man‎Cornelis Ariaens van Gorcum‏‎

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 568 van 19-05-1534 bij erfdeling ouders. Zie notitie bij vader bruid: "Cornelis soene wilneer Ariaens van Gorcum man van Hanricken dochter wyleneer Gerits en Gertruden".
met:

womanHanricken Gerit Mathijs van Loecken‏

[Gebruikersnotities]
MEERDERE ACTES MET Co* Gor*u*m - slecht enkele genoemd:

VAN ZUS EN ECHTGENOOT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779464&miview=ldt
800 Lucas soen wylen Rom Joesten man van Effsen dochter wylen Gerit Thyssoen van Loecken heeft verkocht aan Cornelis Ariaenss van Gorcum 'een stuck lants' genoemd den Spoelhoevel, groot ca. 3 'loepensen', gelegen in Veghel op die Hogeboect, ....
29-01-1536 (=1537)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783480&miview=ldt
766 Cornelis soene wylen Ariaens van Gorcum man van Hanricken dochter wylen Gerit Thyssoen van Loecken heeft beloofd voor zolang als hij leeft een lijfrente van 15 Carolus gulden te betalen aan h(eer) Jasperen soene Jan Hanricxs van Tillair, priester, ten behoeve van zijn zoon Ariaen.
12-12-1543

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783604&miview=ldt
890 Dircken soene Cornelis Ariaenss van Gorcum gaat trouwen met Margrieten dochter wylen Thonis soene wylen Ghysbert Jorissoen. Cornelis Ariaenss van Gorcum heeft als huwelijkse voorwaarde beloofd...
Geen datum [1544]

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787106&miview=ldt
737 Goessen vande Aelsfoert soene wylen Willems en Jaspar Surmontsz soene wylen Jans en Cornelis soene wylen Ariaens van Gorcum 'gecomitteerde totter policien vander gemeynten van Vechel' hebben verkocht, opgedragen en overgegeven ....
03-05-1550

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668364&miview=ldt
222 Goessen vander Aelsfoert soene wylen Willems en Jaspar Surmonts soene wylen Jans en Cornelis Ariaens van Gorcum, ‘gecomitteerde totten politien des dorps van Vechel hebben vuyt crachte van henre procuratien hen geg(even) vanden gemeynen naebueren van Vechel’ verkocht aan...
25-7-1553

OVERLEDEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668542&miview=ldt
400
... - a.e.: de erfgenamen van Cornelis Ariaenss van Gorcum...
1-2-1554 (= 1555)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668723&miview=ldt
581 Henrica dochter wylen Gerit Thys van Loecken we(duw)e wylen Cornelis Ariaenss van Gorcum heeft opgedragen en overgegeven aan haar zonen h(eer) Ariaen, ‘priestere’, Dircken, Ansemen en Jacoppen, en aan Fransen soene wylen Aernt Dirck Smeetss als man van Anne en aan Loenis soene Ariaen h(eer) Loenis als man van Barbere en aan Jannen soene Wynmans Jacopss als man van Beele, alle drie dochters van voornoemde Hanricken en haar man Cornelis Ariaens haar recht op het vruchtgebruik van ‘eenen huyse, schuer, brouhuys, hostat ende hoff’ met toebehoren, gelegen aen die Straet byder kercken’...
24-2-1555 (= 1556)

Voor meer informatie: bertho@derikx.com