man‎Jan Lambert Symons "den ouden" Verhagen‏‎
Gedoopt ‎29 jun 1622 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie testament akte 89 van 09-05-1664: "De testateur heeft een zuster Fyken" en " De testateur heeft een natuurlijke zoon Jan"

Zie cijnsboek folio 183:
Hanricxken weduwe ende drije kijnderen Jan Lambert Simons voorschrven
Sophia ende Jan kijnderen Lambert Simons vander Haghen vanden iersten bedde vigore testamenti ut affirmit
Lambert soon Simon Jan WillemsVI denarii novi

Vader is dan Lambert Simon Jan Willems!
VANDEN IERSTEN BEDDE

Geboren voor 1658-22=1636

Ouderlijk gezin:
Lambertus Simonis Joannis bruidegom 10-08-1608 Schijndel DTB trouwakte x Joanna Guilielmii Aegidii
Guilhelma: Lambertus Simonis vader 11-06-1609 Schijndel DTB doopakte x N.N.
Simon: Lambertus Simonis vader 06-02-1611 Schijndel DTB doopakte x N.N.
Sophia: Lambertus Simonis vader 07-06-1613 Schijndel DTB doopakte x N.N.
Margareta: Lambertus Simonis vader 10-10-1615 Schijndel DTB doopakte x N.N.
Egidius: Lambertus Simonis vader 27-10-1615 Schijndel DTB doopakte x N.N.
Joannes: Lambertus Simonis vader 08-11-1618 Schijndel DTB doopakte x N.N.
Joannes: Lambertus Simonis Joannis vader 29-06-1622 Schijndel DTB doopakte x Joanna <=== Dus deze?

Lambertus Simonis bruidegom 09-01-1628 Boxtel DTB trouwakte x Catharina Petri Gerardi <=== BOXTEL
Joannes: Lambertus Simonis vader 22-02-1630 Schijndel DTB doopakte x Catharina N.N.
Helwigis: Lambertus Simonis vader 27-07-1635 Schijndel DTB doopakte x Catharina N.N.

BHIC: OpenArchives
Kind Joannes Joannis
Geslacht Man
Datum doop 29-06-1622
Plaats doop Schijndel
Vader Lambertus Simonis Joannis
Moeder Joanna
Getuige Theodoricus Theodorici van Kessel
Getuige Adrianus Hermanni
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 115v
Religie rk
Diversen Gt2 weduwe van Joannes Joannis Verhagen.


Overleden ‎1664
[bron]
Testament in akte 89 op 09-05-1664.
Laatste kind gedoopt op 18-01-1665.
In akte 28 van 6 juli 1664 echtgenote genoemd als WEDUWE: "Hendricxken weduwe van Jan Lamberts Symons van der Hagen"
Ook genoemd in akte 10 van 19.2.1667 echtgenote als weduwe.

Index BHIC Schijndel 1664 is leeg (Nov2022).

=====
Dus niet deze:

Lijkt op den jongen gegeven aantal kids.

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-1P7S?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 6398 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Verhagen
Jan Lambert
laat na: vrouw Hendersken en ----
Begraafdatum: 12 dec. 1683
Schijndel (13) Register van begraven 1667-1671 en 1676-1698

Op BHIC:
Jan Lambert Verhagen overledene 12-12-1683 Schijndel DTB begraafakte laet achter Hendersken sijn huisvrouw op de Keur
Jan Lamberts Verhagen overledene 14-01-1684 Schijndel DTB begraafakte laet achter 6 kinderen in de Elt
‎, leeftijd ongeveer 42 jaar
[Gebruikersnotities]
VADER tweemaal getrouwd -> Vandaar twee zoons jan?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.91&minr=16197531&miview=ldt
88 Testament van Lambert Sijmons van der Haigen onder het Lutteleijnd in Elde met voor- en nakinderen de laatsten verwekt bij Catarina zijn 2e vrouw dochter van Peeter Gerits met een verwijzing naar een testament uit november 1623; de voorkinderen zijn Jan en Sophia
Datering: 1.8.1646
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.89&minr=17857020&miview=ldt
105 Op heden zo heeft Jonker Jacop Aelbert Proening van Deventher stadhouder nomine officii mbt Peeter van de Loo die Jan Lambert Sijmons van der Haigen verwond had waaraan een chirurgijn uit Berlicum te pas had moeten komen waarover de vorster een relaas had geschreven
Datering: 15.8.1654
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19049209&miview=ldt
474 Meester Jan Hendrickx van Uden, chirurgijn wonende te Middelrode heerlijkheid Berlicum met een verklaring t.b.v. Jan Lambert Sijmons te Schijndel, dat in januari 1658 ten huize van de chirurgijn is gekomen samen met jonker Aelbert Proninck van Deventher, schout of stadhouder te Schijndel om een akkoord te sluiten over een meesterloon n.a.v. een kwetsuur, die bij Jan was toegebracht door Peter Ariens van der Loo, waarover nog steeds een proces was hangende—uiteindelijk zou Proninck 27 guldenbetalen, Jan Lamberts 50 gulden en het gelag had 2 gulden gekost; voorts wordt gesproken over de kraam van de vrouw van Jan Lamberts. Getuigen: Anthonis Reijnder Anthonisse en meester Marcelis Willemssen, chirurgijn te Berlicum.
Datering: 00-12-1658
Soort akte: Verklaring
Plaats: Middelrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.79&minr=17375162&miview=ldt
209 Delis zoon van Lambert Symons van der Haigen en Jenneken zijn huisvrouw dochter van Willem Delis van Beeck heeft getransporteerd aan Jan Lambert Symons van der Haigen den Ouden zijn broer 1/5 van zxijn goederen waar die ook gelegen zijn
Datering: 6.10.1661
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.79&minr=17375167&miview=ldt
214 Jan en Jan zonen van wijlen Lambert Symons van der Haigen met Fijken hun zuster als ook Jan Arien Janssen man van Heijlken dochter van Lambert Symons de ene helft en Willem Gerits van Nistelroij de andere helft van land onder de Borne opt Oetelaer, opgedragen aan Mathijs Jacobs van Nistelroij in koop verkregen tegen de kinderen van Roelof Jan Lenarts op 12 juni 1646 met in de marge een notitie dd. 10 april 1661 (?) en 21 oktober 1675
Datering: 24.10.1661
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.79&minr=17375171&miview=ldt
218 Bartholomeus Stick [moet misschien toch Strick zijn] mam van Marijken zijn vrouw nagelaten weduwe van wijlen Wolfart Jan Wolfarts van de Sande en Adriaen zoon van Wolfart & Marijken hebben verkocht Jan Lambert Symons van der Haigen den Ouden eenakker onder tLutteleijnde in Elde
Datering: 17.12.1661
Plaats: Schijndel

TESTAMENT: HIJ DE OUDE
NATUURLIJK ZOON
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11330999&miview=ldt
89 Testament van Jan Lambert Sijmons van der Haegen de oude en zijn vrouw Hendricxke dochter Claes Jan Aerts, inwoners van Schijndel. De testateur heeft een natuurlijke zoon Jan verwekt bij Willemke dochter Gerit Damen en die krijgt ook een kindsdeel samen met de andere wettige kinderen. De testateur heeft een zuster Fyken. Er zijn wettige kinderen in dit huwelijk. Actum te Schijndel (attentie jaartal, de notaris schrijft twee keer duidelijk 1664)
Datering: 09-05-1664
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379467&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 487, blz. 7, folio 183
Datering:1643/1714
Transcriptie:
Jenneken dochter Jan Lamert Simons vander Haghen bij dijling
Hanricxken weduwe ende drije kijnderen Jan Lambert Simons voorschrven
Sophia ende Jan kijnderen Lambert Simons vander Haghen vanden iersten bedde vigore testamenti ut affirmit
Lambert soon Simon Jan WillemsVI denarii novi
Den selven III denarii veteri
Den selvenII denarii veteri
I stuiver XIIII denarii
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 10 van 19.2.1667.

Huwelijk niet gevonden in index BHIC alle plaatsen (Nov2022).

In akte 28 van 6 juli 1664 genoemd als WEDUWE: "Hendricxken weduwe van Jan Lamberts Symons van der Hagen"

Zie cijnsboek Helmond folio 183: "Hanricxken weduwe ende drije kijnderen Jan Lambert Simons voorschrven"

Kids:
Lambertus: Joannes Lamberti vader 02-07-1658 Schijndel DTB doopakte x Henrica N.N. - getuigen: Nicolaus Guilhelmi van Beeck & Sophia Lamberti
Nicolaus: Joannes Lamberti vader 02-09-1659 Schijndel DTB doopakte x Henrica N.N. - getuigen: Arnoldus Joannis Arnoldi & Catharina Gisberti Guilhelmi
Joanna: Joannes Lamberti Simons vader 18-01-1665 Schijndel DTB doopakte x Henrica N.N. - getuigen: Joannes Lamberti Simons (junior) & Joanna Joannis Zebars & Ida Jan Goijardts

Kind van ander paar?
Anna: Joannes Lamberti Sijmonis vader 13-08-1663 Schijndel DTB doopakte x Guilhelma N.N. - getuigen: Gerardus Joannis Gisberti & Henrica Petri Arnoldi

========
ANDER PAAR: Den Jongen?
Heijlken Peeter Wouter Peters van der Meulen x Jan Lambert Symons van der Haigen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.80&minr=17375312&miview=ldt
91 Mathijs zoon van Peeter Wouter Peters van der Meulen verwekt bij Lijsken dochter van Gijsbert Anthonis Smits, Michiel Janssen Verhoeven man van Jenneken, Gerart Jan Gijsberts man van Joostken, Jan Lambert Symons van der Haigen man van Heijlken allen dochters van Peter Wouters & Lijsken, Marijken dochter van Peter & Lijsken weduwe van wijlen Symon Jan Aertssen Verhaigen , Anthonis zoon Symon & Marijken met een scheiding en deling met o.a...
Datering: 16.6.1664
Plaats: Schijndel

Jan Lamberts Sijmons van der Haigen x Heijlken Peter Wouters van der Meulen
- Lambert
- Jan
- Anna Maria x Hendrick Dirx van den Oetelaer
- Symon en Elisabeth [onmondig - momboiren Jan Arien Nagelmakers en Paulus van der Meulen]

Zie ook:
Testament:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.8&minr=11525920&miview=ldt
5116.8 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.8)
16 Testament van Jan zoon Lambert Sijmons van der Haegen en zijn vrouw Heijlke Peter Wouters van der Meulen, inwoners van Schijndel. Ze legateren elkaar de laatstlevende van hen al hun roerend bezit en ook hun woonhuis met schuur onder Schijndel in herdgang Elschot. Dat bezit mag de laatstlevende verkopen of belasten om met het geld daarvan de schulden af te lossen en hun kinderen groot te brengen, zonder dat ze daar toestemming van hun kinderen of van schepenen voor nodig hebben. Na dood van de laatstlevende gaat het bezit naar hun kinderen, hoofdelijk te delen. Actum Schijndel
Datering: 08-07-1673

Zie ook:
Deling:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.142&minr=11937768&miview=ldt
97 Deling onder Lambert en Jan broers zonen van Jan Lamberts van der Haigen, Hendrick Dirx van den Oetelaer man van Anna Maria ook dochter van Jan Lamberts van der Haigen, Jan Arien Nagelmakers en Paulus van der Meulen momboiren over Symon en Elisabeth de onmondige kinderen van Jan Lamberts voornoemd, verwekt bij Heijlken de dochter van Peter Wouters van der Meulen
Datering: 1685-1690

Kinderen:
Catharina: Joannes Lamberti vader 19-04-1655 Schijndel DTB doopakte x Heijlwigis N.N. - getuigen: Joannes Petri Gerardi de Orrsche & Gertrudis Petri
Lambertus: Joannes Lamberti Simonis vader 15-07-1656 Schijndel DTB doopakte x Heijlwigis N.N. - getuigen: Lambertus Henrici & Guilhelma Henrici Gisberti
Catharina: Joannes Lamberti vader 03-02-1661 Schijndel DTB doopakte x Heijlwigis N.N. - getuigen: Mathias Petri & Adriana Simonis Lucae
Joannes: Joannes Lamberts vader 10-1666 Schijndel DTB doopakte x Heilwigis N.N. - getuigen: Dielis Hendricx Theunissen & Henrica Joannis Lamberts
Anotnius: Joannes Lamberti Simons vader 22-11-1669 Schijndel DTB doopakte x Heilwigis N.N. - getuigen: Wilhelmus Joannis Verhagen & Maria Gisberti Vuchts & Maria Simons
Simon: Joannes Lamberti vader 23-01-1674 Schijndel DTB doopakte x Heijlken N.N. - getuigen: Willem Claessen van Beeck & Jenneken Jan Smits
met:

womanHenrica Claes Jan Aertsen Verkuijlen‏
Gedoopt ‎30 aug 1629 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 4 van 15.4.1665.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Henrica Nicolai Joannis
Vader Nicolaus Joannis
Moeder Joanna N.N.
Getuige Guilhelmus Anthonii Pennincx & Hester Arnoldi Joannis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 30-08-1629
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 15r03
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek


https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Henrica Nicolaus Joannes Arnoldus Vercuijlen?
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke
Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 213 of 818
31 augustus 1629

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.79&minr=17375193&miview=ldt
240 Jan Lambert Symons van der Haigen den Ouden man van Handricxken zijn vrouw dochter van Claes Jan Aertsen van der Cuijlen heeft verkocht aan Jan zoon van Claes Jan Aertsen van der Cuijlen land opt Haebraecken,...
Datering: 20.4.1662
Plaats: Schijndel

TESTAMENT: HIJ DE OUDE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11330999&miview=ldt
89 Testament van Jan Lambert Sijmons van der Haegen de oude en zijn vrouw Hendricxke dochter Claes Jan Aerts, inwoners van Schijndel. De testateur heeft een natuurlijke zoon Jan verwekt bij Willemke dochter Gerit Damen en die krijgt ook een kindsdeel samen met de andere wettige kinderen. De testateur heeft een zuster Fyken. Er zijn wettige kinderen in dit huwelijk. Actum te Schijndel (attentie jaartal, de notaris schrijft twee keer duidelijk 1664)
Datering: 09-05-1664
Plaats: Sint-Michielsgestel

Jan Aertsen van der Cuijlen
- Peter x Anneken Lambert Claessen
- Claes [NIET GENOEMD]
-- Hendricxken [weduwe] x Jan Lamberts Symons van der Hagen
--- Meriken en Jenneken
.
https://proxy.archieven.nl/235/4DB3AA4B3C344193B52F4034D8AC677A
5116.24 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.24)
28 Testament van Peter Jan Aertsen van der Cuijlen en Anneken dochter van Lambert Claessen echtelieden te Schijndel waarin voorts genoemd worden: een perceel akkerland genoemd den Duijn onder Wijbosch groot een malderzaad, Jan Lambert Schoenmakers, de weduwe Jan Handrick Lenarts, Hendricxken weduwe van Jan Lamberts Symons van der Hagen, Handrick, Meriken en Jenneken hun wettige kinderen, gepasseerd te Schijndel ten overstaan van Mathijs Peters van der Meulen en Jan Lamberts van der Hagen de Jonge
Datering: 6 juli 1664

GENOEMD IN COMBI MET ZUS EN ECHTGENOOT VAN ZUS:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375443&miview=ldt
10 Handricxken dochter van Claes Jan Aertsen van der Cuijlen weduwe van Jan Lambert Symons van der Haegen den Ouden verwijzend naar een testament gepasseerd voor notaris Jan van den Heuvel dd. 9 mei 1664 heeft getransporteerd aan Jan Jan Verhaegen en zijn kinderen zijn verwekt bij Catarina dochter van Claes Jan Aertsen 1/3 van een stuk land ondert Wijbosch in den Duijn met een memorie
Datering: 19.2.1667
Plaats: Schijndel

CIJNSBOEK
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379473&miview=ldt
NTI-12063-333 Trancripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 487, blz. 10, folio Plaatsnaam: Schijndel
De 3 / 1 kijnd(eren) van Hanrixken van Jan Lambert vander Haghen met naem Lambert bij versterff voor de helft Handerken weduwe Jan Lambert vander Haghen bij coop Aelken dochter Lenart Jacob Pennincx De 3 kijnderen Lenart Jacob Pennincx Lenart soon Jacob Pennincx emptor 1663 Deijlcken dochter Adam Peter Daemsende
Jan Jan Artssen bij vernaderinghe Handerke weduwe Jan Lambert Sijmons van Hagen bij coop De weduwe Handrick Nicolaes van Delft Handrick Nicolaessen van Delft Willem soon Lambert Claessen weduwer Catharijn voorschreven Catharijn dochter Adam Peter DaemsII stuivers novi De selveIX denarii veteri V stuivers X denarii
Datering: 1643/1714
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-334&minr=16460449&miview=ldt
NTI-12063-334 Trancripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
334-Fiche 792, blz. 6, folio 222, nr. 284 Plaatsnaam: Schijndel
1 kind Joannes
2 kinderen Willem Theunis van de Bogart bij erffenisse
Jennemarie Jan Peters van de Venbij delinge 16 October 1760
de weduwe en 5 kinderen
Jan Peters van de Ven en
de weduwe met 4 / 3 kinderen en 4 / 2 kindts kinderen van Lambert van der Haegen
Lambert ondergeschreven
Gerardt de Jongh bij coop van Willem ondergeschreven
Aldegonda Jan Hugo Verhaegen getrouwt met Mathijs Peter Smits bij deijling 1773
de 3 kinderen
Joannes Hugo Verhaegen bij coop den 20 Januarij 1741
De weduwe Lambert van der Haegen met 4 / 3 kinderen en 4 / 2 kindts kinderen
De 2 / 1 kind(eren) van Hanricxken Niclaes Jan Arts van der Cuijlen bij deijlinge Willem ende LambertIX dinarii I ort novi
ex Lake eenen camp hoijlands met sijn houtwas en voorpootinge groot ontrent acht karren hoijgewas onder Elschot op de Stege una latere de kinderen Eijmbert Dirck Voets alio latere Willem Adriaens van Heretom cum suis una fine d'heer Joannes van den Bogert alio fine de gemeente
I stuiver X dinarii
Datering: 1714/1783
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 334

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379467&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 487, blz. 7, folio 183
Datering:1643/1714
Transcriptie:
Jenneken dochter Jan Lamert Simons vander Haghen bij dijling
Hanricxken weduwe ende drije kijnderen Jan Lambert Simons voorschrven
Sophia ende Jan kijnderen Lambert Simons vander Haghen vanden iersten bedde vigore testamenti ut affirmit
Lambert soon Simon Jan WillemsVI denarii novi
Den selven III denarii veteri
Den selvenII denarii veteri
I stuiver XIIII denarii
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

Voor meer informatie: bertho@derikx.com