man‎Jan Roelofs Olieslagers‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000010&miview=ldt
91
Aert Wouter Reijnen als man van Jenneken dochter van Jan Roelofs, ten behoeve van de minderjarigen kinderen verwekt bij deze Jenneken,
Thijs Jan Thijssen als man van Lijntken,
Peeter Willems als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Henrick Henricx, verwekt bij zijn vrouw Tonisken,
Roef Segers als man van Alken, en
Dirick Tonissen als man van Lijsken,
allen kinderen en erfgnamen van Jan Roeloffs Olieslaeger, verwekt bij Heijlken dochter van Meus Janssen,
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van wijlen hun ouders.
Aert Wouter Reijnen, ten behoeve van de minderjarigen, krijgt toebedeeld een 'huijs, hof, bomgaert met het aengelegen lant', gelegen op Ham, groot ontrent 5 lopensaet, 'met de poterije ende gerechticheijt daer toebehoorende'
* e.z.: de gemeijne steeghde aldaer
* a.z.: zijn mede condivident
* e.e.: het goed van Michiel Arien Donckers
* a.e.: zijn mede condivident
Het goed is belast met:
* een erfcijns van 35 stuivers aan 'het groot gasthuijs' in Den Bosch
* een erfpacht van 3 vaten rogge aan Claes Jan Claes tot Vechgel
* een cijns van 1 stuiver aan de heer van Helmond
Ook 'eenen acker tuelants, gelegen binnen den dorpe van Uden, ter plaetssen genomt opt Erpt', groot ontrent 6 'Udense vaetse'
* e.z.: het goed van Romb Rombens
* a.z.: het goed van de erfgenamen van Dirick Henricx
* e.e.: 'schietende operve Doof Peters bemt'
* a.e.: de gemeijne straete aldaer
'Met allen den houtwas ende gerechticheijt daer toe behoorende'. Het goed is belast met een erfpacht van 1 mauwwer rogge, Bossche maat, te leveren in Den Bosch aen 'het closter ofte convent achter de Tolbrugge'.
Ook het 1/3 deel 'int Halse velt gelegen binnen den dorpe van Uden, groot ontrent twee Udensche vaetse'
* e.z.: het goed van Aert Reijnders
* a.z.: zijn mede condivident
* e.e.: het goed van Henrick Sijmons
* a.e.: den berch aldaer
Thijs Jan Thijssen als man van Lijntken, dochtere voornoempt,

Vervolg:

krijgt toebedeeld een 'stuck tuelants', gelegen op Ham, groot ontrent 2 1/2 lopensaet, 'met alle hollen, grachten ende houtwas daer toebehoorende'
* e.z.: het goed van Henrick Ariens met anderen
* a.z.: zijn mede condivident
* e.e.: het goed van Michiel Arien Donckers
* a.e.: zijn mede condivident
Het 1/4 deel in 'eenen hoijbemdt', gelegen in de Bimt bemden, rijdende tegen Michiel Arien Donckers.
Ook de helft van 'een schuerken staende op de huijsplaets aldaer'.
Dit goed is belast met:
* een erfpacht van 1 vat rogge aan Claes Jan Claes
* een cijns van 1 stuiver aan de heer van Helmond
Ook 'eenen halven ecker tuelants, gelegen binnen den dorpe van Nistelroij, ter plaetssen op Vorstenbos, genomt het Bijstervelt, groot ontrent dri Nistelroijsche vaetse'
* e.z.: het goed van Corst Peters
* a.z.: het goed van Peter Aertssen
* e.e.: de gemeijnte van Vechgel
* a.e.: zijn mede condivident
Dit goed is belast met een erfcijns van 3 gulden te betalen in Den Bosch aan de daartoe gerechtigden.
Ook de helft van 'eenen hoijbemt genomt Cuijpers bemt, gelegen onder den dorpe van Nistelroij'.
Ook de helft van 'eenen acker tuelants, gelegen binnen den dorpe van Uden, resorterende onder de Lande van Ravesteijn, ter plaetssen int Halse velt, groot ontrent twee Udense vaetse'
* e.z.: het goed van de erfgenamen van Marten (H)enssen
* a.z.: het goed van zijn mede condivident
* e.e.: het goed van Jan Gerarts
* a.e.: op den berch aldaer
*
Peeter Willems als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Henrick Henrick Thijssen, verwekt bij zijn vrouw Tonisken dochter voornoemd krijgt toebedeeld een 'stuck tuelants', gelegen 'op Ham, met alle sijne holle, grachten, houtwassen ende poterije daer toebehoorende', groot ontrent 2 1/2 lopensaet
* e.z.: het goed van Henrick Ariens met anderen
* a.z.: de gemeijne straet ofte steeghde aldaer

Vervolg 2:

* e.e.: Henrick Arienssen
* a.e.: het ged van Meus Bastiaens
Ook een 'stuck tuelants', gelegen aldaar, groot ontrent 2 1/2 lopensaet
* e.z.: de gemeijne steeghde aldaer
* a.z. en e.e.: het goed van Michiel Arien Donckers
* a.e.: het goed van Meus Bastiaens
Ook de helft van 'een schuerken'.
Dit goed is belast met een erfpacht van 1 vat rogge aan Claes Jan Claes.
Ook de helft van 'eenen acker tuelants, gelegen binnen den dorpe van Nistelroij genomt het Bijstervelt, groot ontrent dri Nistelroijsche vaetsen'
* e.z.: Corst Peeters
* a.z.: Romb Rombens
* e.e.: zijn mede condivident
* a.e.: het goed van Melis Janssen
Dit goed is belast met een erfcijns van 3 gulden te betalen in Den Bosch aan de daar toe gerechtigden.
Ook de helft van 'eenen hoijcamp genomt Cuypers bemt, gelegen binnen den dorpe van Nistelroij'.
Ook 'eenen halven acker tuelants, gelegen binnen den dorpe van Uden resorterende onder den lande van Ravesteijn ter plaetssen int Halse velt, groot ontent twee Udensche vaets'
* e.z.: het goed van Peeter Deckers
* a.z.: zijn mede condivident
* e.e.: opten berch
* a.e.: het goed van Jan Gerartssen
*
Roef Segers als man van Alken dochter voornoemd krijgt toebedeeld een 'halven ecker tuelants', gelegen 'op Ham, met allen den houtwas, poterije ende gerechticheijt daer toebehoorende', groot ontent 4 1/2 lopensaet
* e.z. en a.z.: het goed van zijn mede-condivident
* e.e.: het goed van Willem Ariens
* a.e.: de gemeijnte van Vechgel
Dit goed is belast met een erfpacht van 3 vaten rogge aan Claes Jan Claes.
Ook de helft van een 'huijs met het aengelegen lant, gelegen binnen den dorpe van Uden'.
Ook de helft van Huijpenvelt'.
Ook de helft van 'eenen acker tuelants genomt het heijvelt'.
Dit goed is belast met:
* een erfcijns van 3 gulden te betalen in Den Bosch aan de daar toe gerechtigden
* een erfcijns van 11 stuivers en 1 oort aan het 'closter van Bijnderen'
Datering: 03-01-1641
Pagina: 153-164
Soort akte: Deling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 46
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

Gehuwd met:

Kinderen:

1.
womanCatharina Joannes Roelofs Olieslagers‏
Overleden ‎5 nov 1680 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 44 van 11-03-1680: "Jacob Tijssen, namens zijn moeder Cathalijn weduwe van Tijs Jan Tijsen".
Erfdeling op 11-01-1681.

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
277 05-11-1680 Catharina Matthia Vidua, vetula, obyt m.s. Weduwe, bejaarde vrouw, gesterkt door de sacramenten

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 346 05-11-1680 Leijn Jan Thijssen weduwe Laet agter kinderen

BHIC:
Overledene Catharina Matthiae
overleden op 05-11-1680 te Veghel.
Diversen: oude vrouw
weduwe van N.N. N.N.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 309-22
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000010&miview=ldt
91
Aert Wouter Reijnen als man van Jenneken dochter van Jan Roelofs, ten behoeve van de minderjarigen kinderen verwekt bij deze Jenneken,
Thijs Jan Thijssen als man van Lijntken, <====
Peeter Willems als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Henrick Henricx, verwekt bij zijn vrouw Tonisken,
Roef Segers als man van Alken, en
Dirick Tonissen als man van Lijsken,
allen kinderen en erfgnamen van Jan Roeloffs Olieslaeger, verwekt bij Heijlken dochter van Meus Janssen,
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van wijlen hun ouders.
Aert Wouter Reijnen, ten behoeve van de minderjarigen, krijgt toebedeeld een 'huijs, hof, bomgaert met het aengelegen lant', gelegen op Ham, groot ontrent 5 lopensaet, 'met de poterije ende gerechticheijt daer toebehoorende'
....

....
Datering: 03-01-1641
Pagina: 153-164
Soort akte: Deling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 46
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel


3.
womanAlken Joannes Roelofs Olieslagers‏
Overleden ‎23 jun 1660 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 91 van 3-1-1641 bij erfdeling vader.

BHIC:
Overledene Aldegonda Rudolphi Zeghers
Geslacht v
Datum overlijden 23-06-1660
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 280-05

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
262 23-06-1660 Aldagonda Rudolphi Zeghers

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 23 23-06-1660 Een vrouw van Roeff Seger Donckerts, woondt aent Havelt Laet achter kinderen

4.
womanLijsken Joannes Roelofs Olieslagers‏
Overleden ‎10 jun 1691 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 91 van 3-1-1641 bij erfdeling vader.
Laatste kind gedoopt op 02-03-1654.

Testament akte 147 van 3-6-1691. Ziek te bed.

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
424 10-06-1691 Elisabetha Theodori Vidua, vetula, m.s. Weduwe, oude vrouw, gesterkt door de sacramenten

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 372 13-06-1691 Leijsken weduwe van Dirck Teunis int Dorhout Laat na kinderen

Niet in index BHIC (Apr2021)(Dec2021).

[Gebruikersnotities]
TESTAMENT:
https://proxy.archieven.nl/235/351DE92CF3744455A13E9CE6BED40E19
7700.93 Index schepenprotocol Veghel (7700.93)
147 Voor schepenen en substituut-secretaris is verschenen Leijsken weduwe van Dierck Tibos, 'sieck te bedde liggende', om haar testament op te maken: ze beveelt haar ziel aan bij God en wil dat haar lichaam behoorlijk begraven zal worden; ze vermaakt aan Leijseken weduwe van Jan Hendricks, 'haer outsten dogter' en aan Maria Jan Hendricx, 'haere voorschreven dogters dogter', al haar 'haevelijcke goederen, soo beesten, schaeren op het velt staende', 'en dat in consideratie van haeren goede en getrouwen dienst aen haer altijt gedaen en bewesen; mits dat de selve Leijsken en haere dogter gehouden sullen wesen daer van uijt te keeren en laeten volgen aen Thonij Dirck Tibos, 'haeren broeder ende oom, sijnne geregte kints gedeelte, ofte vijfde part; mits dat de voornoemden, soo Leijsken, Maria, als Tonij Dirck Tibos, gehouden sullen sijn de schulden, soo aen de verpondinge als dorpslasten die ten agteren mogten wesen, daer van te betaelen', Leijsken, 'haere dogter voornoemt' heeft 'betaelt en verschooten aen het huijshouden van haer testatrice 't welcke sij van schaerhout van haere kinderen zeijde verkogt heeft, monterende ter somme van veertien gulden en negen stuijvers, die sij aen de testatrice, haere moeder, om daer eenige schuldenmede te betaelen, geleent heeft, de welcke voor af van de voorschreven havelijcke goederen sullen voor het uijt keeren van het vijfde part aen Anthonij Dirck Tibos, voor soo veel dit part aangaet, sullen voor 't vijf deel daer in hebben te dragen ente restitueren aen de kinderen van Leijsken, te weten Maria en des selfs moeder voornoemt, laetende haer erfgoederen aen haer gesamentlijcke kinderen, die egalijck te deijlen. Getuigen: Adrij Smits, Jan Clasen Raeijmaker, schepenen en H. Bijmans, substituut-secretaris.
Datering: 3-6-1691Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555