man‎Leonardus Wilhelmus van Zeelant‏‎
Overleden ‎± 1664
[bron]
Laatste kind gedoopt op 12-07-1661.
Genoemd in akte 243 van 12 feb. 1664.
Akte 311 van 12 feb. 1664: "neven erfenis Leonaerdt Willems van Zeelandt"
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 415 van 12 maart 1665.

ABT1664

Niet gevonden in index BHIC (Dec2023).

[Gebruikersnotities]
11082_117_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTS SCHEPENPROTOCOL R 117.
305. folio 91 verso.
ANTHUENIS zv HANRICK GOORTSSEN heeft vercocht aan LEONARDT
WILLEMS van ZELANT een stuk hooiveld in de Campen genaamd den
Polbempt, in gebruik geweest bij PETER CLAES NOIJEN, ...
30 dec. 1641
.
387. folio 112 verso.
ALAERT zv JAN ALERS heeft vercocht aan LEONAERDT WILLEM ZELANDTS
6 roijen hooiland in de Campen ...
12 maart 1642
.
439.
HANRICK WOUTERS VOGELS heeft vercocht aan LEONAERDT WILLEM
ZEELANTS een sille hooiveld in de Campen ...
Get. + datum u.s. [5 sept. 1642]

11082_118_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTS SCHEPENPROTOCOL R 118.
21.
LEENAERT JAN LEENARTS als momboir der onm. kinderen van
TUIJNIS ANTHONIS JEGERS, verwekt bij MERIJKE dv TUIJNIS ter
EIJCKEN, voor drie parten en JAN PETERS voor het vierde part
(als man van CATHARINA dv Tuijnis Anthonis Jegers), zij hebben
vercocht aan JENNEKE wv JAN DIJRCX van NUWENHUIJS een stuk
teulland aan de Vondervoort, omtrent 2 lopense groot, neven
erf. Jan Dijrcx van Zeelandt en erve Lamber Willem Lemmens en
van de gemeijn waterlaet tot de gemeijnstraet. 3 feb. 1644
In de marge: een opmerking d.d. 17 jan. 1676, waar de familie
Van Zeelandt bij betrokken is (oa. Peter Driessen van Z. en w. <==
Lenaert van Zeelandt).
.
39.
... en erve Lenaert Willems van Zeelandt ...
15 feb. 1644
.
208.
JENNEKE wv JOOST LOIJEN, geassisteerd met haar zoon AERDT
en MATHIJS PETER VERSANTVOORT en HANS GERARDTSEN, haar momboiren,
hebben na drie zondagse veildagen vercocht aan LEONAERT
WILLEM van ZEELANDT een stuk akkerland, groot omtrent 5 copsaet,
gelegen op de Rulsche straet ...
6 feb. 1646
.
411.
HEIJLKE u.s. heeft uit kracht van testament, door haar en
haar man op 20 okt. 1647 gemaakt, en geassisteerd met haar
momboiren DIERCK ANSSEM GENEN en JAN JANSSEN AERTS vercocht aan
LEONAERT WILLEMS van SEELANT het teulland u.s.
Met betalingsbevestiging. Get. + datum u.s. [1 dec. 1649]

ERFDELING OUDERS
Willem van Seelant x Merike
- ANDRIES
- LEONAERT
.
11082_118_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTS SCHEPENPROTOCOL R 118.
413.
Scheijdinge ende deijlinge van de kijnderen van Willem van
Seelant:
ANDRIES WILLEMS van SEELANT en zijn broer LEONAERT, verwekt bij
MERIKE, de vrouw van WILLEM, hebben de nagelaten goederen van
hun ouders als volgt verdeeld: ...
Laatste dec. 1649

11082_118_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTS SCHEPENPROTOCOL R 118.
466.
JAN DIERCKS van SEELANT, schepen alhier, verklarende te
vernaderen en te "retracteren" een stuk weiveld dat LENAERT
WILLEMS van SEELANT in koop heeft verkregen van de momboiren
van de onm. kinderen van w. HENDRICK WOUTER VOGELS, verwekt bij
ANNEKE, zijn nagelaten weduwe. Het veld ligt aan den Rul.
31 maart 1650 Get.: AC/AA
.
663.
PETER DERCKS van ZEELANDT heeft vercocht aan LEENDERT
WILLEM van ZEELANDT en ANDRIES, zijn neven, het 6e deel van een
halve bunder in de Ceres (Seris?), met de heij gekocht en (?)
de erfgenamen Derick Cremers. Nog het 6e deel van een zille in
de Campen, hooiende met de copers, en het 6e deel van 12 roijen
ook daar ter plaatse. Nog het 6e deel van een zille te Beek in
de Schoendonck. Get.: DG/CB 15 sept. 1653
.
665.
... vercocht aan LEENDERT WILLEMS van ZEELANT een sester teullands op de Oude straet ...
8 dec. 1653
.
797.
NICOLAES DUBOIS heeft vercocht aan LENART WILLEMS van ZEELANT een stuk teulland ... Het land ligt op de Oudestraet ...
30 juni 1656
.
902.
JAN HENDRICX van GULICK heeft vercocht aan LEENDERT WILLEMS van SEELANT 20 roeijen teulland op de Oudestraet ...
2 nov. 1658
.
966a.
... na drie zondagse veildagen, in een openbare verkoping, aan LEONARDT van ZEELANDT het voornoemde teulland. ...
27 nov. 1659
.
1157.
JAN MEUSEN SMIT heeft vercocht aan LEONARDT WILLEMS van SEELANDT een stuk teulland te Gemert in de Diesdoncq, ...
26 sept. 1662

RHCE:
NTI-15158-0012E Index op het notarieel archief van Helmond, notaris Daniel Wijtvelt
047
..-..-1657
Persoon in NA:
Andries Jan Josephs
Philips van Leefdael - baron, heer van waalwijk, beek en rhe
Jan van Zeelandt - woonplaats Beek
Lenardt Willemsen van Zeelandt
Toegangsnummer: 12042 Notariële archieven standplaats Helmond, 1595-1935
Inventarisnummer: 12


https://proxy.archieven.nl/48/2781E447562C452DB149DD8CEF4F4797
NTI-15158-0012E Index op het notarieel archief van Helmond, notaris Daniel Wijtvelt
046
15-07-1657
Persoon in NA:
Aert Joris - gewesen schepen en borgemeester
Aert Jorissen - gewesen schepen en borgemeester
Andries Jan Joseps - woonplaats gemert
Philips van Leefdael - baron, heer van waalwijk, beek en rhe
Ariaen Poorters - gewesen schepen en borgemeester
Adryaen Porters - gewesen schepen en borgemeester
Jan van Zeelant - Beroep Beeck
Lennart van Zeelant - gemert
Leonaert Willems van Zelant - gemert
Toegangsnummer: 12042 Notariële archieven standplaats Helmond, 1595-1935
Inventarisnummer: 12

11082_119_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTS SCHEPENPROTOCOL R 119.
146. folio 69.
JAN JACOBS den METSELAER heeft vercocht aan LEONAERDT WILLEMS van ZEELANDT een stukske teulland, ...
12 juni 1663
.
243.
... hebben vercocht aan LEONAERDT van ZEELANDT 4 lopensaten hooiveld te Gemert in de Speedoncq ...
Datum u.s. [12 feb. 1664]
.
311
... neven erfenis Leonaerdt Willems van Zeelandt ...
12 feb. 1664

WEDUWE
11082_119_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTS SCHEPENPROTOCOL R 119.
415. folio 207.
AELCKEN wv LEONAERDT WILLEMS van ZEELANDT, voor haar tochtrecht,
ANDRIES van ZEELANDT als momboir der onm. kn. van w.
Leonaerdt, voor de ene helft, en Andries voor zichzelf voor de
andere helft, hebben vercocht ...
12 maart 1665
.
532. folio 265.
ANDRIES WILLEMS van ZEELANDT en PEETER ANTHONIS als momboiren
der onm. kinderen w. LEONAERDT WILLEMS van ZEELANDT, verwekt
bij AELCKEN, hebben bij wijze van belening uitgegeven aan ...
3 feb. 1667
.
640. folio 315.
AELCKE wv LEONAERDT van ZEELANDT, geassisteerd met ANDRIES van
ZEELANDT en PEETER ANTHONISSEN, de momboiren van haar kinderen,
lijdt schuldig te zijn ...
18 feb. 1668

ERFDELING
Leonardt van Zeelandt [wijlen] x Aelcke Joan Diercx van Ouwenhuijse
- Willemijn
- Maria x Anthonis Lamberts
- Jenneke x Joannes van Empel
.
11082_121_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTS SCHEPENPROTOCOL R121
336. Erffscheijdinghe tusschen Peter Andriessen van Seelandt
ende Joan Andriessen van Ouwenhuijse als momboiren over Willemijn
Leonardts, Anthonis Lamberts als man van Maria Leonardts,
ende Joannes van Empel als vaderlijk momboir van sijnde kijnderen,
verweckt bij Jenneke Leonardts, allen kijnderen ende
erffgenamen van wijlen Leonardt van Zeelandt ende Aelcke Joan
Diercx van Ouwenhuijse:
...
Deze akte blijkt het 'voorstuk' van akte 226 te zijn!!)
... volgt 'aftiteling': Get.: JM/WS 19 dec. 1678

Ondertrouwd ‎20 jan 1646 Gemert, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎6 feb 1646 Gemert, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Leonardus Wilhelmi Zelants
Bruid Alegundis Joannis van Auwenhuijs
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 20-01-1646
Plaats: Gemert
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1639-1653, archiefnummer 8044, Gemeentearchief Gemert-Bakel, inventarisnummer 31, blad 24
Gemeente: Gemert
Periode: 1639-1653
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Leonardus Wilhelmi Zelants
Bruid Alegundis Joannis van Auwenhuijs
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 06-02-1646
Plaats: Gemert
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1639-1653, archiefnummer 8044, Gemeentearchief Gemert-Bakel, inventarisnummer 31, blad 72
Gemeente: Gemert
Periode: 1639-1653
Religie: Rooms-Katholiek

(ongeveer 18 jaar gehuwd) met:

womanAlegundis Joannis Dircx "Aelcke" van Nouwenhuijs‏
Gedoopt ‎21 sep 1623 Gemert, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Bij erfdeling akte 336 van 19 dec. 1678 genoemd als "Aelcke Joan Diercx van Ouwenhuijse"

Ouder genoemd met echtgenoot in akte 316 van 31 aug. 1647. Dus ouders "Jan Dericx van Nouwenhuijs en Anna"

Getuigen:
Huwelijk: ?
Maria: ?
Joanna: Henricus van Echt & Helena Joannis Andreae & Arnoldus Arnoldi van Houten & Anna Joannis van Niewenhoff
Wilhelma: Simon Valerij de Boerdonck & Lutgardis Joannis Valerij op Hoijdonck
Joannes: Petrus van der Putten & Joanna van Echt

BHIC: OpenArchives
Dopeling Adelheidis a Nieuwenhuijs
Vader Joannes a Nieuwenhuijs
Moeder Anna Antonij
Getuige Antonius Antonij & Petronilla Petri Theodori
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 21-09-1623
Plaats: Gemert
Bronvermelding
Rooms-Katholiek doop- en trouwboek 1609-1625, archiefnummer 8044, Gemeentearchief Gemert-Bakel, inventarisnummer 28, blad 219
Gemeente: Gemert
Periode: 1609-1625
Religie: RK


Overleden ‎30 sep 1675 Gemert, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Laatste kind gedoopt op 12-07-1661.
Genoemd als weduwe in akte 415 van 12 maart 1665.
Genoemd als weduwe in akte 640 van 18 feb. 1668.
Genoemd in akte 289 van 9 jan. 1675.
Referentie naar "erf. der kn. w. Leonardt van Zeelandt" in akte 64 van 7 jan. 1676.

ABT1675

Index BHIC Gemert begraven is leeg (Jan2024).

Akte:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QX-T7VR?cc=2037960&wc=SM4H-SPX%3A1292676104%2C346348501%2C346441301
: 22 August 2014), Rooms Katholiek > Gemert > Dopen 1586-1590, 1609-1676 > image 539 of 790; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Rechts onderaan.
1675
September
"30
... et Aleijdis relicta Leonardi van Zeelandt
Boehent(?)"
relicta = achterlaten

Fiches begraven Gemert N. VANAF 1678 - GEEN NOUWENHUIJS
.
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QJ-HSFQ?cc=2037960&wc=SM4D-7MQ%3A346029401%2C346348501%2C348380501
: 22 August 2014), Alle religies > Gemert > Index, Begraven 1678-1810 (J-V) > image 1746 of 3704; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
‎, leeftijd ongeveer 52 jaar
[Gebruikersnotities]
https://www.heemkundekringgemert.nl/wp-content/uploads/2019/06/2017-03.pdf
Boerderij ‘Aan de Stinckart’
Voor 1622
Dirck Goorts alias van Nouwenhuis zoon van Goort Dirks en Anna van Nouwenhuis, bouwt boerderij Broekstraat 21
1622
3-1-1622 erfscheiding kinderen van Dirk Goorts van Nouwenhuis. Zoon Jan erft het nieuwe huis “aen de Stinckart"
1657
9-1-1657 erfscheiding kinderen van Jan Dirk van Nouwenhuis. Leonard van Zeeland, man van dochter Aelken erft het huis aan de Stinkar
1677
27-12-1677 erfscheiding kinderen Leonard van Zeeland en Aelke Jan Diercx van Nouwenhuis. Jan van Empel, man van dochter Jenneke krijgt “huysinge, schuere, hoff, den dries ende aengelegen landereyen aen den Stinckaert”
ca 1694
Elisabeth van Empel, dochter van Jan van Empel, erft het huis aan de Stinckart. Zij huwt dan met Ermgard van Hoven en hertrouwd in 1699 met Emond Arnoldi van Elderen

ERFDELING OUDERS
Jan Dericx van Nouwenhuijs [wijlen] x Anna
- Jenneke x ANDRIES JAN JOSEPS
- Aelken x LENERT WILLEMS van ZELANDT
.
11082_118_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTS SCHEPENPROTOCOL R 118.
316.
Scheidinge ende deillinge tusschen de kijnderen en erfgenaemen
wijlen Jan Dericx van Nouwenhuijs en Anna, sijnre
huisvr., gewesene echtelieden:
ANDRIES JAN JOSEPS als man van JENNEKE dv JAN DERICX van
NOUWENHUIJS, en LENERT WILLEMS van ZELANDT als man van AELKEN,
ok dv Derick voors., hebben gescheiden en gedeeld de nagelaten
goederen van hun (schoon)ouders:
Andries....de halve hofstadt neven Willem Gerits de Cuiper en
een stuk land neven Peter de Visser erf. Nog de hoogte van de
Liesbeempt (wel 5 roijen geven aan het andere deel), in de
Duisdonck. Nog een stuk akkerland aan het einde van de Liesbeempt
neven Merike Driessen erf met de grave, en de halve
Duisdonck neven de gemeint, met een erfwech. Nog een stuk
akkerland in de Mortel achter Anneke Verdieuwens schuur.
Met een afspraak voor het geval Andries op de hostadt wil gaan
bouwen.
Lenert....de andere helft van de hofstadt neven erve Joerden
Jan Ansems en de straet. Nog een halve akker neven erve Joerden
voors.. Nog de halve Duisdonck - het achterste eind (Andries is
erfdienstbaar). Nog de "leecht" in de Liesbeempt met de halve
alde graef (met bepalingen over afstaan van reepjes grond en
het onderhoud van de sloot).
Nog een stuk land aan het einde van de Liesbeempt neven erve
Lenert Cornelis erf. Get.: MV/JA 31 aug. 1647
In de marge: in 1657 komt men nog even op deze erfdeling terug.

11082_118_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTS SCHEPENPROTOCOL R 118.
811.
Erfscheijdinge ende deijlinge tuschen Lenart Willems van
Zeelant ter eenre en Dries Jan Joseps ter andere sijde:
Het betreft de goederen van ANNA en DIRCK van NUWENHUIJS:
Lenart... ...
Dries Jans Joseps (die nu "Van Dommel" wordt genoemd).... ...
4 jan. 1657

WEDUWE
11082_119_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTS SCHEPENPROTOCOL R 119.
415. folio 207.
AELCKEN wv LEONAERDT WILLEMS van ZEELANDT, voor haar tochtrecht,
ANDRIES van ZEELANDT als momboir der onm. kn. van w.
Leonaerdt, voor de ene helft, en Andries voor zichzelf voor de
andere helft, hebben vercocht ...
12 maart 1665
.
532. folio 265.
ANDRIES WILLEMS van ZEELANDT en PEETER ANTHONIS als momboiren
der onm. kinderen w. LEONAERDT WILLEMS van ZEELANDT, verwekt
bij AELCKEN, hebben bij wijze van belening uitgegeven aan ...
3 feb. 1667
.
640. folio 315.
AELCKE wv LEONAERDT van ZEELANDT, geassisteerd met ANDRIES van
ZEELANDT en PEETER ANTHONISSEN, de momboiren van haar kinderen,
lijdt schuldig te zijn ...
18 feb. 1668
.
669.
... neven erve Leonaerdt Franssen en Aelcke wv Leonaerdt v Zeelandt ...
28 juni 1668
.
696.
... erve Aelcke wv Leonaerdt v Zeelandt ...
3 dec. 1668
.
770.
... en erve Aelcke wv Leonaerdt van Seelandt ...
28 dec. 1669

11082_120_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTS SCHEPENPROTOCOL R120
6. AELCKE wv LEONARDT van SEELANDT, met ANDRIES van SEELANDT en
PEETER ANTHONISSEN als momboiren over de onmondige kinderen van
Aelcke en Leonardt, kennen schuldig te zijn aan ...
12 maart 1670
.
56.
... en erve Aelcke wv Leonardt van Seelandt ...
12 maart 1671
.
110
... en erve der wed. Leonaerdt van Zeelandt ...
18 feb. 1672
.
148.
... neven erf. Aelcken wv Leonaerdt van Zeelandt, ...
29 dec. 1672
.
152.
... neven erve Aelcke wv Leonaerdt van Zeelandt, ...
12 jan. 1673
.
240.
... en erf. Aelcke wv Leonaerdt van Zeelandt. ...
7 maart 1674
.
289.
... erf. der wed. Leonaerdt van Zeelandt ...
9 jan. 1675

11082_121_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTS SCHEPENPROTOCOL R121
64.
... en erf. der kn. w. Leonardt van Zeelandt ...
7 jan. 1676

Kinderen:

1.
womanJoanna Leonardus van Zeelant‏
Gedoopt ‎18 aug 1648 Gemert, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Joanna ZEELANDTS
Vader Leonardus Wilhelmi ZEELANDTS
Moeder Aleidis N.N.
Getuige Henricus van Echt & Helena Joannis Andreae & Arnoldus Arnoldi van Houten & Anna Joannis van Niewenhoff
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 18-08-1648
Plaats: Gemert
Bronvermelding
Rooms-Katholiek doopboek 1639-1650, archiefnummer 8044, Gemeentearchief GEMERT-BAKEL, inventarisnummer 31, blad 249
Gemeente: Gemert
Periode: 1639-1650
Religie: Rooms-Katholiek


2.
womanMaria Leonardus van Zeelant‏
Geboren ‎± 1652
[bron]
Ouders huwen 20-01-1646.
Zus Joanna gedoopt 18-08-1648.
Zus Wilhelma gedoopt 14-10-1656
Geboren voor 1677-20=1657

1647-1657
ABT1652

Waarom:
- Genoemd met echtgenoot bij erfdeling ouders akte Gemert 336 van 19 dec. 1678. Dus ouders zijn Leonardt van Zeelandt x Aelcke Joan Diercx van Ouwenhuijse
- Zus Wilhelma is getrouwd met Gerardus Hogers. Beide doopgetuigen.

Doopgetuigen:
Aldegundis: joes dirckx loco marcelli jacobs ex Boekel(?) et Maria Willems loco wilhelmia filia Leonardi van Zeelandt
Joanna: Joannes Driessen & Elijsabetha Ardts
Lambertus: Joannes van Houtert et Matthias Lamberts et Anna Willems ex Boekel
Leonardus: Arnoldus Willems van Zelant loco Godefridus Ansems et Wilhelma uxor Gerardi Hoogarts loco Elizabeth uxoris Huberti Gerits(?)
Maria: Petrus Driessen van Zeelantt et Elisabetha filia jois van Empel
Anna: Gerardus Hogers et Helena velta Joannis Gielens

Zoek vader le*n* met kind m* in alle plaatsen in index BHIC.
Niet gevonden (Jan2024).

=========
Doopgetuige "lutgardis uxor joannes van Houtartt"
brabants_leeuw_1960_1_174_176.pdf
"II. Johannes van Houtert, begr. Gemert 1-12-1695, huwt 1651
Lutgardis van Zeelandt, begr. Gemert 18-4-1697 ("Lutgardis,
relicta Jois van Houtert")1). Deze Jan Wouters van
Houtert verheft de hoger genoemde „Cruyshout" te Stiphout
21-6-1663 en wel voor zijn zoon, Peter Jan Wouters
van Houtert. (II. 4.). ..... "
etc

Begraven ‎2 okt 1702 Gemert, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Erfdeling akte 166 van 20 jan. 1703. Hij wijlen, zij saliger.

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QJ-H7P3?cc=2037960&wc=SM4D-7MQ%3A346029401%2C346348501%2C348380501
: 22 August 2014), Alle religies > Gemert > Index, Begraven 1678-1810 (J-V) > image 861 of 3704; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Lamberts Maria
echtgenote van Antonius Lamberts
Begraven 2 October 1702
RK Begraafboek 1678-1718 Gemert

Op BHIC begraven Gemert niet online (Aug2019)(Dec2023).

[Gebruikersnotities]
ERFDELING
Leonardt van Zeelandt [wijlen] x Aelcke Joan Diercx van Ouwenhuijse
- Willemijn
- Maria x Anthonis Lamberts
- Jenneke x Joannes van Empel
.
11082_121_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTS SCHEPENPROTOCOL R121
336.
Erffscheijdinghe tusschen Peter Andriessen van Seelandt
ende Joan Andriessen van Ouwenhuijse als momboiren over Willemijn
Leonardts, Anthonis Lamberts als man van Maria Leonardts,
ende Joannes van Empel als vaderlijk momboir van sijnde kijnderen,
verweckt bij Jenneke Leonardts, allen kijnderen ende
erffgenamen van wijlen Leonardt van Zeelandt ende Aelcke Joan
Diercx van Ouwenhuijse:
...
Deze akte blijkt het 'voorstuk' van akte 226 te zijn!!)
... volgt 'aftiteling': Get.: JM/WS 19 dec. 1678

3.
womanWilhelma Leonardus van Zeelant‏
Gedoopt ‎14 okt 1656 Gemert, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Wilhelma Zeelants
Vader Leonardus Zeelants
Moeder Aleidis N.N.
Getuige Simon Valerij de Boerdonck & Lutgardis Joannis Valerij op Hoijdonck
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 14-10-1656
Plaats: Gemert
Bronvermelding
Rooms-Katholiek doopboek 1625-1661, archiefnummer 8044, inventarisnummer 30, blad 81
Gemeente: Gemert
Periode: 1625-1661
Religie: RK


Begraven ‎16 mrt 1690 Gemert, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Fiche:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QJ-C9S9-L?cc=2037960&wc=SM4D-K68%3A346029401%2C346348501%2C348333201
: 22 August 2014), Alle religies > Gemert > Index, Begraven 1678-1810 (A-J) > image 3136 of 3729; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Hoogarts Wilhelma
echtgenote van Hoogarts zn Gerardus
Begraven: 16 maart 1690
RK Begraafboek 1678-1718 Gemert

[Gebruikersnotities]
11082_121_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTS SCHEPENPROTOCOL R121
250.
PETER ANDRIESSEN van ZEELANDT en JOAN ANDRIESSEN van
OUWENHUIJSE als momboiren van WILLEMIJN dv w. LEONARDT van
ZEELANDT, onmondige, bekennen schuldig te zijn aan JOAN van
HOUTART de somma van 400 gl., procederende van geleende penningen,
waarmee afgelost wordt een schuld aan HENDRICK ANTHONIS
of diens erfgenamen. ...
8 feb. 1678

DOCHTER
11082_127_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTS SCHEPENPROTOCOL R127
195. GERTRUD dv GERARD HOGAERTS, verwekt bij WILHELMINA van
SEELANT, haar gewezen moeder, is van intentie zich te begeven
tot een geestelijke staat en in een klooster te gaan. Voor de
noodzakelijke penningen bekent Gertrud schuldig te zijn aan
HENRICK WAGEMANS, haar zwager, de somma van 150 gl., ...
In ruil belooft
Gertrud haar erfdeel aan Henrick, te aanvaarden na de dood van
haar vader Gerard Hogaerts. Henrick belooft ook Gertrud jaarlijks,
haar leven lang, 4 gl. te geven "tot eene speelpenninck".
7 jan. 1713

11082_127_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTS SCHEPENPROTOCOL R127
386. Erfscheijding tusschen Gerard Hogaerts als meester, in
opdracht van zijn dochter Gertrud (voor het 3e deel der goederen
haar aangekomen van haar moeder wijlen Willemijn van
Seelandt), Aldegunde Gerard Hogaerts, geassisteerd met Marcelis
Peters, haar momboir in dezen (ook voor een 3e deel in de
voornoemde goederen), en Leonard zoon van Gerard Hogaerts (voor
het derde 3e deel). Vader Gerard behoudt het tochtrecht. ...
27 april 1714

4.
man‎Joannes Leonardus van Zeelant‏‎
Gedoopt ‎12 jul 1661 Gemert, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Joannes Zeelants
Vader Leonardus Zeelants
Moeder Aleidis N.N.
Getuige Petrus van der Putten & Joanna van Echt
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 12-07-1661
Plaats: Gemert
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1661-1676, archiefnummer 8044, Gemeentearchief GEMERT-BAKEL, inventarisnummer 38, blad 5
Gemeente: Gemert
Periode: 1661-1676
Religie: Rooms-KatholiekVoor meer informatie: bertho@derikx.com