man‎Johannes Peter Baijens‏‎
Gedoopt ‎14 mei 1752 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Uit "Johannes Peter Baijens" volgt vader waarschijnlijk Peter Baijens.

Doopgetuigen kinderen:
(sponsors were Petrus Baijens and Antonia Santegoets).
(sponsors were Theodorus Santegoets and Maria Petri Baeijens)
(sponsors were Henricus Baeijens and Henrica van der Meijde).
(sponsors were Adrianus Santegoets and Maria Catharina Roovers).
(sponsors were Joes Santegoets and Theodora Baijens).
(sponsors were Theodorus Venmans and Petronilla Venmans) <== Zus Theodora Baijens is getrouwd met Theodorus Venmans.
(sponsors were Cornelius Baijens and Anna Cornelia van Tuijl).
(sponsors were Wilhelmus Santegoets and Joanna Maria Santegoets).
Petrus Baijens -> Vader van Johannes Peter Baijens
Maria Petri Baeijens -> Zus van Johannes Peter Baijens
Henricus Baeijens -> ?
Theodora Baijens -> Zus van Johannes Peter Baijens
Cornelius Baijens -> Broer van Johannes Peter Baijens

Akte:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-31041-11993-25?cc=2037960
: accessed 25 Oct 2014), Rooms Katholiek > Boxtel > Dopen 1720-1811 Trouwen 1741-1748 > image 136 of 437.
Links
"14 bapt e Joannes fil. leg Petri Baijens et Maria Jois vander Vleuten conj. susc. Maria Anna Cluijtmans loco Theodori Baijens et Maria van de Broeck"

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-31046-8985-67?cc=2037960&wc=SM44-C6K:346029401,346138501,347517302
: accessed 26 Oct 2014), Alle religies > Boxtel > Index, Dopen 1608-1811 (A-B) > image 1148 of 1351.
Zelfde info als boven

BHIC:
Dopeling Joannes Baijens
Vader Petrus Baijens
Moeder Maria Joannis van der Vleuten
Getuige Theodorus Baijens & Maria Anna Cluijtmans & Maria van den Broeck
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 14-05-1752
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1748-1811, archiefnummer 8019, inventarisnummer 12, blad 22-04
Gemeente: Boxtel
Periode: 1748-1811
Religie: Rooms-Katholiek


Begraven ‎23 jun 1806 Oisterwijk, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Correct.
Zie huwelijksbijlagen van zoon Petrus. Deze bevatten extract van begraafakte vader:
"Netherlands, Noord-Brabant Province, Civil Registration, 1811-1942," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-2QLD-6?cc=2026223&wc=MVXT-YWL%3A1057250601%2C1057263701
: 22 May 2014), Boxtel > Geboorten, huwelijken, overlijden, huwelijksafkondigingen 1824-1825 > image 769 of 842; Nederlands Rijksarchiefdienst, Hertogenbosch (Netherlands National Archives, Hertogenbosch).
"juni 23e ?) begraven Jan Baaijens"

Note: Johannes Baijens is eerder gestorven dan zijn vrouw.
Bij haar begraafakte wordt namelijk naar Johanna Santegoets verwezen als "weduwe".

Regionaal Archief Tilburg: OpenArchives
Begraafakte Jan Baaijens 23-06-1806 Oisterwijk
Gemeente Oisterwijk
Brontype boek
Archiefnummer 867
Archiefnaam Doop-, trouw- en begraafboeken van Oisterwijk 1597-1810
Deelnummer 17
Bronnaam registers van begravenen
Registernaam Inv.nr. 17 - Oisterwijk, Haaren en Udenhout - register van begravenen 1791-1810 (nederduits-gereformeerde gemeente)
Periode register 1791-1810
Pagina 98
Plaats Oisterwijk
Datum 23-06-1806
Diversen laat kinderen na
Overledene Jan Baaijens
Relatie
Vader
Moeder
Wiki code 903c88fa-3859-11e0-bcd1-8edf61960649
Scan akte geeft geen verdere informatie over relatie.


BHIC: OpenArchives
Overledene Jan Baaijens
Datum begraven 23-06-1806
Geslacht m
Plaats overlijden Oisterwijk
Religie Nederduits Gereformeerd
Bron Nederduits Gereformeerd begraafboek 1791-1810
Plaats Oisterwijk
Toegangsnr. 8087
Inv.nr. 17
Folio/pagina 98


[Gebruikersnotities]
Kinderen van Jan overleden:

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-31123-35662-68?cc=2037960&wc=SM46-YWL:346029401,346564301,347663801
: accessed 19 Oct 2014), Alle religies > Liempde > Index, Dopen 1626-1810 Index, Trouwen 1626-1810 Index, Begraven 1626-1810 > image 2561 of 3616.
Baijens
Kind van Jan Peeter
30 augustus 1779 <========= Dit is dus Peter geboren 1778

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-31123-35808-4?cc=2037960&wc=SM46-YWL:346029401,346564301,347663801
: accessed 19 Oct 2014), Alle religies > Liempde > Index, Dopen 1626-1810 Index, Trouwen 1626-1810 Index, Begraven 1626-1810 > image 2562 of 3616.
Baijens
Kind van Jan
3 februari 1784 <========== Dit is dan Joanna Maria (Peter geboren 1779 is gestorven in 1836)

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-31123-35841-5?cc=2037960&wc=SM46-YWL:346029401,346564301,347663801
: accessed 19 Oct 2014), Alle religies > Liempde > Index, Dopen 1626-1810 Index, Trouwen 1626-1810 Index, Begraven 1626-1810 > image 2563 of 3616.
Baijens
Kind van Jan
21-04-1787

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-31123-34264-80?cc=2037960&wc=SM46-YWL:346029401,346564301,347663801
: accessed 19 Oct 2014), Alle religies > Liempde > Index, Dopen 1626-1810 Index, Trouwen 1626-1810 Index, Begraven 1626-1810 > image 2564 of 3616.
Baijens
Kind van Jan
17 januari 1791

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-31123-35678-76?cc=2037960&wc=SM46-YWL:346029401,346564301,347663801
: accessed 19 Oct 2014), Alle religies > Liempde > Index, Dopen 1626-1810 Index, Trouwen 1626-1810 Index, Begraven 1626-1810 > image 2565 of 3616.
Baijens
Kind van Jan
28 januari 1791

Gezin is in 1792 verhuisd naar Oisterwijk waar Henrica is geboren.

BORGBRIEF
https://proxy.archieven.nl/235/1669172BE3E54945B99B9CF4C0A4E323
482.217 Index schepenprotocol Liempde (482.217)
Peeter oud 12 jaar (in 1792), Johanna Maria oud 4 jaar (in 1792) en Antonetta oud een jaar (in 1792), kinderen van Jan Peeter Baaijens zijn geboortig van Liempde. De armenkas van Liempde staat borg voor deze 3 kinderen die nu in Oisterwijk wonen.
Datering: 1784-1794
Pagina: 277v
".. de drie kinderen van Jan Peeter Baaijens met naamen ..."
"... den dertigsten Junij 1700 twee en Neegentig ..."

https://www.santegoeds.nl/generatie-11/1.f1
Een jaar na het trouwen verhuist Jenneke en familie naar Liempde [87] :
Alsoo Jan Peeter Baaijens en Jenneke Dirk Santegoets, egte lieden en beide inboorlingen binnen deese Baronnije van Boxtel voornemens zijn hun van hier met’er woon te begeeven binnen de Heerlijkheid Liempde, is zulx door heeren wethouderen aldaar wert gerequireert acte van cautie dat voorn. Jan Peeter baaijens en Jenneke Dirk Santegoets niet en zullen komen tot laste van de Arme Casse der Heerlijkheid Liempde voorschr.
Soo is’t dat wij scheepenen der Baronnije van Boxtel voorn^t vermits gen. Jan Peeter Baaijens en Jenneke Dirk Santegoets alhier altoos hebben gestaan ter goeder naam en faam (soo verre ons kennelik is) aan hun deesen ontlastbrieff niet hebben kunnenoff willen weijgeren, verclaarden derhalve wanneer de selven tot armoede mogten geraaken, dat God verhoede, te caseeren en inne te staan voor den last off schaade die de Arme casse der heerlijkheid Liempde ofte alle andere Arme Cassen alwaar meergemelte persoonen hun hier naar met er woon souden moogen komen ter needer te setten soude konnen overkomen, zoodanigh dat wij hem Jan Peeter Baaijens en haar Jenneke Dirk Santegoets alleenlijk voor hunne privee persoonen uijt onse Arme Casse zullen onderhouden en doen alimenteeren soo verre deselve eenigsints strekken kan en alle magistraten off arme besorgers daar van te sullen ontlasten en bevrijden daar voor wij scheepenen zijn verbindende alle de revenuen en inkomsten van onse Arme Casse alhier present en toecomende.
Aldus gegeeven binnen deese Baronnije van Boxtel, heeden den neegentienden maart 1700 aght en seeventig, …
[87]
https://proxy.archieven.nl/235/EFC7E2042F284933A740C10ABF1ADE52
392 Schepenbank Boxtel, 1393 - 1811
151 Akten, 1773 - 1778
Datering: 1773 - 1778
Vindplaats origineel: Den Bosch
Reden geen uitleen: Scans beschikbaar
Ga naar dit stuk: Akten, 1773 - 1778
Volgnummer: 422 van 467

Ondertrouwd ‎12 apr 1777 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎27 apr 1777 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland, leeftijd ongeveer 24 jaar
[bron]
Johanna Santegoets x Johannes Baijens
Petronella Santegoets x Cornelus Baijens
Zijnde uit zelfde gezinnen!

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Joannes Baaijens
Bruid Joanna Theodori Santegoets
Datum huwelijk 27-04-1777
Religie Rooms-Katholiek
Bron Boxtel trouwboek 1748-1811
Plaats Boxtel
Toegangsnr. 8019
Inv.nr. 14
Folio/pagina 33v


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Jan Peeter Baaijens
Bruid Jenneke Dirk Santegoets
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 27-04-1777
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Schepenbank trouwboek 1774-1794, archiefnummer 8019, inventarisnummer 23, blad 39-4
Gemeente: Boxtel
Periode: 1774-1794
Religie: Schepenbank
Geen info over leeftijd wel beide geboren en woonachtig alhier.


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-31022-2853-7?cc=2037960&wc=SM47-7MS:346029401,346138501,347525001
: accessed 25 Oct 2014), Alle religies > Boxtel > Index, Dopen 1608-1811 Index, Trouwen 1608-1811 > image 1765 of 3775.
Bruidegom: Baaijens. Jan Peeter
Bruid: Santegoeds. Jenneke Dirk
Ondertrouwdatum: 12 April 1777
TrouwDatum: 27 April 1777
F.19
101282

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-31022-2885-61?cc=2037960&wc=SM47-7MS:346029401,346138501
: accessed 25 Oct 2014), Alle religies > Boxtel > Index, Dopen 1608-1811 Index, Trouwen 1608-1811 > image 1764 of 3775.
Baaijens Joannes
met:
Santegoets Joanna Theodorus
Getrouwd 27 april 1777

Gehuwd (religieus) ‎27 apr 1777 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland (29 jaar gehuwd) met:

womanJohanna Santegoets‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 25 jaar
Gedoopt ‎23 mei 1751 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Bij overlijden: Overledene Jenneke Dirk Santegoets
Bij Huwelijk: Bruid Joanna Theodori Santegoets

Doopgetuigen kinderen:
(sponsors were Petrus Baijens and Antonia Santegoets).
(sponsors were Theodorus Santegoets and Maria Petri Baeijens)
(sponsors were Henricus Baeijens and Henrica van der Meijde).
(sponsors were Adrianus Santegoets and Maria Catharina Roovers).
(sponsors were Joes Santegoets and Theodora Baijens).
(sponsors were Theodorus Venmans and Petronilla Venmans)
(sponsors were Cornelius Baijens and Anna Cornelia van Tuijl).
(sponsors were Wilhelmus Santegoets and Joanna Maria Santegoets).

Waarom:
- Doopgetuige 'Anna Cornelia van Tuijl' is echtgenote van broer Willem
- Broers Adrianus, Joes, Wilhelmus doopgetuigen.
- Doopgetuige 'Henrica van der Meijde' is zus gehuwd met van der Meijden.
- Doopgetuige Antonia Santegoets bij eerste kind: Mogelijk moeder.
- Doopgetuige Theodorus Santegoets bij tweede kind: Vader
- Wie is Joanna Maria Santegoets?

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-31020-23642-57?cc=2037960&wc=SM47-92S:346029401,346138501,347520201
: accessed 01 Nov 2014), Alle religies > Boxtel > Index, Dopen 1608-1811 (M-V) > image 2278 of 3796.
Santegoets Joanna
Vader: Theodorus
Moeder: Roij, Anotnia, Joannes van
Gedoopt: 23 mei 1751

Via BHIC:
doop-, trouw- en begraafboeken
Boxtel
1748-1765
Boxtel doopboek 1748-1765
Scan 26 van 130
Scannaam: 1832-11-026r
23 bapt e:
Joanna fl Theodori Santegoets
et Antonia Jois van Roy Conja:
Susc: Joes van Roy et Maria Jois Verhoeven.

BHIC:
Dopeling Joanna Santegoets
Vader Theodorus Santegoets
Moeder Antonetta Joannis van Roij
Getuige Joannes van Roij & Maria Joannis Verhoeven
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 23-05-1751
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1748-1811, archiefnummer 8019, inventarisnummer 12, blad 17-06
Gemeente: Boxtel
Periode: 1748-1811
Religie: Rooms-Katholiek


Begraven ‎29 jul 1807 Oisterwijk, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie ook huwelijksbijlagen van zoon Petrus.

Regionaal Archief Tilburg: OpenArchives
Begraafakte Jenneke Dirk Santegoets 29-07-1807 Oisterwijk
Gemeente Oisterwijk
Brontype boek
Archiefnummer 867
Archiefnaam Doop-, trouw- en begraafboeken van Oisterwijk 1597-1810
Deelnummer 17
Bronnaam registers van begravenen
Registernaam Inv.nr. 17 - Oisterwijk, Haaren en Udenhout - register van begravenen 1791-1810 (nederduits-gereformeerde gemeente)
Periode register 1791-1810
Pagina 103
Plaats Oisterwijk
Datum 29-07-1807
Diversen weduwe laat kinderen na
Overledene Jenneke Dirk Santegoets
Relatie Jan Peter Baaijens
Vader
Moeder


BHIC: OpenArchives
Overledene Jenneke Dirk Santegoets
Datum begraven 29-07-1807
Geslacht v
Plaats overlijden Oisterwijk
Religie Nederduits Gereformeerd
Bron Nederduits Gereformeerd begraafboek 1791-1810
Plaats Oisterwijk
Toegangsnr. 8087
Inv.nr. 17
Folio/pagina 103

Kinderen:

1.
man‎Petrus Baijens‏‎
Gedoopt ‎24 apr 1778 Liempde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Petrus Joannis Petri Baijens
Vader Joannes Petri Baijens
Moeder Joanna Theodori Santegoets
Diversen: uit Boxtel
Getuige Petrus Baijens & Antonia Santegoets
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 24-04-1778
Plaats: Liempde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1746-1810, archiefnummer 8069, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 3, blad 137-04
Gemeente: Liempde
Periode: 1746-1810
Religie: Rooms-Katholiek


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-31123-6838-42?cc=2037960&wc=SM4D-FM7:346029401,346564301,347647602
: accessed 19 Oct 2014), Alle religies > Liempde > Index, Dopen 1626-1810 > image 373 of 4056.
Baijens Petrus
Vader: Joannes (Petrus)
Moeder: Santegoets, Joanna Theodorus dv
24 april 1778

See Santegoets_htm.mht
Petrus Baijens, arbeider, christened Liempde 24.4.1778 (sponsors were Petrus Baijens and Antonia Santegoets).

Op BHIC is scan online
http://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=%2Fregister%2Fstart%2F0%2F%3Farchiefnummer%3D8069%26inventarisnummer%3D3
Scan 135 van 343
Scannaam: 1833-03-137v
"24 aprilis baptus est petrus filius jois petri baijens et joanna theodori santegoets conj: ex Boxtel: susc: ptrus(?) baijens et antonie(a) santegoets"

Begraven ‎30 aug 1779 Liempde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Mogelijk:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-31123-35662-68?cc=2037960&wc=SM46-YWL:346029401,346564301,347663801
: accessed 19 Oct 2014), Alle religies > Liempde > Index, Dopen 1626-1810 Index, Trouwen 1626-1810 Index, Begraven 1626-1810 > image 2561 of 3616.
Baijens
Kind van Jan Peeter
30 augustus 1779

BHIC:
Overledene N.N. Baijens
Diversen: kind, begraven op het kerkhof
Vader Jan Peeter Baijens
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 30-08-1779
Plaats: Liempde
Bronvermelding Liempde registers van begravenen 1774-1781, archiefnummer 8069, inventarisnummer 8, blad 23-04
Gemeente: Liempde
Periode: 1774-1781
Religie: Koster


BHIC:
Overledene N.N. Baijens
Diversen: kind
Vader Jan Peeter Baijens
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 30-08-1779
Plaats: Liempde
Bronvermelding Liempde registers van begravenen 1765-1803, archiefnummer 8069, inventarisnummer 5, blad 21r06
Gemeente: Liempde
Periode: 1765-1803
Religie: Koster


2.
manPetrus "Peter" Baijens‏
Geboren Liempde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Noemt zich Peter in MVS van echtgenote.

Zie borgbrief: geboren in Liempde.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Petrus Joannis Baeijens
Vader Joannes Baeijens
Moeder Joanna Santegoets
Diversen: uit Boxtel
Getuige Theodorus Santegoets & Maria Petri Baeijens
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 27-11-1779
Plaats: Liempde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1746-1810, archiefnummer 8069, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 3, blad 143-07
Gemeente: Liempde
Periode: 1746-1810
Religie: Rooms-Katholiek


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-31123-6957-30?cc=2037960&wc=SM4D-FM7:346029401,346564301,347647602
: accessed 19 Oct 2014), Alle religies > Liempde > Index, Dopen 1626-1810 > image 374 of 4056.
Baeijens Petrus
Vader: Joannes
Moeder Santegoets, Joanna
27 november 1779

See Santegoets_htm.mht
Petrus Baeijens, arbeider and landbouwer, christened Liempde 21.11.1779 (sponsors were Theodorus Santegoets and Maria Petri Baeijens), died Boxtel 29.3.1836.
Petrus was married (1) to Maria Luijten, christened Oirschot ˜1786, died Boxtel 10.5.1822, daughter of Godefridus Luijten and Mechelina Snelders.
Petrus was married (2) Boxtel 1.6.1825 to Mechelina Snelders, dienstmeid, christened Haaren 16.4.1795, died Boxtel 1861, daughter of Christiaan Snelders and Catharina van de Laak.

Gedoopt ‎27 nov 1779 Liempde, Noord-Brabant, Nederland
Overleden ‎29 mrt 1836 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Petrus Baaijens
Datum overlijden 29-03-1836
Plaats Boxtel
Relatie Meggelina Snelders
Vader Jan Baaijens
Moeder Johanna Maria Santegoets
Bron Overlijdensregister 1836
Toegangsnr. 50
Inv.nr. 1162
Aktenummer 24


Geen MVS in index BHIC (Nov2022).
‎, leeftijd ongeveer 56 jaar
[Gebruikersnotities]
Inschrijving militie (uit huwelijksbijlagen):
"Netherlands, Noord-Brabant Province, Civil Registration, 1811-1942," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-2QL2-1?cc=2026223&wc=MVXT-YWL%3A1057250601%2C1057263701
: 22 May 2014), Boxtel > Geboorten, huwelijken, overlijden, huwelijksafkondigingen 1824-1825 > image 772 of 842; Nederlands Rijksarchiefdienst, Hertogenbosch (Netherlands National Archives, Hertogenbosch).

https://proxy.archieven.nl/235/1669172BE3E54945B99B9CF4C0A4E323
482.217 Index schepenprotocol Liempde (482.217)
Peeter oud 12 jaar (in 1792), Johanna Maria oud 4 jaar (in 1792) en Antonetta oud een jaar (in 1792), kinderen van Jan Peeter Baaijens zijn geboortig van Liempde. De armenkas van Liempde staat borg voor deze 3 kinderen die nu in Oisterwijk wonen.
Datering: 1784-1794
Pagina: 277v

3.
woman‎Joanna Maria Baijens‏‎
Geboren Liempde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie borgbrief: geboren in Liempde.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Joanna Maria Joannis Baeijens
Vader Joannes Baeijens
Diversen: uit Boxtel
Moeder Joanna Santegoets
Diversen: uit Boxtel
Getuige Henricus Baeijens & Henrica van der Meijde
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 27-04-1781
Plaats: Liempde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1746-1810, archiefnummer 8069, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 3, blad 150-02
Gemeente: Liempde
Periode: 1746-1810
Religie: Rooms-Katholiek


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-31123-7111-53?cc=2037960&wc=SM4D-FM7:346029401,346564301,347647602
: accessed 19 Oct 2014), Alle religies > Liempde > Index, Dopen 1626-1810 > image 371 of 4056.
Baeijens Joanna Maria
Vader: Joannes
Moeder Santegoets, Joanna
27 april 1781

See Santegoets_htm.mht
Joanna Maria Baeijens, christened Liempde 27.4.1781 (sponsors were Henricus Baeijens and Henrica van der Meijde).

Gedoopt ‎27 apr 1781 Liempde, Noord-Brabant, Nederland
Begraven ‎3 feb 1784 Liempde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.coolen-online.be/index.htm?genealogie/DatHtm/DAT207.HTM&5
Joanna Maria Johannes Baaijens, Gedoopt/Christ. 27 APR 1781 in Liempde {NB,NL}, Begr./Buried 3 FEB 1784 in Liempde {NB,NL}

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QJ-WVXN?cc=2037960&wc=SM48-T3G%3A346028501%2C346564301%2C347091302
: 22 August 2014), Burgerlijke stand (alle religies) > Liempde > image 38 of 113; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
3 Op de kerkhoft begraven het kind van Jan Baijens.

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-31123-35808-4?cc=2037960&wc=SM46-YWL:346029401,346564301,347663801
: accessed 19 Oct 2014), Alle religies > Liempde > Index, Dopen 1626-1810 Index, Trouwen 1626-1810 Index, Begraven 1626-1810 > image 2562 of 3616.
Baijens
Kind van Jan
3 februari 1784

Op 3 Feb 1784 had Johannes Peter Baijens twee levende kinderen, Peter en Joanna Maria. Peter is gestorven in 1836.
Onder aanname dat dit niet een andere "Jan Baijens" uit Liempte betreft - is 3 Feb 1784 de befraafdatum van Joanna Maria.

BHIC: OpenArchives
Overledene N.N. Baijens
Diversen: kind, op het kerkhof begraven
Vader Jan Baijens
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 03-02-1784
Plaats: Liempde
Bronvermelding Liempde registers van begravenen 1765-1803, archiefnummer 8069, inventarisnummer 5, blad 27r09
Gemeente: Liempde
Periode: 1765-1803
Religie: Koster


4.
woman‎Dorothea Baijens‏‎
Gedoopt ‎24 mrt 1783 Liempde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Dorothea Joannis Bajens
Vader Joannes Bajens
Diversen: uit Boxtel
Moeder Joanna Santegoets
Diversen: uit Boxtel
Getuige Adrianus Santegoets & Maria Catharina Roovers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 24-03-1783
Plaats: Liempde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1746-1810, archiefnummer 8069, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 3, blad 156-05
Gemeente: Liempde
Periode: 1746-1810
Religie: Rooms-Katholiek


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-31123-7145-72?cc=2037960&wc=SM4D-FM7:346029401,346564301,347647602
: accessed 19 Oct 2014), Alle religies > Liempde > Index, Dopen 1626-1810 > image 369 of 4056.
Baijens Dorothea
Vader: Joannes
Moeder: Santegoets, Joanna
24 maart 1783

See Santegoets_htm.mht
Dorothea Bajens, christened Liempde 24.3.1783 (sponsors were Adrianus Santegoets and Maria Catharina Roovers).

5.
man‎Cornelius Baijens‏‎
Gedoopt ‎13 mrt 1785 Liempde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Cornelius Joannis Baijens
Vader Joannes Baijens
Moeder Joanna Santegoets
Getuige Theodora Baijens & Joannes Santegoets
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 13-03-1785
Plaats: Liempde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1746-1810, archiefnummer 8069, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 3, blad 165-06
Gemeente: Liempde
Periode: 1746-1810
Religie: Rooms-Katholiek


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-31123-6968-13?cc=2037960&wc=SM4D-FM7:346029401,346564301,347647602
: accessed 19 Oct 2014), Alle religies > Liempde > Index, Dopen 1626-1810 > image 366 of 4056.
Baijens Cornelius
Vader: Joannes
Moeder: Santegoets, Joanna
13 maart 1785

See Santegoets_htm.mht
Cornelius Baijens, christened Liempde 13.3.1785 (sponsors were Joes Santegoets and Theodora Baijens).

6.
womanJohanna Maria "Anna" Baijens‏
Gedoopt ‎3 nov 1787 Liempde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Vader en moeder genoemd bij overlijdensakte.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Joanna Maria Joannis Bajens
Vader Joannes Bajens
Moeder Joanna Santegoets
Getuige Petronilla Venmans & Theodorus Venmans
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 03-11-1787
Plaats: Liempde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1746-1810, archiefnummer 8069, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 3, blad 176-01
Gemeente: Liempde
Periode: 1746-1810
Religie: Rooms-Katholiek


Scans online:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=%2Fregister%2Fstart%2F0%2F%3Farchiefnummer%3D8069%26inventarisnummer%3D3
Scan 177 van 343
Scannaam: 1833-03-178v
"Baptizata est joanna maria filia jois bajens et joanna Santegoets Conj: Susc: theodorus Venmans et petronilla venmans"

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-31123-7647-52?cc=2037960&wc=SM4D-FM7:346029401,346564301,347647602
: accessed 19 Oct 2014), Alle religies > Liempde > Index, Dopen 1626-1810 > image 372 of 4056.
Baijens Joanna Maria
Vader: Joannes
Moeder: Santegoets, Joanna
3 november 1787

See Santegoets_htm.mht
Joanna Maria Bajens, christened Liempde 3.11.1787 (sponsors were Theodorus Venmans and Petronilla Venmans), died Stratum 23.8.1826.

Overleden ‎23 aug 1826 Stratum, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Johanna Maria Baijens
Datum overlijden 23-08-1826
Plaats Stratum
Geslacht Vrouw
Relatie Echtgenote van Wilhelmus van Doremalen
Vader Jan Peter Baijens
Moeder Johanna Santegoeds
Bron Overlijdensregister 1826
Toegangsnr. 50
Inv.nr. 7508
Aktenummer 13


RHCE: OpenArchives
Overlijdensakte Johanna Baijens, 24-08-1826
BS-Stratum-15418-1372 Registers van overlijdensakten
Overledene: Johanna Baijens
Akteplaats: Stratum
Aktedatum: 24-08-1826
Folio: 13
Toegangsnummer: 15418 Gemeentebestuur Stratum, 1811-1920
Inventarisnummer: 1372
Scan online: 00057_B_Stratum_S0025_1826_0013-0014.jpg 57 / 121
".. is overleden binnen deze gemeente den drie en twintigsten derzer maand..."


BHIC: OpenArchives
Overledene Johanna Maria Baijens
overleden op 23-08-1826 te Stratum.
Bron: memorie van successie
Soort registratie: memorie van successie
Plaats: Stratum
Bronvermelding Memories van successie Eindhoven deel 10, inventarisnummer 10, aktenummer 40
Gemeente: Eindhoven
Page 46 of 445 - Eindhoven_010_0046

‎, leeftijd ongeveer 38 jaar
[Gebruikersnotities]
Naam komt van overlijdens akte Antonius.

Geboorteakte Antonius: Anna Maria Baijens
Geboorteakte Anna Maria: Johanna Maria Baijens

http://home.kpn.nl/doormalen/jooskw.htm
64 : Wilhelmus Lamberti van Doermael, bouwman, geboren te Oisterwijk (NB) op 19 november 1775, gedoopt aldaar op 19 november 1775 (RK), wonende te Stratum (NB), overleden aldaar op 17 oktober 1853, 77 jaar oud.
Hij is in ondertrouw gegaan te Haaren (NB) op 11 april 1807 en getrouwd aldaar op 26 april 1807 (SB), getrouwd aldaar op 26 april 1807 voor de kerk (RK), op 31-jarige leeftijd met
65 : Johanna Maria Baijens (19 jaar oud), gedoopt te Liempde (NB) op 3 november 1787 (RK), wonende te Stratum (NB) en te Oisterwijk (NB), overleden te Stratum (NB) op 23 augustus 1826, 38 jaar oud.

https://proxy.archieven.nl/235/1669172BE3E54945B99B9CF4C0A4E323
482.217 Index schepenprotocol Liempde (482.217)
Peeter oud 12 jaar (in 1792), Johanna Maria oud 4 jaar (in 1792) en Antonetta oud een jaar (in 1792), kinderen van Jan Peeter Baaijens zijn geboortig van Liempde. De armenkas van Liempde staat borg voor deze 3 kinderen die nu in Oisterwijk wonen.
Datering: 1784-1794
Pagina: 277v

7.
woman‎Henrica Baijens‏‎
Gedoopt ‎8 apr 1789 Liempde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Henrica Joannis Baijens
Vader Joannes Baijens
Moeder Joanna Santegoets
Diversen: uit Boxtel
Getuige Cornelius Baijens & Anna Cornelia van Tuijl
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 08-04-1789
Plaats: Liempde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1746-1810, archiefnummer 8069, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 3, blad 182-04
Gemeente: Liempde
Periode: 1746-1810
Religie: Rooms-Katholiek


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-31123-7108-64?cc=2037960&wc=SM4D-FM7:346029401,346564301,347647602
: accessed 19 Oct 2014), Alle religies > Liempde > Index, Dopen 1626-1810 > image 370 of 4056.
Baijens Henrica
Vader: Joannes
Moeder: Santegoets, Joanna
8 april 1789

See Santegoets_htm.mht
Henrica Baijens, christened Liempde 8.4.1789 (sponsors were Cornelius Baijens and Anna Cornelia van Tuijl).

Begraven ‎jan 1791 Liempde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Waarschijnlijk gestorven voor doop gelijknamige zus op 28-11-1792.
Mogelijk gestorven na geboorte jongere zus op 01-10-1790 (Anders was Antonia vernoemd naar overleden zus).

Zie persoon tab vader.

dus een van deze twee:

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-31123-34264-80?cc=2037960&wc=SM46-YWL:346029401,346564301,347663801
: accessed 19 Oct 2014), Alle religies > Liempde > Index, Dopen 1626-1810 Index, Trouwen 1626-1810 Index, Begraven 1626-1810 > image 2564 of 3616.
Baijens
Kind van Jan
17 januari 1791

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-31123-35678-76?cc=2037960&wc=SM46-YWL:346029401,346564301,347663801
: accessed 19 Oct 2014), Alle religies > Liempde > Index, Dopen 1626-1810 Index, Trouwen 1626-1810 Index, Begraven 1626-1810 > image 2565 of 3616.
Baijens
Kind van Jan
28 januari 1791

BHIC: OpenArchives
Overledene N.N. Baijens
Diversen: kind, op het kerkhof begraven
Vader Jan Baijens
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 17-01-1791
Plaats: Liempde
Bronvermelding Liempde registers van begravenen 1765-1803, archiefnummer 8069, inventarisnummer 5, blad 36v03
Gemeente: Liempde
Periode: 1765-1803
Religie: Koster


BHIC: OpenArchives
Overledene N.N. Baijens
Diversen: kind, op het kerkhof begraven
Vader Jan Baijens
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 28-01-1791
Plaats: Liempde
Bronvermelding Liempde registers van begravenen 1765-1803, archiefnummer 8069, inventarisnummer 5, blad 36v05
Gemeente: Liempde
Periode: 1765-1803
Religie: Koster


8.
woman‎Antonia Baijens‏‎
Geboren Liempde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie borgbrief: geboren in Liempde.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Antonia Joannis Baijens
Vader Joannes Baijens
Moeder Joanna Santegoets
Diversen: uit Boxtel
Getuige Joanna Maria Santegoets & Wilhelmus Santegoets
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 01-10-1790
Plaats: Liempde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1746-1810, archiefnummer 8069, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 3, blad 188-06
Gemeente: Liempde
Periode: 1746-1810
Religie: Rooms-Katholiek


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-31123-7099-29?cc=2037960&wc=SM4D-FM7:346029401,346564301,347647602
: accessed 19 Oct 2014), Alle religies > Liempde > Index, Dopen 1626-1810 > image 364 of 4056.
Baijens Antonia
Vader Joannes
Moeder Santegoets, Joanna
1 oktober 1790

See Santegoets_htm.mht
Antonia Baijens, christened Liempde 1.10.1790 (sponsors were Wilhelmus Santegoets and Joanna Maria Santegoets).

Gedoopt ‎1 okt 1790 Liempde, Noord-Brabant, Nederland
[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/1669172BE3E54945B99B9CF4C0A4E323
482.217 Index schepenprotocol Liempde (482.217)
Peeter oud 12 jaar (in 1792), Johanna Maria oud 4 jaar (in 1792) en Antonetta oud een jaar (in 1792), kinderen van Jan Peeter Baaijens zijn geboortig van Liempde. De armenkas van Liempde staat borg voor deze 3 kinderen die nu in Oisterwijk wonen.
Datering: 1784-1794
Pagina: 277v

9.
woman‎Henrica Baijens‏‎
Gedoopt ‎28 nov 1792 Oisterwijk, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Regionaal Archief Tilburg: OpenArchives
Doopakte Henrica Baijens 28-11-1792 Oisterwijk
Gemeente Oisterwijk
Brontype boek
Archiefnummer 867
Archiefnaam Doop-, trouw- en begraafboeken Oisterwijk 1597-1810
Deelnummer 11
Bronnaam doopboek
Registernaam Inv.nr. 11 - Oisterwijk - doopboek 1765-1810 (rooms-katholieke parochie)
Periode register 1765-1810
Pagina 106
Plaats Oisterwijk
Datum 28-11-1792
Kind Henrica Baijens
Vader Joannes Baijens
Moeder Joanna Santegoets
Wiki code c1b5d37c-385a-11e0-bcd1-8edf61960649


Akte online: Getuigen: Franciscus van ?oij? et maria santegoets

BHIC: OpenArchives
Kind Henrica Baijens
Geslacht Vrouw
Datum doop 28-11-1792
Plaats doop Oisterwijk
Vader Baijens
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1765-1810, 1838
Plaats Oisterwijk
Toegangsnr. 8087
Inv.nr. 11
Folio/pagina 106
Religie RKVoor meer informatie: bertho@derikx.com