man‎Bartholomeus Willems Bartholomeus‏‎
Gedoopt ‎9 dec 1618 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Geboren voor 1641-20=1621

Getuigen:
Huwelijk: Guilielmus Bartolomei & Joannes Antonii Jacobi
Lambertus: Maria Joannis Mathiae Danielis & Joannes Arnoldi <== Maria echtgenote van Joannes Mathijs Daniels
Adrianus: Catharina Joannis van Hilvoirt & Joannes Martini
Antonius: Elizabetha Antonii Adriani & Henricus Arnoldi
Maria: Henricus Theodori & Archenardis Joannis
Joannes: Joannes Martini Doncq & Adriana Petri

Geen direct bewijs voor patroniem van vader "Willem Meussen".
Bij huwelijk is ene Guilielmus Bartolomei. Mogelijk vader.
Bij zijn zus Wilhelmina (aanname) wordt wel meerdere keren "Willem Meussen" als vader genoemd. Zie notitie bij zus Wilhelma Willems.
Zie erfdeling vader en moeder: "Allen kinderen en erfgenamen van Willem Meeussen bij Lijsken dochter Matthijs Daendels".

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20S-Z%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
08-12-1618 BARTHOLOMEUS <=== Fout; zie akte.
Vader: WILHELMUS BARTHOLOMEUS WILHELMUS
Moeder: ELISABETH MATHIAS DANIEL
Gezin: 8
Getuigen: LAMBERT JAN DIERICKX & JENNEKE JAN ARIENS

BHIC: OpenArchives
Kind Bartholomeus Meeuwssen
Geslacht Man
Datum doop 09-12-1618
Plaats doop Veghel
Vader Willem Meeuwssen
Moeder Lijsken N.N.
Getuige Lambert Jan Dierickx
Getuige Jenneken Jan Ariens
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 30v
Religie RK
Scan 61 van 222
Scannaam: 1892-099-061
"9. Bartholomeus ..."


Overleden ‎25 jun 1707 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 68 van 09-02-1678 erfdeling. Zie notitie bij vader.

Akte 36 erfdeling op 5-8-1707.

BHIC: OpenArchives
Overledene Bartholomeus Wilhelmi
Geslacht m
Datum overlijden 25-06-1707
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel trouw-begraafboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Folio/pagina 366-36


Niet in 'Overleden in Veghel schepenen (1700-1707).doc'
‎, leeftijd ongeveer 88 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000093&miview=ldt
7700.46 Index schepenprotocol Veghel (7700.46)
174 ... , hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Meus Willem Meussen 'een stuck ackerlants', gelegen in d' Ackert...
10-02-1644

https://proxy.archieven.nl/235/797D5CA372C74D859385815BB8ED0157
7700.47 Index schepenprotocol Veghel (7700.47)
164 Nicolaes Janssen als man van Mariken dochter van Dirick Claessen, verwekt bij Gertruyt dochter van Jan Aerts van der Mee, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Bartolomeeus Willemssen een 'hoijbemptt', zoals aan hij toebedeeld heeft gekregen van zijn ouders ... Hooiende en delende met Lambert Janssen of zijn erfgenamen.
Datering: 02-12-1647

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.48&minr=14000521&miview=ldt
7700.48 Index schepenprotocol Veghel (7700.48)
52 .. , verkocht, opgedragen en overgegeven aan Bartholomeeus Willemssen een 'stuck teulants', genoemd de Braeck,...
17-11-1648

SWAGER 2X
MOEDER ECHTGENOTE IS JENNEKE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14289014&miview=ldt
7700.50 Index schepenprotocol Veghel (7700.50)
310 Bartholomeeus Willemssen heeft in een ruil verkocht, opgedragen en overgegeven aan Thonis Jan Arienssen, 'synen swager', een 'acker teulants, poteryen ende gerechticheden, gelegen tot vechel in Davelerse tient, genoemt de Braecke', ...
... Jenneken weduwe van Lambert Janssen doet vooraf afstand van haar rechten op deze 'acker' ten behoeve van voorschreven Bartholomeus Willemsen, 'haren swager'....
* een cijns van 1 stuiver aan de heer van Helmond
Dit goed is geruild tegen een 'acker teulants genoemt de Braeck'. ...
16-08-1652

SWAGER (Echtgenoot van zus Wilhelma)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14289015&miview=ldt
7700.50 Index schepenprotocol Veghel (7700.50)
311 Thonis Jan Ariensen heeft in een ruil verkocht, opgedragen en overgegeven aan Bartolomeus Willemsem, 'synen swager', een 'acker teulants, poteryen ende gerechticheden', gelegen in de Davelerse tiende, genoemd de Braeck,... Thonis had deze 'acker' toebedeeld gekregen van de nagelaten goederen van zijn ouders. ...
16-08-1652

https://proxy.archieven.nl/235/46B6E060811C46978BF6C547B4E5894E
7700.50 Index schepenprotocol Veghel (7700.50)
312 Thonis Jan Ariensen van Helvoirt heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Bartolomeus Willemsem 14 'roijen erffs gecomen van eenen acker genoemt de Braeck, gelegen tot Vechel in de Davelerse tiende', die hij verworven heeft van zijn ouders....
Datering: 16-08-1652

SWAGER (Echtgenoot van zus Wilhelma)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14289087&miview=ldt
7700.50 Index schepenprotocol Veghel (7700.50)
383 Anthonis Jan Ariens heeft verkocht en opgedragen aan Bartholomeus Willemssen, 'sijnen swager', een 1/2 roije teulans, ... genoemt de Braick, gelegen aent Franckevoirt'...
23-04-1653

https://proxy.archieven.nl/235/3D899E47074B46E2A2632269D7A29276
209 Henrick Claessen, 'inwoonder tot Malden', man van Lysken dochter van Dirck Claesen, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Bartholomeeus Willemssen een 'hoyveldeken, genoemt het Geerbemptken', gelegen in de Hamtse tiende ...
Datering: 08-02-1656

ZWAGER, VOOGD
https://proxy.archieven.nl/235/33F51D3FE706418CA6E1AE166B49B7CC
7701.1 Index notarieel protocol Veghel (7701.1)
143 Anthonis Jan Adriaens van Helvoert en zijn vrouw Willemken Willem Meussen. Na dood van de eerste hunner aan de huisarmen van Veghel een gulden. De langstlevende zal een akker bouwland erven genaamd de Bracht ongeveer 3 ½ lopense groot. Aert Jan Adriaens, broer van de testateur en Bartholomeus Willems zijn zwager zullen voogden zijn van hun nagelaten kinderen.
Datering: 07-08-1656

https://proxy.archieven.nl/235/5CE11DF503A2488AAFB860671AB75399
7700.52 Index schepenprotocol Veghel (7700.52)
50 Willemken dochter van Willem Bartholomeussen, tegenwoordig weduwe van Anthonis Jan Ariens heeft uit krachte van het testament gemaakt voor notaris Matijs Peters verkocht, opgedragen en overgegeven aan Aert Jan Arienssen en Bartholomeeus Willemssen, 'haren broeder ende swager', een 'acker teulants', groot ontrent 2 1/2 lopensaten, gelegen int Franckefort ...
Datering: 25-02-1658

https://proxy.archieven.nl/235/CAF62F2F3A3D459A929109C026E5F9F5
52 Deze akte is doorgestreept.
Bartolomeus Willemssen en Aert Jan Arienssen hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Jan Laureynssen een erfcijns van 12 gulden en 10 stuivers, te betalen uit een 'acker teulants den voorschreven Meeus toebehorende, genoemt de Hoffstadt',groot ontrent 2 1/2 lopensaten, gelegen aent Franckefort in de Davelerse tiende ...
verklaren op 03-02-1698 250 gulden ontvangen te hebben van Bartholomeus Willemsen waarmee de erfcijns is afgelost. ...
Datering: 25-02-1658

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.52&minr=14289488&miview=ldt
55 Meus Willems en Claes Marcelis verklaren dat op 19-02-1658 Jan Henric Roeffen is overleden zonder kinderen na te laten....
05-03-1658

https://proxy.archieven.nl/235/3F0ED8CEE04442C0B108194D3B4AC40C
7700.65 Index schepenprotocol Veghel (7700.65)
15 De openbare verkoop eindigt op 06-04-1658. ... hebben openbaar verkocht aan Bartholomeus Willemssen een 'huijs, hoff, bomgart, schuer ende aengelegen landerijen, poterijen ende gerechticheden, groot ontrent vier loopensaten', gelegen aent Franckevoort ...
Datering: 26-03-1658

VOOGD
https://proxy.archieven.nl/235/E4D486A72DB44590A2719B601CC46375
7603.43 Index schepenprotocol Dinther (7603.43)
102 Vandaag 18 oktober 1659 hebben Peter Hendrick Peters en Bartholomeus Willemsse wonend te Veghel de eed afgelegd als voogd over de 3 minderjarige kinderen van Matthijs Willems verwekt bij Lijntjen dochter van Joost Peters ...
Datering: 1659

https://proxy.archieven.nl/235/F22B119F61D54E7C80BC98F4B0160314
212 Aert Leytten als gemachtigde van Peter Franssen cum suis, optrdend als 'evicteur', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven, 'by slyttinge', aan Bartholomeeus Willems en Jenneken weduwe van Geryt Gerytts 'eenen hoybemptt, groot ontrent 4 voederhoys, gelegen op Hamme, ...
Datering: 04-02-1660

JENNEKE WEDUWE LAMBERT JANSSEN
https://proxy.archieven.nl/235/2709A3D23EAB48549438D365B765BC01
45 Bartolomeeus Willems, optredend namens Jenneken weduwe van Lambert Janssen, 'absent', Aert Willemssen Cleophas, Aert soone Jan Aertts, mede optredend voor zijn afwezige zussen en broers, en de gezamenlijke verkopers treden ook op voor Dirck Henricx Verheyden en de erfgenamen van Tonis Willems, 'absent', hebben 'mont tegens mont verkocht offt op een verhogen in laten setten' door Aert Gortts en Henrick Tonis Henrickx het 1/6 deel in een 'hoybemptt', ...
Datering: 11-05-1661

https://proxy.archieven.nl/235/16CAEBBCC2A74716B2A0394AA4220CAB
7700.54 Index schepenprotocol Veghel (7700.54)
43 Claes Henrick Willem Aerts, Aert Henrickx Willem Aerts, Willem Peter Thonis en Hendrick Lambers als momboiren over de onmondige zoon Thonis Lonissen bij Lijsken Dirck Melissen hebben verkocht aan Bartholomeeus Willems ieder hun kindsdeel in een huis, hof, boomgaard, groes, poterijen met landerijen daaraan gelegen op Havelt naast de openbare weg, ...
Datering: 25-1-1663

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.2&minr=11829025&miview=ldt
7 Jan Adriaens Verlocht en Mariken de dochter van Willem Meijssen zijn wettige vrouw maken hun testament. De langstlevende mag hun goederen bezwaren met 800 gulden. Vermaakt wordt aan Catelijneken de dochter van Anthonis Jan Adriaens 200 gulden, eenbed en een kist. Na dood beider testateurs uit te reiken. Komt Jan Adriaens Verlocht als eerste te overlijden dan zal Bartholomeus Willems en Adriaen Janssen de goederen voor zijn nagelaten vrouw Mariken beheren.
Datering: 13-04-1663

https://proxy.archieven.nl/235/6923D089E28B4C86B350CA666EB46E8E
29 Bartholomeeus Willems is verschenen voor schepenen om 'te aenveirden het ampt van armmeesterschap over den armen van Vechel', en heeft daartoe de eed afgelegd. ...
Datering: 29-07-1664

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815077&miview=ldt
301 Geraert Roefs, Adriaen Smits, Michiel Gijsberts, Aert Claessen, Peter van Valderen, Meus Willems en Jan Aerts van der Mee, 'schepenen',...
18-06-1672

https://proxy.archieven.nl/235/57ABF22D4FCD4340926F2CB01E0E35E5
7700.56 Index schepenprotocol Veghel (7700.56)
68 Bartholomeus Willems, Matthijs Willems, Adriaen Willems, Aert Claessen als man van Lijsken Willem Meussen, Willemken weduwe Anthonis Jan Ariaens en dochter van Willem Meeussen en Adriaentje weduwe van Peeter Hendrick Lamberts. Allen kinderen en erfgenamen van Willem Meeussen bij Lijsken dochter Matthijs Daendels. ...
Datering: 09-02-1678

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196008&miview=ldt
7700.70 Index schepenprotocol Veghel (7700.70)
138 ... met als getuigen Meus Willemsen zijn zonen Lambert en Jan, ...
02-09-1688

GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.94&minr=11566009&miview=ldt
36
Lamert Meussen;
Jan Meussen;
Jan Aert Claessen en Thonij Arien Meussen voor zich zelven als mede als momb. v.d. onmond. kind. van Ariaen Meussen;
Marten Lambert Marttens en wijlen Maria Meussen; kind. en erfgen. van Meuwes Willems en Maria Lamert Janssen (huis etc aan de heuvel)
Datering: 5-8-1707
Pagina: 224
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 94
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

Gehuwd (religieus) ‎11 nov 1641 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Bartholomeus Guilielmi Bartolomei
Bruid Maria Lamberti Joannis
Getuige G. Verhofstadt
Getuige Guielmus Bartolomei
Datum huwelijk 11-11-1641
Plaats huwelijk Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 250-08


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Bartholomeus Guilielmi Bartolomei
Bruid Maria Lamberti Joannis
Getuige Guilielmus Bartolomei
Getuige Joannes Antonii Jacobi
Datum ondertrouw 1641
Plaats ondertrouw Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 250-07

(ongeveer 47 jaar gehuwd) met:

womanMaria Lambert Janssen‏
Gedoopt ‎2 feb 1617 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Geboren voor 1641-20=1621

Getuigen:
Huwelijk: Guilielmus Bartolomei & Joannes Antonii Jacobi
Lambertus: Maria Joannis Mathiae Danielis & Joannes Arnoldi
Adrianus: Catharina Joannis van Hilvoirt & Joannes Martini
Antonius: Elizabetha Antonii Adriani & Henricus Arnoldi
Maria: Henricus Theodori & Archenardis Joannis
Joannes: Joannes Martini Doncq & Adriana Petri

Doopgetuige Jan Marten Donckers is echtgenoot van Driesken Aert Hendrick Thonissen [akte 221 van 02-09-1642].

MOEDER IS JENNEKE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14289014&miview=ldt
7700.50 Index schepenprotocol Veghel (7700.50)
310 Bartholomeeus Willemssen heeft in een ruil verkocht, opgedragen en overgegeven aan Thonis Jan Arienssen, 'synen swager', een 'acker teulants, poteryen ende gerechticheden, gelegen tot vechel in Davelerse tient, genoemt de Braecke', ...
... Jenneken weduwe van Lambert Janssen doet vooraf afstand van haar rechten op deze 'acker' ten behoeve van voorschreven Bartholomeus Willemsen, 'haren swager'....
16-08-1652

VADER IS LAMBERT JAN LEMMENS
Zie cijnsboek "305-Fiche 506, blz. 11, folio 170": Merike dochter Lambert Jan Lemmens. Ook haar echtgenoot is hier genoemd.

JENNEKE WEDUWE LAMBERT JANSSEN
https://proxy.archieven.nl/235/2709A3D23EAB48549438D365B765BC01
45 Bartolomeeus Willems, optredend namens Jenneken weduwe van Lambert Janssen, 'absent', Aert Willemssen Cleophas, Aert soone Jan Aertts, mede optredend voor zijn afwezige zussen en broers, en de gezamenlijke verkopers treden ook op voor Dirck Henricx Verheyden en de erfgenamen van Tonis Willems, 'absent', hebben 'mont tegens mont verkocht offt op een verhogen in laten setten' door Aert Gortts en Henrick Tonis Henrickx het 1/6 deel in een 'hoybemptt', ...
Datering: 11-05-1661

Slechts 1 optie in index BHIC

BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Janssen
Vader Lambertus Janssen
Moeder Johanna N.N.
Getuige Reijnerus Aerts & Anna Diericx Jacops
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 02-02-1617
Plaats: Veghel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627, archiefnummer 1457, inventarisnummer 25, blad 23v
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek


D 1606-1700 I-M Dopen Veghel RK_OCR.pdf
GEZIN 156
LAMBERTUS JOANNES LAMBERTUS x JOANNA ADRIANUS HENRICUS ANTONIUS
10-06-1615 ELISABETH
02-02-1617 MARIA
20-09-1620 JOANNES
15-11-1622 WILHELMUS
14-07-1624 JOANNES

Overleden ‎14 okt 1689 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Echtgenoot overleden in 1707.

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 368 17-10-1689 Marijcken huijsvrou van Meeuwes Willems aent Havelt

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
423 14-10-1689 Maria Bartholomei
Vetula, m.s. cui astiti morienti, rationis as ultimum compoti, faemina piae
Bejaarde vrouw, die ik hielp bij het overlijden, gesterkt door de sacramenten, op het einde helder van geest, vrome vrouw

Niet gevonden in index BHIC (Mar2021)(Dec2021)(Dec2022)(Jan2024).
‎, leeftijd ongeveer 72 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Frankevoort/Frankevoort%20percelen.pdf
Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk
Perceel nr. 4
Deel a:
Lambert Jan Lemmens Verwerving in 1599-1642 Hm-155
Jenneke, weduwe van Lambert Jan Lemmens Vermeld in 1642 Hm-155 <=== JENNEKE in Hm-155????
Merike, dochter van Lambert Jan Lemmens Vererving in 1642-1714 Hm-155
Bartholomeus Willems, weduwnaar van Merike, dochter van Lambert Jan Lemmens, en 3 kinderen en 2 kleinkinderen Vererving in 1642-1714
Deel b:
Adriaen van Helvort Vermeld in 1599-1642 Hm-155
De weduwe van Jan Ariaen van Helvort met haar 4 kinderen Vererving in 1599-1642, vermeld in 1642 Hm-155
Antonis, zoon van Jan Adriaens van Helvort Verwerving in 1642-1714 Hm-155
Willemke, weduwe van Antonis, zoon van Jan Adriaens van Helvort, met haar 8 kinderen Vererving in 1642-1714

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-305&minr=2375589&miview=ldt
NTI-12063-305 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
305-Fiche 512, blz. 4, folio 165, nr. 122
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
die vier kijnderen van Meriken Lambert Jan Lamberts
Merike een vande ses kijnderen Lambert Jan Lamberts <==
Die weduwe ende ses kijnderen Lambert Jan Lamberts, uijt huijs ende hoff mit eenen camp ontrent Havent I blanck
Plaatsnaam: Veghel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 305

HM-155
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-305&minr=2375622&miview=ldt
NTI-12063-305 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
305-Fiche 512, blz. 10, folio 170, nr. 155
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
Welt Peter Roffen ende Hubert Peter Roffen
Meriken Peter Roffen met II kijnderen ende
die weduwe met vier kijnderen Jan Ariaen van Helvort ende Lambert Jan Lemmens ende Claes Gerits van Soest <=== Noemt Lambert Jan Lemmens
Adriaen van Hilvort ende die kijnderen Jan Arians van Hilvort uijtten Langen Acker, in 2 texten
IIII stuivers II ort
Plaatsnaam: Veghel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 305

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-305&minr=2375276&miview=ldt
NTI-12063-305 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
305-Fiche 503, blz. 2, folio 153
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
Lambert Adriaen Willem Meusen sson Adriaen bij deijling
de 4 kinderen ende 3 kints kinderen van Adriaen Willem Bartolomeussen bij versterff
Adriaen soon Willem Bartholomeussen bij coop
de 2 kijnderen van Merike dochter Lambert Jan Lamberts <== TWEE
De vier kijnderen van Merike dochter Lambert Jan Lamberts <== VIER
II denarii ort veteri
de selve
II denarii ort novi
I stuiver
Plaatsnaam: Veghel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 305

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-305&minr=2375351&miview=ldt
NTI-12063-305 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
305-Fiche 505, blz. 9, folio 165
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
Lambert Adriaen Willem Meussen soon van Adriaen bij dijlinge
de 4 kijnderen ende 3 kijnts kijnderen van Adriaen soon van Willem Bartholomeussen bij versterff
Adriaen soon Willem Bartholomeussen bij coop
de 2 kijnderen van Merike Lambert Jan Lamberts <=== TWEE
De vier kijnderen van Merike Lambert Jan Lamberts <=== VIER
II denarii novi
VI denarii
Plaatsnaam: Veghel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 305

Vervolg?
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-305&minr=2375385&miview=ldt
NTI-12063-305 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
305-Fiche 506, blz. 11, folio 170
Datering: 1643/1714
Transcriptie:
de 2 kijnderen van Peeter Tunis Hendrick Lambers bij dijlinge
de 2 kijnderen en 2 kijndts kijnderen
Anthonis soon Henrick Lambert Jan Lamberts pro toto
de vier kijnderen Lambert Jan Lamberts
Henrick soon Lambert Jan Lamberts bij coope
Peerke dochter Welt Peter Roeffen huijsvrouwe Dirck Willems van Herenthum ende
Hubert Peter Roeffen
Willem Lambert Martens bij dijlinge
de 3 kijnderen ende ses kijndts kijnderen van Bartel
Bartholomeus Willems ende Art Jan Ariaens van Helvort bij coop
Willemke weduwe ende 8 kijnderen Anthonis Jan Adriaens van Helvort
Anthonis Jan Adriaens van Helvort een vande 4 kijnderen
de weduwe ende vier kijnderen Jan Adriaens van Hilvort ende
de 4 kijndts kijnderen van Bartel
Willem Lambert Martens bij dijlinghe
2 kijnderen
Bartholomeus Willems weduwer ende 3 kijnderen ende 2 kijnts kijnderen van Meriken voorschreven <===
Merike dochter Lambert Jan Lemmens bij versterff <===
Jenneke weduwe Lambert Jan lemmens ende <=== MOEDER JENNEKE
Nicolaes soone Art Jan Adriaens van Helvort
Art van Helvort weduwer ende 3 kijnderen van Arike Nicolaes Gerarts van Soest
Arike dochter Nicolaes Gerardts van Soest ende
de 3 kijnderen Claes Gerart Claessen van Soest
Gerardt soon Nicolaes Gerardts van Soest bij deijlingh
Gerartie weduwe Nicolaes Gerardts van Soest met 10 kijnderen
Claes Gerardts van Soest
XIII denarii veteri
de selve
VIII denarii III ort veteri
IIII stuivers VIII denarii
Plaatsnaam: Veghel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 305

Kinderen:

1.
manLambertus Meussen Willems‏
Gedoopt ‎10 aug 1642 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
10-08-1642 LAMBERTUS
Vader: BARTHOLOMEUS WILHELMUS BARTHLOMEUS
Moeder: MARIA LAMBERTUS JOANNES
Gezin: 792
Getuigen: JOANNES ARNOLDI & MARIA JOES MATHIAS DANIEL

BHIC: OpenArchives
Dopeling Lambertus Bartholomei Guilielmi
Vader Bartholomeus Guilielmi
Moeder Maria N.N.
Getuige Maria Joannis Mathiae Danielis & Joannes Arnoldi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 10-08-1642
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 124-09
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Mogelijk:

BHIC: OpenArchives
Kind Antonius Bartholomei
Geslacht Man
Datum doop 24-05-1691 <== 49 jaar oud
Plaats doop Veghel
Vader Lambertus Bartholomei
Moeder Antonia Philippi
Getuige Maria Philippi
Getuige Elisabetha Joannis
Getuige Andreas Arnoldi
Getuige Joannes Bartholomei <== Broer
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1674-1693
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 28
Folio/pagina 103r
Religie RK


BHIC: OpenArchives
Kind Wilhelmus van Helvort
Geslacht Man
Datum doop 23-01-1678
Plaats doop Veghel
Vader Levinus Antonij van Helvort
Moeder Gertrudis N.N.
Getuige Wilhelma Wilhelmi
Getuige Lambertus Bartholomei Wilhelmi <=======
Getuige Agatha van Gestel
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1674-1693
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 28
Folio/pagina 50r
Religie RK
Diversen Getuige 2 als loco is Patris huius, vader en/of pastor van hier. <=========


Misschien:

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.74&minr=11931010&miview=ldt
79 Lambert Meussen heeft bij erfmangeling getransporteerd aan Theunis Henrick Lamberts op Ham een plakje groesland naast zijn land.
01-05-1713

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.74&minr=11931009&miview=ldt
78 Theunis Henrick Lamerts op Ham heeft bij erfmangeling getransporteerd aan Lambert Meussen een plakje groes in Franckefoort naast Henrick Claessen, de erfmangelaar, Lambert Meussen.
01-05-1713

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.96&minr=11569271&miview=ldt
28
Martten Lamberts van Doorn; <==== De zoon van zus Maria Meussen.
Willem Lamberts van Doorn; <==== De zoon van zus Maria Meussen.
Jan lambert Meussen, <=== ZOON?
erfgen. van Jan Meuwzen <=== zijn broer
Datering: 16-2-1717
Pagina: 143v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 96
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

2.
manAdrianus Meussen Willems‏
Gedoopt ‎15 okt 1643 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
15-10-1643 ADRIANUS
Vader: BARTHOLOMEUS WILHELMUS BARTHLOMEUS
Moeder: MARIA LAMBERTUS JOANNES
Gezin: 792
Getuigen: JOANNES MARTINI & CATHARINA JOANNES V HELVO

BHIC: OpenArchives
Dopeling Adrianus Bartolomei Wilhelmi
Vader Bartolomeus Wilhelmi
Moeder Maria N.N.
Getuige Catharina Joannis van Hilvoirt & Joannes Martini
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 15-10-1643
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 132-02
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎22 jan 1706 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden voor 5-8-1707. Zie erfdeling akte 36 in notitie bij vader.
Overleden voor echtgenote dus voor 26-08-1711.

BHIC: OpenArchives
Overledene Adrianus Meus Willems
Geslacht m
Datum overlijden 22-01-1706
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen overleden aan pleuritis
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel trouw-begraafboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Folio/pagina 366-04


Overleden in Veghel schepenen (1700-1707).doc
R94, fol. 430 22-1-1707 Ariaen Meuwissen, woont aant Havelt Laat na vrouw en kinderen
‎, leeftijd ongeveer 62 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.94&minr=11566009&miview=ldt
36
Lamert Meussen;
Jan Meussen;
Jan Aert Claessen en Thonij Arien Meussen voor zich zelven als mede als momb. v.d. onmond. kind. van Ariaen Meussen; <========= HAD KINDEREN
Marten Lambert Marttens en wijlen Maria Meussen; kind. en erfgen. van Meuwes Willems en Maria Lamert Janssen (huis etc aan de heuvel) <== Zus Maria en echtgenoot.
Datering: 5-8-1707
Pagina: 224
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 94
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

3.
man‎Antonius Meussen Willems‏‎
Gedoopt ‎20 jan 1647 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
20-01-1647 ANTONIUS
Vader: BARTHOLOMEUS WILHELMUS BARTHLOMEUS
Moeder: MARIA LAMBERTUS JOANNES
Gezin: 792
Getuigen: HENRICUS ARNOLDI & ELISABETH ANTONI ADRIANI

BHIC:
Dopeling Antonius Bartholomei Guilielmi
Vader Bartholomeus Guilielmi
Moeder Maria N.N.
Getuige Elizabetha Antonii Adriani & Henricus Arnoldi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 20-01-1647
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 149-06
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Niet genoemd bij erfdeling ouders op 5-8-1707.
Niet genoemd in testament broer Jan van 12-5-1711.
Dus waarschijnlijk vroegtijdig overleden.

Niet gevonden in index BHIC Veghel (Jul2018).

Beide zijn broers krijgen een zoon Antonius.

Bartholomaei Antonius Kind Veghel 14-03-1684 DTB doopakte - Vader Adrianus Bartholomaei
Bartholomei Antonius Kind Veghel 24-05-1691 DTB doopakte - VaderLambertus Bartholomei

4.
womanMaria Meussen Willems‏
Gedoopt ‎17 aug 1654 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Ouders genoemd in akte 36 van 5-8-1707: "Meuwes Willems en Maria Lamert Janssen"

Namen vader en moeder matchen:

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
17-08-1654 MARIA
Vader: BARTHOLOMEUS WILHELMUS BARTHLOMEUS
Moeder: MARIA LAMBERTUS JOANNES
Gezin: 792
Getuigen: HENRICUS THEODORI & ARCHINARDUS JOANNES

BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Bartholomei Guilielmi
Vader Bartholomeus Guilielmi
Moeder Maria N.N.
Getuige Henricus Theodori & Archenardis Joannis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 17-08-1654
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 14-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎18 okt 1683 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 36 van 5-8-1707: genoemd als wijlen.

BHIC: OpenArchives
Overledene Maria Bartholomei
Geslacht v
Datum overlijden 18-10-1683
Plaats overlijden Veghel
Relatie weduwe van Lambertus Martini
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 318-17


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
281 18-10-1683 Maria Bartholomei, weduwe van Lamberti Martini M.s., obstructione menstruorum Gesterkt door de sacramenten, obstructie van de menstruatie

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 353 10-10-1683 Maria Meeuwissen weduwe van Lambert Martens Laet agter kinderen
‎, leeftijd ongeveer 29 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196119&miview=ldt
249 Meus Willems, als grootvader en voogd over de kinderen van Lambert Martens, verwekt bij zijn dochter Maria Meusen, ...
13-09-1691

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.94&minr=11566009&miview=ldt
36 Lamert Meussen; Jan Meussen; Jan Aert Claessen en Thonij Arien Meussen voor zich zelven als mede als momb. v.d. onmond. kind. van Ariaen Meussen;
Marten Lambert Marttens en wijlen Maria Meussen; <========
kind. en erfgen. van Meuwes Willems en Maria Lamert Janssen (huis etc aan de heuvel) <=== Ouders
Datering: 5-8-1707
Pagina: 224
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 94
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

5.
man‎Joannes Meussen Willems‏‎
Gedoopt ‎3 mrt 1658 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
03-03-1658 JOANNES
Vader: BARTHOLOMEUS WILHELMUS BARTHLOMEUS
Moeder: MARIA LAMBERTUS JOANNES
Gezin: 792
Getuigen: JOANNES MARTINI DONCKERS & ADRIANA PETRI

BHIC: OpenArchives
Dopeling Joannes Bartholomei Guilielmi
Vader Bartholomeus Guilielmi
Moeder Maria N.N.
Getuige Joannes Martini Doncq & Adriana Petri
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 03-03-1658
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 26-14
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎7 aug 1715 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden NA 5-8-1707. Zie erfdeling akte 36 in notitie bij vader.
Erfdeling 16-2-1717.

BHIC: OpenArchives
Overledene Joannes Bartholomaei
Geslacht m
Datum overlijden 07-08-1715
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen ongehuwd
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel trouw-begraafboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Folio/pagina 374-25


BHIC:
Kind Joanna Maria van Doren
Geslacht Vrouw
Datum doop 06-02-1713
Plaats doop Veghel
Vader Martinus Lamberti van Doren <======= Zoon van zijn zus Maria Meussen.
Moeder Anna Donkers
Getuige Joannes Bartholomei <=== Getuige.
Getuige Maria NN
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Religie RK
Diversen Meter is huijsvrouw van Joannes Henrici Mathiae.

‎, leeftijd ongeveer 57 jaar
[Gebruikersnotities]
GEEN KINDEREN?

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.96&minr=11569271&miview=ldt
28
Martten Lamberts van Doorn; <==== De zoon van zus Maria Meussen.
Willem Lamberts van Doorn; <==== De zoon van zus Maria Meussen.
Jan lambert Meussen, <=== Zoon van broer Lambert?
erfgen. van Jan Meuwzen <===
Datering: 16-2-1717
Pagina: 143v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 96
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

TESTAMENT Jan Meussen
broer Lambert
neven Martten Lamberts, Willem Lamberts en Jan Lambert Meussen
vier kinderen van Arien Meussen
Maria dogtere Arien Meussen
.
https://proxy.archieven.nl/235/7747909C01D84A3896040BEAF4D73AAD
7700.95 Index schepenprotocol Veghel (7700.95)
127 De schepenen en secretaris van Vechel zijn gegaan ‘ten huijse en woonplaetse van Jan Meussen en denselven sieck te bedde liggende’, om zijn testament op te maken. Hij beveelt zijn ziel aan bij God en wil dat zijn lichaam behoorlijk begraven zal worden. Hij legateert aan zijn broer Lamert ‘het huijs staende aen den Heuvel, daer Peter Huijgen tegenwoordich gebruijcker van is, met conditie van tselve van de plaets te ruijmen naer expiratie van de huijre, volgens verpacht cedulle met den pachter ingegaen’. Hij wil dat Martten Lamberts, Willem Lamberts en Jan Lambert Meussen, ‘sijne testateurs neven’, gelijkelijk zullen delen ‘den acker met de groes en canten daer het voorschreven huijs op staet’. De vier kinderen van Arien Meussen zullen gelijkelijk delen ‘eenen acker teulants, gelegen int Aeckert, genaemt de Vellicht. Item alnoch eenen acker teullants genoemt de Steen. Item alnoch twee karre of daer ontrent hoijgewas, genaemt het Geerbeemtje. Item alnoch de gerechtigheijt in Melis Wouters beemt. Hij schenkt ‘tot een aelmoesse aen de arme taeffele van Vechel de somme van vijffticgh gulden eens, uijt te keeren ende te reijken aner sijn doot door Willem Lambert Martens’. ‘Voor welcke obligaie hij legateert aen den voorschreven Willem Lamberts alle erfmeublen van waer hij meester af is, uijtgenomen een bedde met een hooftpeuluwe aen Marten Lamberts, ende aen Maria dogtere Arien Meussen een kiste’. ...
Datering: 12-5-1711

Wie is dit:????
Gezin 1489
JOANNES BARTHOLOMEUS x MARIA CORNELIUS
18-03-1674 AGNES
27-12-1675 CORNELIUS


Voor meer informatie: bertho@derikx.com