man‎Gerlacus Jan Henricks "Geerling" van Groenendaal‏‎
Geboren ‎± 1594
[bron]
Zie akte 155 van 25-2-1661 in Eerde: "Geerlingh Janssen van Groenendael (67);"
ABT1594

Leeftijd 42J in akte 151 van 2.4.1637.
ABT1595

Doopgetuigen:
Joannes: Rover Joannis & Joanna Petri
Agnes: Joanna Joannis [Velp] & Heijlwigis Theodori & Gerardus Joannis [Gemonde] & Roverius Joannis
Catharina: Jacoba Joannis [Schijndel] & Henricus Theodori [Schijndel]

Overleden ‎18 apr 1668 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 155 van 25-2-1661.
Voogden aangesteld in [1669] zie akte 184.

BHIC: OpenArchives
Overledene Gerlacus Joannis Henrici
Geslacht m
Datum overlijden 18-04-1668
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen oude man
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 289-06


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
267 18-04-1668 Gerlacus Joannis Henrici
Senex et languidus, m.s.
Oud en langdurig ziek, gesterkt door de sacramenten

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 77 23-04-1668
Geling Jan Hendrix aent Eerdt
Laet achter vrouw en kinder
‎, leeftijd ongeveer 74 jaar
[Gebruikersnotities]
LEEFTIJD 42J - ABT1595
https://proxy.archieven.nl/235/D443AB90E3B04BE09F5DDA2A3A7F8EE0
5122.88 Index schepenprotocol Schijndel (5122.88)
151 Genoemde schepenen verklaren dat voor hen is verschenen Rover Jan Hendricx oud 45 jaar en Geerling Jan Hendricx oud 43 jaar die een getuigenis der waarheid geven ter instantie van Jan Jacops Dircx dat omtrent 6 jaar geleden op 25 februari 1631 zij gezien hebben in de heerlijkheid van Sint Michielsgestel ten huize van de secretaris aldaar dat Jan Jacops aan de secretaris heeft overhandigd een som van 800 gl. en dat ten behoeve van Roelof Goijarts de zwager van genoemde Jan en dat de secretaris aan Roelof 75 gl. gaf die Jan toen aannam en meer naar huis nam en later een bedrag van 725 gl.
Datering: 2.4.1637

OUDERLIJK GEZIN
Jan Henricks van de Groenendael x Agnees
- Geerling
- Anneken x Peter Hendricx de Jonger
- Lijsken x Wouter Willems [weduwnaar]
- Willemke [weduwe] x Huijbert Thijsen
- Mariken x Hendrick Janssen
- Catelijn [weduwe] x Herman Dircks
- de andere broers en zusters
https://proxy.archieven.nl/235/92BA38EC05744DD8ABB660B3BD434C66
7603.42 Index schepenprotocol Dinther (7603.42)
293 Verschenen zijn Niclaes Jansen van Roij en diens broer Thomas, verder Jan Goossens als man van Jenneken, genoemde Niclaes en Thomas nog handelend voor hun andere broers en zuster of hun kinderen, als wettige kinderen van wijlen Jan Francken als partij ter ener zijde, verder Geerling Janssen van Goenendael, Peter Hendricx de Jonger als man van Anneken dochter van Jan Henricks van de Groenendael verwekt bij Agnees, verder Wouter Willems als weduwnaar van Lijsken dochter van Jan Hendricks (Groenendael) en Angnees, verder Willemke weduwe van Huijbert Thijsen als dochter van Jan Hendricx en Agnees, Hendrick Janssen als man van Mariken dochter van Jan Hendricx en Agnees, verder Dirck Herman Dircx als gemachtigde voor Catelijn weduwe van Herman Dircks, deze Catelijn ook dochter van Jan Hendrics verwekt bij Agnees, genoemde Geerlingh Janssen van Groenendael nog handelend voor de andere broers en zusters als partij ter andere zijde, hebben het bezit gedeeld dat ze hebben geerfd van wijlen Peter Andriessen en diens vrouw Anneken. ...
Datering: 1651

BROER ROVER
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14288864&miview=ldt
7700.50 Index schepenprotocol Veghel (7700.50)
160 ...hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Rover Jan Henricxsen van den Groenendael en zijn broer Gerlynck, voor de ene helft, en aan Thomas Jansen, 'woonende tot DInter', voor de andere helft, het 1/6 deel in een 'hoybemptt', genoemd d'Asdonck, gelegen int Eertse Bunders
16-03-1651, Transport, Veghel

MISSCHIEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=17372838&miview=ldt
5116.13 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.13)
245 ... met een verklaring ten behoeve van Geerlingh Janssen van Groenendael parochie Gemonde namelijk dat...
12-09-1654, Sint-Michielsgestel

BORGMEESTER
https://proxy.archieven.nl/235/B3B0681791C24B418E1A73060BB6DA03
7700.65 Index schepenprotocol Veghel (7700.65)
74 ... ende sijn borgemeesteren Gerlinck Jan Henricxsen ende Rover Jan Henricxen, presenterende eenen persoon ...
Op huyden den 12en februarij 1658 soo hebben Gerlinck Jan Henricxsen ende Rover Jan Henricxsen in hen qualityt, ...
Datering: 12-02-1659

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.3&minr=11829128&miview=ldt
7701.3 Index notarieel protocol Veghel (7701.3)
68 Geerling Jan Henricxen van den Groenendael, borgemeester, ....
04-08-1659, Verklaring, Schijndel

OUDERLIJK GEZIN:
Jan Henricx van den Groenendael
- Rover
- Gerlinck
- Mariken
- Lambert Rutten en Geraert Janssen Verweteringe ?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.52&minr=14289667&miview=ldt
7700.52 Index schepenprotocol Veghel (7700.52)
234 Rover Jan Henricx van den Groenendael, zijn broer Gerlinck en zus Mariken, Lambert Rutten en Geraert Janssen Verweteringe, hebben gedeeld 'dry bunderen hoyveltts, gemynelyck genoemt den Eymertts Camp, gelegen in de Schyndelse bunders'.
Rover Jan Henricxsen, zijn broer Gerlinck en zijn zus Mariken krijgen toebedeeld 'eenen bunder van de voorschreven dry bunderen, waervan den eenen bunder de voorschreven Mariken de hellicht al voorens was competerende, ende nu de voorschreven Mariken noch de twee delen by lootinge is competerende'
19-03-1660, Deling, Veghel

LEEFTIJD
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16077860&miview=ldt
5116.14 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.14)
155 ... ; Geerlingh Janssen van Groenendael (67); ... te Eerde onder de dingbank van Veghel; ...
25-2-1661, Verklaring, Eerde

KANTLIJN MARIJKEN WEDUWE 3 juni 1669
https://proxy.archieven.nl/235/D19E87894AF44D12B16F28DA239386C4
7700.54 Index schepenprotocol Veghel (7700.54)
84 Josina Houbraecken wed. Heetvelt, in zijn leven kapitein in het leger van Spanje bekent schuldig te wezen aan Rover Jan Hendrick en zijn broeder Geling 250 gulden. Voor welke Josina in belening heeft uitgegeven een hooibeemd genaamd den Amer naast Dirck Jan Deenen, de Mortel, de Aa, de openbare weg. Belening voor de tijd van vier jaar. IN DE KANTLIJN: Marijken wed. Geerling Jan Hendrix bekent voldaan te zijn van 125 gulden 3 juni 1669. IN KANTLIJN: Jan Roovers bekent van de andere 125 gulden voldaan te wezen 5 augustus 1681.
Datering: 10-4-1663

WEDUWE
https://proxy.archieven.nl/235/893157ADDA0E423EB04D682A4394103A
5116.19 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.19)
9 ... Meriken weduwe van Geerlingh Janssen van Groenendale, belendend St. Oedenrode (elders genoemd als dochter van Jan Jacobs, JT) ...
Datering: 31 januari 1669

WEDUWE
https://proxy.archieven.nl/235/9B20AC25F1804BE4851D00A351E1D2E3
5116.19 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.19)
2 Meriken dochter van Hens Jacobs weduwe van Geerling Janssen van Groendael, verhuurster van een perceel hop- en teulland gelegen in de parochie Gemonde onder St. Oedenrode, herdgang van den Berselaer, ...
Datering: 31 december 1669
.
https://proxy.archieven.nl/235/ADBB24929D514F299D84889995E8AF30
5116.19 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.19)
3 Meriken dochter van Hens Jacobs weduwe va Geerling Janssen van Groendael, verhuurster van 4 percelen in de parochie Gemonde pnder St. Michielsgestel, genoemd de Hoensackers ...
Datering: 31 december 1669
.
https://proxy.archieven.nl/235/E0706BF36F4A4A3090C3D98DE9E23B02
5116.19 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.19)
4 Meriken dochter van Hens Jacobs weduwe van Geerling Jansaen van Groendael, verhuurster van haar landerijen etc. gelegen in de parochie Gemonde onder Schijndel,4 jaar, 8 gulden per jaar plus lasten ...
Datering: 31 december 1669

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195380&miview=ldt
184 Dirck Jan Jacobs en Anthonis Hermens als voogden over de minderjarige kinderen van Geerlingh Jan Hendrick van den Groenendael, verwekt bij Meriken dochter van Jan Jacobs verklaren dat zij genoodzaakt zij om te verkopen 'seeckere parceelen erfgoederen, gelegen tot Gemonde ende Rode, bestaende in een schuer met het lant daer aen dependerende', groot ontrent 30 loopense, en ze vragen daar toestemming voor....
[1669], Verzoekschrift, Veghel

Geerling Jan Hendricx van Groenendael
- Augeneesken x Willem Janssen
- Jan
- Cathalijn
- Jan verder voor de kinderen van Geerling van Groenendael
.
Hendrik Jan Jacobs [wijlen]
- Merijken x Hendrick Janssen van der Heijden
- Metijen
- Cathalijne
- [Peeterken] x Thomas Janssen
.
https://proxy.archieven.nl/235/26499F29A08F416E958E913A28FA18DD
7603.45 Index schepenprotocol Dinther (7603.45)
3 Verschenen zijn Jan Rovers van Groenendael voor hemzelf, verder Willem Janssen als man van Augeneesken dochter van Geerling Jan Hendricx van Groenendael die ook handelt voor Jan Geerlings en voor diens zuster Cathalijn, verder voor de kinderen vanGeerling van Groenendael. nog Hendrick Janssen van der Heijden als man van Merijken dochter van Hendrik Jan Jacobs, Metijen en Cathalijne als dochters van Hendrik Jan Jacobs, samen als erfgenamen van wijlen Hendrick Jan Jacobs en verkopen aan ThomasJanssen een huis, tuin en aanliggend erf te Dinther aan de Beugen, ...
Nog verkopen ze hem een akker genoemd het Hestersse (?), aan het Buegen daar groot een zesterzaad, ...
Nog verkopen ze een akker ter zelfder plaatse genoemd de Jacobsakker groot 3 lopenzaad, ....
Nog verkopen ze hem een klaverveldje genoemd het Rontveltijen, ...
Nog verkopen ze een stuk land ter zelfder plaatse gelegen genoemd de *Quaetcoop*, ...
datum 27 mei 1671 ...
Datering: 1671

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7637.4&minr=11644515&miview=ldt
79 Mariken weduwe Gerlingh Jan Hendrickxs van de Groenendael de welcke bekent in verpachtinghe overgegeven te hebben aen Willem Hendrickxs seecker huijs hof ende het aengelagh, soo ende gelijck het selve tegenwoordich wert gebruijckt bijde voorschreven pachter gelegen op Beugen inde vrije heerlijckheijt Dinther
24 maijus 1674, Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7637.4&minr=11644512&miview=ldt
76 Arien Ariaens inwoonder der dinghbancke van Veghel dewelcke bekent schuldich te wesen aen Mariken weduwe Gerlingh Jan Hendrickxs van de Groenendael ter somma vijftich guldens. Van dese geloofte bekent Jan Nijsten voldaan te sijn actum 3 november 1677.
25 maijus 1674, Sint-Oedenrode

ERFDELING
ZES KIDS?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.95&minr=11569232&miview=ldt
24 Geerlingh Jan Meijssen; Ruth Henrick Rutten g.m. Agneesken Geerlings en 6 kind. van wijlen Geerlingh Jan henrickx g.m. Meriken Hens Jacobz (o.a. teullant opt berselaer te St.oedenrode)
25-4-1712, Erfdeling, Veghel

Gehuwd (religieus) ‎10 feb 1646 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Gerlacus Joannis Henrici van de Groenendael
Bruid Maria Joannis Jacobi
Woonplaats Sint-Oedenrode
Getuige Guilielmus Henrici
Opmerkingen sartor
Getuige Joannes van Stramproda
Opmerkingen eius famulus
Datum huwelijk 10-02-1646
Plaats huwelijk Veghel
Plaats proclamatie Veghel, Sint-Oedenrode
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 175-08


https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Veghel
Dopen 1606-1700, 1806-180...6-1700 Begraven 1606-1700
Image 214 of 693, idem 209
10 februari 1646
(ongeveer 22 jaar gehuwd) met:

Kinderen:

1.
man‎Joannes Geerlincx van Groenendaal‏‎
Gedoopt ‎27 nov 1646 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Joannes Joannis
Geslacht Man
Datum doop 27-11-1646
Plaats doop Sint-Oedenrode
Vader Gelacus Joannis
Moeder Maria Joannis
Getuige Rover Joannis
Getuige Joanna Petri
Deel Dopen
Plaats Sint-Oedenrode
Toegangsnr. 1449
Inv.nr. 2
Folio/pagina 58-08


[Gebruikersnotities]
Was getuige bij huwelijk zus Agnes op 24-11-1668.

2.
womanAgnes Geerlincx van Groenendaal‏
Gedoopt ‎12 jun 1648 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Achternaam "Groenendaal" genoemd bij hertrouwen echtgenoot.

Zie akte 24 in notitie bij persoon: "van wijlen Geerlingh Jan henrickx g.m. Meriken Hens Jacobz"

Doopgetuigen:
Catharina:
Wilhelma:
Henricus: Elisabetha Petri & Joannes Petri & Helena Joannis Roverij
Maria: Franciscus Joannis & Gerardus van Orten & Elisabetha Joannis Henrici
Joanna: Heijlken Joannis Roverij & Wilhelmus Peteri & Joannes Verputten

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
12-06-1648 AGNES
Vader: GERLACUS JOANNES HENRICUS
Moeder: MARIA JOANNES JACOBUS
Gezin: 843
Getuigen: GERARDUS JOANNES -GEMONDE & JOANNA JOANNES - VELP

BHIC: OpenArchives
Dopeling Agnes Gerlaci Joannis
Vader Gerlacus Joannis
Moeder Maria N.N.
Getuige Joanna Joannis
Diversen: uit Velp
Getuige Heijlwigis Theodori
Diversen: namens getuige 4
Getuige Gerardus Joannis
Diversen: uit Gemonde
Getuige Roverius Joannis
Diversen: namens getuige 2
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 12-06-1648
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 159-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Agnes Geerling Joannes Henricus van de Groenendaal??
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Veghel
Dopen 1606-1700, 1806-180...6-1700 Begraven 1606-1700
Image 200 of 693
12 juni 1648

Overleden ‎4 jan 1702 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Agnes N.N.
Geslacht v
Datum overlijden 04-01-1702
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen in de Groijdonck
Relatie echtgenote van Rutgerus Henrici
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel trouw-begraafboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Folio/pagina 362-13


Overleden in Veghel schepenen (1700-1707).doc
R69, fol. 398 7-1-1702 Agnees, huijsvrou van Rut Hendrick Rutten aan de Eert laat nae man en kinderen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195794&miview=ldt
238 'Leijste der dooden van de maanden januarij, februarij en maart
...
1702.7-1-1702
Agnees, huijsvrou van Rut Hendrick Rutten aan de Eert
laat nae man en kinderen
R69, fol. 398
...
1702, Lijst van overledenen, Veghel
‎, leeftijd ongeveer 53 jaar
[Gebruikersnotities]
Jan Willems x Ariken Dirckx van den Outelaer
- Reijnder Aerdt ende Lambert
- Mariken x Jan Meussen
- Heijlken x Thonis Jan Aerdts [wijlen]
- Willem x Angenes
-- Jenneken
HEEFT NOG EEN DOCHTER JENNEKEN BIJ "Willem Jan Willems":
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.162&minr=11635524&miview=ldt
267 Deijling tusschen Reijnder Aerdt ende Lambert gebroederen kijnderen Jan Willems bijden selve ende bij wijlen Ariken Dirckx van den Outelaer sijne geweesene huijsvrouw wettelijck verweckt.
Jan Meussen man ende momboir van Mariken dochtere des voorschreven Jan Willems ende Ariken voornoempt.
Jan Aerts Verhagen ende Aerdt Jan Willems als momboiren van de vier onmondige kijnderen wijlen Thonis Jan Aerdts verweckt bij wijlen Heijlken dochtere des voorschreven Jan ende Ariken.
Reijnder Jan Willems ende Ruth Handrick Rutten als momboiren van Jenneken onbeiaerde dochter Willem Jan Willems verweckt bij Angenes dochtere Geerlingh Jan Handrickx. <====
Alle kijnderen ende kijntskijnderen ende erffgenamen des voorschreven Jan Willems ende Ariken voorschreven.
1690, Sint-Oedenrode

https://proxy.archieven.nl/235/5764FEC8BEFE4A72965AFEF4390FCF5C
7636.93 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.93)
1. ... Verder vermelding van o.a. Ruth Handrick Rutten getrouwt geweest met Angenees dochter Geerlingh van Groenendael. ...
Datering: 16?? [1696?]

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.95&minr=11569232&miview=ldt
24 Geerlingh Jan Meijssen; Ruth Henrick Rutten g.m. Agneesken Geerlings en 6 kind. van wijlen Geerlingh Jan henrickx g.m. Meriken Hens Jacobz (o.a. teullant opt berselaer te St.oedenrode)
25-4-1712, Erfdeling, Veghel

3.
womanCatharina Geerlincx van Groenendaal‏
Gedoopt ‎28 feb 1650 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
28-02-1650 CATHARINA
Vader: GERLACUS JOANNES HENRICUS
Moeder: MARIA JOANNES JACOBUS
Gezin: 843
Getuigen: HENRICUS THEODORI-SCHIJND & JACOBA JOANNES -SCHIJNDEL

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Catharina Geerling Joannes Henricus van de Groenendaal?
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Veghel
Dopen 1606-1700, 1806-180...6-1700 Begraven 1606-1700
Image 206 of 693
28 februari 1650

BHIC:
Dopeling Catharina Gerlaci Joannis
Vader Gerlacus Joannis
Moeder Maria N.N.
Getuige Jacoba Joannis
Diversen: uit Schijndel
Getuige Henricus Theodori
Diversen: uit Schijndel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 27-02-1650 <========= Is 28-2, Fout gemeld bij BHIC
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 170-10
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎6 apr 1680 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Echtgenoot hertrouwd 12-01-1688. Zie akte 119.

Niet gevonden in index BHIC Veghel (Dec2019)(Apr2022).

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 344 07-04-1680 De huijsvrouw van Jan Meijssen in de Groodonck

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
276 06-04-1680 Catharina Joannes Remigii
M.s. ex languore diuturno, ob ulcera pedum, pia mulier et patiens
Gesterkt door de sacramenten, aan een slepende ziekte, vanwege zweren op haar voet, vrome vrouw en lijdzaam

BHIC: OpenArchives
Overledene Catharina Joannis Remigii
overleden op 06-04-1680 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 308-05
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 30 jaar
[Gebruikersnotities]
WIJLEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.162&minr=11635376&miview=ldt
119 Huwelijk 12 januari 1688 Jan Mijssen van der Hage weduwnaer van wijlen Cathalijn Gerlincx woonende tot Vechgel ende Mariken Jan Willems jonge dochter gebortich ende woonachtich alhier.
1688, Sint-Oedenrode

CORRECT WANT RUT HENR RUTTEN IS ECHTGENOOT VAN ZUS AGNES
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195626&miview=ldt
70 Jan Meijssen van der Hagen, als vader en voogd, en Rut Hendrick Rutten, worden aangesteld als voogden over de minderjarige Geerlingh soon van Jan Meijsen van der Hagen, verwekt bij zijn vrouw Cathalijn Geerlincx van den Groenendael, en hebben daartoe de eed afgelegd. Ze verdelen de goederen in twee helften, de ene helft is voor Rut Hendrick Rutten en de andere helft voor het minderjarige kind.
15-02-1689, Voogdij, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.156&minr=11891413&miview=ldt
84 Ter instantie van de kinderen Aert van Groenedael is geregistreert. Geerlingh Janssen van der Hagen ende Rut Hand. Rutten als man ende momboir van Neesken dogter Geerlings van de Groenendael beijde woonende tot Veggel. Een parceel acker ende groeslant met desselfs houtgewasch, gelegen tot Gemonde op het Berselaer onder Sint Oedenrode. Hebben sij vercoght aen Meriken Aert Dircx weduwe Aert van Groenendael woonende tot Gestel.
1717, Sint-Oedenrode


Voor meer informatie: bertho@derikx.com