man‎Joannes Arnoldus van Veggel | Eerd‏‎

[Tekst]
NOEMT: "Jan Aersseb van Eert" en "de weduwe van Aert Dircken van Eert"
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.41&minr=13998623&miview=ldt
200 Arien Aert Donckers en Jan Henrick Huybers als voogden over de nagelaten kinderen van wylen Lendert Henrick Huybertss, verwekt bij zijn vrouw Femia, met toestemming van genoemde Femia, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Aersseb van Eert 'een stuck tuellants mette potereye daer toebehorende, groot ontrent een sesteraet', gelegen ter plaatse genoemd de Donck
* e.z.: het goed van de weduwe van Aert Dircken van Eert
* a.z. en e.e.: de weduwe van Jan Janssen alsias Coop
* a.e.: de gemeynte van Vechel
Het goed is belast met een cijns van 1/2 blanck aan de (pastoer) tot Vechel.
Getuigen: Marten Aert Donckers en Anthonis Jacops
Datering: 08-05-1619
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel

MOGELIJK OUDERLIJK GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.43&minr=13999114&miview=ldt
151 Jan Aert Diricx van Eerdt, Thonis en zijn broer Dirick, Willem Eijmbert als man van Lijsken, Aert Gerits als man van Anna, allen kinderen van Aert Diricx van Eerde, verwekt bij Lijsken dochter van Henric Rutten, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders Aert Diricx en Lijsken. ...
Datering: 18-08-1625
Pagina: 140-142
Soort akte: Deling
Plaats: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.38&minr=13942669&miview=ldt
121 Jan Aert Diricx, de broers Thonis en Dirick, Willem Eijmerts en Aert Gerits, als kinderen en erfgenamen van Aert Diricx van Eerde hebben beloofd elk jaar te geven aan Lijsken weduwe van Aert Diricx, ieder 10 gulden, en dat voor zo lang als zij leeft. Nu betalen zij ieder 10 gulden aan Aert Gerits 'die nu de voirschreven Lijsken tegenwoirdich in zynen cost ende woninge is hebbende'. ...
Datering: 18-08-1625
Pagina: 121
Soort akte: Belofte
Plaats: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.44&minr=13999216&miview=ldt
16 ....
* Roeloff Jan Daendels van Kilsdonck en Jan Aert Diricx van Eert, 'als provisoiren der taeffelen des heijligengeest tot Vechel', in naam van Meriken weduwe van Jan Pauwels, dochter van Daendel en Heijlken voirschreven, ...
Datering: 21-01-1627
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.44&minr=13999221&miview=ldt
21
... , ende Roeloff Jan Daendels van Kilsdonck ende Jan Aert Diricx van Eert als h. geest meesters tot Vechel, ....
Datering: 26-01-1627
Plaats: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051459&miview=ldt
125 Jan Aerdt Dircx van Vechel gebruiker van de goederen toebehorende Cornelis Hendrickx man van Anneken dochter van Jan Aerts Vercuijlen d’Oude, Lambert Symons van der Haigen met een betalingsgelofte aan genoemde Jan
Datering: 8.3.1636
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.88&minr=17856865&miview=ldt
165 ... , Jan Aertss. van Eert, ...
Datering: [1637]
Schijndel

LEEFTIJD: "Jan Aert Dircx van Vechel oud 50 jaar"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.88&minr=17856883&miview=ldt
183 Voor Hendrick Smits en Marten Adriaens zijn verschenen Jan Aert Dircx van Vechel oud 50 jaar en Jan Jansen van der Meulen oud 35 jaar met een verklaring ter instantie van Yda weduwe van Willem Gijsberts van den Boogart over een aftandse roodbruine merrie met diverse kenmerken [9.4.1638]; idem Adriaen Gerit Janssen oud 28 jaar en Aert Jans Geelincx schepen met een verkalring ter instantie van Adriaen Claes …… over een aftandse kastanjebruine merrie met diverse kenmerken
Datering: 10.4.1638

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051642&miview=ldt
308 Jan zoon van Jan Aert Jans Verhaigen vernadert een huis en hof dat Jan Aert Dircx van Veghel in koop heeft verkregen tegen Jan Claessen smit
Datering: 13.4.1638
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051644&miview=ldt
310 Lijsken dochter van Jan Claessen smit vernadert huis hof en erf dat Jan Aert Dircx van Vechel heeft gekocht van haar vader
Datering: 19.4.1638
Plaats: Schijndel

LEEFTIJD: "Jan Aert Dircx van Vechel oud 50 jaar"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.88&minr=17856898&miview=ldt
198 Voor schepenen is verschenen Jan Aert Dircx van Vechel oud 50 jaar en Huijbert Willem Henrick Geerts oud 36 jaar met een verklaring ter instantie van Mijs Jan Aerts over een voerjerige zwartbruine merrie met diverse kenmerken uit de stal van Mijs
Datering: 20.1.1639
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051979&miview=ldt
256 Hendrick Roelof Rutten heeft verkocht Jan Aert Dircx van Vechel de ½ van land in koop verkregen tegen Jan Gerit Bosch onder tWijbosch int Puthorstken ...
Datering: 20.3.1642
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051980&miview=ldt
257 .. procuratie voor schepenen van Heeswijk dd. 22 februari 1642, hebben verkocht Jan Aerdt Dircx van Vechel land onder tWijbosch int Puthorstken ...
Datering: 29.3.1642
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16052067&miview=ldt
344
... hebben verkocht Jan Aert Dircx van Veghel, Adriaen Emberts van den Oetelaer en Gering Delis van den Acker land den Crommenacker in den Erdenborch bij de Leemputtenbeemdt
Datering: 2.11.1643
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213745&miview=ldt
287 Gerit zoon van Jan Dircx man van Jenneken dochter van wijlen Aert Jans Ariens Verhaigen hebben verkocht Jan Aert Dircx van Vechel, land onder tWijbosch, hopland in de Beemde, land de Rooversstreepen ...
Datering: 18.1.1649
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16213912&miview=ldt
14 Niclaes van Griensven secertaris aangesteld als curator over de Henrick Joris Peeters ‘impotenten ende innocenten’ op een rekest van 13 december 1644 en heeft op basis van een autorisatie van 4 maart 1645 die verkocht aan Jan Aert Dircx van Veghel onder de Borne int Voorvelt bij den Hoolenwech ...
Datering: 18.2.1651
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214166&miview=ldt
88 Gijsbert Willems van den Boogaert en Jan Aertsen van Vechel hebben aan handen van de stadhouder hun momboirseed afgelegd over Willem minderjarige zoon van Jan Jan Luijcas verwekt bij Marijken dochter van Willem voornoemd
Datering: 1.12.1653
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214336&miview=ldt
258 ... , hebben verkocht Jan Aert Dircx van Veghel, land in de Hulsebraeck
Datering: 3.3.1656
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.78&minr=16214407&miview=ldt
23 Marijken dochter van Handrick Willems van den Oetelaer met Arien Mathijssen van Herethum haar tegenwoordige man vernadert het hooiland dat Jan Jan Rutten op 5 september 1657 Jan Aertsen van vechel heeft ontslagen en door Jan Aertsen gemijnd op den 29e augustus door de momboiren van de minderjarige kinderen van Jan Eijmberts van den Oetelaer en verkocht
Datering: 5.9.1657
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.78&minr=16214410&miview=ldt
26 Peeter Jan Peeters man van Aryken zijn vrouw dochter van Eijmbert Willems van den Oetelaer verwekt bij Baetgen dochter van Jan Adriaens Verhaigen, heeft verkocht Jan Aertssen van Vechel hooiland onder tWijbosch, hooiland den Crommenbemdt
Datering: 19.9.1657
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.78&minr=16214414&miview=ldt
30 Amijs zoon van Amijs van der Spanck man van Dircxken zijn vrouw dochter van Jan Willems van Outellaer, heeft verkocht Gijsbert Willems van den Bogaert en Jan Aerts van Vecgel momboiren over Willem Jan Luijcas onder tWijbosch in Marsmanshorck
Datering: 12.10.1657
Plaats: Schijndel

OOM van Willem Willem Eijmberts van Gruenendael
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.2&minr=11330695&miview=ldt
140 Huwelijkse voorwaardes tussen Willem Willem Eijmberts van Gruenendael, geassisteerd door zijn ooms Jan Aert Dircks van Vechel en Aert Gerits Scuppen, met Cathelijn dochter Jan Aerts Vercuijlen weduwe van Jan Jans Verhoeven de jonge. Catharina heeft al voorkinderen van inwoners te Schijndel herdgang Hermaelen. Hebben kinderen
Datering: 31-08-1658
Plaats: Sint-Michielsgestel

HEESKEN TWEE MAAL GETROUWD:
Heesken x Handrick Willems
- Anneken x Handrick Aertss. Vercuijlen
Heesken x Jan Aerts
- Handricxken x Handrick Jan Gijsberts van den Bogaert
- Aert
- Jan
- Anthonis
Jan Janss. Verweteringe
Aert Gerits van de Ven
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.79&minr=17374971&miview=ldt
18 Handrick Aertss. Vercuijlen man van Anneken dochter van Handrick Willems verwekt bij Heesken, Handrick Jan Gijsberts van den Bogaert man van Handricxken dochter van Jan Aerts & Heesken in een 2e huwelijk verwekt , Aert meerderjarige zoon van Jan& Heesken, Jan Janss. Verweteringe en Aert Gerits van de Ven, Jan en Anthonis ook zonen van Jan & Heesken, met een scheiding en deling met verwijzing naar een testament gepasseerd voor notaris N. van Nyehoff te ’s-Hertogenbosch dd. 14 mei 1650 met o.a. ....
Datering: 17.4.1659
Plaats: Schijndel

DOCHTER Henrica x Handrick Jan Gijsberts van den Boogaert
GENOEMD MET PATRONIEM DIRCX in "Jan Aert Dircx van Vecgel"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.79&minr=17375004&miview=ldt
51 Catharina dochter van Jan Aertss. Vercuijlen weduwe van wijlen Jan Janssen Verhoeven de Jonge met Aert Jan Aerts haar momboir verwijzend naar een testament gepasseerd voor notaris Van den Heuvel op 29 november 1656 en zou betalen aan Jan Aert Dircx van Vecgel [vgl. Veghel] een rente uit land onder Wijbosch en voorts worden genoemd Handrick Jan Gijsberts van den Boogaert man van Handricxken dochter van Jan Dircx van Veghel
Datering: 17.4.1659
Plaats: Schijndel

WIJLEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.80&minr=17375322&miview=ldt
101
... hebben getransporteerd Aert Jan en Anthonis zonen van wijlen Jan Aert Dircx van Vechel land onder Wijbos genoemd de Lange Streep, met in de marge een notitie dd. 5 mei 1693 [actum et testes ut supra].
Datering: 28.9.1664
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.143&minr=11937885&miview=ldt
19 Deling van goederen waarbij genoemd worden Anthonis en Jan broers zonen van Jan van Veghel en Dirxken nagelaten weduwe van Aert Janssen van Vechel, de heer Johannes van den Bergh en Willem Smits momboirs over de 5 onmondige kinderen van Aert van Veghel
Datering: 27 februari 1692
Pagina: 22v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel

Gehuwd (religieus) ‎29 mei 1627 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
BHIC:
Bruidegom Joannes Arnoldi Theodorici
Bruid Hester Joannis Henrici
Getuige Christianus van de Aa
Getuige Petrus Matthiae
Diversen: custos [koster]
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 29-05-1627
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 182v07
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek
met:

Kinderen:

1.
womanHenrica Joannes van Eerd‏
Gedoopt ‎6 jul 1629 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
BHIC:
Dopeling Henrica Joannis van Eerde
Vader Joannes van Eerde
Moeder Hester N.N.
Getuige Joannes Joannis Stuelkens
Getuige Catharina N.N.
Diversen: vrouw van Maximilianus Joannis Fleru
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 06-07-1629
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 14v01
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek

Begraven ‎2 feb 1681 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-5Z1B?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 1204 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Bogert
Hendersken w.v. Hendrick Jan Gijsberts v.d.
5kn
Begraafdatum: 2 febr 1681

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Henrica Joannes Arnoldus van Veghel
doop-, trouw- en begraafboeken
Schijndel
Nederduits Gereformeerd begraafboek 1667-1671, 1676-1698
1455_013_022_V
Image 44
2 februari 1681
Weduwe Henricus Joannes Gijsbertus van den Bogaert, laat 5 kinderen na in het Wijbosch

Niet gevonden in index BHIC Schijndel (Oct2020).

[Tekst]
ECHTGENOOT: Handrick Jan Gijsberts van den Boogaert
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.79&minr=17375004&miview=ldt
51 Catharina dochter van Jan Aertss. Vercuijlen weduwe van wijlen Jan Janssen Verhoeven de Jonge met Aert Jan Aerts haar momboir verwijzend naar een testament gepasseerd voor notaris Van den Heuvel op 29 november 1656 en zou betalen aan Jan Aert Dircx van Vecgel [vgl. Veghel] een rente uit land onder Wijbosch en voorts worden genoemd Handrick Jan Gijsberts van den Boogaert man van Handricxken dochter van Jan Dircx van Veghel
Datering: 17.4.1659
Plaats: Schijndel

ECHTGENOOT: Handrick Jan Gijsberts van den Bogaert man van Handricxken dochter van Jan Aerts & Heesken
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.79&minr=17374971&miview=ldt
18 Handrick Aertss. Vercuijlen man van Anneken dochter van Handrick Willems verwekt bij Heesken, Handrick Jan Gijsberts van den Bogaert man van Handricxken dochter van Jan Aerts & Heesken in een 2e huwelijk verwekt , Aert meerderjarige zoon van Jan& Heesken, Jan Janss. Verweteringe en Aert Gerits van de Ven, Jan en Anthonis ook zonen van Jan & Heesken, met een scheiding en deling met verwijzing naar een testament gepasseerd voor notaris N. van Nyehoff te ’s-Hertogenbosch dd. 14 mei 1650 met o.a. ....
Datering: 17.4.1659
Plaats: Schijndel

WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7637.4&minr=11644576&miview=ldt
140 Jan Huijbert Spierinckxs inwoonder tot Schijndel welcke bekent schuldich te wesen aen Handerken weduwe Hendrick Jan Gijsberts vanden Bogaert ter somme van twee hondert vijftich guldens. Gijsbert van den Bogaert hem fort en sterck maeckende voor sijne susters ende broeders de welcke bekent van de obligatie geheelijck te sijn voldaen 24 martij 1686.
Datering: 27 october 1676
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375747&miview=ldt
314 Corstiaen Jan Peters met een betalingsgelofte aan Handricxken weduwe van Handrick Janssen van den Boogart met in de marge een notitie dd. 20 april 1677
Datering: 4.2.1676
Plaats: Schijndel

2.
manArnoldus Joannes van Veggel | Eerd‏
Gedoopt ‎27 okt 1631 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Bij doop zoon Martinus genoemd als "Vader Arnoldus Joannis Arnoldi"

Geboren voor 1683-20=1663

Zie akte 19: broers Anthonis en Jan

Doopgetuigen:
Joannes: Getuige Marten Gerit Jacops & Aelen Jansen
Maria: Getuige Nicolaus Joannis Nicolai & Judoca Joannis Nicolai
Hester: Getuige Guilielmus Thonis Smits & Maria Adriani Smits
Martinus: Getuige Joannes Henrici & Mechtildis Emberti & Aldegondis Joannis Arnoldi
Henrica: Getuige Christianus Joannis Verhage & Hester Petri Verhoeven

BHIC:
Dopeling Arnoldus Joannis Arnoldi van Eerde
Vader Joannes Arnoldi van Eerde
Moeder N.N. N.N.
Getuige Arnoldus Gerardi
Diversen: uit Veghel
Getuige Anthonia Joannis Andreae
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 27-10-1631
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 28r03
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek

Veel mogelijkheden eerste eerste past best qua naam maar niet qua tijdvak.

ARNOLDUS:
Arnoldus Joannis Arnoldi Eerde van kind 27-10-1631 Schijndel DTB doopakte x N.N. N.N.
Arnoldus Joannis Emberti kind 22-11-1635 Schijndel DTB doopakte x Joanna N.N.
Arnoldus Joannis Petri kind 12-12-1635 Schijndel DTB doopakte x Magdalena N.N.
Arnoldus Joannis Henrici kind 02-02-1639 Schijndel DTB doopakte x Quirina N.N.
Arnoldus Joannis Verhoeven kind 13-04-1639 Schijndel DTB doopakte x Elisabetha N.N.
Arnoldus Joannis Arnoldi kind 18-04-1648 Schijndel DTB doopakte x Elisabetha N.N.
Arnoldus Joannis Henrici kind 04-10-1650 Schijndel DTB doopakte x Aleijdis N.N.
Arnoldus Joannis Petri kind 23-11-1650 Schijndel DTB doopakte x Adriana N.N.
Arnoldus Joannis Henrici kind 04-10-1651 Schijndel DTB doopakte x Aleijdis N.N.
Arnoldus Joannis Nicolai Danielis kind 14-09-1652 Schijndel DTB doopakte x Margareta N.N.
Arnoldus Joannis Petri kind 05-10-1660 Schijndel DTB doopakte x Maria N.N.
Arnoldus Joannis Vrensen kind 05-06-1668 Schijndel DTB doopakte x Petronilla N.N.

Zoek ANTHONIUS met zelfde achternaam als in bovenstaand lijst:
Anthonius Joannis Arnoldi Erden van der kind 03-10-1641 Schijndel DTB doopakte x Hester N.N. <=== Hester komt ook terug als naam van kind.
Anthonius Joannis kind 05-09-1645 Schijndel DTB doopakte x Maria N.N.
Anthonius Johannis Henrici kind 26-09-1647 Schijndel DTB doopakte x Johanna N.N.

Zoek JAN met zelfde achternaam als in bovenstaand lijst:
TE VEEL mopgelijkheden - echter ook:
Joannes Joannis Arnoldi Eerd van kind 10-05-1633 Schijndel DTB doopakte x Hester N.N.
Joannes Joannis Arnoldi Eerde van kind 29-03-1637 Schijndel DTB doopakte x Hester N.N.

Begraven ‎18 sep 1691 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-BVCV?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 5589 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Vechel
Aert Janse van
vrouw en 5kn
Begraafdatum: 18 sept 1691
Schijndel (13) Register van begraven 1667-1671 en 1676-1698

BHIC:
Overledene Aert Janssen van Vechel
te Schijndel
Bijzonderheden: laet achter sijn huisvrouw en 5 kinderen in 't Wijbosch
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 18-09-1691
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd begraafboek 1667-1671, 1676-1698, archiefnummer 1455, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 13
Gemeente: Schijndel
Periode: 1667-1698
Religie: Nederduits Gereformeerd

[Tekst]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7637.4&minr=11644656&miview=ldt
220 Hendersken weduwe Tomas Geraert Jacobs geassisteerd wesende met Lambert Geraert Jacobs inwoonderen tot Schijndel haren swager welcke bekent in beleeninghe overgegeven te hebben aen Aert Janssen van Eert jonghman seecker half hoijveldeken gelegenin de parochie van Schijndel.
Datering: 4 aprillis 1680
Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.92&minr=16197571&miview=ldt
23 Opdracht voor Aert Jan Aerts van Vechel
Datering: 1684-1688
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.93&minr=16197948&miview=ldt
172 Opdracht van Jacob Dirx aan Aert jan Aertsen van Vechel
Datering: 1688-1691
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.93&minr=16197807&miview=ldt
31 Opdracht door Delis van der Aa aan Aert Jansen van Vechel
Datering: 1688-1691
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.94&minr=16198060&miview=ldt
12 Opdracht van Antonis Janss. van Vechel aan de kinderen van Aert Jan van Vechel
Datering: 1692-1695
Plaats: Schijndel

OVERLEDEN:
BROERS ANTHONIS & JAN
ECHTGENOOT Dirxken - vijf kinderen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.143&minr=11937885&miview=ldt
19 Deling van goederen waarbij genoemd worden Anthonis en Jan broers zonen van Jan van Veghel en Dirxken nagelaten weduwe van Aert Janssen van Vechel, de heer Johannes van den Bergh en Willem Smits momboirs over de 5 onmondige kinderen van Aert van Veghel
Datering: 27 februari 1692
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196306&miview=ldt
436 Jan en Teunis Jansen van Eert, en Adriaen Teunis Smits als man van Maijken Hendricks van den Bogaart, verwekt bij Handersken Jan Aerts van Eert cederen en transporteren aan Dirisken Martens van den Berg, weduwe van Aert Jan Aerts van Eert ten behoeve van haar zoon Jan Aertsen van Eert hun rechten op 'eenen acker teuijlant gelegen in de Aeckerse thiende, als mede eenen hoijbeemt gelegen in de Donker beemden alhier, bijde leenroerigh'. ...
Datering: 07-03-1695
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel

WEDUWE:
EERT: Genoemd als "Aert Jan Aertsen van Eert" - zie dopen zoon Martinus - hier genoemd als "Arnoldus Joannis Arnoldi" - zelfde partroniem
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196314&miview=ldt
444 Dirisken Martens van den Berg, weduwe van Aert Jan Aertsen van Eert, 'inwoonderse van Schijndel', geassisteerd door Johannis van den Berg en Teunis Jan Aerts van Eert als voogden over haar en haar kinderen, verwekt door genoemde Aert Jan Aertsenvan Eert, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Willem Sijmons Jan Sijmons 'een huijs, hoff ende aangelegen lant, groot 3 1/2 loopense, gelegen aen het Eert ...
Datering: 19-04-1695
Pagina: 584-585
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196354&miview=ldt
484
... * op 19-04-1695 tramsporteert Dirrixken Martens van den Berg cum suis aan Willem Simen Jan Simens 'een huijs, hoff en drie en een half loopens lant gelegen aan de Eert' voor 306 gulden, 8-8-6 ...
Datering: 31-12-1695
Soort akte: Register
Plaats: Veghel

OVERLEDEN:
EERD:
- Naam Eerd genoemd in combinatie met volledige naam echtgenote.
- Persoon: "Willem Jan Luijcken" is de vader van de echtgenoot van dochter Maria.
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195666&miview=ldt
110 Willem Jan Luijcken, 'inwoonder van Schijndel', wordt aangesteld als voogd over de minderjarige kinderen van Aert Jan Aertsen van Eerd, verwekt bij Dirisken Martens van den Berg, en heeft daartoe de eed afgelegd.
Getuigen: Adrij Smits, Jan van der Mee en Geraert Vermeulen, schepenen
Datering: 22-03-1696
Soort akte: Voogdij
Plaats: Veghel

EERDT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196396&miview=ldt
526 Willem Jan Luijcken, 'inwoonder van Schijndel', en Johannes van den Berg, voogden over de minderjarige kinderen van Aert Jan Aerts van Eerdt, verwekt bij Dirisken Martens van den Berg, hebben vernaarderd ten behoeve van de voorschreven kinderen voor het erfrecht en hun moeder Dirisken Martens van den Berg voor het vruchtgebruik, van Aert Dirck van Eerdt het 1/4 deel in een 'huijs, est en ovenhuijs, hoff, boomgaert en aangelegen lant, int geheel groot vijf loopense, gelegen ontrent de Schutsboom ...
Datering: 04-04-1696
Soort akte: Vernadering
Plaats: Veghel

ALLE VIJF DE KINDEREN GENOEMD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565754&miview=ldt
178 Antonij van Summeren als man van Jenneken dochter Jan Janssen van Veghel, inwoner van Schijndel heeft verkocht aan Jan, Martinus, Maria, Hester en Hendrina Aert Jansen van Veghel inwoners van Schijndel 1/4 deel in huis, ...
Datering: 28-10-1704
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel

GEZIN Aert van Veghel en zijn vrouw Dirksken:
JAN
MARIA x Willem Willem Jan luijcken
MARTINUS
HENDRINA
(HESTER x) Geerit Jan Peter Aarts
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.149&minr=11939418&miview=ldt
178 Deling van goederen onder Jacob meerderjarige zoon van Geerit Martrens van den Bergh, Jan Paulus man van Jenneken dr.v.Claes Hendrik Geerits met vier minderjarige kinderen verwekt bij Lijsken ook dr.v.Geerit Martens, Delis Martens van den Bergh met minderjarige kinderen, Eijmbert Claessen Voets, Jan zoon van Aert van Veghel en zijn vrouw Dirksken dr.v.Marten van den Bergh, Willem Willem Jan luijcken man van Maria dr.c. Aert en Dirksken, Jan en Willem zich fort en sterk makend evoor Martinusen Hendrina hun broer en zus, Geerit Jan Peter Aarts hun zwager, Dielis Martens van den Berg
Datering: 2 december 1716
Pagina: 309
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.100&minr=16199915&miview=ldt
111 transport van Dirske weduwe Aert Jans van Veghel aan Juffrouw Maria Tibos weduwe Heer Gerard Notelaers
Datering: 1720-1728
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.133&minr=13633204&miview=ldt
97 Opdracht van Catarina des Menschen aan de weduwe Aert Jans van Veghel
Datering: 1725
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.151&minr=11939786&miview=ldt
142 Inmeting land
Akte over de inmeting van een stuk land waarbij betrokken zijn de schepenen Peter Peters Verhoeven en Gijsbert Adriaens van der Schoot, ten verzoeke van Adriaan Hermen Zeegers, de weduwe Aert Jansse van Veghel in het Wijbosch op welk erf geen behoorlijke scheidspalen stonden en ter plaatse is door Aart Hendrix van de Laerschot schoonzoon van Adriaan een transportbrief vertoond uit het jaar 1580 waarin aan Andries zoon van Adriaan Goort Verhaigen het land is gekomen dat nu dus toebehoort aan de weduwe Aert Jans van Veghel en de gezworen landmeter Willem Roessing heeft alles afgemeten
Datering: 5 oktober 1725
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.101&minr=16200487&miview=ldt
241 Transport van de kinderen van Aert Janse Vechel aan Francus Lomans voogd over Maria Elisabeth van Geelkerken ten laste van het corpus
Datering: 1728-1734
Plaats: Schijndel

ECHTGENOTE VOLLEDIG EN AERT VOLLEDIG.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.101&minr=16200336&miview=ldt
90 Opdracht van Jan Tenis van Eert aan Dieliske Martens van den Berg weduwe van Aert Jans van Vechel
Datering: 1728-1734
Pagina: 70v en 71
Plaats: Schijndel

GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.153&minr=11940058&miview=ldt
89 Deling van goederen onder Jan en Martinus meerderjarige zonen van Aert Janse van Vechel verwekt bij Dirske dr.v.Marten van den Bergh, Willem Willem Jan Luijken man van Maria dr.v.Aert en Dirske, Geerit Jan Peter Aerts man van Hester dr.v.Aert en Dirske, Peter Willems van den Boogert man van Hendrina dr.v.Aert en Dirske o.a. huis onder Wijbbosch in de Quadestraat
Datering: 21 oktober 1733
Pagina: 187v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel

3.
man‎Joannes Joannes van Eerd‏‎
Gedoopt ‎10 mei 1633 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
BHIC:
Dopeling Joannes Joannis Arnoldi van Eerd
Vader Joannes Arnoldi van Eerd
Moeder Hester N.N.
Getuige Joannes Simonis
Getuige Emerentiana Henrici Petri van Dinter
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 10-05-1633
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 37v05
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek

4.
man‎Joannes Joannes van Eerd‏‎
Gedoopt ‎29 mrt 1637 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
BHIC:
Dopeling Joannes Joannis Arnoldi van Eerde
Vader Joannes Arnoldi van Eerde
Moeder Hester N.N.
Getuige Joannes Joannis Petri & Joanna Joannis Lucae
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 29-03-1637
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 59r03
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek

[Tekst]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.143&minr=11938000&miview=ldt
134 Deling van goederen onder Jan Jan Aertsen van Vechel en Peter Lambert Schoenmakers man en momboir van Elisabeth zijn vrouw dr.v. Adriaen Ancems – huis te Wijbosch op den Onderstal
Datering: 4 oktober 1695
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.96&minr=16198780&miview=ldt
186 Jan Jan Aertsen van Veggel
Datering: 1698-1703
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.146&minr=11938327&miview=ldt
51 Afstand van tochtrecht op een huis onder de Borne in het Lieseind [Liessent] door Jan Jan Aertssen van Vechel weduwnaar van wijlen Jenneken Gijsberts van de Wiel
Datering: 3 mei 1703
Soort akte: Afstand
Plaats: Schijndel

BHIC:
Bruidegom Jan Janssen
Bruid Jenneke Gijsberts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 22-01-1673
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1669-1772, archiefnummer 1455, Streekarchief Langs Aa en Dommel, inventarisnummer 41, blad 9r
Gemeente: Schijndel
Periode: 1669-1772
Religie: Rooms-Katholiek

5.
man‎Anthonius Joannes van Eerd‏‎
Gedoopt ‎3 okt 1641 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
BHIC:
Dopeling Anthonius Joannis Arnoldi van der Erden
Vader Joannes Arnoldi van der Erden
Moeder Hester N.N.
Getuige Theodoricus Christiani
Getuige Maria N.N.
Diversen: vrouw van Joachim Henrici Bogaerts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 03-10-1641
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 80r04
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek

[Tekst]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.94&minr=16198060&miview=ldt
12 Opdracht van Antonis Janss. van Vechel aan de kinderen van Aert Jan van Vechel
Datering: 1692-1695
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.143&minr=11937885&miview=ldt
19 Deling van goederen waarbij genoemd worden Anthonis en Jan broers zonen van Jan van Veghel en Dirxken nagelaten weduwe van Aert Janssen van Vechel, de heer Johannes van den Bergh en Willem Smits momboirs over de 5 onmondige kinderen van Aert van Veghel
Datering: 27 februari 1692
Pagina: 22v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com