bogaert
Moeder Maria N.N.
Getuige Adrianus Bartholomei & Maria Guelmi Bogart
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 12-10-1636
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 55v07
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Wilhelmus Joannes Gijsbertus van den Bogaert
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke
Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 254 of 818
12 oktober 1636

[Tekst]
MINDERJARIG
https://proxy.archieven.nl/235/7715A20C7BE647D0872FCB4C02E149F1
5122.79 Index schepenprotocol Schijndel (5122.79)
46 Gijsbert Willems van den Bogaert en Jan Handrick Voets momboiren over Willem minderjareige zoon van Jan Gijsberts van den Bogaert verwekt bij Marijken Handrick Voets zijn huisvrouw hebben verkocht Matijs Peeter Wauters land onder tWijbosch opt Haubraecken met in de marge een notitie dd. 1 september 1658 en ze hebben verkocht aan Claes Wauter Peeters land onder tWijbosch in den Heijcamp met in de marge een notitie dd. 27 september 1658
Datering: 31.5.1658

===
MOGELIJK:
TODO: Zie ook diversen.

BHIC:
Bruidegom Wilm Gijsberts van den Bogaert
Bruid Aeldewigis Anthonii Vuchts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 28-11-1659
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 2033r05
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek

Waarom:
- Doopgetuige "Adriana Simons" is zus Adriana
- Zie akte 90 patroniem: Willem Jan Gijsberts vd B.

Kids:
Joannes: Wilhelmus Joannis Bogaert van den vader 02-02-1669 Schijndel DTB doopakte x Aldegundis N.N. - getuigen: Matthias Teunissen & Petronilla Joannis & Adriana Simons
Maria: Wilhelmus Joannis Bogaert van den vader 22-12-1670 Schijndel DTB doopakte x Aldegundis N.N. - getuigen: Henricus Antonii Vuchts & Joanna Janssen van den Bogaert & Elisabetha Theodori van der Heijden
Antonius: Willem Bogaert van den vader 08-05-1672 Schijndel DTB doopakte x Aelke N.N. - getuigen: Gijsbert Willems & Jenneke Thunnis
Wilhelma: Wilhelmus Joannis Bogart van den vader 21-05-1674 Schijndel DTB doopakte x Aldegondis N.N. - getuigen: Anna Willibrordi van Geldrop & Joachimus Bogaerts

PATRONIEM genoemd:
Willem Jan Gijsberts x Aeltien Anthonis Vuchts
https://proxy.archieven.nl/235/260A8585A0FD41EEB91448ABDEF9E24D
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
90 Gijsbert Joost Mathijs Handrick en Jan broers zonen van wijlen Anthonis Handrick Lambert Vuchts verwekt bij Marijken dochter van Gijsbert Anthonis Smits, Willem zoon van Jan Gijsberts van den Boogart man van Aeltien dochter van Anthonis Vuchts & Marijken Smits met een scheiding en deling van goederen ...

DELING
https://proxy.archieven.nl/235/5B41494528434215A6501F1C066EC568
5122.149 Index schepenprotocol Schijndel (5122.149)
154 Deling van goederen onder Jan, Hendrik, Maria en Mech meerderjarige kinderen van Willem van den Boogaert en diens vrouw Aleken Antonis Vuchts, Lambert Jans Verhagen man van Joostjen, Dirk Seger Voets man van Maijken, Huijbert van den Oever man van Antonetta allen dochter svan Willem en Aleken, Jan Hendrik Voets vade ren voogd over Willem zijn minderjarige zoon verwekt bij Anneken dr.v.Willem en Aleken, Jan van den Boogaert o.a. huis in de Houterd
Datering: 1716


Voor meer informatie: bertho@derikx.com