man‎Joannes Petrus Christianus‏‎

Gehuwd ‎15 feb 1693 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Waarom:
- Echtgenoot is 3x doogetuige bij zus Maria Mathias Lambertus.
- Doopgetuige 'Henricus Nicolai Marcelli' is echtgenoot van zus Maria Mathias Lambertus.

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
27-10-1698 MARIA - JOANNES PETRUS CHRISTIANUS - CATHARINA MATHIAS LAMBERTUS - 2000 - PETRUS CHRISTINI (AVUS) - WILHELMA JOANNES (AMITA)
18-07-1695 MATHIAS - JOANNES PETRUS CHRISTIANUS - CATHARINA MATHIAS LAMBERTUS - 2000 - PETRUS MATHIAS - ALDEGONA PETRI (AVIA)

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201700-1810%20C-D%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
??-??-1702 HELENA - JOANNES PETRUS CHRISTIANUS - CATHARINA MATHIAS LAMBERTUS - 2000 - LAMBERTUS MATHIAS/JOES HE - ELISABETH PETRI CORSTEN
??-??-1705 HENRICUS- JOANNES PETRUS CHRISTIANUS - CATHARINA MATHIAS LAMBERTUS - 2000 - HENRICUS NICOLAI - ALDEGUNDIS PETRI CORSTEN(
??-??-1716 LAMBERTUS - JOANNES PETRUS CHRISTIANUS - CATHARINA MATHIAS LAMBERTUS - 2000 - HENRICUS SIMONIS - GERTRUDIS LAMBERTI TIJSSE
??-??-1713 PETRONELLA - JOANNES PETRUS CHRISTIANUS - CATHARINA MATHIAS LAMBERTUS - 2000 - JOANNES FRANCISCI - MARIA MATHIAS BOERMANS
??-??-1708 PETRUS - JOANNES PETRUS CHRISTIANUS - CATHARINA MATHIAS LAMBERTUS - 2000 - HENRICUS NICOLAI MARCELI - ELISABETH PETRI CHRISTIAN

Kids:
Helena: Corsten Joannes Petri Vader Veghel 05-01-1702 DTB doopakte x Catharina Mathia - getuigen: Joannes Henrici & Lambertus Mathia & Elisabeyha Petri Corsten
Henricus: Corsten Joannes Petri Vader Veghel 23-03-1705 DTB doopakte x Catharina Mathiae - getuigen: Henricus Nicolai & Aldegundis Petri Corsten
Petrus: Christiani Joannes Petri Vader Veghel 14-11-1708 DTB doopakte x Catharina Mathei - getuigen: Henricus Nicolai Marcelli & Elisabetha Petri Christiani
Petrus: Christiani Joannes Petri Vader Veghel 14-11-1708 DTB doopakte x Catharina Mathiae - getuigen: Henricus Nicolai Marcelli & Elisabetha Petri Christiani
Petronella: Corsten Joannes Petri Vader Veghel 29-09-1713 DTB doopakte x Catharina Mathiae - getuigen: Joannes Francisci & Maria NN & Maria Mathias Boermans
Lambertus: Christiani Joannes Petri Vader Veghel 05-02-1716 DTB doopakte x Catharina Mathia - getuigen: Henricus Simonis & Gertrudis Lamberti Tijssens

Akte:
doop-, trouw- en begraafboeken
Veghel
1674-1693
Rooms-Katholiek doopboek 1674-1693
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/51/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D28
Scan 52 van 216
Scannaam: 1892-102-052
"28 Jan ... Joes Petri et Catharina Mathia ..."

Akte:
doop-, trouw- en begraafboeken
Veghel
1679-1708
Trouwen
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/134/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D8
Scan 135 van 297
Scannaam: 1457_008_068_R
"... Jan Peter Korsten jongman, oudt vijf ende twintig jaren, ende catalijn thijs lamberts jonge dogter, oudt twee ende twintig jaaren ... actum vegel sesentien(?) dagen der maant van januarij des jaers sestienjondert drie ende negentig ... "
"... actum vegel vijftien dagen der maant van februarij des jaers sestienhondert drie en't negentig ..."

Index BHIC RK noch schepenbank huwelijk online 1693 (Apr2021).
met:

womanCatharina Mathijs Lambertus Lambertus‏
Gedoopt ‎3 apr 1671 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
03-04-1671 CATHARINA
Vader: MATHIAS LAMBERTUS LAMBERTUS
Moeder: HELENA HENRICUS GERARDUS
Gezin: 1006
Getuigen: GERARDUS HENRICI & CATHARINA ANTONI

BHIC:
Dopeling Catharina Matthiae Lamberti
Vader Matthias Lamberti
Moeder Heijlwigis N.N.
Getuige Adrianus N.N. & Arckanardis Joannis Arnoldi & Gerardus Henrici & Catharina Antonii
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 03-04-1671
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Gedoopt onder voorwaarden vanwege nooddoop door vroedvrouw Lutgardis Matthiae
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 84-06
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek

[Tekst]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196241&miview=ldt
371 Jan Peters als man van Catalijn Matthijs Lamberts heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Dielis Sijmons 'een huijs, schuer, backoven, hoff ende aangelegen lant', groot 3 loopense, gelegen aent Havelt, 'rontsom in de gemeijnte'. Het goed is belast met:
* een erfcijns van 5 gulden aan mijnheer Santvoort tot Shertogenbosche
* een cijns van 3 gulden 'aen den armme block mede tot Shertogenbosche
* een erfcijns van 2 gulden en 10 stuivers aan Jan Matthijs Lamberts tot Uden
* een cijns van 3 stuivers en 8 penningen aan de heer van Heurn als rentmeester
* een cijns van 1 duit aan de domeinen van Brabant
Getuigen: C. van der Hagen en Aert Goijaerts, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris
Datering: 06-03-1694
Pagina: 488-489
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 70
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com