man‎Hubertus Jans‏‎
Overleden ‎11 jan 1708 Beugen en Rijkevoort, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Getuige bij kind van dochter Jacoba op 08-02-1698.
Overleden na echtgenote dus na 22-11-1702.
Overleden in akte 6 van 02-02-1709.

BHIC: OpenArchives
Overledene Hubertus Jans
overleden op 11-01-1708 te Beugen en Rijkevoort.
weduwnaar van N.N.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Beugen en Rijkevoort
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1663-1769, archiefnummer 1430, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 9, blad 143r
Gemeente: Boxmeer
Periode: 1663-1769
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
BHIC: OpenArchives
Dopeling N.N. Jans <== mannelijk
Vader Hubertus Jans
Moeder Lijske Jacobs
Getuige Jaexken Pieters & Met Pieters & Joannes Hermerts & Petrus Huberts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 29-12-1669
Plaats: Beugen
Bijzonderheden:
gedoopt door de vroedvrouw
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1664-1771, archiefnummer 1430, inventarisnummer 9, blad 007r16
Gemeente: Boxmeer
Periode: 1664-1771
Religie: Rooms-Katholiek


RELATIE?
Lambert Jans x Peeterke
Huijbert Jans x Lijske
Thonis Jans x Jenneke
.
https://proxy.archieven.nl/235/AA0BA370779C40978F4857AB9F2679F6
7040.355 Index schepenprotocol Beugen (7040.355)
104 Lambert Jans en Peeterke e.l. hebben gevest Huijbert Jans en Lijske e.l. en Thonis Jans en Jenneke e.l. elk voor gerechte helft hun huis, schuur, varkenskooi met dertiendehalve mergen bouw- en weiland op het Rickevoort ... Item een legaat van 12 gulden jaarlijks dat Jenneke Huijberts uit het voors. goed zal ontvangen zolang zij leeft en na de dood van Jenneke Huiberts zal het voors. legaat cesseren, dood en teniet wezen. ...
Datering: 28-04-1670

RELATIE? PETER JACOBS IS DE BROER VAN ELISABETH!
Jacob
- Lijsken x Huijbert Jans
- Peter x Merriken
- Jan
.
https://proxy.archieven.nl/235/E94063C0183349558142EFBF5BE9EDAF
7040.542 Index schepenprotocol Mill (7040.542)
152 Akte van opdracht door Huijbert Jans gehuwd met Lijsken, aan Peter Jacobs gehuwd met Merriken, van een stuk bouw- en weiland van ongeveer 4 hont, gelegen te Wanroy en grenzend aan de erven van Jan Jacobs, Peter Jacobs, Engel, weduwe van Jan Ermers en de gemene straat, waarvan het weiland is gelegen tussen het erf van Jan en Peter Jacobs en de gemene straat.
Datering: 02-02-1672

RELATE? ANDERE FAMILIE. ZIE NOTITIE BIJ ECHTGENOTE!
Jan Hendricx de Smidt x Jenneken Janssen van de Wiel
- Huijbert Janssen x Lijsbeth
.
https://proxy.archieven.nl/235/64EFBB147D254C26AB08C88DD3AC001A
7636.78 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.78)
32 Soo sullen Hendrick Janssen, Jan Janssen, Aelbert Janssen, Jacop Janssen, Huijbert Janssen man ende momboir van Lijsbeth sijne huijsvrouw ende Jan Lamberts man ende momboir van Barbera sijne huijsvrouw, alte saemen erffgenaemen ende kijnderen wijlen Jan Hendricx de Smidt bij den selven ende weijlen Jenneken Janssen van de Wiel sijne huijsvrouw wettelijck verweckt ende Wouter Janssen de Gruijter met Wouter Mathijssen als momboiren ende curateuren over Jan ende Maijken onmondige kinderen bij de voorschreven Jan Hendricx ende Jenneken Geritssen de Gruijter wettelijkc verweckt, voor alle man vercoopen ...
Datering: ? [1691-1700]

ERFGENAMEN - RIJKEVOORT
Huijbert Janssen x Lijsken Jacobs
- Jan Huijberts x Alegonda Hendricx (zij hertrouwd met Willem Cornelissen, [28-10-1708 Boxmeer Guilielmus Cornelissen])
- Peter Huijberts x Peerken Peters (Overloon)
- Jan Huijberts, meerderjarige jongman, (St. Anthonis)
- Jeuxken Huijberts x Gerrit Jans Kempen (Rijkevoort)
- Dersken Huijberts x Claes Janssen x (Mill)
- Cornelia Huijberts (meerderjarige)
Jan Hendriks Aben (momboir kinderen van Jan Huijberts en Alegonda Hendricx)
.
https://proxy.archieven.nl/235/AAD28EE1B065433CBD14164EFA82BFB3
7128.27 Index notarieel protocol Grave (7128.27)
6 Alegonda Hendricx, woonachtig te Beugen als moeder van haar kinderen, door Jan Huijberts verwekt en geassisteerd door haar tegenwoordige man Willem Cornelissen en Peter Huijberts en Peerken Peters, echtelieden, wonende te Overloon, namens henzelf en namens Jan Hendriks Aben, bloedmomboir van voornoemde kinderen, Jan Huijberts, meerderjarige jongman, wonende te St. Anthonis, Gerrit Jans Kempen en Jeuxken Huijberts zijn vrouw, wonende te Rijkevoort, idem Claes Janssen en Dersken Huijberts, zijnvrouw wonende te Mill en Cornelia Huijberts, meerderjarige dochter, allen nagelaten kinderen en erfgenamen van Huijbert Janssen en Lijsken Jacobs, in leven echtelieden wonende te Rijkevoort verklaren schuldig te zijn aan Hermen van der Horst en Geertruij van den Bergh, echtelieden te Grave, een bedrag van twaalfhonderd gulden.
Datering: 02-02-1709
Pagina: scan 0011-scan 0014
Soort akte: Obligatie
Plaats: Grave

ZOON Jan:
https://proxy.archieven.nl/235/04A9474E042D467EB3DEB1D3B8E5EA9F
7040.605 Index schepenprotocol Land van Cuijk (7040.605)
84 Taxatie van goederen nagelaten door Jan Huijberts, overleden 28-9-1709 te Sint Anthonis en verstorven op Peeter Huijberts; Gerrit Jans Kempen; Claes Jans en Cornelia Huijberts: huis, schuur, schop, bakhuis en verkenskooi, ongeveer twee en een halve Hollandse mergen; erf, wei- en bouwland groot ongeveer 2 ½ mergen; weiland groot ongeveer vier hondt; aan land 25.0.0.
Datering: 2-11-1709
Pagina: 150-151
Soort akte: Taxatie
Plaats: Rijkevoort

Huijbert Jans en Lijsken Jacopts
- Juxken [weduwe] x Gerrit van Kempen
-- Wijlbert x Wijlemijn Jans
-- Peter x Allegonda Peters
-- Catrijn x Wijlem Gijsberts
- [Cornelia] x Gerit Ridders [welke hetrouwt met Peternel Rijckx]
-- Lijsabeth
-- Huijbert
-- Abel
-- Johanna
https://proxy.archieven.nl/235/517FC5078FD14D338401D25DF4BC82F7
7040.364 Index schepenprotocol Rijkevoort (7040.364)
9 Juxken Huijbers wed. van Gerrit van Kempen, Wijlbert Gerrits en Wijlemijn Jans el, Peter Gerrits en Allegonda Peters el, Wijlem Gijsberts en Catrijn Gerrits el, Gerrit Ridders en Peternel Rijckx el, Lijsabeth Ridders, Huijbert Ridders, Abel Ridders, Johanna Ridders en Jan Joriens, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Huijbert Jans en Lijsken Jacopts verkopen aan Gertruij van der Meijde, wed. van Johan van Batenborgh en haar erfgenamen: ...
Datering: 15-12-1742

Gehuwd (religieus) ‎± 1665
[bron]
Niet gevonden in index BHIC alle plaatsen (Nov2022)(Mei2023)(Mei2024).

Gokje
ABT1665
(ongeveer 37 jaar gehuwd) met:

womanElisabeth Jacobs Smits‏
Dochter van Jacobus Smits en N.N.‏.
Overleden ‎22 nov 1702 Beugen en Rijkevoort, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Getuige bj doop kind van dochte Theodora op 04-07-1699.
Overleden in akte 6 van 02-02-1709.

BHIC: OpenArchives
Overledene Elizabeta N.N.
overleden op 22-11-1702 te Beugen en Rijkevoort.
echtgenote van Huberti Jans
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Beugen en Rijkevoort
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1663-1769, archiefnummer 1430, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 9, blad 141r
Gemeente: Boxmeer
Periode: 1663-1769
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Zie dispensatie bij huwelijk bij kleinzoon Petrus:
"- Petrus Gerets zoon van Gerardus Jans en Jacoba Huijberts, Jacoba dochter van Hubertus Jans en Elisabeth Jacobs, Elisabeth dochter van Jacobus Smits en Jacoba;"

Jacob
- Lijsken x Huijbert Jans
- Peter x Merriken
- Jan
.
https://proxy.archieven.nl/235/E94063C0183349558142EFBF5BE9EDAF
7040.542 Index schepenprotocol Mill (7040.542)
152 Akte van opdracht door Huijbert Jans gehuwd met Lijsken, aan Peter Jacobs gehuwd met Merriken, van een stuk bouw- en weiland van ongeveer 4 hont, gelegen te Wanroy en grenzend aan de erven van Jan Jacobs, Peter Jacobs, Engel, weduwe van Jan Ermers en de gemene straat, waarvan het weiland is gelegen tussen het erf van Jan en Peter Jacobs en de gemene straat.
Datering: 02-02-1672

Kinderen:

1.
manJan Huijberts‏
Geboren Rijkevoort, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd met ouderlijk gezin en echtgenote in akte 6 van 02-02-1709.

Zie huwelijk: geboren te Rijkevoort

Overleden ‎± 1707
[bron]
Laatste kind gedoopt op 24-09-1704.
Echtgenote hertrouwd akte 594 van 24.08.1708.

Genoemd met ouderlijk gezin en echtgenote in akte 6 van 02-02-1709.
Reeds overleden. Echtgenote is hertrouwd.

ABT1707

Overlijden niet gevonden in index BHIC (Jun2019).

[Gebruikersnotities]
Genoemd met ouderlijk gezin en echtgenote in akte 6 van 02-02-1709.
Jan Huijberts x Alegonda Hendricx (zij hertrouwd met Willem Cornelissen)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7127.1&minr=12629917&miview=ldt
594 Willem Cornelissen, wednr. van Jenneken Jans de Best, geass. met Jan de Best, Jan Jans de Best de jonge en Huijbert Jans de Best, grootvader, bloedomen en momb. over zijn kind, ter eenre en Alegonda Hendricx, wed. van Jan Huijbers, geass. met Peter Huijbers, Hendrick Aben en Jan Hendricx Aben, grootvader, bloedomen en momb. over haar twee kinderen.
Datering: 24.08.1708
Soort akte: Huwelijkscontract
Plaats: Beugen

OUDERLIJK GEZIN + ECHTGENOTE:
https://proxy.archieven.nl/235/AAD28EE1B065433CBD14164EFA82BFB3
6 Alegonda Hendricx, woonachtig te Beugen als moeder van haar kinderen, door Jan Huijberts verwekt en geassisteerd door haar tegenwoordige man Willem Cornelissen en Peter Huijberts ...
Datering: 02-02-1709
Pagina: scan 0011-scan 0014
Soort akte: Obligatie
Plaats: Grave

2.
manPeter Huijberts‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.286&minr=11549932&miview=ldt
120 Jan Tijssen verkoopt een huis, schuur, hof, bouw- en weiland bij elkaar gelegen te Overloon, westwaarts grenzend aan de gemeijnte en zuidwaarts aan den mistwegh, aan Peter Huijberts en Peerken Peters zijn huisvrouw.
Datering: 26-11-1698
Pagina: 155-156
Soort akte: Verkoop
Plaats: Overloon

OUDERLIJK GEZIN + ECHTGENOTE:
https://proxy.archieven.nl/235/AAD28EE1B065433CBD14164EFA82BFB3
6 Alegonda Hendricx, woonachtig te Beugen als moeder van haar kinderen, door Jan Huijberts verwekt en geassisteerd door haar tegenwoordige man Willem Cornelissen en Peter Huijberts en Peerken Peters, echtelieden, wonende te Overloon, namens henzelf en namens Jan Hendriks Aben, bloedmomboir van voornoemde kinderen, Jan Huijberts, meerderjarige jongman, wonende te St. Anthonis, Gerrit Jans Kempen en Jeuxken Huijberts zijn vrouw, wonende te Rijkevoort, idem Claes Janssen en Dersken Huijberts, zijnvrouw wonende te Mill en Cornelia Huijberts, meerderjarige dochter, allen nagelaten kinderen en erfgenamen van Huijbert Janssen en Lijsken Jacobs, in leven echtelieden wonende te Rijkevoort verklaren schuldig te zijn aan Hermen van der Horst en Geertruij van den Bergh, echtelieden te Grave, een bedrag van twaalfhonderd gulden.
Datering: 02-02-1709
Pagina: scan 0011-scan 0014
Soort akte: Obligatie
Plaats: Grave

WAAROM HEEFT ZIJ EEN MOMBOIR?
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.319&minr=17125854&miview=ldt
2 Peterken Peters vrouw van Peter Huijberts, geassisteerd met Peter Jans van Kempen als haar gecoren momboir verkoopt aan Jan Thijssen en Marij Derickx, zijn vrouw een huis, schuur, hofstadt, moeshof en toebehorend bouw- en weiland te Overloon.
Datering: 1-7-1710
Pagina: 2-3
Soort akte: Transport
Plaats: Overloon

3.
womanCornelia Huijberts‏
Overleden ‎27 apr 1728 Beugen en Rijkevoort, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 84 van 2-11-1709 samen met Gerrit Jans Kempen de echtgenoot van zus Jacoba.
Laatste kind gedoopt op 25-01-1726.
Echtgenoot genoemd als weduwnaar in akte 20 van 16-4-1731.

BHIC: OpenArchives
Overledene Cornelia Ridders
overleden op 27-04-1728 te Beugen en Rijkevoort.
echtgenote van N.N.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Beugen en Rijkevoort
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1663-1769, archiefnummer 1430, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 9, blad 151r
Gemeente: Boxmeer
Periode: 1663-1769
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.605&minr=17126278&miview=ldt
84 Taxatie van goederen nagelaten door Jan Huijberts, overleden 28-9-1709 te Sint Anthonis en verstorven op Peeter Huijberts; Gerrit Jans Kempen; Claes Jans en Cornelia Huijberts: huis, schuur, schop, bakhuis en verkenskooi, ongeveer twee en een halve Hollandse mergen; erf, wei- en bouwland groot ongeveer 2 ½ mergen; weiland groot ongeveer vier hondt; aan land 25.0.0.
Datering: 2-11-1709
Pagina: 150-151
Soort akte: Taxatie
Plaats: Rijkevoort

MOMBOIR Wilbert Gerrits Kempen - zoon van zus Jacoba
https://proxy.archieven.nl/235/DF412D8FE54F43A591CA6F31BB5E41E2
745.58 Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.58)
Gerrit Ridders, gehuwd geweest met Cornelia Huijbers, heeft vier onmondige kinderen en woont te Beugen, en Kersten Teunissen, gehuwd geweest met Margriet Ridders, zuster van Gerrit en Johannes Ridders, heeft twee onmondige kinderen en woont te St. Anthonis. Zij bezitten samen in eigendom twee huizen, schuren, hoven en bouwland te Beugen. Zij willen goederen gaan verkopen en tot momboir over de eerst genoemde kinderen wordt benoemd Wilbert Gerrits Kempen en over de andere kinderen Peter Roelofse.
Datering: 08.03.1731

WEDUWNAAR
https://proxy.archieven.nl/235/401181D7F62A4A598F2A6C1709E07ED3
7040.370 Index schepenprotocol Beugen (7040.370)
20 Staat en inventaris als Gerrit Ridders weduwnaar van Cornelia Huijbers in eigendom en in tocht bezit. Hij wil gaan hertrouwen met Petronel Rix. Gerechte part in zekere bouwhof op het Rijckevoortse; derde part in bouwland in het Hasewinkel aan de gemene straat; derde part in het Meersevelt; vee, linnen en wol, tin en koper, huisraad en passieve schulden.
Datering: 16-4-1731

https://proxy.archieven.nl/235/7032334E99DA464B92CE60224ADD137D
7040.359 Index schepenprotocol Beugen (7040.359)
36 Gerrit Ridders eerst weduwnaar van Cornelia Huijbers en hertrouwd met Peternel Rix, geadsisteerd met Wilbert Gerrits van Kempen en Peter Roeloffe als momboirs over zijn vier kinderen uit eerste huwelijk; Kersten Thonissen gehuwd geweest met Margriet Ridders, geadsisteerd met Wilbert Gerrits van Kempen en Peter Roeloffe als momboirs over de drie kinderen, alsmede Johannes Ridders, allen kinderen en erfgenamen van Aab Ridders en Peerken Schinck verkopen aan Catharina Cox een huis, schuur, brouwhuisje en hof aan de gemene straat en een stukje bouwland op den Langenacker.
Datering: 10-5-1731

4.
womanJacoba "Jeuxken" Huijberts‏
Gedoopt ‎27 apr 1667 Beugen, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie bij huwelijk: "wonende te Rijkevoort"

Getuigen:
Huwelijk: Gertrudis Snaters en Cornelia Snaters
Joannes: Hubertus Jans et Catharina Gerits ... Christina Gertis
Petrus: Hermannus peters van mil et Elisabeta Jacobs
Jacobus: henricus jacobs van ?? theunis et Cornelia Jans van Mil ... gerarda gisberts vant Rijkefort
Willebrordus: Gerardus Willems & Joanna Daniels & Joanna Heijligers
Catharina: petrus willems et cornelia huberts

Geboren voor 1697-20=1677

Zie dispensatie bij huwelijk bij zoon Petrus:
"- Petrus Gerets zoon van Gerardus Jans en Jacoba Huijberts, Jacoba dochter van Hubertus Jans en Elisabeth Jacobs, Elisabeth dochter van Jacobus Smits en Jacoba;"

BHIC: OpenArchives
Dopeling Jaexken Jans
Vader Hubert Jans
Moeder Elisabeth Jacobs
Getuige Elisabeth Aerts & Willem Theunissen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 27-04-1667
Plaats: Beugen
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1664-1771, archiefnummer 1430, inventarisnummer 9, blad 004r06
Gemeente: Boxmeer
Periode: 1664-1771
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Huijbert Janssen x Lijsken Jacobs
- Jan Huijberts x Alegonda Hendricx (zij hertrouwd met Willem Cornelissen)
- Peter Huijberts x Peerken Peters (Overloon)
- Jan Huijberts, meerderjarige jongman, (St. Anthonis)
- Jeuxken Huijberts x Gerrit Jans Kempen (Rijkevoort)
- Dersken Huijberts x Claes Janssen x (Mill)
- Cornelia Huijberts (meerderjarige)
Jan Hendriks Aben (momboir kinderen van Jan Huijberts en Alegonda Hendricx)
.
https://proxy.archieven.nl/235/AAD28EE1B065433CBD14164EFA82BFB3
6 Alegonda Hendricx, woonachtig te Beugen als moeder van haar kinderen, door Jan Huijberts verwekt en geassisteerd door haar tegenwoordige man Willem Cornelissen en Peter Huijberts en Peerken Peters, echtelieden, wonende te Overloon, namens henzelf en namens Jan Hendriks Aben, bloedmomboir van voornoemde kinderen, Jan Huijberts, meerderjarige jongman, wonende te St. Anthonis, Gerrit Jans Kempen en Jeuxken Huijberts zijn vrouw, wonende te Rijkevoort, idem Claes Janssen en Dersken Huijberts, zijnvrouw wonende te Mill en Cornelia Huijberts, meerderjarige dochter, allen nagelaten kinderen en erfgenamen van Huijbert Janssen en Lijsken Jacobs, in leven echtelieden wonende te Rijkevoort verklaren schuldig te zijn aan Hermen van der Horst en Geertruij van den Bergh, echtelieden te Grave, een bedrag van twaalfhonderd gulden.
Datering: 02-02-1709
Pagina: scan 0011-scan 0014
Soort akte: Obligatie
Plaats: Grave

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.605&minr=17126278&miview=ldt
84 Taxatie van goederen nagelaten door Jan Huijberts, overleden 28-9-1709 te Sint Anthonis en verstorven op Peeter Huijberts; Gerrit Jans Kempen; Claes Jans en Cornelia Huijberts: huis, schuur, schop, bakhuis en verkenskooi, ongeveer twee en een halve Hollandse mergen; erf, wei- en bouwland groot ongeveer 2 ½ mergen; weiland groot ongeveer vier hondt; aan land 25.0.0.
Datering: 2-11-1709
Pagina: 150-151
Soort akte: Taxatie
Plaats: Rijkevoort

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.607&minr=12774454&miview=ldt
48 ... , een eind de weduwe van Gerrit Jans Kempen, ...
Datering: 04-01-1721
Pagina: 113-115
Soort akte: Taxatie
Plaats: Rijkevoort

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.364&minr=12549523&miview=ldt
6 ... Enerzijds Peter Gerrits, anderzijds de weduwe van Gerrit van Kempen, ...
Datering: 26-09-1739
Pagina: 009-010
Soort akte: Koopconditie
Plaats: Rijkevoort

Huijbert Jans en Lijsken Jacopts
- Juxken [weduwe] x Gerrit van Kempen
-- Wijlbert x Wijlemijn Jans
-- Peter x Allegonda Peters
-- Catrijn x Wijlem Gijsberts
- [Cornelia] x Gerit Ridders [welke hetrouwt met Peternel Rijckx]
-- Lijsabeth
-- Huijbert
-- Abel
-- Johanna
https://proxy.archieven.nl/235/517FC5078FD14D338401D25DF4BC82F7
7040.364 Index schepenprotocol Rijkevoort (7040.364)
9 Juxken Huijbers wed. van Gerrit van Kempen, Wijlbert Gerrits en Wijlemijn Jans el, Peter Gerrits en Allegonda Peters el, Wijlem Gijsberts en Catrijn Gerrits el, Gerrit Ridders en Peternel Rijckx el, Lijsabeth Ridders, Huijbert Ridders, Abel Ridders, Johanna Ridders en Jan Joriens, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Huijbert Jans en Lijsken Jacopts verkopen aan Gertruij van der Meijde, wed. van Johan van Batenborgh en haar erfgenamen: ...
Datering: 15-12-1742

5.
man‎Jan Huijberts‏‎
Gedoopt ‎24 aug 1672 Beugen, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd met ouderlijk gezin en echtgenote in akte 6 van 02-02-1709.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Joannes Jans
Vader Hubertus Jans
Moeder Thijsken Jacobs
Getuige Joanna Theunissen & Aert Martens & Nilen Jacobs & Dries Jans
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 24-08-1672
Plaats: Beugen
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1664-1771, archiefnummer 1430, inventarisnummer 9, blad 010v03
Gemeente: Boxmeer
Periode: 1664-1771
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎28 sep 1709 Sint Anthonis, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
https://proxy.archieven.nl/235/04A9474E042D467EB3DEB1D3B8E5EA9F
7040.605 Index schepenprotocol Land van Cuijk (7040.605)
84 Taxatie van goederen nagelaten door Jan Huijberts, overleden 28-9-1709 te Sint Anthonis en verstorven op Peeter Huijberts; Gerrit Jans Kempen; Claes Jans en Cornelia Huijberts: huis, schuur, schop, bakhuis en verkenskooi, ongeveer twee en een halve Hollandse mergen; erf, wei- en bouwland groot ongeveer 2 ½ mergen; weiland groot ongeveer vier hondt; aan land 25.0.0.
Datering: 2-11-1709
Pagina: 150-151
Soort akte: Taxatie
Plaats: Rijkevoort

BHIC: OpenArchives
Overledene Jan Huberts
op 27-09-1709 te Sint Anthonis
Diversen: ongehuwd, van Sint Tonis.
relatie van
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Sint Anthonis
Bronvermelding Sint Anthonis begraafboek 1690-1821, archiefnummer 1451, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 11, blad 6v16
Gemeente: Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker
Periode: 1690-1821
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 37 jaar

6.
womanTheodora "Deriske" Huijberts‏
Gedoopt ‎8 mei 1675 Beugen, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd met ouderlijk gezin en echtgenote in akte 6 van 02-02-1709.
Zelfde akte: gehuwd met Claes Janssen, woonende te Mill

Geboren voor 1698-20=1678

BHIC: OpenArchives
Dopeling Theodora Janssens
Vader Hubertus Janssens
Moeder Lijsken Jacobs
Getuige Aert Pieters & Drisken Pieters & Jan Hermers & Gertrudis Aerts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 08-05-1675
Plaats: Beugen
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1664-1771, archiefnummer 1430, inventarisnummer 9, blad 014r03
Gemeente: Boxmeer
Periode: 1664-1771
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎1714 Mill en Sint Hubert, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in ongenummerde akte van 02-02-1709.
Echtgenoot hertrouwd op 02-02-1716. Zie notitie bij zijn persoon.

Mogelijk:

BHIC: OpenArchives
Overledene Deiris Claese
op 25-00-1714 te Mill en Sint Hubert
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Mill en Sint Hubert
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1446, BHIC, inventarisnummer 1
Gemeente: Mill en Sint Hubert
Periode: 1684-1810
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC: OpenArchives
Overledene Dieris Claesse
op 02-12-1714 te Mill en Sint Hubert
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Mill en Sint Hubert
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1446, BHIC, inventarisnummer 1
Gemeente: Mill en Sint Hubert
Periode: 1684-1810
Religie: Rooms-Katholiek


1714 page 270 of 394
Akte niet gevonden.
‎, leeftijd ongeveer 39 jaar

7.
woman‎Petronilla Huijberts‏‎
Gedoopt ‎31 mei 1677 Beugen, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Petronilla Jans
Diversen: Rijkevoort
Vader Hubertus Jans
Moeder Lisken Jacobs
Getuige Maria Calen & Nilis Jacobs & Petrus Rutten & Met Thijssen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 31-05-1677
Plaats: Beugen
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1664-1771, archiefnummer 1430, inventarisnummer 9, blad 016r09
Gemeente: Boxmeer
Periode: 1664-1771
Religie: Rooms-KatholiekVoor meer informatie: bertho@derikx.com