woman‎Catharina Mathijs Willem van Heretum‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051726&miview=ldt
3 Momboirseed aan handen van de schout van Schijndel en in het bijzijn van Jan Jan Joris vorster van Hendrick Hendrick Voets en Willem Mathijs Willems van Heretum over de minderjarige kinderen van Jan Hendrick Voets verwekt bij Catarina dochter van Matijs Willems vs.
Datering: 17.11.1640
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/FD7550C4392C4AB0BC53C62759FCBC1C
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
134 Andries Adriaen Jan Willems man van Anneken dochter van Mathijs Willems van Herethum land onder tLutteleijndt in de Schootsehoef en verkocht aan Jan Henrick Voets vader en voogd van zijn minderjarige kinderen verwekt bij Catarina zijn 1e huisvrouw dochter van Matijs Willems
Datering: 26.1.1641

Jan Hendrick Voets x Catharina Mathijs Willems van Herethum
- Henrick Marijken Jenneken en Lijntgen
- Adriaentje geestelijke dochter int klooster te Peer
https://proxy.archieven.nl/235/F25002DB986748349F5C31BF72B3C0BF
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
230 Jan Hendrick Voets vader van Henrick Marijken Jenneken en Lijntgen verwekt bij Catarina zijn 1è vrouw dochter van Mathijs Willems van Herethum, Hendrick Hendrick Voets en Peter Mathijs van Herethun momboiren over de de kinderen van Jan Hendricx& Catarina, Hendrick zoon van Jan Hendricx , Jan Gijsberts van den Boogart en Adriaen zoon van Mathijs Willems avn Herethum hebben een akkoord gesloten betreffende de goederen van Jan Hendricx en zijn kinderen aanvertsorven bij wijlen Mathijs Willems van Herethum en Heijlken zijn vrouw dochter van Adriaen Peeters met de nodige condities met in de marge een notitie dd. 8 april 1654, Adriaentje geestelijke dochter int klooster te Peer - scan 365-369 – meerdere condities behorend bij 362
Datering: 12.4.1641

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213706&miview=ldt
248 Jan Hendrick Voets en Lijsken zijn vrouw dochter van wijlen Hendrick Rijckarts, Hendrick zoon van Jan Hendrick Voets verwekt bij
Catariana de 1e vrouw dochter van Mathijs Willerms van Herethum, <======
Jan Willems van den Boogart man van Jenneken, Frans Aertsen van Cromvort man van Marijken beiden dochter svan Jan Voets & Catarina zijn een contract en akkoord aangegaan met de in de marte een notitie dd. 22 maart 1652, welk contract nader staat uitgewerkt met tevens een verwijzing naar een testament dd. 4 juli 1625 met vermelding van voor- en nakinderen, gevolgd door het testament van Jan Anthinis Voets en Marijken dochter van Embert Emberts van den Vorstenbosch de Jonge met de bekende formulering
Datering: [1650]
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 74
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213705&miview=ldt
247 Jan Hendrick Voets weduwnaar van wijlen Catarina dochter van Mathijs Willem Peeters van Herethum en nu man van Lijsken dochter van wijlen Gijsbert Rijckarts, heeft een contract en testament herroepen
Datering: 23.6.1650
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 74
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

CIJNS HELMOND
Hendrick Voets x Catarina Mathijs Willems van Herethum
- Jan
- Marijken x Frans Aerdtssen van Cromvoirt
- Jenneken x Jan Willems van den Boogart
- Arijken geestelijke zuster
https://proxy.archieven.nl/235/1146FB9BD36C4B478A9A33AF81DE8330
5122.76 Index schepenprotocol Schijndel (5122.76)
121
Hendrick zoon van Jan Hendrick Voets verwekt bij Catarina dochte rvan Mathijs Willems van Herethum, Frans Aerdtssen van Cromvoirt man van Marijken, Jan Willems van den Boogart man van Jenneken dochters van Jan Voets, met scheiding en deling van goederen met o.a. huis esthuis hof boomgaard en erf 8 lop. onder tLutteleijndt, twee stukken land in de Schootschehoef, weiland int Hermaelen, cijns aan de Heer van Helmont, land onder tLutteleijndt aen de Heijde, hooiland onder tWijbosch over het Broeck, met betalingsgelofte van Hendrick Frans en Jan aan Arijken geestelijke zuster
Datering: 22.3.1652

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214206&miview=ldt
128 Jan Hendrick Voets weduwnaar van Catarina dochter van Mathijs Willems van Herethum tegenwoordig man van Lijsken dochter van Gijsbert Rijckarts zijn 2e vrouw, heeft verkocht Hendrick Jans zijn zoon verwekt bij genoemde Catarina, Jan Willems van den Boogart man van Jenneken en Laureijns Aerdts man van Marijken ook beiden verwekt bij Catarina voornoemd, land onder de Borne, met diverse condities
Datering: 8.4.1654
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 77
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

DELING
Jan Handrick Eymbert Voets x Catarina Mathijs Willems van Herethum
- Maria x Luijcas Hermans van Meerwijck
- Jenneken [weduwe] x Jan Willems van den Boogart
- Handrick
-- Maria x Jan Daniels van der Aa
https://proxy.archieven.nl/235/1CAEBEB5613D43DEBD1FFB2ADBF5950F
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
343 Luijcas Hermans van Meerwijck man van Maria dochter van Jan Handrick Eymbert Voets verwekt bij Catarina dochter van Mathijs Willems van Herethum, Jenneken weduwe van wijlen Jan Willems van den Boogart dochter van Jan & Catarina , Jan Daniels vander Aa man van Maria dochter van Handrick zoon van Jan Handrick Voets en Catarina Matijssen van Herethum met een scheiding en deling huis hof met de smalle akker , idem de Grote Nieuwe Akker , de Achterste Camp met het nieuw land ondert Lutteleijnde, met last aan het Groot Gasthuis binnen Den Bosch, schuur en halve hof met den Langen Acker en den Dungensen Acker en het esthuis daar op staande, de Vorsten Weijcamp tot in den Tweeden Camp ondert Lutteleijnde, land onder de Borne met in de marge een notitie dd. 9 juni 1677, land opte Cruijsstege, cijns aan de Heer van Helmond
Datering: 18.10.1676

Gehuwd (religieus) ‎9 feb 1614 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Huwelijk genoemd in meerdere schepenaktes. Zie notitie bij persoon echtgenoot.

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Joannes Henrici Emberti Voets
Bruid Catharina Matthiae Petri <==== Wijkt af.
Getuige Valerius Petri
Opmerkingen dominus
Getuige Petrus Matthiae
Opmerkingen koster
Datum huwelijk 09-02-1614
Plaats huwelijk Schijndel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 160r03
306 / 350
1455_001_160_R.jpg
Geen addtitionele info in text.


Zie akte 128 van 8.4.1654 "Jan Hendrick Voets weduwnaar van Catarina dochter van Mathijs Willems van Herethum tegenwoordig man van Lijsken dochter van Gijsbert Rijckarts"
(ongeveer 62 jaar gehuwd) met:

manJoannes Hendrick Eijmbert Voets‏
Geboren ‎± 1592
[bron]
Geboren voor 1614-20=1594

Zie akte 98 van 4.7.1633: "Jan Hendrick Emberts oud 40 jaar" - dus geboren rond 1593.
Zie akte 388 van 9.11.1640: "Jan Hendrick Voets [48]" - dus geboren rond 1640-48=1592.

ABT1592

Zie ook akte 124 van 20-11-1675 in notitie bij broer Henrick Henrici Voets.
Hierin wordt Joannes genoemd met kinderen:
"Eijmbert soone Jan Handrick Eijmberts Voets soor voor hem selven als mede voor Jan, Handrick, Jenneken ende Jenneken sijne susteren, Anthonis soone Handrick Jan Voets mede voor Jan Daniels vander Aa als man van Maria dochtere handrick Jan Voets voors sijnen swaeger,"

Waarrom is zijn vader Henrick EMBERT Voets????
- Moeder (weduwe van Henricus Emberti Voets) doopgetuige bij eerste kind.
- Doopgetuige "Aleydis Emberti Henrici Emberti" is echtgenote van broer Embert.
- Doopgetuige "Theodoricus Henrici Emberti Voets" is broer
- Doopgetugie "Henricus Henrici Voets " is broer
- Doopgetuige "Joannes Gisberti van den Bogaert" is echtgenoot van zus Maria.
- Doopgetuige "Maria Joannis van den Bogert" is mogelijk zus Maria gehuwd met J vd B.

ECHTER:
- Wie is doopgetuige "Elisabetha Joannis Henrici Voets"
- Wie is doopgetuige "Anna Emberti Joannis Voets "

Doopgetuigen:
Adriana: Arnoldus Adriani Pennincx & weduwe van Henricus Emberti Voets
Henricus: Getuige Joannes Adriani Petri & Maria Henrici Wilhelmi
Maria: Getuige Hubertus Henrici Guilhelmi & Aleydis Emberti Henrici Emberti
Joanna: Getuige Petrus Henrici Boogaerts & Maria Joannis Theodorici van Kessel
Catharina: Getuige Theodoricus Henrici Emberti Voets & Henrica Joannis Guilhelmi van Oetelaer
Matthias: Getuige Joannes Arnoldi Reijnders & Petranella Adriani Emberti van Boxtel
Catharina: Getuige Joannes Gisberti van den Bogaert & Elisabetha Joannis Henrici Voets
Gisbertus: Getuige Goosuinus Joannis Guilmi & Hester Arnoldi Joannis
Gerardus: Getuige Nicolaus Joannis Arnoldi & Lucia Gisberti Richardi
Joannes: Getuige Aleijdis Theophili Joannis & Henricus Henrici Voets
Embertus: Getuige Joannes Adriani Smits & Anna Emberti Joannis Voets
Catharina: Getuige Lambertus Joannis Arnoldi & Anna N.N.
Joanna: Getuige Adrianus Arnoldi Jans & Maria Joannis van den Bogert

Begraven ‎13 jul 1676 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden na echtenote elisabeth dus na 14-01-1676.
Genoemd in akte 346 van 25.11.1676 als wijlen.

Echter: Genoemd in akte 29 van 1692-1695?

Bij echtgenote staat echter "laat achter 4 kinderen". Hieronder staat 6 kinderen.

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-1KB8?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 7309 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Voets
Jan Hendrickx
6kn
Begraafdatum: 13 juli 1676
Schijndel (13) Register van begraven 1667-1671 en 1676-1698

Niet gevonden in index BHIC (Mar2021)(Jan2023).
, ‎1e huwelijk met: Catharina Mathijs Willem van Heretum, 2e huwelijk met: Elisabeta Gijsbert Rijckerts
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.87&minr=17856689&miview=ldt
140
.. met een getuigenverklaring te rinstantie van Jan Henrick Eijmbert Voets over een 3-jarige roodbruine merrie met diverse kenmerken [7.5.1626]; ...
Datering: 9.6.1626
Schijndel

NB GEEN "VOETS" GENOEMD - GEBOREN ROND 1633-40=1593
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.88&minr=17856798&miview=ldt
98 Vervolg van scan 153
... verklaren dat voor hen is verschenen Jan Hendrick Emberts oud 40 jaar en Dirck Jan Dircx Bevers oud 30 jaar met een verklaring over een vaalkleurige zesjarige merrie met diverse kenmerken [4.7.1633]; ....
Datering: 4.7.1633
Schijndel

GEESTELIJKE DOCHER ADRIANA IN PEER
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051349&miview=ldt
15 Testament van Adriaentgen geestelijke dochter van Jan Hendrick Emberts verwekt bij Catarina zijn 1e vrouw dochter van Matijs Willems van Herentum welk testament is gepasseerd op 19 april 1635 en heeft verkocht aan het klooster te Peer t.b.v. Adriaentgen een rente uit goederen van Heijlken weduwe van wijlen Matijs Willems van Herentum
Datering: 19.4.1635
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051571&miview=ldt
237 Proces voor de Bossche schepenen tussen Willem Peeters van Griensven man van Lijsken nagelaten weduwe van wijlen Ryckart zoon van Jan Aerts & Emken dochter Henricx van den Bogart aan de ene kant en Lambert zoon van Jan Aerts & Emken, Lambert en met hem Jan Hendrick Voets voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Aerts & Emken, Willem Pauwels Otten en Embert Hendrick Voets voogden over Willemken minderjarige dichter van wijlen Pauwels Pauwels Otten verwekt bij Truytgen dochter vanJan Aerts & Emken aan de andere kant over goederen onder Delschot ; Niclaes van griensven genomineerde arbiter
1.4.1637

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051610&miview=ldt
276 Lambert zoon van Jan Aerdt Lamberts verwekt bij Emken dochter van Hendrick van den Boogart, Embert Voets en Willem Pauwels Otthen momboiren over Willemken minderjarige dochter van Pauwels Pauwels Otthen [vgl. Otten] verwekt bij Truijtgen dochtervan Jan Aerts & Emken vs., Jan Hendrick Voets en genoemde Lambert voogden over de vier minderjarige kinderen van wijlen Dirck zoon van Jan Aerts & Emken, met een scheiding en deling ...
13.10.1637

GEBOREN ROND 1640-48=1592
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051722&miview=ldt
388 Gering Reijnder Gerincx [36] en Pauwels Claessen gezworen hopmet alhier met een verklaring over een zwartbruine hengst gvolgd door een verklaring van Jan Hendrick Voets [48] en Andries Ariens [38] over een roodbruin hengstveulen, ...
9.11.1640 en 8.3.1641

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051726&miview=ldt
3 Momboirseed aan handen van de schout van Schijndel en in het bijzijn van Jan Jan Joris vorster van Hendrick Hendrick Voets en Willem Mathijs Willems van Heretum over de minderjarige kinderen van Jan Hendrick Voets verwekt bij Catarina dochter van Matijs Willems vs.
Datering: 17.11.1640
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

VERWARRENDE AKTE - MAAR WEL OVER DEZE JAN AANGEZIEN ZIJN EERSTE DOCHTER ADRIANA IN HET KLOOSTER ZIT.
VERGELIJK ONDER AKTE 134
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051851&miview=ldt
128
128 Adriaen en Peeter broers kinderen van Matijs Willem Peeter svan Herentum verewkt bij Heijlken dochter van Adriaen Peeters, Andries Ariaen Willems man van Anneken dochter van Matijs van Herentum & Heijlken, Hendrick Willems en Jan Hendrick Eijmberts van den Vorstenbosch voogden over de 5 minderjarige kinderen van wijlen Bartholomeus Bartholomeus Rijckarts verwekt bij Marijken dochter van Matijs & Heijlken, Adrianen zoon van Aerdt Jans van den Borne de tegenwoordige man van Marijken, Ruth en Jan broers kinderen van Corstiaen Hendrick Spierincx voogden over Jan minderjarige zoon van wijlen Willem zoon van Matijs & Heijlken verwekt bij Aeltgen dochter van Corstiaen Hendricx,
Jan Jans Verhoeven afgegane president alhier vade ren voogd over zijn 4 minderjarige kinderen verwekt bij Catarina zijn 1e huisvrouw dochter van Matijs & Heijlken en met hem Hendrick Hendrick Voets zijn broer voogd over de 4 minderjarige kinderen van Jan z’n broer, Jan Henricx voor hem zelf en voor Adriaengen zijn geestelijke dochter, testament van Adriaentgen van 19 april 1645, met een scheiding en deling van goederen hen aangekomen na de dood van Matijs & Heijlken ...
Datering: 5.1.1641
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051857&miview=ldt
134
Andries Adriaen Jan Willems man van Anneken dochter van Mathijs Willems van Herethum land onder tLutteleijndt in de Schootsehoef en verkocht aan
Jan Henrick Voets vader en voogd van zijn minderjarige kinderen verwekt bij Catarina zijn 1e huisvrouw dochter van Matijs Willems
Datering: 26.1.1641
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051880&miview=ldt
157
Verschil en different tussen Adriaen en Peter broers kinderen van Mathijs Willems van Heretum, Andries Adriaen Jan Willems man van Anna, Adriaen zoon van Aert Jans Geelincx man van Marijken beiden dochters van Mathijs van Heretum en Ruth en Jan broers kinderen van Corstiaen Henrick Spierincx, Peeter en Adriaen, Jan minderjarige zoon van wijlen Willem zoon van Mathijs betreffende leengoederen als huis hof akkerland etc. 55 lop. onder tLutteijndt genoemt Schrijvershoef, Jan Hendrick Hendrick Voets man van Catarina zijn 1e vrouw dochter van Mathijs vs., verleend bij Haire Doorluchtigste Hoocheeden Hertoge van Brabant in date 7 juni 1618, testament van 4 juli 1625
12.3.1641

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051953&miview=ldt
230
Jan Hendrick Voets vader van Henrick Marijken Jenneken en Lijntgen verwekt bij Catarina zijn 1è vrouw dochter van Mathijs Willems van Herethum,
Hendrick Hendrick Voets en Peter Mathijs van Herethun momboiren over de de kinderen van Jan Hendricx & Catarina,
Hendrick zoon van Jan Hendricx ,
Jan Gijsberts van den Boogart en Adriaen zoon van Mathijs Willems avn Herethum hebben een akkoord gesloten betreffende de goederen van Jan Hendricx en zijn kinderen aanvertsorven bij wijlen Mathijs Willems van Herethum en Heijlken zijn vrouw dochtervan Adriaen Peeters met de nodige condities met in de marge een notitie dd. 8 april 1654, Adriaentje geestelijke dochter int klooster te Peer - scan 365-369 – meerdere condities behorend bij 362
Datering: 12.4.1641
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051988&miview=ldt
265
... heeft verkocht Jan Hendrick Voets land onder tWijbosch in de Hulssebraeck
18.6.1642

BROER EMBERT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213583&miview=ldt
125
... Embert Henrick Voets heeft verkocht Jan Hendrick Voets zijn broer land in de Hardebeemde
28.1.1647

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.75&minr=16213757&miview=ldt
11 Willem zoon van Jan Joris Peeters man van Peterken dochter van Gijsbert Rijckarts heeft verkocht Jan Hendrick Voets land onder tWijbosch in Lobbenhoef met in de marge een notitie mbt Embert Jans van den Vorstenbosch en verkocht aan Jan Hendrick Voets huis en hof onder Delschot
15.2.1649

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.75&minr=16213799&miview=ldt
53 Willem Jan Joris man van Peeterken dochter van Gijsbert Rijckarts heeft verkocht Jan Hendrick Voets land de voorschrveen Jan ter tochte en zijn wettige nakinderen verwekt bij Lijsken dochter van Gijsbert Rijckarts onder tWijbosch in den Erdenborch ...
14.8.1649

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213706&miview=ldt
248
Jan Hendrick Voets en Lijsken zijn vrouw dochter van wijlen Hendrick Rijckarts,
Hendrick zoon van Jan Hendrick Voets verwekt bij Catariana de 1e vrouw dochter van Mathijs Willerms van Herethum,
Jan Willems van den Boogart man van Jenneken,
Frans Aertsen van Cromvort man van Marijken beiden dochter svan Jan Voets & Catarina
zijn een contract en akkoord aangegaan met de in de marte een notitie dd. 22 maart 1652, welk contract nader staat uitgewerkt met tevens een verwijzing naar een testament dd. 4 juli 1625 met vermelding van voor- en nakinderen, gevolgd door het testament van Jan Anthinis Voets en Marijken dochter van Embert Emberts van den Vorstenbosch de Jonge met de bekende formulering
Datering: [1650]
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 74
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

TWEE MAAL GETROUWD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213705&miview=ldt
247 Jan Hendrick Voets weduwnaar van wijlen Catarina dochter van Mathijs Willem Peeters van Herethum en nu man van Lijsken dochter van wijlen Gijsbert Rijckarts, heeft een contract en testament herroepen
Datering: 23.6.1650
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 74
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16213906&miview=ldt
8 Jan zoon van Aerdt Jan Adriaens Verhaigen heeft verkocht aan Jan Hendrick Emberts Voets hooiland zie verder scan 13 – in den Erdenborch genoemd Roelofscamp, ...
21.1.1651

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16213983&miview=ldt
85 Jan Hendrick Voets, land onder Wijbosch in den Erdenborch genoemd Ruelenscamp en transporteert het aan ...
29.11.1651

OOM VAN "Embert verwekt bij Emken dochter van Hendrick Embert Voets" -> Dus heeft een zus EMKEN HENDRICK EMBERT VOETS -> Patroniem "Hendrick Emberts"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16213982&miview=ldt
84 Embert zoon van Adriaen Emberts verwekt bij Emken dochter van Hendrick Embert Voets heeft verkocht Jan Hendrick Voets zijn oom land opt Oetelaer, cijns aan de Heer van Sint Michielsgestel
29.11.1651

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16214019&miview=ldt
121
Hendrick zoon van Jan Hendrick Voets verwekt bij Catarina dochte rvan Mathijs Willems van Herethum,
Frans Aerdtssen van Cromvoirt man van Marijken,
Jan Willems van den Boogart man van Jenneken dochters van Jan Voets,
met scheiding en deling van goederen met o.a. huis esthuis hof boomgaard en erf 8 lop. onder tLutteleijndt, twee stukken land in de Schootschehoef, weiland int Hermaelen, cijns aan de Heer van Helmont, land onder tLutteleijndt aen de Heijde, hooiland onder tWijbosch over het Broeck, met betalingsgelofte van Hendrick Frans en Jan aan Arijken geestelijke zuster
Datering: 22.3.1652
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 76
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

TWEE MAAL GETROUWD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214206&miview=ldt
128 Jan Hendrick Voets weduwnaar van Catarina dochter van Mathijs Willems van Herethum tegenwoordig man van Lijsken dochter van Gijsbert Rijckarts zijn 2e vrouw, heeft verkocht Hendrick Jans zijn zoon verwekt bij genoemde Catarina, Jan Willems van den Boogart man van Jenneken en Laureijns Aerdts man van Marijken ook beiden verwekt bij Catarina voornoemd, land onder de Borne, met diverse condities
Datering: 8.4.1654
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 77
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

allen testamentaire erfgenamen van wijlen Handrick zoon van Handrick Eymberts Voets
Zie bij zoon Handrick.
https://proxy.archieven.nl/235/D912AB1F6AE0478F9A5C7208FEC029DB
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
304 Adriaen Dirck Handrick Lambert en Eijmbert broers zonen van wijlen Eymbert Handrick Voets, Andries Adriaens van Herethum man van Maryken, Jan Peter Helincx man van Aryken beiden dochters van Eymbert Handrick Voets, Eymbert Jan Handrick zonen vanJan Handrick Voets met Jenneken hun zuster weduwe van Jan Willems van den Boogart, Handrick Anthonissen van der Spanck man van Jenneken dochter van Jan Handrick Voets, Anthonis zoon van Handrick Jan Voets, Jan Daniels van der Aa man van Maria dochter van Handrick Jan Voets, Handrick Jan en Adriaen zonen van Dirck Handrick Voets mede voor Handrick Lenartgen en Maria kinderen van Peter Jan Hellincx verwekt bij Jenneken dochter van Dirck Handrick Voets, Jan Peter Janssen van Nistelroij man van Anna dochter van Handrick zoon van Adriaen Batholomeussen van Hauthem, met in de marge een notitie dd. 19 april 1680, man van Maria dochter van Adriaen verwekt bij Emken dochter van Handrick Eymbert Voets, mede voor de zoon van Eymbert Adriaen van de Velde, Goyert zoon van Frans Aerts van Cromvoirt verwekt bij Maria dochter van Jan Handrick Voets en Francis broer van Goyert, Willem zoon van Jan Gijsberts van den Boogart verwekt bij Maryken dochter van Handrick Eymbert Voets, Symon Luijcas Haebraecken man van Aryken dochter van Jan Gijsberts van den Boogart & Maryken, Jasdper Jan Corsten man van Maryken dochter van Peeter Handrick Boogarts verwekt bij Margriet dochter van Handrick Eymbert Voets, met in de marge een notitie dd. 30 november 1680, Anthonis Janssen ….aelen man van Aryken dochter van Peter & Margriet, Jan en Eymbert zonen van wijlen Peeter Janssen verwekt bij Handricxken dochter van Peeter & Margiet, Willem Handrick Willems man van Anna dochter van Peter & Handricxken, Aert Janssen Bluijssen man van Geertruijt dochter van Lenart Jan Penincx verwekt bij Barbara dochter van Peeter & Margriet, Dirck Janssen Cuijten man van Handricxken dochter van Lenart & Barbara,
Vervolg:
mede voor Gerart zoon van Lenart & Barbara, Jan Pauwels van Goch mede voor Johannes Wilhelmus zoon van Lenart & Barbara, allen testamentaire erfgenamen van wijlen Handrick zoon van Handrick Eymberts Voets & Gijsbertien dochter van Gijsbert Aerts en hebben verkocht aan Jan Handrick Roelofs van Roosmaelen den Jongen huis schop esthuis hof boomgaard en landerijen 20 Bossche lop. opt Oetelaer, met last aan de H.Geest binnen Den Bosch en verkocht aan Goyert Jan Goyerts een heiveld
Datering: 21.11.1675

DELING
Jan Handrick Eymbert Voets x Catarina Mathijs Willems van Herethum
- Maria x Luijcas Hermans van Meerwijck
- Jenneken [weduwe] x Jan Willems van den Boogart
- Handrick
-- Maria x Jan Daniels van der Aa
https://proxy.archieven.nl/235/1CAEBEB5613D43DEBD1FFB2ADBF5950F
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
343 Luijcas Hermans van Meerwijck man van Maria dochter van Jan Handrick Eymbert Voets verwekt bij Catarina dochter van Mathijs Willems van Herethum, Jenneken weduwe van wijlen Jan Willems van den Boogart dochter van Jan & Catarina , Jan Daniels vander Aa man van Maria dochter van Handrick zoon van Jan Handrick Voets en Catarina Matijssen van Herethum met een scheiding en deling huis hof met de smalle akker , idem de Grote Nieuwe Akker , de Achterste Camp met het nieuw land ondert Lutteleijnde, met last aan het Groot Gasthuis binnen Den Bosch, schuur en halve hof met den Langen Acker en den Dungensen Acker en het esthuis daar op staande, de Vorsten Weijcamp tot in den Tweeden Camp ondert Lutteleijnde, land onder de Borne met in de marge een notitie dd. 9 juni 1677, land opte Cruijsstege, cijns aan de Heer van Helmond
Datering: 18.10.1676

WIJLEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375779&miview=ldt
346
Jan Handrick en Eijmbert broers zonen van wijlen Jan Handrick Voets en Lijsken zijn vrouw dochter van Gijsbert Ryckarts,
Handrick Anthonis Janssen van der Spanck man van Jenneken dochter van Jan & Lijsken
met een scheiding en deling van de goederen nagelaten door hun ouders met o.a. huis esthuis schop hof boomgaard en landerijen opt Oetelaer, cijns aan de Heer van Sint Michielsgestel, huis esthuis hof boomgaard en landerijen ondert Wijbos, met last aan de H.Geest van Den Bosch, land in Lobbenhoef, met last aan de H.Geest van Schijndel, aan Jan Blotenburg als rentmeester, land in de Hulsebraeck, idem land ondert Wijbos, land te Veghel in de Lang Buenders, huis esthuis hof boomgaard en landerijen 10 lop. int Herremaelen, bij het erf van Luijcas Hermans van den Vorstenbos, met last aan de H.Geest van ’s-Hertogenbosch, idem land in Wijbosch, hooiland ondert Wijbos, cijns aan de Heer van Heeswijk, cijns in het cijnsboek van de Schrijvershoef, met in de marge een notitie dd. 26 januari 1678, land genoemd Claeskensbraeck ondert Lutteleijnde int Herremaelen, idem land ter plaatse, een kamp opte Ceur
Datering: 25.11.1676
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.94&minr=16198077&miview=ldt
29 Opdracht van Jan Hendrick Eijmbert Voets aan Gijsbert Jan Smits
Datering: 1692-1695
Pagina: 22v
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 94
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Cijnsboek:
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379271&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 483, blz. 3, folio 222
Datering: 1585/1642
Transcriptie:
Henrick soon Jan Henrick Eijmbert Voets verweckt bij Catelijn een vande 4 kijnderen <=========
Die vier kijnderen
Die weduwe Mathijs Willem Peters / Jan Arien Gerits Smits emptor
Mathijs Willem Petersende Lambert Arts
Tunnis Corsten van Sochel
Jan Arien Gerit Smits emptor / Jenneken dochter Cornelis Dirck Pauwels
Jenneken dochter Cornelis Diericx Pauwels
ende die vier kijnderen Cornelis Diricx ende die twee kijnderen Meriken
Cornelis Diericx
ende Cornelis Dierick Pauwelssen aen 4 partijen
VII1/2 stuivers
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

Kinderen:

1.
woman‎Adriana Joannis Voets‏‎
Gedoopt ‎11 mrt 1615 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Adriana Emberti
Geslacht Vrouw
Datum doop 11-03-1615
Plaats doop Schijndel
Vader Joannis Henrici Emberti
Getuige Arnoldus Adriani Pennincx
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 68r
Religie rk
Diversen Gt2 weduwe van Henricus Emberti Voets.


[Gebruikersnotities]
TESTAMENT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051349&miview=ldt
15
Testament van Adriaentgen geestelijke dochter van Jan Hendrick Emberts verwekt bij Catarina zijn 1e vrouw dochter van Matijs Willems van Herentum
welk testament is gepasseerd op 19 april 1635 en heeft verkocht aan het klooster te Peer t.b.v. Adriaentgen een rente uit goederen van
Heijlken weduwe van wijlen Matijs Willems van Herentum
Datering: 19.4.1635
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 71
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

IN HET KLOOSTER TE PEER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051953&miview=ldt
230
Jan Hendrick Voets vader van Henrick Marijken Jenneken en Lijntgen verwekt bij Catarina zijn 1è vrouw dochter van Mathijs Willems van Herethum,
Hendrick Hendrick Voets en Peter Mathijs van Herethun momboiren over de de kinderen van Jan Hendricx & Catarina,
Hendrick zoon van Jan Hendricx ,
Jan Gijsberts van den Boogart en Adriaen zoon van Mathijs Willems avn Herethum hebben een akkoord gesloten betreffende de goederen van Jan Hendricx en zijn kinderen aanvertsorven bij wijlen Mathijs Willems van Herethum en Heijlken zijn vrouw dochtervan Adriaen Peeters met de nodige condities met in de marge een notitie dd. 8 april 1654, Adriaentje geestelijke dochter int klooster te Peer - scan 365-369 – meerdere condities behorend bij 362
Datering: 12.4.1641
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 72
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

2.
man‎Henricus Joannis Voets‏‎
Gedoopt ‎10 mrt 1617 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in schepenakte 248; zie notitie bij persoon vader:
"Hendrick zoon van Jan Hendrick Voets verwekt bij Catariana de 1e vrouw dochter van Mathijs Willerms van Herethum"

BHIC: OpenArchives
Kind Henricus Emberti
Geslacht Man
Datum doop 10-03-1617
Plaats doop Schijndel
Vader Joannes Henrici Emberti
Getuige Joannes Adriani Petri
Getuige Maria Henrici Wilhelmi
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 80v
Religie rk
Diversen Kind gedoopt in 's-Hertogenbosch in de kerk van Joannes Evangelist. <== DEN BOSCH


[Gebruikersnotities]
TODO ZIE AKTE 343 van 18.10.1676 Erfdeling ouders - hij heeft dochter Maria x Jan Daniels van der Aa
===

WAARSCHIJNLIJK - ZIE CIJNSBOEK - NOEMT VOLLEDIG PATRONIEM EN ECHTGENOTE / WEDUWE MARIA.

Hendrick Jan Hendrick Voets x Marijken Anthonis Janssen Voets
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051963&miview=ldt
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
240 Jan d’Oude Embert Reijnder Jan de Jonge broers kinderen van Anthonis Janssen Voets verwekt bij Geetruijt dochte rvan Amijs Jan Daemen van der Spanck, Hendrick zoon van Jan Hendrick Voets, man en momboir van Marijken, dochter van Anthonis & Geertruijt, met scheiding en deling ...
Datering: 9.1.1642

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16214062&miview=ldt
164
... hebben verkocht Hendrick Jan Voets huis hof boomgaard en erf int Hermaelen ...
4.11.1652
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.15&minr=18510644&miview=ldt
34
Meriken dochter van Anthonis Janssen Voets weduwe van Handrick Jan Handrickx geassisteerd door haar broer Eijmbert Anthonissen wonende te Schijndel verklaart dat ze in maart 1664 tegen Jan zoon van Willem Mathijssen in koop heeft verkregen ...
Datering: 3-4-1664
Pagina: 37v
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel
Akte aanwezig: Ja
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 15
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.24&minr=12515470&miview=ldt
4
Testament van Meriken dochter van Anthonis Janssen nagelaten weduwe van Hendrik Jan Handrick Voets te Schijndel in welke akte voorts worden genoemd Anthonis hun oudste zoon, Anthonis, Jan en Meriken hun wettige kinderen; ze bezitten leengoederen dievoor de Raad en Leenhof van Brabant te ’s-Gravenhage verheven dienen te worden; gepasseerd te Schijndel ten overstaan van Paulus Jan Handrickx en Jacob Andriessen van Kessel
Datering: 13 februari 1665
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 24
Bron: Notarissen
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11331064&miview=ldt
154
Testament van Meriken Anthonis Janssen weduwe van Hendrick Jan Hendricx Voets inwoonster van Schijndel. Heeft eerder octrooi van de Raad van Brabant verkregen in Den Haag d.d. 23 mei 1664, ondertekend door de griffier N. van Haer. Als prelegaat vermaakt ze haar oudste zoon Antonis voor haar leengoed 25 gulden. Nog vermaakt ze haar 3 wettige kinderen Antonis, Jan en Meriken al haar leengoed en allodiaal bezit, dat door hen in der minne moet worden gedeeld. Actum Schijndel herdgang Hermaelen
Datering: 13-02-1665
Pagina: 484
Plaats: Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 4
Scan: Register inzien
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

[GROOT]VADER inderdaad overleden in 1676...
.
https://proxy.archieven.nl/235/E9E4DEB9649C432DAB6CB64EAF7E60E5
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
345 Anthonis zoon van wijlen Handrick Jan Voets verwekt bij Maryken dochter van Anthonis Jan Voets en Jan Daniels van der Aa man van Maria dochter van Handrick & Maryken, met een scheiding en deling na de dood van hun grootvader Jan Handrick Voets ...
Datering: 5.11.1676 en 19.11.1676

Kids:
NB: TE DICHT BIJ ELKAAR GEBOREN!
Anthonius: Henricus Joannis Voets vader 19-02-1641 Schijndel DTB doopakte x Maria N.N. - getuigen: N.N.
Catherina: Henricus Joannis vader 10-06-1642 Schijndel DTB doopakte x Maria N.N. - getuigen: Gerardus Arnoldi van Orten & Margareta Gisberti van Vechel
Joannes: Henricus Joannis vader 07-07-1644 Schijndel DTB doopakte x Maria N.N. - getuigen: Theodorus Alexandri & Joanna Theodori van Kessel
Simon: Henricus Joannis vader 13-03-1648 Schijndel DTB doopakte x Maria N.N. - getuigen: Christianus Danielis van der Aa & Ida Johannis Theodori de Heeswijck
Catharina: Henricus Joannis vader 12-05-1649 Schijndel DTB doopakte x Maria N.N. - getuigen: Gerardus Joannis & de echtgenote van Johannes Joannis Verhoeven junior
Johannes: Henricus Joannis Voets vader 02-10-1650 Schijndel DTB doopakte x Maria N.N. - getugien: Embertus Henrici Emberti & Elisabeta Johannis Henrici Voets
Johannes: Henricus Joannis vader 28-06-1651 Schijndel DTB doopakte x Maria N.N. - getuigen: Adrianus Judoci Everardi & Anna Nicolai

Niet gevonden in index trouwen Schijndel bij Janssen op FamilySearch.
Niet gevonden in index BHIC (Jan2019).

Cijnsboek:
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379715&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 495, blz. 7, folio 222 v
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
1 kijndt ende 1 kijndts kijndt
Jan Daniels vander Aa ende sijne 4 / 2 kijnderen verweckt bij Maria Hendrick Jan Voets
De 2 kijnderen Hendrick Jan Hendrick Voets / Teunis ende Maria
Merike weduwe ende 3 kijnderen Henrick Jan Henrick Voets <== Echtgenote Merike, weduwe
Henrick soon Jan Henrick Eijmberts Voets ende voor III stuivers III ort <===== Volledig patroniem
Jacop Dirck Cornelissen bij coop
Maijken Gijsbert Jan Smits bij dijlinge
Geritijen weduwe Gijsbert Jan Arijaen Smits met 3 / 2 kijnderen voor de helft
Gijsbert soone Jan Adriaen Gerart Smits
Jenneke weduwe ende twee kijnderen Jan Adriaen Gerardt Smits
Jan Adriaen Gerardt Smitsende
Gijsbert soone van jenneken dochter Cornelis Dirck Pauwels
Jenneke dochter Cornelis Dirck Pauwels IIII stuivers novi
VII stuivers VIII denarii
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

Cijnsboek:
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379271&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 483, blz. 3, folio 222
Datering: 1585/1642
Transcriptie:
Henrick soon Jan Henrick Eijmbert Voets verweckt bij Catelijn een vande 4 kijnderen <=========
Die vier kijnderen
Die weduwe Mathijs Willem Peters / Jan Arien Gerits Smits emptor
Mathijs Willem Petersende Lambert Arts
Tunnis Corsten van Sochel
Jan Arien Gerit Smits emptor / Jenneken dochter Cornelis Dirck Pauwels
Jenneken dochter Cornelis Diericx Pauwels
ende die vier kijnderen Cornelis Diricx ende die twee kijnderen Meriken
Cornelis Diericx
ende Cornelis Dierick Pauwelssen aen 4 partijen
VII1/2 stuivers
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

3.
womanMaria Joannis Voets‏
Gedoopt ‎18 mrt 1619 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Maria Emberti
Geslacht Vrouw
Datum doop 18-03-1619
Plaats doop Schijndel
Vader Jois Henrici Emberti
Getuige Hubertus Henrici Guilhelmi
Getuige Aleydis Emberti Henrici Emberti
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 95v
Religie rk


[Gebruikersnotities]
Echtgenoot genoemd:
Frans Aertsen van Cromvort
Frans Aerdtssen van Cromvoirt
Laureijns Aerdts

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213706&miview=ldt
248
Jan Hendrick Voets en Lijsken zijn vrouw dochter van wijlen Hendrick Rijckarts,
Hendrick zoon van Jan Hendrick Voets verwekt bij Catariana de 1e vrouw dochter van Mathijs Willerms van Herethum,
Jan Willems van den Boogart man van Jenneken,
Frans Aertsen van Cromvort man van Marijken beiden dochter svan Jan Voets & Catarina
zijn een contract en akkoord aangegaan met de in de marte een notitie dd. 22 maart 1652, welk contract nader staat uitgewerkt met tevens een verwijzing naar een testament dd. 4 juli 1625 met vermelding van voor- en nakinderen, gevolgd door het testament van Jan Anthinis Voets en Marijken dochter van Embert Emberts van den Vorstenbosch de Jonge met de bekende formulering
Datering: [1650]
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 74
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16214019&miview=ldt
121
Hendrick zoon van Jan Hendrick Voets verwekt bij Catarina dochte rvan Mathijs Willems van Herethum,
Frans Aerdtssen van Cromvoirt man van Marijken,
Jan Willems van den Boogart man van Jenneken dochters van Jan Voets,
met scheiding en deling van goederen met o.a. huis esthuis hof boomgaard en erf 8 lop. onder tLutteleijndt, twee stukken land in de Schootschehoef, weiland int Hermaelen, cijns aan de Heer van Helmont, land onder tLutteleijndt aen de Heijde, hooiland onder tWijbosch over het Broeck, met betalingsgelofte van Hendrick Frans en Jan aan Arijken geestelijke zuster
Datering: 22.3.1652
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 76
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214206&miview=ldt
128 Jan Hendrick Voets weduwnaar van Catarina dochter van Mathijs Willems van Herethum tegenwoordig man van Lijsken dochter van Gijsbert Rijckarts zijn 2e vrouw, heeft verkocht Hendrick Jans zijn zoon verwekt bij genoemde Catarina, Jan Willems van den Boogart man van Jenneken en Laureijns Aerdts man van Marijken ook beiden verwekt bij Catarina voornoemd, land onder de Borne, met diverse condities
Datering: 8.4.1654
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 77
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

WEDUWE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15814835&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
59 Mariken weduwe van Frans Aertsen heeft verkocht ...
14-03-1667
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.29&minr=12725049&miview=ldt
7341.29 Index schepenprotocol Geffen (7341.29)
124 ...
Gooijert soone Frans Aerts van Cromvort verweckt bij Maria dochtere Jan Handrick Voets voors
20-11-1675
Plaats: Geffen

testamentaire erffgenaemen van wijlen Handrick soone Handrick Eijmbert Voets ende Gijsbertijen dochtere Gijsbert Aerts
Eijmbert Hendrick [Eijmbert Joannes] Voets
- Adriaen
- Adriaen, Dirck, Lambert ende Eijmbert gebroederen
- Handrick
- Marijken x Andries Adriaens van Herethum
- Arijken x Jan Peter Hellincx
Jan Handrick Eijmberts Voets
- Eijmbert
- Jan, Handrick, Jenneken ende Jenneken
Handrick Jan Voets
- Anthonis
- Maria x Jan Daniels vander Aa
Dirck Handrick [Eijmbert Joannes] Voets
- Handrick, Jan ende Adriaen
- Jenneken x Peter Jan Hellincx
-- Handrick, Lenaertgen ende Maria
- Anna x Jan Peter Jans van Nistelrooij
Handrick Eijmberts Voets
- Embken x Adriaen in Velderen
-- Maria x Adriaen Bartholomeeussen van Hauthem
-- Eijmbert (6 kids)
Jan Handrick [Eijmbert Joannes] Voets
- Maria x Frans Aerts van Cromvort <============
-- Gooijert
-- Francois
Handrick Eijmbert [Joannes] Voets
- Marijken x Jan Gijsberts vanden Boogaert
-- Willem
-- Arijken x Sijmon Lucas van Haebraecken
-- Handrick (wijlen, 6 kids)
- Margriet x Peter Handrick Boogarts
-- Marijken x Jasper Jan Costen
-- Arijken x Anthonis Janssen D’Joelen
-- Handricxken x Peter Jans
--- Jan ende Eijmbert
--- Handricxken
--- Anna x Willem Handrick Willems
-- Barbara x Lenaert Jan Pennincx
--- Geertruijt x Aert Jans Bluijssen
--- Handricxken x Dirck Janssen Cuijten
--- Gerart
--- Johannes Wilhelmus
--- Peter
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7341.29&minr=12725049&miview=ldt
7341.29 Index schepenprotocol Geffen (7341.29)
124 Adriaen Eijmbert Voets, Sijmon Lucas Haebraecken ende Anthonis Janssen d’Joelen als vollen macht hebbende van Adriaen, Dirck, Lambert ende Eijmbert gebroederen soonen wijlen Eijmbert Hendrick Voets, mede namens Handrick soone Eijmbert Handrick Voets hennen broeder, ende voor Andries Adriaens van Herethum als man van Marijken dochtere Eijmbert Voets voors. hennen swaeger; Jan Peter Hellincx man van Arijken dochtere Eijmbert Voets voors, Eijmbert soone Jan Handrick Eijmberts Voets soor voor hem selven als mede voor Jan, Handrick, Jenneken ende Jenneken sijne susteren, Anthonis soone Handrick Jan Voets mede voor Jan Daniels vander Aa als man van Maria dochtere handrick Jan Voets voors sijnen swaeger, Handrick, Jan ende Adriaen kinderen Dirck Handrick Voets mede voor Handrick, Lenaertgen ende Maria kijnderen Peter Jan Hellincx verweckt bij Jenneken dochtere Dirck Handrick Voets voors, Jan Peter Jans van Nistelrooij als man van Anna dochtere Dirck Voets voors, die voors. Handrick, Jan ende Adriaen hen alnoch sterck maeckende voro Adriaen Bartholomeeussen van Hauthem man van Maria dochtere Adriaen in Velderen verweckt bij Embken dochter Handrick Eijmberts Voets, ende alnoch voor de 6 kijnderen van Eijmbert soone Adriaen in Velderenende Embkens voors, Gooijert soone Frans Aerts van Cromvort verweckt bij Maria dochtere Jan Handrick Voets voors, mede voor Francois sijnen broeder, Willem soone Jan Gijsberts vanden Boogaert verweckt bij Marijken dochtere Handrick Eijmbert Voets, Sijmon Lucas van Haebraecken man van Arijken dochtere Jan Gijsberts vanden Bogaert ende Marijken Handrick Voets voors. die voors Willem ende Sijmon hen sterck maeckende voorde 6 kijnderen van wijlen Handrick soone Jan Gijsberts vanden Boogaert ende Marijken Handrick Voets voors, Jasper Jan Costen als man van Marijken dochtere Peter Handrick Boogarts verweckt bij Margriet dochtere Handrick Eijmbert Voets, Anthonis Janssen D’Joelen man van Arijken dochtere Peters ende Margriets voors, Jan ende Eijmbert
Vervolg:
soonen wijlen Peter Jans verweckt bij Handricxken dochtere Peter Bogaerts ende Margriet Handrick Voets voors ende Handricxken henne susteren, Willem Handrick Willems man van Anna dochtere Peter Jans ende Handricxken voors, Aert Jans Bluijssen man van Geertruijt dochtere Lenaert Jan Pennincx verweckt bij Barbara dochtere Peter Boogaerts ende Margriets voors, Dirck Janssen Cuijten man van Handricxken dochtere Lenarts ende Barbara voors mede voor Gerart soone Lenarts ende Barbara voors, Jan Pauwels van Gogh als hem sterck maeckende voor Johannes Wilhelmus soone Lenaerts ende Barbara voors, mitsgaders Peter soone Lenaert Pennincx ende Barbara voorseijt; in dier qualiteijt testamentaire erffgenaemen van wijlen Handrick soone Handrick Eijmbert Voets ende Gijsbertijen dochtere Gijsbert Aerts desselffs Handrickx gewesene huijsvrouw gepasseert voor Jan Jans vander Haegen ende Jan Mathijssen van Guelijck schepenen van Schijndel d.d. 14-11-1675, onderteeckent Petrus Griensven secretaris; hebbeneen gerecht achtste part in een campken weijlants groot 2 mergen 2 hont in Geffen ter plaetsche inden weijvree, belendingen: oost st. Dimphna altaer geweest alhier inder kercke; zuid Wouter Adriaen Coolen; west Jan Gijsberts Jongers met meer anderen; noord Aert Jacob Aerts tot Nuijlant; den 40en penninck tot 1 gulden 10 stuijvers betaelt; vercoft aen Jan Dirckx Voets woonende tot Schijndel. ...
Datering: 20-11-1675
Geffen

HERTROUWDE?
Huwelijk niet gevonden in in dex BHIC alle plaatsen (Aug2023).

DELING
Jan Handrick Eymbert Voets x Catarina Mathijs Willems van Herethum
- Maria x Luijcas Hermans van Meerwijck
- Jenneken [weduwe] x Jan Willems van den Boogart
- Handrick
-- Maria x Jan Daniels van der Aa
https://proxy.archieven.nl/235/1CAEBEB5613D43DEBD1FFB2ADBF5950F
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
343 Luijcas Hermans van Meerwijck man van Maria dochter van Jan Handrick Eymbert Voets verwekt bij Catarina dochter van Mathijs Willems van Herethum, Jenneken weduwe van wijlen Jan Willems van den Boogart dochter van Jan & Catarina , Jan Daniels vander Aa man van Maria dochter van Handrick zoon van Jan Handrick Voets en Catarina Matijssen van Herethum met een scheiding en deling huis hof met de smalle akker , idem de Grote Nieuwe Akker , de Achterste Camp met het nieuw land ondert Lutteleijnde, met last aan het Groot Gasthuis binnen Den Bosch, schuur en halve hof met den Langen Acker en den Dungensen Acker en het esthuis daar op staande, de Vorsten Weijcamp tot in den Tweeden Camp ondert Lutteleijnde, land onder de Borne met in de marge een notitie dd. 9 juni 1677, land opte Cruijsstege, cijns aan de Heer van Helmond
Datering: 18.10.1676

4.
womanJoanna Joannis Voets‏
Gedoopt ‎2 feb 1621 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Joanna Voets
Geslacht Vrouw
Datum doop 02-02-1621
Plaats doop Schijndel
Vader Joannis Henrici Voets
Getuige Petrus Henrici Boogaerts
Getuige Maria Joannis Theodorici van Kessel
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 106v
Religie rk


Begraven ‎18 feb 1683 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB)
Schijndel
1667-1671, 1676-1698
Nederduits Gereformeerd begraafboek 1667-1671, 1676-1698
18 februari 1683

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-5ZP6?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 1267 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Boogaert
Jenneken, w.v. Jan Willems van de
6 kn
Begraafdatum: 18 febr 1683
Schijndel (13) Register van begraven 1667-1671 en 1676-1698

Niet gevonden in index BHIC (Mar2021)(Jan2023)(Apr2024). Incompleet

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213706&miview=ldt
248
Jan Hendrick Voets en Lijsken zijn vrouw dochter van wijlen Hendrick Rijckarts,
Hendrick zoon van Jan Hendrick Voets verwekt bij Catariana de 1e vrouw dochter van Mathijs Willerms van Herethum,
Jan Willems van den Boogart man van Jenneken, <=======
Frans Aertsen van Cromvort man van Marijken beiden dochter svan Jan Voets & Catarina
zijn een contract en akkoord aangegaan met de in de marte een notitie dd. 22 maart 1652, welk contract nader staat uitgewerkt met tevens een verwijzing naar een testament dd. 4 juli 1625 met vermelding van voor- en nakinderen, gevolgd door het testament van Jan Anthinis Voets en Marijken dochter van Embert Emberts van den Vorstenbosch de Jonge met de bekende formulering
Datering: [1650]
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 74
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16214019&miview=ldt
121
Hendrick zoon van Jan Hendrick Voets verwekt bij Catarina dochte rvan Mathijs Willems van Herethum,
Frans Aerdtssen van Cromvoirt man van Marijken,
Jan Willems van den Boogart man van Jenneken dochters van Jan Voets, <======
met scheiding en deling van goederen met o.a. huis esthuis hof boomgaard en erf 8 lop. onder tLutteleijndt, twee stukken land in de Schootschehoef, weiland int Hermaelen, cijns aan de Heer van Helmont, land onder tLutteleijndt aen de Heijde, hooiland onder tWijbosch over het Broeck, met betalingsgelofte van Hendrick Frans en Jan aan Arijken geestelijke zuster
Datering: 22.3.1652
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 76
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214206&miview=ldt
128 Jan Hendrick Voets weduwnaar van Catarina dochter van Mathijs Willems van Herethum tegenwoordig man van Lijsken dochter van Gijsbert Rijckarts zijn 2e vrouw, heeft verkocht Hendrick Jans zijn zoon verwekt bij genoemde Catarina, Jan Willems van den Boogart man van Jenneken en Laureijns Aerdts man van Marijken ook beiden verwekt bij Catarina voornoemd, land onder de Borne, met diverse condities
Datering: 8.4.1654
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 77
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/DD0E69D87C3F4A33A02B7666C9966BB4
5116.17 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.17)
55 ... de weduwe van Jan Willems van den Bogaert, 2 percelen op d e Wijbosch ... de weduwe van Jan Willem Gijsberts, een halve lopenzaad bezit op de Wijbosch ...
Datering: 1 en 2 augustus 1673

WEDUWE:
https://proxy.archieven.nl/235/D912AB1F6AE0478F9A5C7208FEC029DB
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
304 ... Eymbert Jan Handrick zonen van Jan Handrick Voets met Jenneken hun zuster weduwe van Jan Willems van den Boogart, ...
Datering: 21.11.1675

Cijnsboek
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2378970&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
33-Fiche 489, blz. 8 folio 192
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
Eijken dochter Jenneken Jan Hendrick Voets huijsvrouw Jan Dries Veraelst <=== Dochter Ida
De 6 kijnderen van Jenneken Jan Hendrick Eijmbert Voets
Jenneken dochter Jan Hendrick Eijmbert Voets <====
De 2 kijnderen ende 2 kijnts kijnderen Jan Hendrick Voets
Jan Hendrick Eijmbert VoetsVI denarii novi
Den selvenI denarii veteri
Den selvenVI denarii novi
II stuivers IIII denarii
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

5.
woman‎Catharina Joannis Voets‏‎
Gedoopt ‎6 feb 1623 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Catharina Voets
Geslacht Vrouw
Datum doop 06-02-1623
Plaats doop Schijndel
Vader Joannis Emberti Voets
Getuige Theodoricus Henrici Emberti Voets
Getuige Henrica Joannis Guilhelmi van Oetelaer
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 119r
Religie rkVoor meer informatie: bertho@derikx.com