man‎Michiel Joannes Verhoeven‏‎
Gedoopt ‎10 apr 1615 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-31161-12783-11?cc=2037960&wc=SM4N-VZW:346029401,346559401,349232301
: accessed 27 February 2015), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Dopen 1604-1811 (T-Z) > image 1541 of 3032; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag [Netherlands National Archives, The Hague].
Verhoeven
Michael
Vader: Joannes
Moeder: -
Doopdatum: 10 april 1615
Schijndel RK Doop- Trouwboek
1604-1627
f69
181083

Op kaartje staat 'junior' maar is onduidelijk of dit bij vader of kind hoort.
Meest waarschijnlijk vader omdat naam vader en kind niet hetzelfde zijn. <== Correct - zie akte onder.
Dit komt overeen met dat zijn vader ook "de jonge" wordt genoemd.

BHIC: OpenArchives
Kind Michael Verhoeven Iunior
Geslacht Man
Datum doop 10-04-1615
Plaats doop Schijndel
Vader Joannis Verhoeven Iunior
Getuige Arnoldus Joannis op de Locht
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 69r
Religie rk
Diversen Gt2 weduwe van Theodoricus Joannis.


Akte:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QX-YZSG?cc=2037960&wc=SM4H-C6D%3A1292676104%2C346559401%2C346724202
: 22 August 2014), Rooms Katholiek > Schijndel > Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660 > image 75 of 818; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
"... baptisatus est michael filius Joannis Verhoeven iunior ..."

Overleden Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie notitie bij persoon:
Testament op 27-07-1665.
Akte deling van goederen: 29 januari 1693.

Overleden voor echtgenoot dus voor 29-11-1692.

Niet gevonden op familysearch fiches begraven schijndel - niet bij Michael, Gieles, Egidius (Apr2017).

Niet gevonden in index BHIC (Apr2018).

[Gebruikersnotities]
http://media.delving.org/pdf/thuisinbrabant/de-brabantse-leeuw/brabants_leeuw_1957_1_81_89.pdf
A. J. L. van Bokhoven - DE FAMILIE VERHOEVEN TE SCHIJNDEL
"
Va.
Michiel Verhoeven, gedoopt te Schijndel, op 10 april 1615.
Hij was gehuwd met Jenneken, dochter van Peter Wouter
Peters van der Meulen en van Lijsken Gijsbert Antonis
Smits 9). Michiel overleed in 1674/1675 10).
In de scheidingsakte hunner nalatenschap worden de volgende
kinderen genoemd:
1. Gijsbert Verhoeven 11), leeft nog in 1693 en gehuwd geweest
met Anneken, dochter van Jan Marten Ariens en
van Heylken Tonis van den Auwenhuys. Uit dit huwelijk
a. Wouter Verhoeven, wiens vrouw Jenneken Jan Goyers
was; b. Adriaan Verhoeven en c. Heiken Verhoeven,
gedoopt te Schijndel, 7 januari 1681 en op 11 september
1701 gehuwd met Peter Hartens van der Cant.
2. Peter Verhoeven (volgt Vla).
3. Antonie Verhoeven (volgt VIb).
4. Jan Verhoeven, dood in 1693. Hij is gehuwd geweest met
Barbara Hendrick Heessels 12) en was bij haar vader
van: 13) a. Michiel Verhoeven; b. Adriaan Verhoeven; c.
Jenneke Verhoeven, de vrouw van Huybert van Tuyl en
d. Maria Verhoeven, gehuwd geweest met Adriaan van
der Pol.
5. Mechtelt Verhoeven, wier man Lambert Jan Wijnen was.
6. Anneken Verhoeven, gedoopt te Schijndel, 30 december
1652, gehuwd geweest met respectievelijk Hendrick Jan
Goyaerts van Limburg en Willem Jans van der Linden,
die waarschijnlijk vanwege zijn afkomst, ook van Vechel
wordt genoemd 14).

9) R. 143, f.39, dd. 29-1-1693, scheiding goederen Verhoeven-v.d. Meulen.
10) R. 82. f. 316v en f. 381.
11) R. 145. f. 180, dd. -+ 1700.
12) R. 143, f. 39.
13) R. 101, f. 215v, dd. 29-12-1733.
14) R. 142, f. 31v, dd. 31-8-1658; H. v. Limburg was een zoon van Jan
Goyaerts van Limborg en van Maria Hendrick van Amstel, die een zuster
was van de beroemde zeekapitein Jan van Amstel, die in de Schijndelse
kerk begraven ligt en wiens grafzerk, met het daarop uitgehouwen gedicht
van J. v.d. Vondel, nog in die kerk aanwezig is.
"

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11330996&miview=ldt
5116.4 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.4)
Schepenakte 86
Testament van Michiel Janssen Verhoeven en zijn vrouw Jenneken Peter Wouters, inwoners te Schijndel. Vermaken elkaar aan de langstlevende al hun bezit, die daarmee naar eigen keuze mag handelen, maar moet wel de kinderen daarmee grootbrengen. Actum Schijndel
Datering: 30-04-1665
Pagina: 268
Plaats: Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 4
Scan: Register inzien
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11331091&miview=ldt
5116.4 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.4)
Schepenakte 181
Testament van Michiel Janssen Verhoeven en zijn vrouw Jenneken Peter Wouters van der Meulen, inwoners te Schijndel. Herroepen hun eerdere testament en legaten en ook het testament d.d. 30 april 1664 voor notaris Jan van de Heuvel. Ze vermaken aan delangstlevende van hen beiden 2000 gulden op te nemen op onderpand van hun bezit. Na dood van de langstlevende gaat hun bezit over op hun kinderen maar die mogen niet eerder delen dan nadat hun jongste kind 20 jaar is geworden. Actum te Schijndel herdgang Wijbosch
Datering: 27-07-1665
Pagina: 554
Plaats: Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 4
Scan: Register inzien
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.143&minr=11937905&miview=ldt
5122.143 Index schepenprotocol Schijndel (5122.143)
Schepenakte 39
Deling van goederen onder de kinderen
Gijsbert, Peter en Anthony broers zonen van Michiel Jansen Verhoven,
Lambert Jan ??man van Mechtelt,
Willem Janssen van Vechel man vcan Anneken,
Laureijs Heessels en Jan Jansen Verhoven momboirs van de minderjarige kinderen van Jan Gillis Verhoven verwekt bij Barbara dr.v.Hendrik Heessels,
allen kinderen en erfgenamen van Gillis Verhoven en zijn vrouw Jenneken dr.v.Peter Wouters van der Meulen
Datering: 29 januari 1693
Pagina: 39
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 143
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: ? Schijndel

Kinderen:
Gijsbert Verhoeven
Peter Verhoeven
Antonie Verhoeven
Mechtelt x Lambert Jan
Anneken Verhoeven x Willem Janssen van Vechel
Jan Gieles Verhoeven x Barbara Hendrik Heessels <======= Dit paar kan ik niet vinden in fiches dopen / trouwen Schijndel.

Gehuwd (religieus) ‎14 feb 1635
[bron]
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-31166-11391-77?cc=2037960&wc=SM4J-YWR:346029401,346559401,349238602
: accessed 28 February 2015), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Dopen 1604-1811 (H-Z) > image 2597 of 3184; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag [Netherlands National Archives, The Hague].
Verhoeven, Michael Joannes
x
Peter Heer Wouters, Jenneken
14 febr 1635
Schijndel R.K. Doop- Trouw- en Doodboek
1628-1664
251183

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Michael Joannis Verhoeven
Bruid Jenneken Peeter Heer Wouters
Getuige Lambertus Adriani Hermans
Getuige Joannes Joannis Verhoeven
Datum huwelijk 14-02-1635
Plaats huwelijk Schijndel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 2
Folio/pagina 2015v03

(ongeveer 57 jaar gehuwd) met:

womanJenneken Peter Wouter van der Meulen‏
Gedoopt ‎3 nov 1613 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Kan geen transcriptie vinden van protocol 80 waarin de relatie wordt genoemd.
Maar waarchijnlijk correct datum.

Vader bij huwelijk: "Peter Heer Wouters, Jenneken"
Vader genoemd in schepenakte - zie notitie bij persoon echtgenoot: "Jenneken Peter Wouters"

BHIC: OpenArchives
Kind Joanna Valery
Geslacht Vrouw
Datum doop 03-11-1613
Plaats doop Schijndel
Vader Petrus Valery
Getuige Joannes Antonij Cristiani
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 57v
Religie rk
Diversen Gt2 weduwe van Joannes Petri.


Rationale:
schepenprotocollen
Schijndel
1662-1665
Protocol van diverse soorten akten
5122-080-0163
Image 163, folio 82
circa 1664
Peter Wouter Peters van der Meulen * Lijsken Gijsbert Antonis Smits
Michiel Jansen Verhoeven * Jenneke
Gerard Jan Gijsberts * Joostken
Jan Lambert Simonis van der Hagen * Heylwigis
Maria, weduwe wijlen Simon Jan Aerts Verhagen , zoon Anthonis
Jan Jan Aerts Verhagen als momboir Gijsbert, Jan onmondige kinderen Simon Jan Aerts

Zie
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search?serviceUrl=%2Fregisters%2Ftrefwoord%2Fregister_gemeente%2FSchijndel%2Ftrefwoord%2Fregister_type%2Fschepenprotocollen%2Ftrefwoord%2Fregister_jaartallen%2F%255B1600%2520TO%25201699%255D%3Fapikey%3D0ea60280-55ad-11e2-bcfd-0800200c9a66%26sort%3Dregister_custom_i_jaartallen_sort%26direction%3Dasc
Schijndel Protocol van diverse soorten akten 1662-1665 5122 80
Scan 163 van 273
Scannaam: 5122-080-0163

Volgens
https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1965
Rooms Katholiek
Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 64 of 818
3 november 1613

Akte:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QX-Y8X3?cc=2037960&wc=SM4H-C6D%3A1292676104%2C346559401%2C346724202
: 22 August 2014), Rooms Katholiek > Schijndel > Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660 > image 64 of 818; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Slecht leesbaar
"3 Novembris baptizata est Joanna Petri Valery ..."

Begraven ‎29 nov 1692 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-12KR?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901 : 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > image 6692 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Verhoeven
Jenneken w.v. Michael
5 kinderen
Begraafdatum: 29 nov 1692
Schijndel 13 - Register van begraven

Geeft: 5 kinderen - Mechtildes en Johanna jong gestorven.

BHIC: OpenArchives
Overledene Jenneken N.N.
weduwe van Michiel Verhoeven
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 29-11-1692
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden:
Laat 5 kinderen na in het Wijbosch
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd begraafboek 1667-1671, 1676-1698, archiefnummer 1455, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 13
Gemeente: Schijndel
Periode: 1667-1698
Religie: Nederduits Gereformeerd

Kinderen:

1.
woman‎Mecheldis Michaelis Verhoeven‏‎
Gedoopt ‎14 okt 1635 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-31161-12720-28?cc=2037960&wc=SM4N-VZW:346029401,346559401,349232301
: accessed 27 February 2015), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Dopen 1604-1811 (T-Z) > image 1536 of 3032; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag [Netherlands National Archives, The Hague].
Verhoeven Mecheldis
Vader: Michael Joannes
Moeder: Joanna
Doop: 14 okt 1635
Schijndel RK Doop- Trouw- en Doodboek 1628-1664

BHIC: OpenArchives
Kind Mecheldis Michaelis Joannis Verhoeven
Geslacht Vrouw
Datum doop 14-10-1635
Plaats doop Schijndel
Vader Michael Joannis Verhoeven
Moeder Joanna N.N.
Getuige Simon Joannis
Getuige Eustochium Joannis
Deel Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 2
Folio/pagina 50v08


https://www.dortmans-steverink.nl/
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke
Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 249 of 818
14 oktober 1635

Akte:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QX-Y8RK?cc=2037960&wc=SM4H-C6D%3A1292676104%2C346559401%2C346724202
: 22 August 2014), Rooms Katholiek > Schijndel > Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660 > image 249 of 818; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Links onder

2.
womanMechteldis Michaelis Verhoeven‏
Gedoopt ‎6 feb 1640 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-31161-12929-15?cc=2037960&wc=SM4N-VZW:346029401,346559401,349232301
: accessed 27 February 2015), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Dopen 1604-1811 (T-Z) > image 1535 of 3032; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag [Netherlands National Archives, The Hague].
Verhoeven Mechteldis
Vader: Michael Joannes
Moeder: Joanna
Doop: 6 febr 1640
Schijndel RK Doop- Trouw- en Doodboek 1628-1664

BHIC: OpenArchives
Kind Mechtildis Michaelis Joannis Verhoeven
Geslacht Vrouw
Datum doop 06-02-1640
Plaats doop Schijndel
Vader Michael Joannis Verhoeven
Moeder Joanna N.N.
Getuige Christianus Anthonii
Getuige Gertrudis Petri Henrici Verweteringe
Deel Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 2
Folio/pagina 72v01


https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke
Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 271 of 818
6 februari 1640

Akte:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QX-Y6MK?cc=2037960&wc=SM4H-C6D%3A1292676104%2C346559401%2C346724202
: 22 August 2014), Rooms Katholiek > Schijndel > Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660 > image 271 of 818; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Links boven

Begraven ‎13 feb 1709 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Echtgenoot hertrouwd 12 nov 1712. Zie notitie bij zijn persoon.

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-1J18?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > image 7837 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Wijnen
Mechel e.v. Lambert Jan
geen kinderen
Begraafdatum: 13 febr 1709
Schijndel 16 Register van begraven 1704-1721

Niet gevonden in index BHIC Schijndel 1709 (Mar2021)(Mei2022)(Jul2023). Index op BHIC Schijndel is incompleet.

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/3784914F4A374056995B76112CD32C58
5122.152 Index schepenprotocol Schijndel (5122.152)
Schepenakte 71
Testament van Lambert Jan Wijnen eerst weduwnaar van Meghel Gielis Verhoeven en nu gehuwd met Hester Claes Smulders in welk testament nog meer worden genoemd Hendrik Claes Smulders,
Datering: 30 november 1727
Pagina: 190
Soort akte: Testament
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 152
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel
Page 383 of 747
"Hendrik Claes Smulders, zijne tegenwoordige vrouwen, broeder, "
Geen kids genoemd in testament.

3.
manGisbertus Michaelis "Gijsbert" Verhoeven‏
Gedoopt ‎29 nov 1641 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-31161-12476-64?cc=2037960&wc=SM4N-VZW:346029401,346559401,349232301
: accessed 27 February 2015), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Dopen 1604-1811 (T-Z) > image 1439 of 3032; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag [Netherlands National Archives, The Hague].
Verhoeven Gisbertus
Vader: Michael Joannes
Moeder: Joanna
Doop: 29 nov 1641
s: Vuchts
Schijndel RK Doop- Trouw- en Dooboek 1628-1664

BHIC: OpenArchives
Kind Gisbertus Michaelis Joannis Verhoeven
Geslacht Man
Datum doop 29-11-1641
Plaats doop Schijndel
Vader Michael Joannis Verhoeven
Moeder Joanna N.N.
Getuige Arnoldus Joannis Michaelis
Getuige Maria Anthonii Henrici Vuchts
Deel Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 2
Folio/pagina 81r02


https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1965
Rooms Katholiek
Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 279 of 818
29 november 1641

Akte:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QX-Y6VK?cc=2037960&wc=SM4H-C6D%3A1292676104%2C346559401%2C346724202
: 22 August 2014), Rooms Katholiek > Schijndel > Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660 > image 279 of 818; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).

Begraven ‎26 mei 1701 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Waarom deze:
- Zie schepenakten bij notitie persoon.
- Aktes gedateerd 1700
- Aktes vermelden drie kinderen.

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-1GC3?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901 : 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > image 6666 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Verhoeven Gijsbert
Vrouw en 3 kinderen
Steegh
Begraafdatum: 26 mei 1701
Schijndel (15) Register van begraven 1700-1704

BHIC: OpenArchives
Overledene Gijsbert Verhoeven
Datum begraven 26-05-1701
Geslacht m
Opmerkingen laet achter sijne huijsvrouw en 3 kinderen; woonde op de Steegh
Relatie echtgenoot van N.N. N.N.
Religie Nederduits Gereformeerd
Bron Nederduits Gereformeerd begraafboek 1700-1704
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 15
Folio/pagina 5v01


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.145&minr=11938259&miview=ldt
5122.145 Index schepenprotocol Schijndel (5122.145)
Schepenakte 106
Momboirseed van Peter Gielis Verhoeven en Jacob Claessen van Empel over de drie minderjarige kinderen van Gijsbert Gielis Verhoeven verwekt bij Anneken de dochter van Jan Marten Ariens
Datering: 2 juli 1701
Pagina: 159v
Soort akte: Momboirschap
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 145
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.145&minr=11938262&miview=ldt
5122.145 Index schepenprotocol Schijndel (5122.145)
Delen Reageren Print knop
Schepenakte 109 Staat en inventaris van de goederen nagelaten door Gijsbert Gielis Verhoeven en Anneken zijn vrouw een dochter van Jan Marten Ariens
Datering: 20 september 1701
Pagina: 165
Soort akte: Inventaris
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 145
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.145&minr=11938270&miview=ldt
5122.145 Index schepenprotocol Schijndel (5122.145)
Schepenakte 117
Deling van goederen onder Peter Gielis Verhoeven, Jacob Claessen van Empel als momboirs over
de kinderen Wouter en Adriaen van Gijsbert Gielis Verhoeven verwekt bij Anneken dochter van Jan Martens Ariens,
Peter Marten van der Cant gehuwd met een dochter van Gijsbert
Datering: 11 november 1701
Pagina: 180
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 145
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

4.
woman‎Johanna Michaelis Verhoeven‏‎
Gedoopt ‎2 nov 1650 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-31161-12646-0?cc=2037960&wc=SM4N-VZW:346029401,346559401,349232301
: accessed 27 February 2015), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Dopen 1604-1811 (T-Z) > image 1478 of 3032; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag [Netherlands National Archives, The Hague].
Verhoeven Johanna
Vader: Michael
Moeder: Joanna
Doop: 2 nov 1650!
Schijndel RK Doop- trouw- en dooboek 1628-1664

BHIC: OpenArchives
Kind Johanna Michaelis Verhoeven
Geslacht Vrouw
Datum doop 02-11-1650
Plaats doop Schijndel
Vader Michael Verhoeven
Moeder Joanna N.N.
Getuige Jan Lambert Dirx
Getuige Mariken Hanrix Corsten
Deel Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 2
Folio/pagina 124v01


Overleden ‎1 mei 1678 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.270&minr=11945551&miview=ldt
5122.270 Index schepenprotocol Schijndel (5122.270)
Schepenakte 52
Taxatie van de goederen van Jenneken de dochter van Michiel Jans Verhoeven overleden op 1 mei 1678.
Datering: 13 mei 1678
Pagina: 62v
Soort akte: Taxatie
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 270
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Niet gevonden op familysearch in fiches begraven schijndel. (Apr2017).

Op BHIC Schijndel index 1678 niet online (Mar2021)(Mei2022)(Jul2023). Index op BHIC Schijndel is incompleet.
‎, leeftijd ongeveer 27 jaar

5.
womanAnna Michaelis "Anneken" Verhoeven‏
Gedoopt ‎30 dec 1652 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-31161-12717-62?cc=2037960&wc=SM4N-VZW:346029401,346559401,349232301
: accessed 27 February 2015), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Dopen 1604-1811 (T-Z) > image 1397 of 3032; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag [Netherlands National Archives, The Hague].
Verhoeven Anna
Vader: Michael Joannes
Moeder: Joanna
Doop: 30 dec 1652
Schijndel RK Doop- Trouw- en Dooboek 1628-1664

BHIC: OpenArchives
Kind Anna Michaelis Joannis Verhoeven
Geslacht Vrouw
Datum doop 30-12-1652
Plaats doop Schijndel
Vader Michael Joannis Verhoeven
Moeder Joanna N.N.
Getuige Petrus Verhoeven
Getuige Anthonia Joannis Andreae
Deel Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 2
Folio/pagina 130v09


https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1965
Rooms Katholiek
Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 333 of 818
30 december 1652

Akte:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QX-Y8RY?cc=2037960&wc=SM4H-C6D%3A1292676104%2C346559401%2C346724202
: 22 August 2014), Rooms Katholiek > Schijndel > Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660 > image 333 of 818; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Links onderaan

Begraven ‎2 jun 1730 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QK-M67P?cc=2037960&wc=SM4V-168%3A346029401%2C346559401%2C349247101
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > image 2512 of 3203; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Linden
Anneken e.v. Willem van de
Begraafdatum: 2 juni 1730
Schijndel (18) Register van begraven 1730-1745

BHIC: OpenArchives
Overledene Anneken van der Linden
overleden te Schijndel.
echtgenote van Willem van der Linden
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 02-06-1730
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd begraafboek 1730-1745, archiefnummer 1455, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 18
Gemeente: Schijndel
Periode: 1730-1745
Religie: Nederduits Gereformeerd


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.149&minr=11939369&miview=ldt
5122.149 Index schepenprotocol Schijndel (5122.149)
129
Verklaring van goed gedrag van Mighiel zoon van Hendrick van Limborgh waar e moeder van is Anna Giellis Verhoeven nu woonachtig te Breda die nu is gehuwd met Willem Jans an Veghel – Michiel is een eerlijke jongeman die een huwelijk aangaat met Catarina van Hoogstraten te Breda
Datering: 21 november 1715
Pagina: 219v
Soort akte: Verklaring
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 149
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.150&minr=11939525&miview=ldt
5122.150 Index schepenprotocol Schijndel (5122.150)
68 Testament van Willem Jans van Vechel en Anna Gielis Verhoeven echtgenoten in welk testament verder genoemd worden: 2 voorkinderen Michiel en Maijken van de testatrice uit haar 1e huwelijk met Hendrik van Limborg en de 4 nakinderen uit het 2e huwelijk Hendrik, Pieternella, Jan en Joannes
Datering: 17 april 1719
Pagina: 114
Soort akte: Testament
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 150
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.153&minr=11940055&miview=ldt
5122.153 Index schepenprotocol Schijndel (5122.153)
86 Deling van goederen onder
Michiel meerderjarige zoon van Hendrik Goijers van Limborgh verwekt bij Anna Gielens Verhoeven,
Jan Nelisse man van Maria ook een dochter van Hendrik en Anna,
Jan en Johannis meerderjarige zonen van Willem Janse van der Linden verwekt bij Anna Gielens Verhoeven,
Cornelis Paulus Pijnenburg man van Pieternella dr.v.Willem en Anna
Datering: 28 september 1733
Pagina: 184
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 153
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

6.
manPetrus Michaelis "Peter" Verhoeven‏
Gedoopt ‎9 nov 1655 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-31161-12525-28?cc=2037960&wc=SM4N-VZW:346029401,346559401,349232301
: accessed 27 February 2015), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Dopen 1604-1811 (T-Z) > image 1559 of 3032; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag [Netherlands National Archives, The Hague].
Verhoeven Petrus
Vader: Michael
Moeder: Joanna
Doop: 9 nov 1655
Schijndel RK Doop- trouw- en dooboek 1628-1664

BHIC: OpenArchives
Kind Petrus Michaelis Verhoeven
Geslacht Man
Datum doop 09-11-1655
Plaats doop Schijndel
Vader Michael Verhoeven
Moeder Joanna N.N.
Getuige Servatius Cornelii
Getuige Heijlwigis Petri Wolteri
Deel Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 2
Folio/pagina 143v01


Begraven Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Geboorte laatste kind: 18-05-1710

Zie onder: 1722 - genoemd als voogd van de kinderen van zijn broer.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.151&minr=11939656&miview=ldt
5122.151 Index schepenprotocol Schijndel (5122.151)
Schepenakte 12
Deling van goederen onder
Corst Corsten van Gerwen,
Jan Corsten man van Emmerens dr.v.Corstiaen van Gerwen en diens vrouw Anna van Amstel ,
Peter en Maria meerderjarige kinderen van Antony Gielens Verhoeven verwekt bij Anna van Amstel,
Peter Gielens Verhoeven, Willem van der Linden voogden over Jenneke en Fransis minderjarige kinderen van Anthony Gielens en Anna van Amstel
o.a. huis in de borne onder Crevecoeur en huis in de Straat naast pastoor Zilvester Walterus Ideleth
Datering: 12 augustus 1722
Pagina: 21v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 151
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Mogelijkheden op BHIC zijn:
Verhoeven Peeter Gielis Overledene Schijndel 29-03-1725 begraafakte <= geen opmerkingen.
Verhoeven Peeter Overledene Schijndel 21-07-1734 begraafakte <= weduwnaar, laat kinderen na
Verhoeven Peeter Overledene Schijndel 15-07-1741 begraafakte <= zoontje van - zoon van Joseph Gielens
Verhoeven Peeter Gielens Overledene Schijndel 02-06-1747 begraafakte <= weduwnaar, laat kinderen na

BHIC: OpenArchives
Overledene Peeter Gielis Verhoeven
Datum begraven 29-03-1725 <====== Indien juist dan oud 70 jaar
Geslacht m
Plaats overlijden Schijndel
Religie Nederduits Gereformeerd
Bron Nederduits Gereformeerd begraafboek 1722-1729
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 17
Scan 11 van 48
Scannaam: 1455_017_006_V
"29 peeter Gieles Verhoeven"


BHIC: OpenArchives
Overledene Peeter Verhoeven
Datum begraven 21-07-1734 <====== Indien juist dan oud 78 jaar
Geslacht m
Plaats overlijden Schijndel
Religie Nederduits Gereformeerd
Bron Nederduits Gereformeerd begraafboek 1730-1745
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 18
Diversen weduwnaar, laat kinderen na
Scan 24 van 78
Scannaam: 1455_018_013_R
"21 Peeter Verhoeven wedr laat kinderen na"


BHIC: OpenArchives
Overledene Peeter Gielens Verhoeven
Datum begraven 02-06-1747 <======= Indien juist dan Oud 92 jaar
Geslacht m
Plaats overlijden Schijndel
Religie Nederduits Gereformeerd
Bron Nederduits Gereformeerd begraafboek 1746-1767
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 19
Diversen weduwnaar, laat kinderen na
Scan 10 van 128
Scannaam: 1455_019_005_R
"2e Peeter Gielens Verhoeven wedr laat kinderen na"


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-1GMH?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > image 6751 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
02-06-1747

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-1LPZ?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > image 6753 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Wedr + kn
21 juli 1734

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-1LBP?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > image 6754 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
29 maart 1725

[Gebruikersnotities]
Twee mogelijkheden:
Verhoeven Petrus Bruidegom Schijndel 20-08-1684 trouwakte x Hester van den Bogaert <======= Zie doop kinderen - dit is Peter Joannes Verhoeven.
Verhoeven Petrus Bruidegom Schijndel 12-11-1684 trouwakte x Anna van Reeck

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.144&minr=11938154&miview=ldt
5122.144 Index schepenprotocol Schijndel (5122.144)
Schepenakte 105
Testament van gepasseerd ten woonhuize van Peter Michiels Verhoeven onder de hertgang Borne waar ziek op bed ligt Peter Verhoeven en diens vrouw Lijna (?) Hendrix van Reeck
Datering: 4 juni 1700
Pagina: 143
Soort akte: Testament
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 144
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Mogelijk maar meerdere Peter Gieles'n
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.149&minr=11939287&miview=ldt
5122.149 Index schepenprotocol Schijndel (5122.149)
Schepenakte 47
Proces tussen Peter Gielis Verhoeven contra Matijs Walraven hoevenaar op de hoeve te Heerenbeeck
Datering: 28 oktober 1713
Pagina: 93v
Soort akte: Proces
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 149
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Mogelijk maar meerdere Peter Gieles'n
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.131&minr=12563633&miview=ldt
5122.131 Index schepenprotocol Schijndel (5122.131)
Schepenakte 16
Op 7 november 1711 is voor Willem Mans notaris voor de Souvereine Leenhof van Brabant te Den Haag residerende te Den Dungen verschenen
Peter Gielen Verhoeven uit Schijndel <========
die verklaart op zijn persoon en goederen toekomende aan Jan Daniels van der Aa onder Sint Michielsgestel te betalen een som van 600 gl. voortkomende uit een lening, waarbij vermeld wordt een drie akkers teulland aan elkaar gelegen in den Borne naast Peter Verhoeven, Jan van der Aa – gepasseerd te Den Dungen in presentie van Willem Mans de Jonge en jan Hendricx Spierincx uit Den Dungen en geregistreerd op 2 oktober 1716 – getuigen W.Roessing en Peter van de Sand
Datering: 2 oktober 1716
Pagina: 14r
Soort akte: Lening
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 131
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

7.
manAntonius Michaelis Verhoeven‏
Gedoopt ‎19 feb 1658 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Doopgetuigen
Maria: Getuige Petrus Joannis Verhoeven & Justina Gerit Jansen
Maria: Getuige Petrus Gielen Verhoeven & Mechtildis Petri
Joannes: Getuige Willemken Aert Willems & Joannes Reijnders
Joannes: Getuige Joannes Joannis Verhoeven & Catharina Egidii & Mechtildis Michaelis Verhoeven

Peter en Mechtildis zijn zijn broer en zus.

Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-31161-12827-5?cc=2037960&wc=SM4N-VZW:346029401,346559401,349232301
: accessed 27 February 2015), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Dopen 1604-1811 (T-Z) > image 1407 of 3032; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag [Netherlands National Archives, The Hague].
Verhoeven Anthonius
Vader: Michael
Moeder: Joanna
Doop: 19 febr 1658
Schijndel RK Doop- Trouw- en doodboek 1628-1664

BHIC: OpenArchives
Kind Anthonius Michaelis Verhoeven
Geslacht Man
Datum doop 19-02-1658
Plaats doop Schijndel
Vader Michael Verhoeven
Moeder Joanna N.N.
Getuige Joannes Lamberti Simonis
Getuige Anna Petri Verhoeven
Deel Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 2
Folio/pagina 155r07
Scan 162 van 222
Scannaam: 1455_002_162
Staat rechtsmidden onder maart!


Begraven ‎9 jul 1721 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Antonij Gielis Verhoeven
Datum begraven 09-07-1721
Geslacht m
Plaats overlijden Schijndel
Religie Nederduits Gereformeerd
Bron Nederduits Gereformeerd begraafboek 1704-1721
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 16
Diversen weduwnaar, laat kinderen na


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-1L1M?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 6645 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Verhoeven,
Antonij Gielis
wedr + kn
Begraafdatum: 9 juli 1721
Schijndel (16) Register van begraven 1704-1721

[Gebruikersnotities]
http://media.delving.org/pdf/thuisinbrabant/de-brabantse-leeuw/brabants_leeuw_1957_1_81_89.pdf
A. J. L. van Bokhoven - DE FAMILIE VERHOEVEN TE SCHIJNDEL
"
VIb. Antonie Verhoeven, schepen van Schijndel (1708—1711).
Hij is tweemaal gehuwd geweest en hij overleed te Schijndel
op 9 juli 1721 17). Zijn eerste vrouw was Jenneken,
dochter van Aert Willems en van Heylken Jan Hendrick
Aert Hellincx 18). Uit dit huwelijk:
1. Michiel Verhoeven (volgt Vila) 19).
Uit het tweede huwelijk met Anna 20) dochter van Peter
Hendrik van Amstel en van Maria Peters van Griensven,
met wie hij in 1685 hertrouwde 21), werden de volgende
kinderen geboren:
2. Maria Verhoeven, gedoopt te Schijndel, 22 april 1686;
3. Jan Verhoeven, gedoopt te Schijndel omstreeks 1692. Hij
huwde 17 oktober 1717, Willemijna Jan van Roosmalen.
Uit dit huwelijk 22) a. Annemie Verhoeven, geboren omstreeks
1719, die op 20 mei 1742 te Schijndel huwde met
Mattijs Simons Verhagen 23) en b. Antonetta Verhoeven
gehuwd geweest met Andries Tëunis Verhagen.
4. Jenneke Verhoeven.
5. Peter Verhoeven (volgt Vllb).
6. Francis Verhoeven, geboren te Schijndel omstreeks 1703.
Hij huwde 16 juni 1736 te Schijndel met Teuniske Willem
Pennings, weduwe van Peter Jan Peter Aarts. De
huwelijksinschrijving vermeldt, dat hij nergens geen
vaste woonplaats had.

17) S. 17. Op 11 december 1718 was hrj met zijn zoons Jan en Peter
ten huize van Adriaan van der Steijnen te Schijndel. Daar was toen ook
Jan Wouter Dirx „vendrig van de schutterye van St. Barbara". Er waren
scheldwoorden ontstaan over het aankopen van een schild. De gebroeders
Verhoeven en de „vendrig" waren elkander met een mes te lijf gegaan. Jan
Verhoeven had een snede in het gezicht opgelopen. Jan Wouter Dirx zal
oomzegger, respectievelijk neef van de Verhoeven's zijn geweest (R. 150,
f. 93).
18) B. 142, f. 201v, dd. 16-12-1R89.
19) R. 142, f. 201v. dd. 16-12-1689.
20) Zij was weduwe van Corstiaan Willem van Gerwen. Haar vader
was een broer van de zeekapitein Jan van Amstel. zij overleed te Schijndel
op 7 januari 1705.
21) R. 142, f. 4, dd. 9-2-1685.
22) R. 162, f. 316, dd. 22-1-1760, schelding nalatenschap Verhoeven-van
Roosmalen.
23) Op 2 oktober 1765 (R. 165, f. 16) verhuurde hij als vader over zijn
onmondige kinderen, het huis aan den Heikant — van ouds genaamd „De
Drie Haringen" — aan Jan Geerit Schaardenburg, commies van de Grote
Brabantse land tol.
"

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.142&minr=11937703&miview=ldt
5122.142 Index schepenprotocol Schijndel (5122.142)
Schepenakte 32
Inventaris van goederen van Antony Gielis Verhoeven weduwnaar van Jenneken dochter van Aert Willems
Datering: 1685-1690
Pagina: II-2v
Soort akte: Inventaris
Plaats: Schijndelz
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 142
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel`

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.147&minr=11938425&miview=ldt
5122.147 Index schepenprotocol Schijndel (5122.147)
Schepenakte 17
Eedsaflegging in handen van de heer Jacob Boor stadhouder van het kwartier Peelland door Willem Pennincx en Antonij Gillis Verhoeven i.v.m. de bediening van het schepenambt
Datering: 20 februari 1706
Pagina: 46v
Soort akte: Eedsaflegging
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 147
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.149&minr=11939302&miview=ldt
5122.149 Index schepenprotocol Schijndel (5122.149)
Schepenakte 62
Aanstelling van hoofdgeldbeurders voor Wijbosch Bartel Bartel Reijckers, voor Lutteleind Gijbert Hendrik Huijbens, voor Borne
Antony Gielis Verhoeven, voor Elschot <=========
Peter Hendrik Vuchts en voor Broekstraat Jan Aertse van de Groenendael
Datering: 28 mei 1714
Pagina: 115v
Soort akte: Aanstelling
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 149
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.150&minr=11939619&miview=ldt
5122.150 Index schepenprotocol Schijndel (5122.150)
Schepenakte 162
Machtiging door Maria meerderjarige dochter van Antony Gielens Verhoeven,
Peter meerderjarige zoon van Anthony Gielens Verhoeven,
Willem van der Linden voogd Jenneken en Francis minderjarige kinderen van genoemde Anthony,
aan Johan Louis Versterre procureur i.v.m. procedures van haar vader tegen Corstiaan Corstians van Gerwen
Datering: 25 augustus 1721
Pagina: 270
Soort akte: Machtiging
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 150
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.151&minr=11939656&miview=ldt
5122.151 Index schepenprotocol Schijndel (5122.151)
Schepenakte 12
Deling van goederen onder
Corst Corsten van Gerwen,
Jan Corsten man van Emmerens dr.v.Corstiaen van Gerwen en diens vrouw Anna van Amstel ,
Peter en Maria meerderjarige kinderen van Antony Gielens Verhoeven verwekt bij Anna van Amstel,
Peter Gielens Verhoeven, Willem van der Linden voogden over Jenneke en Fransis minderjarige kinderen van Anthony Gielens en Anna van Amstel
o.a. huis in de borne onder Crevecoeur en huis in de Straat naast pastoor Zilvester Walterus Ideleth
Datering: 12 augustus 1722
Pagina: 21v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 151
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.152&minr=11939828&miview=ldt
5122.152 Index schepenprotocol Schijndel (5122.152)
Schepenakte 31
Deling van goederen onder Jan, Peter, Maria, Jenneke en Fransis meerderjarige kinderen van Antony Gielens Verhoeven en diens vrouw Anneke Peters van Amstel o.a. huis in de Straat naast pastoor Ideleth, huis op Grevecoeur onder de Borne
Datering: 28 december 1726
Pagina: 76
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 152
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com