man‎Anthonius Vugts‏‎

[Gebruikersnotities]
GEEN UITSLUITSEL.....

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5120.55&minr=13119230&miview=ldt
283
Erffdeijlinghe tusschen de kijnderen wijlen Henrick Lambert Vuchts.
Lambert,
Anthonis, <========??
Jan ende
Henrick gebroederen,
Merijken ende
Anna henne susteren kijnderen wijlen Henrick Lamberts Vuchts ende Merijken dochtere Anthonis Willemss sijne ijerste huijsvrouwe verwect; hebben met malcanderen aengegaen zeeckere erffscheijdinge ende erffdeijlinge van de goederen, erffven ende gronden hen door doot ende afflijvicheijt vande vors henne ouders hen aenverstorven.
(1) Lambert sone Hendrick Lamberts is te deel gevallen: ...
(2) Merijken dochtere Henrick Lamberts is te deel gevallen: ...
(3) Anneken dochtere henrick Lamberts Vuchts is te deel gevallen:
Datering: 11-1-1635
Pagina: 155v-159r
Plaats: Berlicum
Toegangsnummer: 5120
Inventarisnummer: 55
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Berlicum

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5120.55&minr=13119354&miview=ldt
283a [VERVOLG AKTE]
(4) Henrick sone Henrick Lamberts Vuchts is te deel gevallen ...
(5) Thonis sone Henrick Lambertss Vuchts is te deel gevallen...
(6) Jan sone Henrick Lamberts Vuchts is te deel ...
Datering: 11-1-1635
Pagina: 155v-159r
Plaats: Berlicum
Toegangsnummer: 5120
Inventarisnummer: 55
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Berlicum

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5120.58&minr=13451694&miview=ldt
62
Erffdeijlinghe voor de kinderen ende erffgenamen van Lamb. Henrick Vuchts ende Anneken Arij Joordens verweckt.
Teunis Henrix Vuchts ende Jan Henrick Lamberts Vuchts mombouren van
Teunis Lamberts Vuchts ende Merijcke Lamberts Vuchts nagelaten kinderen wjilen Lambert Henricx Vuchts ende Arijken Joordens samen verweckt ...
(1) Teunis Lambert Vuchts is te deel gevallen.... <======== ?????
(2) Merichge Lamb. Vuchts is te deel gevallen: ...
Datering: 26-10-1652
Pagina: 44v-45v
Plaats: Berlicum
Toegangsnummer: 5120
Inventarisnummer: 58
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Berlicum

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5120.58&minr=13451800&miview=ldt
168 Vernaderinghe.
Jenneken Tijs vande Veerdoncq huijsvrouwe van Teunis Lamberts Vuchts
wonende binnen de heerlijckheijt van Berlicum ende Middelrode als naeste vanden bloede heeft vernaderd een camp weijlandts ....
Datering: 19-5-1656
Pagina: 125v-126r
Plaats: Berlicum
Toegangsnummer: 5120
Inventarisnummer: 58
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Berlicum

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214146&miview=ldt
68
Marijken Hendricx weduwe van wijlen Aerdt Janssen van Helmont in zijn leven schout van Schijndel, met Handrick Lamberts, transporteert Heer Jan haar zoon en haar kindskinderen de goederen haar aangekomen, Heer Jan van Helmont pastoor te Sint Anthonis, Peeter van Griensven en Dirck van Kessel momboiren over de drie minderjarige kinderen van wijlen Hendrick Aertsen van Helmont, Wolfart Idelth licenciaat in de rechten met speciale procuratie hem gegeven via notaris Anthony de Louw op 9 mei 1658 door Christianus van Boxhooren, Dirck Dircx van den Broeck stadhouder der stad Eindhoven en Dirck Willems van den Broeck voogden van de drie minderjarige kinderen van wijlen Walraven van Boxhoorn verwekt bij Jenneken dochter van wijlen Aert Jansen van Helmont , Peeter Gerits Verdussen en Reijnder hendrick Jochems momboiren van de twee minderjarige kinderen van wijlen Mechtelt dochter van Jan Wouter Pennincx verwekt bij wijlen Maijken dochter van Aert van Helmont & Marijken, decreet van heren schepenen tbv de voorschreven minderjarige kinderen dd. 11 juli 1658, hebben verkocht aan Symon Jan Aertssen een stuk land genoemd den Haeck 10 lop. onder tLutteleijnde, cijns aan de Heer van Helmond, cijns aan de Hertog van Brabant, aan de Predikheren binnen Den Bosch, aan Hendrick Gijsberts Smits land onder Delschot, aan Jan Goijert Wouters land int Hermaelen genoemd Vleckershoefken,
aan Marijken weduwe van Anthonis Vuchts dochte rvan Gijsbert Anthonis Smits <=====
huis hof boomgaard en land ca. 20 lop. onder de Borne, met last aan Sr.Hijnsberch, aan Roelof Blommarts, cijns aan de Heer van Boxtel
Datering: 1.8.1658
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 77
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kind:

1.
manHendricus Anthonius Vugts‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.142&minr=11937813&miview=ldt
5122.142 Index schepenprotocol Schijndel (5122.142)
Schepenakte 142
Borgemeesterseed van Symon Luijkas Haubraken, Adriaen Willem van Herentum i.p.v. zijn moeder, Jan Dirx van den Oetelaer in naam van zijn moeder, en Hendrick Antonis Vuchts, die zijn gekozen voor het borgemeesterschap en hebben de eed afgelegd in handen van de officier
Datering: 1685-1690
Pagina: II-155v
Soort akte: Borgemeesterseed
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 142
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.144&minr=11938082&miview=ldt
5122.144 Index schepenprotocol Schijndel (5122.144)
Schepenakte 33
Eedsaflegging van Hendrick Anthonis Vuchts door de vorster gedaagd om voor stadhouder Boor de eed af te komen leggen in verband met het armmeestersambt in Schijndel
Datering: 9 oktober 1697
Pagina: 43v
Soort akte: Eedsaflegging
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 144
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.145&minr=11938234&miview=ldt
5122.145 Index schepenprotocol Schijndel (5122.145)
Schepenakte 80
Momboirseed van Simon Jansse van der Haigen over het kind Heijlken minderjarige dochter van Eijmbert Jansen Vorstenbosch en diens vrouw Helena dochter van Peter Matijssen van Herentum [vgl. Heertum] in plaats van de overleden Hendrick Anthonis Vuchts <================
Datering: 5 januari 1700
Pagina: 125
Soort akte: Momboirschap
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 145
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.146&minr=11938352&miview=ldt
5122.146 Index schepenprotocol Schijndel (5122.146)
Schepenakte 76
Staat en inventaris van Hendrick Antonis Vuchts vander van Antony, Peter en Helena [van slotje Bogaard]
Datering: …..1704
Pagina: 128v
Soort akte: Inventaris
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 146
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.146&minr=11938346&miview=ldt
5122.146 Index schepenprotocol Schijndel (5122.146)
Schepenakte 70
Deling van goederen onder de kinderen van Anthony en Peter zonen van Hendrick Anthonis Vuchts, Jan Anthonis Vuchts en Symon Janssen van der Haigen voogden over Helena minderjarige dochter van Hendrick Vuchts en diens vrouw Catelijn dochte rvan PeterMathijssen van Herentum – o.a. een slotje [= slotje Bogaard van het verhaal Sleutjesspook- lange akte]. zie ook folio 125 verso 8 april 1704
Datering: 2 februari 1704
Pagina: 112
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 146
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.150&minr=11939485&miview=ldt
5122.150 Index schepenprotocol Schijndel (5122.150)
Schepenakte 28
Deling van goederen onder
Mourus Vervoort en
Goverdina (?) Vervoort weduwe van Heijn van Casteren,
Jan van Aker man van Cornelia,
Antony en Peter zonen van Hendrik Vugts,
Catarina dr.v. Joost Vervoort verwekt bij Helena Hendrik Vugts
Datering: 16 of 18 februari 1718
Pagina: 53
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 150
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com