man‎Philips Dircx die Lew‏‎

[Gebruikersnotities]
IS DIT DEZELFDE FAMILIE?
DENK HET NIET.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778841&miview=ldt
177 Dirck soene wilneer Danelts Aertss heeft een erfcijns van 3 Bossche ponden payment verkocht aan Philipsen die Lew, 'onse mede scepen'....
01-02-1530 (=1531)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779072&miview=ldt
408 Deze akte staat op een klein los inlegvel. Zie ook akte nr. 403 en 407. De schepenen van Veghel verklaren dat voor hen verschenen is Philips die Lew soene wijlen Dircx, met toestemming van zijn vrouw Heylwigen dochter wylen Aernt Boerkens. Hij bepaalt in zijn testament onder meer dat de kinderen van zijn dochter Beelen en Lamberden soene wylen Jan Sanders zullen meedelen in zijn nalatenschap. Met voorwaarden. Getuigen worden niet genoemd.
Datering: Geen datum genoemd [1533?]

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779076&miview=ldt
412
... en e.e.: de erfgenamen van Philips die Lew:...
25-04-1533

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779089&miview=ldt
425
...die betaald wordt door de erfgenamen van Philips die Lew uit hun goed gelegen in Veghel op Sontvelt. ...
17-05-1533

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779100&miview=ldt
436 Jan Willem Hanricss van Tillair des jongen heeft een erfcijns van 3 Carolus gulden verkocht aan Aerden soene wilneer Philips Sleuwen ten behoeve van Heylwigen weduwe wilneer Philipsen die Lew, dochter wilneer Aert Boerkens voor het vruchtgebruiken haar kinderen (van haar en van Philipsen) voor het erfrecht. ....
08-06-1533

==================================================================
ER BESTAAT EEN REEKS AKEN GEDATEERD 29-08-1534 BEREFFENDE ERFDELING FAM LEW.
AKTES 588 TM 595

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779252&miview=ldt
588 Beela dochter wyleneer Philips die Lew Dircxsoen met haar tegenwoordige man Lamberden Symonssoen wyleneer van Auwenhuys, de broers Dirck en Ghysbert, zonen van voornoemde Beelen en haar eerste man Lamberden soen wyleneer Jans Zanders, optredend mede namens hun broer Geritden, 'synss verstants niet wel mechtich', Jan soen wyleneer Dircx soen wyleneer Philips die Lewe voers(eyt), zijn broer Aert en zijn zus Anna, optredend mede namens hun minderjarige broers Thonissen, Faessen, Dircken en Adriaen, Peter soen wyleneer Lambert Peterssoen man van Elyzabeth dochter wyleneer Philips die Lew en Hanrick soen wyleneer Gerits soen wyleneer Aert Houbrakens man van Jutte, alle kinderen Philips die Lew voirs(eyt) en van Heylwigen dochter wyleneer Aert Boertkens,
.
hebben opgedragen en overgegeven aan
.
Aerden soen wyleneer Philips die Lew en Heylwigen alle hun rechten in ....
29-08-1534
183v-184r

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779253&miview=ldt
589 Aert soene wyleneer Philips die Lew Dircxsoen, Beela dochter wyleneer Philips die Lew met haar tegenwoordige man Lamberden Symonssoen wyleneer van Auwen[huys], de broers Dirck en Ghysbert, soenen Beelen en van haar eerste man Lamberden soen wyleneer Jans Sanders, mede optredend voor hun broer Geritden, syns verstants niet wel mechtich', Jan soen wyleneer Dircx soen wijleneer Philips die Lew, zijn broer Aert en hun zus Anna, mede optredend voor hun minderjarge broers Thonissen, Faessen, Dircken en Ariaen, en Hanrick soen wyleneer Gerits soene wyleneer Aert Houbrakens man van Jutte, alle kinderen Philips die Lew en van Heylwigen dochter wyleneer Aert boerkens,
.
hebben opgedragen en overgegeven aan
.
Peteren soene wyleneer Lambert Peterssoen man van Elyzabeth dochter wyleneer Philipsen die Lew en Heylwigen al hun rechten in....
29-08-1534
184r-185r

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779254&miview=ldt
590
Beela dochter wyleneer Philips die Lew Dircxsoen met haar tegenwoordige man Lamberden soen wyleneer Symons van Auwenhuys,
de broers Dirck en Ghysbert, zonen van voornoemde Beelen en haar eerste man Lamberden soen wyleneer Jans Sanderssoen,
optredend mede namens hun broer Geritden, 'synss verstants niet wel mechtich',
Jan soen wyleneer Dircx soen wyleneer Philips die Lew voers(eyt),
zijn broer Aert en hun zus Anna, optredend mede namens hun minderjarige broers Thonissen, Faessen, Dircken en Adriaen, en <=== alle kids van Dircx soen philips die lew.
Hanrick soen wyleneer Gerit Houbrakens Aertssoen man van Jutte,
alle kinderen Philips die Lew voirs(eyt) en van Heylwigen dochter wyleneer Aert Boertkens, <======
.
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun vader Philipsen en hun moeder Heylwigen.
.
Beela krijgt toebedeeld 'een bemptken', genoemd dat Cleyn Bemptken, hooiende met 2 andere 'bemptkens'. Een van die andere beemden is van Jannen Danelt Bontwerckers en Jan Martenssoen en de andere is van Peteren Hanrick Horcxsoen en de erfgenamen vanPeters die Lew. De beemden zijn gelegen in Veghel int Keseler, e.z.: het goed van Peters van Berkel en anderen; a.z.: Hanrick Gerits en de ergenamen van Dirck Philips Sleuwensoen; e.e.: de Aa; a.e.: Goessen Aert Dircx en Peter Thonissoen van Kilsdonc. Ook een erfcijns van 3 Carolus gulden betaald door de erfgenamen van Dircx die Lew Philipssoen uit het goed dat zij vandaag toebedeeld kregen. Ook een erfpacht van 3 ½ vaten roggen, veghelse maat, die wordt betaald door Hanrick Gerit Houbrakenssoen uit zijn goed. Een erfpacht van 1 mud gerst, 'der maten van Den Bosch', die betaald wordt door de erfgenamen van Jan Meeus uit hun goed op Sontvelt gelegen. Ook het 1/3 deel van een erfpacht van 19 vaten rogge, 'der maten van Sente Oeden Roede', die betaald wordt door de erfgenamen van Dirck Horcx uit hun goed op Critenborch gelegen. Ook een erfpacht van 9 vaten rogge, veghelse maat, die betaald wordt door Peter Lambert Peterssoen uit goed op die Voert gelegen.
Vervolg:
Ook een erfcijns van 3 Bossche ponden payment, die betaald wordt door Dirck Danelssoen uit zijn goed. Ook een erfcijns van 2 Bossche ponden payment, die betaald wordt uit het goed dat van Danelt Gerit Boertmans was. Ook een erfcijns van 1 Bossche pond payment, te betalen uit een 'hostat' met toebehoren, gelegen tusschen die Bruggen, die opgedragen was aan Aerden Philips Sleuwensoen.
Ook een bedrag van 8 Carolus gulden. Ook een erfcijns van 3 Carolus gulden die wordt betaald volgens het testament van Philips die Lew door Hanrick Gerit Houbrakenssoen uit zijn deel. Getuigen: als voor.
Datering: 29-08-1534
Pagina: 185r-186r
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 23
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779255&miview=ldt
591 De broers Jannen, Aerden, Thonissen, Faessen, Dircken en Ariaen en hun zus Anna, kinderen wyleneer Dircx soene wylneer Philips die Lew krijgen toebedeeld ....
29-08-1534
186r-187r

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779256&miview=ldt
592 Philips die Lew Dircx soen betaalde eerder een erfpacht van 1 mud rogge, 'der maten van Den Bosch' aan Danelden soen wyleneer Danels van Tuyfthuys. Deze erfpacht wordt betaald uit een goed gelegen op Sontvelt dat is toebedeeld aan Peteren Lambert Peterssoen man van Elyzabeth dochter wyleneer Philips die Lew voirs(eyt). Aert soen wyleneer Philips die Lew heeft beloofd dat hij deze erfpacht voortaan uit zijn kindsdeel zal betalen aan zijn zwager Peteren Lambert Peterssoen. Getuigen: als voor.
29-08-1534
187r

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779257&miview=ldt
593 Hanricken soen wyleneer Gerit Houbrakenss Aertss krijgt toebedeeld de ½ van 'enen aabempt', genoemd Lucas Donckers bempt, waarvan de andere ½ van de kinderen van Dircx die Lew Philipssoen is, ...
29-08-1534
187v-188r

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779258&miview=ldt
594 Aert soen wyleneeer Philips die Lew en Peter soen wyleneer Lambert Peterssoen man van Elyzabeth dochter wyleneer Philips die Lew hebben opgedragen en overgegeven aan de andere erfgenamen van Philips die Lew al hun rechten in 'enen aabempt',....
29-08-1534
188r-188v

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779259&miview=ldt
595 Aert soen wyleneer Philips die Lew heeft beloofd 24 Carolus gulden te betalen aan Lamberden soen wyleneer Symons van Auwenhuys mede ten behoeve van degenen die gerechtigd zijn in het deel dat toebedeeld is aan de erfgenamen van Lambert Jan Sanders van het goed van Philips die Lew. Getuigen: als voor.
29-08-1534
188v-189r
==================================================================

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779071&miview=ldt
407 Deze akte staat op een klein los inlegvel. Zie ook akte nr. 403 en 408. Op heden 12 februari 1555 hebben Jan van Tillair, Goert van Erpe, Peter Heymans en Jasper Surmonts verklaard dat zij het testament van Philipsen die Lew Dircxs gelezen hebben, gedateerd van 30 maart 1533. Philips die Lew Dircxs, met toestemming van zijn vrouw Heylwigen dochter Aernt Boertkens, willen dat de kinderen van hun dochter Beelen, zie verder in het protocol.
12-02-1555

Huwelijk/relatie met:

Kinderen:

1.
manAernt Philips Dircx die Lew‏
Gedoopt Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 729 van 30-12-1563;
Genoemd als "Aernt soone wylen Philips Dircxs die Lew" samen met dochter Elysabeth en haar echtgenoot.
Dus vader is Philips Dircx de Lew

Dochter Elisabeth geboorte geschat rond 1530.
Dus geboren rond 1500.

Eerste vernoeming in akte 53 van 20-02-1529.

Erfdeling 04-03-1561

Ouders genoemd in akte 332 - vader is Philips Dircx de Lew:
"Philips soene wilneer Dircx die Lew en zijn vrouw Heylwich dochter wilneer Aerts Boertken"

[Gebruikersnotities]
EERSTE VERNOEMING IN AKTE:
Opmerkelijk want verder niet genoemd als schepen. Foutje?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778717&miview=ldt
53
... Getuigen: Aert Philips die Lew en Aert Hanricss, schepenen.
20-02-1529 (=1530)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779074&miview=ldt
410 Willem soene Hanrick Willemss van Tillair des jongen heeft een erfcijns van 3 Carolus gulden verkocht aan Aerden soene Philips soene wilneer Dircx die Lew ten behoeve van zijn vader Philipsen....
01-04-1532 (=1533)

VADER EN MOEDER
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778996&miview=ldt
332 Deze akte is doorgestreept.
Philips soene wilneer Dircx die Lew en zijn vrouw Heylwich dochter wilneer Aerts Boertken hebben opgedragen en overgegeven aan hun zoon Aerden <=========
een 'huijs, hostat ende hoff' met toebehoren, gelegen in Veghel tusschen die Bruggen, e.z.: het goed van Willems van Wetten en anderen; a.z.: 'die gemeynstraet'; e.e.: het goed van Thonis Danels en Jan Caleus Wautgerss; a.e.: Jan Claeus Geritss en 'die gemeynt'. Philips had dit goed gekocht van Hanricken soene wilneer Hanrick Willems Molner tot Kilsdonck.
Aert krijgt het goed voor verleende diensten aan zijn ouders en omdat hij de erfpacht van 1 mud rogge, die zijn vader hem bij zijn huwelijk beloofd had niet ontvangen had. <=====
Getuigen: worden niet genoemd.
Geen datum genoemd [1532-1533]

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779259&miview=ldt
595 Aert soen wyleneer Philips die Lew heeft beloofd 24 Carolus gulden te betalen aan Lamberden soen wyleneer Symons van Auwenhuys mede ten behoeve van degenen die gerechtigd zijn in het deel dat toebedeeld is aan de erfgenamen van Lambert Jan Sanders van het goed van Philips die Lew. Getuigen: als voor.
Datering: 29-08-1534

OA ZUS ELISABETH + ECHTGENOOT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779258&miview=ldt
594 Aert soen wyleneeer Philips die Lew en Peter soen wyleneer Lambert Peterssoen man van Elyzabeth dochter wyleneer Philips die Lew hebben opgedragen en overgegeven aan de andere erfgenamen van Philips die Lew al hun rechten in 'enen aabempt',...
... Zij hebben deze goederen, erfcijnzen en erfpachten geërfd van hun vader Philipssen die Lew en van hun moeder Heylwigen. Getuigen: als voor.
Datering: 29-08-1534

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779257&miview=ldt
593
...Ook een erfcijns van 3 Carolus gulden die betaald wordt door Aert soen Philips die Lew uit zijn goed gelegen tusschen die Bruggen. ...
29-08-1534

ZUS ELISABETH + ECHTGENOOT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779256&miview=ldt
592 Philips die Lew Dircx soen betaalde eerder een erfpacht van 1 mud rogge, 'der maten van Den Bosch' aan Danelden soen wyleneer Danels van Tuyfthuys. Deze erfpacht wordt betaald uit een goed gelegen op Sontvelt dat is toebedeeld aan Peteren Lambert Peterssoen man van Elyzabeth dochter wyleneer Philips die Lew voirs(eyt). Aert soen wyleneer Philips die Lew heeft beloofd dat hij deze erfpacht voortaan uit zijn kindsdeel zal betalen aan zijn zwager Peteren Lambert Peterssoen. Getuigen: als voor.
29-08-1534

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779252&miview=ldt
588
Soortgelijk als onder

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779253&miview=ldt
589
Aert soene wyleneer Philips die Lew Dircxsoen,
Beela dochter wyleneer Philips die Lew met haar tegenwoordige man Lamberden Symonssoen wyleneer van Auwen[huys],
de broers Dirck en Ghysbert, soenen Beelen en van haar eerste man Lamberden soen wyleneer Jans Sanders, mede optredend voor hun broer Geritden, syns verstants niet wel mechtich',
Jan soen wyleneer Dircx soen wijleneer Philips die Lew,
zijn broer Aert en hun zus Anna, mede optredend voor hun minderjarge broers Thonissen, Faessen, Dircken en Ariaen, en
Hanrick soen wyleneer Gerits soene wyleneer Aert Houbrakens man van Jutte,
alle kinderen Philips die Lew en van Heylwigen dochter wyleneer Aert boerkens,
hebben opgedragen en overgegeven aan
Peteren soene wyleneer Lambert Peterssoen man van Elyzabeth dochter wyleneer Philipsen die Lew en Heylwigen
al hun rechten in 'enen huyse, schuere, hostat ende hoff metten houtwasse ende metten lande dair toebehoirende tesamen metten weyvelde', gelegen in Veghel op Sontvelt, e.z.: Willem Dirck Stanssartssoen; a.z.: Hanrick Geerlicxs; e.e.: 'die gemeynt'; a.e.: die Broecxse buenderen. Voornoemde personen hadden dit goed geërfd van hun vader Philipsen die Lew en hun moeder Heylwigen. Het goed is belast met jaarlijks: - een grondcijns aan de heer van Jecscot; - een grondcijns van 1 ½ stuiver en 1 oort deels aan de heer van Helmont en deels aan de landsheer; - een erfpacht van 2 mud rogge, veghelse maat, aan de erfgenamen van Hanrick Sleuwensoen; - een erfpacht van 1 mud rogge, 'der maten van Den Bosch' en daar te betalen aan Heylwigen dochter wyleneer Willem Hanricxsoen van Tillair; - een erfpacht van 1 vat rogge, veghelse maat, aan 'der vicarien tot Vechel'; - een erfcijns van 3 Carolus gulden aan de kinderen van Dirck Philips Sleuwensoen; - een erfcijns van 2 Bossche ponden payment aan de kinderen Dircx Philipssoen die Lewe. Getuigen: als voor.
Datering: 29-08-1534

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786379&miview=ldt
10 Gerit soene wylen Hanrick Roefss heeft beloofd 18 Carolus gulden te betalen aan Aernden soene wylen Philips die Lew ten behoeve van Geritden soene wylen Lambert Sanderss. Getuigen: als voor.
13-04-1545

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786879&miview=ldt
510
... Hij had beloofd deze erfcijns te betalen aan Aernden soene wylen Philips die Lew ten behoeve van zijn moeder Heylwigh weduwe wylen Philips die Lewe. ...
26-09-1548

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787062&miview=ldt
693 Dirck soene wylen Aernt Dirc Smeetss heeft een erfcijns van 6 Carolus gulden verkocht aan Aernden soene wylen Philips die Lew....
31-01-1549 (=1550)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787150&miview=ldt
781 Peter soene wylen Hanrick Heymans, 'onse mede scepen', heeft verklaard dat Aert soene wylen Philips Dircxs die Lew een erfpacht van 6 'sester' rogge, 'der maten van Den Bosch', afgelost heeft. ...
22-12-1550

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668289&miview=ldt
147 Dirck soene wylen Hanricx die Lew die Auwe en Thonis soene wylen Hanricx Roefss, ‘onse mede scepenen’ hebben een erfcijns van 3 Carolus gulden verkocht aan Aernden Philipssoen die Lew. ...
3-3-1552 (= 1553)

VOOGD VAN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668151&miview=ldt
9 Danelt, Emont en Hanrick, gebroederen soenen wylen Jans soene wylen Danelt Willemss, met hun voogden Aernden zoene wylen Philips die Lew en Ansemen soene wylen Jan Jacopps aangesteld in het testament van Jan hun vader, mede optredend voor hun zus Anne, hebben opgedragen en overgegeven ...
18-05-1552

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668371&miview=ldt
229 Deze akte is doorgestreept.
Aernt soene wylen Philips Dircxs die Lew heeft een erfcijns van 5 Carolus gulden en 15 stuivers opgedragen en overgegeven aan h(eer) Willemen soene wylen Danelt Willemss, priestere. Dirck soene wylen Aernt Dirck Smeetssoen had deze erfcijns verkochtaan Aernden soene wylen Philips Dircxs die Lew....
23-8-1553

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668873&miview=ldt
731 Ariaen soone wylen Dirck Philips soon die Lew heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan ...
25-1-1556 (=1557)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13669110&miview=ldt968 Ariaen soon wylen Gerit Goessens als man van Heylwigis dochter wylen Goessens Aernt Dircxs heeft een erfcijns van 1 ½ gulden verkocht aan Aernden Philips die Lew. ...
14-2-1557 (= 1558)

GEZIN - ECHTGENOTE OVERLEDEN.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670244&miview=ldt
266 Deze akte is doorgestreept.
Aernt soone wylen Philips Dircxs die Lew, weduwnaar van Jenne dochter wylen Danelt Willemss heeft opgedragen en overgegeven aan zijn twee zonen Willem en Jan, en aan Danelt soone wylen Thys Geritss als man van Elysabeth, en aan Ariaen soone wylen Wymant Willemss als man van Dympne, allebei dochters van voornoemde Aert en Jenne, zijn recht op het vruchtgebruik in 'eenen huyse, hostat, hoff, scop' en toebehoren, gelegen tusschen die twee bruggen...
18-01-1560 (= 1561)

ZONEN WILLEM, JAN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670245&miview=ldt
267 Deze akte is doorgestreept.
Willem soone Aernt Philipsen, zijn broer Jan, en Danelt Thys Geritss en Adriaen Wynant Willems hebben beloofd een erfpacht van 2 nud rogge, Veghelse maat, en 1 mud boekweit, Veghelse maat, te betalen aan hun vader Aernt Philipssen die Lew....
18-01-1560 (= 1561)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670212&miview=ldt
234 Aernt soone wylen Philips Dircx die Lew als man van Johanne dochter wylen Danelts soone wylen Willen Bontwercker heeft een erfpacht van 1 malder rogge opgedragen ...
06-11-1560

ERFDELING
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670438&miview=ldt
460
Willem soone wylen Aernt Philips die Lew en zijn broer Jan, en
Danelt soone wylen Thys Geritss van Loeken als man van Elysabeth, en
Ariaen soone wylen Wynnan Willemss als man van Dympne, allebei dochters van wylen Aernt Philipss die Lew (van Aernt en wijlen zijn vrouw Johanna dochter wylen Danelt Willem Bontwercker),
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun vader Aernt en moeder Johanna. ...
04-03-1561 (= 1562)

!!!!!!!!! PATRONIEM INCLUSIEF 'Dircxs' SAMEN MET DOCHTER ELISABETH EN ECHTGENOOT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670706&miview=ldt
728
Danelt soone wylen Thys Geritss als man van Elysabeth, en
Ariaen soone wylen Wynnant Willemss als man van Dympne, allebei dochters van wylen Aernt soone wylen Philips Dircxs die Lew,
hebben opgedragen en overgegeven aan hun zwager Willem soone wylen Aernt Philipss die Lew 'een huys, bachuys, scop, hostat ende hoff' met toebehoren, groot samen omtrent 3 mauwersaets, gelegen tusschen die twee bruggen....
30-12-1563

2.
womanBeela Philips Dircx die Lew‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779462&miview=ldt
798 Beela heeft etc., zoals in een schepenbrief beschreven staat. De broers Dirck en Ghysbrecht, soenen wylen Lamberts soen wylen Jan Sanders en van Lamberden vrouw Beela dochter wylen Philips die Lew hebben deze erfcijns opgedragen en overgegeven aan Hanricken soen wylen Hanrick Driessen. Dirck en Ghysbrecht treden mede op namens hun broer Geritden 'syns verstant niet wel machtich'. Getuigen: als voor.
22-01-1536 (=1537)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779461&miview=ldt
797 Beela dochter wylen Philips die Lew, weduwe wylen Lamberts soen wylen Jan Sanders, smit, met haar man Lamberden soen wylen Symons van Auwenhuys heeft al haar rechten in een erfcijns van 9 Bossche ponden payments opgedragen en overgegeven aan haar twee zonen Dircken en Ghysbrechten (zonen van haar en van Lamberden soene Jan Sanderssoen).....
22-01-1536 (=1537)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783254&miview=ldt
540 Lambert soene wylen Symonssoen van Auwenhuys man van Beelen dochter wylen Philips die Lew en Dirck soene wylen Lambert Jan Sanderssoen verklaren dat Jan soene wylen Dircx die Lew, mede namens zijn mede-erfgenamen, aan hen de 3 Carolus gulden afgelost heeft die Beelen dochter wylen Philipsen die Lew en haar kinderen toebedeeld waren, te betalen door de kinderen van Dirck soene wylen Philips die Lew. Getuigen: als voor.
Datering: 31-01-1541 (=1542)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783619&miview=ldt
905 Lambert soene wylen Symon van Auwenhuys man van Beele dochter wylen Philips die Lew heeft jaarlijks 13 vaten gerst, veghelse maat, opgedragen en overgegeven aan ....
13-07-1544

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786482&miview=ldt
113
... De kinderen van Lambert Sanders krijgen dit goed pas na de dood van hun moeder Beelen dochter wylen Philips die Lew. ...
01-02-1545 (=1546)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786795&miview=ldt
426 Lambert soene wylen Symon Hanricxs van Auwenhuys man van Beele dochter wylen Philips Dircxs die Lewe heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Aernden soene wylen Philips Dircxs die Lewe het 1/3 deel ....
31-01-1547 (=1548)

3.
man‎Dircx Philips Dircx die Lew‏‎

[Gebruikersnotities]
TODO:

Dus echtgenote is YdenJans vander Straten?

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779620&miview=ldt
956 H(eer) Anthonis natuerlycke soen wylen h(eer) Jans vander Straten, 'priestere', heeft beloofd een erfcijns van 2 ½ Carolus gulden te betalen aan de nagelaten kinderen van zijn zus Yden en van Dircken Philipssoen die Lew en van Jannen Wouterssoen....
05-03-1537 (=1538)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779619&miview=ldt
955 Voornoemde kinderen van Dirck Hanricx, voornoemde kinderen van Dirck Philips die Lew en Joest soene wylen Jans, mede optredend voor de minderjarige kinderen van wijlen Coen Goertssoen, hebben opgedragen en overgegeven aan ...
05-03-1537 (=1538)

4.
womanJutte Philips Dircx die Lew‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11782814&miview=ldt
100 Hanrick soene wylen Gerit Houbraken man van Jutta dochter wylen Philips die Lew en dochter van wijlen Heylwigh dochter wylen Aert Boertkens, heeft verkocht aan...
28-05-1539

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783422&miview=ldt
708 Hanrick soene wylen Gerit Houbraken man van Jutte dochte wylen Philips die Lew heeft een erfcijns...
07-05-1543

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783647&miview=ldt
933 Hanrick soene wilneer Gerit Houbraken man van Jutte dochter wylen Philips die Lew, en Jan soene wylen Dirck Philipss, en zijn broers Thonis, Faes en Dirck, mede namens Jannen Meeuss man van hun zus Anne, hebben opgedragen en overgegeven aan ....
27-12-1544

5.
womanElyzabeth Philips Dircx die Lew‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783253&miview=ldt
539 Peter soene wylen Lamber Peterssoen man van Elysabeth dochter wylen Philips die Lew heeft een erfpacht ...
31-01-1541 (=1542)


Voor meer informatie: bertho@derikx.com