man‎Christianus "Kersten" Ceelen‏‎
Zoon van Marcelis en N.N.‏.
Overleden ‎1 okt 1745 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in testament van vader van eerste bruid. Zie akte 169 van 24.09.1728.
Zie akte 38 van 01-05-1734 testament samen met tweede echtgenote.
Genoemd als weduwnaar in akte 17 van 31-03-1735.

Mogelijk:

https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/3c691457-8236-45b9-82eb-750938e14eb0
Begraven 1740-1760
Gemeente Wanroij
Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1460
Inventarisnummer 2
Page 143 of 159
"i 8bris Christianus Zelen"
1-10-1745

BHIC:
Overledene Christianus Zelen
overleden op 01-10-1745 te Wanroij
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1740-1760, archiefnummer 1460, inventarisnummer 2, blad 72r31
Gemeente: Wanroij
Periode: 1740-1760
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
HERTROUWT:
BROER JAN WORDT MOMBOIR
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7127.1&minr=12629911&miview=ldt
7127.1 Index notarieel protocol Cuijk (7127.1)
Schepenakte 578 Kersten Zeelen, wednr. van Jacomijne Peters, geass. met Peter Jacobs, Niel Jacobs en Jan Zeelen als momb. over zijn vier kinderen, ter eenre en Maria Aben, wed. van Aert Jans, geass. met Geurt Aben, Claes Theunissen en Aert Hendricx,ter andere.
Datering: 30.09.1706
Soort akte: Huwelijkscontract
Plaats: Wanroij
Toegangsnummer: 7127
Inventarisnummer: 1
Bron: Notarissen
Geografische namen: Wanroij

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.546&minr=11332356&miview=ldt
55 Peter Aben bekend op 26 januari 1715 gekocht te hebben van Aab Otten als principaal en Theunis Willems, Wolter Willems, Roeloff Otten en Kersten Zeelen als momboirs over de minderjarige kinderen van genoemde Aab Otten: ....
Datering: 26-01-1715
Soort akte: Schuldbekentenis
Plaats: Mill
.
Soortgelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.546&minr=11332355&miview=ldt

MOMBOIR
https://proxy.archieven.nl/235/58EF8C04D5A54DB7946F004616F637A6
7040.565 Index schepenprotocol Mill (7040.565)
19 Theuniske Jans laatst weduwe van Niel Jans, met Kersten Zeelen, Aart Jans, Peter Jacobs en Peter Theunissen als momboirs verkopen aan meestbiedende meubilair, paard, beesten, hooi en stro. 10 bladzijden boedelbeschrijving incluis kopers. Opbrengst fl. 405:1:8.
Datering: 25-04-1715

ERFGENAMEN JAN NELISSEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.561&minr=11556475&miview=ldt
4 Gerrit Theunissen; Peter Theunisssen; Hendrick Theunissen en Derisken Theunissen; Jan Aerdts en Lijsken Theunissen El.; Christiaen Jacobs, voorheen gehuwd met Allegonda Theunissen; Roeloffsken Jans wv. Albert Theunissen; geassisteerd door Jan JansHermans en voornoemde Gerrit Theunisssen als voogd over haar minderjarige kinderen, alsgelaste van haar in het buitenland verblijvende broer Jan Theunissen; daartoe op 23-09-1723 speciaal geautoriseerd en gemachtigd door Adriaen Baron van Lijnden, Amptman der stad Grave en Land van Cuijk; alsmede Kersten Zeelen en Maria Aben El.; en Jan Peters; allen erfgenamen van wijlen Jan Nelissen; gaan over tot scheiding en deling van de boedel en goederen, nagelaten door Jan Nelissen. Er zijn drie loten gemaakt. ...
Datering: 8-2-1724
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Sint Hubert

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.576&minr=11556677&miview=ldt
42 Opdracht door Geurt Aben wednr. Gerritie Peters, Kersten Zeelen gehuwd met Maria Aben, Jenneke Ebberts wed. Theunis Aben, Peerken Berents wed. Adam Aben, Jan Zelten gehuwd met Maria Aarts Aben, Peter Peters gehuwd met Grietje Aarts Aben, Jan Huijbers gehuwd met Isabella Aarts Aben, Steven Zegers gehuwd met Elisabeth Aarts Aben, Wilbertie Peters wed. Jan Aarts Aben geass. met Hendrik en Jan Peters als hare momboiren Jan Bongarts gehuwd met Catharina Gieben, Jan Kersten gehuwd met Catharina Jacobs en Claes Kersten gehuwd met Wilhelmina Peters, Jan Pauwels gehuwd met Bertje Kerstens, Aab Hendrix gehuwd met Jenneke Kerstens allen vrienden en erfgenamen van Peter Aben en Jeuxken Berents. ....
Datering: 20-11-1729
Pagina: 77
Soort akte: Transport
Plaats: Wanroij
.
Soortgelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.576&minr=11556678&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=745.58&minr=12648203&miview=ldt
745.58 Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.58)
Wilbertje Peters, weduwe van Jan Aerts Aben; Jan Lamers en Maria Aerts Aben, echtelieden, en Peter Peters gehuwd met Grietje Aerts Aben, kinderen en erfgenamen van wijlen Aert Aben en Meeuwsken Martens en uit diens hoofde ieder voor 1/5 part erfgenamen van de goederen van hun grootvader Aeb Teunissen, ter eenre en Kersten Zeelen gehuwd met Maria Aben dochter van Aeb Teunissen en vervolgens alsmede gerechtigd voor 1/5 part en laatstelijk Zeger Zegers, in huwelijk gehad hebbende Anneke Teunissen en Magdalena Teunissen, beiden en tegelijk voor het laatste 1/5 part erfgenaam van de goederen van grootvader, gaan een magescheid aan voor het gerecht van Wanroij 20.01.1730.
Datering: 15.02.1730
Plaats: Wanroij

MOMBOIR
https://proxy.archieven.nl/235/ABF7F5AC9B8348E69C38E943912C82F5
745.58 Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.58)
Teuniske Jans, eerst weduwe van Aert Jans en nu van Niel Jacobs. Tot momboirs waren aangesteld Kersten Zelen en Aart Jans. Laatstgenoemde is onlangs komen te overlijden en in diens plaats wordt Peter Jans verzocht toe te treden om de verkoop van gerede en ongerede goederen mogelijk te maken.
Datering: 18.01.1731

MOMBOIR
https://proxy.archieven.nl/235/1C04F9DBE1F24389B547B4C720625877
7040.577 Index schepenprotocol Wanroij (7040.577)
9 Opdracht door Antonia Jansen wed. Aart Jansen geass. met Kersten Zeelen en Reijn Jansen de Hoog als haar momb. aan de Gereformeerde diaconie te Grave, ...
Datering: 25-3-1734

TESTAMENT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.258&minr=13127691&miview=ldt
38 Schepenen van Wanroij zijn verzocht ten huize van Kersten Zeelen en Maria Aben, echtelieden en troffen daar aan Maria Aben ziek in een leunstoel zittend, verzoekende haar testament op te maken. Legateert aan haar man Kersten Zeelen 150 gulden, haar testatrice aangestorven van haar broer Peter Aben en nu staand tot last van Reijn Peters; Nog een som van 75 gulden, eveneens aangestorven van haar broer Peter Aben en nu staand tot last van Pouwel Willems; nog een som van 25 gulden aan pastoor Henricus Mosters; Item nog een rekening, opgemaakt na het overlijden van testatrices eerste man Aert Jans, d.d. 6-3-1706 en bedragende 232 gulden, die na overlijden van testatrice voor ene helft versterven op haar erfgenamen en voor andere helft versterven op de erfgenamen van haar eerste man Aert Jans. De laatste twee bedragen ( 25+232 gulden) moeten betaald worden uit de vaste goederen, zonder dat haar man Kersten Zeelen daardoor benadeeld of verkort zij. Verklaart testatrice verder zich te houden aan het huwelijkscontract, zoals opgemaakt bij haar laatste huwelijk.
Datering: 01-05-1734
Soort akte: Testament
Plaats: Wanroij

WEDUWNAAR
https://proxy.archieven.nl/235/3AD2D7009A8849C3A779FFFC229C709F
7040.588 Index schepenprotocol Wanroij (7040.588)
17 Op verzoek van Kersten Gerrits, wednr. van Maria Aben, in het openbaar te verkopen haaff en meubilaire goederen. Betreft huisraad, gereedschap, kleding, vee etc. Voor totaalbedrag van f. 337.13.0. Hij tekent voor ontvangst als Kersten Seelen.
Datering: 31-03-1735

https://proxy.archieven.nl/235/1F9136259B5742F1883D05FE5B5B9611
7040.557 Index schepenprotocol Mill (7040.557)
11 Arnoldus Peters, meerderjarig jongman, geassisteerd met zijn vader Peter Aarts ter eenre en Gertruijd Pauwels weduwe van Marcilles Kerstens, geassisteerd met Thijs Geurts, Wijn Adams, Anthonij Pauwels en Peter Geurts, als bloedmomboiren over haardrie minderjarige kinderen ter andere zijde. De goederen van Kersten Ceelen, de grootvader van de kinderen zullen ook op hen versterven.
Datering: 17-11-1742

Gehuwd (religieus) ‎28 apr 1697 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Echtgenoot genoemd in testament van vader van bruid. Zie akte 169 van 24.09.1728 .

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Kersten Ceelen
Bruid Jeucksken Peters Smidts
Datum huwelijk 28-04-1697
Plaats huwelijk Wanroij
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1655-1658, 1696-1723
Plaats Wanroij
Toegangsnr. 1460
Inv.nr. 1


Geen tweede entry gevonden in index BHIC (Jul2022).
(ongeveer 8 jaar gehuwd) met:

womanJacomijn Peters "Jeucksken" Smits‏
Dochter van Peter Jacobs Smits en Maria Jans‏.
Overleden ‎18 dec 1705 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 578 van 30.09.1706. Echtgenoot hertrouwd.

BHIC: OpenArchives
Overledene Jacomijn Kerstens
op 18-12-1705 te Wanroij
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1695-1722, archiefnummer 1460, inventarisnummer 1, blad 66v20
Gemeente: Wanroij
Periode: 1695-1722
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
WEDUWNAAR
https://proxy.archieven.nl/235/D1AD0526B9B84E7B8F194794C3A3FB58
7127.1 Index notarieel protocol Cuijk (7127.1)
52 Kersten Zeelen, wednr. van Jacomijne Peters, geass. met Peter Jacobs, Niel Jacobs en Jan Zeelen als momb. over zijn vier kinderen, ter eenre en Maria Aben, wed. van Aert Jans, geass. met Geurt Aben, Claes Theunissen en Aert Hendricx, ter andere.
Datering: 30.09.1706

ECHTGENOOT HERTROUWD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7127.1&minr=12629911&miview=ldt
578 Kersten Zeelen, wednr. van Jacomijne Peters, geass. met Peter Jacobs, Niel Jacobs en Jan Zeelen als momb. over zijn vier kinderen, ter eenre en Maria Aben, wed. van Aert Jans, geass. met Geurt Aben, Claes Theunissen en Aert Hendricx, ter andere.
Datering: 30.09.1706
Soort akte: Huwelijkscontract
Plaats: Wanroij

TESTAMENT VADER:
https://proxy.archieven.nl/235/B1D54447E8A7479F97C4182A8789D041
7127.7 Index notarieel protocol Cuijk (7127.7)
69 Peter Jacobs, wonende te Wanroij maakt zijn testament en benoemt daarin tot erfgenamen voor een derde deel de vier kinderen van Reijntje Peters, met namen Marija, Alegonda, Jacob en Berber Peters; het tweede derde part gaat aan de vier kinderen van Jacomijna Peters en Kersten Zeelen, met namen Maria, Antonetta, Marcillus en Jenneken Kerstens en het laatste derde part aan Jenneken Peters gehuwd met Jorden Reijnen.
Datering: 24-9-1728

ECHTGENOOT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7127.4&minr=12630081&miview=ldt
169 Peter Jacobs, t.b.v. de kinderen van Reijntje Peters, met name: Merija; Alegonda; Jacob en Berber Peters voor het derde part en de vier kinderen van Jacomijn Peters gehuwd met Kersten Zeelen, met name: Maria; Antonetta; Marcillis en Jenneken, een derde part en het laatste derde part voor Jenneke Peters gehuwd met Jorden Reijnen, of haar kinderen.
Datering: 24.09.1728
Soort akte: Testament
Plaats: Wanroij

Peter Jacobs Smits
- Allegonda Peters x Peter Gerrits van Kempen
- Jacob Peters x Gertruijd Theunissen
- Maria Peters x Egbert Jans
- Jacomijn Peters x Kersten Ceelen (niet genoemd in akte)
-- Maria Kerstens x Thijs Geurts
-- Anthonetta Kerstens x Wijn Adams
-- Marcelis Kerstens en Gertruijd Pauwels (Thijs Geurts, Wijn Adams en Antony Pauwels zijn momb over mindej kids van ..)
- Jenneke Peters x Jorden Reijnen (niet genoemd in akte)
-- Maria Jordens x Jan Willems
-- Cornelis Jordens x Gertruijd Jans
-- Jan Jordens
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.588&minr=11428692&miview=ldt
63 Op verzoek van Peter Gerrits van Kempen gehuwd met Allegonda Peters, Jacob Peters gehuwd met Gertruijd Theunissen, Egbert Jans gehuwd met Maria Peters, Thijs Geurts gehuwd met Maria Kerstens, Wijn Adams gehuwd met Anthonetta Kerstens, Jan Willemsgehuwd met Maria Jordens, Cornelis Jordens gehuwd met Gertruijd Jans, Jan Jordens, Thijs Geurts, Wijn Adams en Antony Pauwels als momb. over de minderjarige kinderen van Marcelis Kerstens en Gertruijd Pauwels, allen erfgen. van Peter Jacobs Smits enzijn huisvrouw, in het openbaar te verkopen slagen gesmet hout. Voor totaalbedrag van f. 124.0.0.
Datering: [1743-1745?]
Soort akte: Openbare verkoop
Plaats: Wanroij

Kinderen:

1.
womanMaria Kerstens Ceelen‏
Gedoopt ‎3 mrt 1698 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Kind Maria Ceelen
Geslacht Vrouw
Datum doop 03-03-1698
Plaats doop Wanroij
Vader Kersten Ceelen
Moeder Jeucksken Peters
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723
Plaats Wanroij
Toegangsnr. 1460
Inv.nr. 1
Religie RK
Diversen Christianus


Akte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/b59332bf-ece0-178d-88a8-33079a41348d
Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723 1655-1723
Gemeente Wanroij
Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1460
Inventarisnummer 1
Page 46 of 155 - 1460_001_023_V.jpg
"ss: Roeloff etten(?) et Anthonia jansen"

BHIC:
Dopeling Maria Ceelen
Vader Kersten Ceelen
Moeder Jeucksken Peters
Getuige Anthonia Jansen & Roeloff Otten
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 03-03-1698
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Wanroij RK Dopen 1667-1784, Trouwen 1760-1803, archiefnummer 1460, BHIC, inventarisnummer 7, blad 28R01
Gemeente: Wanroij
Periode: 1667-1803
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎10 apr 1772 Mill en Sint Hubert, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Maria Kerstens
op 10-04-1772 te Mill en Sint Hubert
weduwe van Matthie Geurdts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Mill en Sint Hubert
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1446, BHIC, inventarisnummer 1
Gemeente: Mill en Sint Hubert
Periode: 1684-1810
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 74 jaar

2.
womanAnthonia Kerstens Ceelen‏
Gedoopt ‎24 mrt 1699 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Kind Anthonia Ceelen
Geslacht Vrouw
Datum doop 24-03-1699
Plaats doop Wanroij
Vader Kersten Ceelen
Moeder Jacoba Peter Smidts
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723
Plaats Wanroij
Toegangsnr. 1460
Inv.nr. 1
Religie RK
Diversen Christianus is Kersten


Akte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/b59332bf-ece0-178d-88a8-33079a41348d
Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723 1655-1723
Gemeente Wanroij
Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1460
Inventarisnummer 1
Page 49 of 155 - 1460_001_025_R.jpg
"ss: Petrus Jacobs et Mechtildis Ceelen"

BHIC:
Dopeling Anthonia Ceelen
Vader Kersten Ceelen
Moeder Jacoba Petri Smits
Getuige Petrus Jacobs & Mechtildis Ceelen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 24-03-1699
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Wanroij RK Dopen 1667-1784, Trouwen 1760-1803, archiefnummer 1460, BHIC, inventarisnummer 7, blad 29R09
Gemeente: Wanroij
Periode: 1667-1803
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎8 aug 1775 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Antonia Kerstens
overleden op 08-08-1775 te Wanroij.
weduwe van Wijnandus Adams
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1760-1811, archiefnummer 1460, inventarisnummer 3, blad 143v22
Gemeente: Wanroij
Periode: 1760-1811
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 76 jaar

3.
manMarcellus Kerstens Ceelen‏
Gedoopt ‎24 aug 1700 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Kind Marcellus Ceelen
Geslacht Man
Datum doop 24-08-1700
Plaats doop Wanroij
Vader Kersten Ceelen
Moeder Jeucksken Peters
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723
Plaats Wanroij
Toegangsnr. 1460
Inv.nr. 1
Religie RK


Vader genoemd in onderstaande akte:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.557&minr=12489745&miview=ldt
7040.557 Index schepenprotocol Mill (7040.557)
Schepenakte 11 Arnoldus Peters, meerderjarig jongman, geassisteerd met zijn vader Peter Aarts ter eenre en Gertruijd Pauwels weduwe van Marcilles Kerstens, geassisteerd met Thijs Geurts, Wijn Adams, Anthonij Pauwels en Peter Geurts, als bloedmomboiren over haar drie minderjarige kinderen ter andere zijde. De goederen van Kersten Ceelen, de grootvader van de kinderen zullen ook op hen versterven.
Datering: 17-11-1742
Pagina: 115 -122
Soort akte: Huwelijkscontract
Plaats: Wanroij
Toegangsnummer: 7040
Inventarisnummer: 557
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Wanroij

Doopgetuigen:
- Maria: paulus willems et maria kerstens
- Petrus: paulus willems et maria kersens
- Petronella: Jacobus Hermens et Maria Peeters
- Hermanus: antonius pouwels et Catharina jacobs
- Hermanus: Christianus Zeele et Catharina Jacobs
- Marcelinus: Christianus Zelles(?) et Antonetta Kerstens

Akte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/b59332bf-ece0-178d-88a8-33079a41348d
Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723 1655-1723
Gemeente Wanroij
Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1460
Inventarisnummer 1
Page 52 of 155 - 1460_001_026_V.jpg
"ss: Jan Ceelen et Reijntjen Peters"

BHIC:
Dopeling Marcellus Ceelen
Vader Kersten Ceelen
Moeder Jeucksken Peters
Getuige Jan Ceelen & Reijntjen Peters
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 24-08-1700
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Wanroij RK Dopen 1667-1784, Trouwen 1760-1803, archiefnummer 1460, BHIC, inventarisnummer 7, blad 31R04
Gemeente: Wanroij
Periode: 1667-1803
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎4 aug 1741 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden voor hertrouwen echtgenote op 25-11-1742
Laatste kind gedoopt op: 31-08-1741

BHIC:
Overledene Marcellinus Kerstens
overleden op 04-08-1741 te Wanroij.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1740-1760, archiefnummer 1460, inventarisnummer 2, blad 71v18
Gemeente: Wanroij
Periode: 1740-1760
Religie: Rooms-Katholiek


Scan:
http://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=%2Fregister%2Fstart%2F0%2F%3Farchiefnummer%3D1460%26inventarisnummer%3D2
Scan 142 van 159
Scannaam: 1460_002_071_V
"4 augti Marcellinus kerstens"

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-1TQ6?cc=2037960&wc=SM4V-RMS%3A346029401%2C346220201%2C349403401
: 22 August 2014), Alle religies > Wanroij > Index, Trouwen 1655-1811 Fiches index, Begraven 1663-1811 > image 2123 of 3080; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Kerstens
Marcellinus
Overlijdensdatum: 4 augustus 1741
Wanroij (2) RK doop- trouw- en doodboek 1724-1760
‎, leeftijd ongeveer 40 jaar
[Gebruikersnotities]
Thijs Geurts gehuwd met Maria Kerstens
Wijn Adams gehuwd met Anthonetta Kerstens
Marcelis Kerstens en Gertruijd Pauwels
.
https://proxy.archieven.nl/235/3B4C0C975BEB4DC8B2E0E5BD4F090124
7040.588 Index schepenprotocol Wanroij (7040.588)
63 Op verzoek van Peter Gerrits van Kempen gehuwd met Allegonda Peters, Jacob Peters gehuwd met Gertruijd Theunissen, Egbert Jans gehuwd met Maria Peters, Thijs Geurts gehuwd met Maria Kerstens, Wijn Adams gehuwd met Anthonetta Kerstens, Jan Willemsgehuwd met Maria Jordens, Cornelis Jordens gehuwd met Gertruijd Jans, Jan Jordens, Thijs Geurts, Wijn Adams en Antony Pauwels als momb. over de minderjarige kinderen van Marcelis Kerstens en Gertruijd Pauwels, allen erfgen. van Peter Jacobs Smits enzijn huisvrouw, in het openbaar te verkopen slagen gesmet hout. Voor totaalbedrag van f. 124.0.0.
Datering: [1743-1745?]
Zie ook 59
https://proxy.archieven.nl/235/DD680CDBA42646068D318E303E9C44C8
Zieook 30
https://proxy.archieven.nl/235/15AA8EE2DADF440581A11621E3F751A4
Zie ook 31
https://proxy.archieven.nl/235/B0F012FBF74547FDA7276B36BC1554F5
Zie ook 32
https://proxy.archieven.nl/235/C504014D23D344D485B58C37F014689F
Zie ook 33
https://proxy.archieven.nl/235/584BC71A28024721B6B19546980428E5

4.
womanJoanna Kerstens Ceelen‏
Gedoopt ‎24 jan 1704 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Kind Joanna Ceelen
Geslacht Vrouw
Datum doop 24-01-1704
Plaats doop Wanroij
Vader Christianus Ceelen
Moeder Jacoba Peters
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723
Plaats Wanroij
Toegangsnr. 1460
Inv.nr. 1
Religie RK


Akte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/b59332bf-ece0-178d-88a8-33079a41348d
Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723 1655-1723
Gemeente Wanroij
Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1460
Inventarisnummer 1
Page 60 of 155 - 1460_001_030_V.jpg
"ss Joannes vander Vleuten(?) et Joanna Peters"

BHIC:
Dopeling Joanna Ceelen
Vader Christianus Ceelen
Moeder Jacoba Peters
Getuige Joannes van der Vleuten & Joanna Peters
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 24-01-1704
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Wanroij RK Dopen 1667-1784, Trouwen 1760-1803, archiefnummer 1460, BHIC, inventarisnummer 7, blad 35R04
Gemeente: Wanroij
Periode: 1667-1803
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎1734
[bron]
Gehuwd 12-02-1732.
Laatste kind gedoopt op 26-08-1734.
Zie akte van 10-9-1734. Jenneke is reeds overleden.

https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/dc561797-808c-0a8f-2337-e38e6ce2b98a
Rooms-Katholiek begraafboek 1722-1811 1722-1811
Gemeente Wanroij
Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1460
Inventarisnummer 5
Niet gevonden op page 123 of 152

Niet gevonden in index BHIC Wanroij - index 1724-1739 is leeg (Mei2022)(Jan2024).
‎, leeftijd ongeveer 30 jaar
[Gebruikersnotities]
Hieronder: gehuwd met Cornelis Theunissen - kinderloos gestorven.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.561&minr=11556499&miview=ldt
7040.561 Index schepenprotocol Mill (7040.561)
Schepenakte 27 Verschenen zijn Cornelis Theunissen wed. van Jenneke Kerstens; enerzijds; en Kersten Zeelen, vader van de voornoemde Jenneke Kerstens; anderzijds; te kennen gevende dat de eerste comparant volgens de “Cuijkse Landreghten” was getrouwden dat zijn vrouw overleden is zonder kinderen na te laten en dat hem op grond hiervan recht kan doen gelden op de opbrengsten en het vruchtgebruik van alles wat zijn vrouw bij haar overlijden heeft nagelaten en eerst na zijn dood de volle eigendom en bezit van genoemde goederen overgaan naar de tweede comp. of zijn erfgenamen, als erfgenamen ab intestato. De twee comparanten zijn overeen gekomen dat de eerste comp. afziet van zijn rechten en nu al de eigendom en bezit overdraagt aan zijn schoonvader. Daartegenover zal de eerste comp. zijn huwelijkse goed, de kist kleren, linnen, goud zilver, alsmede de aanwezige en uitstaande penningen behouden. De eerste comp. zal nog 16gls en 10 stuivers aan de tweede comp. uitkeren.
Datering: 10-9-1734
Pagina: 187 -195
Soort akte: Overeenkomst
Plaats: Wanroij
Toegangsnummer: 7040
Inventarisnummer: 561
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Wanroij2e huwelijk
man‎Christianus "Kersten" Ceelen‏‎
Zoon van Marcelis en N.N.‏.


Gehuwd (religieus) ‎10 okt 1706 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Kersten Ceelen
Bruid Maria Aben
Datum huwelijk 10-10-1706
Plaats huwelijk Wanroij
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1655-1658, 1696-1723
Plaats Wanroij
Toegangsnr. 1460
Inv.nr. 1


http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7127.1&minr=12629911&miview=ldt
7127.1 Index notarieel protocol Cuijk (7127.1)
Schepenakte 578 Kersten Zeelen, wednr. van Jacomijne Peters, geass. met Peter Jacobs, Niel Jacobs en Jan Zeelen als momb. over zijn vier kinderen, ter eenre en Maria Aben, wed. van Aert Jans, geass. met Geurt Aben, Claes Theunissen en Aert Hendricx,ter andere.
Datering: 30.09.1706
Soort akte: Huwelijkscontract
Plaats: Wanroij
Toegangsnummer: 7127
Inventarisnummer: 1
Bron: Notarissen
Geografische namen: Wanroij
(ongeveer 28 jaar gehuwd) met:

womanMaria Aeb Teunissen‏
Overleden ‎± 1734
[bron]
Zie akte 38 van 01-05-1734 testament. Zij is ziek.
Echtgenoot genoemd als weduwnaar in akte 17 van 31-03-1735.

ABT1734

Niet gevonden in index BHIC (Jul2022) index is leeg.

DUS NIET:

Overledene Maria Aben
overleden op 29-04-1749 te Wanroij.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1740-1760, archiefnummer 1460, inventarisnummer 2, blad 72v24
Gemeente: Wanroij
Periode: 1740-1760
Religie: Rooms-Katholiek
, 1e huwelijk met: Aerdt Jans, ‎2e huwelijk met: Christianus "Kersten" Ceelen
[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN
Aeb [Theunissen x Engelin Jans]
- Peter x Jacomina Berendts
- Geurt x Geertruijd Peters
- Aert [x Meeuwske Martens]
-- Jan x Wilbertien Peters
-- Engelken x Willem Hermans
-- Maria [geass. Willem Hermans]
-- Grietien x Peter Peters
-- Isabella x Jan Huijberts
-- Elisabeth x Steven Sebers
https://proxy.archieven.nl/235/234E91A96D99416EA7E6CBB13E7D8A46
7040.576 Index schepenprotocol Wanroij (7040.576)
Schepenakte
9 Opdracht door Peter Aben gehuwd met Jacomina Berendts en Geurt Aben gehuwd met Geertruijd Peters aan Jan Aerdts Aben gehuwd met Wilbertien Peters, Willem Hermans gehuwd met Engelken Aerts Aben, Maria Aerts Aben geass. met Willem Hermans, Peter Peters gehuwd met Grietien Aerdts Aben, Jan Huijberts gehuwd met Isabella Aerdts Aben, Steven Sebers gehuwd met Elisabeth Aerdts Aben, ...
Datering: 12-1-1720

OUDERLIJK GEZIN
Aab Theunissen x Engelin Jans
- Aarts Aben x Meeuwske Martens
-- Jan x Wilbertje Peters [weduwe, 4 kids]
-- Maria x Jan Lamers
-- Grietje x Peter Peters
- Maria Aben x Kersten Zelen <========
- Antonius [gokje]
-- Anneke Theunissen x Zeger Zegers [weduwnaar, drie kids]
-- Magdalena Theunissen
https://proxy.archieven.nl/235/50D3B119E0C54442AFA8620CAC3CCAF3
7040.561 Index schepenprotocol Mill (7040.561)
13 Wilbertje Peters wv. Jan Aarts Aben, geassisteerd door Jan en Hendrick Peters en Jan Huijbers, bloedmomboiren en voogden over haar vier onmondige kinderen uit het huwelijk met Jan Aarts Aben; alsmede Jan Lamers en Maria Aarts Aben El.; Peter Peters en Grietje Aarts Aben; kinderen en erfgenamen van Aarts Aben en Meeuwske Martens in leven El. en uit dien hoofde elk voor een vijfde deel erfgenamen van de gelijke goederen van Aab Theunissen en Engelin Jans, in leven El.; haar grootvader en grootmoeder; enerzijds; alsmede Kersten Zelen ev. Maria Aben; en Zeger Zegers wv. Anneke Theunissen, geassisteerd door Steven Zegers, Peter Gerrits en Thijs Geurts, als voogden over de drie minderjarige kinderen uit zijn huwelijk met Anneke Theunissen; enlaatstelijk Magdalena Theunissen, geassisteerd door de Gesubs. Scholtus, met name Marten Hermans, mede erfgenamen van Aab Theunissen en Engelin Jans in leven El., vader en moeder, alsmede grootvader en grootmoeder van de twee laatste comparanten en daarom eveneens tezamen voor een vijfde deel erfgenamen zijn in de boedel van haar grootvader en grootmoeder; anderzijds; verkaarden over te gaan tot scheiding en deling van de nalatenschap van hun ouders en grootouders. ...
Datering: 20-1-1730

https://proxy.archieven.nl/235/219327E8AD6947D7AB948E49EBE38E28
745.58 Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.58)
Wilbertje Peters, weduwe van Jan Aerts Aben; Jan Lamers en Maria Aerts Aben, echtelieden, en Peter Peters gehuwd met Grietje Aerts Aben, kinderen en erfgenamen van wijlen Aert Aben en Meeuwsken Martens en uit diens hoofde ieder voor 1/5 part erfgenamen van de goederen van hun grootvader Aeb Teunissen, ter eenre en Kersten Zeelen gehuwd met Maria Aben dochter van Aeb Teunissen en vervolgens alsmede gerechtigd voor 1/5 part en laatstelijk Zeger Zegers, in huwelijk gehad hebbende Anneke Teunissen en Magdalena Teunissen, beiden en tegelijk voor het laatste 1/5 part erfgenaam van de goederen van grootvader, gaan een magescheid aan voor het gerecht van Wanroij 20.01.1730.
Datering: 15.02.1730

TESTAMENT
Maria Aben x1 Aert Jans
Maria Aben x2 Kersten Zeelen
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.258&minr=13127691&miview=ldt
38 Schepenen van Wanroij zijn verzocht ten huize van Kersten Zeelen en Maria Aben, echtelieden en troffen daar aan Maria Aben ziek in een leunstoel zittend, verzoekende haar testament op te maken. Legateert aan haar man Kersten Zeelen 150 gulden, haar testatrice aangestorven van haar broer Peter Aben en nu staand tot last van Reijn Peters; Nog een som van 75 gulden, eveneens aangestorven van haar broer Peter Aben en nu staand tot last van Pouwel Willems; nog een som van 25 gulden aan pastoor Henricus Mosters; Item nog een rekening, opgemaakt na het overlijden van testatrices eerste man Aert Jans, d.d. 6-3-1706 en bedragende 232 gulden, die na overlijden van testatrice voor ene helft versterven op haar erfgenamen en voor andere helft versterven op de erfgenamen van haar eerste man Aert Jans. De laatste twee bedragen ( 25+232 gulden) moeten betaald worden uit de vaste goederen, zonder dat haar man Kersten Zeelen daardoor benadeeld of verkort zij. Verklaart testatrice verder zich te houden aan het huwelijkscontract, zoals opgemaakt bij haar laatste huwelijk.
Datering: 01-05-1734
Soort akte: Testament
Plaats: Wanroij

Allen kinderen en erfgenamen van Aerdt Jans en Maria Aben <=== DEZE MARIA
17 loten
AERDT [AERT Aben -> Erft via zus Maria Aben]
- Maria Aerdts x Jan Lambers [x?]
- Isabel Aerdts x Jan Huijbers [x22-04-1714 wanroij]
- Engelken Aerdts x Willem Hermens [x25-05-1707 wanroij]
- Grietjen Aerdts x Peter Peters [x30-08-1707 wanroij]
THEUNIS [THEUNIS Aben -> Erft via zus Maria Aben]
- Gerrit Willems x Maghdalena Theunissen [x26-04-1733 wanroij]
GEURTS [GEURT Aben -> Erft via zus Maria Aben]
- Thijs Geurdts x Maria Kerstens [??? x22-04-1725 Mill&St.H Mathias Smets]
- Aeb Geurdts x Hendrina Derx [x28-10-1727 St.An. Abel Guerts x Henrina Theodori Ebben]
ALKEN JANS x TEUNIS THEUNISSEN [ALKEN Jans -> Erft via Aerdt Jans ---- BROER?]
- Christiaan Jacobs x2 Elisabeth Hendrix [x18-04-1723 Overloon] - Christianus Jacobs x1 Aelke Theunissen
- Jan Aerdts x Lijsken Theunissen [x12-04-1701 St.An.]
- Hendrick Theunissen x Derske Theunissen [x17-11-1704 Mill&StH.]
- Gerrit Theunissen x Anneken Gerrits [x?]
- Peter Theunissen x Meghteldt Gerrits [x17-04-1712 Beers Hij:Haps, zij:Escharen]
- Roelofken Aelbers x Aelbert Theunissen [x?]
PETER [Jans x Maria Jans] [PETER Jans -> Erft via Aerdt Jans ---- BROER?]
- Jan Peters x Anneken Willems
- Hendrick Peters x Maria Wilems
- Wilbertjen Peters x Jan Aerdts
- Catharijn Peters
.
https://proxy.archieven.nl/235/362B5A91E36C4E6FA8BA00BC405C9FC3
7040.561 Index schepenprotocol Mill (7040.561)
28 Jan Lambers en Maria Aerdts, El.; Jan Huijbers, e.v. Isabel Aerdts; Willem Hermens en Engelken Aerdts, El.; Peter Peters, e.v. Grietjen Aerdts; Gerrit Willems en Maghdalena Theunissen, El.; Thijs Geurdts, e.v. Maria Kerstens; Aeb Geurdts en Hendrina Derx, El.; Christiaan Jacobs, e.v. Elisabeth Hendrix; Jan Aerdts en Lijsken Theunissen, El.; Hendrick Theunissen, e.v. Derske Theunissen; Gerrit Theunissen en Anneken Gerrits, El.; Peter Theunissen, e.v. Meghteldt Gerrits; Roelofken Aelbers, wed.van Aelbert Theunissen, geassisteerd door gesub. Scholtus Jan Peters en Anneken Willems, El.; Hendrick Peters e.v. Maria Wilems; Jan Aerdts en Wilbertjen Peters, El. en Catharijn Peters, geassisteerd door Hendrick Peters; allen kinderen en erfgenamen van Aerdt Jans en Maria Aben, in leven El.; dewelken verklaarden dat ze een overeenkomst hebben bereikt om tot scheiding en deling te komen van de door de wijlen echtelieden nagelaten reële goederen. Daartoe zijn zeventien loten gemaakt. ...
Datering: 20-10-1734

Voor meer informatie: bertho@derikx.com