man‎Wilhelmus Theodorus Van Doormalen‏‎
Gedoopt ‎6 sep 1658 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Guielmus van Doormalen
Geslacht Man
Datum doop 06-09-1658
Plaats doop Oirschot
Vader Theodorus Walterus van Doormalen
Moeder Maria Henricus van Elderen
Getuige Petrus Jordanus van Elderen
Getuige Anna Walterus van Doormalen
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1646-1665
Plaats Oirschot
Toegangsnr. 8086
Inv.nr. 4
Folio/pagina 106
Religie RK


RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.4 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Dopeling: Guielmus van Doormalen
Vader: Theodorus Walterus van Doormalen
Moeder: Maria Henricus van Elderen
Getuige: Petrus Jordanus van Elderen & Anna Walterus van Doormalen
Folio: 106
Doopdatum: 06-09-1658
Doopplaats: Oirschot
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.4


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-77Q1?cc=2037960&wc=SM4X-6TL%3A346029401%2C346028102%2C348965902
: 22 August 2014), Alle religies > Oirschot > Fiches index, Dopen 1583-1810 > image 2540 of 3352; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Fiche zelfde info.

[Gebruikersnotities]
====
GTOB 11-1 Jan-1996
VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT door M.J.H. van Dooremolen

Pagina 180 mist in PDF - hierop staan onderstaande referenties.
TODO: Pagina met referenties nalopen...

Xlh. WILLEM VAN DOORMALEN (ook genaamd DE HEER) <678,679>, geboren en wonende in de
Logt onder Oisterwijk, gedoopt te Oirschot op 6-9-1658, ondertrouwt/trouwt Oisterwijk
26-5/1-7-1696 (Oisterwijk r.k. 5-7-1696) met Joanna Peeter Lodewijckx (Timmermans),
weduwe van Jan Adriaen de Bresser<680>, dochter van Peter Jan Lodewijcks
(Timmermans) en Maijke Hendrik Willems Verhoeven.
Uit dit huwelijk<681>:
1. Theodorus Willems van Doormaten, ged. Oisterwijk 18-2-1696, begr. Moergestel 10-4-1776, trouwt te Oisterwijk op 8-2-1721 met Maria Adriaen Broeken. In 1730 vertrekken zij naar Moergestel<682>. Uit dit huwelijk worden te Oisterwijk en Moergestel in totaal dertien kinderen gedoopt. In 1 71 8 getuigen Daendet Steven Goyaerts, oud 23 jaar, en Lijsbet Verrijt, oud 25 jaar, "d' ene als knegt,
d' ander als dienstmaeght, wonende bij Petronelia Vissers, weduwe Cornelis Vennincx tot Middelbeers (dat) seeker persoon, genaamt Joris Borghouts, op 21 november 1717 is dootgebleven. Zij verklaren ter requisitie van Jan Bressers en Dirck van Doormaten, inwoonderen van Oisterwijck ter plaatse genaamt op de Loght, dat (op Beers kermis) de requiranten daar ten huijse zijn geweest om een pint Bier te drinken . . . de requiranten hebben zich in alle stilligheijt en goed fatsoen gedragen, ofschoon er verscheijde messen in het groot gewoel waren uijtgetrokken .... " < 683 >.
2. Joannes Willems van Doormalen, ged. Oisterwijk 20-10-1699, trouwt te Boxtel op 17-4-1725 met Cornelia Lambert van de Ven, ged. Oisterwijk 2-4-1700. Uit dit huwelijk zijn te Oisterwijk vijf kinderen geboren.
3. Petrus Willems van Doormalen, ged. Oisterwijk 31-3-1703, begr. Oisterwijk 23-5-17 40, tr. Oisterwijk 13-4-1 738 met Maria Willems Hoppenbrouwer. Uit dit huwelijk worden te Oisterwijk twee kinderen gedoopt.
4. Joannes Willems van Doormaten, ged. Oisterwijk 20-1 0-1706, ondertrouwt te Oisterwijk op 10-11-1725 ("getrouwt op sijn tijt") met Joanna Adriaen Broeken, wonende te Heukelom, de zuster van Maria, die met zijn broer Theodorus trouwde. Uit dit huwelijk zijn te Oisterwijk en Moergestel elf kinderen gedoopt.
5. Henricus Josephus Willems van Doormalen, ged. Oisterwijk 27-10-1710, overl. Oisterwijk 1 7-4-1 7 84, vader van Joanna, fil. illig., ged. Oisterwijk 1 5-6-1 7 4 7, verm. overleden te Oisterwijk op 15-2-1751, d.v. Guilhelma van tersel. Henricus Josephus trouwt te Oisterwijk op 3-7-1751 (Oisterwijk r.k. 12-9-1751) met Maria Antonij van Groenendael. Hieruit zijn te Oisterwijk vier kinderen gedoopt.

In 1694 verklaart Wiltem Dircx van Doormalen dat Goessen Wouter van Boxtel Jan Dircx van Doormalen aan de hand verwond heeft met een schop. Heijltje Hendriks en Peter Jan Lodewijks verklaren dat Goessen Wouter van Boxtel Cathalijn Dirck van Doormalen met een stok dreigde te staan en dat hij Jan Dircx van Doormaten met een schop heeft geslagen <684>. Wiltem Dircx van Doormaten, wonende op de Locht onder Oisterwijk, leent in 1699 vijftig Caralij gulden van de predicant Jacob de Langhe. De kinderen van
Willem betalen deze schuld terug op 25-2-1728<686>.

Een jaar later leent Willem opnieuw vijftig gulden, nu van de adjunct-predikant Petrus de Lange<686>. In 1722 leggen Wiflem van Doormaten, 60 รก 70 jaar oud, en Marten van Meeusel een verklaring af ter requisitie van Jan Jan van Esch te Carckhoven. Willem
verklaart dat hij enige jaren een beemd op de Locht gehuurd heeft van de andere comparant. Hij heeft vijf jaar huur betaald aan nu wijlen Embert Wijtmans, die destijds ( 1714-171 9) provisoir was van de H-Geesttafel <687 >.

In 1748 delen de kinderen van Wiltem van Doormaten de goederen van hun ouders. Het zijn: Hendrik, Dirk, Jan, het onmondig kind van wijlen Peter en de onmondige kinderen van Johannes<688>. Hendrik van Doornmalen maakt hiervoor een inventaris op van "de
goederen van Jennaken Timmermans, in leven weduwe van Wiltem van Doorn malen" <689>. In 1763 delen Hendrik van Doornmalen, Willem Hoppenbrouwers en Aert Willems van Doornmalen goederen op de Logt die ze gemeenschappelijk hebben <690>.
====
====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_3.html
XI-z : Guielmus Theodori van Dooremale, Willem Dircx de Heer, geboren te Oisterwijk (NB) de Logt, gedoopt te Oirschot (NB) op 6 september 1658 (RK), wonende te Oisterwijk (NB), z.v. X-x.

Guielmus is in ondertrouw gegaan te Oisterwijk (NB) op 26 mei 1696 en getrouwd aldaar op 1 juli 1696 (NH), getrouwd aldaar op 5 juli 1696 (RK) met Jenneke Peeter Lodewijckx, Joanna Jan Peter en Timmermans, wonende te Oisterwijk (NB), d.v. Peter Jan Lodewijcx Timmermans en Maijke Hendrik Willems Verhoeven.
Jenneke is eerder getrouwd te Oisterwijk (NB) op 12 oktober 1692 met Jan Adriaen Bressers, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 11 december 1661 (RK), wonende aldaar, z.v. Adriaan Jan Daniels de Bresser en Dierksken Henrick Dierk Andriessen van Hout.
Uit dit huwelijk:
1 : Theodorus Wilhelmi van Dooremale, Theodorus Willems, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 18 februari 1696 (RK), volgt onder XII-ai.
2 : Cornelis Wilhelmi van Dooremale, geboren te Oisterwijk (NB) (?) rond 1696 (?) (RK).
3 : Joannes Wilhelmi van Dooremale, Jan, geboren te Oisterwijk (NB) op 10 oktober 1699, gedoopt aldaar op 10 oktober 1699 (RK), volgt onder XII-aj.
4 : Petrus Wilhelmi van Dorenmael, Pieter, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 31 maart 1703 (RK), volgt onder XII-ak.
5 : Joannes Wilhelmi van Doremael, Jan, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 20 oktober 1706 (RK), volgt onder XII-al.
6 : Henricus Joseph Wilhelmi van Doremael, geboren te Oisterwijk (NB), gedoopt aldaar op 27 oktober 1710 (RK), volgt onder XII-am.
====

Ondertrouwd ‎26 mei 1696 Oisterwijk, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎1 jul 1696 Oisterwijk, Noord-Brabant, Nederland, leeftijd ongeveer 37 jaar
[bron]
Waarom deze?
Eerdere man Joannes Arien Bressers is niet genoemd. Kijk in akte zelf.
Op FamilySearch is akte zelf niet leesbaar en de bijlagen kan ik daar niet vinden.

Regionaal Archief Tilburg: OpenArchives
Gemeente Oisterwijk
Brontype boek
Archiefnummer 867
Archiefnaam Doop-, trouw- en begraafboeken Oisterwijk 1597-1810
Deelnummer 37
Bronnaam trouwboek
Registernaam Inv.nr. 37* - Oisterwijk - trouwboek 1696-1718 (rooms-katholieke parochie)
Periode register 1696-1718
Pagina 5
Plaats huwelijk kerk Oisterwijk
Datum huwelijk kerk 1696-07-01
Plaats trouw wet Oisterwijk
Datum trouw wet 1696-05-26
Plaats trouw wet Oisterwijk
Datum trouw wet 1696-07-01
Bruidegom Willem Dircx van Dooremael
Bruid Jenneke Peter Jansse
Eerdere vrouw
Eerdere man
Wiki code c7552cba-385a-11e0-bcd1-8edf61960649
Page 7 of 62 - Oisterwijk_DTB_037_0007
Testes Emmeritius(?) Wijtmans(?) et gerardus V???y?????


http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/1725-boxtel-joannes-van-doremale-cornelia-van-de-ven
Tiny van Dooremolen zei op 17 december 2019 om 18:08 uur
Die onjuiste leeftijden komen dikwijls in acten voor. Zo lezen we in de ondertrouw-acte van vader Willem Dircx van Doormalen op 26-5-1696: oud 30 jaar, maar hij was 37, gedoopt op 6-9-1658 in Oirschot.

Op familysearch geen index/aktes Oisterwijk

Gehuwd (religieus) ‎1 jul 1696 Oisterwijk, Noord-Brabant, Nederland met:

womanJoanna Peeter Lodewijcx | Timmermans‏
, 1e huwelijk met: Joannes Arien Bressers, ‎2e huwelijk met: Wilhelmus Theodorus Van Doormalen
[Gebruikersnotities]
Waarom is Joanna Peeter Lodewijcs ook Joanna Peeter Timmermans?
- Zelfde vadersnaam Peeter
- Beide getrouwd met Wilhelmus van Doremael.
-

Moeder van Joannes van Doremale is "Joanna Lodewijcx"
Bij huwelijk met Jaonnes Arien Bressers is ze genoemgd als "Joanna Peter Jan Lodewijx"
Bij doop van haar zoon Joannes Bressers is ze genoemd als "Joanna Peeters Lodewijcx"
Bij doop van haar zoon Theodorus is ze genoemd als "Joanna Peeter Lodewijckx"
Bij doop van haar zoon Petrus is ze genoemd als "Joanna Peeter Timmermans"
Bij doop van haar zoon Joannes is ze genoemd als "Joanna Lodewijcx"
Bij doop van haar zoon Henricus is ze genoemd als "Joanna Timmermans"

Bij huwelijk met Doremael is ze genoemd als "Jenneke Peter Jansse"

Kinderen:

1.
man‎Theodorus Van Doremale‏‎
Gedoopt ‎18 feb 1696 Oisterwijk, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Regionaal Archief Tilburg: OpenArchives
Gemeente Oisterwijk
Brontype boek
Archiefnummer 867
Archiefnaam Doop-, trouw- en begraafboeken Oisterwijk 1597-1810
Deelnummer 9
Bronnaam doopboek
Registernaam Inv.nr. 09 - Oisterwijk - doopboek 1696-1728 (rooms-katholieke parochie)
Periode register 1696-1728
Pagina 1
Plaats Oisterwijk
Datum 18-02-1696
Kind Theodorus van Dooremale
Vader Guielmus van Dooremale
Moeder Joanna Peeter Lodewijckx
Wiki code c142800c-385a-11e0-bcd1-8edf61960649
Link naar akte aanwezig.


BHIC: OpenArchives
Kind Theodorus van Dooremale
Geslacht Man
Datum doop 18-02-1696
Plaats doop Oisterwijk
Vader van Dooremale
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1696-1728
Plaats Oisterwijk
Toegangsnr. 8087
Inv.nr. 9
Folio/pagina 1
Religie RK


2.
man‎Joannes Van Doremale‏‎
Gedoopt ‎20 okt 1699 Oisterwijk, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Regionaal Archief Tilburg: OpenArchives
Gemeente Oisterwijk
Brontype boek
Archiefnummer 867
Archiefnaam Doop-, trouw- en begraafboeken Oisterwijk 1597-1810
Deelnummer 9
Bronnaam doopboek
Registernaam Inv.nr. 09 - Oisterwijk - doopboek 1696-1728 (rooms-katholieke parochie)
Periode register 1696-1728
Pagina 29v
Plaats Oisterwijk
Datum 20-10-1699
Kind Joannes van Dooremaele
Vader Guilielmus van Dooremaele
Moeder Joanna Peeter Lodewijx


BHIC: OpenArchives
Kind Joannes van Dooremaele
Geslacht Vrouw
Datum doop 20-10-1699
Plaats doop Oisterwijk
Vader van Dooremaele
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1696-1728
Plaats Oisterwijk
Toegangsnr. 8087
Inv.nr. 9
Folio/pagina 29V
Religie RK


3.
man‎Petrus Van Doremael‏‎
Gedoopt ‎31 mrt 1703 Oisterwijk, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Regionaal Archief Tilburg: OpenArchives
Gemeente Oisterwijk
Brontype boek
Archiefnummer 867
Archiefnaam Doop-, trouw- en begraafboeken Oisterwijk 1597-1810
Deelnummer 9
Bronnaam doopboek
Registernaam Inv.nr. 09 - Oisterwijk - doopboek 1696-1728 (rooms-katholieke parochie)
Periode register 1696-1728
Pagina 60
Plaats Oisterwijk
Datum 31-03-1703
Kind Petrus van Doremael
Vader Wilhelmus van Doremael
Moeder Joanna Peeter Timmermans
Link naar Akte aanwezig.


BHIC: OpenArchives
Kind Petrus van Doremael
Geslacht Man
Datum doop 31-03-1703
Plaats doop Oisterwijk
Vader van Doremael
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1696-1728
Plaats Oisterwijk
Toegangsnr. 8087
Inv.nr. 9
Folio/pagina 60
Religie RK


4.
manJoannes van Doremale‏
Gedoopt ‎20 okt 1706 Oisterwijk, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://home.kpn.nl/doormalen/doorm_3.htm
Waaom is op deze site 20-10-1706 gekozen????
Geen duidelijkheid of dit nu 1699 of 1706 moet zijn....
Beide data van zelfde ouders. Dus ouders correct. Beide zonen Joannes getrouwd! [Jul2022: Waarom zijn beide zonen Joannes getrouwd?]
Zie tab huwelijk - leeftijd 22 jr - dus dit suggereert 1706!

Initieel DRIE mogelijkheden:
OF

Regionaal Archief Tilburg: OpenArchives
Gemeente Oisterwijk
Brontype boek
Archiefnummer 867
Archiefnaam Doop-, trouw- en begraafboeken Oisterwijk 1597-1810
Deelnummer 9
Bronnaam doopboek
Registernaam Inv.nr. 09 - Oisterwijk - doopboek 1696-1728 (rooms-katholieke parochie)
Periode register 1696-1728
Pagina 89v
Plaats Oisterwijk
Datum 20-10-1706
Kind Joannes van Doremael
Vader Guilielmus van Doremael
Moeder Joanna Lodewijcx
Link naar akte aanwezig.


OF

Regionaal Archief Tilburg: OpenArchives
Gemeente Oisterwijk
Brontype boek
Archiefnummer 867
Archiefnaam Doop-, trouw- en begraafboeken Oisterwijk 1597-1810
Deelnummer 9
Bronnaam doopboek
Registernaam Inv.nr. 09 - Oisterwijk - doopboek 1696-1728 (rooms-katholieke parochie)
Periode register 1696-1728
Pagina 89v
Plaats Oisterwijk
Datum 18-10-1706
Kind Joannes van Doremael
Vader Joannes Dirix van Doremael
Moeder Nicolaa van der Lusdonk
Link naar akte aanwezig.


OF

Regionaal Archief Tilburg: OpenArchives
Gemeente Oisterwijk
Brontype boek
Archiefnummer 867
Archiefnaam Doop-, trouw- en begraafboeken Oisterwijk 1597-1810
Deelnummer 9
Bronnaam doopboek
Registernaam Inv.nr. 09 - Oisterwijk - doopboek 1696-1728 (rooms-katholieke parochie)
Periode register 1696-1728
Pagina 29v
Plaats Oisterwijk
Datum 20-10-1699
Kind Joannes van Dooremaele
Vader Guilielmus van Dooremaele
Moeder Joanna Peeter Lodewijx


Doopgetuigen kinderen:
Getuigen: Petrus van Doormaele & Joanna van de Ven
Getuigen: Albertus van de Ven & Joanna Willems van Dooremale
Getuigen: Gerardus van de Ven & Helena van Groenendael
Getuigen: Embertus van Brunschot & Joanna de Bresser
Getuigen: Joannes de Bresser & Maria van Oorschot <========== Eerste is zijn halfbroer! DUS ZOON VAN WILHELMUS V D. EN J.P. LODEWIJX

BHIC: OpenArchives
Kind Joannes van Doremael
Geslacht Man
Datum doop 20-10-1706
Plaats doop Oisterwijk
Vader van Doremael
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1696-1728
Plaats Oisterwijk
Toegangsnr. 8087
Inv.nr. 9
Folio/pagina 89V
Religie RK


====
Kinderen van Jo* Lode*
Lodewijx Joanna Peter Jan bruid Oisterwijk 12-10-1692 trouwakte - getrouwd met Joannes Arien Bressers
Lodewijcx Joanna Peeters moeder Oisterwijk 23-12-1693 doopakte - kind Joannes met Joannes Bressers
Lodewijckx Joanna Peeter moeder Oisterwijk 18-02-1696 doopakte - kind Theodorus met Guielmus van Dooremale
Lodewijx Joanna Peeter moeder Oisterwijk 20-10-1699 doopakte - kind Joannes met Guilielmus van Dooremaele
Lodewijcx Joanna moeder Oisterwijk 20-10-1706 doopakte - kind Joannes met Guilielmus van Doremael
Mogelijk eerder getrouwd met Bressers?
Doopgetuigen bij kinderen Joannes Doremale bevatten ook naam Bresser - stiefbroer is doopgetuige.

Wie is doopgetuige Petrus van Doormaele? Broer!
Indien geboren in Oirschot rond 1700-1710 (Is getuige in 1729) dan:
Doremael van Petrus kind Oisterwijk 30-04-1691 doopakte - Joannes Lammers van Doremael x Maria Jansen
Doremael van Petrus kind Oisterwijk 31-03-1703 doopakte - Wilhelmus van Doremael x Joanna Peeter Timmermans
Is Joanna Peeter Timmermans dezelfde als Joanna Peeter Lodewijcx ???

Wie is doopgetuige Joanna Willems van Dooremale? <=== Is Willem de vader van Joannes en is dit zijn zus?
Inden geboren in Oirschot rond 1700-1710 (Is getuige in 1732) dan:
GEEN
Zoek breder - vaders naam is Willem
Doremael van Joanna kind Moergestel 19-01-1694 doopakte - Guilielmus Daneels van Doremaele x Antonia Hendricks van de Laerschot

[Gebruikersnotities]
-----
GTOB 11-1 Jan-1996
VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT door M.J.H. van Dooremolen

Xllh. Joannes Willems van Doormalen (zie Xlh-2), ged. Oisterwijk 20-10-1699 (get. Lodewijck Conings en Joannis van Dooremaele ut .... Maria van Dooremaele), trouwt met Cornelia Lambert van de Ven, ged. Oisterwijk 2-4-1700.
Uit dit huwelijk:
1. Joanna (Anna) Maria, ged. Oisterwijk 21-7-1729 (get. Petrus van Doormaele en Joanna van de Ven), trouwt Oirschot NH ondertrouwt 10-6-1758 en Oisterwijk RK 25-6-1758 met Johannes Kasteren geb. en won. Oirschot
2. Guilhelmus, ged. Oisterwijk 17-7-1732 (get. Albertus van de Ven en Joanna Willems van Doormale).
3. Lambertus, volgt Xlllf.
4. Joannes, ged. Oisterwijk 9-8-1738 (get. Embertus van Brunschot en Joanna de Bresser).
5. Petrus, ged. Oisterwijk 25-8-1743 (get. Joannes de Bresser en Maria van Oorschot), getrouwt met Catharina van de Nieuwelaer (Oisterwijk). Hun testament op 3-1-1783 [12].

[12] Oisterwijk R 496 folio 52 d.d. 3-1-1786: Testament van Peter Johannes van Doormalen en Catharina
van de Nieuweleer (betrouwt testament gepasseerd op 12-4-1771, zieN 5312 folio 248 Oisterwijk).
-----

====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_3.html
XII-al : Joannes Wilhelmi van Doremael, Jan, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 20 oktober 1706 (RK), overleden tussen 1742 en 1758, z.v. XI-z.
Joannes is in ondertrouw gegaan te Boxtel (NB) op 17 april 1728, en getrouwd aldaar op 27 april 1728 (NH) met Cornelia Lamberts van de Ven, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 2 april 1700 (RK), wonende te Tongelre (NB) en te Oisterwijk (NB), d.v. Lambertus Gerardi vande Ven en Anneke Aelberts Groenendael.

Uit dit huwelijk:
1 : waarschijnlijk Maria Joannis van Dormale, geboren te Oisterwijk (NB) rond 1722 (?), wonende aldaar en te Moergestel (NB), overleden te Oisterwijk (NB) op 11 februari 1785.
Maria is in ondertrouw gegaan te Moergestel (NB) op 5 januari 1738 en getrouwd aldaar op 19 januari 1738 (SB), ondertrouwd aldaar op 5 januari 1738 en getrouwd aldaar op 19 augustus 1738 (RK) met Wilhelmus Adriaen Willemen, geboren te Moergestel (NB), wonende aldaar, overleden voor 1785.
2 : Joanna Maria Joannis van Dooremale, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 21 juli 1729 (RK), wonende te Oisterwijk (NB) en te Moergestel (NB).
3 : Guilielmus Joannis van Dooremale, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 17 juli 1732 (RK), wonende te Oisterwijk (NB).
4 : Lambertus Joannis van Doremale, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 10 september 1735 de Logt (RK), volgt onder XIII-ap.
5 : Joannes Joannis van Dooremalen, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 9 augustus 1738 (RK).
6 : Petrus Joannis van Dooremaelen, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 25 augustus 1743 (RK), wonende te Oisterwijk (NB).
====

5.
man‎Henricus Joseph Van Doremael‏‎
Gedoopt ‎27 okt 1710 Oisterwijk, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Regionaal Archief Tilburg: OpenArchives
Gemeente Oisterwijk
Brontype boek
Archiefnummer 867
Archiefnaam Doop-, trouw- en begraafboeken Oisterwijk 1597-1810
Deelnummer 9
Bronnaam doopboek
Registernaam Inv.nr. 09 - Oisterwijk - doopboek 1696-1728 (rooms-katholieke parochie)
Periode register 1696-1728
Pagina 121v
Plaats Oisterwijk
Datum 27-10-1710
Kind Henricus Joseph van Doremael
Vader Guilielmus van Doremael
Moeder Joanna Timmermans
Wiki code c142800c-385a-11e0-bcd1-8edf61960649
Link naar akte aanwezig.
Getuigen: Michael van ??????? et Catharina van Doremal


BHIC: OpenArchives
Kind Henricus Joseph van Doremael
Geslacht Man
Datum doop 27-10-1710
Plaats doop Oisterwijk
Vader van Doremael
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1696-1728
Plaats Oisterwijk
Toegangsnr. 8087
Inv.nr. 9
Folio/pagina 121V
Religie RK


[Gebruikersnotities]
Mogelijk:
Gemeente Oisterwijk
Brontype boek
Archiefnummer 867
Archiefnaam Doop-, trouw- en begraafboeken Oisterwijk 1597-1810
Deelnummer 20
Bronnaam trouwboek
Registernaam Inv.nr. 20 - Oisterwijk, Haaren en Udenhout - trouwboek 1732-1763 (schepenbank)
Periode register 1732-1763
Pagina 112v
Plaats huwelijk kerk Oisterwijk
Datum huwelijk kerk 1751-09-15
Plaats trouw wet Oisterwijk
Datum trouw wet 1751-07-03
Plaats trouw wet Oisterwijk
Datum trouw wet 1751-09-12
Diversen de getuigen bij het R.K. huwelijk zijn: Arnoldus van Roesel en Aldegonda
Bruidegom Hendrik Willem van Doornmalen
Bruid Maria Antonius van Groenendael
Eerdere vrouw
Eerdere man
Wiki code: c6f55eca-385a-11e0-bcd1-8edf61960649

http://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoeken-in-databases/genealogie/resultaten/weergave/register/layout/blader/sjabloon/blader/id/c6f55eca-385a-11e0-bcd1-8edf61960649/start/110?persoon=SGVuZHJpayBXaWxsZW0gdmFuIERvb3JubWFsZW4gMTUtMDktMTc1MQ%3D%3D


Voor meer informatie: bertho@derikx.com