man‎Jan Meijssen Verhagen‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.162&minr=11635376&miview=ldt
119 Huwelijk 12 januari 1688 Jan Mijssen van der Hage weduwnaer van wijlen Cathalijn Gerlincx woonende tot Vechgel ende Mariken Jan Willems jonge dochter gebortich ende woonachtich alhier.
1688, Sint-Oedenrode

Huwelijk niet gevonden in index BHIC (Sep2018)(Apr2022).

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.6&minr=11881645&miview=ldt
85 Jan Meijssen van der Haegen en Maria Jan Willems van der Heijden echtelieden maken hun testament. Onder hun na te laten goederen een hooikamp genaamd de Meijssencamp, hooiende met Rombout Gerrit Jan Sijmons en anderen. Erfgenamen Geerling Jan Meijssen, zijn voorzoon en uit hun beider huwelijk de kinderen Catalijn, Ariaen, Mari, Leijsken (doorgestreept) Jenneken en Meijs.
13-11-1715, Testament, Sint-Oedenrode

Ondertrouwd ‎1 jun 1675 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎30 jun 1675 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Joannes Amisius Verhagen x Catharina Geerling Joannes Henricus van de Groenendaal
Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB)
Veghel
1650-1679
Trouwen
Image 223
18 juni 1675
Aert Aert Huijbers zijn zwager is getuige

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Joannes Amisius Verhagen x Catharina Geerling Joannes Henricus van de Groenendaal
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1965
Burgerlijke stand (alle religies)
Veghel
Huwelijken 1650-1763
Image 119 of 693
Hij trouwt met Catharina Geerlinx van de Groenendael
18 juni 1675

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Jan Meijsen vander Hagen
Jongeman
Bruid Katalijn Geerlings
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 30-06-1675
Plaats: Veghel
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 7, blad 112v02
Gemeente: Veghel
Periode: 1650-1679
Religie: Schepenbank


BHIC:
Bruidegom Jan Meijssen vander Hagen
wonende te Schijndel
Bruid Catolijn Geerlincx vanden Groenendael
Getuige Willem Jansen <== Echtgenoot van zus Agnes.
Diversen: zwager van de bruid
Getuige Aert Huijbers
Diversen: zwager van de bruidegom
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 01-06-1675
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum proclamatie: 01-06-1675
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 7, blad 112r01
Gemeente: Veghel
Periode: 1650-1679
Religie: Schepenbank


Geen kerkelijk huwelijk gevonden in index BHIC Veghel (Jul2022).

Geen kids gevonden in index BHIC (Apr2022).

Gehuwd (religieus) ‎18 jun 1675 Veghel, Noord-Brabant, Nederland (4 jaar gehuwd) met:

womanCatharina Geerlincx van Groenendaal‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 25 jaar
Gedoopt ‎28 feb 1650 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
28-02-1650 CATHARINA
Vader: GERLACUS JOANNES HENRICUS
Moeder: MARIA JOANNES JACOBUS
Gezin: 843
Getuigen: HENRICUS THEODORI-SCHIJND & JACOBA JOANNES -SCHIJNDEL

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Catharina Geerling Joannes Henricus van de Groenendaal?
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Veghel
Dopen 1606-1700, 1806-180...6-1700 Begraven 1606-1700
Image 206 of 693
28 februari 1650

BHIC:
Dopeling Catharina Gerlaci Joannis
Vader Gerlacus Joannis
Moeder Maria N.N.
Getuige Jacoba Joannis
Diversen: uit Schijndel
Getuige Henricus Theodori
Diversen: uit Schijndel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 27-02-1650 <========= Is 28-2, Fout gemeld bij BHIC
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 170-10
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎6 apr 1680 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Echtgenoot hertrouwd 12-01-1688. Zie akte 119.

Niet gevonden in index BHIC Veghel (Dec2019)(Apr2022).

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 344 07-04-1680 De huijsvrouw van Jan Meijssen in de Groodonck

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
276 06-04-1680 Catharina Joannes Remigii
M.s. ex languore diuturno, ob ulcera pedum, pia mulier et patiens
Gesterkt door de sacramenten, aan een slepende ziekte, vanwege zweren op haar voet, vrome vrouw en lijdzaam

BHIC: OpenArchives
Overledene Catharina Joannis Remigii
overleden op 06-04-1680 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 308-05
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 30 jaar
[Gebruikersnotities]
WIJLEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.162&minr=11635376&miview=ldt
119 Huwelijk 12 januari 1688 Jan Mijssen van der Hage weduwnaer van wijlen Cathalijn Gerlincx woonende tot Vechgel ende Mariken Jan Willems jonge dochter gebortich ende woonachtich alhier.
1688, Sint-Oedenrode

CORRECT WANT RUT HENR RUTTEN IS ECHTGENOOT VAN ZUS AGNES
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195626&miview=ldt
70 Jan Meijssen van der Hagen, als vader en voogd, en Rut Hendrick Rutten, worden aangesteld als voogden over de minderjarige Geerlingh soon van Jan Meijsen van der Hagen, verwekt bij zijn vrouw Cathalijn Geerlincx van den Groenendael, en hebben daartoe de eed afgelegd. Ze verdelen de goederen in twee helften, de ene helft is voor Rut Hendrick Rutten en de andere helft voor het minderjarige kind.
15-02-1689, Voogdij, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.156&minr=11891413&miview=ldt
84 Ter instantie van de kinderen Aert van Groenedael is geregistreert. Geerlingh Janssen van der Hagen ende Rut Hand. Rutten als man ende momboir van Neesken dogter Geerlings van de Groenendael beijde woonende tot Veggel. Een parceel acker ende groeslant met desselfs houtgewasch, gelegen tot Gemonde op het Berselaer onder Sint Oedenrode. Hebben sij vercoght aen Meriken Aert Dircx weduwe Aert van Groenendael woonende tot Gestel.
1717, Sint-Oedenrode

Voor meer informatie: bertho@derikx.com