man‎Gerlacus Joannis Henrici van Groenendaal‏‎
Overleden ‎18 apr 1668 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 155 van 25-2-1661.
Voogden aangesteld in [1669] zie akte 184.

BHIC:
Overledene Gerlacus Joannis Henrici
Geslacht m
Datum overlijden 18-04-1668
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen oude man
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 289-06

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
267 18-04-1668 Gerlacus Joannis Henrici
Senex et languidus, m.s.
Oud en langdurig ziek, gesterkt door de sacramenten

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 77 23-04-1668
Geling Jan Hendrix aent Eerdt
Laet achter vrouw en kinder

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14288864&miview=ldt
160 Claes Janssen van Roy, de broers Thomas en Roeff, Jan Goossens als man van Jenneken dochter van Jan van Roij, voorschreven Claes Jansen met procuratie op 12-03-1651 'besegelt voor wethouderen ende gerichtsbancke van Eescharen', ondertekend door H. Rovers, 'loco secretaris', en gegeven door Pouwels soone Frans Jansen, verwekt bij zijn vrouw Metken Jansen, Rover Jan Henricxsen in de Groodonck en Jan Arien Artsen als voogd over de minderjarige kinderen van Willem Joost Huybertsen, verwekt bij Mariken dochter van Jan van Roij, met procuratie van 'heeren wethouderen tot Dinter' van 13-03-1651, ondertekend door E. van Laerschot, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven
aan Rover Jan Henricxsen van den Groenendael en zijn broer Gerlynck, <===
voor de ene helft, en aan Thomas Jansen, 'woonende tot DInter', voor de andere helft, het 1/6 deel in een 'hoybemptt', genoemd d'Asdonck, gelegen int Eertse Bunders
16-03-1651, Transport, Veghel

MISSCHIEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=17372838&miview=ldt
245 Jan Janssen Spierincx schepen te Sint Michielsgestel en Gijbert Paulssen oud-schepen aldaar en Gerit Janssen van der Loo met een verklaring ten behoeve van Geerlingh Janssen van Groenendael parochie Gemonde namelijk dat...
12-09-1654, Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.3&minr=11829128&miview=ldt
68 Geerling Jan Henricxen van den Groenendael, borgemeester, ....
04-08-1659, Verklaring, Schijndel

OUDERLIJK GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.52&minr=14289667&miview=ldt
234 Rover Jan Henricx van den Groenendael, zijn broer Gerlinck en zus Mariken, Lambert Rutten en Geraert Janssen Verweteringe, hebben gedeeld 'dry bunderen hoyveltts, gemynelyck genoemt den Eymertts Camp, gelegen in de Schyndelse bunders'.
19-03-1660, Deling, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16077860&miview=ldt
155
.. ; Geerlingh Janssen van Groenendael (67); ...
25-2-1661, Verklaring, Eerde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195380&miview=ldt
184 Dirck Jan Jacobs en Anthonis Hermens als voogden over de minderjarige kinderen van Geerlingh Jan Hendrick van den Groenendael, verwekt bij Meriken dochter van Jan Jacobs verklaren dat zij genoodzaakt zij om te verkopen 'seeckere parceelen erfgoederen, gelegen tot Gemonde ende Rode, bestaende in een schuer met het lant daer aen dependerende', groot ontrent 30 loopense, en ze vragen daar toestemming voor....
[1669], Verzoekschrift, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7637.4&minr=11644515&miview=ldt
79 Mariken weduwe Gerlingh Jan Hendrickxs van de Groenendael de welcke bekent in verpachtinghe overgegeven te hebben aen Willem Hendrickxs seecker huijs hof ende het aengelagh, soo ende gelijck het selve tegenwoordich wert gebruijckt bijde voorschreven pachter gelegen op Beugen inde vrije heerlijckheijt Dinther
24 maijus 1674, Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7637.4&minr=11644512&miview=ldt
76 Arien Ariaens inwoonder der dinghbancke van Veghel dewelcke bekent schuldich te wesen aen Mariken weduwe Gerlingh Jan Hendrickxs van de Groenendael ter somma vijftich guldens. Van dese geloofte bekent Jan Nijsten voldaan te sijn actum 3 november 1677.
25 maijus 1674, Sint-Oedenrode

ZES KIDS?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.95&minr=11569232&miview=ldt
24 Geerlingh Jan Meijssen; Ruth Henrick Rutten g.m. Agneesken Geerlings en 6 kind. van wijlen Geerlingh Jan henrickx g.m. Meriken Hens Jacobz (o.a. teullant opt berselaer te St.oedenrode)
25-4-1712, Erfdeling, Veghel

Gehuwd (religieus) ‎10 feb 1646 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Bruidegom Gerlacus Joannis Henrici van de Groenendael
Bruid Maria Joannis Jacobi
Woonplaats Sint-Oedenrode
Getuige Guilielmus Henrici
Opmerkingen sartor
Getuige Joannes van Stramproda
Opmerkingen eius famulus
Datum huwelijk 10-02-1646
Plaats huwelijk Veghel
Plaats proclamatie Veghel, Sint-Oedenrode
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 175-08

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Veghel
Dopen 1606-1700, 1806-180...6-1700 Begraven 1606-1700
Image 214 of 693, idem 209
10 februari 1646
(ongeveer 22 jaar gehuwd) met:

Kinderen:

1.
man‎Joannes Geerlincx van Groenendaal‏‎
Gedoopt ‎27 nov 1646 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Kind Joannes Joannis
Geslacht Man
Datum doop 27-11-1646
Plaats doop Sint-Oedenrode
Vader Gelacus Joannis
Moeder Maria Joannis
Getuige Rover Joannis
Getuige Joanna Petri
Deel Dopen
Plaats Sint-Oedenrode
Toegangsnr. 1449
Inv.nr. 2
Folio/pagina 58-08

[Gebruikersnotities]
Was getuige bij huwelijk zus Agnes op 24-11-1668.

2.
womanAgnes Geerlincx van Groenendaal‏
Gedoopt ‎12 jun 1648 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Achternaam "Groenendaal" genoemd bij hertrouwen echtgenoot.

Zie akte 24 in notitie bij persoon: "van wijlen Geerlingh Jan henrickx g.m. Meriken Hens Jacobz"

Doopgetuigen:
Catharina:
Wilhelma:
Henricus: Elisabetha Petri & Joannes Petri & Helena Joannis Roverij
Maria: Franciscus Joannis & Gerardus van Orten & Elisabetha Joannis Henrici
Joanna: Heijlken Joannis Roverij & Wilhelmus Peteri & Joannes Verputten

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
12-06-1648 AGNES
Vader: GERLACUS JOANNES HENRICUS
Moeder: MARIA JOANNES JACOBUS
Gezin: 843
Getuigen: GERARDUS JOANNES -GEMONDE & JOANNA JOANNES - VELP

BHIC:
Dopeling Agnes Gerlaci Joannis
Vader Gerlacus Joannis
Moeder Maria N.N.
Getuige Joanna Joannis
Diversen: uit Velp
Getuige Heijlwigis Theodori
Diversen: namens getuige 4
Getuige Gerardus Joannis
Diversen: uit Gemonde
Getuige Roverius Joannis
Diversen: namens getuige 2
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 12-06-1648
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 159-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Agnes Geerling Joannes Henricus van de Groenendaal??
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Veghel
Dopen 1606-1700, 1806-180...6-1700 Begraven 1606-1700
Image 200 of 693
12 juni 1648

Overleden ‎4 jan 1702 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Overledene Agnes N.N.
Geslacht v
Datum overlijden 04-01-1702
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen in de Groijdonck
Relatie echtgenote van Rutgerus Henrici
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel trouw-begraafboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Folio/pagina 362-13

Overleden in Veghel schepenen (1700-1707).doc
R69, fol. 398 7-1-1702 Agnees, huijsvrou van Rut Hendrick Rutten aan de Eert laat nae man en kinderen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195794&miview=ldt
238 'Leijste der dooden van de maanden januarij, februarij en maart
...
1702.7-1-1702
Agnees, huijsvrou van Rut Hendrick Rutten aan de Eert
laat nae man en kinderen
R69, fol. 398
...
1702, Lijst van overledenen, Veghel
‎, ongeveer 53 jaar
[Gebruikersnotities]
Jan Willems x Ariken Dirckx van den Outelaer
- Reijnder Aerdt ende Lambert
- Mariken x Jan Meussen
- Heijlken x Thonis Jan Aerdts [wijlen]
- Willem x Angenes
-- Jenneken
HEEFT NOG EEN DOCHTER JENNEKEN BIJ "Willem Jan Willems":
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.162&minr=11635524&miview=ldt
267 Deijling tusschen Reijnder Aerdt ende Lambert gebroederen kijnderen Jan Willems bijden selve ende bij wijlen Ariken Dirckx van den Outelaer sijne geweesene huijsvrouw wettelijck verweckt.
Jan Meussen man ende momboir van Mariken dochtere des voorschreven Jan Willems ende Ariken voornoempt.
Jan Aerts Verhagen ende Aerdt Jan Willems als momboiren van de vier onmondige kijnderen wijlen Thonis Jan Aerdts verweckt bij wijlen Heijlken dochtere des voorschreven Jan ende Ariken.
Reijnder Jan Willems ende Ruth Handrick Rutten als momboiren van Jenneken onbeiaerde dochter Willem Jan Willems verweckt bij Angenes dochtere Geerlingh Jan Handrickx. <====
Alle kijnderen ende kijntskijnderen ende erffgenamen des voorschreven Jan Willems ende Ariken voorschreven.
1690, Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.95&minr=11569232&miview=ldt
24 Geerlingh Jan Meijssen; Ruth Henrick Rutten g.m. Agneesken Geerlings en 6 kind. van wijlen Geerlingh Jan henrickx g.m. Meriken Hens Jacobz (o.a. teullant opt berselaer te St.oedenrode)
25-4-1712, Erfdeling, Veghel

3.
womanCatharina Geerlincx van Groenendaal‏
Gedoopt ‎28 feb 1650 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
28-02-1650 CATHARINA
Vader: GERLACUS JOANNES HENRICUS
Moeder: MARIA JOANNES JACOBUS
Gezin: 843
Getuigen: HENRICUS THEODORI-SCHIJND & JACOBA JOANNES -SCHIJNDEL

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Catharina Geerling Joannes Henricus van de Groenendaal?
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Veghel
Dopen 1606-1700, 1806-180...6-1700 Begraven 1606-1700
Image 206 of 693
28 februari 1650

BHIC:
Dopeling Catharina Gerlaci Joannis
Vader Gerlacus Joannis
Moeder Maria N.N.
Getuige Jacoba Joannis
Diversen: uit Schijndel
Getuige Henricus Theodori
Diversen: uit Schijndel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 27-02-1650 <========= Is 28-2, Fout gemeld bij BHIC
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 170-10
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

Overleden ‎6 apr 1680 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Echtgenoot hertrouwd 12-01-1688. Zie akte 119.

Niet gevonden in index BHIC Veghel (Dec2019)(Apr2022).

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 344 07-04-1680 De huijsvrouw van Jan Meijssen in de Groodonck

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
276 06-04-1680 Catharina Joannes Remigii
M.s. ex languore diuturno, ob ulcera pedum, pia mulier et patiens
Gesterkt door de sacramenten, aan een slepende ziekte, vanwege zweren op haar voet, vrome vrouw en lijdzaam

BHIC:
Overledene Catharina Joannis Remigii
overleden op 06-04-1680 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 308-05
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek
‎, ongeveer 30 jaar
[Gebruikersnotities]
WIJLEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.162&minr=11635376&miview=ldt
119 Huwelijk 12 januari 1688 Jan Mijssen van der Hage weduwnaer van wijlen Cathalijn Gerlincx woonende tot Vechgel ende Mariken Jan Willems jonge dochter gebortich ende woonachtich alhier.
1688, Sint-Oedenrode

CORRECT WANT RUT HENR RUTTEN IS ECHTGENOOT VAN ZUS AGNES
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195626&miview=ldt
70 Jan Meijssen van der Hagen, als vader en voogd, en Rut Hendrick Rutten, worden aangesteld als voogden over de minderjarige Geerlingh soon van Jan Meijsen van der Hagen, verwekt bij zijn vrouw Cathalijn Geerlincx van den Groenendael, en hebben daartoe de eed afgelegd. Ze verdelen de goederen in twee helften, de ene helft is voor Rut Hendrick Rutten en de andere helft voor het minderjarige kind.
15-02-1689, Voogdij, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.156&minr=11891413&miview=ldt
84 Ter instantie van de kinderen Aert van Groenedael is geregistreert. Geerlingh Janssen van der Hagen ende Rut Hand. Rutten als man ende momboir van Neesken dogter Geerlings van de Groenendael beijde woonende tot Veggel. Een parceel acker ende groeslant met desselfs houtgewasch, gelegen tot Gemonde op het Berselaer onder Sint Oedenrode. Hebben sij vercoght aen Meriken Aert Dircx weduwe Aert van Groenendael woonende tot Gestel.
1717, Sint-Oedenrode


Voor meer informatie: bertho@derikx.com