man‎Peter Hugo van Berckel‏‎

[Gebruikersnotities]
Misschien:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351284&miview=ldt
... Jan Huygen van Berckel ende Peter syn broeder,...
1600-1605

Misschien:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229347&miview=ldt
183 Gijsbert Huijgen, Lijsken weduwe Jan Huijgen, Peeter Huijgen ende Willem Jan Delis momboiren van de vier onmundigen kynderen van Jan Huijgen ende Lijsken vs., 22 maart 1618, testes ut supra, Gijsbert Hugo van Berkel, actum et testes ut supra
Datering: 1615-1619
Pagina: 120v
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 64
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Misschien:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229342&miview=ldt
178
Delis Corstiaens van der Aa ene Ardt Janss. Verhaigen schepenen in Schyndel,
Gijsbert Hugo van Berkel vander van zynen onmundige zoone Hugo verweckt bij Anneken dochter Jan van den Oetelaer zaliger,
Lijsken dochter Jan Delis van Heeswijck naegelaten weduwe wijlen Jan Hugo van Berkel geassisteert met Peeter Hugo van Berkel <===
ende Willem jan Delis van Heeswijck momboire van Hugo ende Jan gebroederen Hester ende Jenneken gesusteren alle kijnderen van wijlen Jan Hugo van Berkel ende Lijsken vs.,
Gijsbert Hugo zyn broeder,
scheiding en deling, woonhuijs esthuijs mette halve schoppe twee gebonten etc. 6 lop. onder d’Elsschot inde Hautert, de wedue Henrick Dielissen met haere kijnderen, Gijsbert Hugo, de gemeijnte aldaer
Datering: 1615-1619
Pagina: 118
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 64
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Misschien:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229263&miview=ldt
..., ten versuecke van Peeter Huijgen van Berkel ende Jan Janss. Verhoeven erfgenamen van Sr.Peeter Jan Peeterss. van den Huevel ...
1615-1619

Misschien:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229261&miview=ldt
97
Gijsbert Hugo van Berkel vader en voogd van de onbejaerde zoone vwerwckt by Anneken dochter Jan van den Oetelair,
Lijsken dochter jan Delis Spierincx naegelaten wedue wijlen Jan Hugo van Berkel met Peter Hugo van Berkel <=====
ende Willem zoone Jan Delis momboiren van de onbejaerde kynderen van wijlen Jan Hugo van Berkel verweckt by Lijsken dochter Jan delis Spierincx, scheiding en deling, eene camp groeslants 4 mergen onder Delsschot inde Hautert, Gijsbert Hugo van Berkel, Dielis Henrick Dielissen, de weduwe Peter Jorissen met haere kynderen
Datering: 1615-1619
Pagina: 65v
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 64
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

ONDERSTAANDE AKTE VERMELT SAMEN: Peter Hugo & Claes Hugo & wijlen Mechtelt naegelaten wedue Hugo van Berkel <==========
====
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229923&miview=ldt
430
rekening ende bewijs voor Peter Hugo van Berkel ende Andries Ambrosius Willemss. als momboiren van de vijf onbejaerde kijnderen van wijlen Claes Hugo van Berkel ende Anneken dochter Ambrosius Willemss. tzamen verweckt,
ontfanck ende administratie tzedert het jair 1617 van den tijde der opbrekinge van de huijshoudinge wijlen Mechtelt naegelaten wedue Hugo van Berkel,
vermeld worden alle posten met de resp. bedragen en meerdere persoonsnamen en functionarissen
Datering: 1620-1623
Pagina: 235
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 65
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229918&miview=ldt
425
Lambert Symons van der Haigen ende Jan Luijcas Janssen schepenen,
Jan Jans Verhoeven de Jonge,
Peter Hugo van Berckel man van Elisabeth dochter Jans Verhoeven, <=====
Anna docter Jans Verhoeven,
byden vs. Jan Verhoeven ende Appolonia dochter Jans Peters van den Huevel tsamen verweckt,
Goyart Janss. van den Bogart hairen soone [24], Peter Gijsberts van den Bogart zynen oome, scheiding en deling, Peter Jans Peterss. van den Huevel hennen oome, woonhijs esthuijs hoff boomgaert etc. 3 ½ lop. onder het Wijbosch, Roeloff zoone Henrick Dirick Roelofs, Peter Hugo van Berkel, kynderen Steven Jans Diricxss., aende gemeijn straet, een stuck lants genoemt de Hoeffve onder tWijbosch 6 lop. kynderen Daniel Henrick Daniels
Datering: 1620-1623
Pagina: 232
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 65
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229913&miview=ldt
420 actum et testes ut supra, Peter zoone Hugo van Berkel ende Anna dochter Jans Verhoeven, betalingsgelofte, Jan Jans Verhoeven, 13 october 1622, Lambert Symons van der Haigen ende Kan Juijcas Janss., 1 december 1622
Datering: 1620-1623
Pagina: 228v
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 65
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Misschien:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229859&miview=ldt
... Dirick Hugo van Berkel, ontvangstbevestiging, Peter Hugo van Berkel synen broeder voogd van de onmundige kynderen wijlen Claes Hugo van Berkel, 16 juny 1622, ...
1620-1623

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229819&miview=ldt
326 Jan Luijcas Janss. ende Dirick Jans Bevers schepenen, dezelfde namen als boven aangevuld met: Andries Ambrosius Willemss. ende Peter Hugo van Berkel momboiren <=====
van de vijf onbejaerde kynderen wijlen Niclaes zoone Hugo van Berkel ende Mechtelt vs. verweckt by Anneken dochter Ambrosius Willemss., Adriaen Gijsbertss. vasn Croonenborch man van Mechelt dochter Jan Gerits van der Loo byden selven Jan ende Hilligon dochter Hugo van Berkel tsamen verwdckt, scheiding en deling, huijs schuer esthuijs hoff boomagert metten lande 11 lop. onder het Elsschot, wedue Gerits van de Ven, de gemeijnte, Eijmbert Eijmberts van den Vorstenbosch de Jonge, een mud rogge aen een gasthuijs binnen den Bosch bij Sint Anthoniscappelle genoemt Katersgasthuijs
Datering: 1620-1623
Pagina: 177v
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 65
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

ONDERSTAANDE AKTE VERMELT SAMEN: Peter Hugo & Eymber Hugo & Mechtelt Peter Mrcelis & Heesken Hugo & Dirck Hugo <==========
====
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229817&miview=ldt
324 Peter ende Eymbert gebroederen zoonen wijlen Hugo van Berkel byden selven Higo ende Mechtelt dochter Peter Mrcelis tsamen verweckt, <=== MOEDER en broer
Jan Henricxss. van Gerwen man van Heesken dochter Hugo van Berkel ende Mechtelt vs., <== zus
Dirck Hugo van Berkel hennen broeder, <== broer
vercocht, erfgoederen tzij huijsinghen hoven boomgaerdeb tuelanden groesvelden etc, binnen Schijndel, 13 april 1622, testes Gijsbert Antonis Smits ende Dirick Janss. de Bever schepenen
Datering: 1620-1623
Pagina: 176v
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 65
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229859&miview=ldt
366
... Peter Hugo van Berkel synen broeder voogd van de onmundige kynderen wijlen Claes Hugo van Berkel, ...
1620-1623

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229819&miview=ldt
326
... ende Peter Hugo van Berkel momboiren van de vijf onbejaerde kynderen wijlen Niclaes zoone Hugo van Berkel ende Mechtelt vs. verweckt by Anneken dochter Ambrosius Willemss., ...

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229652&miview=ldt
159
... Peter Hugo van Berkel als momboir der onmundige kynderen wijlen Claes Hugo van Berkel verweckt by Anneken dochter Ambrosius Willemss., ..
1620-1623

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229560&miview=ldt
67
... de wedue Hugo van berckel met Peter haer soon,..
1620-1623

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.91&minr=16197468&miview=ldt
25 Testament van Peeter Hugo van berckel en Elisabeth dochter van Jan Verhoeven d’Oude <============ TESTAMENT
Datering: 24.9.1633
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 91
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.70&minr=16051268&miview=ldt
24 Lambert zoon van Reijnder Henricx van der Haigen man van Appolonia dochter van wijlen Peeter Hugo van Berckel verwekt bij Elisabeth dochter van Jan Verhoeven d’Oude, <==== WIJLEN
Lambert Symons van der Haigen voogd over Marijken Anneken en Hillegonda kinderen van Peeter & Elisabeth vs., Jan Jans Verhoeven, Goyart zoon van Jan Gijsbert van den Bogart verwekt bij Anna dochter van Jan Verhoeven d’Oude, Jan Janssen Verhoeven de Jonge en Anna zijn zuster, Peeter zoon van Jan Peters van den Heuvel hun oom, Gerit Jan Peters van den Heuvel, Matijken vrouw van Symon Jans van Thurnout, Judith vrouw van Gerit Jacops van Weerdt beiden dochters van Hugo van Meester Claes van Berckel verwekt bij Eva dochter van Peeter van Leijen. procuratie an Gijsbert en Willem broers zonen van wijlen Peeter van Leijen dd. 20 september 1633 getekend door notaris Hendrick van Dueren en nog een vonnis van de Bossche schepenen van 1 juli 1632 met een scheiding en deling o.a. 14 lop. land onder Wijbosch genoemd het Putstuck, 4 lop. land in de Calverlocht, land in de Hardebeemden, in Marsmanshorck
Datering: 4.2.1634
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 70
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.70&minr=16051307&miview=ldt
63 Lambert Reinder Henricx van der Haigen man van Appolonia dochter van Peeter Hugo van Berckel en verwekt bij Elisabeth dochter van Jan Verhaigen d’Oude, Jan zoon van Jan Verhoeven en Lambert Sijmons van der Haigen voogden van Marijken Anneken enHilleken dochters van Peeter & Elisabeth, Adriaen Gijsberts van Cronenburch man van Mechtelt dochter van Jan Gerits van der Loo en verwekt bij Hilleken dochter van Hugo Jans van Berckel met een scheiding en deling
Datering: 22.7.1634
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 70
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Gehuwd
[bron]
Zie akte 24 in notitie bij bruid.
met:

womanElisabeth Jan Verhoeven‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.70&minr=16051268&miview=ldt
24
Lambert zoon van Reijnder Henricx van der Haigen man van Appolonia dochter van wijlen Peeter Hugo van Berckel verwekt bij Elisabeth dochter van Jan Verhoeven d’Oude, <====
Lambert Symons van der Haigen voogd over Marijken Anneken en Hillegonda kinderen van Peeter & Elisabeth vs., <====== Kids
Jan Jans Verhoeven,
Goyart zoon van Jan Gijsbert van den Bogart verwekt bij Anna dochter van Jan Verhoeven d’Oude,
Jan Janssen Verhoeven de Jonge en Anna zijn zuster,
Peeter zoon van Jan Peters van den Heuvel hun oom,
Gerit Jan Peters van den Heuvel,
Matijken vrouw van Symon Jans van Thurnout,
Judith vrouw van Gerit Jacops van Weerdt beiden dochters van Hugo van Meester Claes van Berckel verwekt bij Eva dochter van Peeter van Leijen.
procuratie an Gijsbert en Willem broers zonen van wijlen Peeter van Leijen dd. 20 september 1633 getekend door notaris Hendrick van Dueren en nog een vonnis van de Bossche schepenen van 1 juli 1632 met een scheiding en deling o.a. 14 lop. land onderWijbosch genoemd het Putstuck, 4 lop. land in de Calverlocht, land in de Hardebeemden, in Marsmanshorck
Datering: 4.2.1634
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 70
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Kinderen:

1.
womanAppolonia Peter Hugo van Berckel‏
Begraven ‎6 dec 1676 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Testament op 26-08-1652.

Volgens:
https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB)
Schijndel
1667-1671, 1676-1698
Nederduits Gereformeerd begraafboek 1667-1671, 1676-1698
6 december 1676
Laen, laat 8 kinderen na

Akte:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QJ-943K?cc=2037960&wc=SM4Z-L23%3A346028901%2C346559401%2C346559402
: 22 August 2014), Nederlands Hervormde > Schijndel > Dopen 1740-1754, 1758-1784, 1797, 1804-1810 Begraven 1667-1671, 1676, 1805 > image 15 of 431; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
"Den 6 december
Laen wed: van saliger Lambert Reijnders laet achter 8 kinder int Wijbosch"

Niet gevonden in index BHIC (Jan2021)(Mar2022)(Mei2023). Index op BHIC Schijndel is incompleet.

2.
womanMaria Peter Hugo van Berckel‏
Gedoopt ‎26 dec 1604 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 24 van 4.2.1634. Zie notitie bij moeder.

BHIC: OpenArchives
Kind Maria Hugonis
Geslacht Vrouw
Datum doop 26-12-1604
Plaats doop Schijndel
Vader Petrus Hugonis
Getuige Petrus Mathiae
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 5r
Religie rk


Begraven ‎18 jun 1685 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Maria Petrus Hugo van Berkel??
overleden 18 jun 1685 Schijndel
doop-, trouw- en begraafboeken
Schijndel
1667-1671, 1676-1698
Nederduits Gereformeerd begraafboek 1667-1671, 1676-1698
image 81
18 juni 1685
weduwe, laat 2 kinderen na

Akte:
doop-, trouw- en begraafboeken
Schijndel
1667-1671, 1676-1698
Nederduits Gereformeerd begraafboek 1667-1671, 1676-1698
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/80/%3Farchiefnummer%3D1455%26inventarisnummer%3D13
Scan 81 van 175
Scannaam: 1455_013_041_R
"Junius 1685
Den 18en
Maria Wed: van zal= Eijmbert Anthoni Voets laet achter 2 kinders in 't Hermalen"

Niet gevonden in index BHIC (Jan2021)(Mar2022)(Mei2023). Index op BHIC Schijndel is incompleet.

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051594&miview=ldt
260 Embert zoon van Anthonis Jan Eijmberts mede vanwege Anneken dochter van Peeter Hugo van Berckel zijn schoonzuster <===== SCHOONZUSTER
heeft verkocht Niclaes van Griensven secretaris te Schijndel land onder tWijbosch in de Hardebeemden met last aan de Scholaster van Sint Oedenrode met een notitie onderaan de pagina dd. 22 februari 1638
Datering: 15.5.1637
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 71
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051589&miview=ldt
255 Claes Peeters van Griensven vernadert groesland in de Beemden dat Anneken dochter van Peeter Hugo en Hendrick van Amstel in koop had verkregen tegen Emert Tonis Jan Eijmberts man van Marijken dochter van Peeter Hugo van Berckel op 28 mei 1637
Datering: 29.5.1637
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 71
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051612&miview=ldt
278 Embert zoon van Anthonis Jan Eijmberts man van Marijken dochter van Peeter Hugo van Berckel heeft verkocht Hendrick Hendrick van Amstel hooiland onder Wijbosch in de Hardebeemden met last aan de rentmeester der domeinen en cijns aan de Heer van Helmont
Datering: 18.11.1637
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 71
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.2&minr=11330607&miview=ldt
52 Testament van Eijmert Anthonis Voets en zijn vrouw Meriken dochter van Peter Huijgen van Berckel, inwoners te Schijndel. Eijmbert heeft een natuurlijke zoon Anthonis verwekt bij Metken Lambert Paulssen die vermaakt hij 700 gulden, waarvan de helft als Antonis trouwt en de andere helft te voldoen door hun kinderen na dood van de langstlevende. Actum te Schijndel op het Lutteleijnde
Datering: 10-06-1656
Pagina: 171
Plaats: Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 2
Scan: Register inzien
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

3.
woman‎Anna Peter Hugo van Berckel‏‎
Gedoopt ‎19 mrt 1608 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 24 van 4.2.1634. Zie notitie bij moeder.

BHIC: OpenArchives
Kind Anna Hugonis
Geslacht Vrouw
Datum doop 19-03-1608
Plaats doop Schijndel
Vader Petrus Hugonis
Getuige Joannes Joannis Verhoven
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 22v
Religie rk
Diversen Gt2 uxor praetoris = echtgenote van de schout.


[Gebruikersnotities]
Mogelijk:

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Segerus Antonii Joannis
Bruid Anna Petri Huijgen van Bercken
Getuige Andreas Bogaerds
Opmerkingen dominus; pastoor
Getuige Henricus Eijmerts van Vorstenbosch
Datum huwelijk 11-08-1635
Plaats huwelijk Schijndel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 2
Folio/pagina 2017r03


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Teodoricus Cornelii Theodorici
Bruid Anna Petri Hugonis van Berckel
Datum huwelijk 18-02-1639
Plaats huwelijk Schijndel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 2
Folio/pagina 2020r01


Voor beide:
Geen kids gevonden in index BHIC (Jun2018).
Geen notatis aktes gevonden op BHIC.

4.
womanHillegonda Peter Hugo van Berckel‏
Gedoopt ‎23 jul 1612 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 24 van 4.2.1634. Zie notitie bij moeder.

Via:
https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56

https://www.erfgoedshertogenbosch.nl/zoeken?query=NT000791379
Identificatie NT000791379
Datum 23/7/1612
Soort Dopen
Toegang Dopen (DenBosch)
Bron DTB-062
Vindplaats GAHt
Kerk Jacob
Kerkelijke Gezindte RK
Personen
Naam: Berkel, van Peter
Geslacht: m
Rol: Vader
Herkomst: Schijndel
Naam: Berkel, Dirrick van
Rol: Getuige
Naam: NN, Lijsken
Geslacht: v
Rol: Moeder
Herkomst: Schijndel
Naam: Gerartsen, Mariken Jan
Rol: Getuige
Naam: Hillegondis
Geslacht: v
Rol: Gedoopte
Wettig: ja

Begraven ‎24 jul 1695 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden na echtgenoot dus na 30-11-1693.

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
doop-, trouw- en begraafboeken
Schijndel
1667-1671, 1676-1698
Nederduits Gereformeerd begraafboek 1667-1671, 1676-1698
image 146
24 juli 1695

Akte:
doop-, trouw- en begraafboeken
Schijndel
1667-1671, 1676-1698
Nederduits Gereformeerd begraafboek 1667-1671, 1676-1698
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/145/%3Farchiefnummer%3D1455%26inventarisnummer%3D13
Scan 146 van 175
Scannaam: 1455_013_073_V
"Julius 1695 begraven
den 24 dito
Hillegonda weduwe van sal= Corstiaen jan peters laat achter drie kinders inhet Wijbosch"

Niet gevonden in index BHIC (Jan2021)(Mar2022)(Mei2023). Index op BHIC Schijndel is incompleet.

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051386&miview=ldt
52 Corstiaen Jan Peeters man van Hillegunda dochter van Peeter Hugo van Berckel en Goyart zoon van Jan Gijsberts met een contract over het gebruik van een schuur zijn even lang staande bij het huis van Corstiaen aant Wijbosch en land opt Habraecken
Datering: 9.9.1635
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 71
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051934&miview=ldt
211 Corstiaen Jan Peeters man van Hillegunda dochter van Peeter Hugo van Berkel heeft verkocht aan Jan Wolfarts van de Sande land onder tWijbosch in de Hardebeemden, met last aan het Kapittel van Sint Oedenrode
Datering: 8.7.1641
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.91&minr=16197536&miview=ldt
93 testament van Corstiaen Jan Peeters en Hillelen dochter van Peeter Hugo van Berckel waarin de St.Anthoniskapel onder Wijbosch staat vermeld
Datering: 20.12.1647
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 91
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.75&minr=16213877&miview=ldt
131 Corstiaen zoon van Jan Peeters man van Hilleken dochter van Peeter Hugo van Berckel heeft in belening overgegeven Servaes Cornelis Dircx hooiland onder tWijbosch in de Hardebeemde, met in de marge een notitie dd. 10 oktober 1658 en 15 januari 1653
Datering: 2.12.1650
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 75
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com