man‎Jan Ruth Wouters van den Berselaer‏‎
Geboren ‎± 1597
[bron]
Geboren voor 1621-20=1601.

Zie akte 73 van 4 maart 1654: "Jan Ruth Wouters van den Bersselaer, eerder man van Oijken Handrick Scellekens diens eerste vrouw"
Geeft patroniem Wouters.

Zie akte 3 van 27-02-1647: "Jan Rutten van Berselaer oud c. 50 jaar"
Dus geboren rond 1647-50=1597

Zie akte pagina scan 12 link datering 1618-1619: "Jan minderjarige zoon van Rutger Wouters (oud 22 jaar in 1618)"
Dus geboren rond 1618-22=1596

Getuigen:
Huwelijk1: Conelus Jodefridi Et??????? Valrij(?)
Huwelijk2: Joannes van den Heuvel & Joannes Christiani van Hees
Henrica: Anna Walteri & Everardus Arnoldi
Heijlwigis: Gertrudis Jasparis de Bresser & Arnoldus Gualteri
Oijken: Hillegundis Gerardi & Guilielmus Schellekens
Rutgerus: Adrianus Petri & Joanna Nicolai
Wilhelmus: Michiel Christiani van Hees & Agnes Danielis
Mechtildis: Dionisius Lamberti & N.N. Arnoldi
Michiel: Michael Joannis & Emberta Guilielmi
Crijntjen: ?

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.80&minr=12887848&miview=ldt
392.80 Index schepenprotocol Boxtel (392.80)
Jan Damen
Henrick Jan Everts
Eijmbert Peters van Griensven <======== BROER VAN ZIJN MOEDER!
Marijke dochter wijlen Peter Eijmberts van Griensven <== MOEDER?
Marijke weduwe van Jan van Hees <== MOEDER MEERMAALS GETROUWD?
Bartholomeus Janssen
Aert Michiels <=== ECHTGENOOT VAN ZUS MARIA
jonker Richaert van Vlierden schout te Boxtel
Jan minderjarige zoon van Rutger Wouters, oud 22 jaar <===
Datering: 1618-1619
Pagina: scan 13 links
Plaats: Boxtel

LEEFTIJD
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.80&minr=12887846&miview=ldt
392.80 Index schepenprotocol Boxtel (392.80)
joffrouw Margriet van Dorren
Marijke dochter van wijlen Peter Eijmberts <== MOEDER?
Hanrick Jan Everts
Eijmbert Peters van Griensven <== BROER VAN MOEDER
Aert Michiels <== ECHTGENOOT ZUS MARIA.
Arien Peters
Aert Wouters van Thuijl
jonker Hanricks van Wijffliet
Jan minderjarige zoon van Rutger Wouters (oud 22 jaar in 1618) <===
Margriet dochter van Rutger Wouters <=== NOG EEN ZUS?
Datering: 1618-1619
Pagina: scan 12 links
Plaats: Boxtel

ZUS EN ECHTGENOOT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.19&minr=13557261&miview=ldt
482.19 Index Index schepenprotocol Liempde (482.19)
...
Jan zoon van Ruth Wouters van de Berselaer, voogd over
wijlen Merijken dochter wijlen Ruth Wouters van de Berselaer
...
de minderjarige kinderen van wijlen Aert Michiel Laureijssen verwekt bij diens vrouw Merijken
Lambert Michiel Laureijssen
...
Datering: 1634
Pagina: 55r
Plaats: Liempde

https://proxy.archieven.nl/235/19D974E2625B4422B20EA97BFE18A4FE
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
6 Jan Rut Wouterss. van den Berselaer raadsman en tegenwoordig borgemeester te Boxtel. ...
Datering: 17-12-1635
Pagina: 14
Soort akte: Verklaring
Plaats: Boxtel

ZWAGER
https://proxy.archieven.nl/235/654F4101BA0F423A98F83B44D7187E42
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
35 De Heer en mv. Willem Scellekens pastoor te Gemonde en Jan Ruth Wouterssen van den Bersselaer die bekenden dat Jan Handrick Scellekens hun broer en zwager met zijn eigen geld ter waarde van 200 gl. heeft afgelost een erfrente ...
Datering: 27-12-1636
Pagina: 46
Soort akte: Aflossing
Plaats: Sint-Michielsgestel

NEEF:
https://proxy.archieven.nl/235/72F3B72393064DF5A3E9A7B8011D808D
112 Aerdt Handrick Michielssen en Hilleken zijn zus geassissteerd door Jan Rutten van den Bersselaer hun neef als raad en mede-momboir aan de ene kant en Adriaen Peeterss. aan de andere kant, hebben verklaard ...
Datering: 16-11-1639
Pagina: 124
Soort akte: Akkoord
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/D7CE75811E1F4418B4E015F03F3790D1
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
44 Aerdt Wouters van Thuijl (84) en Adriaen Peterss. (65) te Gemonde onder Sint-Oedenrode, Michiel Willem Danielss. (30) uit Den Dungen leggen een verklaring af t.b.v. Jan Rutten van den Bersselaer die volgens hen na de dood van zijn ouders volkomenen absoluut meester is van alle patrimoniale goederen en dat hij op 14 feb. 1621 getrouwd is geweest met Oijken dr.v. Henrick Janssen maar dat deze Oijken “over eenige jaeren daer naer van een haestige sieckte seer subyt is comen t’ overlijden achterlaetende drij kinderen” zonder dat ze bij testament of anderszins aan Jan de macht te laten of te maken dat de kinderen zouden mogen delen in de goederen. Ze verklaren bovendien dat Jan en Oijken “jonge goede slechte ende ongeleerde huijslieden waren” die te goeder trouw hebben gehandeld en niet geregeld hadden dat andere kinderen van Jan zouden mogen delen in de nagelaten goederen. Voogden waren Aerdt Willemss. en Michiel Willemss. resp. oom en zwager. Getuigen: Adriaen Jacobss. van Groenendael, Anthonis Huyberts
Datering: 02-03-1639
Pagina: 57
Soort akte: Getuigenverklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/5B51921FA91E4BBC887E507EFB43B693
71 ... Jan Rutten van den Bersselaer schepen der baronie Boxtel ..
Datering: 13-12-1639
Pagina: 71
Plaats: Sint-Michielsgestel

LEEFTIJD: dus geboren rond 1647-50=1597
https://proxy.archieven.nl/235/CC5BD5F6DB5B46049B5B4E78C1BC6693
3 Verklaring over betaling van hopleverantie
Voor mij notaris verscheen Jan Rutten van Berselaer (van Griensven=doorgestreept, JT) oud c. 50 jaar en Willem zoon Jan Cornelis Jacobs oud ca. 48 jaar inwoners van Den Dungen en Adriaen zoon Willem Adriaens oud ca. 25 jaar ook van Den Dungen, allenmet een goede reputatie en hebben op verzoek van Hendrick Janssen van Kempen het volgende verklaard. Jan Rutten en Willem Jan Cornelis verklaren dat ze ermee bekend zijn dat op 6 april 1645 ze in het huis van de requirant zijn geroepen omdat Neeskende vrouw van de requirant op sterven lag ...
Datering: 27-02-1647
Pagina: 7r
Soort akte: Verklaring
Plaats: Den Dungen

VOOGD van Hilleke Handrick Michiels
https://proxy.archieven.nl/235/879C1BAB89B4479C8D83953EE7BC3746
5116.1 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.1)
84 Hilleke Handrick Michiels jongedame oud 34 jaar, inwoonster parochie Gemonde onder St. Oedenrode wil tot boedelscheiding met haar broer en zwager komen inzake het bezit van Ariken Peters. Haar voogden waren Jan Rutten van de Berselaer en Michiel Corstiaens van Hees die afrekening met haar hebben gemaakt. Ze dankt hen voor hun beheer en geeft kwijting
Datering: 18-04-1648
Pagina: 236
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.97&minr=12890450&miview=ldt
392.97 Index schepenprotocol Boxtel (392.97)
Henrick Janssen ter Aa
jonker Franchois Beijharts, drossaard te Boxtel
Merieken dochter van Jan Rutten van de Berselaer <===
Michiel van den Broeck
Jacob Goijaerts
Geraert Jacobs
Peter Roeffen secretaris te Boxtel
Oijken dochter wijlen Henrick Schellekens <===
Henrieksen en Heijlken minderjarige dochters van wijlen Jan Rutten van de Berselaer <==
Henrick minderjarige zoon van wijlen Jan Henrick Schellekens
Datering: 1649-1651
Pagina: scan 74 rechts
Plaats: Boxtel
MEERDERE AKTES IN DEZE REEKS

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19048912&miview=ldt
5116.13 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.13)
177 ... , Jan Rutten van den Bersselaer oud-schepen te Boxtel ...
Datering: 9-9-1653
Pagina: 151v
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

!!! RELATIE VAN PATRONIEM WOUTERS NAAR EERSTE ECHTGENOTE OIJKEN !!!
Jan Rut Wouters van den Berselaar x Oijken Handrick Scellekens
- Meriken x Jacob Goijarts
- Henricxken x Paulus Willens
- Heijlken x Aerdt Zeger Aerts van Overbeeck
https://proxy.archieven.nl/235/93197263836648E6B20B77F4A557FB50
5116.19 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.19)
73 Jan Rut Wouters van den Berselaar, hierin voor een derde part, verhuurder van een huis
schuur etc. staande bij de Dickenbosch, 8 jaar, 26 gulden per jaar en 3 vijmen dakstro etc.
Jacob Goijarts als man van Meriken, dochter van Jan Rutten (van den Berselaer)
Paulus Willens als man van Henricxken, dochter van Jan Rutten (van den Berselaer)
Aerdt zoon van Zeger Aerts van Overbeeck als man van Heijlken dochter van Jan Rutten (van den Berselaer), huurder (tevens voor een deel eigenaar)
Jan Ruth Wouters van den Bersselaer, eerder man van Oijken Handrick Scellekens diens eerste vrouw
Everdt Jasper de Bresser, eerdere eigenaar van een perceel
Jan Jan Everts Scellekens, inwoner Gemonde als notarisgetuige St. Mchielsgestel 1654
Bernaert Handricx, inwoner Gemonde als notarisgetuige St. Michielsgestel 1654
Datering: 4 maart 1654
Pagina: 138
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.1&minr=11330546&miview=ldt
207 Testament van Jan Rutten van de Bersselaer en zijn vrouw Lijsken dochter van Willem Daniels, inwoners parochie Gemonde in herdgang de Berselaer te St. Oedenrode. Jan was eerder getrouwd met Oijken
Datering: 19-10-1654
Pagina: 626
Plaats: Sint-Michielsgestel
Akte aanwezig: Ja
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 1
Scan: Register inzien
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.56&minr=12449822&miview=ldt
7636.56 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.56)
27 Eedt van Heilige Geestmeester door Pauwels Janssen van Arenbergh.
Eed als setters over de hoeck Bersselaer door Jan Rutten van den Bersselaer ende Rut Aert Michiels.
Datering: 1658
Pagina: 35
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.49&minr=11590533&miview=ldt
5121.49 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.49)
74 Wij Jan Jan Spierincks en Willem Roelof Hagelaers verklaren dat voor ons is verschenen Jan Rutgers van de Berselaer, op grond van een zeker testament door hem en zijn vrouw Oijken dochter van Hendrick Jan Schellekens opgemaakt voor heer Jan Timmermans, priester en pastoor te Gemonde op 22 januari 1630, die daarbij de bevoegdheid gebruikt als langstlevende, verkoopt aan ...
Datering: 03-01-1658
Pagina: 50v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16077756&miview=ldt
5116.14 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.14)
51 ... Jan Claes Spierincx en Jan Rutten van den Bersselaer tegenwoordige kerkmeesters te Gemonde ...
Datering: 13-7-1659
Pagina: 47
Soort akte: Verklaring
Plaats: Gemonde

VOOGD: kids van Jan Dircx verwekt bij Meryken dochter van Willem Daniels (zus van zijn echtgenote)
https://proxy.archieven.nl/235/486E5F985EBE4B93AAE5A27853034B3E
5122.79 Index schepenprotocol Schijndel (5122.79)
110 Jan Rutten van den Bersselaer en Lambert Dircx van Vechel momboiren van de minderjarige kinderen van Jan Dircx verwekt bij Meryken dochter van Willem Daniels hebben verkocht Marijken weduwe van Jacob Jacobs ter tochte en haar kinderen ten erfrechte een perceel hoplant en akkerland een mandersaet groot genoemd den Vogelsanck
Datering: 19.2.1660
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16077796&miview=ldt
5116.14 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.14)
91 Jacob, zoon van Goijaert Corsten man van Meriken; Aert Zegers van Overbeeck man van Heijlken; Willem Paulssen gemachtigd door zijn zoon Paulus en man van Hendricxken, alle drie dochters van Jan Rutten vanden Bersselaer verwekt bij Oijken zijn eerste vrouw, dochter van Hendrick Janssen Scellekens verklarende hoe dat Gerit Jacobs van Grinsven woonachtig te Den Dungen naast Michiel vanden Broeck geweest is voogd over de kinderen van Jan Rutten en Oijken en aangesteld voor schepenen der baronie van Boxtel op 17-4-1649 zonder enige administratie en zijn nu uit hun voogdijschap ontslagen. ...
Datering: 2-5-1660
Pagina: 89
Soort akte: Verklaring
Plaats: Den Dungen

OUDERS ECHTGENOTE OIJKEN: Hendrick Jan Schellekens x Dirckske Willem Dircks
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.50&minr=11590415&miview=ldt
5121.50 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.50)
113 Voor schepenen Willem Adams en Jan Janssen Spierincks is verschenen Merijke weduwe van Jacob Goijaert Corstiaens dochter van Jan Rutten van de Berselaer, verwekt bij wijlen Oijken dochter van Hendrick Jans Schellekens met haar voogd; Aert Zegersvan Overbeeck als man van Heijlken dochter van Jan Rutten en Oijken; Willem Pouwels van de Heuvel voor zijn zoon Pouwels Willems van de Heuvel als man van Hendersken ook dochter van genoemde Jan Rutten en Oijken; verklaren met elkaar een boedeldeling te hebben gemaakt van het bezit te St. Michielsgestel en te Boxtel zoals ze hebben geerfd na dood van Hendrick Jan Schellekens en Dirckske dochter Willem Dircks, zijnde hun grootouders. ...
Datering: 06-01-1661
Pagina: 67v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16077861&miview=ldt
5116.14 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.14)
156 Gerit Janssen van der Loo, herbergier te Gemonde onder Sint Michielsgestel (53) met een verklaring t.b.v. Jan Rutten van den Bersselaer, namelijk, dat omtrent nieuwjaarsdag 1639 in zijn huis is gekomen Jan Rutten van den Bersselaer uit Gemonde en Peter Ansems uit Liempde met zijn broer en nog iemand uit Liempde i.v.m. de koop van “een parceel ackerlants tot Liemd genoempt het Cromstuc kopten Bogaert” genoemde Jan Rutten aangekomen na het overlijden van Handrick Jan Evers en heeft dat verkocht aan Peter Ansems belast met enige cijnzen. Getuigen: Peter Evert Jaspers de Bresser en Jan Evert Jaspers de Bresser.
Datering: 1-3-1661
Pagina: 142v
Soort akte: Verklaring
Plaats: Gemonde

https://proxy.archieven.nl/235/F71E6D6BDC6B42AC85A0E5259FE51FD5
5116.3 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.3)
126 Kwitantie van de kinderen van Jan Rutten van den Bersselaer over de ontvangen meubelen. Mariken oudste dochter van Jan Rutten van de Berselaer verwekt bij Oijken dochter van Hansdrick Scellekens, welke Marieke weduwe is van Jacob Goijaerts, verder Aert Zegers van Overbeeck als man van Heijlken dochter van Jan Rutten en Willem Pauls als gemachtigde voor zijn zoon Paulus Willems verwekt bij Hendricxken ook dochter van Jan Rutten hebben een kopie voorgelezen van de inventaris van meubels nagelaten door deze Oijcken Hendrickx resp. hun moeder en schoonmoeder en opgemaakt op 8 november 1634. Ze verklaren met de overgedragen percelen d.d. 8 oktober 1661 te zijn voldaan. Actum parochie Gemonde onder St. Oedenrode, ter plaatse genoemd Berselaer
Datering: 18-10-1661
Pagina: 424
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/299901055C0F486795B1FDD253035319
392.100 Index schepenprotocol Boxtel (392.100)
143 Hendrick Scellekens, verder Eijmert Ariens als man van Geertruijt en Gerrit Maurus Slegers als man van Catelijn, beiden dochters van van wijlen Jan Schellekens, verder heer Joan Riemslach als deken te Boxtel en Peter Roeffen als uitvoerders van het testament van wijlen heer Willem Schellekens in diens leven ook deken te Boxtel, op grond van het testament van wijlen deze heer Willem Schellekens, verder daarin gemachtigd door schepenen van Boxtel dd. 16 mei 1664, nog hierbij Marijke dochter van Jan Rutgers van de Berselaer verwekt bij wijlen Oeijken dochter van Henrick Schellekens daarin handelend voor haar kinderen, verder Aert Segers van Overbeeck als man van Heijlken dochter van wijlen genoemde Jan Rutgers en Oijken, nog Jan Willem Pauwels die handelt namens zijn broer Pauwqels Willem Pauwels als man van Hendriksken ook dochter van genoemde Jan Rutgers en Oijken welke machtiging is opgemaakt voor schepenen van Uden in het land van Ravensteijn d.d. 28 mei jongstleden, verkopen aan ...
Datering: 28-06-1664
Pagina: 114v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

WIJLEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.119&minr=11623785&miview=ldt
7636.119 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.119)
257 Pauwels Willems van den Heuvel woonende tot Volkerre int lant van Ravensteijn, als man ende momboir van Hendricxken sijne huijsvrouw, dochtere wijlen Jan Rutten van de Bersselaer, een stuck lants soo acker als hoplant gemeijnlijck genoemt de Bocht, gelegen ter plaetse genoempt Bersselaer. Vercocht aen Gerardus Schellekens.
Datering: 1668
Pagina: 293
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.53&minr=11672011&miview=ldt
60 16 januari 1649 voor notaris Jan van de Heuvel huwelijkse voorwaarden tussen Jacob zoon van Goijaert Corsten als a.s. bruidegom, met zijn vader enerzijds en Mariken dochter van Jan Rutten van de Berselaer als a.s. bruid, met haar vader anderzijds. 3 februari 1649 verdere goedkeuring. 11 januari 1651 realisatie voor schepenen: de voor- en de nakinderen van Jan Rutten van de Berselaer zouden na de dood van hem en zijn 2e vrouw Lijsken samen delen, te weten:
Meriken, Henricxken en Heijlken verwekt bij diens 1e vrouw Oeijken Henrick Schellekens; <=======
Oijken, Ruth, Willem, Mechteld, Michiel en Quireijn verwekt bij genoemde Lijsken Willem Daniels; <=======
en wel hoofdelijk, in alle geerfde en geconquesteerde bezit dat Jan zowel als weduwnaar en in zijn huwelijken had bezeten en bij dit laatste huwelijk had verkregen. Verder ook inzake alle roerend bezit dat Jan Rutten en Lijsken hebben gehad en hebben nagelaten, waarbij Lijsken wel het vruchtgebruik zou blijven behouden en dat de nakinderen die Jan bij Lijsken had verwekt na de dood van Jan hoofdelijk zouden afdelen met de 3 voorkinderen, ook hoofdelijk in alle bezit van zowel Jan als van diensouders. In het testament was bepaald dat de voor- en de nakinderen van Jan hoofdelijk in diens bezit zouden delen en in het bezit dat Jan na dood van zijn 1e vrouw voor het vruchtgebruik was blijven houden. Deze overeenkomst was door Paulus Willems,man van Henricxken Jan Rutten, en Aert Zegers van Overbeeck, man van Heijlken Jan Rutten, niet goedgekeurd; zij hebben hun rechten verkregen volgens geldend recht. Voor schepenen Jan van de Heuvel en Willem Henricks de Bever zijn nu verschenen: Meriken dochter van Jan Rutten van de Berselaer weduwe Jacob zoon Goijaert Corsten voor 1/7e; Lijsken Willem Daniels weduwe Jan Rutten voor haar vruchtgebruik; Ruth, Willem en Mechteld, nakinderen van Jan Rutten, elk voor 1/7e; Jan Jan Spierincks man vanOijken ook nadochter van Jan voor 1/7e; samen nog voor Michiel en Quireijn als minderjarige nakinderen
Vervolg:
van Jan, samen voor de 2/7e; maken een deling van alle roerend en onroerend bezit sinds de tijd dat het genoemde akkoord werd gesloten. * weduwe Lijsken doet afstand ten gunste van Meriken dochter van Jan Rutten van 1/7e van het vruchtgebruik van alle bezit waarop Meriken recht heeft. * Meriken dochter van Jan Rutten en weduwe van Jacob zoon Goijaert Corsten een huis etc. in Gemonde te St. Michielsgestel, b.p. oostwaarts Anthonis Anthonis de Bresser, de gem. straat. Akkerland in Gemonde onder Boxtel in de Boomstraat, b.p. noordwaarts het minderjarige kind van Stans Stans Molenmaeckers, de 6 nakinderen van Jan Rutten, Jan Arijen Lamberts, de Boomstraat. Merieke doet afstand van alle verdere bezit vanwege haar vader ten gunste van weduwe Lijsken tot vruchtgebruik en de nakinderen tot erfrecht; * Lijsken dochter van Willem Daniels, weduwe van Jan Rutten, het vruchtgebruik en de 6 nakinderen het erfrecht van een huis etc. in Gemonde onder St. Oedenrode, b.p. de gemeijnte, Paulus Willems, de dries van hierna, Michiel Aerts. Land aldaar, b.p. Gerard Janssen van Hees, Paulus Willems, Ruth Aerts e.a. Een weiland op de Berselaer onder St. Oedenrode, b.p. Pauwels Willems, Goijaert Thijs Meus, jonker Boecop, Jan Jan Rijckerts van de Oetelaer. Akkerland in de Boomstraat in Gemonde onder Boxtel, b.p. de erfgenamen Arijen Jan Arijens Fredericks, het lopenzaad van Merieke dat ervan is afgedeeld, Jan Arijen Lamberts c.s., de gem. straat. Akkerland genoemd de Langenakker in Gemonde onder St.Michielsgestel, b.p. de erfgenamen Adriaen Arijens van Roij, Willem Henrick Peters, Michiel Aerts, de lopende straat. Een heiveld in de Berselaer te Gemonde onder St. Oedenrode, b.p. Ruth Aert Michiels, Willemke weduwe Aert Henricks e.a., heer Thomas van Roij, Michiel Aerts; belast met 4 penningen chijns per jaar aan de heer van Boxtel. Alle andere lasten en schulden blijven voor Lijsken en de 6 nakinderen, waarvoor Merieken Jan Rutten verder gevrijwaard blijft.
Datering: 14-04-1668
Pagina: 64v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer: 5121
Inventarisnummer: 53
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.54&minr=11671875&miview=ldt
83 ... ten laste van de weduwe van Jan Rutten van de Berselaer....
Datering: 08-06-1671

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.7&minr=11525859&miview=ldt
155 Eerrder had Jan Rutten van de Berselaer in zijn leven aan Achtken N. zijnde de moeder van Dominicus Schenkels lakenkoper te Boxtel, een rente van 11 gulden per jaar betaald vanwege een kapitaal van 200 gulden op onderpand van zijn huis in de parochie van Gemonde onder St. Michielsgestel, welk huis door de weduwe van Jan Rutte zijnde Lijsken dochter van Willem Daniels was geruild met Merieken de voordochter van Jan Rutten tegen een ander huis te Gemonde onder St. Oedenrode. Vanwege de slechte tijden kon Lijsken niet betalen of aflossen maar ze belooft wel altijd de rente verder te blijven betalen op onderpand van haar persoon. Actum St. Michielsgestel
Datering: 30-06-1672
Pagina: 395
Plaats: Sint-Michielsgestel
Akte aanwezig: Ja
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 7
Scan: Register inzien
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.56&minr=11672476&miview=ldt
156 Voor schepenen Jan van de Heuvel en Jan Janssen Broeren zijn verschenen
Rut en Michiel broer en hun zuster Quireijn met haar voogd, kinderen van Jan Rutten van de Berselaer verwekt bij diens tweede vrouw Lijsken Daniels; <====== TWEEDE VROUW
Jan Janssen Spierincks man van Oijken en
Jan Ariens man van Mechteld beiden ook dochters van genoemde Jan Rutten en Lijsken.
Zij maken een deling van het bezit dat ze van hun ouders hebben geerfd, gelegen in de parochie van Gemonde deels onder St. Michielsgestel, deels onder St. Oedenrode en deels onder Boxtel. - Ruth, Michiel en Quireijn als 3 kinderen van Jan Rutten krijgen samen een woonhuis etc. genoemd de Bocht, in Gemonde onder St. Oedenrode op het Berselaer, b.p. de gemeijnte, erfgenamen heer Gerrit Schellekens e.a., noordelijk de pad daar van Michiel Aerts. Land in de heide, in Gemonde onder St. Oedenrode, inde Frolissen, b.p. Meus Tijssen, Ruth Aerts, het2e lot, Michiel Aerts. Dit lot krijgt ook de volle eigendom van de brandewijnketel met de slang en de kuipen. - Michiel, Rut en Quireijn kinderen van Jan Rutten van de Berselaer krijgen een schuur etc.b.p. de dries uit het 1e lot, de Beeckakker, Rutger Aerts, de 2 strepen land waarover de voetpad loopt afkomstig van heer Gerrit Schellekens. Land gekocht van de erfgenamen van heer Geraert Schellekens ter zelfder plaatse, b.p. het streepje waar de pad over loopt, de genoemde dries, erfgenamen heer Gerrit Schellekens, de gemeijnte, de bocht uit het 1e lot, het tweede streepje. Akkerland genoemd de Beeckakker ter zelfder plaatse b.p. de genoemde dries, Gerrit Janssen van Hees, Ruth Aerts, het streepje waar de voetpad overheen loopt. Hooiveld genoemd de Karsmaecker te St. Michielsgestel nabij de Pettelaer, met 3 notenbomen staande op de dries die binnen een jaar moeten worden opgeruimd. Het schaarhout in de Beeckakker voor de eerste hauw is gezamenlijk voor de erfgenamen. Dit lot moet de schuur binnen een jaar afbreken en de grond blijft eigendom van het 1e lot.
Vervolg:
- Genoemde Quireijn, Michiel en Ruthkrijgen akkerland genoemd de Driessen te Gestel in de parochie Gemonde in de Driessen, b.p. Thijs Meussen, erfgenamen Peter Adriaens van de Loo e.a., de kerk van Gemonde, de lopende straat. Weiland in Gemonde op het Berselaer, b.p. jonker Boecop, erfgenamen Jan Claes Spierincks, de gemeijnte, samen met de pad aan de gemeijnte. Dit lot moet het derde part van het hek onderhouden voor het deel van de Karsmaecker op de Pettelaer. - Genoemde Jan Jan Spierinks alsman van Oijken krijgt akkerland in Gemonde te St. Michielsgestel op d' Ochelen, b.p. erfgenamen Peter Franssen, Corst van Hees, het beneficie van het O.L. Vrouwenaltaar te Gemonde. Hooibeemd genoemd de Karsmaecker, alhier te Gestel op de Pettelaer. Heiveld in Gemonde onder St. Oedenrode in de Frolissen, b.p. Willemke Aert Hendricks, Ruth Aerts, Ruth Jan Rutten, Jan Janssen Spierincks. - Genoemde Jan Ariens als man van Mechteld dochter van Jan Rutten krijgt akkerland in Gemonde in de baronie Boxtel in de Boomstraat, b.p. Meriken weduwe Jacob Goijaerts, weduwe Arien Jan Arien Fredricx, Jan Arien Lamberts, de Boomstraat. Heide in Gemonde in de jurisdictie van St. Oedenrode, in de Frolissen, b.p. Ruth Janssen, Hendrick Aerts, sr. Thomas van Roije, Quireijn Jan Rutten. Dit lot krijgt het ongezaaide pootsel van het tweede andere part in de Frolissen en dat moet voor a.s. mei worden geruimd.
Datering: 11-02-1677
Pagina: 199v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer: 5121
Inventarisnummer: 56
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.9&minr=11547466&miview=ldt
12 Testament van Ruth, Michiel en Crijnken, ongetrouwde broers en zuster en kinderen van Jan Rutten van de Bersselaer verwekt bij Lijsken Willem Daniels, wonend parochie Gemonde onder St. Oedenrode. Ze voeren samen een huishouding. Als ze ongetrouwdblijven en komen te overlijden vermaken de aan hun 2 ongetrouwde zuster Oijken en Mechteld elk 3 gulden eens. Rut Janssen, een van de 3 testateurs vermaakt aan zijn broer Michiel het paard met zijn kar en getuig. Crijneken krijgt vooraf het vee van Rut. Alle vaste bezit versterft van de eerst overlijdende op de 2 laatstlevende en zo vervolgens en ze verklaren elkaar als hun erfgenamen. Als een van hen zou trouwen mag die zijn of haar bezit afsplitsen. Actum in hun woonhuis parochie Gemonde onder St. Oedenrode
Datering: 14-6-1677
Pagina: 47
Plaats: Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 9
Scan: Register inzien
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.217&minr=16031814&miview=ldt
5121.217 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.217)
Willem Hendricx
Michiel Hendricx Clomp
Arnoldus Buckingh, gemachtigde
Jan Rutten van den Berselaer
Andries van Weert, 1656
Jan Ruth Wouters van den Berselaer als man van Lijske (Daniels)
Lijske Willem Daniels, vrouw van Jan (van den Berselaer)
Andries Peters van Weert
Datering: 1717-1719
Pagina: 165r
Plaats: Sint-Michielsgestel

Gehuwd (religieus) ‎16 feb 1621 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Huwelijk tussen 1601+20=1621 en 1625 (doop eerste kind)

Kids genoemd in akte 60 van 14-04-1668 "Meriken, Henricxken en Heijlken verwekt bij diens 1e vrouw Oeijken Henrick Schellekens"

Kids:
Henrica: Rutgeri Joannes Vader Gemonde 02-02-1625 DTB doopakte x Oda N.N. - getuigen: Anna Walteri & Everardus Arnoldi
Heijlwigis: Rutgeri Joannis Vader Gemonde 10-12-1628 DTB doopakte x N.N. N.N. - getuigen: Gertrudis Jasparis de Bresser & Arnoldus Gualteri

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.102&minr=13476190&miview=ldt
Mariken dochter van Jan Rutten (van de Berselaer) verwekt bij Oijken
Datering: 1669-1671

Mogelijk:
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Jois Rutgher
Bruid Oda Henrici
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 16-02-1621
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1608-1632, archiefnummer 8019, inventarisnummer 1, blad 67v
Gemeente: Boxtel
Periode: 1608-1632
Religie: Rooms-Katholiek
1832-01-67v - Page 135 of 164
Getuigen: "Conelus Jodefridi Et??????? Valrij(?)"

(ongeveer 10 jaar gehuwd) met:

womanOijken Henrick Jan "Oda" Schellekens‏
Gedoopt ‎16 mei 1601 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 113: ouders Hendrick Jan Schellekens x Dirckske Willem Dircks
Zie akte 378: "Oijken dochter van wijlen Henrick Jan Schellekens"

BHIC: OpenArchives
Kind Oda Scellen
Geslacht Vrouw
Datum doop 16-05-1601
Plaats doop Gemonde
Vader Henricus Joannis Scellen
Getuige Martinus Joannis Scellen
Getuige Maria Guilhelmi
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648
Plaats Sint-Michielsgestel
Toegangsnr. 1445
Inv.nr. 37
Religie RK


Overleden ‎2 feb 1632 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Oda N.N.
Geslacht v
Datum overlijden 02-02-1632
Plaats overlijden Gemonde
Relatie echtgenote van Joannes Rutgeri
Religie Rooms-Katholiek
Bron Gemonde, RK trouwen en begraven
Plaats Sint-Michielsgestel
Toegangsnr. 1445
Inv.nr. 37
Folio/pagina 152-01

‎, leeftijd ongeveer 30 jaar
[Gebruikersnotities]
OUDERS: Hendrick Jan Schellekens x Dirckske Willem Dircks
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.50&minr=11590415&miview=ldt
113 Voor schepenen Willem Adams en Jan Janssen Spierincks is verschenen Merijke weduwe van Jacob Goijaert Corstiaens dochter van Jan Rutten van de Berselaer, verwekt bij wijlen Oijken dochter van Hendrick Jans Schellekens met haar voogd; Aert Zegersvan Overbeeck als man van Heijlken dochter van Jan Rutten en Oijken; Willem Pouwels van de Heuvel voor zijn zoon Pouwels Willems van de Heuvel als man van Hendersken ook dochter van genoemde Jan Rutten en Oijken; verklaren met elkaar een boedeldeling te hebben gemaakt van het bezit te St. Michielsgestel en te Boxtel zoals ze hebben geerfd na dood van Hendrick Jan Schellekens en Dirckske dochter Willem Dircks, zijnde hun grootouders. * Aert Zegers van Overbeeck krijgt een stuk akkerland in de parochie Gemonde in de baronie Boxtel, ter plaatse genoemd d' Eijken Heggen, b.p. de erfgenamen Aert Wouters van Thuijl, het grote gasthuis van Den Bosch e.a., de H. Geest van Den Bosch, de gemeenschappelijke mestweg daar genoemd de Veltsche straat. Nog krijgt hij een stuk akkerland te St. Michielsgestel aan de Cruijswegen, b.p. de erfgenamen Thomas van Roij, de kerk van Gemonde, de erfgenamen Lambert Dircks Timmermans, de gemeenschappelijke mestweg. Uit dit lot moet jaarlijks aan de heer van Boxtel 7 stuivers en 2 penningen gewinchijns worden betaald, steeds op St. Maartensdag. * Willem Pouwels ten behoeve van zijn zoon Pouwels Willems krijgt een stuk akkerland in de de parochie Gemonde en jurisdictie van Boxtel, ter plaatse genoemd de Lange Wierock, b.p. Peter Aerts van Overbeeck, de erfgenamen Dirck Huijberst Mulder, de andere delers. Er moet overpad aan anderen worden verleend. Nog krijgt hij een stuk akkerland, in de parochie Gemonde onder de jurisdictie van Boxtel, in de tuin bijhet huis daar afgepaald, b.p. Arien Henrick Everts, de andere delers, heer Willem Schellekens, de gemeenschappelijke straat.
Vervolg:
Nog krijgt hij een stuk akkerland in de parochie Gemonde onder Boxtel op de Hulter, b.p. de erfgenamen Willem Janssen van der Merendonck, de weduwe Hendrick Jan Schellekens e.a., Wouter Mathijssen, de Dommel. Nog een stuk akkerland in de parochie van Gemonde onder Boxtel, ter plaatse genoemd de Hoogaert, b.p. de erfgenamen Willem Janssen van der Merendonck, de erfgenamen Aert Wouters van Thuijl, de Dommel. Hieruit jaarlijks 7 stuivers en 2 penningen aan de heer van Boxtel als gewinchijns op St. Maartensdag te betalen. * Merijken krijgt een stuk akkerland in de parochie Gemonde in de jurisdictie van Boxtel, ter plaatse genoemd de Corte Wierock, b.p. de gemeenschappelijke mestweg daar, Peter Aerts van Overbeeck e.a., de weduwe van Arien Jan Ariens. Nog een stuk akkerland in de parochie Gemonde jurisdictie Boxtel op de Hulter, waar de mestweg er middendoor loopt, b.p. de erfgenamen Dirck Huijberts Mulder e.a., Aert Ariens van de Oetelaer, de kerk van Gemonde, de weduwe Hendrick Jan Schellekens. Nog krijgt ze een stuk akkerland in de parochie Gemonde en jurisdictie van St. Michielsgestel op de Hogaert, b.p. de erfgenamen Evert Arien Everts, de erfgenamen Aert Hendrick Michiels, de erfgenamen Peter Jan Peters, Peter Aerts van Overbeeck. Hieruit jaarlijks aan de heer van Boxtel 6 stuivers en 6 penningen als gewinchijns te betalen, nog aan de heer van Herlaer en Gestel jaarlijks 2 stuivers 2 penningen steeds op St. Maartensdag. Nog aan Engelbert als portier op grote gasthuis in Den Bosch 5 gulden per jaar te betalen, aflosbaar met 100 gulden. De delers doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars erfdeel en beloven deze deling gestand te doen. Indien iemands bezit minder waard wordt of dat er meer lasten op blijken te drukken zullen ze dat samen betalen. Verder zullen ze samen de chijnsen afwinnen tot de tijd toe dat de chijnsbetaler te boek staat.
Datering: 06-01-1661
Pagina: 67v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer: 5121
Inventarisnummer: 50
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.100&minr=13249344&miview=ldt
378
Aert Segers van Overbeeck als man van Heijlken dochter van Jan Rutten van de Berselaer verwekt door deze Jan bij diens vrouw
Oijken dochter van wijlen Henrick Jan Schellekens, <==========
verder Merijken weduwe van Jacop Goijaerts, hebben bekend vanwege de kinderen van Seger Aerts van Overbeeck , Willem Pauwels van de Heuvel en van Adriaen Goijaerts Costen als uitvoerders van het testament van van heer Willem Schellekens in zijn leven deken te Boxtel, elk de som van 328 gulden te hebben ontvangen belopend samen 656 gulden vanwege het verkochte perceel onder Hult eerder eigendom van genoemde meester Willem Schellekens en zullen dat geld gebruiken zolang ze zelf leven en na hun dood gaat het naar hun kinderen, alles volgens dat testament. Ze beloven dat geld aan de uitvoerders te zullen overhandigen en geven hen daarvoor vrijwaring. (ik neem aan datum als voor, 1671).
Datering: 00-00-1671
Soort akte: Kwitantie
Plaats: Boxtel
Toegangsnummer: 392
Inventarisnummer: 100
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Boxtel
Zie ook 377
https://proxy.archieven.nl/235/14193C9E1A1D4562946F4F3BB27471C5

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.100&minr=13249343&miview=ldt
... verder hierbij Mariken dochter van Jan Rutten van de Berselaer verwekt bij wijlen Oeijken dochter van Henrick Schellekens, ...
14-04-1671

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.56&minr=11672475&miview=ldt
... dat voor ons is verschenen Aert Zegers van Overbeeck, wettig weduwnaar van Heijlken Jan Rutten van de Berselaer en verkoopt met ...
08-02-1677

Kinderen:

1.
womanMeriken Jan Rutten van den Berselaer‏

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/428EE4FEB45B445CA80DDED718EB6A16
5116.1 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.1)
96 Huwelijkse voorwaardes tussen Jacob Goijaerts Corstiaens inwoner parochie Gemonde onder St. Michielsgestel en Meriken Jan Rutten van de Berselaer, jongedame wonend te Boxtel. Actum parochie Gemonde onder Boxtel
Datering: 16-01-1649
Pagina: 279
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/CAF71F135723454286DB3BCE3088DC8D
5116.1 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.1)
98 Jacob zoon Goijaert Corstens en zijn vrouw Meriken Jan Rutten van de Berselaer, ratificeren huwelijkse voorwaardes nadat die aan hen zijn voorgelezen
Datering: 03-02-1649
Pagina: 290
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16077745&miview=ldt
5116.14 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.14)
40 Jacob, zoon van Goijaert Corstiaens te Gemonde bekent schuldig te zijn aan Jan Claes Peters een bedrag van 56 gulden i.v.m. een eerdere lening; Jacob Goijaerts is de man van Meriken, dochter van Jan Rutten van den Bersselaer bij Oijken Handrick Scellekens, dit i.v.m. een zekere onverdeelde weikamp genoempt “Den Beris” in de parochie Gemonde onder Boxtel ter plaetse genoempt aende “Hoochgemondsche Voorheijde” en de huur daarvan met de huurcondities. ...
Datering: 28-6-1659
Pagina: 38
Soort akte: Schuldbekentenis
Plaats: Gemonde

https://proxy.archieven.nl/235/40B269EFEB4D410BB4E96488FB6BCEF7
5116.3 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.3)
76 Testament van Jacob Goijaert Corstens en zijn vrouw Meriken dochter van Jan Rutten van de Berselaer, inwoners parochie Gemonde onder Boxtel. Hebben kinderen in dit huwelijk. Actum parochie Gemonde
Datering: 02-09-1660
Pagina: 235
Plaats: Sint-Michielsgestel

VOOGD
https://proxy.archieven.nl/235/8417A59A2FF84FECAF0017941B646570
5121.52 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.52)
125 Op 6 april 1666 hebben Aert Segers van Overbeeck en Willem Hendricks de Bever de eed afgelegd als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jacob Goijaerts verwekt bij Meriken Jans Rutten. ...
Datering: 06-04-1666

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.53&minr=11672021&miview=ldt
5121.53 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.53)
70 Wij Jan van de Heuvel en Willem Hendricks de Bever, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Meriken dochter van Jan Rutten van de Berselaer weduwe van Jacob Goijaert Corsten, wonend in de parochie Gemonde onder St. Michielsgestel en verkoopt ... welk bezit ze als weduwe van haar vader Jan Rutten heeft geerfd en haar was toebedeeld voor schepenen alhier tegen de andere erfgenamen. ...
Datering: 15-08-1668
Pagina: 75r
Soort akte: Schuldbekentenis
Plaats: Sint-Michielsgestel

2.
womanHenrica Jan Rutten van den Berselaer‏
Gedoopt ‎2 feb 1625 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Kids genoemd in akte 60 van 14-04-1668 "Meriken, Henricxken en Heijlken verwekt bij diens 1e vrouw Oeijken Henrick Schellekens"

BHIC: OpenArchives
Dopeling Henrica Rutgeri
Vader Joannes Rutgeri
Moeder Oda N.N.
Getuige Anna Walteri & Everardus Arnoldi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 02-02-1625
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1598-1648
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.52&minr=11589665&miview=ldt
49 Genoemde schepenen verklaren dat voor hen zijn verschenen Jan zoon Willem Paulssen, voor zichzelf en vanwege een machtiging opgemaakt voor schepenen van Uden in het land van Ravestijn op 28 mei 1664 zoals ons is gebleken namens zijn oudste broer Paulus Willems, verder Henrick en Mechteld samen meerderjarige kinderen van Willem Paulssen ook samen nog namens hun minderjarige zuster Lijsken en verkopen (=beloven) met toestemming van Aert Zegers van Overbeeck aan de heer Peter Roeffen als rentmeester van het kapitel en uitvoerder van het testament van de eerwaarde heer Willem Schelllekens, deken van het kapittel daar, een jaarlijkse rente van ...
De rente is ten behoeve van Hendriksken dochter van Jan Rutten van Berselaer verwekt bij diens eerste vrouw Oijken Hendrick Schellekens, welke Hendrieksken nu is getrouwd met Paulus Willems, waarvan Paulus er het vruchtgebruik van krijgt en de wettige kinderen van Paulssen en Hendriksken het erfrecht. ...
Datering: 29-05-1664
Pagina: 46v
Soort akte: Schuldbekentenis
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/C3D3FA2A9EC346C8A26C10817AE8D479
392.100 Index schepenprotocol Boxtel (392.100)
366 Jan Rutten van de Berselaer als vader van Haersken zijnde de vrouw van Paulus van den Heuvel, doet afstand van het recht van vruchtgebruik inzake het genoemde bezit. Ondertekend : Ik Aert Segers van Overbeeck, Rut Jan Rutten , mijn vader in zijnoude vruchtgebruik. P.A.V. D. (drukletters), verder Jacobus Hardie (?).
Datering: 00-00-1666?
Soort akte: Afstand
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/5630E623988646E0AFEFEFE0E5A14FBB
392.100 Index schepenprotocol Boxtel (392.100)
365 Pauwels Willems van den Huevel als man van Handersken dochter van Jan Rutten van de Berselaer verkoopt aan Seger van Overbeeck het derde deel van een huis, schuur, esthuis en schop met aanliggend erf, boomgaard en houtopstand groot ca. 4 lopenzaad, gelegen te Boxtel in de parochie van Gemonde. ...
Datering: 12-04-1667
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/9DBE898CDC6E4D25995C9A8BE7FA1A88
392.100 Index schepenprotocol Boxtel (392.100)
305 Pauwels Willems van den Heuvel als man van Hendriksken dochter van Jan Rutten van den Berselaer, verkoopt aan Aert Segers van Overbeeck het derde part van het huis, tuin, hofstad en aanliggend erf met boomgaard en houtwas groot ca. 4 lopenzaad, gelegen te Boxtel in de parochie van Gemonde ... [ en meerdere stukken land ]
Datering: 12-04-1667
Pagina: 232v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/C4D90FE96AB84BE2B1BFF24D929BBE8C
392.100 Index schepenprotocol Boxtel (392.100)
304 Jan Rutten van de Berselaer doet afstand van het recht van vruchtgebruik inzake het derde part van een huis, hofstad, tuin en aanliggend erf, gelegen te Boxtel in de parochie van Gemonde, ...
Hij doet afstand ten behoeve van zijn schoonzoon (er staat zwager) Pauwels Willems van den Heuvel en belooft ...
Datering: 12-04-1667
Pagina: 232r
Soort akte: Afstand
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.53&minr=11671960&miview=ldt
5121.53 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.53)
9 Wij Willem de Bever en Jan Janssen van de Ven, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Jan Rutten van de Berselaer wonend te Gemonde onder St. Oedenrode en doet afstand van zijn recht van vruchtgebruik ten behoeve van Poulus Willems van de Heuvel waarop hij recht heeft inzake een zeker weiland gelegen te St. Michielsgestel in de Dickenbosch, eigendom van genoemde van de Heuvel, ...
Datering: 12-04-1667
Pagina: 11v
Soort akte: Afstand
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.119&minr=11623785&miview=ldt
7636.119 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.119)
257 Pauwels Willems van den Heuvel woonende tot Volkerre int lant van Ravensteijn, als man ende momboir van Hendricxken sijne huijsvrouw, dochtere wijlen Jan Rutten van de Bersselaer, een stuck lants soo acker als hoplant gemeijnlijck genoemt de Bocht, gelegen ter plaetse genoempt Bersselaer. Vercocht aen Gerardus Schellekens.
Datering: 1668
Pagina: 293
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.119&minr=11623828&miview=ldt
7636.119 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.119)
300 Pauwels Willems woonende tot …. man ende momboir van Hendricxken sijne huijsvrouw, dochter wijlen Jan Rutten van de Bersselaer, een stuck erffve soo lant als groes, gelegen ter plaetse genoempt Bersselaer jurisdictie der vrijheijd Sint Oedenrode. Vercocht aen Aert sone Seger Aerts van Overbeeck woonende tot Bocxtel.
Datering: 1670
Pagina: 356
Plaats: Sint-Oedenrode

3.
womanHeijlwigis Jan Rutten van den Berselaer‏
Gedoopt ‎10 dec 1628 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Kids genoemd in akte 60 van 14-04-1668 "Meriken, Henricxken en Heijlken verwekt bij diens 1e vrouw Oeijken Henrick Schellekens"

BHIC: OpenArchives
Dopeling Heijlwigis Rutgeri
Vader Joannis Rutgeri
Moeder N.N. N.N.
Getuige Gertrudis Jasparis de Bresser & Arnoldus Gualteri
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 10-12-1628
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1598-1648
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/54752B2285D948C2A172B34C5D28999B
392.100 Index schepenprotocol Boxtel (392.100)
144 Genoemde verkopers (Schellekens) in hun hoedanigheden als voor, verkopen aan Aert Segers van Overbeeck als man van en ten behoeve van Heijltien dochter van Jan Rutten van de Berselaer daarin wat betreft het vruchtgebruik en hun beider kinderen daarin voor het erfrecht, een stuk akkerland met een dries aan het einde,...
Datering: 28-06-1664
Pagina: 116r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

ECHTGENOOT VOOGD
https://proxy.archieven.nl/235/8417A59A2FF84FECAF0017941B646570
5121.52 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.52)
125 Op 6 april 1666 hebben Aert Segers van Overbeeck en Willem Hendricks de Bever de eed afgelegd als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jacob Goijaerts verwekt bij Meriken Jans Rutten. ...
Datering: 06-04-1666

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.53&minr=11671962&miview=ldt
5121.53 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.53)
11 Wij Willem de Bever en Jan Janssen van de Ven, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Aert Zegers van Overbeeck wonend te Gemonde jurisdictie van Boxtel en draagt aan Jan Rutten van de Berselaer het vruchtgebruik over van een weiland groot ca. anderhalve morgen gelegen te St. Michielsgestel in de Dickenbos, b.p. noordwaarts de erfgenamen van Hendrick Jansen van Eijndhoven, de rivier de Dommel, die daarvan dat vruchtgebruik krijgt zolang die leeft, maar daarna vervalt dit recht. Aertbelooft deze overdracht gestand te doen. Actum 12 maart 1667.
Datering: 12-03-1667
Pagina: 12v
Soort akte: Afstand
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/37A5384BEA5E46EA8FAAFE02A4E7E4F1
392.100 Index schepenprotocol Boxtel (392.100)
306 Aert Segers van Overbeeck van hiervoor, draagt het vruchtgebruik van het bezit weer terug over aan zijn schoonvader Jan Rutten van de Berselaer en hij belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Actum als voor.
Datering: 12-04-1667
Pagina: 233r
Soort akte: Overdracht
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/5B1BD8B2636945D28A42477042566A1B
5116.19 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.19)
12 Aerdt Zegers van Overbeeck als man van Heijlken dochter van Jan Rutten van de Berselaer, verhuurder van een perceel akkerland gelegen onder Den Dungen ter plaatse genoemd op Grinsven, ...
Datering: 22 januari 1669
Pagina: 019
Plaats: Den Dungen

https://proxy.archieven.nl/235/CFBFC931B20F47B38BDB57124C3023D6
7636.119 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.119)
300 Pauwels Willems woonende tot …. man ende momboir van Hendricxken sijne huijsvrouw, dochter wijlen Jan Rutten van de Bersselaer, een stuck erffve soo lant als groes, gelegen ter plaetse genoempt Bersselaer jurisdictie der vrijheijd Sint Oedenrode. Vercocht aen Aert sone Seger Aerts van Overbeeck woonende tot Bocxtel.
Datering: 1670

WEDUWNAAR:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.56&minr=11672475&miview=ldt
5121.56 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.56)
155 Wij Jan Claessen Cluijtmans en Jan Janssen Broeren, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Aert Zegers van Overbeeck, wettig weduwnaar van Heijlken Jan Rutten van de Berselaer en verkoopt met een machtiging daartoe van schepenen van St. Michielsgestel d.d. 8 februari 1677 ...
Datering: 08-02-1677
Pagina: 199r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Sint-Michielsgestel2e huwelijk
man‎Jan Ruth Wouters van den Berselaer‏‎


Gehuwd (religieus) ‎22 mei 1633 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Joannes Rutgeri
Bruid Elisabeta Guilielmi
Getuige Joannes van den Heuvel
Getuige Joannes Christiani van Hees
Datum huwelijk 22-05-1633
Plaats huwelijk Gemonde
Religie Rooms-Katholiek
Bron Gemonde, RK trouwen en begraven
Plaats Sint-Michielsgestel
Toegangsnr. 1445
Inv.nr. 37
Folio/pagina 129-04


http://media.delving.org/pdf/thuisinbrabant/de-brabantse-leeuw/brabants_leeuw_1997_4_230_248.pdf
DISPENSATIES VOOR HUWELIJK5AFKONDIGINGEN, 1629-1634 door L.F.W. ADRIAENSSEN
19 mei 1633, Gemonde: Rhutgerus Wouterssen en Elizabetha Wilhelmi Danielsse uit Gemonde.

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Joannes Rutger Wouter van den Berselaer
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1965
Rooms Katholiek
Gemonde
Dopen 1598-1603, 1609-164...74-1728 Trouwen 1674-1807
Image 72 of 265
22 mei 1633
(ongeveer 44 jaar gehuwd) met:

womanElisabeth Willem Daniels‏
Gedoopt ‎29 mei 1609 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Geboren voor 1633-20=1613

Getuigen:
Huwelijk: Joannes van den Heuvel & Joannes Christiani van Hees
Oijken: Hillegundis Gerardi & Guilielmus Schellekens
Rutgerus: Adrianus Petri & Joanna Nicolai
Wilhelmus: Michiel Christiani van Hees & Agnes Danielis
Mechtildis: Dionisius Lamberti & N.N. Arnoldi
Michiel: Michael Joannis & Emberta Guilielmi
Crijntjen: ?

Doopgetuige "Emberta Guilielmi" is zus Emerentiana?

BHIC: OpenArchives
Dopeling Elisabeth Danielis
Vader Guilielmus Danielis
Getuige Maria Laurentii & Gerardus Gerardi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 29-05-1609
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1598-1648
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎± 1677
[bron]
Akte 164 van 25-09-1672: Codicil Lijsken.
Akte 156 van 11-02-1677: Erfdeling

Zoek j* rut* tussen 1672 en 1677 in begraafakte op BHIC.
Zoek el* en l*k* tussen 1672 en 1677 in begraafakte op BHIC.
Niet gevonden (Apr2020)(Dec2022).

ABT1677
‎, leeftijd ongeveer 68 jaar
[Gebruikersnotities]
WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.16&minr=19049418&miview=ldt
5116.16 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.16)
159 Margriet Jan Uijden weduwe van Jan Zegers vroedvrouw, Lisken weduwe van Jan Rutten van de Berselaer, Peterke vrouw van Gerit Handrickx en Heijlken vrouw van Handrick Zegers inwoners van de parochie Gemonde onder de hertgang Berselaer onder de jurisdictie van Sint-Oedenrode met een verklaring ...
Datering: 08-06-1671
Pagina: 137v
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.7&minr=11525868&miview=ldt
164
Codicil van Lijsken dochter Willem Daniels weduwe van Jan Rutten van de Berselaer, inwoners parochie Gemonde te St. Oedenrode, herdgang Berselaer.
Ze keuren hun eerdere testament goed dat ze voor notaris Jan van de Heuvel hadden gemaakt en maken er het volgende codicil op.
Ze willen dat al hun kinderen evenveel als uitzet krijgen dan hun dochter Oijken al heeft gehad.
Voor goede hulp krijgt hun oudste zoon Rut Janssen het paard en tuig met wagen en kar etc.
Hun zoon Michiel krijgt de mantel van zijn vader maar mag die niet in stukken snijden.
Dochter Mechteld krijgt de paarse rok en
dochter Crijneke alle andere kleren van de testatrice.
De 4 kinderen samen krijgen de beddekoets etc. De brandewijnketel en toebehoren blijft zolang bij het huis als de ongetrouwde kinderen nog bij elkaar blijven wonen om die later te delen. Actum parochie Gemonde, herdgang Berselaer
Datering: 25-09-1672
Pagina: 428
Plaats: Sint-Michielsgestel
Akte aanwezig: Ja
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 7
Scan: Register inzien
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.7&minr=11525859&miview=ldt
5116.7 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.7)
155 Eerrder had Jan Rutten van de Berselaer in zijn leven aan Achtken N. zijnde de moeder van Dominicus Schenkels lakenkoper te Boxtel, een rente van 11 gulden per jaar betaald vanwege een kapitaal van 200 gulden op onderpand van zijn huis in de parochie van Gemonde onder St. Michielsgestel, welk huis door de weduwe van Jan Rutte zijnde Lijsken dochter van Willem Daniels was geruild met Merieken de voordochter van Jan Rutten tegen een ander huis te Gemonde onder St. Oedenrode. Vanwege de slechte tijden kon Lijsken niet betalen of aflossen maar ze belooft wel altijd de rente verder te blijven betalen op onderpand van haar persoon. Actum St. Michielsgestel
Datering: 30-06-1672
Pagina: 395
Plaats: Sint-Michielsgestel

Kinderen:

1.
womanOijken Jan Rutten van den Berselaer‏
Gedoopt ‎7 nov 1634 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Oda Rutgeri
Geslacht Vrouw
Datum doop 07-11-1634
Plaats doop Gemonde
Vader Joannis Rutgeri
Moeder Elisabeth N.N.
Getuige Hillegundis Gerardi
Getuige Guilielmus Schellekens
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648
Plaats Sint-Michielsgestel
Toegangsnr. 1445
Inv.nr. 37
Religie RK


Overleden ‎1681
[bron]
Testament op 5-8-1681 opgemaakt.
Overleden voor hertrouwen echtgenoot op 27-12-1681 - hij wonende te Gemonde.

Niet gevonden:
Aktes Schijndel overlijden 1681 hier:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QJ-9WZX?cc=2037960&wc=SM4Z-L23%3A346028901%2C346559401%2C346559402
: 22 August 2014), Nederlands Hervormde > Schijndel > Dopen 1740-1754, 1758-1784, 1797, 1804-1810 Begraven 1667-1671, 1676, 1805 > image 30 of 431; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).

Niet gevonden in index BHIC Schijndel/Gemonde/St.MG 1681 (Aug2023)(Jan2024).
‎, leeftijd ongeveer 47 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.9&minr=11547646&miview=ldt
192 Testament van Jan Janssen Spierincx en zijn vrouw Oijken Jan Rutten van de Berselaer, inwoners parochie Gemonde onder St. Michielsgestel.
Ze vermaken aan Maria dochter van Aert Zegers van Overbeeck als petekind van de testatrice haar lijfken.
De zuster van de testatrice krijgt haar paarse rok en haar zuster Mechteld haar *couleuren* rok.
Verder krijgt Jenneke Evers haar schort en Jenneken Jacobs haar rode rok.
Ze hebben verder geen kinderen bij elkaar en daarom gaat het onroerend bezit terug naar de familie waarvan het afkomstig is, te weten de broers en zusters van beide kanten van de familie. Ze vermaken elkaar over en weer 150 gulden eens op te nemen op onderpand van het bezit van de eerstoverlijdende. Vermaken elkaar nog de laatstelevende van hen beiden alle roerend bezit, waarover de laatslevende mag beschikken. Actum in hun woonhuis te Gemonde onder St. Michielsgestel
Datering: 5-8-1681
Pagina: 511
Plaats: Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 9
Scan: Register inzien
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

2.
man‎Rutgerus Jan Rutten van den Berselaer‏‎
Gedoopt ‎16 mrt 1640 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Rutgerus van den Berselaer
Geslacht Man
Datum doop 16-03-1640
Plaats doop Gemonde
Vader Joannis Rutgheri van den Berselaer
Moeder Elisabeth N.N.
Getuige Adrianus Petri
Getuige Joanna Nicolai
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648
Plaats Sint-Michielsgestel
Toegangsnr. 1445
Inv.nr. 37
Religie RK


Overleden ‎14 dec 1677 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 60 van 14-04-1668. Zie notitie bij vader.
Zie akte 12 van 14-6-1677 Testament van Ruth, Michiel en Crijnken, ongetrouwde broers en zuster. Zie notitie bij vader.
Zie akte 2: "jongeman die op 14 december 1677 in de parochie van Gemonde ... is overleden"
Zie akte 14: "14 december 1677 ter plaetse Bersselaer onder de prochie Gemonde"

Niet gevonden in index BHIC Gemonde, Schijndel, Sint-Michielsgestel (Dec2019).
Geen overledene Rut* in alle plaatsen BHIC 1677-1678 (Mar2021)(Feb2023)(Apr2024).
Niet gevonden in index BHIC alle plaatsen (Mei2022).
‎, leeftijd ongeveer 37 jaar
[Gebruikersnotities]
Zie akte 12 van 14-6-1677: "Testament van Ruth, Michiel en Crijnken, ongetrouwde broers en zuster en kinderen van Jan Rutten van de Bersselaer"

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.56&minr=11672377&miview=ldt
57 Wij Jan van de Heuvel en Adriaen Jaspers van der Cammen, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Ruth zoon van Jan Rutten van de Berselaer <====
en verklaart aan Henrick Willem Schellekens een som van 200 guldens schuldig te zijn, elke gulden van 20 stuivers vanwege geleend geld en zoals voor heren schepenen van Den Bosch beloofd. De schuldenaar belooft dat bedrag aan Henrick of toonder dezes terug te betalen op 6 januari 1677, met een rente van 10 gulden. Ingeval Henrick het geld langer wil uitlenen zal de rente van 5 % per jaar blijven doorlopen totdat de hoofdsom is betaald. De schuldenaar belooft zulks op onderpand van zijn persoonen bezit. Voorzien van schependomszegel. Datum 25 januari 1676.
Datering: 25-01-1676
Pagina: 97r
Soort akte: Schuldbekentenis
Plaats: Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer: 5121
Inventarisnummer: 56
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/D0E73D24C6F2410D92905CA3E4D2BAFF
7636.220 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.220)
14 Taxatie van de goederen die welcke Ruth Jan Rutten metter doot geruijmpt ende achtergelaten heeft ende is die voorschreven Ruth opden 14 december 1677 ter plaetse Bersselaer onder de prochie Gemonde resorterende onder de vrijheijt Sint Oedenrode sonder wettige geboorte naer te laten deser werelt gepasseert. O.a. een derde part in een huijs, schuer ende esthuijs met het aengelach daer aen ende bij gelegen. Tusschen erffve Claes Janssen aende eenen sijde ende metten anderen sijde ende eenen eijnde de gemeijnt ende metten anderen eijnde Michiel Aerts
Datering: 1678
Pagina: 32
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.58&minr=11677416&miview=ldt
2 Wij, heer drossaard en schepenen verklaren hierbij ten behoeve van de collaterale erfgenamen (in de zijlinie, JT) van
Ruth zoon van Jan Rutten, jongeman die op 14 december 1677 in de parochie van Gemonde ter plaatse genoemd Berselaer in de vrijheid van St. Oedenrode is overleden, <====
een taxatie hebben gemaakt van het bezit dat die in St. Michielsgestel heeft nagelaten. - Dat is het 1/3e deel van een onverdeeld perceeltje, ´laag dunkachtig´ (weinig waarde, JT) teulland totaal groot 1 lopenzaad en 29 roedes, kleine maat gelegen in deze heerlijkheid, b.p. Daem Michiels, Merieke Peter Franssen, de Woesterhoeve, de Dochele, getaxeerd op 39 gulden dus voor het 1/3e deel 13 gulden. - Nog het 1/3e part van 2 morgens land, slecht en ondergelopen hooiland bij de Pettelaer, dat dikwijls in 10 jaar tijd niet droog wordt of gebruikt kan worden. Het genoemde 1/3e part getaxeerd op 5 gulden. Aldus getaxeerd op 20 januari 1678, quod attestor Jan van de Heuvel bij afwezigheid van de secretaris.
Datering: 20-01-1678
Pagina: 2r
Soort akte: Taxatie
Plaats: Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer: 5121
Inventarisnummer: 58
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

3.
man‎Wilhelmus Jan Rutten van den Berselaer‏‎
Gedoopt ‎15 apr 1642 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Guilielmus van den Berselaer
Geslacht Man
Datum doop 15-04-1642
Plaats doop Gemonde
Vader Joannes Rutgeri van den Berselaer
Moeder Elisabeth N.N.
Getuige Michiel Christiani van Hees
Getuige Agnes Danielis
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648
Plaats Sint-Michielsgestel
Toegangsnr. 1445
Inv.nr. 37
Religie RK


4.
womanMechtildis Jan Rutten van den Berselaer‏
Gedoopt ‎11 aug 1644 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Bij doop kids genoemd als "Mechtildis Jan Rutten"

Getuigen:
Huwelijk: Baw Jansen & Henrica Jansen Tonnissen
Doop:
Joannes: Arian Eimert van den Oetelaer & Lein Lambers
Joannes: Merijken Jacobs & Joannis Spirinx <== Echtgenoot van zus Crijneke.
Gerarda: Joanna Daniel Nelisse & Willem Aries
Elisabeth: Gijl Artsen & Creijntje Peter Handrick van Kempen

BHIC: OpenArchives
Kind Mechtildis Ruthgeri
Geslacht Vrouw
Datum doop 11-08-1644
Plaats doop Gemonde
Vader Joannis Ruthgeri
Moeder Elisabeth N.N.
Getuige Dionisius Lamberti
Getuige N.N. Arnoldi
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648
Plaats Sint-Michielsgestel
Toegangsnr. 1445
Inv.nr. 37
Religie RK


5.
man‎Michiel Jan Rutten van den Berselaer‏‎
Gedoopt ‎26 dec 1646 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Michael Ruthgeri
Geslacht Man
Datum doop 26-12-1646
Plaats doop Gemonde
Vader Joannis Ruthgeri
Moeder Elisabeth N.N.
Getuige Michael Joannis
Getuige Emberta Guilielmi
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648
Plaats Sint-Michielsgestel
Toegangsnr. 1445
Inv.nr. 37
Religie RK


Overleden ‎dec 1677 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Niet genoemd in akte 60 van 14-04-1668. Zie notitie bij vader.
Zie akte 12 van 14-6-1677 Testament van Ruth, Michiel en Crijnken, ongetrouwde broers en zuster. Zie notitie bij vader.

https://proxy.archieven.nl/235/B3E85266F6A34A668A7B429E728C3398
7636.220 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.220)
15 Taxatie van de goederen die welcke Michgiel Jan Rutten metter doot geruijmpt ende achtergelaten heeft ende is die selven Michgiel opden 2? December 1677 ter plaetse Bersselaer prochie van Gemonde resorterende onder de vrijheijt Sint Oedenrode sonder wettige geboorte naer te laten deser werelt gepasseert. O.a. een hellichte in een huijs met het aengelach daer aen en bij gehoorende gelegen ter plaetse Bersselaer.
Datering: 1678
Pagina: 33
Plaats: Sint-Oedenrode

Geen matchende overledene Mi* in alle plaatsen BHIC 1677-1678 (Jul2021)(Jul2022)(Jul2023).
‎, leeftijd ongeveer 31 jaar
[Gebruikersnotities]
Zie akte 12 van 14-6-1677: "Testament van Ruth, Michiel en Crijnken, ongetrouwde broers en zuster en kinderen van Jan Rutten van de Bersselaer"

https://proxy.archieven.nl/235/B3E85266F6A34A668A7B429E728C3398
7636.220 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.220)
15 Taxatie van de goederen die welcke Michgiel Jan Rutten metter doot geruijmpt ende achtergelaten heeft ende is die selven Michgiel opden 2? December 1677 ter plaetse Bersselaer prochie van Gemonde resorterende onder de vrijheijt Sint Oedenrode sonder wettige geboorte naer te laten deser werelt gepasseert. O.a. een hellichte in een huijs met het aengelach daer aen en bij gehoorende gelegen ter plaetse Bersselaer.
Datering: 1678
Pagina: 33
Plaats: Sint-Oedenrode

6.
womanCrijntjen Jan Rutten van den Berselaer‏
Geboren Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 12 van 14-6-1677: "Testament van Ruth, Michiel en Crijnken, ongetrouwde broers en zuster en kinderen van Jan Rutten van de Bersselaer"

Geboren voor 1678-20=1658
Zie huwelijk "Geboorteplaats Gemonde"

Zie akte 181 van 6-4-1681: Zij heeft een zussen Oijken en Margriet.

In index BHIC geen kind c* (noch k*) met vader J* in gemonde.(Apr2020).
Niet gevonden in index BHIC Gemonde bij vader J* rut* (Dec2021).

BHIC: OpenArchives
Dopeling Cunecunda Joannis Rutten
Vader Joannes Rutten
Moeder Elisabetha Wilms
Getuige Joannes Dirxs & Alegunda Aertsen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 01-09-1649
Plaats: Boxtel
Bijzonderheden: uit Gemonde <====
Bronvermelding Boxtel doopboek 1647-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 8, blad 21-09
Gemeente: Boxtel
Periode: 1647-1697
Religie: Rooms-Katholiek


Ouderlijk gezin:
Joannes Rutgeri bruidegom 22-05-1633 Gemonde DTB trouwakte x Elisabeta Guilielmi
Oda: Joannis Rutgeri vader 07-11-1634 Gemonde DTB doopakte x Elisabeth N.N.
Rutgertus: Joannis Rutgheri Berselaer van den vader 16-03-1640 Gemonde DTB doopakte x Elisabeth N.N.
Guilielmus: Joannes Rutgeri Berselaer van den vader 15-04-1642 Gemonde DTB doopakte x Elisabeth N.N.
Mechtildis: Joannis Ruthgeri vader 11-08-1644 Gemonde DTB doopakte x Elisabeth N.N.
Michael: Joannis Ruthgeri vader 26-12-1646 Gemonde DTB doopakte x Elisabeth N.N.

Gedoopt ‎1 sep 1649 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
Overleden ‎8 apr 1694 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Testament op gemaakt op 05-04-1694.
Zie akte 235 Taxatie "ende is die selve opden achtsten april 1694 onder de vrijheijt Sint Oedenrode sonder wettige geboorte naer te laten deeser werelt gepasseert."

Niet in aktes schijndel:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QJ-97BP?cc=2037960&wc=SM4Z-L23%3A346028901%2C346559401%2C346559402
: 22 August 2014), Nederlands Hervormde > Schijndel > Dopen 1740-1754, 1758-1784, 1797, 1804-1810 Begraven 1667-1671, 1676, 1805 > image 73 of 431; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).

Niet in aktes Boxtel (Gemonde)
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QX-GZ13?cc=2037960&wc=SM4W-SPF%3A346028901%2C346083301%2C346083302
: 22 August 2014), Nederlands Hervormde > Eindhoven > Klapper, Begraven 1721-1810 Kosten, Begraven 1719-1810 Kosterrekeningen 1676, 1734-1760, 1764-1780, 1784-1791 > image 255 of 550; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).

Niet gevonden in index BHIC alle personen, alle plaatsen rond 8-4-1694 (Apr2020)(Apr2022).
‎, leeftijd ongeveer 44 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.9&minr=11547635&miview=ldt
181
Testament van Peter Handricx van Kempen en zijn vrouw Crijneken Jan Rutten van de Bersselaer, <====
inwoners van Gemonde onder St. Oedenrode, herdgang Berselaer. Ze willen dat hun onroerend bezit na hun dood teriuggaat naar de familie waarvan het afkomstig is, waarvan de laatstlevende alleen het vruchtgebruik heeft na de dood van de eerstoverlijdende. Ze vermaken elkaar aan de langstlevende van hen beiden al hun roerend bezit en nog over en weer een som geld als verbetering van hun huwelijk, waarbij Peter aan Crijneken 200 gulden zal laten betalen en Crijneken aan Peter 150 gulden, te verkrijgen uit het bezit van de eerstoverlijdende door verkoop van percelen. De testatrice vermaakt haar nicht en dienstmeid Dirckske haar rode rok, haar zuster Oijken haar zwarte rok. De erfgenamen van de testateur zijn zijn naaste familie en die van de testatrice haar 2 zusters Oijken en Margriet. Actum in hun woonhuis te St. Oedenrode
Datering: 6-4-1681
Pagina: 488
Plaats: Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 9
Scan: Register inzien
Bron: Notarissen
Geografische namen: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.419&minr=13122226&miview=ldt
97 In de naam van de heer Amen. Vandaag 5 april 1694 voor de middag omstreeks 10 uur verscheen voor mij notaris en getuigen
Jan Willem Voets en diens vrouw Crijntjen Jan Rutten van Bersselaer wonend in de parochie van Gemonde <========
ter plaatse genoemd Bersselaer onder Sint Oedenrode, welke Jan gezond van lijf en leden is, maar Crijntje ziekelijk te bed ligt, beiden in het bezit van hun verstand en geheugen. Ze overdenken de broosheid van het menselijk bestaan, dat er niets zekerder is dan eens te zullen sterven, maar niet wetend wanneer en willen daarom eerst over hun bezit hebben beschikt. Ze bevelen hun ziel zodra ze zijn komen te overlijden aan bij de almachtige God en willen een christelijke begrafenis. Als de testateur als eerste komt te overlijden benoemt hij zijn vrouw als universele erfgename van al zijn na te laten bezit waarmee zij naar keuze kan handelen. Indien de testatrice als eerste komt te overlijden, vermaakt ze haar man een stuk akkerland gelegen in de Boomstraat onder Gemonde In de baronie van Boxtel, nog een stuk akkerland gelegen onder Bersselaer in St. Oedenrode, belendend Oijken Jan Spirincx waarop een schuld rust die kan worden afgelost. Verder krijgt hij alle meubilaire bezit dat ten tijde van haar overlijden wordt aangetroffen, het koren op het land en de schuur en 200 gulden aan geld te verkrijgen uit haar nalatenschap of daarvoor zoveel bezit te mogen verkopen. Haar man mag met dat bezit naar keuze handelen. Al haar verdere bezit vermaakt ze aan haar vrienden en familie behalve dat haar man zijn leven lang daarvan het vruchtgebruik krijgt. Verder nog 100 gulden die haar eerste man haar heeft nagelaten. Ze vermaakt aan Mechtelken Jan Ariens een zwarte rok en haar dochter Oijken (?) een rode en ... rok en ook de Ochelse akker als zusters... (onleesbaar in de marge). De testateurs verklaren dat dit hun laatste wil is en willen het als zodanig hebben uitgevoerd ook al zou er daarbij niet aan alle voorschriften zijn voldaan.
Vervolg:
Aldus gepasseerd ten huize van de testateurs ten overstaan van de heer dokter Johannes van de Braecken en Adriaen Janssen Timmermans als getuigen. Ondertekend: dit merk is van Jan Willems, dit merk is van Crijntke Jan Rutten van de Berselaer, van den Braken, Adriaen Jan Gerits (=Timmermans), quod attestor Henrick van Hoeij, notarius publicus.
Datering: 05-04-1694
Pagina: 175r
Soort akte: Testament
Plaats: Boxtel
Toegangsnummer: 1054
Inventarisnummer: 419
Scan: Akte inzien
Bron: Notarissen
Geografische namen: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.163&minr=11635766&miview=ldt
235 Taxatie van de naer gelaten goederen die welcke Quirijn dochtere Jan Rutten metter doot geruimpt ende naer gelaten heeft ende is die selve opden achtsten april 1694 onder de vrijheijt Sint Oedenrode sonder wettige geboorte naer te laten deeser werelt gepasseert. O.a. een huijs, hoff, schuer, met scop, teullandt gestaen ende gelegen binnne deeser vrijheijt ter plaetse opt Berselaer, tusschen erffve Mechiel Aerts aende een sijde ende met den andere sijde ende eijnde de gemeijnt.
Datering: 1694
Pagina: 498
Plaats: Sint-Oedenrode
Toegangsnummer: 7636
Inventarisnummer: 163
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.109&minr=15730996&miview=ldt
5121.109 Index Schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.109)
Andries Corsten van Aelst, schepen
heer drossaard Elsevier
Adriaan Willems de Cort, schepen
Andries Huijberts van de Sande, schepen
Creijntie dochter van Jan Rutten van de Berselaer, weduwe van Peter (van Kempen)
wijlen Peter Hendrick van Kempen, eerder man van Creijntie (van de Berselaer), is te Gemonde onder St. Oedenrode overleden 26 januari 1690 (collaterale successie) <===
het heer Rutgersbos
Jan Geerts van Grinsven
Gerrit Wauters
Delis Tijssen
Datering: 1699-1712
Pagina: 1v
Plaats: Sint-Michielsgestel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5121
Inventarisnummer: 109
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Sint-Michielsgestel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com