man‎Luijcas Tonissen‏‎

[Gebruikersnotities]
GEEN UITSLUITSEL
TWEE echtparen Lucas Tonissen x Heijlken.
Een gebaseerd in St.O de andere in Veghel.
Veghel lijkt meest waarschijnlijk op basic van locatie Ham & Heembergen.
Deze heeft echtter geen broer Thonis ....
Ander gezin in St.O. heeft geen zoon Jan ...
HELP !?!?@@
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.47&minr=14000340&miview=ldt
94 Heylken vrouw van Luycas Thonissen heeft vernaarderd een...
27-02-1647

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.47&minr=14000341&miview=ldt
95 Heylken vrouw van Luycas Thonissen met toestemming van haar man heeft overgegeven aan ...
27-02-1647

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.47&minr=14000385&miview=ldt
139 Heylken vrouw van Luycas Thonissen heeft vernaarderd een ...
06-08-1647

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.47&minr=14000393&miview=ldt
147 Heijlken vrouw van Luycas Thonissen en Meriken vrouw van Henric Gerijt Goortssen hebben vernaarderd een ...
04-10-1647

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.52&minr=14289550&miview=ldt
117
... * a.e.: de weduwe van Luijcas Thonisen...
02-01-1659

GEZIN
WEDUWE
KIDS JAN, THONIS en MERIKEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929746&miview=ldt
7700.54 Index schepenprotocol Veghel (7700.54)
105 Heijlken weduwe Luijcas Thonissen heeft verkocht aan ...
... Hooibeemden door verkopers ter tocht en Jan Luijcassen en Thonis Luijcassen en Meriken Luijcassen ter erfrecht competerend....
17-5-1663

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15814878&miview=ldt
102 Voorgenoemde borgemeesters hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Heylken weduwe van Luycas Thonissen een ...
12-03-1668

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815124&miview=ldt
348
... , ook een 'rentbrieff' van een kapitaal van 300 gulden te betalen door Heuylken weduwe van Luycas Tonissen cum suis, ...
02-05-1673

OP DE HAM
ERFDELING
ZOON THONIS IS REEDS OVERLEDEN EN DUS NIET GENOEMD
Luycas Tonissen x Heylken
- Jan
- Merjken x Jan Jacob Hendrickmans <== Huwelijk niet gevonden in index BHIC (Mar2022).
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815151&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
375 Jan Luijcasse en Jan Jacob Hendrickmans man van Merijken Luijcassen, kinderen en erfgenamen van Luycas Tonissen, verwekt bij zijn vrouw Heylken, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van ouders.
Jan Jacobs krijgt toebedeeld 'het oude huijs, gelegen tot Vechel op Ham, ...
'Item dit lodt sal genieten de eycken boomen, wesende een rije op de grascant naest vorste lodt'.
Ook de helft van 'eenen acker genaemt de Braeck, wesende het vorste, groot ontrent vier lopen', gelegen op Ham ...
Ook de helft van 'eenen dries, gelegen op Ham', groot ontrent 25 royen ...
Ook de helft van 'de vorste streep vant lant, met den achtersten dries, ende het eussel daer teynen aengelegen', groot ontrent 4 lopen, gelegen op Ham ...
...
Jan Luijcassen krijgt toebedeeld 'het achterste huijs met de eycke boomen staende over den wech langst de erve vant eerste lot, gelegen op Ham, ...
Ook 'een plack teulant in het voorste hofken, soo tselve is afgepaelt, gelegen op Ham' ...
Ook 'het achteste van een plack lant met het achterste van den dries genaemt in de Braeck', ...
Ook 'den vorsten dries in het eussel met een half streep lants daer neffens', groot 3 lopen, gelegen op Ham ...
Ook de helft 'vant achterste eussel', groot ontrent 4 lopen, gelegen op Ham ...
05-04-1674, Deling

Gehuwd (religieus) ‎26 feb 1628 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
GEEN UITSLUITSEL
TWEE echtparen Lucas Tonissen x Heijlken.
Een gebaseerd in St.O de andere in Veghel.
Veghel lijkt meest waarschijnlijk op basic van locatie Ham & Heembergen.
Deze heeft echtter geen broer Thonis ....
Ander gezin in St.O. heeft geen zoon Jan ...
HELP !?!?@@
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Luijcas Anthonii
Bruid Heilwigis Theodori
Getuige Joannes Servatii & Henricus Mathaei
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 26-02-1628
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding doop- en trouwregister, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 1, blad 20r10
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1607-1635
Religie: Rooms-Katholiek


Antonius: Lucas Antonii vader 30-09-1629 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Heilwigis N.N.
Theodorus: Lucas Anthonii vader 20-09-1633 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Heijlwigis N.N.
Maria: Lucas Antonii vader 29-02-1636 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Helwigis N.N.
(ongeveer 45 jaar gehuwd) met:

womanHeilwigis Theodori‏
Overleden ‎20 aug 1673 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 348 van 02-05-1673.
Erfdeling in akte 375 van 05-04-1674.
Noemt "Ham"

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 94 20-08-1673 De wedevrouw Heylken Luijkens op Ham Laet achter kinderen

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
270 19-08-1673 Heylwigis Luca Vetula, m.s. Bejaarde vrouw, gesterkt door de sacramenten

BHIC: OpenArchives
Overledene Heijlwigis Lucae
overleden op 19-08-1673 te Veghel.
Diversen: oude vrouw
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 295-16
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


!!!
ER ZIJN ER DUS TWEE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15814878&miview=ldt
102 Voorgenoemde borgemeesters hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Heylken weduwe van Luycas Thonissen ...
12-03-1668

Kinderen:

1.
manJan Luijckassen Tonissen van Heembergen‏
Overleden ‎31 mrt 1688 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Waarschijnlijk:

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
421 31-03-1688 Joannes Lucae
Maritatus secundo proles habes utrinque, obyt febri ardente intra paulos dies, vir vigore aetatis
Gesterkt door de sacramenten, heeft van weerszijden kinderen uit zijn tweede huwelijk, overleden aan brandende koorts, binnen enkele dagen, man van energieke leeftijd

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 365 02-04-1688 Jan Luijcas aent Havelt Laat na vrouw en kinderen

Niet gevonden in iindex BHIC (Mar2021)(Mar2022)(Mei2023).

[Gebruikersnotities]
GEEN UITSLUITSEL
TWEE echtparen Lucas Tonissen x Heijlken.
Een gebaseerd in St.O de andere in Veghel.
Veghel lijkt meest waarschijnlijk op basic van locatie Ham & Heembergen.
Deze heeft echtter geen broer Thonis ....
Ander gezin in St.O. heeft geen zoon Jan ...
HELP !?!?@@

INDIEN CORRECT: ???
DAN GEBOREN ROND 1663-26=1637
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.66&minr=16195116&miview=ldt
7700.66 Index schepenprotocol Veghel (7700.66)
151 Jan Luijcassen, oud ongeveer 26 jaren, verklaart op verzoek van Heijman Henrickx, 'dat Heijman Henrickx sich selven heeft vervuecht tot Vechel op Hamme, op drie stucken ackerlants staende oft liggende in drie stucken rogghe gerwen, soo verclaerthij deponent de voorschreven stucken gethiendt te hebben optten 24en july 1663 voor noen ontrent elf uren behoorlyck, stellende optten thienden gast oft hoop een taxken waer mede den thienden gast oft hoop uijtwendich was gemarqueert ende geteeckent'....
05-02-1663

!!!!!
!!!!!
OUDERLIJK GEZIN
VADER OVERLEDEN
KIDS JAN, THONIS en MERIKEN <=== DIT IS DE CORRECTE JAN WANT HIJ HEEFT EEN BROER THONIS
NOEMT OOK Jan Jacob Hendrickmans
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929746&miview=ldt
7700.54 Index schepenprotocol Veghel (7700.54)
105 Heijlken weduwe Luijcas Thonissen heeft verkocht aan Catharina weduwe Anthonis Jacobs een jaarlijkse en erfelijke chijns van 15 gulden, te lossen met 300 gulden gaande uit een hooiland tot Veghel. Jaarlijks rijdende met de kinderen van Evert JanFrederickx. Het ene jaar achter de Schopacker en het andere jaar achter den Appelenweerdt. Hooibeemden door verkopers ter tocht en Jan Luijcassen en Thonis Luijcassen en Meriken Luijcassen ter erfrecht competerend. IN DE KANTLIJN: Compareerde voor schepenen en secretaris van Veghel Heijlken Hendrick Peters als erfgename voor een derde part van de nevenstaande erfrente van Catharina weduwe Anthonis Jacobs. Zij bekent uit handen van Jan Jacob Hendrickmans als koper van dezelfde hooibeemd, onderpand van het derde part betaald te zijn, wezende 100 gulden. 17 februari 1698.
17-5-1663

!!!
KOPPELT JAN LUIJCAS TONISSEN aan OORTMANS <== Maar is dit wel de correcte JAN LUIJCAS ????
Amelis Gerijts van Dieperbeeck x Merijken Oortmans (eerste vrouw)
Amelis Gerijts van Dieperbeeck x Geertruijt Gerijt Hogers (laatste vrouw)
- Alegonda x Willem Gerijt Steven
- Merjiken x Aert Hendrick van Lieshout
- Jan x Gerijtken Gijsberts (momboiren: Jan Gijsberts en Jan Luijcas Tonissen)
- Hogaert en Willemken (onmondige kids - momboiren Adriaen Hendrix en Hendrick Hendrick Martens)
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929947&miview=ldt
7700.54 Index schepenprotocol Veghel (7700.54)
306 Willem Gerijt Steven als man van Alegonda Amelissen; Aert Hendrick van Lieshout als man van Merijken Amelissen; Jan Gijsberts en Jan Luijcas Tonissen als momboiren en curatoren over de onmondige kinderen van Jan Amelissen bij Gerijtken Gijsberts; Adriaen Hendrix en Hendrick Hendrick Martens als momboiren en curatoren over de onmondige kinderen van Amelis Gerijts van Dieperbeeck bij Gertruijt dochter Gerijt Hogerts, namelijk Hogaert en Willemken Amelissen, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Amelis Gerijts van Dieperbeeck bij Merijken Oortmans zijn eerste vrouw en uit Geertruijt Gerijt Hogers zijn laatste vrouw maken deling en scheiding. ...
Datering: 21-3-1665

Zelfde info als 306
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929948&miview=ldt
7700.54 Index schepenprotocol Veghel (7700.54)
307 ... Jan Gijsberts en Jan Luijcas Tonissen als momboiren en curatoren over de onmondige kinderen van Jan Amelissen bij Gerijtken Gijsberts;...
21-3-1665

BORGMEESTER
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15814800&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
24 Deze akte is doorgestreept.
... , Geraert Dirck Jaspars en Jan Luycassen, 'borgemeesteren', ...
25-09-1665

BORGMEESTER
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15814802&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
26 Jan Wilberts, Jan Peter Huijberts, Jan Luijcassen en Geryt Dirck Jaspers, 'borgemeesteren binnen den dorpe van Vechel, als oock gecomitteerde totter policye van de gemeyntte,...
07-01-1666

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.63&minr=15817101&miview=ldt
7700.63 Index schepenprotocol Veghel (7700.63)
62 ...Het goed wordt gepacht door Jan Luijcas....
04-02-1668

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815040&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
264 ... die welcke verclaert opgenomen te hebben' 100 gulden capitaels van Jan Luijcassen op 03-09-1671,...
25-12-1671

OP DE HAM
ERFDELING OUDERS
BROER THONIS DIE GETUIGE WAS BIJ HUWELIJK IN 1670 IS REEDS OVERLEDEN KINDERLOOS OP 13-09-1673 EN IS DUS NIET GENOEMD."Tonis Luijcas, jonghman op Ham"
Luycas Tonissen x Heylken
- Jan
- Merjken x Jan Jacob Hendrickmans
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815151&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
375 Jan Luijcasse en Jan Jacob Hendrickmans man van Merijken Luijcassen, kinderen en erfgenamen van Luycas Tonissen, verwekt bij zijn vrouw Heylken, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van ouders.
Jan Jacobs krijgt toebedeeld 'het oude huijs, gelegen tot Vechel op Ham, ...
'Item dit lodt sal genieten de eycken boomen, wesende een rije op de grascant naest vorste lodt'.
Ook de helft van 'eenen acker genaemt de Braeck, wesende het vorste, groot ontrent vier lopen', gelegen op Ham ...
Ook de helft van 'eenen dries, gelegen op Ham', groot ontrent 25 royen ...
Ook de helft van 'de vorste streep vant lant, met den achtersten dries, ende het eussel daer teynen aengelegen', groot ontrent 4 lopen, gelegen op Ham ...
...
Jan Luijcassen krijgt toebedeeld 'het achterste huijs met de eycke boomen staende over den wech langst de erve vant eerste lot, gelegen op Ham, ...
Ook 'een plack teulant in het voorste hofken, soo tselve is afgepaelt, gelegen op Ham' ...
Ook 'het achteste van een plack lant met het achterste van den dries genaemt in de Braeck', ...
Ook 'den vorsten dries in het eussel met een half streep lants daer neffens', groot 3 lopen, gelegen op Ham ...
Ook de helft 'vant achterste eussel', groot ontrent 4 lopen, gelegen op Ham ...
05-04-1674, Deling

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815226&miview=ldt
450
... * een erfcijns van 5 gulden aan Jan Luycassen, 'inwoonder alhier'...
17-01-1676

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815243&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
467 Jan Jan Dirx Pagie, 'schepen alhier', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Luijcassen, 'borgemeester', een 'stuck teulants', groot ontrent 1 1/2 lopen, gelegen in de Akerse tiende ...
08-02-1676

TWEEDE HUWELIJK
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.56&minr=12440560&miview=ldt
7700.56 Index schepenprotocol Veghel (7700.56)
98
Arien Jan Aartz van Schijndel,
Jan Luijcass gehuwd met Geertruijt Jan Aartz van Schijndel,
Geerling Hendricks gehuwd met Leijsken Jan Aartz van Schijndel,
Melis Arien Boermans gehuwd met Marie Tijs Jan Aartz van Schijndel,
alsnog de voornoemde Arien Jan Aartz van Schijndel en Claas Hendrick Roeffen als momboiren over de kinderen onmondig zijnde van Jan Aartz van Schijndel.
Allen kinderen en erfgenamen van Jan Aartz van Schijndel en wijlen Eerken Tijs Daandels.
Comparanten hebben gemaakt erfscheiding en deling van de goederen. ...
... Het derde lot is ten deel gevallen aan Jan Luijcass gehuwd met Geertruijt Jan Aartz van Schijndel zijnde een akker genaamd het Venneken in de Hooboeckse tienden naast de straat, ’t Venneken,...
25-01-1679, Erfdeling

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816748&miview=ldt
7700.57 Index schepenprotocol Veghel (7700.57)
74 Jan Luijcassen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Ariens 'eenen hoijbeemt', groot ontrent 3 karren hoijwas, genaamd den Crommen Beemt, ...
26-11-1680

DOCHTER CATHALIJN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196165&miview=ldt
7700.70 Index schepenprotocol Veghel (7700.70)
295 Jan Thonis Adriaen Goossens van Reijbroeck als man van Cathalijn dochter van Jan Luijcassen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Willem Hendrick Teunissen, aan Hendrick Claesen van Kilsdonck als man van Dirisken Hendrick Teunissen, en aan Jan Aerts van der Mee als man van Hendrick Teunissen, zijn kindsdeel in alle goederen die hij 'van wegens sijne voorschreven huijsvrouwe is competerende', afkomstig van Cathalijn dochter van Dierck Diercks, getrouwd geweest met Hendrick Teunis Hendrix.
15-09-1692

Zie akte 313 - kids uit tweede huwelijk...
JAN LUIJCAS
- LUIJCAS
- JAN (minderharig)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196184&miview=ldt
7700.70 Index schepenprotocol Veghel (7700.70)
314 Jan Thomassen als man van Catalijn Dircks, <===== ?????
en Luijcas Jan Luijcassen, mede optredend voor Jan Jan Luijcassen hun minderjarige broer, hebben voor 10 jaren voor 100 gulden in belening uitgegeven aan...
07-03-1693

Jan Luijcassen x Catalyn Dircks
- Catalijn x Jan Thonissen
Jan Luijcassen x Gertruijt Jan Aerts van Schijndel [weduwe]
- Luijckas
- Jan
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196183&miview=ldt
7700.70 Index schepenprotocol Veghel (7700.70)
313 Gertruijt Jan Aerts van Schijndel weduwe van Jan Luijcassen heeft gecedeerd, gerenuncieerd en overgegeven ...
.... En dat ten behoeve ven Jan Thonissen als man van Catalijn Jan Luijckassen, verwekt bij Catalyn Dircks, Luijckas Jan Luijcassen, en Jan Jan Luijcassen, verwekt bij Gertruijt Jan Aerts van Schijndel voorschreven....
07-03-1693

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196185&miview=ldt
315 Gerard Daendels en Peter Jan Ariens als last en volmacht hebbende van Jan Arien Weijnen, 'sijnen vader', allen erfgenamen van wijlen Claes Arien Wijnen, verklaren een obligatie van 100 gulden ontvangen te hebben van de kinderen van Jan Luijcassen, die Claes Arien Wijnen beurde van Jan Luijcassen, 'waer van de brief onvinbaar is'. Het geld is afkomstig van de belening aan Jan Jacob Hendrickmans met de kinderen van Jan Luijcassen op 07-03-1693....
14-03-1693

https://proxy.archieven.nl/235/DB02566E7DD44918BB4DC3461106F645
7700.69 Index schepenprotocol Veghel (7700.69)
117 Luijcas Jansen van Heenbergen en Adriaen Jan Aerts van Schijndel worden aangesteld als voogden over Jan minderjarige zoon van Jan Luijcassen van Heenbergen, verwekt bij Gertruijt dochter van Jan Aertsen van Schijndel, en hebben daartoe de eed afgelegd. ...
Datering: 24-09-1697

!!!
!!!
RELATIE NAAR SCHOONBROER JAN JACOB HENDRICMANS
GENOEMDE "Jan Jacob Hendrickmans" is de echtgenoot van zus Maria
Jan Luijcassen van Heenebergen x Gertruijt Jan Aertse van Schijndel
- Luijcas
- Jan [minderjarig]
Jan Luijcassen van Heenebergen
- Catalijn x Jan Thomassen van Reijbroeck
.
https://proxy.archieven.nl/235/263D7AA377F741E98C1FE94954578983
7700.71 Index schepenprotocol Veghel (7700.71)
103 Luijcas Jan Luijcassen van Heenebergen, mede met Ariaen Jan Aerts van Schijndel optredend als voogd over Jan Jan Luijcassen van Heenebergen, 'minderjarige soon, verweckt bij Gertruijt Jan Aertse van Schijndel', en Jan Thomassen van Reijbroeck als man van Catalijn Jan Luijcassen van Heenebergen, hebben met authorisatie verleend door schepenen op 21-01-1698 verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Jacob Handrickmans 'een huijs. hoff ende aangelegen lant, groot met de groes ses loopense', gelegen op Ham ...
Datering: 25-01-1698

====
http://oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Nieuwe%20Veldjes/Nieuwe%20Veldjes%20percelen.pdf
NIEUWE VELDJES
Perceel nr. 15
De kinderen van Luijcas Tonissen en Heylken Vermeld op 5-4-1674 R55, fol. 510
Jan Luijcas Tonissen Deling op 5-4-1674 R55, fol. 510
De kinderen van Jan Luijcassen van Heembergen en Gertruijt Jan Aertsen van Schijndel Vermeld op 25-1-1698 R71, fol. 80 <== HEEMBERGEN
Jan Jacob Handrickmans Koop op 25-1-1698, Vermeld in 1702 en 1707 R71, fol. 80; VP-1702, fol. 154; VP-1707, fol. 117 <== Echtgenoot van zus Maria.
.
Perceel nr 20
De kinderen van Luijcas Tonissen en Heylken Vermeld op 5-4-1674 R55, fol. 510
Jan Luijcas Tonissen en Jan Jacob Hendrickmans, getrouwd met Merijken Luijcas Tonissen (ieder een deel) Deling op 5-4-1674 R55, fol. 510
De kinderen van Jan Luijcassen van Heembergen en Gertruijt Jan Aertsen van Schijndel (deel) Vermeld op 25-1-1698 R71, fol. 80
Jan Jacob Handrickmans (helemaal) Koop op 25-1-1698 van het deel van de kinderen van Jan Luijcassen van Heembergen R71, fol. 80

2.
woman‎Not published‏‎

3.
man‎Antonis Luijckassen Tonissen‏‎
Overleden ‎14 sep 1673 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Getuige bij het schepenhuwelijk van zijn broer Jan op 19-02-1666: "Tonis Luijcassen broer van de bruidegom"

BHIC: OpenArchives
Overledene Antonius Lucae
overleden op 14-09-1673 te Veghel.
Diversen: jonge man
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 295-19
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
270 14-09-1673 Antonius Luce
Vir juvenis, m.s., febri acuta
Jongeman, gesterkt door de sacramenten, hevige koorts

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 95 13-09-1673 Tonis Luijcas, jonghman op Ham

4.
man‎Joannes Luijckassen Tonissen‏‎
Gedoopt ‎22 feb 1634 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
CORRECTE OUDERS????

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
22-02-1634 JOANNES
Vader: LUCAS ANTONIUS
Moeder: HEIJLWIGIS
Gezin: 6508
Getuigen: PETRUS LEONI & JOANNA ARNOLDI THOMAS

BHIC: OpenArchives
Dopeling Joannes Lucae Anthonii
Vader Lucas Anthonii
Moeder Heijlwigis N.N.
Getuige Petrus Leonii & Joanna Arnoldi Thomae
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 22-02-1634
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 74-07
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-KatholiekVoor meer informatie: bertho@derikx.com