man‎Welt Peter Roeffen van den Horck‏‎
Overleden ‎25 mei 1642 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Mogelijk:

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
259 25-05-1642 Walravius Petri Rodolphi Senex, m.s. Oud, gesterkt door de sacramenten

BHIC: OpenArchives
Overledene Walramus Petri Rodolphi
overleden op 25-05-1642 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 273-08
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Waarschijnlijk twee maal getrouwd;
1. Emken - Akte 58 Henrick - Akte 51 Peerken - Akte 208 Emken en Akte 604: Lambert, Aert en Huybert
2. Jenneken Jan Dirickxsen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13713866&miview=ldt
179 Marie weduwe van Peter Roeffen en haar zoon Welt hebben beloofd ...
Datering: 03-03-1590, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727425&miview=ldt
152 Goort Gerit Goorts en zijn broer Claes hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Walraven Peter Roeffen 'die twee deelen van eenen stuckxken lants', gelegen aent Franckevoert...
Datering: 08-02-1598, Transport, Veghel

BORGMEESTER
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727468&miview=ldt
195 Aert Thomaessen, Lambert Jan Aerts en Walraven Peter Roeffen, 'borgemeesteres des dorps van Vechel' hebben verkocht...
Datering: 10-06-1598, Transport, Veghel

ECHTGENOTE: Emken Roeloff Jan Rutten
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727787&miview=ldt
514 Roeloff Jan Rutten heeft opgedragen en overgegeven aan Welt Peter Roeffen als man van Emken, en Jan Welten als man van Jenneken, allebei dochters van Roeloff voorschreven, zijn recht op het vruchtgebruik ...
Datering: 02-02-1603, Transport, Veghel

ECHTGENOTE: Emken Roeloff Jan Rutten
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727789&miview=ldt
516 Welt Peter Roeffen als man van Emken dochter van Roeloff Jan Rutten, Tonis Claessen en Jan Arien van Helvoort als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Welten, verwekt bij zijn vrouw Jenneken dochter van Roeloff voorschreven, verwekt bijzijn vrouw Emken, hebben verkocht, ...
Datering: 07-02-1603, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727819&miview=ldt
546 Welt Peter Roeffen heeft beloofd dat hij aan het 'Sint Daems Gasthuys tot Tsertogenbossche' elk jaar 2 gulden zal betalen uit zijn goederen gelegen aent Franckevoort in de Davelaersche thiende...
Datering: 10-05-1603, Transport, Veghel

VOOGDEN OVER KIDS WELT (Lambert, Aert en Huybert)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727877&miview=ldt
604 Jan Tyssen en Jan Hanrick Jan Ariens, 'beyde naebueren van Welt Peter Roeffen', gedaagd op verzoek van de voogden over Lambert, Aert en Huybert, kinderen van den selven Welten, verklaren ...
Datering: 23-12-1604, Verklaring, Veghel

VOOGDEN OVER KIDS WELT -> Emken wijlen.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727878&miview=ldt
605 Lambert Aerts en Huybert Peters zijn door schepenen aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Welt Peter Roeffen, verwekt bij wijlen zijn vrouw Emken, en ze leggen daartoe de eed af...
Datering: 23-12-1604, Verklaring, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727880&miview=ldt
607 Welt Peter Roeffen voor zichzelf, Lambert Aerts en Huybert Peter Roeffen als voogden over de minderjarige kinderen van Welt Peters voorschreven, en voorschreven Huybert ook voor zijn deel 'int placxken lants'waarvan Meriken weduwe van Peter Roeffen afstand heeft gedaan van het vruchtgebruik, hebben verkocht, ....
Datering: 23-12-1604, Transport, Veghel

BORGMEESTER
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003687&miview=ldt
14 Mathys Danelts, Wouter Melis van der Santvoirt en Welt Peter Roeffen, 'borgemeesteren anno 1606',
Datering: 20-06-1605, Transport, Veghel

!!!!VOLLEDIGE NAAM!!!!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.40&minr=13998401&miview=ldt
261
.... verkocht, opgedragen en overgegeven aan Walraven Peter Roeff Janssen van den Horck hun 1/3 deel in 'een stuck tuelants, groot ontrent drie lopensaet', gelegen ter plaatse genoemd Hoeckx hecken' ....
Datering: 21-04-1609, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003700&miview=ldt
27 Walraven soone wylen Peter Roeffen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan ...
Datering: 29-05-1609, Transport, Veghel

ZOON Henrick getrouwd met Emken Wouter Danielts - KAN NIET qua geboortedatum -> Dus zoon van Welt x Emken?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003731&miview=ldt
58 Henrick soone Welt Peter Roeffen als man van Emken dochter van Wouter Danielts, verwekt bij zijn vrouw Heylken dochter van wylen Henrick Vreynssen, heeft verkocht...
Datering: 05-10-1609, Transport, Veghel

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20M-R%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
12-01-1611 WOUTERUS - HENRICUS WALRAVUS PETRUS RUDOLPHUS - EMERENTIANA WALTERUS - 84 - HENRICUS DANIELIS - JOANNA WALT PETER ROEFFEN
03-05-1612 MARIA - HENRICUS WALRAVUS PETRUS RUDOLPHUS - EMERENTIANA WALTERUS - 84 - JOANNES THEODORI JUDOCI - ENGEL
27-01-1615 HENRICUS - HENRICUS WALRAVUS PETRUS RUDOLPHUS - EMERENTIANA WALTERUS - 84 - LAMBERTUS ARNOLDI - NEESKEN THEODORI

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
075 12-03-1610 Peter Roeloffs <=== Dubieus of dit de goede is.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003871&miview=ldt
198 Walraven sone wylen Peter Roeffen met zijn zoon Henrick heeft tegen een rente ....
Datering: 13-10-1610, Transport, Veghel

DELING:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003940&miview=ldt
267
Walraven sone wylen Peter Roeff Janssen in den Horck en zijn broer Huybert,
Jan soene wylen Thys Roeffs en
Willem soene wylen Hanrick Willems van den Ryt als man van Elizabeth dochter van wylen Thys Roeffen voorgenoemd (van Thys en wylen zijn vrouw Mechtelt)
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hen voorgenoemde ouders.....
Datering: 13-02-1611, Deling, Veghel

TWEE MAAL WELT: Zoon Henrick geboren in 1616 - akte van 1611
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003944&miview=ldt
271 Huybert voorschreven heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick soone Welt Peter Roeffen 'allen syn gedeelten', zoals in een eerdere brief beschreven staat. Ook het 1/4 deel van 'een eussel', waarvan het andere 3/4 deel toebehoort aanzijn broer Welt. ...
Datering: 13-02-1611, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.37&minr=13942472&miview=ldt
49 Roeloff Jan Rutten, 'liggende in synen sieckbedde ende syns verstant ende memorien wel mechtich wesende', heeft al zijn goed opgedragen en overgegeven aan Walraven Peter Roeffen, 'voor sekeren getrouwen dienst die hy hem bewesen ende gedaen heeft, ende daer voor dat hy hem langen tijt in synen sieckbedde ende anderssints wel onderhouden heeft in cost ende clederen, gelijck die voorschreven Walraven allet tselve is gelovende dat hy de voorschreven Roeloff voorts daer voor synen leven lanck te onderhouden'....
Datering: 10-11-1615, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.41&minr=13998539&miview=ldt
116 Jan Mathys Roeffen had op 04-04-1615 voor 10 jaren beleend van Henrick Welt Peter Roeffen als man van Emken dochter van Wauter Daniels, verwekt bij zijn vrouw Helken 'eenen halven hoeybeempt', gelegen aen de Oude Brugge,....
... Heden heeft genoemde Walraven Peter Roeffen de voirschreven 'halven beempt' ...
Datering: 28-03-1618, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.41&minr=13998675&miview=ldt
252 Welt zone wylen Peter Roeffen, heeft in een ruil overgegeven aan ...
Datering: 09-06-1620, Transport, Veghel

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
078 09-09-1621 Maria Peeter Roeffen

ECHTGENOTE: Emken - dochter Peerken.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998789&miview=ldt
51 Welt Peter Roeffen, geassisteerd door zjn oudste zoon Jan, en Dirck Willems, getrouwd met Peter dochter van voorschreven Welt, verwekt bij zijn vrouw Emken, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven ...
Datering: 19-10-1621, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.43&minr=13999045&miview=ldt
82
.. * a.z.: Jan Tijssen, de koper, en Welt Peter Roeffen...
11-12-1624

ECHTGENOTE: Overleden Jenneken Jan Dirickxsen en haar moeder Hilleken
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.44&minr=13999379&miview=ldt
179 De broers Jan en Henrick, soonen wijlen Jan Dirick Henricx van Tillaer,
Welt Peter Roeffen als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen, verwekt bij zijn vrouw Jenneken dochter van Jan Diricx en zijn vrouw Hilleken, <===
Herman Thonis en Seger Aert Donckers als voogden over de minderjarige kinderen van jan Janssen, verwekt bij Diricxken dochter van Jan Diricx en voorschreven Hilleken, en Jan Dirickx en Herman Thonis, optredend voor Henricxken dochter van Jan Diricx en Hilleken voorschreven, hebben opgedragen, gecedeerd en getransporteerd aan Lambert Jan Dirickx van Tillaer en zijn broer Jan Jan Diricx den Jongen 'een stuck buendervelts', gelegen ontrent de Geerbuenders....
Datering: 27-04-1628, Transport, Veghel

OVERLEDEN:???
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999521&miview=ldt
41
... a.e.: de erfgenamen van Welt Peter Roeffen ...
Datering: 28-08-1630, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999570&miview=ldt
90 Welt Peter Roeffen heeft verkocht aan de voogden over de kinderen van Gerit Roeffen, met name Willem Roeffen en den jongen Jan van Botten een erfcijns van ...
Datering: 15-05-1631, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999851&miview=ldt
371
... a.e.: Welt Peter Roeffen cum suis...
Datering: 20-03-1637, Transport, Veghel

OVERLEDEN:
Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
259 25-05-1642 Walravius Petri Rodolphi Senex, m.s. Oud, gesterkt door de sacramenten

!!! GEZIN !!!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000127&miview=ldt
208
De erfgenamen, met name
Jan Welten en
Henrick soone Welt Peeter Roeffen,
Dirick Willem van Heretum als man van Peterken, en
Arien Goossens als man van Emken, <=======
de voorschreven Jan en Henrick Welten als kinderen van wijlen Welt Peter Roeffen, en
Dirick Willens voorschreven als man van Peterken dochter van wijlen Welt Peters, en
Arien Goossens als man van Emken voorschreven, ook dochter van wijlen Welt Peeters voorschreven, <=== DOCHTER EMKEN
aan de ene zijde, en
Jacob Crijnen als man van Emken, ook dochter van Welt Peeter Roeffen voorschreven, <=== DOCHTER EMKEN
aan de andere zijde, hebben een accoord gesloten over 'de dispositie testamentair gemaeckt bij Welt Peter Roeffen voorschreven, waer bij Jacob Crijnen inne der voorschreven qualiteijt gemaeckt was fide commis voor sijn aenpart ende contingente, endedat in vuegen als volght.
In den iersten verclaeren Jan Welten, Henrick Welten, Dirick Willems en Arien Goossens te cederen ende te renuntieren over 't recht dat haer naemaels van wegen 't voorschreven fide commis sal ofte soude mogen competeren, gevende ende verleenende voor sulcx de voorschreven Jacob Crijnen vrij volcommen macht ende authoriteijt om sijn aenpart fide commissair metten erfrecht te besitten, hebben ende gebruijcken, ende te mogen vercoopen, hantwisselen, alieneren ende transporteren als eijgenaer, soosij haer eijgen aenpart soude mogen doen, ende dat alles naer stijl van de bancke ende camere daer 't selve sal ofte soude mogen geschieden.
Des sal Jacob Crijnen voorgenoemt verbonden ende gehouden sijn alsoo te lossen, quijten, gelden ende betaelen dije renthe van hondert ende vijftich gulden capitaels jaerlycx den intrest van dijen te vergelden ente te betaelen staende aen Aert Donckers tot Sertogenbosch, waer voor hen al gemeijn aengestorven ende aen gedeijlt goet verbonden is, dat dije voorschreven Jan, Henrick, Dirick ende Arien Goossens nu noch ten eeuwigen daege haer ofte haere goederen daer over eenige schade, hinder ofte molestatie sal overcommen ofte aengedaen worden.'
Vervolg:
Getuigen: Jan Janssen van Asten, Marten Donckers en Anthonis Hendricxen, schepenen
Datering: 08-10-1644, Akkoord, Veghel

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
04-06-1617 - MARIA - THEODORUS WILHELMUS MATHIAS - PETRONELLA WALRAVUS PETRUS - 225 - JAN WILMS - LIJSKEN WILMS
02-07-1619 - JOANNES - THEODORUS WILHELMUS MATHIAS - PETRONELLA WALRAVUS PETRUS - 225 - TEUNIS JANSEN - GRIET TIJS WILLEMS
04-05-1621 - HENRICUS - THEODORUS WILHELMUS MATHIAS - PETRONELLA WALRAVUS PETRUS - 225 - LAMBERT AERTSEN - METKEN JAN WELTEN

ECHTGENOTE: Jenneken Jan Dirickxsen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14288890&miview=ldt
186 Jan Jan Dirickxsen den Ouden, inwoner van Vechel, 'gaende ende staende gesondt aen den lichaem', maakt zijn testament op.
* hij beveelt zijn ziel aan bij God en wil dat na zjn dood zijn lichaam op een behoorlijke plaats begraven zal worden
* hij wil dat zijn goederen 'stacx gewyse' verdeeld zullen worden, te weten zijn nog levende broers ieder 'eenen staeck' en de kinderen van zijn broes en zussen ieder ook 'eenen staeck', en ook Jan Eymerts, de kinderen van Henrick Eymerts en de kinderen van Willem Eymerts ieder ook een staak, 'synde syns testateurs huysvrouwe vrienden'
* de 'vrienden des testateurs' krijgen vooraf ieder 100 Carolus gulden
* de kinderen van Welt Peter Roeffen, verwekt bij Jenneken, 'syns testateurs syster', <====
en de kinderen van Jan Janssen Pasie, verwekt bij zijn zus Diricxken, en de kinderen van Lambert Jan Dirickx krijgen 75 gulden, 'staende op obligatie aen Geraert Cornelissen', gekomen van zijn zus Henrickxken, 'ende dat om redenen dat de voorschreven kynderen waren gekeert vuyt de goederen des voorschreven Henricxkens syns testateurs sustere, insgelycx by hen te wordden gedeylt stacxgewyse'
Getuigen: Willem Meussen en Willem Janssen, schepenen. D. van der Hagen, substituut secretaris
Datering: 22-05-1651, Testament, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14288946&miview=ldt
242 Dirick Willem Thijssen van Herenthum als man van Peterken dochter van Welt Peter Roeffen heeft verkocht,
...
* een erfcijns van 10 gulden aan Huybert Peter Roeffen
Datering: 31-01-1652, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000188&miview=ldt
269
... hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan soone Welt Peter Roeffen een 'ecker tuelants, met alle sijne hollen, grachten, houdtwassen ende poterijen daer toe behoorende', gelegen int Dorshoudt, in de Dorshoutsche thiende aldaer ...
Datering: 06-02-1645, Transport, Veghel

Ondertrouwd ‎9 nov 1607 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎27 nov 1607 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 179 en 186. Zie notitie bij echtgenoot.

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Welt Peter Roffen
Bruid Jenniken Jan Dirixs
Getuige Leonardus Laurentii & Hermanus Antonii
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 09-11-1607
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 09-11-1607
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1606-1627, archiefnummer 1457, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 25, blad 155-10
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Welt Peter Roffen
Bruid Jenniken Jan Dirixs
Getuige Joannes Adriani a Creijelt & Joannes Antonii
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 27-11-1607
Plaats: Veghel
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1606-1627, archiefnummer 1457, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 25, blad 155-11
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek

(ongeveer 34 jaar gehuwd) met:

womanJenneken Jan Dirick Henricx van Tillaer‏
Dochter van Jan Dirick Henricx van Tillaer en N.N.‏.

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.44&minr=13999379&miview=ldt
179
De broers Jan en Henrick, soonen wijlen Jan Dirick Henricx van Tillaer,
Welt Peter Roeffen als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen, verwekt bij zijn vrouw Jenneken dochter van Jan Diricx en zijn vrouw Hilleken, <===
Herman Thonis en Seger Aert Donckers als voogden over de minderjarige kinderen van jan Janssen, verwekt bij Diricxken dochter van Jan Diricx en voorschreven Hilleken, en
Jan Dirickx en Herman Thonis, optredend voor Henricxken dochter van Jan Diricx en Hilleken voorschreven,
hebben opgedragen, gecedeerd en getransporteerd aan Lambert Jan Dirickx van Tillaer en zijn broer Jan Jan Diricx den Jongen 'een stuck buendervelts', gelegen ontrent de Geerbuenders....
Datering: 27-04-1628, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14288890&miview=ldt
186 Jan Jan Dirickxsen den Ouden, inwoner van Vechel, 'gaende ende staende gesondt aen den lichaem', maakt zijn testament op.
* hij beveelt zijn ziel aan bij God en wil dat na zjn dood zijn lichaam op een behoorlijke plaats begraven zal worden
* hij wil dat zijn goederen 'stacx gewyse' verdeeld zullen worden, te weten zijn nog levende broers ieder 'eenen staeck' en de kinderen van zijn broes en zussen ieder ook 'eenen staeck', en ook Jan Eymerts, de kinderen van Henrick Eymerts en de kinderen van Willem Eymerts ieder ook een staak, 'synde syns testateurs huysvrouwe vrienden'
* de 'vrienden des testateurs' krijgen vooraf ieder 100 Carolus gulden
* de kinderen van Welt Peter Roeffen, verwekt bij Jenneken, 'syns testateurs syster', <====
en de kinderen van Jan Janssen Pasie, verwekt bij zijn zus Diricxken, en de kinderen van Lambert Jan Dirickx krijgen 75 gulden, 'staende op obligatie aen Geraert Cornelissen', gekomen van zijn zus Henrickxken, 'ende dat om redenen dat de voorschreven kynderen waren gekeert vuyt de goederen des voorschreven Henricxkens syns testateurs sustere, insgelycx by hen te wordden gedeylt stacxgewyse'
Getuigen: Willem Meussen en Willem Janssen, schepenen. D. van der Hagen, substituut secretaris
Datering: 22-05-1651, Testament, Veghel

Kinderen:

1.
womanEmmerentiana Welt Peter Roeffen‏
Gedoopt ‎25 sep 1608 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 238 in notitie bij echtgenoot: "Emmerentiana Welt Peter Roeffen"

Welt = Walraven

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20M-R%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
25-09-1608 EMERENTIANA
Vader: Walravus Petrus Rudolphus
Moeder: JOANNA JOANNES THEODORUS
Gezin: 37
Getuigen: PETRUS RUDOLPHI & HELENA DANIELIS

BHIC: OpenArchives
Dopeling Everentiana Petri
Vader Walraven Petri
Moeder uxoris / echtgenote
Getuige Petrus Rudolphi & Helena Danielis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 25-09-1608
Plaats: Veghel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627, archiefnummer 1457, inventarisnummer 25, blad 4v
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎3 nov 1681 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 349 03-11-1681 De weduwe van Arien Goosen aent Beuckelaer Laat agter kinderen

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
279 02-11-1681 Emerentiana Adriani Vidua, m.s., diu languida et vetula Weduwe, gesterkt door de sacramenten, na een langdurige ziekte, en bejaarde vrouw

BHIC: OpenArchives
Overledene Emerentiana Adriani
overleden op 02-11-1681 te Veghel.
Diversen: oude vrouw
weduwe van N.N. N.N.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 313-11
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 73 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000127&miview=ldt
208
De erfgenamen, met name
Jan Welten en
Henrick soone Welt Peeter Roeffen,
Dirick Willem van Heretum als man van Peterken, en
Arien Goossens als man van Emken, <=======
de voorschreven Jan en Henrick Welten als kinderen van wijlen Welt Peter Roeffen, en
Dirick Willens voorschreven als man van Peterken dochter van wijlen Welt Peters, en
Arien Goossens als man van Emken voorschreven, ook dochter van wijlen Welt Peeters voorschreven, <====
aan de ene zijde, en
Jacob Crijnen als man van Emken, ook dochter van Welt Peeter Roeffen voorschreven,
aan de andere zijde, hebben een accoord gesloten over 'de dispositie testamentair gemaeckt bij Welt Peter Roeffen voorschreven, waer bij Jacob Crijnen inne der voorschreven qualiteijt gemaeckt was fide commis voor sijn aenpart ende contingente, endedat in vuegen als volght.
In den iersten verclaeren Jan Welten, Henrick Welten, Dirick Willems en Arien Goossens te cederen ende te renuntieren over 't recht dat haer naemaels van wegen 't voorschreven fide commis sal ofte soude mogen competeren, gevende ende verleenende voor sulcx de voorschreven Jacob Crijnen vrij volcommen macht ende authoriteijt om sijn aenpart fide commissair metten erfrecht te besitten, hebben ende gebruijcken, ende te mogen vercoopen, hantwisselen, alieneren ende transporteren als eijgenaer, soosij haer eijgen aenpart soude mogen doen, ende dat alles naer stijl van de bancke ende camere daer 't selve sal ofte soude mogen geschieden.
Des sal Jacob Crijnen voorgenoemt verbonden ende gehouden sijn alsoo te lossen, quijten, gelden ende betaelen dije renthe van hondert ende vijftich gulden capitaels jaerlycx den intrest van dijen te vergelden ente te betaelen staende aen Aert Donckers tot Sertogenbosch, waer voor hen al gemeijn aengestorven ende aen gedeijlt goet verbonden is, dat dije voorschreven Jan, Henrick, Dirick ende Arien Goossens nu noch ten eeuwigen daege haer ofte haere goederen daer over eenige schade, hinder ofte molestatie sal overcommen ofte aengedaen worden.'
Vervolg:
Getuigen: Jan Janssen van Asten, Marten Donckers en Anthonis Hendricxen, schepenen
Datering: 08-10-1644, Akkoord, Veghel

WIE IS DIT????
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000221&miview=ldt
302 Jacop Crijnen als man van Emken dochter van wijlen Welt Peter Roeffen, met zijn vrouw Emken hebben vernaarderd een ...
Datering: 24-07-1645, Vernadering, Veghel

2.
man‎Joannes Welt Peter Roeffen‏‎
Gedoopt ‎14 feb 1610 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20M-R%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
14-02-1610 JOANNES
Vader: Walravus Petrus Rudolphus
Moeder: JOANNA JOANNES THEODORUS
Gezin: 37
Getuigen: WILHELMUS BARTHOLOMEUS & OEIJ HENRICI THIJSSEN

BHIC: OpenArchives
Dopeling Joannes Roffen
Vader Welt Petri Roffen
Moeder uxoris / echtgenote
Getuige Wilhelmus Bartholomei & Oeij Henrici Thijssen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 14-02-1610
Plaats: Veghel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627, archiefnummer 1457, inventarisnummer 25, blad 7v
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek


3.
man‎Roef Welt Peter Roeffen‏‎
Gedoopt ‎17 jul 1611 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20M-R%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
13-07-1611 ROEF
Vader: Walravus Petrus Rudolphus
Moeder: JOANNA JOANNES THEODORUS
Gezin: 37
Getuigen: SIMON JOANNES PETRI & EMPKEN HENRICI WOLTERI

BHIC: OpenArchives
Dopeling Roeff Roeffen
Vader Welt Petri Roeffen
Moeder uxoris / echtgenote
Getuige Simon Joannis Petri & Empken Henrici Welten
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 17-07-1611
Plaats: Veghel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627, archiefnummer 1457, inventarisnummer 25, blad 11r
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek
Page 22 of 222 - 1892-099-022
17


4.
man‎Roef Welt Peter Roeffen‏‎
Gedoopt ‎9 jan 1613 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20M-R%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
09-01-1613 ROEF
Vader: Walravus Petrus Rudolphus
Moeder: JOANNA JOANNES THEODORUS
Gezin: 37
Getuigen: JOANNES HENRICI & GERARDA HENRICI JOES THEO

BHIC: OpenArchives
Dopeling Roeff Roeffen
Vader Welt Petri Roeffen
Moeder uxoris / echtgenote
Getuige Joannes Henrici & Gerarda Henrici Theodori
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 09-01-1613
Plaats: Veghel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627, archiefnummer 1457, inventarisnummer 25, blad 14r
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek


5.
woman‎Elisabeth Welt Peter Roeffen‏‎
Gedoopt ‎14 jan 1614 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20M-R%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
14-01-1614 ELISABETH
Vader: Walravus Petrus Rudolphus
Moeder: JOANNA JOANNES THEODORUS
Gezin: 37
Getuigen: JOANNES DIELIS & JOANNES MATHIAS ROEFFEN

BHIC: OpenArchives
Dopeling Elizabet Roeffen
Vader Welt Petri Roeffen
Moeder uxoris / echtgenote
Getuige Joannis Delis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 16-01-1614
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Meter is de huijsvrou van Joannes Mathiae Roeffen.
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627, archiefnummer 1457, inventarisnummer 25, blad 16v
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek
Page 33 of 222 - 1892-099-033
Onderaan
Datum niet leesbaar.


Overleden ‎29 jul 1632 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
255 29-07-1632 Elizabeth dochter van Wolteri Petri Rudolphi
Quindecum annorium, in cathechisimo fere precepua forma et moribus pulcranelo quie dulcis, res dimuas non pueriliter tractus, sed viriliter, super senes multos illi gens multos admirabilis et gratiosa incedens, ex hydropi languida, subito peroccupala morbo communicare non potuit, vix confiteri inuncta moritur
15 jaar oud, in de cathechismus bijna de voorgeschreven vorm, en mooi gedrag, rustig en zoet, we moeten de dingen niet kinderachtig schetsen maar stoppen, onder de ouderen bevinden zich veel prachtige en gracieuse vrouwen, aan waterzucht, plotselingziek geworden, het werd niet gecommuniceerd, ze kon amper nog biechten, gestorven met het oliesel

BHIC: OpenArchives
Overledene Elizabetha Welteri Petri Rudolphi
leeftijd 15, overleden op 29-07-1632 te Veghel.
Diversen: plotseling overleden
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 264-01
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 18 jaar

6.
man‎Henricus Welt Peter Roeffen‏‎
Gedoopt ‎10 jan 1616 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20M-R%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
10-01-1616 HENRICUS
Vader: Walravus Petrus Rudolphus
Moeder: JOANNA JOANNES THEODORUS
Gezin: 37
Getuigen: JOANNES LAMBERTI & MARIA MATHIAS DANIELIS

BHIC: OpenArchives
Dopeling Henricus Roeffen
Vader Welt Petri Roeffen
Moeder uxoris / echtgenote
Getuige Joannes Lamberti & Maria Matthiae Danielis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 10-01-1616
Plaats: Veghel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627, archiefnummer 1457, inventarisnummer 25, blad 21v
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-KatholiekVoor meer informatie: bertho@derikx.com