man‎Jordanus Hermens‏‎
Overleden ‎± 1748
[bron]
Overleden na 17-05-1747. Zie akte 47.
Overleden voor 18.04.1748. Zie ongenummerde akte van deze datum.

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.493&minr=11691993&miview=ldt
42 ... Jorden Hermensz en Berber Jansz echtelieden ...
11-02-1697 Gassel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.493&minr=11692014&miview=ldt
63 Jorden Hermens en Berber Janse echtelieden hebben verkocht
12-03-1700 Gassel

https://proxy.archieven.nl/235/D467810A35624DFEA24BBB4D163EFC9C
122 ... ; Jorden Hermens en zijn vrouw Berber; ...
28-04-1703 Sint Agatha

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.493&minr=11692049&miview=ldt
98 .. Jorden Hermens en Dirk Gerrits Meulepas schepenen.
05-01-1706 Gassel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.493&minr=11692069&miview=ldt
118 ... aan Jorden Hermens en Barbara Janssen echtelieden, een Hollandse morgen bouwland op den Hoef ...
22-03-1712 Gassel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.493&minr=11692075&miview=ldt
124 ... hebben verkocht aan Jorden Hermans en Barbara Janssen ...
31-10-1713 Gassel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.493&minr=11692107&miview=ldt
156 Jan van den Haselenbergh en Allegonda Brouwers echtelieden hebben verkocht aan Jorden Hermens ...
17-03-1728 Gassel
Zie soortgelijk
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.503&minr=11358349&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.493&minr=11692108&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.493&minr=11692109&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.493&minr=11692112&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=745.58&minr=12648071&miview=ldt
Jorden Hermans, vader en voogd over zijn minderjarige kinderen uit zijn huwelijk met Barbera Jans, vraagt toestemming om een huisje met bouwland, gelegen te Nieuw Gassel, te mogen verkopen.
Datering: 22.05.1728
Plaats: Nieuw Gassel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.493&minr=11692111&miview=ldt
160 Jorden Hermens weduwnaar van Barbara Janssen hebben verkocht ...
05-03-1729 Gassel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=745.58&minr=12648122&miview=ldt
Verzoek van Jorden Hermans, als vader en voogd over zijn kinderen bij Barbara Jansen. Hij is genoodzaakt, tot welstand van de familie, bouwland gelegen onder Gassel te verkopen en vraagt toestemming.
Datering: 05.03.1729
Plaats: Gassel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=745.57.Q&minr=12647795&miview=ldt
Reijn Jans Vos en Aaltje Hendricx, echtelieden; Jacob Hendricx; Joannes Jan Peters en Maria Hendricx; Mathias Peters en Maria Ebben; Maria Peters, weduwe van Jan Aart Jans en hertrouwd met Derk Theunissen en tenslotte Wijn Jans; Jan Hermens; Jorden Hermens en Egbert Jans als momboiren over het onmondige kind van wijlen Hermen Jans en Hendrina Jans; allen vrienden en erfgenamen van Aart Hendrix van de Voort en Wilbertje Gerrits, richten een magescheid op.
Datering: 29.09.1730
Mill
Zie ook:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7127.4&minr=12630075&miview=ldt
https://proxy.archieven.nl/235/0BA13ACCAEC640F3A911C3A4DF99A4CD
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.561&minr=11556486&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=745.58&minr=12648249&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.494&minr=11556011&miview=ldt
8 Jorden Hermens weduwnaar van Berbera Janssen heeft verkocht aan ...
24-06-1737 Gassel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.494&minr=11556049&miview=ldt
47 ... Jorden Hermans en Hendrik Peters schepenen.
17-05-1747 Gassel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=745.60&minr=12652103&miview=ldt
Jan Thijsen en Peter Jansen van den Bergh aangesteld en be√ędigd als schepenen van Gassel in plaats van Jorden Hermans en Jan Willems, beiden zijn overleden.
Datering: 18.04.1748
Plaats: Gassel

Gehuwd
[bron]
Gehuwd voor 11-02-1697. Zie akte 42 - genoemd als echtelieden.
met:

Kind:

1.
manJan Jordens‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.567&minr=12923198&miview=ldt
4 Op verzoek van Jacob Johannes Aarts en zijn vrouw Sebilla Jans; Hendrik Jans; Johannes Jordens van de Vrande en zijn vrouw Anneke Jans en Arnoldus Jans, meerderjarige kinderen van Maria Peters uit haar eerste huwelijk met Jan Aarts. Alsmede Peter Aarts, Jan Aarts en Hendrik Peters als momboiren over de twee minderjarige kinderen van voormelde Maria Peters uit haar eerste huwelijk voornoemd, in het openbaar te verkopen...
Datering: 12-1-1741
Soort akte: Openbare verkoop
Plaats: Wanroij

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
Maria Peters x Jan Aarts
- Sibila Jans x Jacob Joannes Aarts
- Anneke Jans x Joannes Jordens van de Vrandt <=== VRANDT
- Hendrik Jans (meerderj)
- Arnoldus Jans (meerderj)
- Peter Jans (minderj) -> grootouders zijn Aart Jans en Jenneke Peters
- ?
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.578&minr=11556740&miview=ldt
8 Opdracht door Jacob Joannes Aarts gehuwd met Sibilla Jans, Joannes Jordens van de Vrandt gehuwd met Anneke Jans, Hendrik Jans, Arnoldus Jans meerderj. kinderen van Maria Peters in eerste huwelijk met Jan Aarts verweckt midsgaarders Peter Aarts, Jan Aarts en Hendrik Peters als momb. over de twee minderj. kinderen van Maria Peters voorn.. Aan Peter Jans minderj. zoon van Jan Aarts een huijsje, moeshof genaamd de Fontain staande in de Hoeve onder Wanroij, ... De goederen zijn afkomstig uit de nalatenschap van Aart Jans en Jenneke Peters, grootouders van Peter Jans.
Datering: 1-2-1742
Soort akte: Transport
Plaats: Wanroij

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.494&minr=11556042&miview=ldt
40 Jan Jordens en Anneke Jans zijn voor een kapitaal van 300 gulden een jaarlijkse rente van twaalf Carolus guldens schuldig aan Gerard Verhorst met als onderpand een huis en hof met ongeveer een mergen bouwland genaamd het huis aan de Wiel, ...
Datering: 22-04-1744
Soort akte: Lening
Plaats: Gassel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.505&minr=11389554&miview=ldt
17 Jan Jordens en Anneken Jans echtelieden hebben verkocht aan Peeter Jordens en Johanna Hermens echtelieden, de volgende onroerende goederen onder Gassel: 1e een huis, moeshof en aangelegen bouwland ...
Datering: 01-06-1748
Soort akte: Transport
Plaats: Gassel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.505&minr=11389555&miview=ldt
18 Peeter Jordens en Johanna Hermens echtelieden hebben verkocht aan Jan Jordens en Anneken Jans echtelieden, een stuk bouwland genaamd de oude Camp, ...
Datering: 01-06-1748
Soort akte: Transport
Plaats: Gassel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.494&minr=11556054&miview=ldt
52 Jan Jordens en Anneke Jans echtelieden verkopen aan Peter Jordens en Johanna Hermens echtelieden de volgende onroerende goederen in Gassel: 1 Een huis, moeshof en aangelegen bouwland ... 2 Een mergen bouwland, ... 3 Een halve mergen bouwland,...4 Een halve mergen bouwland,...
Datering: 27-06-1748
Soort akte: Transport
Plaats: Gassel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.494&minr=11556055&miview=ldt
53 Peter Jordens en Johanna Hermens echtelieden verkopen aan Jan Jordens en Anneke Jans echtelieden de volgende onroerende goederen in Gassel: 1 Een stuk bouwland genaamd den Ouden Camp ... 2 Een vierde deel van een Hollandse mergen bouwland ... 3 Een huisje met aangelegen bouwland ... 4 Een stuk bos-en weiland groot ongeveer anderhalve hond,...
Datering: 27-06-1748
Soort akte: Transport
Plaats: Gassel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.505&minr=11389559&miview=ldt
22 Jan Jordens en Anneke Jans echtelieden hebben verkocht aan Peter Jordens en Johanna Hermens echtelieden, een stuk bouwland den Ouden Camp genaamd onder Gassel, ...
Datering: 16-10-1748
Soort akte: Transport
Plaats: Gassel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.494&minr=11556059&miview=ldt
57 Jan Jordens en Anneke Jans echtelieden verkopen aan Peter Jordens en Johanna Hermens echtlieden een stuk bouwland genaamd den Ouden Camp, ...
Datering: 30-10-1748
Soort akte: Transport
Plaats: Gassel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.505&minr=11389565&miview=ldt
28 Jan Jordens en Anneke Jansen echtelieden hebben verkocht aan Jacop Tijssen en Jenneken Tijssen echtelieden, drie akkers bouwland ...
Datering: 25-11-1749
Soort akte: Transport
Plaats: Gassel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.494&minr=11556063&miview=ldt
61 Jan Jordens en Anneke Janssen echtelieden verkopen aan Jacob Thijssen en Jenneke Thijssen echtelieden drie akkers bouwland ...
Datering: 05-12-1749
Soort akte: Transport
Plaats: Gassel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.494&minr=11556071&miview=ldt
69 Jan Jordens en Anneke Jans zijn schuldig aan Reijnier van den Heuvel een kapitaal van 125 gulden tegen een rente van jaarlijks 4 gulden en 5 stuivers. ... In de kantlijn is opgenomen dat de schuld op 15-02-1955 is voldaan.
Datering: 25-01-1752
Soort akte: Schuldbekentenis
Plaats: Gassel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.505&minr=11389583&miview=ldt
46 Jan Jordens en Anneke Jans echtelieden hebben verkocht aan Jan Florissen en Anthonetta Jans echtelieden, een stukje bouwland ...En een stukje hofland gelegen onder Gassel,...
Datering: 22-07-1754
Soort akte: Transport
Plaats: Gassel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.494&minr=11556082&miview=ldt
79 Jan Jordens en Anneke Jans echtelieden hebben verkocht aan Jan Florissen en Antonetta Jans echtelieden een stukje bouwland ...stukje hofland in Gassel ...
Datering: 17-08-1754
Soort akte: Transport
Plaats: Gassel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.494&minr=11556096&miview=ldt
93 Jan Jordens en Anneke Jans echtelieden, zijn schuldig aan Ludolph Schamp en Helena Matheusen echtelieden, een kapitaal van 175 gulden met een jaarlijkse rente van 5 gulden met als onderpand een huisje met aangelegen moeshof en bouwland in Gassel,...
Datering: 02-05-1761
Soort akte: Schuldbekentenis
Plaats: Gassel

Onderstaande akte geeft gezin:
Jan Jordens x Anneke Jans
- Jan Jans Jordens x Willemijn Tijssen
- Hermijn Jans x Derk Toonen
- Berber Jan (dochter)
- Eerke Jans (dochter)
- Jordanus Jans x Johanna Jans (niet duidelijk welke van de twee het kind van bovenstaand paar is - waarschijnlijk eerste aangezien hij getuige is bij huwelijk Hermijn).
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.495&minr=11555768&miview=ldt
66 Jan Jans Jordens en Willemijn Tijssen echtelieden, Derk Toonen en Hermijn Jans echtelieden, Berber en Eerke Jans beide meerderjarige dochters, Jordanus Jans en Johanna Jans echtelieden, allen kinderen en erfgenamen van Jan Jordens en Anneke Jans in leven echtelieden hebben verkocht aan ...
Datering: 24-11-1779
Soort akte: Transport
Plaats: Gassel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com