man‎Adrianus Dirck Santegoets‏‎
Gedoopt ‎17 feb 1703 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Geboren voor 1725-20=1705

Getuigen:
Huwelijk: Rumoldus Suijs & Anna Maria Suijs
Theodorus: Joanna Maria Santegoets & Godefridus van den Bosch & Maria Weduwe van Theodorus Santegoets.
Maria: Joannes van Oers & Gertrudis Santegoets

Wie is voogd "Jan Peters van Leendt" genoemd in zijn testament van 1728?
Bji zus Joanna Maria komt ene "Joannes van Leend" 2x voor als doopgetuige. Ook doopgetuige is ene "Emmerentiana van Leend"
Joannes Leend van bruidegom 10-08-1697 Boxtel DTB trouwakte x Clara Coppens (hij 30 van Boxtel, zij 24 van ST.O.)
Joannes Lent van bruidegom 31-01-1707 Boxtel DTB trouwakte x Emerentiana Bartholomus Wilms <=== ZUS VAN MOEDER

Waarom vader Theodorus Santegoets:
- Echtgenote 'Hendrina Godefridi van den Bosch' komt terug als dooopgetuige bij zus Joanna Maria.
- De eerste zoon van vernoemd naar overleden vader.
- Doopgetuige 'Maria Weduwe van Theodorus Santegoets' is zijn moeder.
- Dochter vernoemd naar moeder?
- Doopgetuige "Gertrudis Santegoets" is zus of tante.
- See also Hendriks\Doormalen\Santegoets_htm.mht

Twee mogelijkheden in index BHIC (Jan2021)
(1) Adrianus Santegoets kind 15-08-1702 Boxtel DTB doopakte - Godefridus Santegoets x Catharina N.N.
(2) Adrianus Santegoets kind 17-02-1703 Boxtel DTB doopakte - Theodorus Santegoets x Maria N.N.

======= 2 ====

Ouderlijk gezin:
Joanna Maria: Theodorus Santegoets vader 29-10-1696 Boxtel DTB doopakte x Maria N.N.
Adrianus: Theodorus Santegoets vader 17-02-1703 Boxtel DTB doopakte x Maria N.N.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Adrianus Santegoets
Vader Theodorus Santegoets
Moeder Maria N.N.
Getuige Godefridus Jan Teunissen & Emerentiana Bartholomei & Maria Goijarts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 17-02-1703
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1697-1720, archiefnummer 8019, inventarisnummer 10, blad 36-10
Gemeente: Boxtel
Periode: 1697-1720
Religie: Rooms-Katholiek


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-31020-23480-8?cc=2037960&wc=SM47-92S:346029401,346138501,347520201
: accessed 01 Nov 2014), Alle religies > Boxtel > Index, Dopen 1608-1811 (M-V) > image 2219 of 3796.
Santegoets Adrianus
Vader: Theodoor
Moeder: Maria
ged: 17 februari 1703
Bokstel 1697-1720 RK Doopboek

Joanna Maria Theodori Santegoets & Maria
30-10-1696 Gisbertus Willems van de Gruijt & Maria Hendrick Santegoets

Adrianus Theodori Santegoets & Maria
17-02-1703 Godefridus Jan Teunissen & Emerentiana Bartholomei per Maria Goijarts

======= 1 ====

Ouderlijk gezin:
Andries: Goort Driessen Santegoes vader 17-05-1686 Boxtel DTB doopakte x Catalijn N.N.
Jenna Clara: Goort Santegoes vader 11-08-1688 Boxtel DTB doopakte x Catalijn N.N.
Joannes Franciscus: Godefridus Santegoets vader 18-04-1692 Boxtel DTB doopakte x Catharina N.N.
Godefridus: Godefridus Santegoits vader 19-11-1694 Boxtel DTB doopakte x Catharina N.N.
Anna Maria: Godefridus Santegoets vader 03-10-1696 Boxtel DTB doopakte x Catharina N.N.
Anna Maria: Godefridus Santegoets vader 29-11-1697 Boxtel DTB doopakte x Catharina N.N.
Guilielmus: Godefridus Santegoets vader 19-08-1699 Boxtel DTB doopakte x Catharina N.N.
Guilielmus: Godefridus Santegoets vader 09-05-1701 Boxtel DTB doopakte x Catharina N.N.
Adrianus: Godefridus Santegoets vader 15-08-1702 Boxtel DTB doopakte x Catharina N.N.
Peternella Catharina: Goverardus Santegoets vader 19-09-1704 Boxtel DTB doopakte x Catharina Slegers
Wilhelmus: Godefridus Santegoets vader 05-01-1706 Boxtel DTB doopakte x Catharina N.N.
Gulihelmus: Godefridus Santegoets vader 05-02-1706 Boxtel DTB doopakte x Catharina N.N.
Clara: Godefridus Santegoets vader 30-04-1708 Boxtel DTB doopakte x Catharina N.N.

Mogelijk:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-31020-23582-3?cc=2037960&wc=SM47-92S:346029401,346138501,347520201
: accessed 01 Nov 2014), Alle religies > Boxtel > Index, Dopen 1608-1811 (M-V) > image 2218 of 3796.
Santegoets Adrianus
Vader: Godefridus
Moeder: ...... Catharina
Ged: 15 augustus 1702
Bokstel 1697-1720 RK Doopboek

See Boxtel\boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf
Joannes Fran. Godefridi Santegoits & Catharina
18-04-1692 Henricus Verbraken, Gertrudis Godefridi Baten per Jenneken Aerts

Godefridus Godefridi Santegoits & Catharina
19-11-1694 Theodorus van Abeelen & Maria van Houtem

Anna Maria Godefridi Santegoets & Catharina
03-10-1696 Maurus Gerits & Joanna Petri Santegoets

Anna Maria Godefridi Santegoets & Catharina
29-11-1697 Godefridus Baaten & Catharina Slegers

Guilielmus Godefridi Santegoets & Catharina
19-08-1699 Franciscus Zlegers & Maria Lathouwers

Guilielmus Godefridi Santegoets & Catharina
09-05-1701 Adrianus van Houtem & Maria van Ameijden

Adrianus Godefridi Santegoets & Catharina
15-08-1702 Michael Slegers & Maria van Houtem per Elisabetha van de Morselaer

Gulihellnus Godefridi Santegoets & Catharina
05-02-1706 Fransciscus Santegoets & Catharina van Pinxten

Clara Godefridi Santegoets & Catharina
30-04-1708 Hendricus Santegoets & Cornelia van den Aacker

Overleden ‎± 1728
[bron]
Testament akte 21 van 3 juni 1728.
Echtgenote hertrouwd 20-09-1731.

ABT1728

Niet gevonden in index BHIC (Jan2021).

Geen aktes Boxtel op BHIC periode 1726-1734 (Oct2022).
‎, leeftijd ongeveer 25 jaar
[Gebruikersnotities]
TESTAMENT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.486&minr=17404243&miview=ldt
1054.486 Index notarieel protocol Boxtel (1054.486)
21 Adriaan Direcks Santegoets, oud-borgemeester en diens vrouw Henderina dochter van Goijaert Huijberts van den Bosch, testament
Goijart Huijberts van den Bosch, bij testament benoemde voogd over de minderjarige kinderen
Jan Peters van Leendt, bij testament benoemde voogd over de minderjarige kinderen
Henderick Cornelis de Leijer, notarisgetuige Boxtel 1728
Gerit Jansen van Leeuwen, notarisgetuige Boxtel 1728
Datering: 3 juni 1728
Pagina: scan nr. 049

========
Santegoeds Santegoets 1400-1750 met bijlage tot 1980 - Jan Santegoeds - 1981
Page 348
IXk2 ADRIAEN SANTEGOETS, zoon van Dirck Adriaen VIIIp1.
gedoopt : in BoxteJ. op 17 februari 1703 , overladen : na 1728
gehuwd : in Boxtel op 5 mei 1725 met Henrica Goyaert Huybert van den Bosch.
kinderen
Xh1 Dirk, gedoopt in Boxtel op 5 mei 1726
Xh2 Maria, gedoopt in Boxtel op 26 mei 1728
Van 1723 tot 1728 komen we Adriaen tegen als doopgetuige, bruidegom en vader en tenlotte bij de notaris als testateur :
'lnden naeme onses Heeren, amen Bijden inhouden van ..... (etc.) .... is gecompareert ende verschenen den eersaemen Adriaen Dirck Santegoets, out borgemeester, ende Henderina doghtere Goijaert Huijberts va.nden Bosch, eghte beddegenooten, den voornoempden Adriaen Santegoets zieckelijk te bedde leggende, dogh zijn verstant, zinne ende memorie in alles wel maghtigh zijnde soo als ons ondergeteijckende opentlijck scheen ende bleeck, de welcke overdenckende ... (etc.) ... soo beveelen zij testateuren henne onsterffelijcke ziele ... (etc.) ... ende
haer doode lighaeme ... (etc.) ... revocerende, casserende, doot ende te niet maekende ... (etc.) ... soo verclaerden zij testateuren te stellen tot vooghden ende momboiren naer doot ende overleijden vanden lancxt levende over haere naer te laeten kinderen Goyaert Huijberts vanden Bosch ende Jan Peters van Leendt, inwoonderen alhier, totter tijt en wijle toe dat de selve henne kinderen sullen gekomen zijn tot haere mondige jaeren, staeten van huwelijck off andere geapprobeerden staat, met seclusie ende uijtsluijtinge van heeren drossaert ende schepenen deser baronnije van Bocxtel, mitsgaeders alle andere oppermomboiren ende weesgereghten, behoudens haer eerw. respect ende waerdigheijt, de selve daer van excuserende, maer willende dat de voorschreven administratie ende bewinden vanden voornoempden henne minderjarige ende der selver goederen bijde momboiren sal werden gedaan en verright, met maght om een off meer momboiren beneffens haer ofte in haer plaetse te mogen stellen ende substitueren.
Verders willen ende begeeren sij testateuren dat allent geene zij bij monde ofte hantschrift sullen ordonneren, dat het selve naer haer doot uijtgereijckt sal moeten worden. Allent geen voorschreven staat ... (etc.) ...
Aldus gedaan ende gepasseert op heden den derden junij zevnthien hondert aghtentwintigh ten huijsen ende woonplaetse vande testateuren.' (1)
Rond dezelfde tijd wordt de familie nog genoemd in het testament van tante Geeritje. De kinderen worden nog genoemd bij het aflossen van een schuld in 1742. (2)
(1)Not.486 dd.1728-06-03 (2)Not.488 dd.1730-08-15

Gehuwd (religieus) ‎6 mei 1725 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Beide echtgenoten van Henrica genoemd in akte 13 van 1 mei 1735.

BHIC:
Bruidegom Adrianus Santegodts
Bruid Renrica Goijaerts van den Bosch
Getuige Rumoldus Suijs & Anna Maria Suijs
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 25-05-1725 <=== Zie akte - lijkt mij 6e - fout gemeld
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doop-, trouw- en begraafboek 1723-1741, archiefnummer 8019, inventarisnummer 7, blad 51-04
Gemeente: Boxtel
Periode: 1723-1741
Religie: Rooms-Katholiek


Geen tweede entry huwelijk in index BHIC (Jan2021).

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-31022-41644-83?cc=2037960&wc=SM47-W38:346029401,346138501,347547402
: accessed 01 Nov 2014), Alle religies > Boxtel > Index, Trouwen 1608-1811 Index, Begraven 1608-1811 > image 1303 of 3819.
Santegoets Adrianus
met
Bosch Henrica, Goijaerts van den
Getr: 6 mei 1725
(Blz 51)
Bokstel 1723-1741 RK Doop-Trouw-Doodboek
(ongeveer 3 jaar gehuwd) met:

womanHenrica Godefridus Huijberts van den Bosch‏
Gedoopt ‎3 mrt 1703 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Ouders samen met beide echtgenoten genoemd in akte 13 van 1 mei 1735: "Goijhart Huijberts van den Bosch, laatstelijk weduwnaar van Maria dochter van Peter van Pincxteren"

Getuigen:
Huwelijk: Rumoldus Suijs & Anna Maria Suijs
Theodorus: Joanna Maria Santegoets & Godefridus van den Bosch & Maria Weduwe van Theodorus Santegoets.
Maria: Joannes van Oers & Gertrudis Santegoets

BHIC: OpenArchives
Dopeling Henrica vanden Bosch
Vader Godefridus vanden Bosch
Moeder Maria N.N.
Getuige Joanna Arnoldi & Nicolaus Capiteijns & Catharina van Pinxten
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 03-03-1703
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1697-1720, archiefnummer 8019, inventarisnummer 10, blad 37-04
Gemeente: Boxtel
Periode: 1697-1720
Religie: Rooms-Katholiek


Gezin:
Goijaert Huijberts bruidegom 18-12-1689 Boxtel DTB trouwakte x Maria Peters
Cornelia: Goort Huijberts vader 14-10-1690 Boxtel DTB doopakte x Mari N.N.
Petrus: Godefridus Huijberts vader 06-05-1693 Boxtel DTB doopakte x Maria N.N.
Hubertus: Godefridus Huberti Bos van den vader 30-06-1695 Boxtel DTB doopakte x Maria N.N.
Maria: Godefridus Huberti vader 08-01-1698 Boxtel DTB doopakte x Maria N.N.
Joannes: Godefridus Huberti vader 13-04-1700 Boxtel DTB doopakte x Maria N.N.
Henrica: Godefridus Bosch vanden vader 03-03-1703 Boxtel DTB doopakte x Maria N.N.
Joannes: Godefridus Bosche van den vader 17-12-1705 Boxtel DTB doopakte x Maria N.N.

Begraven ‎8 jul 1749 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd testament vader in akte 13 van 1 mei 1735.
Laatste kind gedoopt op 15-02-1745.

BHIC:
Overledene Henderien van den Bosch
Diversen: laat na kinderen
echtgenote van Peter van Avendonk
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 08-07-1739 <=== fout 1749 - email verstuurd
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel en Esch begraafboek 1739-1805, archiefnummer 8019, inventarisnummer 17, blad 112-01
Gemeente: Boxtel
Periode: 1739-1805
Religie: Nederduits Gereformeerd
Page 108 of 472 - 1832-17-108
"den 8 julij is begraven de vrouiw van Peter Avendonk genaamt Henderien van den Bosch laat na kinderen."
Page 92 1748
Page 94 op flap 1748
Page 106 eindigt met december
Page 107 begint met mei
Page 110 begint 1750


Fiche:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QX-S9J9-H?cc=2037960&wc=SM47-W38%3A346029401%2C346138501%2C347547402
: 22 August 2014), Alle religies > Boxtel > Index, Trouwen 1608-1811 Index, Begraven 1608-1811 > image 3372 of 3819; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
1749
, ‎1e huwelijk met: Adrianus Dirck Santegoets, 2e huwelijk met: Petrus Joannis Avendoncx
[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN
TWEEMAAL GETROUWD: "Pieter Avendoncx verwekt bij Henderina"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.493&minr=17468687&miview=ldt
1054.493 Index notarieel protocol Boxtel (1054.493)
13 Goijhart Huijberts van den Bosch, laatstelijk weduwnaar van Maria dochter van Peter van Pincxteren, testament, vermaakt diverse percelen aan zijn erfgenamen
de kinderen van Adriaan Santegoets, verwekt bij Henderina dochter van de testateur, legaat
de kinderen van Pieter Avendoncx verwekt bij Henderina dochter van de testateur, erfrecht resp. vruchtgebruik
de kinderen van Jan Goijaert Veldermans verwekt bij Marie zijnde de dochter van de tesatateur, erfrecht voor de dochter resp. het vruchtgebruik voor haar man
...
Jan zoon van Goijart Huberts van den Bosch, krijgt een stuk land genoemd de Hooleijk etc.
...
Dirck Baijens, bij testament benoemde voogd over de minderjarige kinderen (=kleinkinderen van de testateur)
Marten Janssen van de Biggelaer, bij testament benoemde voogd over de minderjarige kinderen (=kleinkinderen van de testateur)
...
Datering: 1 mei 1735
Pagina: scan nr. 031

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.504&minr=17404459&miview=ldt
1054.504 Index notarieel protocol Boxtel (1054.504)
13 Dirck (Willem) Baeijens, voogd, verhuur van een *stede* te Boxtel onder Lennisheuvel
Marten van den Biggelaar, voogd
de minderjarige kinderen van Adriaen Santegoets
Jan van de Braecken, huidig huurder van een *stede* te Boxtel onder Lennesheuvel
Dirck van den Heuvel, toekomstig huurder van *een stede* te Boxtel onder Lennesheuvel
Corstiaan van de Morselaar, borg
Pieter Avenjoncx, borg
Datering: 30 december 1746
Pagina: scan nr. 031

Kinderen:

1.
manTheodorus Adrianus Santegoets‏
Gedoopt ‎5 mei 1726 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk: geboren te Boxtel.

Doopgetuigen kinderen:
Johanna: Susc: Joes van Roy et Maria Jois Verhoeven.
Adrianus: Susc: Joannes van den Bosch et Henrica van Roy
Henrica: Susc: Maria Anna Cluytmans loco Petri Avendonck et Adriana van Roy
Joannes: Susc Franciscus Jois van Roy et Joanna Maria Verhoeven
Wilhelmus: Susc: Wilhelmus van Roy et Antonetta Wilhelmi van Laerhoven
Petronella: Joanna Avendoncx & Everardus van Pinxten

Waarom:
- Doopgetuige 'Maria Jois Verhoeven' is mogelijk zus Maria gehuwd met J Verhoeven.
- Doopgetuige 'Joanna Avendoncx' is mogelijk zijn halfzus geboren 17-12-1739
- Doopgetuige 'Petri Avendonck' is mogelijk zijn stiefvader.
- Achternaam moeder komt terug bij doopgetuigen.
- Eerste zoon genoemd naar zijn vroegtijdig overleden vader.

BHIC:
Dopeling Theodorus Santegoets
Diversen: Nooddoop
Vader Adrianus Santegoets
Moeder Henrica van den Bosch
Getuige Joanna Maria Santegoets
Getuige Godefridus van den Bosch
Getuige Maria N.N.
Diversen: Weduwe van Theodorus Santegoets.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 05-05-1726
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doop- en trouwboek 1720-1748, archiefnummer 8019, inventarisnummer 6, blad 14r-05
Gemeente: Boxtel
Periode: 1720-1748
Religie: Rooms-Katholiek


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-31020-23257-4?cc=2037960&wc=SM47-92S:346029401,346138501,347520201
: accessed 01 Nov 2014), Alle religies > Boxtel > Index, Dopen 1608-1811 (M-V) > image 2324 of 3796.
Santegoets Theodorus
Vader: Adrianus
Moeder: Bosch, Henrica van den
Gedoopt: 5 mei 1726
RK Doop-Trouwboek Boxtel 1720-1748

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-31041-12262-9?cc=2037960
: accessed 01 Nov 2014), Rooms Katholiek > Boxtel > Dopen 1720-1811 Trouwen 1741-1748 > image 17 of 437.
Rechts midden
5 Majus
Bapt est sub conditione: si non Theodorus f: Adriani SAntegoets et Henricoe Van den Bosch conj:
susc. Joanna Maria Santegoets noe tam Godefrioi van den Bosch quam karroe Veduce Theodori Santegoets.

Overleden ‎18 mei 1786 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-31023-51510-46?cc=2037960&wc=SM47-3TL:346029401,346138501,347558201
: accessed 01 Nov 2014), Alle religies > Boxtel > Index, Begraven 1608-1811 > image 4065 of 5842.
Santegoets Dirk
Begraven 18 mei 1786

Op BHIC scan online (geen indexen)
http://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=%2Fregister%2Fstart%2F0%2F%3Farchiefnummer%3D8019%26inventarisnummer%3D17
Scan 282 van 472
Scannaam: 1832-17-279
"18e Dirk Santegoets laat vrouw en kinderen na"
Pagina 280 vermeld 1786

Correct want zie extract begraafakte in huwelijksbijlagen bij huwelijk van kleinzoon Petrus Baijens (Petrus is de zoon van dochter Johanna):
"Netherlands, Noord-Brabant Province, Civil Registration, 1811-1942," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-2QLD-D?cc=2026223&wc=MVXT-YWL%3A1057250601%2C1057263701
: 22 May 2014), Boxtel > Geboorten, huwelijken, overlijden, huwelijksafkondigingen 1824-1825 > image 765 of 842; Nederlands Rijksarchiefdienst, Hertogenbosch (Netherlands National Archives, Hertogenbosch).
"1786 den 18 meij is begraven dirk Santegoets, laat vrouw en kinderen na"

BHIC: OpenArchives
Overledene Dirk Santegoets
Diversen: laat vrouw en kinderen na
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 18-05-1786
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel en Esch begraafboek 1739-1805, archiefnummer 8019, inventarisnummer 17, blad 279-11
Gemeente: Boxtel
Periode: 1739-1805
Religie: Nederduits Gereformeerd

‎, leeftijd ongeveer 60 jaar
[Gebruikersnotities]
=====
Santegoeds Santegoets 1400-1750 met bijlage tot 1980 - Jan Santegoeds - 1981
Page Bijlage, blz 4
Xh1 DIRK SANTEGOETS, zoon van Adriaen Dirck IXk2.
Gedoopt in Boxtel op 5 mei 1726, overladen aldaar op 18 mei 1786.
Gehuwd in Boxtel op 7 juni 1750 met Antonetta d.v. Jan van Rooij. Zij overleed 30 jul 1789.
Kinderen:
XIf1 Jenneke, gedoopt in Boxtel op 23 mei 1751. Gehuwd in Boxtel op 27 apr 1777 met Jan z.v. Peeter Baayens. Woonde in Liemde.
XIf2 Adriaen, gedoopt in Boxtel op 1 nov 1752. zie XIf2
XIf3 Hendrien, gedoopt in Boxtel op 28 juni 1754. Gehuwd in Boxtel op 27 apr 1777 met Hendrik z.v. Jan van der Meyden. 10 kinderen. Overleden in Boxtel op 25 apr 1822.
XIf4 Jan, gedoopt in Boxtel op 28 juni 1756. zie XIf4
XIf5 Wilhelm, gedoopt in Boxtel op 18 aug 1758. zie XIf5
XIf6 Petronella, gedoopt in Boxtel op 30 sep 1760, spinster, gehuwd in Boxtel op 23 mei 1784.met Cornelis z.v. Peeter Baayens. 8 kinderen. Overleden in Boxtel op 6 aug 1831.

2.
womanMaria Adrianus Santegoets‏
Gedoopt ‎26 mei 1728 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-31020-23632-1?cc=2037960&wc=SM47-92S:346029401,346138501,347520201
: accessed 01 Nov 2014), Alle religies > Boxtel > Index, Dopen 1608-1811 (M-V) > image 2301 of 3796.
Santegoets Maria
Vader: Adrianus
Moeder: Bosch, Hendrina Godefridus van den
Gedoopt: 26 mei 1728
RK Doop-Trouwboek Boxtel 1720-1748

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-31041-11137-37?cc=2037960
: accessed 01 Nov 2014), Rooms Katholiek > Boxtel > Dopen 1720-1811 Trouwen 1741-1748 > image 25 of 437.
Links onder
Bap est 26
Maira fl Ariani Santegoets et Hendrina Godefridi van den Bosch ???? suse Joes van Oers et Gertrudis Santegoets.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Santegoets
Vader Adrianus Santegoets
Moeder Hendrina Godefridi van den Bosch
Getuige Joannes van Oers & Gertrudis Santegoets
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 26-05-1728
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doop- en trouwboek 1720-1748, archiefnummer 8019, inventarisnummer 6, blad 21v-08
Gemeente: Boxtel
Periode: 1720-1748
Religie: Rooms-Katholiek


Begraven ‎24 mrt 1800 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Niet gevonden op FamilySearch bij Santegoets index begraven Boxtel.
Verschillende mogelijkheden op FamilySearch bij index begraven Boxtel als de vrouw/weduwe van J. Verhoven.

BHIC: OpenArchives
Overledene N.N. N.N.
Diversen: laat kijnderen naa
weduwe van Jan Verhoeven
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 24-03-1800
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel en Esch begraafboek 1739-1805, archiefnummer 8019, inventarisnummer 17, blad 373-07
Gemeente: Boxtel
Periode: 1739-1805
Religie: Nederduits Gereformeerd


[Gebruikersnotities]
=====
Santegoeds Santegoets 1400-1750 met bijlage tot 1980 - Jan Santegoeds - 1981
Page Bijlage, blz 4
Xh2 MARIA SANTEGOETS, dochter van Adriaen Dirck IXk2.
Gedoopt in Boxtel op 26 mei 1728. Gehuwd aldaar op 1 feb 1750 met Jan z.v. Anthony Verhoeven. 11 kinderen.


Voor meer informatie: bertho@derikx.com