woman‎Hillegonden Henrick Francken Van Der Meer‏‎

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1470-1483.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1252 (Oirschot) okt 1482 – sept 1483 folio 115v
Hap Goijarts Keijmp man van Hillegart dochter van wijlen Henrick van der Meer en van Agnes Henrick Jan van Onstaden en hun zoon Henrick (Keijmps)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1484.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1484
288
Happo zoon wijlen Goijaert Keijmps als man van Hillegonden
dochter van wijlen Henrick Franck van der Meer verkoopt aan ...
... De verkoper belooft alle lasten
af te handelen ook namens zijn vrouw Hillegonden en namens de
erfgenamen van haar moeder Agnese. Hierbij zijn ook nog aanwezig <=== Moeder Agnese
Peter en Frank, broers en kinderen van Henrick Francken van der <=== Broers Peter en Frank
Meer en doen ook afstand van de 4 lopen rogge die wijlen hun
zuster Aleijt toebehoorden en waarvan haar wettige man Claes Jan <=== zus Aleijt x Claes Jan Michiels
Michiels nog het vruchtgebruik heeft. Ze verkopen die rechten nu
ook aan genoemde Henrick en beloven alle lasten af te handelen ook
vanwege Agnes van Onstaden.
Datum op St. Barbaradag 1484,

Gehuwd met:

manHappo Goijaert Keijmps‏
Zoon van Goijaert Keijmps en N.N.‏.
Overleden ‎± 1508
[bron]
Genoemd in akte 196 van 25 augustus 1499.
Vanaf akte 231 van 9 februari 1508 wordt achter 'b.p.' voortaan 'de kinderen van ...' gebruikt.
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 215 van 23 december 1511.

[Gebruikersnotities]
PATRONIEM: JACOB
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1455-1470.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1238 (Oirschot) okt 1468 – sept 1469 folio 31v
Jan natuurlijke zoon wijlen Jan Coppens man van Aleijt dochter van wijlen Goijaert Jacop Keijmp en van Aleit
Hap Goijart Jacop Keijmps

ZOON HENRICK?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1470-1483.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1252 (Oirschot) okt 1482 – sept 1483 folio 115v
Hap Goijarts Keijmp man van Hillegart dochter van wijlen Henrick van der Meer en van Agnes Henrick Jan van Onstaden en hun zoon Henrick (Keijmps)

ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1484.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1484
288
Happo zoon wijlen Goijaert Keijmps als man van Hillegonden
dochter van wijlen Henrick Franck van der Meer verkoopt aan ...
... De verkoper belooft alle lasten
af te handelen ook namens zijn vrouw Hillegonden en namens de
erfgenamen van haar moeder Agnese. Hierbij zijn ook nog aanwezig
Peter en Frank, broers en kinderen van Henrick Francken van der
Meer en doen ook afstand van de 4 lopen rogge die wijlen hun
zuster Aleijt toebehoorden en waarvan haar wettige man Claes Jan
Michiels nog het vruchtgebruik heeft. Ze verkopen die rechten nu
ook aan genoemde Henrick en beloven alle lasten af te handelen ook
vanwege Agnes van Onstaden.
Datum op St. Barbaradag 1484,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1485.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1485
207
Happo zoon wijlen Goijaert Keijmps heeft de zelfde Aleijt uit de
vorige akte beloofd die voortaan een half mud rogge te gaan
betalen, ....
( geen datum en geen getuigen, JT)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1486.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1486
197
De zelfde personen (erfgenamen van Aleijt Henrick Lemmens, JT)
verkopen aan Happo Goijaert Keijmps een stuk land genoemd ´t
Rieland, gelegen in herdgang Naastenbest ...
Actum als boven (Datum 19 juni 1486)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1495.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 127 REGESTEN 1495
071
Beertram Jans van den Spijker , Gielis Lucassen, Jan van der Heijden, Michiel
Verwaerden en Happo Goijaert Keijmps hebben samen en hoofdelijk beloofd om
aan ...
Datum 9 mei 1495
.
080
Happo Goijaert Keijmps heeft beoloofd om voortaan aan Margriet Belaerts die
een rijnsgulden per jaar te gaan betalen, ...
Datum de andere dag na St. Servaasdag 1495

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1498.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1498
148
... b.p. ... Hap Goijaert Keijmps ...
Datum 22 mei 1498

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1499.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1499
196
... b.p. Hap Goijaert Keijmps ...
Datum 25 augustus 1499

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1508.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1508
231
... b.p. ... , de kinderen van Hap Goijaert Keijmps, ....
... b.p. ... Reijniers, de kinderen van Happen Keijmps, ...
Datum 9 februari 1508

WEDUWE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1511.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1511
030
... b.p. ... de kinderen van Hap Goijaert Keijmps.
Actum als boven. (Datum 19 maart 1511)
.
215
Hilleke weduwe van Happo Goijaert Keijmps met haar voogd
Jasper van Esch doet afstand van haar recht van vruchtgebruik,
ten behoeve van haar 5 wettige kinderen verwekt bij genoemde
Happo. Dat betreft alle roerend en onroerend bezit, waarvan ze
steeds het vruchtgebruik heeft gehad, behalve dat ze wel jaarlijks
zolang ze leeft van haar broer Vranck 2 en een half mud rogge zal
gaan ontvangen en na haar dood versterft die pacht op diegene
aan wie de pacht wordt toebedeeld. Verder houdt ze een kamer in
het grote huis en krijgt ze de halve boomgaard. (geen datum en
geen getuigen vermeld, JT)
.
216
Roef, Goijaert en Jacop, broers, verder Jan Jan Goossens als man <=== Roef, Goijaert, Jacob, Aleijt, Beatrijs
van Aleijt en nog Beatrijs, alle wettige kinderen van Happo
Goijaert Keijmps verwekt bij Hillegonden dochter van Henrick
Vrancken, hebben een deling gemaakt van alle bezit dat ze na de
dood van hun vader hebben geerfd of dat ze nog na de dood van
hun moeder zullen erven. ...
Genoemde Jan Jan Goossens namens zijn vrouw krijgt de helft
van een beemd genoemd de Gheenkensdijck, ...
... Nog krijgt hij een
stuk land van 4 lopenzaad genoemd het Rieland gelegen in
herdgang Naastenbest ... etc
Datum 23 december 1511
.
217
Roef, Goijaert en Jacop, broers en verder Jan Jan Goossens als
man van Aleijt en nog Beatrijs, zijnde alle wettige kinderen van
Happo Goijaert Keijmps, beloven ieder van hen aan hun moeder
Hilleken die jaarlijks 6 lopen rogge en een steen vlas te betalen,
zolang ze leeft en niet langer, ...
Actum als boven.

Kinderen:

1.
womanAleijt Happo Goijaert Keijmps‏

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1511.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1511
215
Hilleke weduwe van Happo Goijaert Keijmps met haar voogd
Jasper van Esch doet afstand van haar recht van vruchtgebruik,
ten behoeve van haar 5 wettige kinderen verwekt bij genoemde
Happo. Dat betreft alle roerend en onroerend bezit, waarvan ze
steeds het vruchtgebruik heeft gehad, behalve dat ze wel jaarlijks
zolang ze leeft van haar broer Vranck 2 en een half mud rogge zal
gaan ontvangen en na haar dood versterft die pacht op diegene
aan wie de pacht wordt toebedeeld. Verder houdt ze een kamer in
het grote huis en krijgt ze de halve boomgaard. (geen datum en
geen getuigen vermeld, JT)
.
216
Roef, Goijaert en Jacop, broers, verder Jan Jan Goossens als man <=== Jan Jan Goossens als man van Aleijt .. van Happo Goijaert Keijmps x Hillegonden Henrick Vrancken
van Aleijt en nog Beatrijs, alle wettige kinderen van Happo
Goijaert Keijmps verwekt bij Hillegonden dochter van Henrick
Vrancken, hebben een deling gemaakt van alle bezit dat ze na de
dood van hun vader hebben geerfd of dat ze nog na de dood van
hun moeder zullen erven. ...
Genoemde Jan Jan Goossens namens zijn vrouw krijgt de helft
van een beemd genoemd de Gheenkensdijck, ...
... Nog krijgt hij een
stuk land van 4 lopenzaad genoemd het Rieland gelegen in
herdgang Naastenbest ... etc
Datum 23 december 1511
.
217
Roef, Goijaert en Jacop, broers en verder Jan Jan Goossens als
man van Aleijt en nog Beatrijs, zijnde alle wettige kinderen van <=== Aleijt Happo Goijaert Keijmps
Happo Goijaert Keijmps, beloven ieder van hen aan hun moeder
Hilleken die jaarlijks 6 lopen rogge en een steen vlas te betalen,
zolang ze leeft en niet langer, ...
Actum als boven.

2.
manRoef Happo Goijaert Keijmps‏
Overleden ‎± 1540
[bron]
Genoemd achter b.p. in aktes van 1541, 1537, 1528
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 006 van 22 januari 1544.

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1504.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 127 REGESTEN 1504
143
Roef Happo Goijaerts als man van Marie dochter van Gielis Stans
belooft om voortaan een ...
Datum 2 juli 1504

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1505.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 127 REGESTEN 1505
224
Luitgaerd weduwe van Gielis Stans met haar voogd Dirck Gielissen
(Stans, JT) , verder Dirck Jan Dircks (Crijns, JT) als man van
Henrick, Roelof Hap Goijaerts (Keijmps, JT) als man van Marieken,
alle wettige kinderen van genoemde Gielis Stans en Luitken, voor
henzelf handelend en voor de andere kinderen, verkopen aan ...
Datum 27 september 1505

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1508.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1508
205
Dirck zoon wijlen Gielis Stans verwekt bij Luijtgaerd dochter van
wijlen Aert van Esch, verder Roef Hap Goijaert Keijmps als man
van Marie en verder Dirck Jan Dircks (Crijns, JT) als man van
Henrick en nog Lisbeth met Jan Mathijs van Beeck als haar voogd
en nog Mechteld met Cornelis Smeets als voogd en Jan Claessen als
voogd over de minderjarige kinderen van zijn broer Waltgaert
Claessen verwekt bij Heijlwich, allen wettige kinderen en dochters
van genoemde Gielis Stans, hebben een deling gemaakt van het
bezit na de dood van Gielis
en van genoemde Luijtgaerd. ...
... Genoemde Roef Happen Goijaerts krijgt ...
Datum op St. Barbara-avond 1508

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1509.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1509
061
Roef Happo Goijaerts (Keijmps, JT) als man van Marie dochter van
wijlen Gielis Stans, verkoopt ...
Datum 22 april 1509
.
062
Durck Gielis Stans uit de vorige akte belooft aan Rover (Roelof, JT) <=== Rover
Happen Goijaerts (Keijmps, JT) een jaarlijkse pacht ...
Actum als boven.
.
064
Peter Henrick Francken Vermere verkoopt aan Roef Happen <=== Relatie met moeder Hilde Henrick Vrancken??? - Toevoeging 'Vermere'
Goijaert Keijmps die een huis, tuin etc. gelegen in herdgang
Naastenbest, ... etc etc
Datum 12 april 1509

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1519.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1519
100
Gielis Aert Cremers verkoopt aan Roef Happen Goijaert Keijmps
die een stuk land genoemd de Printheester, welk erf Gielis had
gekocht van Jacop Happen Goijaert Keijumps, gelegen in herdgang
Naastenbest,...
Datum 30 maart 1519

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1523.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1523
101
Jan Jan Goossens verkoopt aan Roelof Happen Goijaerts die de helft
van een stuk beemd gelegen in herdgang Naastenbest, ...
Datum als boven (Datum 18 februari 1523)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1524.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1524
256
Marie dochter van wijlen Gielis Stans met Roelof Happen
Goijaerts als haar wettige man en voogd, heeft kontant geld
aangeboden waarvan ze zegt dat dat haar eigendom is, om
vanwege het recht ven vernadering de helft van een stuk land
terug te kopen, groot 4 lopenzaad gelegen in herdgang de Notel.
Ook nog de helft van de helft van een eeuwsel gelegen in
herdgang Straten, genoemd de Grooten Driesch. Beide percelen
waren door Dirck Gielis Stans verkocht aan Daniel Janssen van
den Dijck als man van Mechteld dochter van wijlen Gielis Stans.
Verschenen is nu deze Dirck Gielis Stans en doet afstand van de
helften van de genoemde percelen voor zover zijn zuster Marie
daar enig recht in heeft.
Datum 2 augustus 1524
( blijkbaar
verkocht Jan Daniels van den Dijk ook de helft van het bezit dat
van zijn schoonzuster was, waarom dat via het recht van
vernadering opgeeist werd is vreemd, broer en zus hadden
dezelfde rechten, misschien dat het hier een halfbroer en halfzusrelatie
betreft?, JT)
.
257
Eerder had Marie dochter van Gielis Stans met haar wettige man
Roelof Happen Goijaerts kontant geld aangeboden waarvan ze
heeft gezegd dat het geld van haar was, om daarmee beroep te
doen op het recht van vernadering en daarmee de helft van het
stuk land en de helft van de helft van een eeuwsel uit de vorige
akte terug te kopen. Daarna had Dirck Gielis Stans, in geval zijn
zuster Marie enigermate aanspraken heeft op de verkochte
percelen qua recht van vernadering, daarvan afstand gedaan.
Verschenen is nu deze Marie met haar man Roelof en doen op hun
beurt nu afstand van dat recht van vernadering en dragen hun
rechten over aan Dirck Gielis Stans zoals dat gebruikelijk is.
Actum als boven.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1525.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1525
102
Dirck Janssen van der Heijden verkoopt aan Roelof Happen Goijaerts het ...
Datum 19 april 1525
103
Roelof Happen Goijaerts verkoopt aan ...
Actum als boven

Aktes:
1528 014 b.p. Roef Happen
1537 034 b.p. Roef Happen
1541 077 b.p. Roef Happen
1541 146 b.p. Roelof Happen

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1544.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 135 REGESTEN 1544
006
... Verder krijgt hij een jaarlijkse rente van 2
ponden die worden geheven op het bezit van de weduwe en kinderen
van Roef Happen. ...
Datum 22 januari 1544

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1546.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 135 REGESTEN 1546
066
Voor ons is verschenen Marieke weduwe van Roefs Happen met
Ruelen Gerits als haar gekozen voogd en doet nu afstand van haar
recht van vruchtgebruik ten behoeve van Henrick Thonis Happen als
man van Agnese inzake het bezit waarop deze Agnese, haar dochter,
recht heeft. Datum en getuigen als boven.
.
067
Voor ons is verschenen Henrick Thonis Happen als man van Agnese
wettige dochter van Roefs Happen en hij verkoopt nu aan Happen
Roefs en diens broer Jacop Happen het kindsdeel van deze Agnese dat
zij al heeft geerfd van haar overleden vader danwel nog zal erven van
haar moeder.
Hij belooft aan zijn genoemde zwagers alle lasten van de kant van
zijn vrouw af te handelen. Bepaald is verder dat genoemde Marieke
uit de vorige akte voor wat betreft de helft van dit erfdeel wel haar
vruchtgebruik blijft behouden zolang ze leeft. Datum en getuigen als
boven.
.
068
Voor ons zijn verschenen Hap en Jacop, broers en wettige kinderen
van Roef Happen en hebben beloofd om aan Henrick Thonis Peters
meteen na het overlijden van hun moeder Marie, die 40 gulden te
zullen betalen en niet eerder. Datum en getuigen als boven ( akte is
doorgestreept )

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1547.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 136 REGESTEN 1547
017
Herbert, Jacop en Katalijn, wettige kinderen van wijlen Roef Happen,
waarbij deze Kataijn is vergezeld door haar voogd zijnde haar broer
Herbert, hebben beloofd aan ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1552.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1552
192
Marie weduwe van Roef Happen doet hierbij afstand van haar recht
van vruchtgebruik inzake al het bezit dat eigendom van wijlen deze
Roef Happen was. Ze doet er nu afstand van samen met haar voogd
Henrick Hoppenbrouwers onze collega schepen ten behoeve van
Happen, Jacop en Catharijn haar wettige kinderen.
Datum 22 april 1552,
.
193
Hap Roefs, Jacop en Catharijn met genoemde Happen als haar
gekozen voogd, allen wettige kinderen van Roef Happen, hebben een
boedelverdeling gedaan van het bezit dat ze hebben geerfd van wijlen
Roef Happen en waarvoor hun moeder afstand van haar recht van
vruchtgebruik heeft gedaan. ...
Datum 22 april 1552
.
196
Happ, Jacop en Cathelijn, allen wettige kinderen van Roef Happen
hebben hierbij beloofd om aan Marie weduwe van Roef Happen, hun
moeder, genoemde Hap en Jacop elk 9 lopen en genoemde Cathalijn
6 lopen rogge te zullen gaan betalen, ...
Datum en getuigen als boven.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1556.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1556
270
Hap, Jacop, broers en Cathalijn hun zuster met haar voogd Hap haar
broer, allen wettige kinderen van wijlen Roef Happen, hebben een
boedelverdeling gemaakt inzake het bezit dat is nagelaten bij het
overlijden van genoemde Roef Happen en diens vrouw Marie dochter
van Dielis Stans. ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 20 augustus 1556)

3.
man‎Goijaert Happo Goijaert Keijmps‏‎

4.
man‎Jacob Happo Goijaert Keijmps‏‎

5.
womanBeatrijs Happo Goijaert Keijmps‏

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1519.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1519
002
Henrik Hermans van den Akeren als man van Beatrijs dochter van
wijlen Happo Keijmps verkoopt...
Datum 30 december 1518 (attentie jaartal, Kerststijl, JT),

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1525.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1525
102
Dirck Janssen van der Heijden verkoopt aan Roelof Happen
Goijaerts het 1/4e deel van een weiland gelegen in herdgang van
Naastenbest, ... Dat bezit had Dirck eerder verkregen van Henrick
Hermans van den Akeren ( van Aerle?, JT).
Datum 19 april 1525


Voor meer informatie: bertho@derikx.com