man‎Jordanus "Jorden" Hermens‏‎
Overleden ‎± 1748
[bron]
Overleden na 17-05-1747. Zie akte 47.
Overleden voor 18.04.1748. Zie ongenummerde akte van deze datum.

Niet gevonden in index BHIC (Mei2022)(Mei2023).

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.493&minr=11691993&miview=ldt
42 ... Jorden Hermensz en Berber Jansz echtelieden ...
11-02-1697 Gassel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.493&minr=11692014&miview=ldt
7040.493 Index schepenprotocol Gassel (7040.493)
63 Jorden Hermens en Berber Janse echtelieden hebben verkocht aan Jan Hendrix en Grietie Dirx echtelieden een Hollandse morgen bouwland onder Nieuw Gassel, ...
12-03-1700 Gassel

ERFGENAMEN Gerrit Bloemers en zijn vrouw Hendersken de Ras
Bart Bloemers x Marij Gerrits
Peter Bloemers
Judit x Jacob Jacobs
Eerke x Peter Dirx
Eerke x Jan Geurds
Hendrik Jansen [ook voor broers zussen]
Wijndel x Hendrik Cruijs
Claeske x Arien de Schipper
Jan Peters Bloemen [wijlen] x Peerken Jansen [wijlen]
- onnozele zoon [momboir Hendrik Cremers en Peter Bloemen]
Dirxke x Gerrit Dirx
Lijske Jansen weduwe van Jan Dirx
- Meeuwis [momboir Peter Meewissen]
Aeltje Huijbers weduwe van Huijbert Bloemen
- onnozele zoon [momboirs Peter Bloemers en Marten de Bruijn]
Willem de Ras en zijn vrouw Grietje
Willem Verstraten en zijn vrouw Berber Jacobs
Hermanus Vecheler en zijn vrouw Beelke Jacobs
Nelis Aerts en zijn vrouw Dirxke de Ras
Elbert Louwersen en zijn vrouw Jenneke de Ras
Jorden Hermens en zijn vrouw Berber <===
Dirk Bouwmans en zijn vrouw Hermke de Ras
.
https://proxy.archieven.nl/235/D467810A35624DFEA24BBB4D163EFC9C
7040.410 Index schepenprotocol Land van Cuijk (7040.410)
122 Bart Bloemers en zijn vrouw Marij Gerrits; Peter Bloemers; Jacob Jacobs en zijn vrouw Judit; Peter Dirx en zijn vrouw Eerke; Jan Geurds en zijn vrouw Eerke; Hendrik Jansen voor zich en zich ook sterk makend voor zijn broers en zusters; Hendrik Cruijs en zijn vrouw Wijndel voor henzelf en voor hun zwager Arien de Schipper en zijn vrouw Claeske; Hendrik Cremers en Peter Bloemen als momboiren over Thijs, de onnozele zoon van wijlen Jan Peters Bloemen en mede-wijlen Peerken Jansen; Gerrit Dirx en zijn vrouw Dirxke, voor henzelf en zich sterk makend voor hun zusters en broers; Lijske Jansen weduwe van Jan Dirx, bijgestaan door Peter Meewissen, als momboir over haar zoon Meeuwis Jansen; Aeltje Huijbers weduwe van Huijbert Bloemen, bijgestaandoor Peter Bloemers en Marten de Bruijn als momboiren over haar onnozele zoon, volgens volmacht dd. 02-03-1703 voor de ambtman; Willem de Ras en zijn vrouw Grietje voor zich en zich sterk makend voor Willem Verstraten en zijn vrouw Berber Jacobs; Hermanus Vecheler en zijn vrouw Beelke Jacobs; Nelis Aerts en zijn vrouw Dirxke de Ras; Elbert Louwersen en zijn vrouw Jenneke de Ras; Jorden Hermens en zijn vrouw Berber; Dirk Bouwmans en zijn vrouw Hermke de Ras; allen als erfgenamen van Gerrit Bloemers en zijn vrouw Hendersken de Ras verkopen voor f 375,-- aan Bart Peters Bloemers en zijn vrouw Marij Gerrits 2 percelen bouwland te St. Agatha.
28-04-1703 Sint Agatha

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.493&minr=11692049&miview=ldt
98 .. Jorden Hermens en Dirk Gerrits Meulepas schepenen.
05-01-1706 Gassel

MOMBOIR
https://proxy.archieven.nl/235/2F98FCC6FE6449C1A7570127A5D37256
7040.493 Index schepenprotocol Gassel (7040.493)
111 Maria Willems weduwe van Jan Aerts Pruijt, Willem Damen en Jorden Hermens momboirs van haar dochter Ermken Janssen heeft geleend van ...
Datering: 18-02-1711

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.493&minr=11692069&miview=ldt
7040.493 Index schepenprotocol Gassel (7040.493)
118 ... aan Jorden Hermens en Barbara Janssen echtelieden, een Hollandse morgen bouwland op den Hoef ...
22-03-1712 Gassel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.493&minr=11692075&miview=ldt
7040.493 Index schepenprotocol Gassel (7040.493)
124 ... hebben verkocht aan Jorden Hermans en Barbara Janssen een bouwhof, huis en landerijen groot ongeveer vijf Hollandse morgen onder Nieuw Gassel ...
31-10-1713 Gassel

MOMBOIR
https://proxy.archieven.nl/235/E82C913035DD4EB2AF775B6469E00805
7040.518 Index schepenprotocol Escharen (7040.518)
138 ... verklaren dat Jorden Hermens en Derick Ariens momboirs van de onmondige kinderen van Jan Pancras hebben verkocht aan ...
Datering: 27-06-1718

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.493&minr=11692107&miview=ldt
7040.493 Index schepenprotocol Gassel (7040.493)
156 Jan van den Haselenbergh en Allegonda Brouwers echtelieden hebben verkocht aan Jorden Hermens de helft van een huis, hof en aangelegen bouwland groot ongeveer vijf Hollandse morgen te Gassel, ...
17-03-1728 Gassel
Zie soortgelijk
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.503&minr=11358349&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.493&minr=11692108&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.493&minr=11692109&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.493&minr=11692112&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=745.58&minr=12648071&miview=ldt
Jorden Hermans, vader en voogd over zijn minderjarige kinderen uit zijn huwelijk met Barbera Jans, vraagt toestemming om een huisje met bouwland, gelegen te Nieuw Gassel, te mogen verkopen.
Datering: 22.05.1728
Plaats: Nieuw Gassel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.493&minr=11692111&miview=ldt
7040.493 Index schepenprotocol Gassel (7040.493)
160 Jorden Hermens weduwnaar van Barbara Janssen hebben verkocht ...
05-03-1729 Gassel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=745.58&minr=12648122&miview=ldt
Verzoek van Jorden Hermans, als vader en voogd over zijn kinderen bij Barbara Jansen. Hij is genoodzaakt, tot welstand van de familie, bouwland gelegen onder Gassel te verkopen en vraagt toestemming.
Datering: 05.03.1729
Plaats: Gassel

ERGENAMEN VAN van Aert Hendricx
Jacob Hendricx
Aelken Hendricx x Reijn Jans Vos
Maria Hendricx x Jan Jans Peters
Beelken Hendricx
- Thijs Peters voor zich en voor zijn zus Maria Peters de oude
ANDERE ZIJDE
Wijn Jans
Ebbert Jans in plaats van Jan Meussen
Jorden Hermens in plaats van Hermken Jordens
Hermen Jans
- Marike Hermans met Jan Hermens als bloedmomboir
.
https://proxy.archieven.nl/235/0BA13ACCAEC640F3A911C3A4DF99A4CD
7127.8 Index notarieel protocol Cuijk (7127.8)
6 Jacob Hendricx; Reijn Jans Vos gehuwd met Aelken Hendricx; Jan Jans Peters getrouwd met Maria Hendricx; Thijs Peters voor zich en voor zijn zus Maria Peters de oude en beiden in plaats van hun moeder Beelken Hendricx, allen erfgenamen van Aert Hendricx ter eenre; Wijn Jans; Ebbert Jans in plaats van Jan Meussen; Jorden Hermens in plaats van Hermken Jordens, mitsgaders Jan Hermens als bloedmomboirs over Marike Hermans, die erfgenaam is van haar vader Hermen Jans ter andere zijde willen nagelaten boedel gaan verdelen, waaronder huis, schuur, brouwhuis, schop, varkenskooi, hof, bouw- en weiland genaamd de Voort onder Sint Hubert; hooiland het Sint Huijberskampke te Heeswijk onder Cuijk, hooiland onder Oeffelt, weikampke en hooiland onder Mill.
Datering: 29-3-1730

ERFGENAMEN Aart Hendrix van de Voort x Wilbertje Gerrits
Aaltje Hendricx x Reijn Jans Vos
Jacob Hendricx
Maria Hendricx x Joannes Jan Peters
Mathias Peters x Maria Ebben
Maria Peters, weduwe van Jan Aart Jans en hertrouwd met Derk Theunissen [geassisteerd door Peter Arts, Jan Arts, Mathijs en Hendrik Peters, als oom en momboiren van haar zes minderjarige kinderen uit het huwelijk met Jan Aart Jans;]
Wijn Jans;
Jan Hermens
Jorden Hermens en Egbert Jans als momboiren over het onmondige kind van wijlen Hermen Jans en Hendrina Jans
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=745.57.Q&minr=12647795&miview=ldt
Reijn Jans Vos en Aaltje Hendricx, echtelieden; Jacob Hendricx; Joannes Jan Peters en Maria Hendricx; Mathias Peters en Maria Ebben; Maria Peters, weduwe van Jan Aart Jans en hertrouwd met Derk Theunissen en tenslotte Wijn Jans; Jan Hermens; Jorden Hermens en Egbert Jans als momboiren over het onmondige kind van wijlen Hermen Jans en Hendrina Jans; allen vrienden en erfgenamen van Aart Hendrix van de Voort en Wilbertje Gerrits, richten een magescheid op.
Datering: 29.09.1730
Mill
Zie ook:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7127.4&minr=12630075&miview=ldt
https://proxy.archieven.nl/235/0BA13ACCAEC640F3A911C3A4DF99A4CD
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.561&minr=11556486&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=745.58&minr=12648249&miview=ldt

BROER LEENDERT HERMANS?
https://proxy.archieven.nl/235/0E5D3B2495B045B6AB0776095C57B04E
745.58 Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.58)
Anneke Leenders, weduwe van Christoffel van Alfen; Jan van Boekelt, weduwnaar van Willemke Leenders, hertrouwd met Lijn Pauwels; Jan Broeren, weduwnaar van Elisabeth Leenders en hertrouwd met Geertruij Christiaans; allen kinderen en erfgenamen van Leendert Hermans en Peerke Henrix, geven te kennen dat zij genoodzaakt zijn een bouwhof, gelegen onder Gassel, te verkopen. Tot momboirs over de kinderen van de twee eerst genoemde comparanten worden benoemd Peter Peters en Hermanus Aerts en over de kinderen van derde comparant Jan Peters en Jorden Hermans.
Datering: 24.03.1731

ZIJN LEENDERT, GERRIT EN JORDEN BROERS?
https://proxy.archieven.nl/235/16064122EB284CCABE14DAA55EF97662
7040.493 Index schepenprotocol Gassel (7040.493)
168 Anneke Leenders weduwe van Christoffer van Alfen, Jan van Boekel weduwnaar van Willemke Leenders en Jan Broeren getrouwd geweest met Elisabet Leenders, allen erfgenamen van Leendert Hermens en Peerken Hendrix in leven echtelieden hebben verkochtaan Peter Broeren een huis en hof en ongeveer een Hollandse morgen grenzend aan het erf van Jorden Hermens en Gerrit Hermens; een stuk bouwland groot ongeveer een vierde deel van een Hollandse morgen in Claas Damen’s kampke; ...
Datering: 28-03-1731

MOMBOIR KIDS VAN DOCHTER JUDITH
https://proxy.archieven.nl/235/918D164CA9614A32A482DDB3AC0E1FB5
7040.493 Index schepenprotocol Gassel (7040.493)
175 Philip Thijssen, Claes Thijssen en Alegonda Thijssen echtelieden, Christina Thijssen, Hendrik Gerrits en Jorden Hermens momboirs over Henderina en Meghtelt Thijssen, allen erfgenamen van Thijs Derks en Elisabeth Ebben in leven echtelieden. ...
Datering: 11-02-1734

ZUS CORNELIA x JAN WILLEMS?
https://proxy.archieven.nl/235/1E8E3A8EF02C40A68647D2FAD4A6BB47
7040.494 Index schepenprotocol Gassel (7040.494)
5 Hendrick Derx en Elisabeth Roeloffs, echtelieden verkopen aan Jan Willems en Cornelia Hermens zijn vrouw een huis met ongeveer een halve Hollandse mergen bouwland onder Nieuw Gasssel, grenzend oost Jorden Hermens, west de koper, zuid en noord De gemene Straat ...
Datering: 08-02-1737

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.494&minr=11556011&miview=ldt
7040.494 Index schepenprotocol Gassel (7040.494)
8 Jorden Hermens weduwnaar van Berbera Janssen heeft verkocht aan ...
24-06-1737 Gassel

ZUS CORNELIA x JAN WILLEMS?
https://proxy.archieven.nl/235/419CECF7C8F24C0F8F4EF271657F6B72
7040.494 Index schepenprotocol Gassel (7040.494)
24 Jan Willems schepen te Gassel,en Cornelia Hermens echtelieden verkopen aan Jan Hendrix en Grietjen Hendrix echtelieden een huis en moeshof met aangelegen bouwland groot ongeveer een halve Hollandse mergen in het dorp Gassel of Nieuw Gassel, grenzend oost de erven van Jorden Hermens, ...
Datering: 22-01-1740

PRESIDENT
https://proxy.archieven.nl/235/D6F7112423664EB9BAEAEDA1C98C0702
7040.494 Index schepenprotocol Gassel (7040.494)
29 ... De akte is gepasseerd in het bijzijn van en getekend door Jorden Hermens president-schepen ...
Datering: 18-05-1740

MOMBOIR
https://proxy.archieven.nl/235/D3FDFD86EE294809A23B027EF1BE07D1
7040.494 Index schepenprotocol Gassel (7040.494)
44 Maria Willems weduwe van Nelis Jans, geassisteerd door Jorden Hermens haar momboir, draagt in eigendom over aan Jan Wijnen en Dirske Gerrits echtelieden een oud vervallen huisje, hof en ongeveer een Hollandse mergen bouwland te Gassel, ...
Datering: 09-08-1746

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.494&minr=11556049&miview=ldt
47 ... Jorden Hermans en Hendrik Peters schepenen.
17-05-1747 Gassel

OVERLEDEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=745.60&minr=12652103&miview=ldt
Jan Thijsen en Peter Jansen van den Bergh aangesteld en beëdigd als schepenen van Gassel in plaats van Jorden Hermans en Jan Willems, beiden zijn overleden.
Datering: 18.04.1748
Plaats: Gassel

Gehuwd
[bron]
Gehuwd voor 11-02-1697. Zie akte 42 - genoemd als echtelieden.

Niet gevonden in index BHIC (Mei2022).

Zoek gom jo*r*/jo*t* met bruid b* in alle plaatsen.
Niet gevonden in index BHIC/RHCE (Feb2024).
Ook geen kids gevonden met zelfde criteria

Gassel/Escharen ligt tegen Gelderland.
Niet gevonden in Geldersarchief (Feb2024).
met:

Kinderen:

1.
manJan Jordens | van de Vrandt‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.567&minr=12923198&miview=ldt
4 Op verzoek van Jacob Johannes Aarts en zijn vrouw Sebilla Jans; Hendrik Jans; Johannes Jordens van de Vrande en zijn vrouw Anneke Jans en Arnoldus Jans, meerderjarige kinderen van Maria Peters uit haar eerste huwelijk met Jan Aarts. Alsmede Peter Aarts, Jan Aarts en Hendrik Peters als momboiren over de twee minderjarige kinderen van voormelde Maria Peters uit haar eerste huwelijk voornoemd, in het openbaar te verkopen...
Datering: 12-1-1741
Soort akte: Openbare verkoop
Plaats: Wanroij

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
Maria Peters x Jan Aarts
- Sibila Jans x Jacob Joannes Aarts
- Anneke Jans x Joannes Jordens van de Vrandt <=== VRANDT
- Hendrik Jans (meerderj)
- Arnoldus Jans (meerderj)
- Peter Jans (minderj) -> grootouders zijn Aart Jans en Jenneke Peters
- ?
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.578&minr=11556740&miview=ldt
8 Opdracht door Jacob Joannes Aarts gehuwd met Sibilla Jans, Joannes Jordens van de Vrandt gehuwd met Anneke Jans, Hendrik Jans, Arnoldus Jans meerderj. kinderen van Maria Peters in eerste huwelijk met Jan Aarts verweckt midsgaarders Peter Aarts, Jan Aarts en Hendrik Peters als momb. over de twee minderj. kinderen van Maria Peters voorn.. Aan Peter Jans minderj. zoon van Jan Aarts een huijsje, moeshof genaamd de Fontain staande in de Hoeve onder Wanroij, ... De goederen zijn afkomstig uit de nalatenschap van Aart Jans en Jenneke Peters, grootouders van Peter Jans.
Datering: 1-2-1742
Soort akte: Transport
Plaats: Wanroij

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.494&minr=11556042&miview=ldt
40 Jan Jordens en Anneke Jans zijn voor een kapitaal van 300 gulden een jaarlijkse rente van twaalf Carolus guldens schuldig aan Gerard Verhorst met als onderpand een huis en hof met ongeveer een mergen bouwland genaamd het huis aan de Wiel, ...
Datering: 22-04-1744
Soort akte: Lening
Plaats: Gassel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.505&minr=11389554&miview=ldt
17 Jan Jordens en Anneken Jans echtelieden hebben verkocht aan Peeter Jordens en Johanna Hermens echtelieden, de volgende onroerende goederen onder Gassel: 1e een huis, moeshof en aangelegen bouwland ...
Datering: 01-06-1748
Soort akte: Transport
Plaats: Gassel

BROER:
https://proxy.archieven.nl/235/44D414CB10EE4C449576E5F45C2022F9
7040.505 Index schepenprotocol Gassel (7040.505)
18 Peeter Jordens en Johanna Hermens echtelieden hebben verkocht aan Jan Jordens en Anneken Jans echtelieden, een stuk bouwland genaamd de oude Camp, groot ongeveer een halve Hollandse morgen ... En een vierde van een Hollandse morgen ... Nog eenhuisje met aangelegen bouwland groot een halve Hollandse morgen ...
Datering: 01-06-1748

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.494&minr=11556054&miview=ldt
52 Jan Jordens en Anneke Jans echtelieden verkopen aan Peter Jordens en Johanna Hermens echtelieden de volgende onroerende goederen in Gassel: 1 Een huis, moeshof en aangelegen bouwland ... 2 Een mergen bouwland, ... 3 Een halve mergen bouwland,...4 Een halve mergen bouwland,...
Datering: 27-06-1748
Soort akte: Transport
Plaats: Gassel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.494&minr=11556055&miview=ldt
53 Peter Jordens en Johanna Hermens echtelieden verkopen aan Jan Jordens en Anneke Jans echtelieden de volgende onroerende goederen in Gassel: 1 Een stuk bouwland genaamd den Ouden Camp ... 2 Een vierde deel van een Hollandse mergen bouwland ... 3 Een huisje met aangelegen bouwland ... 4 Een stuk bos-en weiland groot ongeveer anderhalve hond,...
Datering: 27-06-1748
Soort akte: Transport
Plaats: Gassel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.505&minr=11389559&miview=ldt
22 Jan Jordens en Anneke Jans echtelieden hebben verkocht aan Peter Jordens en Johanna Hermens echtelieden, een stuk bouwland den Ouden Camp genaamd onder Gassel, ...
Datering: 16-10-1748
Soort akte: Transport
Plaats: Gassel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.494&minr=11556059&miview=ldt
57 Jan Jordens en Anneke Jans echtelieden verkopen aan Peter Jordens en Johanna Hermens echtlieden een stuk bouwland genaamd den Ouden Camp, ...
Datering: 30-10-1748
Soort akte: Transport
Plaats: Gassel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.505&minr=11389565&miview=ldt
28 Jan Jordens en Anneke Jansen echtelieden hebben verkocht aan Jacop Tijssen en Jenneken Tijssen echtelieden, drie akkers bouwland ...
Datering: 25-11-1749
Soort akte: Transport
Plaats: Gassel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.494&minr=11556063&miview=ldt
61 Jan Jordens en Anneke Janssen echtelieden verkopen aan Jacob Thijssen en Jenneke Thijssen echtelieden drie akkers bouwland ...
Datering: 05-12-1749
Soort akte: Transport
Plaats: Gassel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.494&minr=11556071&miview=ldt
69 Jan Jordens en Anneke Jans zijn schuldig aan Reijnier van den Heuvel een kapitaal van 125 gulden tegen een rente van jaarlijks 4 gulden en 5 stuivers. ... In de kantlijn is opgenomen dat de schuld op 15-02-1955 is voldaan.
Datering: 25-01-1752
Soort akte: Schuldbekentenis
Plaats: Gassel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.505&minr=11389583&miview=ldt
46 Jan Jordens en Anneke Jans echtelieden hebben verkocht aan Jan Florissen en Anthonetta Jans echtelieden, een stukje bouwland ...En een stukje hofland gelegen onder Gassel,...
Datering: 22-07-1754
Soort akte: Transport
Plaats: Gassel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.494&minr=11556082&miview=ldt
79 Jan Jordens en Anneke Jans echtelieden hebben verkocht aan Jan Florissen en Antonetta Jans echtelieden een stukje bouwland ...stukje hofland in Gassel ...
Datering: 17-08-1754
Soort akte: Transport
Plaats: Gassel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.494&minr=11556096&miview=ldt
93 Jan Jordens en Anneke Jans echtelieden, zijn schuldig aan Ludolph Schamp en Helena Matheusen echtelieden, een kapitaal van 175 gulden met een jaarlijkse rente van 5 gulden met als onderpand een huisje met aangelegen moeshof en bouwland in Gassel,...
Datering: 02-05-1761
Soort akte: Schuldbekentenis
Plaats: Gassel

Onderstaande akte geeft gezin:
Jan Jordens x Anneke Jans
- Jan Jans Jordens x Willemijn Tijssen
- Hermijn Jans x Derk Toonen
- Berber Jan (dochter)
- Eerke Jans (dochter)
- Jordanus Jans x Johanna Jans (niet duidelijk welke van de twee het kind van bovenstaand paar is - waarschijnlijk eerste aangezien hij getuige is bij huwelijk Hermijn).
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.495&minr=11555768&miview=ldt
66 Jan Jans Jordens en Willemijn Tijssen echtelieden, Derk Toonen en Hermijn Jans echtelieden, Berber en Eerke Jans beide meerderjarige dochters, Jordanus Jans en Johanna Jans echtelieden, allen kinderen en erfgenamen van Jan Jordens en Anneke Jans in leven echtelieden hebben verkocht aan ...
Datering: 24-11-1779
Soort akte: Transport
Plaats: Gassel

2.
womanJudith Jordens‏

[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOOT:
https://proxy.archieven.nl/235/A71DC79445744CDD92A7BC015B2E3779
7040.494 Index schepenprotocol Gassel (7040.494)
28 Philip Thijssen en Judith Jordens echtelieden, Jan Adriaens en Christina Thijssen echtelieden, Jan Henssen en zijn vrouw Hendrina Thijssen, Claas Thijssen weduwnaar van Maria Claassen, geassisteerd met Peter Jans en Aart Thijssen als momboir overzijn minderjarige kinderen en Mechteld Thijssen minderjarige dochter geassisteerd met Hendrik Gerrits als haar momboir hebben verkocht aan Hendrik Peters en Catharina Broeren echtelieden een stuk bouwland groot ongeveer een vierendeel mergen gelegenop Den Acker ...
De akte opgemaakt in het bijzijn van Jorden Hermens president schepen ...
Datering: 19-05-1740

====
GTOB 02 (1987).pdf
VRAGENRUBRIEK
87.70 VAN BOEKEL - PHILIPS
Gevr. Nadere gegevens over het echtpaar Mathijs van Boekel, geboren
te Gassel omstreeks 1735 en aldaar overleden op 6 januari 1806, en
Barbara Philips, geboren omstreeks 1742 als dochter van Philip Tijssen
en Judith Jordans, en overleden te Escharen op 30 augustus 1816.
Dit echtpaar trad op 30 januari 1767 te Gassel in het huwelijk. Ook
gaarne verdere gegevens van hun ouders.

GTOB 05 (1990).pdf
90.51 VAN BOEKEL - PHILIPSEN
Gevr. Nadere gegevens over Matthijs van Boekel, overleden te Gas-
sel op 6 januari 1806, en Barbara Phillipsen, gedoopt Escharen op
1 januari 1739, d.v. Phillip Tijssen en Judith Jordens. Matthijs
en Barbara trouwden op 30 januari 1767 te Gassel.

3.
womanArnolda "Erke" Jordens‏

[Gebruikersnotities]
NEEF EN NICHT VAN
https://proxy.archieven.nl/235/2B8927508B5B47519CDE5629018A9D7F
7128.54 Index notarieel protocol Grave (7128.54)
7 De eerzame Peterke Jans weduwe van Hendrik Peters, wonende te Gassel legateert aan Angenis Jans weduwe van Maarten Jans, Jorden Jans, Anneke Jans en Petronella Jans vijftig gulden om door hen te worden verdeeld; legateert aan kinderen van wijlen haar broer Thijs Jans, met de namen Jenneke, Daniel, Adriaan, Catharina, Margareta, Lambert en Jacomina Thijssen eveneens vijftig gulden om door hen te worden verdeeld; idem aan Jan Thijssen weduwnaar van haar zuster Jacomina Jans een bedrag van vijftig gulden; idem aan haar zuster Jenneke Jans weduwe van Peter Jans een bedrag van vijftig gulden; verder benoemt zij tot haar enige en universele erfgenamen haar neef en nicht genaamd Jan Martens en Erke Jordens, echtelieden wonende te Gassel.
Datering: 17-01-1735

https://proxy.archieven.nl/235/FC8A6683BA1348129DD16A8A4DB05314
7040.494 Index schepenprotocol Gassel (7040.494)
39 Sebilla Jans, weduwe van Jacobus Johannes Aarts, geassisteerd door Derck Theunissen, Jan Jordens en Hendrick Peters als momboirs over haar minderjarige kinderen verkoopt aan Jan Martens en Eerken Jordens echtelieden een huis en moeshof met ongeveer vier Hollandse mergen bouwland te Gassel, ... een stuk bouwland genaamd IJvenhoogt te Gassel, ... een mergen hooi-of weiland genaamd het Euzelsgat te Gassel, ...
Datering: 23-12-1743

WEDUWAAR
https://proxy.archieven.nl/235/D0D7BBB095F9458B9FE1D977A274229C
7040.498 Index schepenprotocol Gassel (7040.498)
22 Jan Martens weduwnaar van Eerke Jordens gaat trouwen met Luijtje Ariens met Peter Jordens en Jan Thijssen als momboiren, Cornelis Poos haar zwager en momboir. Het voorkind van de bruidegom krijgt bij volwassenheid een Hollandse morgen hooiland deMeulepas genaamd onder Gassel of een som van zeshonderd gulden. Jan Martens en Luijtje Ariens stellen huwelijkscontract op.
Datering: 06-01-1750

https://proxy.archieven.nl/235/A35AAC868F0D495D9741AAA5E0D8DE8A
745.61 Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.61)
Geapprobeerd huwelijkscontract van 6 januari te Gassel tussen Jan Martens, weduwnaar van Eerke Jordens, bruidegom ter eenre en Luitje Adriaans, bruid ter andere zijde.
Datering: 17.01.1750

4.
manPetrus Jordens‏

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/05DCEED525DC4248946335AE624E890E
7040.498 Index schepenprotocol Gassel (7040.498)
16 De boedelscheiding van de erfgenamen van Aart Hermens en Jenneke Hendriks in leven gewezen echtelieden, met name Anna Aarts weduwe van Peter Broeren, Hermen Broeren momboir, Aart Broeren haar zoon, en Jenneke Jans van ‘t Ven echtelieden, Elizabeth Hendriks weduwe van Hermen Aarts, Jan Broeren en Jacob Adriaans, momboiren. Peter Jordens en Johanna Hermens echtelieden, Hermen Hermens kinderen van Hermen Aarts in zijn 1e huwelijk bij Hendrina Hermens. ... Dit lot is ten deel gevallen aan Peter Jordens en Johanna Hermens echtelieden. ...
Datering: 29-10-1742

BROER:
https://proxy.archieven.nl/235/4CFCC5FD94D944AF867A807686F091C1
7040.505 Index schepenprotocol Gassel (7040.505)
Schepenakte
17 Jan Jordens en Anneken Jans echtelieden hebben verkocht aan Peeter Jordens en Johanna Hermens echtelieden, de volgende onroerende goederen onder Gassel: 1e een huis, moeshof en aangelegen bouwland groot ongeveer een Hollandse morgen en een Hollandse morgen bouwland ... Nog een halve Hollandse morgen bouwland ...
Datering: 01-06-1748

BROER:
https://proxy.archieven.nl/235/44D414CB10EE4C449576E5F45C2022F9
7040.505 Index schepenprotocol Gassel (7040.505)
18 Peeter Jordens en Johanna Hermens echtelieden hebben verkocht aan Jan Jordens en Anneken Jans echtelieden, een stuk bouwland genaamd de oude Camp, groot ongeveer een halve Hollandse morgen ... En een vierde van een Hollandse morgen ... Nog eenhuisje met aangelegen bouwland groot een halve Hollandse morgen ...
Datering: 01-06-1748

BROER:
https://proxy.archieven.nl/235/F375A7B626814FEA9910B328CD65CDC7
7040.494 Index schepenprotocol Gassel (7040.494
52 Jan Jordens en Anneke Jans echtelieden verkopen aan Peter Jordens en Johanna Hermens echtelieden de volgende onroerende goederen in Gassel: 1 Een huis, moeshof en aangelegen bouwland groot ongeveer een Hollandse mergen, ... 2 Een mergen bouwland,grenzend ... 3 Een halve mergen bouwland, .. 4 Een halve mergen bouwland, ...
Datering: 27-06-1748

BROER:
https://proxy.archieven.nl/235/577F3DFF13A342DD9DA130BC4BDF8230
7040.494 Index schepenprotocol Gassel (7040.494)
53 Peter Jordens en Johanna Hermens echtelieden verkopen aan Jan Jordens en Anneke Jans echtelieden de volgende onroerende goederen in Gassel: 1 Een stuk bouwland genaamd den Ouden Camp groot ongeveer een halve Hollandse mergen ... 2 Een vierde deelvan een Hollandse mergen bouwland ... 3 Een huisje met aangelegen bouwland groot ongeveer een halve mergen ... 4 Een stuk bos-en weiland groot ongeveer anderhalve hond, ...
Datering: 27-06-1748

BROER:
https://proxy.archieven.nl/235/A702B67D9DA540A7BFB7E7B471CE6AAA
7040.505 Index schepenprotocol Gassel (7040.505)
22 Jan Jordens en Anneke Jans echtelieden hebben verkocht aan Peter Jordens en Johanna Hermens echtelieden, een stuk bouwland den Ouden Camp genaamd onder Gassel, groot ongeveer een halve morgen ...
Datering: 16-10-1748

BROER:
https://proxy.archieven.nl/235/F8B80E69F41D469FBD6601448F0AC3F9
7040.494 Index schepenprotocol Gassel (7040.494)
Schepenakte
57 Jan Jordens en Anneke Jans echtelieden verkopen aan Peter Jordens en Johanna Hermens echtlieden een stuk bouwland genaamd den Ouden Camp, groot een halve Hollandse mergen in Gassel, ...
Datering: 30-10-1748

BROER WILLEM:
https://proxy.archieven.nl/235/F22F825191BF4548B4CBB174CBB25E64
7040.505 Index schepenprotocol Gassel (7040.505)
27 Peter Jordens en Johanna Hermens echtelieden hebben verkocht aan Willem Jordens en Johanna Dirx echtelieden, de navolgende onroerende goederen alle onder Gassel: 1e een huis en hof met aangelegen bouwland groot ongeveer een halve Hollandse morgen ... 2e een Hollandse morgen bouwland den Franschen morgen genaamd, ... 3e Anderhalve morgen bouwland grenzend .. 4e een morgen bouwland de Dwenger genaamd ...
Datering: 08-04-1749

BROER WILLEM:
https://proxy.archieven.nl/235/3BE50D006ACD4C2C85EB406E04D3D07A
7040.494 Index schepenprotocol Gassel (7040.494)
60 Peter Jordens en Johanna Hermens verkopen aan Willem Jordens en Johanna Dirx echtelieden een huis en hof met aangelegen bouwland groot ongeveer een halve Hollandse mergen, ... een mergen bouwland genaamd den Franschen mergen, ... ongeveer anderhalve hond bouwland grenzend oost de Generaal van Dongen ... een mergen bouwland genaamd den dwergen, ...
Datering: 03-05-1749

MOMBOIR
https://proxy.archieven.nl/235/D0D7BBB095F9458B9FE1D977A274229C
7040.498 Index schepenprotocol Gassel (7040.498)
22 Jan Martens weduwnaar van Eerke Jordens gaat trouwen met Luijtje Ariens met Peter Jordens en Jan Thijssen als momboiren, Cornelis Poos haar zwager en momboir. Het voorkind van de bruidegom krijgt bij volwassenheid een Hollandse morgen hooiland deMeulepas genaamd onder Gassel of een som van zeshonderd gulden. Jan Martens en Luijtje Ariens stellen huwelijkscontract op.
Datering: 06-01-1750

https://proxy.archieven.nl/235/E69176CFB8E8490FAC346BBE4483E980
7040.468 Index schepenprotocol Beers (7040.468)
138 Peeter Jordens en zijn vrouw Johanna Hermens verkopen aan Peeter van der Weijde en zijn vrouw Adriana van Lottum een stuk hooiland op den Haan, ...
Datering: 20-06-1752

https://proxy.archieven.nl/235/B57ED55231C34F2CB7F3B03EF6A9CA02
7040.505 Index schepenprotocol Gassel (7040.505)
42 Peter Jordens en Johanna Hermens echtelieden hebben verkocht aan Jan Thijssen en Maria Jordens echtelieden, een stuk bouwland den ouden camp genaamd, ongeveer een halve Hollandse morgen groot onder Gassel, ...
Datering: 29-03-1754

https://proxy.archieven.nl/235/DFB45FDAC25B476BAAC9284319EC9B21
7040.494 Index schepenprotocol Gassel (7040.494)
77 Peter Jordens en Johanna Hermens echtelieden hebben verkocht aan Jan Thijssen en Maria Jordens echtelieden een stuk bouwland genaamd den Ouden Camp in Gassel, groot ongeveer een halve mergen, ...
Datering: 01-04-1754

TWEEDE ECHTGENOTE:
https://proxy.archieven.nl/235/344C70D011DF4555A57288FB71367336
7040.495 Index schepenprotocol Gassel (7040.495)
12 Peter Jordens en Maria Martens zijn vrouw bekennen schuldig te zijn aan Jan Poos, substituut-schout te Gassel 650 Carolus guldens. Waarborg: Huis, hof en een morgen bouwland, ...
Datering: 09-04-1772

https://proxy.archieven.nl/235/67D16B5E57BA4D4ABCC2986405B94D58
7040.505 Index schepenprotocol Gassel (7040.505)
87 Peter Jordens en Maria Martens echtelieden hebben verkocht aan Peter Jans Smit en Martina Jansen echtelieden, 1e een huis, hof en ongeveer een Hollandse morgen bouwland, ...
2e een Hollandse morgen bouwland ... 3e een stuk land ongeveer drie hond groot ...
Datering: 06-12-1775

https://proxy.archieven.nl/235/AB70CF2F8BA6450FA38881BCBBE67424
7040.495 Index schepenprotocol Gassel (7040.495)
Schepenakte
24 Pieter Jordens en Maria Martens echtelieden, hebben verkocht aan Peeter Jans Smits en Martina Jansen echtelieden. 1e. Een huis, hof en ongeveer een Hollandse morgen bouwland. ... 2e. Ongeveer een Hollandse morgen bouwland, ... 3e. Een stuk land ongeveer 3 hond groot, ...
Datering: 20-12-1775

https://proxy.archieven.nl/235/887A5231039548DDA686750ECB56BE19
7040.495 Index schepenprotocol Gassel (7040.495)
39 Peeter Jordens en Maria Martens Raijmakers echtelieden hebben verkocht aan Willem Jordens en Johanna Derx echtelieden voor de ene helft; en aan de erfgenamen van Jan Tijssen en Maria Jordens in leven echtelieden, met name: Hermanus Tijssen en Allegonda Kistemakers echtelieden, Berber Tijssen weduwe van Peter Wouters, Jan Tijssen meerderjarige jongeman, Jan van de Wiel en Peternel Tijssen echtelieden, Gerardus Tijssen en Gertruijd Schamp echtelieden, Hendrik Cuppen en Hendrijn Tijssen echtelieden en Hendrik Poos en Hermijn Tijssen echtelieden voor de andere helft een huis en ongeveer een halve morgen bouwland gelegen onder het dorp Gassel, ...
Datering: 15-09-1777

5.
manWilhelmus Jordens‏
Overleden ‎± 1781
[bron]
Genoemd in akte 48 van 22-12-1777
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 191 van 01-08-1783.

ABT1781

[Gebruikersnotities]
BROER WILLEM:
https://proxy.archieven.nl/235/F22F825191BF4548B4CBB174CBB25E64
7040.505 Index schepenprotocol Gassel (7040.505)
27 Peter Jordens en Johanna Hermens echtelieden hebben verkocht aan Willem Jordens en Johanna Dirx echtelieden, de navolgende onroerende goederen alle onder Gassel: 1e een huis en hof met aangelegen bouwland groot ongeveer een halve Hollandse morgen ... 2e een Hollandse morgen bouwland den Franschen morgen genaamd, ... 3e Anderhalve morgen bouwland grenzend .. 4e een morgen bouwland de Dwenger genaamd ...
Datering: 08-04-1749

BROER WILLEM:
https://proxy.archieven.nl/235/3BE50D006ACD4C2C85EB406E04D3D07A
7040.494 Index schepenprotocol Gassel (7040.494)
60 Peter Jordens en Johanna Hermens verkopen aan Willem Jordens en Johanna Dirx echtelieden een huis en hof met aangelegen bouwland groot ongeveer een halve Hollandse mergen, ... een mergen bouwland genaamd den Franschen mergen, ... ongeveer anderhalve hond bouwland grenzend oost de Generaal van Dongen ... een mergen bouwland genaamd den dwergen, ...
Datering: 03-05-1749

https://proxy.archieven.nl/235/887A5231039548DDA686750ECB56BE19
7040.495 Index schepenprotocol Gassel (7040.495)
39 Peeter Jordens en Maria Martens Raijmakers echtelieden hebben verkocht aan Willem Jordens en Johanna Derx echtelieden voor de ene helft; en aan de erfgenamen van Jan Tijssen en Maria Jordens in leven echtelieden, met name: Hermanus Tijssen en Allegonda Kistemakers echtelieden, Berber Tijssen weduwe van Peter Wouters, Jan Tijssen meerderjarige jongeman, Jan van de Wiel en Peternel Tijssen echtelieden, Gerardus Tijssen en Gertruijd Schamp echtelieden, Hendrik Cuppen en Hendrijn Tijssen echtelieden en Hendrik Poos en Hermijn Tijssen echtelieden voor de andere helft een huis en ongeveer een halve morgen bouwland gelegen onder het dorp Gassel, ...
Datering: 15-09-1777

https://proxy.archieven.nl/235/26F671A531B14ADE99BF633C51F4E1E2
7040.495 Index schepenprotocol Gassel (7040.495)
48 Willem Arnold Motman rentmeester heeft verkocht aan Willem Jordens en Johanna Derks echtelieden, een perceel heiland groot drie morgen ...
Datering: 22-12-1777

WEDUWE
https://proxy.archieven.nl/235/84C6A7618B40418ABC6A8F95E740EED1
7040.8 Index schepenprotocol Land van Cuijk (7040.8)
191 Verzoek aan de ambtman door Johanna Derx weduwe van Willem Jordens wonend te Gassel. Haar vader Derk Jans eerder overleden en nu is haar moeder Josina Ariens in Gassel overleden. Zij heeft haar meubelen en enige onroerende goederen waaronder eenbouwhof met bouw- en weilanden onder Gassel en een campke genaamd Aart Giebe Campke, onder Beers nagelaten. ...
Datering: 01-08-1783

WEDUWE
https://proxy.archieven.nl/235/8CBFA8DCC31B40B0AAFDFDE5ACECF2DC
7040.495 Index schepenprotocol Gassel (7040.495)
90 De gezamenlijke kinderen en kindskinderen van Dirk Jans en Josijn Ariens in leven echtelieden, te weten: Johanna Dirx weduwe van Willem Jordens, Gerrit Thijssen en Jan Broeren als bloedmomboiren van het minderjarig kind van voornoemde Johanna Dirx. Jacob Peters en Berber Willems echtelieden, Dirk Willems en Johanna Maria Albers echtelieden, Peter Jans en Johanna Willems echtelieden, Hendrijn Dirx weduwe van Peter Jans, en haar meerderjarige zonen Peter en Dirk Leenders; Leendert Hendrix en Peter Poos als bloedmomboiren over de nog minderjarige zoon Jan Leenders allen kinderen van voormelde Hendrijn Dirx in eerste huwelijk met Leendert Peters; Hendrik Dirx, meerderjarig jongman; Cornelis Peters en Peternel Dirx echtelieden; Hendricus Dirx en Thijske Aarts echtelieden; Peter Geurts en Elisabeth Dirx echtelieden; hebben verkocht aan Jan Hermens en Agnes van den Heuvel echtelieden, een stuk bouwland ongeveer een morgen groot op den Acker onder Gassel, ...
Datering: 04-08-1783

https://proxy.archieven.nl/235/5DF85B71910044FCBCD1A1FD5F7F532B
7040.495 Index schepenprotocol Gassel (7040.495)
96 Johanna Derx weduwe van Willem Jordens en haar kinderen Jacob Peeters en Berber Willems echtelieden; Derk Willems en Johanna Maria Albers echtelieden; Peter Jans en Johanna Willems echtelieden; Gerrit Tijssen en Jan Broeren als bloedmomboiren over het minderjarig kind van voorschreven Johanna Derx; Hermanus Tijssen en Allegonda Kistemakers echtelieden; Berber Tijssen weduwe van Peter Wouters; Jan Wouters en Johanna Aarts echtelieden; Jan Tijssen meerderjarig jongman; Jan van de Wiel en Peternel Tijssen echtelieden; Gerardus Tijssen en Gertruijd Schamp echtelieden; Hendrik Kuppen en Hendrijn Tijssen echtelieden en Hendrik Poos en Hermijn Tijssen echtelieden hebben verkocht aan Johanna Derx weduwe van Willem Jordens een huis en ongeveer een halve morgen bouwland onder Gassel, ...
Datering: 17-04-1784

https://proxy.archieven.nl/235/A0EF6BEFA5BE49AA80257BA887DF8418
7128.130 Index notarieel protocol Grave (7128.130)
275 Hendrik Derkx en Elisabeth Derkx, beide wonende te Gassel verklaren “uijt eene bijsondere liefde en geneegendheijd, die sij elkanderen, als broer en zuster sijn toedragende” elkaar als langstlevend tot enige erfgenaam of erfgename; Na het overlijden van de langstlevende gaan alle na te laten goederen naar: de gezamenlijke kinderen van hun broer Hendrikus Derkx bij Tijske Arts; de gezamenlijke kinderen van hun zuster Petronella Derkx bij wijlen Simon Broeren; de gezamenlijke kinderen van hunzuster Hendrina Derkx bij Leendert Peters; de gezamenlijke kinderen van Johanna Derkx bij Willem Jordens; ieder hoofd voor hoofd.
Datering: 05-03-1801

MAGESCHEID
https://proxy.archieven.nl/235/D5213B3686D74CDC9558653A1BB2BAFF
7040.624 Index schepenprotocol Gassel (7040.624)
3 Barbara Willems en Jacob Peters, echtelieden.; Johanna Willems en Peeter Jans, echtelieden.; Hermina Willems weduwe van Egbertus Toonen, geassisteerd met M. van der Hagen en Derk Willems en Leenemie Nooijen, echtelieden., allen kinderen van wijlenWillem Jordens en Johanna Derks, echtelieden. maken een magescheid. De kleding en gereed geld, meubilair en roerende goederen zijn tot tevredenheid onderling verdeeld ...
Datering: 25-03-1808

6.
womanMaria Jordens‏
Geboren Gassel
[bron]
Zie huwelijk: geboren te Gassel

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/C1DB82B91F4347D89F3EC4398D7519F0
7041.264 Index schepenprotocol Grave (7041.264)
91 Rut Zegers en Hilleke Tyssen e.l., Neliske Janssen weduwe van Gerrit Segers wonende te Heeswijk ressort van Beugen, Peter Peters in naam van zijn moeder Jenneke Peters thans ziek zijnde, naar zijn zeggen met speciale last maar zich niettemin voorhaar sterkmakend onder borgstelling van zijn goederen voor de vrijwaring van het navolgende, Peerke Peters wedue van Hendrik Peters, de vrouwen met de secretaris als momboir, alle erfgenamen van Beeltje Gerrits weduwe Jelis Ariens vesten Jan Tyssen en Maria Jordens e.l. ...
Datering: 28 december 1734

https://proxy.archieven.nl/235/55F802DB0B6E4F8B8543962557DC21F5
7040.494 Index schepenprotocol Gassel (7040.494)
17 ... allen kinderen en erfgenamen van Jan Aarts van der Voort en Elisabeth Brouwers in leven echtelieden, verkopen aan Jan Thijssen en Maria Jordens echtelieden, een huis, schuur, stallen, brouwerij, varkenskooij, moeshof, boomgaard, wiel en visgerei met houtgewas onder Gassel aan den Dijk, tevens daarbij gelegen bouwland groot twee mergen; ... twee kampen hooi-of weiland groot ongeveer twee hollandse mergen onder Gassel ...
Datering: 19-05-1739

https://proxy.archieven.nl/235/B57ED55231C34F2CB7F3B03EF6A9CA02
7040.505 Index schepenprotocol Gassel (7040.505)
42 Peter Jordens en Johanna Hermens echtelieden hebben verkocht aan Jan Thijssen en Maria Jordens echtelieden, een stuk bouwland den ouden camp genaamd, ongeveer een halve Hollandse morgen groot ...
Datering: 29-03-1754

https://proxy.archieven.nl/235/DFB45FDAC25B476BAAC9284319EC9B21
7040.494 Index schepenprotocol Gassel (7040.494)
77 Peter Jordens en Johanna Hermens echtelieden hebben verkocht aan Jan Thijssen en Maria Jordens echtelieden een stuk bouwland genaamd den Ouden Camp in Gassel, groot ongeveer een halve mergen, ...
Datering: 01-04-1754

SCHEPEN
https://proxy.archieven.nl/235/BA866E86E5DE459E96C059AC0BD7C960
7040.505 Index schepenprotocol Gassel (7040.505)
61 Peeter Cuijpers en Petronella Toonen echtelieden, Willem Hendrix en Johanna Toonen echtelieden hebben verkocht aan Jan Tijssen schepen en Maria Jordens echtelieden, een stuk bouwland groot ongeveer drie vierde Hollandse morgen onder Gassel, ...
Datering: 28-12-1762

SCHEPEN
https://proxy.archieven.nl/235/F3D19FDFFB6540A7975F78374D436AF4
7040.494 Index schepenprotocol Gassel (7040.494)
97 ... hebben verkocht aan Jan Tijssen, schepen van Gassel, en Maria Jordens echtelieden, een stuk bouwland, groot ongeveer drie vierde hollandse mergen in Gassel, ...
Datering: 14-01-1763

https://proxy.archieven.nl/235/21F6A74C8F9F4641A47419D7A0A1FC46
7040.7 Index schepenprotocol Land van Cuijk (7040.7)
109 ... om aan Jan Tijssen en zijn vrouw Maria Jordens te verkopen de helft van vier en een halve hond bouwland onder Gassel en de kooppenningen in ontvangst te nemen.
Datering: 04-02-1763

ERFGENAMEN VAN
Jan Tijssen x Maria Jordens
- Hermanus Tijssen x Allegonda Kistemakers
- Berber Tijssen [weduwe] x Peter Wouters
- Jan Tijssen meerderjarige jongeman
- Peternel Tijssen x Jan van de Wiel
- Gerardus Tijssen x Gertruijd Schamp
- Hendrijn Tijssen x Hendrik Cuppen
- Hermijn Tijssen x Hendrik Poos
https://proxy.archieven.nl/235/887A5231039548DDA686750ECB56BE19
7040.495 Index schepenprotocol Gassel (7040.495)
39 Peeter Jordens en Maria Martens Raijmakers echtelieden hebben verkocht aan Willem Jordens en Johanna Derx echtelieden voor de ene helft; en aan de erfgenamen van Jan Tijssen en Maria Jordens in leven echtelieden, met name: Hermanus Tijssen en Allegonda Kistemakers echtelieden, Berber Tijssen weduwe van Peter Wouters, Jan Tijssen meerderjarige jongeman, Jan van de Wiel en Peternel Tijssen echtelieden, Gerardus Tijssen en Gertruijd Schamp echtelieden, Hendrik Cuppen en Hendrijn Tijssen echtelieden en Hendrik Poos en Hermijn Tijssen echtelieden voor de andere helft een huis en ongeveer een halve morgen bouwland gelegen onder het dorp Gassel, ...
Datering: 15-09-1777

https://proxy.archieven.nl/235/BD1B0875A2724C07B46773D8711E6D21
7040.8 Index schepenprotocol Land van Cuijk (7040.8)
110 Berber Thijssen weduwe van Peeter Wouters, wonend aan de Veegtas onder Escharen heeft met haar minderjarig kind zevende part in nalatenschap van haar ouders met name Jan Thijssen en Maria Jordens. Zij verzoekt ambtman in te stemmen in verkoop van goederen om erfenis met broers en zussen te verdelen. ...
Datering: 04-07-1778

https://proxy.archieven.nl/235/7CC1B8616BC94391AB755FE4A243EF11
7040.495 Index schepenprotocol Gassel (7040.495)
62 Hermanus Thijssen en Allegonda Kistemakers echtelieden, Berber Thijssen weduwe en boedelhoudster van Peter Wouters, geassisteerd met Jan Thijssen en Francis Wouters als bloedmomboiren over haar minderjarig kind, ook Jan Thijssen, minderjarige jongman, Jan van de Wiel en Peternel Thijssen echtelieden, Gerardus Thijssen en Gertruijd Schamp echtelieden, Hendrik Kuppen en Hendrijn Thijssen echtelieden, en Hendrik Poos en Hermijn Thijssen echtelieden, allen kinderen en erfgenamen van Jan Thijssenen Maria Jordens in leven echtelieden hebben verkocht aan Jan Bruijst en Eerke Jans echtelieden, een stuk bouwland ongeveer een halve morgen groot, onder Gassel, den Ouden Camp genaamd, ...
Datering: 09-07-1778
Zie ook 61
https://proxy.archieven.nl/235/79C71E691751498DBD45DB1D94DB7928


Voor meer informatie: bertho@derikx.com