woman‎Heylwich Jan Vrieze Lambrechs‏‎

[Gebruikersnotities]
!!!! GEZIN + ECHTGENOOT IN 1 AKTE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779093&miview=ldt
429 Opmerking: de datum 29-05-1533 is veranderd in 30-01-1533.
Aert soene wilneer Jan Delissoen heeft opgedragen en overgegeven aan
Aerden soene wilneer Aert Jan Vries Lambertssoen 'een huys, hostat ende hoff' met toebehoren, gelegen in Veghel aen die Straet 'by die kerck',
e.z.: het goed van Aerden Willem Leenkens van Maerheze;
a.z.: de erfgenamen van Willem Thonis Geritssoen;
e.e.: 'die Aa'; a.e.: 'die straet'.
De broers Lambert, Aert, Hanrick en h(eer) Gerit, priester, soenen wilneer Jans die Vriese, Mathijs Gerit Thyssien man van Heylwigen dochter Jans die Vrieze voirs(eyt) hadden dit goed opgedragen aan Aerden Jan Delis.
Getuigen: Dries van Horck en Aert Hanricx Aertss.
30-01-1533 (=1534)

BROER HANRICK + ECHTGENOOT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779099&miview=ldt
435 Hanrick soene wilneer Jans die men hiet Vries Lambrechs heeft een erfcijns van 3 Carolus gulden verkocht aan zijn zwager Thijssen Gerit Thyssoen. ...
23-06-1533

BROER HANRICK + ECHTGENOOT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779509&miview=ldt
845 Hanrick soene wylen Jans soene wylen Lamberts die Vriese heeft verkocht aan Thyssen Gerit Thyssoen 'enen aabempt', groot ca. 'den yersten meyen drie voeyer hoys', gelegen in Veghel int Aakart,...
18-04-1537

MOEDER: ARIKEN AERT HANRICXS
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779644&miview=ldt
980 Jan soen natuerlycke wylen Aerts soene wylen Jans die Vrieze Lambertssoen en Jan soen wylen Jacops man van Anne natuerlycke dochter wylen Aerts soene wylen Jans die Vrieze hebben volgens het testament van Jans die Vrieze en zijn vrouw wijlen Ariken dochter Aert Hanricxs een erfcijns ...
17-05-1538

MOEDER: ARCKEN + ZUS getrouwd met "Aernt Jan Delis Batens"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786774&miview=ldt
405 De schepenen van Veghel verklaren dat voor hen verschenen zijn Aernt Jan Delis Batens en Thys Gerit Thyssoen als voogden van hun vrouwen 'in enen gebannen gedinge' waar de schout van Pedelant met de schepenen 'te recht geseten was', gedaagd doorGoerden Janss, 'vorster tot Vechel', op verzoek van Willemen Hanrick Houbraken en Hanricken Willem Roeverss, 'kerckmeesteren der fabriken vander prochiekercken tot Vechel'. De gedaagden zijn erfgenamen van Vries Lambrechss die Vrieze en zijn vrouw Arcken. Aernt Jan Delissoen en Thys Gerit Thyss verklaren dat Jan die men hiet Vries Lambertssoen en zijn vrouw Arck in hun testament een erfpacht van 1 Bossche pond payment ingesteld hebben voor 'henre beyder jairgetyde inder kercken van Vechel'. De erfpacht wordt betaald uit 'enen camp' genoemd Corstiaen Coenen camp. Getuigen: 'omnes scabini' (alle schepenen).
20-01-1546 (=1547)

WAS IS DIT - HERTROUWD?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670005&miview=ldt
27 - Heer Gerit soone wylen Jans Lambertss die Vriese, priester, en Lambert soen wylen Joest Bloemerss, man van Heylwigh, dochter van wijlen Jans die Vriese Lambertss, ....
06-06-1559

Gehuwd met:

manMathijs Gerit Mathijs van Loecken‏

[Gebruikersnotities]
MISSCHIEN: - Verkopende partij is mogelijk broer van echgenote.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778787&miview=ldt
123 H(eer) Gerit soen wilneer Jan Vries Lambertss heeft een erfcijns van 9 ponden payment verkocht aan Thyssen Gerit Thyssoen.
23-07-1530

MISSCHIEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778818&miview=ldt
154 Danelt soen wilneer Danelt Deliss heeft een erfpacht van 13 vaten rogge, veghelse maat, opgedragen en overgegeven aan Thijssen Gerit Thijssoen ten behoeve van zijn vader Gerit Thys, 'onse mede scepen'. ....
13-12-1530

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778909&miview=ldt
245 Gerit soene wilneer Hanrick Roefs soene wilneer Jans heeft beloofd 36 Carolus gulden te betalen aan Thyssen Gerit Thyssoen van Loecken
28-10-1531

MISSCHIEN: GENOEMD ALS ZWAGER
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779099&miview=ldt
435 Hanrick soene wilneer Jans die men hiet Vries Lambrechs heeft een erfcijns van 3 Carolus gulden verkocht aan zijn zwager Thijssen Gerit Thyssoen....
23-06-1533

MISSCHIEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779227&miview=ldt
563 Aert soene wilneer Aert Vries Lambrechssoen heeft een erfcijns van 25 stuivers opgedragen en overgegeven aan Thyssen soene wilneer Gerit Thyssoen....
09-05-1534

PROVISOR VAN DE TAFEL VD H. GEEST want genoemd met achternaam Loecken.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779338&miview=ldt
674 Thys soen wyleneer Gerit Thyssoen van Loecken en Aert soen wyleneer Philips Sleuwen, 'provisoren' van de Tafel van de Heilige Geest van Veghel, ....
12-04-1535

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783142&miview=ldt
428 Heylwich dochter wylen Jans die Vrieze met haar man Thyssen Gerit Thyssoen heeft in afwezigheid van ...
29-04-1541

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668486&miview=ldt
344 Mathys soene wylen Gerit Thyssoen heeft een erfcijns van 3 ½ Bossche ponden payments opgedragen en overgegeven aan zijn zoon Danelden. ...
17-7-1554

GENOEMD ALS THIJS GERIT THIJSSOEN v LOECKEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668605&miview=ldt
463 Thys soene wylen Gerit Thijssoen van Loecken heeft opgedragen en overgegeven aan ‘synen swager’ Hanricken soene wylen hanricx van Hoeck, man van zijn dochter Eeffsen, al zijn rechten in ‘eenen stucxken lants genoemt het Doeren’ gelegen in die Nederboeckse thiende
17-6-1555

WIJLEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670707&miview=ldt
729
... aan Danelt soone wylen Mathys Geritss van Loecken. ...
30-12-1563

ERFDELING:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675088&miview=ldt
220
Danelt soene wylen Mathys Geritss en
Hanrick soone wylen Hanrick van Hoeck als man van Eeff, en
Peter soone wylen Willem Spierincx als man van Johanne, allebei dochters van wylen Mathys Geritss voirscreven, en
Jan soene wylen Huibert Hanricxs als man van Geertruydt, en
Marten soene Ariaens Aert Goertss als man van Berte, allebei dochters van wylen Gysbert Hanrick Driessen (van Gysbert en wylen zijn vrouw Geertruyt dochter wylen Mathys Gerits), en
Danelt Mathys Geritss voirscreven en Melchior Jan Hanricxs van Tillair als voogden over Arien Gysbert Hanricxs en Ertken, minderjarige kidneren van Gysbert en Gertruyd,
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun vader Mathys en hun moeder Heylwig sochter wylen Jan die Vriesse.....
14-04-1569

GEZIN + AANTROUW:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675294&miview=ldt
426 Doorgestreept: Danelt soone wylen Mathys Gerits (van Mathys en wijlen zijn vrouw Heylwig dochter wylen Jan Lamberts die Vrieze)
Hanrick soone wylen Hanricx Janssen van Hoeck als man van Effsen, en
Peter soone wylen Willem Spierincxs als man van Johanne,
allebei dochters van Mathys en Heylwig, en
Jan soone wylen Lambert Hanricxs als man van Gertruyd, en
Marten soone Ariaen Aernt Goertss als man van Be(ert)en, allebei dochters van wijlen Ghysbert en wijlen zijn vrouw Gertruyd dochter wylen Mathys Geritssoon en Heylwig voorgenoemt, en
Danelt Mathys Geritss en Melchior Jan Hanricxs van Tillair als voogden over Ariaen en Arcken, nagelaten minderjarige kinderen van Ghysbert en Geertruyd voirgenoemt,
hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Goert Meus Goertss hun rechten in 'eenen hoeycamp genoemt Heer Gerits Kempke', gelegen in den Buendersschen Hoeck...
18-04-1569

VOLLEDIG PATRONIEM "Danelt soone wylen Mathys Gerit Mathys van Loecken"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675632&miview=ldt
764 Danelt soone wylen Mathys Gerit Mathys van Loecken en Melchior Jan Hanricxs van Tillair als voogden over Adriaen minderjarige zoon van wijlen Ghysbert Hanricx soone wylen Hanricx Driessen, hebben beloofd een erfcijns van 6 Carolus te betalen aanMarten soone Adriaen Aernt Goerts. ...
11-02-1571 (= 1572)

Kinderen:

1.
manDanelt Mathijs Gerit Mathijs van Loecken‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668328&miview=ldt
186 Hanrick soene wylen Hanricx soene wylen Jans van Hoeck en Danelt soene Thys Geritss van Loecken hebben opgedragen en overgegeven aan...
17-4-1553

VADER en ZOON:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668486&miview=ldt
344 Mathys soene wylen Gerit Thyssoen heeft een erfcijns van 3 ½ Bossche ponden payments opgedragen en overgegeven aan zijn zoon Danelden. Danelt Gerit Deliss had deze erfcijns verkocht aan voornoemde Thyssen. De erfcijns wordt betaald uit ‘eenen huys, hostat ende hoff’ met toebehoren gelegen aent Havelt ‘rontom in die gemeynt’.....
17-7-1554

VOOGD OVER KIDS VAN ZUS GEERTRUIJD.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675249&miview=ldt
381
Ariaen Dirck Hermans, en
Danelt Thys Geritss, en <=====
Melchior Jan Hanricxs van Tillair als voogden over de minderjarige Ariaen soone
wylen Ghysbert Hanricx Hanricx Driessen, <====== Echtgenoot van zus Geertruijd
krijgen toebedeeld 'een huys, schuer, hostat ende hoff' met toebehoren, gelegen aent Havelt in Lancvelt
28-04-1567

OUDERS + GEZIN.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675075&miview=ldt
207
Danelt soone wylen Thys Geritss (van Thys en wijlen zijn vrouw Heylwich dochter wylen Jan Lambertss die Vrieze), en
Hanrick Hanrickss van Hoeck als man van Eeffse, en
Peter Willem (..) als man van Johanne, allebei dochters van Thys en Heylwich, en
Jan Huybert Hanricx als man van Gertrude, en
Marten Ariaen (..) als man van Berte, allebei dochters van Ghysbert Hanricx Hanricx Driessen (van Ghysbrecht en wijlen zijn vrouw Geertruyd dochter wylen Thys Gerits en Heylwig), en
voornoemde Danelt Thyssen en Ariaen Dircl Hermans 'onse mede scepene', en Melchior Jan Hanricxs van Tillair, voogden over de minderjarige Arcken en Ariaen, nagelaten kinderen van Ghysbert en Geertruyd, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Rombout soone wylen Hanrcx Lamberts 'een huys, hostat ende hoff' met toebehoren, gelegen 'aen die Straet by der kercken aldair, tsamen mit die geweerstede ende visscheryen staende teynde dese voirsscreven erffenssen...
04-01-1568 (= 1569)

VOOGD OVER DE KIDS VAN ZIJN ZUS GEERTRUYD
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675091&miview=ldt
223 De kinderen en erfgenamen van Gysbert sone wylen Hanrick Hanrick Driessen (van Gysbert en wijlen zijn vrouw Geertruyd dochter wylen Mathys Gerits) en Danelt Mathys Gerits en Melchior Jan Hanricxs van Tillair als voogden over Ariaen en Ercken, minderjarige kinderen van voornoemde Gysbert, krijgen toebedeeld 'een stuck lants mit synre toebehoirten genoempt dat Geloeckt', gelegen aent Havelt in die Lanckveltse tiende....
14-04-1569

VOLLEDIG PATRONIEM "Danelt soone wylen Mathys Gerit Mathys van Loecken"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675632&miview=ldt
764 Danelt soone wylen Mathys Gerit Mathys van Loecken en Melchior Jan Hanricxs van Tillair als voogden over Adriaen minderjarige zoon van wijlen Ghysbert Hanricx soone wylen Hanricx Driessen, hebben beloofd een erfcijns van 6 Carolus te betalen aanMarten soone Adriaen Aernt Goerts. ...
11-02-1571 (= 1572)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675631&miview=ldt
763 Marten soone Ariaens soone wylen Aernt Goertss als man van Berten dochter wylen Ghysbert soone wylen Hanricx Hanricx Driessen (van Ghysbrecht en wijlen zijn vrouw Geertruyd dochter wylen Mathys Gerit Mathyssen) heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Danelt soone wylen Mathys Geritss ten behoeve van Adriaen soone wylen Ghysberts soone wylenHanricx Hanricx Driessen 'eenen camp lants genoemt dat Geluct', gelegen aent Havelt in Lancvelt, 'eensdeels saylant ende eensdeels groese mitten houtwassche'...
11-02-1571 (= 1572)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675697&miview=ldt
829 Danelt soone wylen Mathys Geritss en Melchior Jan Hanricxs als voogden over de minderjarige Ariaen soone wylen Ghysbert Hanricxs hebben in aanwezigheid van deze Ariaen beloofd ...
05-02-1572 (= 1573)

ERFDELING:
Danelt Mathys Geritss x Elysabet Aert Philipss die Lew + DOCHTER ANNA EN DOCHTER JOHANNA
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676836&miview=ldt
576
Willem soone wylen Aert Philipssoen die Lew, en
Ariaen soene wylen Jan Jacops, en
Jan soene wylen Lambert Hanricxsoen, als voogden aangesteld in het testament van Danelt Mathys Geritss en zijn vrouw Elysabet dochter wylen Aert Philipss die Lew,
over het minderjarige nagelaten kind 'by naemen Mathys Danelssoen voirscreven' en de 2 nagelaten kinderen van Anna dochter wylen Danels voirscreven verwekt door Hanrick soene wylen Thonis Hanricxss van Rysingen, en
Willem soene Hanrick Jan Hanricxsoen als man van Johanna dochter Danels voirscreven, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun vader Danelt en hun moeder Elysabet voirgenoet.
Datering: 15-05-1577
Pagina: 547-549
Soort akte: Deling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 29
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

DANELT WAS VOOGD OVER ARIEN - hier overleden.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13702749&miview=ldt
8 (Jan Lambert Hanricx als man van ...), Marten soene (Ariens Aert Goerts, als man van) Beertken zijn vrouw, en (Pauwels G)oert Pauwelssoen van Lieshout als man van Ercken, alle drie dochters van wylen Gysbert Hanrick Driessensoen, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun broer Ariaen soene wylen Gysbert Hanrick Driessensoen. ....
31-01-1584

2.
womanEeff Mathijs Gerit van Loecken‏

[Gebruikersnotities]
EEF HEEFT GEDOOD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786839&miview=ldt
470 Bovenschrift op fol. 323: Peteren Eymberts die Greve. Jutten, wijlen de vrouw van Goert Hanricx, dochter wylen Jacop Janss vander Santvoert saliger was gedood door Eeffsa dochter Thyssen Gerit Thyssoen.
Voor de schepenen van Veghel zijn verschenen Goert soene wylen Hanrick Maessens en Melis Jacopss vande Santvoert en Jan Hanricx Joriss en Gerit Lambert Thonissoen, optredend mede namens de andere vrienden en familieleden van de dode, en
Thys Gerit Thyssoen en Jan Hanricx van Hoeck voor de dader.
Zij hebben 'arbiteren' aangesteld.
Voor Goert Hanrick Maessenss en de zijnen treden op Goerden van Erpe soene wylen Rutgers en Willen Hanricx vander Ryt en Thonissen Hanricx Roefss.
Voor Thys Geritss en Jan van Hoeck treden op Aernden Hanricx Aerntss en Wouteren Willemss en Jannen Hanricx van Tillair.
De arbiteren leggen de volgende zoen op. - De vrienden en familieleden vergeven de misdaad. - Eeffsa, 'delinquant' zal 'voer den voetval' 2 wassen kaarsen geven, elk 1 ½ pond zwaar, die Eeffsa aanstaande Pasen voor het 'Eer. Heilige Sacrament inder kercken van Vechel' zal zetten, 'die een int hoech choer ende die ander in Onser Vrouwen choer'. - Eeffsa zal 6 Carolus gulden geven voor een 'jairgetydt' voor het zieleheil van de dode. - Voor het zieleheil van de dode zal Eeffsa aanstaande Pasen ook 2 'tortsen' geven, 'den Eer. Heilige Sacrament binnen der kercken van Vechel'. - Ook zullen voor Pasen 2 'dertichsten' opgedragen worden door 'enen eerlycken priester, goet van leven, of in plaats daarvan 25 stuivers te geven. - Aanstaande kerstmis zal Eeffsa 5 Carolus gulden geven, in plaats van 'bevarden'. - Eeffsa zal binnen een jaar 'doen setten e(e)n houten cruys, int viercant enen voet breyden ende lanck vierthien voeten ende dat versch hout naeden eysch vanden cruys aen die byesteycken daer men des jaers mitten Heyligen Geest tot defensie vanden vruchten.' - Eeffsa zal 31 Carolus gulden geven voor de kosten die de vrienden en familieleden van de dode gemaakt hebben.
Vervolg:
- Eeffsa zal 92 Carolus gulden geven aan de vrienden en familieleden van de dode 'ter soonen recht'. - Eeffsa zal 2 jaar lang 'des sondaechs ende heyligen daechs' uit de 'gemeynen herbergen in die straet van Vechel' blijven, en 'vuyt gemeynen feesten van bruloften ende costen ende cramen ende vuyt Roede twee jair lanck duerende'. Getuigen: Aernt Hanricx, Willem Hanricx, Wouter Willems, Dirck Hanricx, Jan Hanricx, Thonis Hanricxs en Goert van Erpe, schepenen te Veghel.
Datering: 16-03-1547 (=1548)
Soort akte: Zoenovereenkomst

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668605&miview=ldt
463 Thys soene wylen Gerit Thijssoen van Loecken heeft opgedragen en overgegeven aan ‘synen swager’ Hanricken soene wylen hanricx van Hoeck, man van zijn dochter Eeffsen, al zijn rechten in ‘eenen stucxken lants genoemt het Doeren’ gelegen in die Nederboeckse thiende...
17-6-1555

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670506&miview=ldt
528 Hanrick soone wylen Hanrick Janss van den Hoeck als man van Eeff dochter wylen Thys Geritss heeft opgedragen en overgegeven aan ....
18-11-1562

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675362&miview=ldt
494 Hanrick soone wylen Hanrick Janssoon van Hoeck als man van Effsen dochter wylen Thys Goertss van Loecken heeft een erfcijns van 6 Carolus gulden opgedragen en overgegven aan ....
13-12-1569

OVERGEDRAGEN AAN MAN VAN ZUS JOHANNA.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676402&miview=ldt
142 Hanrick soone wylen Hanrick Janssen van Hoeck als man van Eeffse dochter wylen Thys Geritss heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter soon wylen Jan Sierincx 'een stuck lants geheyten die Vellich', gelegen int Akart ...
23-06-1573

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13677088&miview=ldt
828 Hanrick soene wylen Hanrick anssoen van Hoeck als man van Eeff heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Roeff ...
10-02-1582

3.
womanJohanne Mathijs Gerit van Loecken‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13671003&miview=ldt
1025 Willem soene wylen Lambert Janssen heeft een erfcijns van 3 Carolus gulden verkocht aan Peter Willem Spierincxs....
06-02-1564 (= 1565)

DYNTHER
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670913&miview=ldt
935 Jan soone wylen Jan Hanricxs van der Ryt heeft beloofd 100 Carolus gulden te betalen aan Peter soone wylen Willen Spierincx van Dynther....

MOGELIJK:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676437&miview=ldt
177
... , hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter soone wylen Willem Jan Spierincx...
30-01-1573 (= 1574)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.34&minr=13873635&miview=ldt
98 Jacop Goert Lambertss heeft 'dach genoemen tegen Peter Willem Spierincx off syne gemechtichde ter cause van zekere lant dat hy van Hanrick Hanrick Roeffen synen laet gepacht hadde'...
13-06-1580

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676943&miview=ldt
683
... jaarlijks 4 Carolus gulden aan Peter Willem Spierincx te Dinther...
03-01-1581

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13677083&miview=ldt
823
... - een erfcijns van 6 Carolus gulden aan Peter Willem Spierincx ...
06-02-1582

WEDUWE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13677161&miview=ldt
901
....verkocht, opgedragen en overgegeven aan Johanna dochter wylen Mathys Geritssoen en weduwe van wijlen Peter Willem Spierincxsoen ....
16-06-1583

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13702790&miview=ldt
49
... - een erfcijns van 4 Carolus gulden aan de weduwe van Peter Willem Spierincx ..
29-09-1584

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13702905&miview=ldt
164
... uit Lamberts deel een erfcijns van 3 Carolus gulden aan Henneken weduwe Peter Spierincx ...
20-07-1585

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703199&miview=ldt
458 Lysken weduwe van Henrick de Caerlz heeft gemachtigd Willem Henrick Diricx in Sente Barber om namens haar de sschuld van Jenneke weduwe van Peter Spierincx te ontvangen....
08-04-1587

LAATSTE VERMELDING.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13714172&miview=ldt
485
... beloofd een erfcijns van 3 Carolus gulden te betalen aan Jenneken weduwe van Peter Spierincx. ...
20-06-1593

4.
womanGeertruyd Mathijs Gerit van Loecken‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783007&miview=ldt
293 De schepenen van Veghel verklaren dat Hanrick soen wylen Hanrick Driessen, 'onse mede scepen' vandaag met de andere schepenen van Veghel op bezoek ging bij h(eer) Reyneren soene Marcelis van Stakenborch, 'priester, vicecureyt der prochiekercke van Vechel' om hem te vertellen dat hij niet wilde dat het voorgenomen huwelijk van zijn zoon Ghysbrechten en Gertruden dochter Gerit Thyss geprocalmeerd zou worden, en dat hij ook niet wilde dat die twee elders zouden trouwen. H(eer) Reyner vertelde dat hij dit voorgenamen huwelijk al afgekondigd had. Toen de vader van Ghysbrechs dit hoorde, heeft hij met luide stem gezegd dat het niet door mocht gaan “want Thys Gerit Thys moeder en myn vader waren van twee wittige broeder ende suster”. Getuigen: Aernt Hanricx en Dirck Hanricxs, schepenen.
Datering: 12-09-1540
Pagina: 259-260
Soort akte: Verklaring
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 24
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783340&miview=ldt
626 Ghysbrecht soene Hanrick soen wylen Hanrick Driessen was gedaagd voor de geestelijke hoeve te Diest omdat hij Geertrude dochter wylen Thys Gerit Thyssoen getrouwd heeft. Thys soene wylen Gerit Thyss heeft beloofd aan Ghysbrechten soene Hanricx soene Hanrick Driessensoen, dat hij zijn zwager Ghysbrechten en zijn dochter Geertruden schadeloos zal houden voor alle zaken met betrekking tot die geestelijke hoeve. Getuigen: Aernt Hanricxs en JanHanricxs, schepenen.
06-07-1542

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783341&miview=ldt
627 Thys soene wylen Geritssoen heeft als huwelijkse voorwaarden beloofd aan Ghysbrechten soene wylen Hanrick soene Hanrick Driessens te geven 'enen aabempt', gelegen in Veghel in die Dungen: - e.z.: Walravens van Erpe; - a.z.: Aelberts van Berkel. Ook vijf jaar lang jaarlijks 1 mud rogge, veghelse maat. Ook zal Thys zijn dochter Gertruyt 'clede, eerlycken, soe Aert Philipss syn dochter cleet' en zal hij 'die vuytsetten van coeyen, van peerden, van huysraet' en dergelijke geven, 'soe hij syn andere kynderen vuytseth ende daer eer aff hebben wil'. Getuigen: als voor.
06-07-1542

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786665&miview=ldt
296 Ghysbert soene Hanricx Hanricx Driessen man van C-rondis dochter Thys Geritss heeft een erfcijns van ...
31-01-1546 (=1547)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786582&miview=ldt
213 Ghysbert soene Hanricx soene wylen Hanrick Driessen man van Gertrudis dochter wylen Thys Geritss heeft een erfcijns van
28-07-1546

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787027&miview=ldt
658
... , die betaald wordt door Ghysbert Hanricx Driessen uit zijn goed. ...
10-12-1549

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668176&miview=ldt
34 Ghysbert soene wylen Hanricx soene Hanricx Driessen heeft beloofd jaarlijks 20 stuivers ‘lyffgoets’ te betalen ...
26-06-1552

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668378&miview=ldt
236
... - e.z.: ‘tusschen erffenisse Ghysbrechs soene wylen Hanricx soene wylen Hanricx Driessen ende den Eenquincel toebehoirende Godscalcken ende Wynanden’...
19-9-1553

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668944&miview=ldt
802 Aernt soone wylen Jans Willem Wouterssoon heeft belooofd 40 Carolus gulden te betalen aan Ghysbrechten soone wylen Hanricx soone wylen Hanricx Driessen. ...
29-3-1556 (=1557)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668884&miview=ldt
742 Jan soone Wynant Jacopssoon heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Ghysberden soone wylen Hanricx soone wylen Hanricx Driessen ...
29-1-1556 (=1557)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668971&miview=ldt
829 Ghysbert soone wylen Hanricx soone wylen Hanricx Driessen heeft een erfpacht van 2 ‘mudden roggen’, Veghelse maat, verkocht ...
6-5-1557

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670018&miview=ldt
40
...- Ook was Jan Jan Maessen aan Ghysbert Hanricx Hanricx Driessen een erfcijns 18 stuivers uit dit goed schuldig. ...
...- Ook 4 stuivers voor 'die scepenen van Vechel, 'dat sy in die comme gegaen syn om losbrieven te soecken van den renthen die men gavet Ghysbert Hanricx Driessen ende ...
09-07-1559

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670328&miview=ldt
350
... - e.e.: de eerfgenamen van Ghysbert Hanricx Hanricx Driessen ..
26-06-1561

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670355&miview=ldt
377
.... e.e.: de erfgenamen van Ghysbert Hanricx Driessen ...
22-10-1561

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675249&miview=ldt
381
Ariaen Dirck Hermans, en
Danelt Thys Geritss, en <=====
Melchior Jan Hanricxs van Tillair als voogden over de minderjarige Ariaen soone
wylen Ghysbert Hanricx Hanricx Driessen, <======
krijgen toebedeeld 'een huys, schuer, hostat ende hoff' met toebehoren, gelegen aent Havelt in Lancvelt
28-04-1567


Voor meer informatie: bertho@derikx.com