man‎Henricus Joannes Gerardi van der Heijden‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.3&minr=11829096&miview=ldt
36 Henric Jan Gerits van der Heijden heeft in pacht gegeven aan Jan Goort Tijssen van Rullen een huis, hof, boomgaard en aangelegen land te Rode alsook te Veghel en hem bij erfdeling aangekomen. Voor een jaarpacht van 45 Carolische guldens en 2 vim dakstro, ieder 400 pond om te verdekken.
Datering: 24-06-1658

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.3&minr=11829110&miview=ldt
50 Hendrick Jan Gerits van der Heijden verhuurt aan Hendrick Thonis Henrickx een huis etc. onder Rode als onder Veghel en wat nu in gebruik is door Jan Goortssen van Rullen. Het is de verpachter door erfdeling aangekomen van zijn overleden ouders. Op de goederen rusten twee texten chijns aan de Domeinen van Brabant en alsdan te drinken twee potten bier, te korten op de pacht. Volgen nog enige huurvoorwaarden. (zie ook folio 038).
Datering: 17-01-1659

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15814892&miview=ldt
116 Voorgenoemde borgemeesters hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Jan Gerits van der Heijden een...
Datering: 12-03-1668

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7637.4&minr=11644511&miview=ldt
75
Hendrick Jan Geraerts van der Heijden ende Meriken dogtere Hendrick Hensse sijne wettighe huijsvrouwe.
Soo willen sij testateuren expresselijck dat de lanckxstlevende van hen beijde sal vijtreijcken aen ider kient in hunne huwelijck geprocreert, hooft voor hooft eene somma van tweehondert guldens eens tot haar vijtsetsel, als sij sullen gecomen sijn tot den houwelijcken staat etc. Curateurs ende mombaets over hum testeuren achtergelaten kienderen Geraerd Janssen van der Heijden ende Antonius Haerens. Gepasseert inde parochie van Veghel aen Deerde ten woonhuijse vande voorschreven testateuren.
Datering: 18 Maijus 1674
Pagina: 60v
Plaats: Sint-Oedenrode
Toegangsnummer: 7637
Inventarisnummer: 4
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196043&miview=ldt
173
... uitgegeven aan Meriken weduwe van Hendrick Jan Gerrits van der Heijden ...
... Bijschrift: Hendrick soone Hendrick Jan Gerrits van der Heijden, mede optredend voor zijn zussen, verklaart op ...
23-11-1689

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196343&miview=ldt
... part, sijnde de kinderen van Hendrick Jan Gerrits van der Heijden, ....
19-10-1695

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196520&miview=ldt
... , rijdende tegen de kinderen van Hendrick Jan Gerrits van der Heijden...
25-01-1698

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196536&miview=ldt
123 & 124
Hendrick Jan Aerts heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan
Hendrick, Maria, Maeijken en Elisabeth Hendrick Jan Gerrits van der Heijden <======
het 1/6 deel in 'eenen hoijbeemt, groot twaelf karren hoijgewas', gelegen op Middegael
* e.z.: het goed van de kinderen van Paulus Sijmons
* a.z.: de gemeijnte
* e.e.: Jacob Martens
* a.e.: Aert Goijaerts
Getuigen: Adrij Smits en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris
Datering: 26-02-1698
Pagina: 194-195
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 71
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.94&minr=11565981&miview=ldt
8
Hendrick Hendricks van der Heijden (wo. Schijndel); <====
Maria, Maijken en Elisabet Hendricx van der Heijden, kind. en erfgen. van
Hendrick Jan Gerrits van der Heijden en Merijken Hendrick Hensen (huis etc. aan het Eert)
Datering: 5-2-1700
Pagina: 17v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 94
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

Gehuwd ‎26 apr 1665 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Bruidegom Henricus Joannis Gerardi
Bruid Maria Henrici Joannis Jacobi
Getuige Joannes Roverii & Petrus Adriani
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 26-04-1665
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 154-02
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek

BHIC:
Bruidegom Hendrick Janssen vander Heijden
Bruid Maria Hendrickx
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 26-04-1665
Plaats: Veghel
Bronvermelding
Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 7, blad 45v01
Gemeente: Veghel
Periode: 1650-1679
Religie: Schepenbank

BHIC:
Bruidegom Hendrick Jan Geradts vander Heijden
Bruid Mariken Hendrickx
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 11-04-1665
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum proclamatie: 11-04-1665
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 7, blad 45r02
Gemeente: Veghel
Periode: 1650-1679
Religie: Schepenbank

Gehuwd (religieus) ‎26 apr 1665 Veghel, Noord-Brabant, Nederland met:

Kinderen:

1.
man‎Joannes Henrici van der Heijden‏‎
Gedoopt ‎11 feb 1666 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
11-02-1666
Vader: HENRICUS JOANNES GERARDUS HEIJDEN, VAN DER
Moeder: MARIA HENRICUS JOANNES, JACOBUS
Gezin: 1250
Getuigen: GERARDUS JOANNES SIMONIS

BHIC:
Dopeling Joannes Henrici Joannis Gerardi
Vader Henricus Joannis Gerardi
Moeder Maria N.N.
Getuige Gerardus Joannis Simonis & Maria Gerardi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 11-02-1666
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 61-02
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek

2.
manHenricus Henrici van der Heijden‏
Gedoopt ‎10 jul 1667 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk:
Geb: Veghel 26 j.m.
Dus geboren rond 1699-26=1673

Doopgetuigen:
Maria: Petrus Theodori Vermeulen & Maria Henrix van der Heijden
Petronella: Antonius Hermanni & Maria Henrici van der Heijden & Helena Petri van der Meulen
Henricus: Cristianus Antonij van der Ven & Rumoldus Jan Simons & Joanna Roverij van der Groenendal & Elisabetha Petri van der Hagen
Joanna: Arnoldus Adriani Olislagers & Antonius Henrici van den Bogard & Joanna Jacobi van Geelkercken & Maria Rutgeri Danielis
Joannes: Arnoldus Joannis van Eird & Elisabetha Petri van der Meulen
Lambertus: Rutgerus Henrici van de Hintel? & Joanna Roverij van den Groenendael & Laentje Theodori Jacobz
Joannes: Joanna huijsvrouw van Rover van den Groenendael.

Enige doopgetuige van der heijden is ene Maria Henrix

DRIE MOGELIJKHEDEN. ZIE ONDER: MEEST WAARSCHIJNLIJK:

Waarom:
- Zie akte 8 van 5-2-1700. Deze noemt ene "Hendrick Hendricks van der Heijden (wo. Schijndel)" in combinatie met "Hendrick Jan Gerrits van der Heijden en Merijken Hendrick Hensen". Dus dit paar had een zoon Hendrick die in Schijndel woonde.
- Doopgetuige "Maria Henrix van der Heijden" (2x) matched met moeder en zus
Mogelijk:
- Doopgetuige "Arnoldus Joannis van Eird" is echtgenoot van zus Elisabeth
- Doopgetuige "Maria Rutgeri Danielis" is mogelijk zus Maria gehuwd met.

TODO CONTINUE DOOPGETUIGEN BROER/ZUSSEN EN AANGETROUWDEN

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
10-07-1667 HENRICUS
Vader: HENRICUS JOANNES GERARDUS HEIJDEN, VAN DER
Moeder: MARIA HENRICUS JOANNES, JACOBUS
Gezin: 1250
Getuigen: GERARDUS JOANNES & MARIA HENRICI JOANNES

Akte:
doop-, trouw- en begraafboeken
Veghel
1651-1675
Veghel doop- en trouwboek 1651-1675
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/67/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D27
Scan 68 van 182
Scannaam: 1892-101-068
"10. Henric?. Henricus Jois Gerardi : Maria : Gerardus Jois. Maria Henrici Jois"

BHIC:
Dopeling Henricus Henrici Joannis Gerardi
Vader Henricus Joannis Gerardi
Moeder Maria N.N.
Getuige Gerardus Joannis & Maria Henrici Joannis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 10-07-1667
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 68-02
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek

==================================
Mogelijkheden:
Eerste is meest waarschijnlijk gegeven dat naam moeder is Maria Henrix en een zus Maria Henrix.

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
10-07-1667 HENRICUS
Vader: HENRICUS JOANNES GERARDUS HEIJDEN, VAN DER
Moeder: MARI HENRICUS JOANNES, JACOBUS
Gezin: 1250
samenstelling: ELISABETH, JOANNES, MARIA (2x), WALTERUS

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
11-02-1677 HENRICUS
vader: HENRICUS JOANNES, HENRICUS
Moeder: Agnes Andreas
Gezin: 1295
samenstelling: FRANCISCUS

18-11-1674 HENRICUS
Vader: HENRICUS HENRICUS
Moeder: Catharina Petrus
Gezin 1468
samenstelling: GODEFRIDUS, JOANNES (doorgestreept: Anotnius), THEODORUS

============================================
Op BHIC hen*s met vader hen* in veghel 1660-1679
Henricus Henrici Cornelii kind 23-01-1663 Veghel DTB doopakte Henricus Cornelii x Elisabeth N.N.
Henricus Henrici Cornelii kind 20-01-1666 Veghel DTB doopakte Henricus Cornelii x Elisabetha N.N.
Henricus Henrici Joannis Gerardi kind 10-07-1667 Veghel DTB doopakte Maria N.N. x Maria N.N.
Henricus Henrici Henrici kind 18-10-1669 Veghel DTB doopakte Henricus Henrici x Aldegonda N.N.
Henricus Henrici Godofridi kind 21-10-1672 Veghel DTB doopakte Henricus Godofridi x Joanna N.N.
Henricus Henrici Henrici kind 18-11-1674 Veghel DTB doopakte Henricus Henrici x Catharina N.N.
Henricus Henrici Joannis kind 13-12-1675 Veghel DTB doopakte Henricus Joannis x Hildegonda N.N.
Henricus Klompenmaker den kind 16-11-1676 Veghel DTB doopakte Henricus Judoci den Klompenmaker x Elisabetha N.N.
Henricus Henrici kind 05-02-1677 Veghel DTB doopakte Henricus Henrici x Joanna Judoci
Henricus Joannes kind 11-02-1677 Veghel DTB doopakte Henricus Joannes x Agnes N.N.

Overleden ‎28 apr 1722 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Op 5 juni 1721 voogd van kids zwager.
In akte 70 van 1738 wordt echgenote als weduwe genoemd.
Erfdeling 26-4-1758

BHIC:
Overledene Henricus Henrici van der Heijde
Geslacht m
Datum overlijden 28-04-1722
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel trouw-begraafboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Folio/pagina 381-29

Akte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/392/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D1
Scan 393 van 425
Scannaam: 1457_001_381
"Aprilis"
"28 dito henricus henrici van der heijde m. ss."
‎, ongeveer 54 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.94&minr=11565981&miview=ldt
8
Hendrick Hendricks van der Heijden (wo. Schijndel); <====
Maria, Maijken en Elisabet Hendricx van der Heijden, kind. en erfgen. van
Hendrick Jan Gerrits van der Heijden en Merijken Hendrick Hensen (huis etc. aan het Eert) <====
Datering: 5-2-1700
Pagina: 17v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 94
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

VOOGD OVER KINDEREN VAN OVERLEDEN ZWAGER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.150&minr=11939607&miview=ldt
150
Deling van goederen onder Hendrik Anthonis Bogaerds, Reijnier Anthonis Bogaerds, Laureijns Jan Laureijnssen,
Hendrik Hendrik van der Heijden, voogd over Johannes, Peter, Annemaria minderjarige kinderen van Anthony van den Bogaard verwekt bij Margriet dr.v.Peter Dirx van der Meulen <==
o.a. huis op de Schoot
Datering: 5 juni 1721
Pagina: 234v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 150
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.180&minr=11640727&miview=ldt
70
Bartel van den Heuvel inwoonde alhier, denwelke verklaarde bij deese verhuurt te hebben aan Jan Hendrik Benedictus woonende tot Veggel, des eerste comparants huijs en hoff en aangeleegen erve gestaan ende geleegen op de Coevering, soo en in dier voege als hij eerste comparant allent selve jeegenswoordigh in sijn gebruijk en labeur is hebbende. De huurder reserveert ten sijne behoeve o.a. den halven boogaart, een gedeelte in den hof. Item reserveert hij verhuurder alnog ten sijnen behoeve de keuken en opkamer naast de straat, als ook den kelder ende geheele solderinge van voorschreven huijs.
Borge is Dirxken van der Meulen weduwe Hendrik van der Heijden woonende tot Veghel. <======
Datering: 1738
Pagina: 173
Plaats: Sint-Oedenrode
Toegangsnummer: 7636
Inventarisnummer: 180
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.104&minr=11570360&miview=ldt
40
Maria, Hendrik, Jan, Jenneke en Lambert k.v. Hendrik van der Heijden en Dirske Peeters Vermeulen;
Peeter Luijcas Vorstenbosch g.m. Petronella d.v. Hendrik en Dirske voors. (huis esthuis etc. int Eerde, een einde Dirk van de Rijt).
Datering: 26-4-1758
Pagina: 131v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 104
Geografische namen: Veghel

3.
woman‎Maria Henrici van der Heijden‏‎
Gedoopt ‎10 mei 1669 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
10-05-1669 MARIA
Vader: HENRICUS JOANNES GERARDUS HEIJDEN, VAN DER
Moeder: MARIA HENRICUS JOANNES, JACOBUS
Gezin: 1250
Getuigen: JASPER IN DE GROODONCK & JOANNA SIMONIS

Akte:
doop-, trouw- en begraafboeken
Veghel
1651-1675
Veghel doop- en trouwboek 1651-1675
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/75/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D27
Scan 76 van 182
Scannaam: 1892-101-076
"? Maria . henricus(?) Jois . Maria , Jasper is de grondonck, ???? ???? ??????, Joanna Simonis, ??? ??? ??? Joanna ge?????"

BHIC:
Dopeling Maria Henrici Joannis
Vader Henricus Joannis
Moeder Maria N.N.
Getuige Jaspar in de Groijdonck & Joanna Simonis & Joanna Gerardi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 10-05-1669
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 76-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek

4.
woman‎Maria Henrici van der Heijden‏‎
Gedoopt ‎27 feb 1671 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
27-02-1671 MARIA
Vader: HENRICUS JOANNES GERARDUS HEIJDEN, VAN DER
Moeder: MARIA HENRICUS JOANNES, JACOBUS
Gezin: 1250
Getuigen: LAMBERTUS RUTGERI & ANNA VALERI

Akte:
doop-, trouw- en begraafboeken
Veghel
1651-1675
Veghel doop- en trouwboek 1651-1675
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/82/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D27
Scan 83 van 182
Scannaam: 1892-101-083
"27 : Maria . Henricus(?) Joannis gerardi . Maria . Joannes Jois loco lamberti rutgeri : anna Valerij"

BHIC:
Dopeling Maria Henrici Joannis Gerardi
Vader Henricus Joannis Henrici
Moeder Maria N.N.
Getuige Joannes Joannis & Lambertus Rutgeri& Anna Valerii
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 27-02-1671
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Gedoopt onder voorwaarden vanwege nooddoop door Jacoba, echtgenote van Joannes alias Jan Schop (omdat hij als jongeling in Veghel gevonden is in een schop), geboren op een Zeeuws eiland en daar door een predikant gedoopt
In de marge datum 01-03.
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 83-11
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek

[Gebruikersnotities]
TODO CONTINUE

Twee opties:

Maria Heijden vander bruid 09-05-1700 Veghel DTB trouwakte x Rutgerus Daniels
Maria Henrici Heijden van der bruid 11-02-1703 Veghel DTB trouwakte x Petrus Joannis van Eerd

Een van de doopgetuigen bij broer Henricus is genaamd "Maria Rutgeri Danielis"
Een van de doopgetuigen bij broer Henricus is genaamd "Arnoldus Joannis van Eird"

=====
Rutgerus Daniels bruidegom 09-05-1700 Veghel DTB trouwakte x Maria vander Heijden - getuigen: Maria Verhofstadt & Petronilla Verhofstadt
Maria: Rutgerus Daniëls vader 15-02-1701 Veghel DTB doopakte x Maria Henrici - getuigen: Caspar Henricus van der Haghen & Henricus Henrici van der Heijden & Maria Daniëls (Avia Prolis Grootmoeder van het kind)
Theodora: Rutgerus Daniëls vader 03-09-1702 Veghel DTB doopakte x Maria Henrici - getuigen: Jacobus Godefridi & Maria Petri van Eirdt
Joanna: Rutgerus Daniels vader 10-08-1704 Veghel DTB doopakte x Maria Henrici - getuigen: Michiel Ginster & Henricus Thomas & Elisabetha Arnoldi van Eirde
Helena: Rutgerus Daniels vader 07-09-1706 Veghel DTB doopakte x Maria van der Heijden - getuigen: Antonius Hermannus van Dinther & Joanna Jacobi van Geelkercken & Agnes Wilhelmi van Santvoord
Gertrudis: Rutgerus Danielis vader 12-01-1708 Veghel DTB doopakte x Maria van der Heijden - getuigen: Antonius Nicolai Jansen & Wilhelmina NN huijsvrouw van Antonius Aegidij & Mechtildis Judocus Antonij Vucht

====
Petrus Joannis Eerd van bruidegom 11-02-1703 Veghel DTB trouwakte x Maria Henrici van der Heijden - getuigen: Antonius Hermanni & Henricus Petri uit Kreijtenburgh
Catharina: Petrus Joannis Antonij Eird van vader 01-08-1705 Veghel DTB doopakte x Maria Henrici -getuigen: Henricus Joannis van Eird & Maria Rutgeri Daniels & Wilhelma Antonij Hoppenaers
Henri: Petrus Joannis Eird van vader 19-09-1707 Veghel DTB doopakte x Maria van der Heijden - getuigen: Henricus Joannis van Eird & Fratres (Frater) Antonij & Elisabetha NN ( huijsvrouw van Arnoldus Joannis van Eird)
Joannes: Petrus Joannis Antonij Eird van vader 14-04-1710 Veghel DTB doopakte x Maria Henrici van der Heijden - getuigen: Wilhelmus Joannis van Eird & Maria Rutgeri Daniels

5.
man‎Walterus Henrici van der Heijden‏‎
Gedoopt ‎17 mrt 1672 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
17-03-1672 WALTERUS
Vader: HENRICUS JOANNES GERARDUS HEIJDEN, VAN DER
Moeder: MARIA HENRICUS JOANNES, JACOBUS
Gezin: 1250
Getuigen: GERARDUS JOANNES VERWETER & CATHARINA HENRICI

BHIC:
Dopeling Walterus Henrici Joannis Gerardi
Vader Henricus Joannis Gerardi
Moeder Maria N.N.
Getuige Gerardus Joannis Verweteringen & Joanna Gerardi & Catharina Henrici
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 17-03-1672
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Gedoopt onder voorwaarden vanwege nooddoop door vroedvrouw Maria Martini
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 89-05
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek

6.
woman‎Elisabeth Henrici van der Heijden‏‎
Gedoopt ‎28 aug 1673 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
28-08-1673 ELISABETH
Vader: HENRICUS JOANNES GERARDUS HEIJDEN, VAN DER
Moeder: MARIA HENRICUS JOANNES, JACOBUS
Gezin: 1250
Getuigen: THOMAS JOANNES - DINTHER & ELISABETH GERARDI VERWETE

BHIC:
Dopeling Elisabeth Henrici Joannis Gerardi
Vader Henricus Joannis Gerardi
Moeder Maria N.N.
Getuige Elisabeth Gerardi Verweteringen
Getuige Joanna Arnoldi
Getuige Thomas Joannis
Diversen: uit Dinther
Getuige Gerardi Theodori
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 28-08-1673
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 96-05
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek

[Gebruikersnotities]
TODO CONTINUE

BHIC:
Bruidegom Arnoldus Joannis Antonii Olijslagers
Bruid Elisabetha Henrici van der Heijden
Getuige Wilhelmus Henrici Jan Martens & Michael Gunster
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 21-11-1700
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel trouw-begraafboek 1700-1750, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 1, blad 263-07
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek

Kids:
Catharina: Arnoldus Joannis Eird van vader 02-05-1701 Veghel DTB doopakte x Elisabetha Henrici van der Heijden - getuigen: Henricus Joannis van Eird & Maria Henrici van der Heijden
Maria: Arnoldus Joannis Eird van vader 11-10-1704 Veghel DTB doopakte x Elisabetha van der Heijden - getuigen: Wilhelmus Joannis van Eird & Maria Rutgeri & Maria Petri van Eird
Joannes: Arnoldus Joannis Eird van vader 08-11-1706 Veghel DTB doopakte x Elisabetha van der Heijden - getuigen: Joannes Jacobi Denisse & Rutgerus Danielis & Wilhelma Antonij Aegidij
Henrica: Arnoldus Joannis Eird van vader 24-01-1710 Veghel DTB doopakte x Elisabetha van der Heijden - getuigen: Henricus Joannis van Eird & Henricus Henrici van der Heijden & Maria Rutgeri Danielis & Joanna Petri Henrici Donckers


Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 5125