man‎Henrik Aerts Verhoeven‏‎

[Gebruikersnotities]
ECHTGENOTE: Wijlen Jenneke Andries vd Sande
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1620.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 149 REGESTEN 1620
212
Henrik zoon Aert Rutgers Verhoeven weduwnaar van Jenneke dochter
van Andries van de Sande, doet hierbij afstand van zijn recht van
vruchtgebruik inzake alle bezit dat wijlen genoemde Jenneken
heeft nagelaten, hetzij roerende hetzij onroerende of zoals haar
dat bij een boedelverdeling is toebedeeld geweest met haar broers en
zusters in het jaar 1617. Hij doet er nu afstand van ten behoeve van de
5 wettige kinderen van wijlen Andries van de Sande verwekt bij
Geertruit dochter van Leonart Hermans en Henrik belooft alle lasten
van zijn kant af te handelen.
Datum 31 augustus 1620

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1622.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 149 REGESTEN 1622
241
Los stuk ( 31 aug. 1620 )
-------------------------------
Henrick Aert Rutgers Verhoeven doet hierbij afstand van zijn recht
van vruchtgebruik waarop hij recht heeft inzake alle bezit dat hem is
nagelaten door zijn vrouw Jenneken dochter van Andries van den
Sande, verwekt bij Geertruit dochter van Lenaert Hermans, zoals dat
bezit aan deze Jenneken met haar voogd in het jaar 1616 op (datum
niet ingevuld, JT ) was aangedeeld. Hij doet er nu afstand van ten
behoeve van de 5 wettige kinderen van vermelde Andries en
Geertruid en hij belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.
Datum 31 augustus 1620,

ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1623.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 150 REGESTEN 1623
004
Adriaen zoon van Andries van de Sande verkoopt het 1/4e part van
een heiveld dat hij in een erfelijke verdeling van de medeerfgenamen
van zijn vader heeft verkregen ...
Adriaen verkoopt dat heiveld nu aan zijn zwager Willem Kemps en belooft alle lasten ...
Datum en getuigen als boven.
.
005
Genoemde Adriaen verkoopt zijn 1/5 erfdeel van de goederen
afkomstig van zijn zuster Jenneke, echtgenote van Henrik Aerts <==== Henrick Aerts Verhoeven x Jenneke zus van Adriaen Andries vd Sande ????
Verhoeven, waarvan genoemde Henrik zijn vruchtgebruik heeft
overgegeven zoals partijen verklaren, ...
Genoemde Henrik en Jenneken hadden daar een nieuw huis op gezet en Adriaen
heeft daar dus ook voor 1/5 recht op. ...
Datum en getuigen als boven.
.
238
Denis zoon wijlen Jan Aerts, wiens moeder Jenneke Jan Leenman
was, Arien zoon Jan Jan Aerts voor zichzelf en ook optredend voor
zijn broer Denis, Jan zoon Aert Jan Aerts, Henrik Aerts Verhoeven als
man van Lijsken, Aert Ariens Verhoeven als man van Jenneken, deze <== Echtgenote: Lijsken Aert Jan Aerts (Hentrouwd?)
laatste 2 zijnde dochters van genoemde Aert Jan Aerts, voor zichzelf
en ook handelend voor hun broers Wouter en Denis, ...
Datum 8 december 1623

ECHTGENOTE: Lijske Aert Jansen
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1625.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 150 REGESTEN 1625
282
.. De grond is eerder door Meester Aert Jansen beleend, en zij doen afstand van de aflossing van deze belening en verkopen het deel nu aan Henrik Aerts Verhoeven als man en voogd van Lijske, dochter van genoemde Meester Aerts. ...
Datum 30 oktober 1625,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1631.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 156 REGESTEN 1631
163
... Daarom zijn nu voor ons als schepenen verschenen Dielis Peter Francken, Jan Gerits Jan Gijsberts van Gerwen en Henrick Aerts Verhoeven als huidige H. Geestmeesters van Oirschot en hebben ...
Datum 5 april 1631

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1632.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 157 REGESTEN 1632
266
... Hij draagt dit perceel nu in de vorm van een ruil tegen een andere nieuw erf over aan Henrick Aerts Verhoeven ...
Datum 3 september 1632
.
Zie ook 267

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1633.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 158 REGESTEN 1633
090
... belooft hierbij aan Henrick Aerts Verhoeven als beheerder van en ten behoeve van de tafel van de H. Geest te Oirschot ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 16 maart 1633)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1635.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 160 REGESTEN 1635
165
Jan meester Aerts alias Legius die als zodanig daarbij is gemachtigd middels een procuratie opgemaakt voor schepenen van de stad Leuven, d.d. maart 1635, die hem daarbij is verleend door heer en meester Dionijs Legius, ...Het perceel wordt nu verkocht aan Henrick Aerts Verhoeven als wettige man van Elisabeth dochter van wijlen meester Aerts alias Legius, zijnde resp. zijn zwager en zuster...
Datum 27 juni 1635
.
166
Tussenliggende machtiging d.d. 6 maart 1635
--------------------------------------------------------
... die hierbij machtiging geeft aan Jan en aan Wouter zonen van meester Aerts alias Legius, zijnde zijn broers, om namens hem ... om aldaar een stuk land te verkopen ...
Het perceel moet verkocht worden aan Henrick Aerts Verhoeven en Elisabeth dochter van meester Aerts alias Legius, zijnde zijn zwager resp. zijn zuster. ...
.. op 6 maart 1635.
.
167
Henrick Aerts Verhoeven als wettige man van Elisabeth dochter van wijlen meester Aerts Legius, draagt hierbij het stuk akkerland, genoemd de Braeck, zoals hem dat in de voorgaande akte is verkocht, nu in ruil over tegen een akker genoemd de Heijn Cleerenakker, ...
Datum en getuigen als boven.

Gehuwd
[bron]
Zie akte 259 van 20 oktober 1616. Jenneke is nog niet gehuwd. Zie notitie bij Jenneke.
Zij overleed op 15-08-1619.

Niet gevonden in index BHIC/RHCE (Mei2020).
Huwelijken Best RHCE vanaf 1620
Huwelijken Best BHIC vanaf 1620 (Jul2021)(Sep2022).

Geen kids gevonden (Aug2023).
met:

womanJenneke Andries van Sande‏
Overleden ‎15 aug 1619 Best, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
RHCE: OpenArchives
116429 Begraafinschrijving Johanna, 15-08-1619
DTB_Best_10225_4.1 Doop-, trouw- en begraafboek Best
Plaats inschrijving: Best
Overledene: Johanna
Overlijdensdatum: 15-08-1619
Partner: Henricus Arnoldus Verhoeven
Folio: 14v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 4.1
00017_D_Best_0001_0014v-0015.jpg


[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1616.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 148 REGESTEN 1616
258
Geertruit dochter van wijlen Lenart Hermans, weduwe van Andries van de Sande met Peter Dircks de Hoppenbrouwer als haar gekozen voogd, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake het bezit dat haar man Andries haar heeft nagelaten en wel ten behoeve van haar wettige kinderen die ze bij wijlen deze Andries heeft verkregen. Ze belooft alle lasten van haar kant af te handelen. Datum 20 oktober 1616, getuigen Nistelroij en Keijmps.
.
259
Leonaert en Arien, gebroeders, verder Peter Goossens van Oudenhoven als man van Heijlken, Willem
Willem Keijmps als man van Engelken, Peter Henrick Janssen als man van Henrieksken en nog Jenneken, daarbij geasisteerd door Peter Dircks de Hoppenbrouwer, zijnde allen gezusters en kinderen van wijlen Andries van de Sande verwekt bij Geertruit dochter van wijlen Leonart Hermans, hebben een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit dat wijlen hun vader en hun moeder hebben gehad en waarvoor deze Geertruit vandaag afstand van haar recht van vruchtgebruik heeft gedaan. ...
Datum en getuigen als boven.


2e huwelijk
man‎Henrik Aerts Verhoeven‏‎


Ondertrouwd ‎1 mei 1620 Best, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎14 mei 1620 Best, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
RHCE: OpenArchives
60098 Trouwinschrijving Henricus Arnoldus Verhoeven en Elizabetha Arnoldus J de Lege, 14-05-1620
DTB_Best_10225_4.1 Doop-, trouw- en begraafboek Best
Bruid: Elizabetha Arnoldus J de Lege
Bruidegom: Henricus Arnoldus Verhoeven
Plaats inschrijving: Best
Ondertrouwdatum: 01-05-1620
Trouwdatum: 14-05-1620
Folio: 17v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 4.1
00020_D_Best_0001_0017v-0018.jpg


BHIC:
Bruidegom Henricus Arnoldus Verhoeven
Bruid Elizabetha Arnoldus J de Lege
Bronvermelding: Rooms-Katholiek trouwboek 1619-1753, archiefnummer 8014, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 1, blad 17v
Gemeente: Best
Periode: 1619-1753
Religie: Rooms-Katholiek
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken Rooms-Katholiek trouwboek 1619-1753
Soort registratie: DTB trouwakte
Datum 14-05-1620
Plaats: Best
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 01-05-1620


Kids:
Elizabeth: Henricus Arnoldus Verhoeven Vader Best 02-02-1623 x Elizabetha Arnoldus de Lege - getuigen: Joannes Nicolaus Goosuinus & Anna Guilielmus
met:

womanLijsken Aert Jan Aerts Legius‏

[Gebruikersnotities]
=====
GTOB 24 (2009)
KWARTIERSTAAT VAN NUNEN-PENNINGS door Anton Neggers

92. Aert Jan Aert Legius (ook: de Lege), vorster, trouwt
93. Lijsbath Wouter Denis Goort. De kinderen delen op 4 maart 1620 de nalatenschap.
Uit dit huwelijk
46a. Jan Mr. Aert Legius, geb.circa 1598, overl. in 1667, zie 46.
46b. Wouter Aert Legius, trouwt 's Hertogenbosch St. Catharinakerk 7 februari 1626 met Mechteld Dielis Aert, bewoont het huis 't Bont Peertje aan de Uilenburg in Den Bosch; verhuist omstreeks 1643 naar Verrenbest.
46c. Lïsbeth Aert Legius, trouwt Best 14 mei 1620 met Henriek Aert Verhoeven, z.v. Aert Rutger Verhoeve en Heijltje Niclaes Jan Goossens, (Henrick Aert trouwt 1st met Jenneke Andries van de Sande, d.v. Andries Adriaen van de Sande (schepen, H. Geestmeester) en Geertruij Leendart Jan Hermans.).
46d. Jenneke Aert Legius, trouwt Best 16 januari 1620 met Aert Adriaen Verhoeven, overl. Best 11 september 1682.
46e. Mr. Dior1ijs Aert Legius, geb. ca. 1610, advocaat en procureur, overl. Leuven (B) 1680.
=====

Voor meer informatie: bertho@derikx.com