man‎Hanrick Hanricx Verculen‏‎

[Gebruikersnotities]
MISSCHIEN:
NIET ONDERZOCHT:

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.44&minr=12234940&miview=ldt
26 Henric zoon van wijlen Henric Henricx van der Cuelen met Maeriken zijn zuster wettige kinderen van Henrick van der Cuelen en Loenen Segher Lambertss. voogd van zijn wettige kinderen die hij heeft verwekt bij Jenneken zijn vrouw dochter van Henrick van der Cuelen te weten Meriken, Grietthen en Aert, Alert zoon van wijlen Hueber Dirrickxss. man van Heesken, Lauwrens soen Pauwels Lauvrenssen man van Margriet zijn vrouw en Jan zoon van wijlen Jan Willemss. van den Nuwenhues man van Heilken zijnvrouw allen wettige dochters van Henrick van der Cuelen die de goederen hebben gescheiden en gedeeld waarbij ...
Datering: 26 maart 1547
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.44&minr=12235122&miview=ldt
208 Lisbet nagelaten weduwe van wijlen Henric van der Cuijlen en heeft afstand gedaan van haar tochtrecht van huis hof en erf ten behoeve van Henric haar zoon en Dirric Jan Schoemekerss. man van Meriken dochte rvan Lisbet en Henrick onder conditie dat Lisbet als moede rhaar leven lang zal behouden en mogen gebruiken een ½ bunder beemd + slotformule – schepenen Art van Sochel en Aert Penninck
Datering: 26 januari 1550
Soort akte: Afstand
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.44&minr=12235123&miview=ldt
209 Henric Henrickxz. van der Cuijlen en Dirric Jan Dirric Schoemekerss. kinderen van in de vorige akte genoemde Henric en Lisbet zijn een scheiding en deling van goederen aangegaan hen aagekomen via hun ouders waarbij Henric ten deel is gevallen ...
Datering: 26 januari 1550
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947462&miview=ldt
154 passchen den vi appril anno 1572, Melis Lambert Melyss., verkoop, Henrick Henrixss. van der Cuijlen, uyt een huys hoff ende erffenisse 8 lop. ter stede genoempt dLutteleynde int Hermalen...
Datering: 1570-1575
Plaats: Schijndel

MOEDER Elisabet twee mal getrouwd?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.54&minr=13120344&miview=ldt
174 Jan soen wilner Hanricx Janss. Verhagen, Hanrick Hanricx Verculen met Dielis synen brueder en voir syn andere wittige bruederen ende susteren, Hanrick Dirck Scoemekers ende Lambert syn brueder ende andere bruederen ende susteren, kynderen van Elisabet dochter Delis Lambertss. van den Vorstenbosch die sy verweckt hevet bi Hanrick van der Culen haren iersten man ende bi Hanrick Janss. Verhagen haren tweeden ende lesten man, scheidng en deling, ...
Datering: 1577-1581
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.54&minr=13120320&miview=ldt
150 Jan Hanrix Verhagen ende Hanrick Hanricx Verculen met synen brueder ende hennen mombaren, Hanrick Dircks Scoemeker ende Lambert syn brueder, scheiding en deling, na de dood van Elisabet dochter Delis Lamberts des vs. Jans moeder ende der anderenvoirs. aude moeder,... 28 januari 1581 ....
Datering: 1577-1581
Plaats: Schijndel

WAS HANRICK TWEE MAAL GETROUWD?
NOEMT ENE "Jan Amijssen" - mogelijk de zoon van Amijs de broer van Anna zijn eerste echtgenote.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.62&minr=14228306&miview=ldt
30 Jenneken dochter Jan Willem Spierincx naegelaeten weduwe wijlen Henrick Henricx van der Cuijlen, Jan Henricx van der Haigen ende Jan Amijssen momboiren van de onmundige kijnderen wijlen Henrick ende Jenneken, betaling aen Marcelis Peterss., in demarge: Peter Huijgen van Berkel, ontvangstbevestiging, 13 january 1616, P.v.Griensven secretaris 1616
Datering: 1611-1612
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.63&minr=14228434&miview=ldt
2 Jenneken dochter Jan Willem Spierincx naegelaten weduwe wijlen Henrick Henricx van de Cuijlen, Jan Henricx van der Haigen ende Jan Amijssen momboiren vande onbejaerde kijnderen des vs. Henricx van de Cuijlen ende Jenneken tsamen verweckt, betalingaen Jenneken weduwe Henrick Elias, 3 februari 1612, testes Peter Henricx ende Peter Elias – in de marge: notitie dd. 18 september 1627, quod attestor P. van Griensven secretaris 1627
Datering: 1612-1615
Schijndel

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 250 van 1564-1569: "Hanrick Hanricx van der Culen man van Anna"
met:

womanAnna Jan Daemen van der Spanck‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.54&minr=13120490&miview=ldt
320 Hanrick en Delis gebruederen ende Jan en Lauwreyns met Mys Janss., Jan Hanricx van der Hagen, Pauwels Janss. ende Hanrick Dircx hen mombaren alte samen kynderen ende gebruederen van Hanrick Hanricxss. van der Culen ende Anna synder huysvrau dochter van Jan Damen van der Spanck, scheiding en deling, ...
Datering: 1577-1581
Plaats: Schijndel

NOEMT broer Amijs en echtgenoot in akte van 1581:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.54&minr=13120408&miview=ldt
238 Hanrick ende Claes gebruederen soenen van wylen Gerit van de Laer, verkoop, Amys Janss. ende Hanrick Hanricxss. van den Culen, een huys esthuys ende timmeringe dair op staende ende lant aent Lutteleynde aen die Straet genoempt ... 1 juni 1581 ... 1 juni 1581 ....
Datering: 1577-1581
Plaats: Schijndel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com