man‎Jan Everds van Houtum‏‎
Gedoopt ‎27 nov 1706 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Bij huwelijk genoemd als "Jan Evert Peeters"
Bij doop zoon Theodorus genoemd als "Joannes Evert Peters"
Zie huwelijk: geboren rond 1734-26=1708 in St Oedenrode.

Waarom:
- Patroniem, geboorteplaats en tijdvak correct.
- Doopgetuige "Wilhelma Nicolai Clerx" is echtgenoot van broer Wilhelmus.
- Moeder (Catharina van dinter) doopgetuige bij dochter Helena?
- Wie is doopgetuige (3X) Wilhelma van Houtum???????
- Doopgetuige "Joannes de Bie" is echtgenoot van zus Elisabeth

Getuigen:
Theodorus: -
Godefridus: Catharina Evers
Johanna: Daniel Lambers et guilielma van houtum
Adriana: guilielmus van houtum et maria Schoenmakers
Helena: Rut van Curinge et Catharina van dinter
Elisabeth: Adrianus gerbrans et wilhelma van houtum
Everardus: guilielmus van houtum et maria van Dinter
Catharina: guilielmus van houtum et petronilla van kuringe
Lambertus: Wilhelma van Houtum & Joannes de Bie
Petrus: Maria Gerebrans & Wilhelmus van Houthum
Petronella: Wilhelma Nicolai Clerx & Rutgerus van Curingen

BHIC: OpenArchives
Dopeling Ioannes Evers
Vader Eduardus Peter Evers
Moeder Catarina
Getuige Petrus van Dinter & Gertrudis Ian Evers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 27-11-1706
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding
Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 3, blad 59r
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1675-1710
Religie: Rooms-Katholiek


http://www.mercurion.nl/genea/Bronbewerkingen/StOedenr_DoopDtb3.pdf
27-11-1706 Ioannes
V: Eduardus Peter Evers
M: Catarina
Gt:Petrus van Dinter
Gertrudis Ian Evers

Begraven ‎4 mei 1785 Liempde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Boedeldeling rond 1784-1794

BHIC: OpenArchives
Overledene Jan Evertze van Houtum
Diversen: begraven op het kerkhof, een gescheijden bed, wettigh geboorte naergelaten
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 04-05-1785
Plaats: Liempde
Bronvermelding Liempde registers van begravenen 1765-1803, archiefnummer 8069, inventarisnummer 5, blad 29r09
Gemeente: Liempde
Periode: 1765-1803
Religie: Koster
Page 56 of 96 - 1833-05-29r
"4 de Op de kerkhoft begraven Jan evertze van houtum, Een geschrijden(?) Bed, Wettige geboorte naergelaten"


BHIC: OpenArchives
Overledene Joannes van Houtum
weduwnaar van N.N. N.N.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 04-05-1785
Plaats: Liempde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1746-1810, archiefnummer 8069, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 3, blad 315-20
Gemeente: Liempde
Periode: 1746-1810
Religie: Rooms-Katholiek
Page 320 of 436 - 1833-03-318v
"joes van houtum viduus"


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QJ-CQMY?cc=2037960&wc=SM4D-FMC%3A346029401%2C346564301%2C347693602
: 22 August 2014), Alle religies > Liempde > Index, Begraven 1626-1810 > image 382 of 2634; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Houtum, van
Joannes, weduwnaar
( elders:) Jan Evertse van Houtum
Begraafdatum: 4 mei 1785

[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.179&minr=11640593&miview=ldt
23 Deijling tussen Rutt Dirk Frensse van Ceuringe, Daniel Schoenmakers als in huwelijk hebbende Marie Dirx van Ceuringe, Jan Evert Peeters als in huwelijk hebbende Cathalijn Dirx van Ceuringe, van de goederen hen luijden mits doode en afflijvigheijtvan Dirk Frensse van Cueringe ende Jenneke sijne huijsvrouwe henne ouders respectieve aangecomen soo sij verclaarde. O.a. aan Rutt Dirx van Ceuring een huijs, hoff en aangelagh, geleegen binnen deser vrijheijt ter plaatse tot Olant, deene sijde en een eijnde de gemeene straat, dander sijde de heer van Hanswijk, dander eijnde Jacobus Homberge. Aan Jan Evert Peeters een huijs en hof, gelegen ter plaatse Ollant, deen sijde de heer Santvoort, dander sijde de heer Rogier Leefdaal, met een eijnde, dander eijnde de straat.
Datering: 1735
Pagina: 84
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=125&miadt=235&miaet=18&micode=BORGBRIEVEN&minr=13909051&miview=ldt
15709 Houtum, Jan Everds van (van Sint-Oedenrode - naar Liempde)
Voornaam: Jan Everds
Achternaam: Houtum, van
Bijzonderheden: geen bijzonderheden vermeld
Datum afgifte: 16-06-1753
Plaats afgifte: Sint-Oedenrode
Plaats bestemming: Liempde
Vindplaats: Liempde O.A.A. 921 nr. 1v
Toegangsnummer: 1794
Inventarisnummer: 921

CURINGE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.141&minr=11628212&miview=ldt
103 Rut Dirks van Curinge transporteert aan Jan Evers van Houtum woonende te Liempde, een parceel hoijlands, geleegen onder Olland en Houtum genaamt het Eeusel.
Datering: 1757
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.214&minr=17007248&miview=ldt
482.214 Index schepenprotocol Liempde (482.214)
... Jan Everds van Houtum, overdracht collectboeken...
Datering: 1746-1758
Plaats: Liempde

WIE IS DIT?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.139&minr=11627503&miview=ldt
228 Jan Evers ende Jan Jan van Strijp inwoonende tot Liemde in huwelijk hebbende Hendrina. Hebben getransporteert aan Willem Overs inwoonder alhier, o.a. twee vijffde parten in een huijs, hoff en aangelagh, geleegen te Houtum, ....
Datering: 1748
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.142&minr=11628555&miview=ldt
132 Transport door Huijbert Eijmert Boere in huwelijk hebbende Cathalijn Janse van der Heide inwoonderen tot Oisterwijk aan Jan Evers van Houtum inwoonder tot Liempde een parceel teuland en groese, gelegen onder Olland en Houtum.
Datering: 1764
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.216&minr=17008864&miview=ldt
wijlen Anthonij van Scheijndel overleden te Liempde, inventarislijst
Jan Eeverds van Houtum, inwoner Liempde, voogd
Jan Leenders van de Loo, inwoner Liempde, voogd
Hendrien, Johannes en Maria, kinderen van Anthonij van Scheijndel verwekt bij Goverdien (van Houtum)
Goverdien Willems van Houtum, vrouw van Anthonij (van Scheijndel)
Datering: 1774-1784
Pagina: 357v
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.266&minr=17340060&miview=ldt
Francis Andries van de Laar, inwoner Liempde, schuldbekentenis
Hendrickus van der Vleuten, inwoner Liempde
Evert Jan van Houtum, inwoner St. Oedenrode
de 9 minderjarige kinderen van Francis Andries van de Laer verwekt bij wijlen Adriaantje (van Houtum), met name Johanna Marie, Everd, Antonij, Pieternel, Andries, Helena, Lamberdien, Johanna en Rutte
wijlen Adriaantje Jan van Houtum, eerder vrouw van Francis (van de Laar)
Willem van der Heijde, voogd
Everd van Houtum, voogd
J. Oudemans, in marge, 1787
Datering: 1776-1787
Pagina: 296v
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.217&minr=17008937&miview=ldt
482.217 Index schepenprotocol Liempde (482.217)
Dirck van Houtum, inwoner St. Oedenrode, boedeldeling
Goijaert van Houtum, inwoner te Gemonde onder Boxtel
Adriaan van den Meerakker als man van Pieternel (van Houtum), wonend te Liempde
Pieternel van Houtum, vrouw van Adriaan (van de Meerakker)
Hendrick van Aerle als man van Catrien (van Houtum), wonend St. Oedenrode
Catrien van Houtum, vrouw van Hendrick (van Aerle)
Gooijert van der Braeken als man van Jenneke (van Houtum), wonend St. Oedenrode
Jenneke van Houtum, vrouw van Gooijaert (van der Braeken)
Eeverd van Houtum, wonend St. Oedenrode
wijlen Jan Eeverds van Houtum, bezit onder St. Oedenrode en Liempde
de minderjarige kinderen van Francis Andries van de Laer als man van Adriaantje (van Houtum)
Adriaantje Jan van Houtum, vrouw van Francis (van de Laer)
het minderjarig kind van Jan van der Heijden als man van wijlen Helena (van Houtum)
wijlen Helena Jan van Houtum, eerder vrouw van Jan (van der Heijden)
Datering: 1784-1794
Pagina: 43r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.217&minr=17008928&miview=ldt
482.217 Index schepenprotocol Liempde (482.217)
Dirck van Houtum, inwoner te St. Oedenrode, boedeldeling
Gooijaert van Houtum, inwoner te Gemonde onder Boxtel
Adriaan van den Meerakker als man van Peeternel (van Houtum), wonend te Liempde
Peeternel van Houtum, vrouw van Adriaan (van de Meerakker)
Hendrik van Aerle als man van Catrien (van Houtum), wonend te St. Oedenrode
Gooijert van der Braeken als man van Jenneken (van Houtum), wonend te St. Oedenrode
Eeverd van Houtum wonend te St. Oedenrode
Willem van der Heijden, wonend te Liempde
wijlen Jan Eeverds van Houtum
de 9 minderjarige kinderen van Francis Andries van de Laar verwekt bij wijlen Adriaantje (van Houtum) met name Johanna Maria, Everd, Anthonij, Pieternel, Andries, Helena, Lamberdien, Johanna en Ruth
Johannes minderjarige zoon van Jan van der Heijden verwekt bij Helena (van Houtum)
Helena Jan van Houtum, vrouw van Jan (van der Heijden)
Datering: 1784-1794
Pagina: 36r
Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.217&minr=17008914&miview=ldt
482.217 Index schepenprotocol Liempde (482.217)
wijlen Jan Eeverds van Houtum
Lambert Schoenmakers 1783
Christiaan van de Ven
Lamberd Versantvoord
Willem van der Heijden
Dirck van Houtum
Gooijert van Houtum
Cathalijn Jan van Houtum
Pieternel Jan van Houtum
Everd Jan van Houtum
het minderjarig kind van Jan van der Heijden
de kinderen van Francis van de Laar
Gooijart van der Braeken
Datering: 1784-1794
Pagina: 29r
Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.217&minr=17008912&miview=ldt
wijlen Jan Eeeverds van Houtum, weduwnaar van Cathalijn (van Kuringen), gewoond hebbend en overleden te Liempde in herdgang Casteren, inventarislijst
wijlen Cathalijn Dirck van Kuringen, eerder vrouw van Jan (van Houtum)
Everd van Houtum, wonend St.Oedenrode, voogd
Willem van der Heijden, wonend te Liempde, voogd
Johanna Marie, Everd, Antonij, Pieternel, Andries, Helena, Lamberdien, Johan en Ruth(9), minderjarige kinderen van Francis Andries van de Laar verwekt bij wijlen Adriaantje (van Houtum)
Johannes minderjarige zoon van Jan van der Heijden verwekt bij wijlen Helena (van Houtum)
Helena Jan van Houtum, vrouw van Jan (van der Heijden)
Datering: 1784-1794
Pagina: 25r
Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.217&minr=17008908&miview=ldt
Adriaan van Dijk, loco-drossaard Liempde 1785
merkteken van Hendrickus Jan van den Broek
A. van Dijck, loco-drossaard Liempde 1785
J. van de Laer, schepen Liempde 1785
L. van de Laar, schepen Liempde 1785
A. Kreijvelt, loco-secretaris Liempde 1785
Jan Eeverds van Houtum, weduwnaar van Cathalijn (van Kuringen), inwoner Liempde
Johannamarie, Everdt, Antonij, Pieternel, Andries, Helena, Lamberdien, Johanna en Ruth, minderjarige kinderen van Francis Andries van de Laer verwekt bij wijlen Adriaantje (van Houtum)
wijlen Adriaantje van Houtum, eerder vrouw van Francis (van de Laer)
Johannis, minderjarige zoon van Jan van der Heijden verwekt bij wijlen Helena (van Houtum)
Helena Jan van Houtum, eerder vrouw van Jan (van der Heijden)
Everd van Houtum, wonend te St. Oedenrode, aangestelde voogd
Willem van der Heijden, inwoner te Liempde, aanstelling als voogd
Datering: 1784-1794
Pagina: 23r
Liempde

Ondertrouwd ‎11 sep 1734 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎26 sep 1734 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland, leeftijd ongeveer 27 jaar
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Joannes Petri van Houtem
Bruid Catharina Theodori van Keuringe
Getuige N.N. Vermeulen
Diversen: dominus
Getuige Petrus Bogaerts
Diversen: reverendus dominus
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 26-09-1734
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Sint-Oedenrode trouwboek 1726-1781, archiefnummer 1449, inventarisnummer 32, blad 26-03
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1726-1781
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Jan Evert Peeters
leeftijd c. 26, geboren te Sint-Oedenrode, wonende te Sint-Oedenrode, Jongeman
Bruid Catalijn Dirx van Ceuringe
leeftijd c. 24, geboren te Sint-Oedenrode, wonende te Sint-Oedenrode, Jongedochter
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 26-09-1734
Plaats: Sint-Oedenrode
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 11-09-1734
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 17, blad 141-01
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1724-1749
Religie: Schepenbank


https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/ff93c19f-d82b-1e41-dd12-5a8a88390deb
Trouwen 1724-1749
Gemeente Sint-Oedenrode
Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1449
Inventarisnummer 17
Page 141 of 355 - 1449_017_141
Jan Evert Peeters J:M: out omtrent 26 jaeren
Catalijn Dirx van Ceuringe J.D. out omtrent 29 j: <=== 29 of 24?
beijde geboortig ende woonagtig alhier
11 sept 1734
26 sep 1734

https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/c686ac35-0443-8620-58ae-4ad8f2070e83
Sint-Oedenrode trouwboek 1726-1781 1726-1781
Archiefnummer 1449
Inventarisnummer 32
Page 26 of 123 - 1892-094-026
26 sept 1734
Joes Petri van Houtem et cathrina theodori van Keuringe(?)
testibus ??? Dominis Petro Bogaerts et Duo Vermeulen(?)

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-H9QG-5?cc=2037960&wc=SM4F-VZ9%3A346029401%2C346638201%2C348955102
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Huwelijken 1704 Fiches, Overlijden 1755 > image 1707 of 3603; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Peeters. Jan Evert
Ceuringe. Catalijn Dirx van
Ondertrouw: 11 September 1734
Trouw: 26 September 1734
Sint Oedenrode Schepentrouwboek 1724-1749

Gehuwd (religieus) ‎26 sep 1734 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland (44 jaar gehuwd) met:

womanCatharina Theodorus van Curingen‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 22 jaar
Gedoopt ‎2 mrt 1712 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk geboren rond 1734-29=1705 in Sint Oedenrode.
GEBOORTEJAAR WIJKT BEHOORLIJK AF

Ouderlijk gezin genoemd samen met echtgenoot in akte 23 van 1735: Dirk Frensse van Ceuringe x Jenneke

Getuigen:
Theodorus: -
Godefridus: Catharina Evers
Johanna: Daniel Lambers et guilielma van houtum
Adriana: guilielmus van houtum et maria Schoenmakers
Helena: Rut van Curinge et Catharina van dinter
Elisabeth: Adrianus gerbrans et wilhelma van houtum
Everardus: guilielmus van houtum et maria van Dinter
Catharina: guilielmus van houtum et petronilla van kuringe
Lambertus: Wilhelma van Houtum & Joannes de Bie
Petrus: Maria Gerebrans & Wilhelmus van Houthum
Petronella: Wilhelma Nicolai Clerx & Rutgerus van Curingen


BHIC: OpenArchives
Dopeling Catarina van Curinge
Vader Theodorus van Curinge
Moeder Ioanna
Getuige Henricus Lenders & Catarina van Brussel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 02-03-1712
Plaats: Sint-Oedenrode
Bijzonderheden: Zie ook de vorige doop.
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 4, blad 4v
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1711-1726
Religie: Rooms-Katholiek


Begraven ‎2 mrt 1779 Liempde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Cathelijn Keuringen
Diversen: in volle bed, wettig geboorte naargelaten
echtgenote van Jan Everds van Houtum
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 02-03-1779
Plaats: Liempde
Bronvermelding Liempde registers van begravenen 1765-1803, archiefnummer 8069, inventarisnummer 5, blad 20v06
Gemeente: Liempde
Periode: 1765-1803
Religie: Koster


BHIC: OpenArchives
Overledene Catheleijn N.N.
Diversen: begraven op het kerkhof, in volle bed, wettigh geboorte naargelaten
echtgenote van Jan Everds van Houtum
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 02-03-1779
Plaats: Liempde
Bronvermelding Liempde registers van begravenen 1774-1781, archiefnummer 8069, inventarisnummer 8, blad 21-06
Gemeente: Liempde
Periode: 1774-1781
Religie: Koster


Fiche:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QJ-C3Y7?cc=2037960&wc=SM4D-FMC%3A346029401%2C346564301%2C347693602
: 22 August 2014), Alle religies > Liempde > Index, Begraven 1626-1810 > image 383 of 2634; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Houtum, van
Catharina, echtgenote van
joannes ( Everardus an)
Begraafdatum: 2 maart 1779

[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN:
Dirk Frensse van Ceuringe x Jenneke
- Rutt
- Marie x Daniel Schoenmakers
- Cathalijn x Jan Evert Peeters
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.179&minr=11640593&miview=ldt
23 Deijling tussen Rutt Dirk Frensse van Ceuringe, Daniel Schoenmakers als in huwelijk hebbende Marie Dirx van Ceuringe, Jan Evert Peeters als in huwelijk hebbende Cathalijn Dirx van Ceuringe, van de goederen hen luijden mits doode en afflijvigheijtvan Dirk Frensse van Cueringe ende Jenneke sijne huijsvrouwe henne ouders respectieve aangecomen soo sij verclaarde. O.a. aan Rutt Dirx van Ceuring een huijs, hoff en aangelagh, geleegen binnen deser vrijheijt ter plaatse tot Olant, deene sijde en een eijnde de gemeene straat, dander sijde de heer van Hanswijk, dander eijnde Jacobus Homberge. Aan Jan Evert Peeters een huijs en hof, gelegen ter plaatse Ollant, deen sijde de heer Santvoort, dander sijde de heer Rogier Leefdaal, met een eijnde, dander eijnde de straat.
Datering: 1735
Pagina: 84
Plaats: Sint-Oedenrode

GTOB 17 (2002).pdf
Kwartierstaast beschreven op pagina 47.
Geen extra info alhier.

Kinderen:

1.
manTheodorus Joannis van Houtum‏
Gedoopt ‎12 apr 1735 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Theodorus Peters
Vader Joannes Evert Peters
Moeder Catharina Theodori van Keuringe
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 12-04-1735
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 7, blad 52v01
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1726-1737
Religie: Rooms-Katholiek
Page 103 of 126 - 1449_007_052_V
Geen getuigen genoemd in akte.


Fiche:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-W9XV-N?cc=2037960&wc=SM4F-929%3A346029401%2C346638201%2C348948201
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Dopen 1685 > image 1558 of 3595; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Zelfde info

Overleden ‎14 mrt 1810 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Dirk van Houtum
leeftijd 80, overleden op 14-03-1810 te Sint-Oedenrode.
Diversen: gewoond hebbende te Olland, nalatende 1 kind uit het eerste huwlijk en 1 kind uit het tweede huwlijk
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 30, blad 24-04
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1806-1810
Religie: Gequalificeerde


Zie akte van huwelijk dochter:

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Francois van Roosmalen
geboren 25-10-1774 te Sint-Oedenrode
Bruid Henriette van Houtum
geboren 07-06-1768 te Boxtel
Vader van de bruidegom Thomas van Roosmalen
Moeder van de bruidegom Catalijne van der Heijden
Vader van de bruid Dirk van Houtum
Moeder van de bruid Cornelia Avendonk
Bron: burgerlijke stand
Soort registratie: BS huwelijksakte
(Akte)datum: 02-05-1811
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Huwelijksregister Sint-Oedenrode 1811, archiefnummer 50, inventarisnummer 5521, aktenummer 78
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1811
Page 67 of 92 - 117-050-5521-1811_075
"... Henriette van Houtum age de quarante trois ans felle de feu Dirk van Houtum mort le quatorze mars mil huit cent dix a Sint(?) Odenrode(?) et de la ????? cornelia avendonk morte le trois aout mil sept cent soixante dix neuf a Boxtel "

‎, leeftijd ongeveer 74 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.188&minr=11642293&miview=ldt
142 Borgbrief voor Dirk Janse van Houtum, tans in ondertrouw met Coenelia Avendonks tot Boxtel.
Datering: 1765
Pagina: 387
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=125&miadt=235&miaet=18&micode=BORGBRIEVEN&minr=13909061&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=125&miadt=235&miaet=18&micode=BORGBRIEVEN&minr=13909027&miview=ldt
15719 Houtum, Dirk Janse van (van Sint-Oedenrode - naar Liempde)
Voornaam: Dirk Janse
Achternaam: Houtum, van
Bijzonderheden: tr. Cornelia Avendoncqs
Datum afgifte: 25-04-1765
Plaats afgifte: Sint-Oedenrode
Plaats bestemming: Liempde
Vindplaats: Liempde O.A.A. 920 nr. 49
Toegangsnummer: 1794
Inventarisnummer: 920

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.151&minr=11630376&miview=ldt
36 Dirk van Houtum woonende alhier dewelke verklaart af te gaan de togte in een huijzinge en aangelegen teul en groeslanden, gelegen onder Olland. Deen zijde S. de Casemajor, dander zijde de weduwe mevrouw Diert. Aan en ten behoeve van zijn drie kinderen met naame Cornelis, Peeter en Hendrina in echte verwekt bij wijlen zijne geweesene huisvrouw Cornelia Avendonk.
Datering: 1806
Plaats: Sint-Oedenrode

MISSCHIEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.218&minr=16215001&miview=ldt
482.218 Index schepenprotocol Liempde (482.218)
Dirck van Houtum, wonend te St. Oedenrode, legt verklaring af
Piet van Laarhoven wonend te Boxtel, legt verlaring af
Willem Lambert Versantvoort, wonend te Casteren, requirant
Jan Evert van Houtum, vader van de comparant Dirck, was eerder gebruiker van de hoeve en landerijen van de weduwe Albertus (Wijnands). Jan verklaart dat ca. 30 jaar geleden (nu 1800) dat de gezworenen van de bodem van El, schaarhout hadden verkocht van de voorpoting van de weduwe in de Teutelaarstraat lopend langs het erf van de weduwe Versantvoort te St. Oedenrode.
wijlen Albertus Wijnands, wonend Den Bosch, had de hoeve in eigendom te Casteren. Hij attestant heeft nooit gehoord dat de bodem van El enig recht zouden hebben op de voorpoting in de Lustdreef of de Hoogstraat. Zijn vader heeft ca. 32 jaar op die hoeve gewoond en hij zelf heeft ca. 28 jaar bij vader gewoond.
de weduwe Versantvoort te St. Oedenrode
wijlen rentmeester Abraham Verster. De attestant had toen (30 jaar geleden) navraag gedaan over het schaarhout op de voorpoting, De rentmeester zijnde de zwager van de weduwe Wijnants had aan de attestant toen een brief meegegeven voor Peter van Heesch,
zijnde de oudste der gezworenen van de bodem van El. Daarna is dat hout blijven liggen en de attestant had het naar huis gehaald zonder dat daar bezwaar in werd gemaakt.
Datering: 1794-1802
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.73&minr=11614104&miview=ldt
18 Cornelis Dirk van Houtum welke veklaarde te verhuuren aan zijne vader Dirk van Houtum en stiefmoeder Catharina Jooste van der Heijden een bakhuijs welke den huurder verpligt zal zijn bewoonbaar te maken en loffelijk te onderhouden, gelegen onder Olland.
Datering: 1806
Pagina: 148
Plaats: Sint-Oedenrode

https://proxy.archieven.nl/235/CBAB5543B45C4A379E25E1A2A506FD2C
58 Toestemming tot huwelijk Jan Verhagen wonende te Sint Oedenrode, toestemming verlenende aan Joanna Maria Verhagen om te huwen met Jan van Houtum, zoon van Dirk van Houtum en Catarina Van der Heijden.
Datering: 1812
Plaats: Sint-Oedenrode

2.
manGodefridus Joannis van Houtum‏
Gedoopt ‎11 mrt 1737 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk: geboren te Sint-Oedenrode
Patroniem "Joannis" genoemd bij huwelijk.
Geboren voor 1766-20=1746

Waarom:
- Patroniem, geboorteplaats en tijdvak kloppen.
- Doopgetuige "Joannes van Houtem" (2x) is zijn vader
- Zus Catharina (2x) doopgetuige
- Zus Adriana (Adila) doopgetuige
- Zie akte 230 borgbrief - Trouwt met 'Ariaantje Gerit van Casteren' en vertrekt naar Sint Michelsgestel (Gemonde ligt net ten zuiden van St.Mg.)
- Zie boedeldeling van zijn vader: "Gooijaert van Houtum, inwoner te Gemonde onder Boxtel".
- ECHTER op doopakte wijkt naam van de moeder af - Joanna ipv Catharina.
- ECHTER Echtgenote van Casteren komt niet terug als doopgetuige bij kids van broers/zussen.

Getuigen:
Huwelijk: Henrica Joannis van de Sande & Maria Petri van den Bogaert
Maria: Joannes van Houtem et Everdina van kasteren
Helena: Catharina van Houtum & Gerardus van Casteren
Gerardus: Catharina van Hautum & Gerardus van Casteren
Wilhelmus: Adriana van Houtum & Gerardus van Casteren junior
Catharina: Catharina van der Schoot & Joannes van Houtum

Dopen 1737-1764
Gemeente Sint-OedenrodeType doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1449
Inventarisnummer 8
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/655942bf-9583-b5b6-7de0-c26f8ac35702
1449_008_001_V - Page 2 of 190
Links onder, beschadigd:
"11
gofridus f Jois Evers et Johannae
?????? sus Catharina Evers"

Zelfde akte:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QX-YKM5?cc=2037960&wc=SM4H-VZ7%3A1292676104%2C346638201%2C954370101
: 22 August 2014), Rooms Katholiek > Sint Oedenrode > Dopen 1607-1658, 1662-1664, 1675-1810 Trouwen 1608-1648, 1657, 1662-1664, 1675-1726, 1782-1810 Begraven 1731, 1747-1805 > image 439 of 688; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).

Fiche:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-HF3M?cc=2037960&wc=SM4F-6TP%3A346029401%2C346638201%2C348946001
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Dopen 1738-1777 > image 745 of 3180; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Zelfe info - 11 maart 1737

BHIC: OpenArchives
Dopeling Godefridus Evers
Vader Joannes Evers
Moeder Johanna N.N.
Getuige Catharina Evers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 11-03-1737
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 8, blad 1v09
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1737-1764
Religie: Rooms-Katholiek


==========
OUDERLIJK GEZIN:
ZIE SCAN AKTE: Deling goederen wijlen Jans Everds van Houtum
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.217&minr=17008928&miview=ldt
482.217 Index schepenprotocol Liempde (482.217)
Dirck van Houtum, inwoner te St. Oedenrode, boedeldeling
Gooijaert van Houtum, inwoner te Gemonde onder Boxtel
Adriaan van den Meerakker als man van Peeternel (van Houtum), wonend te Liempde
Peeternel van Houtum, vrouw van Adriaan (van de Meerakker)
Hendrik van Aerle als man van Catrien (van Houtum), wonend te St. Oedenrode
Gooijert van der Braeken als man van Jenneken (van Houtum), wonend te St. Oedenrode
Eeverd van Houtum wonend te St. Oedenrode
Willem van der Heijden, wonend te Liempde
wijlen Jan Eeverds van Houtum
de 9 minderjarige kinderen van Francis Andries van de Laar verwekt bij wijlen Adriaantje (van Houtum) met name Johanna Maria, Everd, Anthonij, Pieternel, Andries, Helena, Lamberdien, Johanna en Ruth
Johannes minderjarige zoon van Jan van der Heijden verwekt bij Helena (van Houtum)
Helena Jan van Houtum, vrouw van Jan (van der Heijden)
Datering: 1784-1794
Liempde

Overleden ‎11 jan 1807 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden voor echtgenote dus voor 21-01-1824.

BHIC: OpenArchives
Overledene Goijaard van Houtum
leeftijd 70
Diversen: laat vrouw en kinderen na, woonplaats Boxtel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 11-01-1807
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1445, BHIC, inventarisnummer 14, blad 112-01
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1782-1805
Religie: Schepenbank


BHIC:
Overledene Goijerd van Houtum
overleden op 11-01-1807 te Boxtel
Bron: memorie van successie
Soort registratie: memorie van successie
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Memories van successie Brabant deel 9, inventarisnummer 9, aktenummer 29
Gemeente: Brabant


https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/b8b4b8d0-07ef-b241-215d-94797b9c36a7
Memories van successie Brabant deel 9
Genoemd in index
page 311 of 924 - Brabant_009_0311
Nalatenschap is 'vrij' van belasting.
‎, leeftijd ongeveer 69 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.188&minr=11642381&miview=ldt
230 Borgbrief voor Goort Janse van Houtum tans in ondertrouw met Ariaantje Geerit van Casteren. Hij gaat naar Mechiel Gestel.
Datering: 1766
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=125&miadt=235&miaet=18&micode=BORGBRIEVEN&minr=13909080&miview=ldt
15738 Houtum, Goort Janse van (van Sint-Oedenrode - naar Sint-Michielsgestel)
Voornaam: Goort Janse
Achternaam: Houtum, van
Bijzonderheden: tr. Ariaantje Gerit van Casteren
Datum afgifte: 26-08-1766
Plaats afgifte: Sint-Oedenrode
Plaats bestemming: Sint-Michielsgestel
Vindplaats: St-Oedenrode R 188 folio 321v
Toegangsnummer: 7636
Inventarisnummer: 188

https://proxy.archieven.nl/235/5D21A66F06F54FFC8BCA6593B7C82400
565 Repertoire, 1822 januari 15 - 1825 juli 16
1054 Notarissen in Boxtel, 1627 - 1935
Inventaris Hendrik van den Ham, 1813 - 1833
Datering: 1822 januari 15 - 1825 juli 16
Vindplaats origineel: Den Bosch
Page 41 of 52 1054-565-0041.jpg
28 juni 1824

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.551&minr=15818456&miview=ldt
1054.551 Index notarieel protocol Boxtel (1054.551)
68 Definitieve verkoping
van de Goederen voorkomende onder No. 65 van dit repertoire, [minderjarige Kinderen en Erfgenamen van wijle Goijerd van Houtum en Adriana van Kasteren wonende te Vugt, Schijndel, St. Michiels Gestel en Boxtel.] Koopster Hendrina Stoffels, weduwe Willem van Houtum te Gestel voor f. 381,34.
Datering: 12-07-1824
Plaats: Boxtel

=============================
Opmerkelijk: 6 kinderen gestorven ???

BHIC: OpenArchives
Overledene N.N. van Hautum
Diversen: kind, laat na vader en moeder, onder Boxtel
Vader Goijert van Hautum
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 02-06-1770
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1445, BHIC, inventarisnummer 13, blad 341-01
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1695-1782
Religie: Nederduits Gereformeerd


BHIC: OpenArchives
Overledene N.N. van Houtum
Diversen: kind, laat na vader en moeder, onder Boxtel
Vader Goijert van Houtum
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 02-03-1772
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1445, BHIC, inventarisnummer 13, blad 362-02
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1695-1782
Religie: Nederduits Gereformeerd


BHIC: OpenArchives
Overledene N.N. van Houtum
Diversen: kind, laat na vader en moeder, onder Boxtel
Vader Goijert van Houtum
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 03-04-1779
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1445, BHIC, inventarisnummer 13, blad 408-04
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1695-1782
Religie: Nederduits Gereformeerd


BHIC: OpenArchives
Overledene N.N. van Houtum
Diversen: kind, laat na vader en moeder, onder Boxtel
Vader Goijert van Houtum
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 06-10-1780
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1445, BHIC, inventarisnummer 13, blad 422-02
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1695-1782
Religie: Nederduits Gereformeerd


BHIC: OpenArchives
Overledene N.N. van Houtum
Diversen: kind, laat na vader en moeder onder Boxtel
Vader Goijert van Houtum
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 10-06-1782
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1445, BHIC, inventarisnummer 14, blad 2-02
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1782-1805
Religie: Schepenbank


BHIC: OpenArchives
Overledene N.N. van Houtum
Diversen: kind, laat na vader en moeder onder Boxtel
Vader Goijert van Houtum
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 26-09-1783
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1445, BHIC, inventarisnummer 14, blad 10-03
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1782-1805
Religie: Schepenbank


3.
womanJohanna Joannis van Houtum‏
Gedoopt ‎9 aug 1739 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/655942bf-9583-b5b6-7de0-c26f8ac35702
Dopen 1737-1764
Gemeente Sint-Oedenrode
Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1449
Inventarisnummer 8
Page 21 of 190 - 1449_008_011_R
9 augustus 1739
9
joanna - joannis van houtem et catharina van keuringe
Suscpe: Daniel Lambers et guilielma van houtum.

Fiche:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-HZYK?cc=2037960&wc=SM4F-6TP%3A346029401%2C346638201%2C348946001
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Dopen 1738-1777 > image 1778 of 3180; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Zelfde info

BHIC: OpenArchives
Dopeling Joanna van Houtem
Vader Joannes van Houtem
Moeder Catharina van Keuringe
Getuige Daniel Lambers & Guilielma van Houtem
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 09-08-1739
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 8, blad 11r13
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1737-1764
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎29 nov 1824 Woensel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
RHCE: OpenArchives
BS-Woensel-15434-1549 Overlijdensregisters met klappers
Overlijdensakte Johanna van Houtum, 29-11-1824
Overledene: Johanna van Houtum
Akteplaats: Woensel
Aktedatum: 29-11-1824
Folio: 49
Toegangsnummer: 15434 Gemeentebestuur Woensel, 1811-1920
Inventarisnummer: 1549
00063_B_Woensel_S0032_1824_0049-0050.jpg
Page 63 of 422
"Johanna van Houtum landbouweresse weduwe van Godefridus van Braaken Geboren te Liempde en wonende te Woensel dochter van wijlen Jan van Houtum en wijle Maria Maes oud vijf en tachtig jaren"


BHIC:
Overledene Johanna van Houtum
overleden op 29-11-1824 te Woensel.
Bron: memorie van successie
Soort registratie: memorie van successie
Plaats: Woensel
Bronvermelding Memories van successie Eindhoven deel 8, inventarisnummer 8, aktenummer 117
Gemeente: Eindhoven
Page 152 of 469 - Eindhoven_008_0152
gezin

‎, leeftijd ongeveer 85 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.215&minr=17007964&miview=ldt
482.215 Index schepenprotocol Liempde (482.215)
de 3 kinderen van Goijert van der Braken, te weten Elisabeth oud ca, 6 jaar, Jan oud ca.4 jaar en Gerard oud ca. 2 jaar, zijn geboortig van Liempde verwekt bij Jenneke (van Houtum). De ouders zijn in St. Oedenrode gaan wonen en krijgen een borgbriefvoor die 3 kinderen
Jenneken van Houtum, vrouw van Goijaert (van der Braken)
H. van Vught, schepen Liempde 1769
J. van de Mortel, schepen Liempde 1769
J. Oudemans, secretaris Limepde 1769
Datering: 1758-1774
Pagina: 390r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.215&minr=17007607&miview=ldt
482.215 Index schepenprotocol Liempde (482.215)
Goijert Geert van der Braken, is geboortig van Liempde, onlangs gehuwd met Jenneken (van Houtum), is in St. Oedenrode gaan wonen. Krijgt borgbrief voor hemzelf
Jenneken Janse van Houtum, geboortig van St. Oedenrode, vrouw van Goijert (van der Braken) ...
Datering: 1758-1774
Pagina: 185v
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.191&minr=11643136&miview=ldt
14 Dirris van de Groenendael weduwe wijlen Dirk Lambers van Boxtel inwoondersse alhier. Verhuurt een Hoeve Lands geleegen op de Koevering en tans in gebruijk bij de verhuurdersse. Verpagt aan Goijart van den Braken. Borgen zijn Jan Everts van Houtumen Evert van Houtum.
Datering: 1781
Pagina: 41
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.217&minr=17008942&miview=ldt
482.217 Index schepenprotocol Liempde (482.217)
merkteken van Dirck van Houtum
Goijart van Houtum
merkteken van Adriaan van den Meerakker
merkteken van Hendrik van Arle
Goijard van der Braken
Evert van Houtum ...
Datering: 1784-1794
Pagina: 45v
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.217&minr=17008941&miview=ldt
482.217 Index schepenprotocol Liempde (482.217)
Eeverd van Houtum
Gooijaert van der Braken als man van Jenneken (van Houtum) ....
Datering: 1784-1794
Pagina: 45r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.217&minr=17008937&miview=ldt
482.217 Index schepenprotocol Liempde (482.217)

Dirck van Houtum, inwoner St. Oedenrode, boedeldeling
Goijaert van Houtum, inwoner te Gemonde onder Boxtel
Adriaan van den Meerakker als man van Pieternel (van Houtum), wonend te Liempde
Pieternel van Houtum, vrouw van Adriaan (van de Meerakker)
Hendrick van Aerle als man van Catrien (van Houtum), wonend St. Oedenrode
Catrien van Houtum, vrouw van Hendrick (van Aerle)
Gooijert van der Braeken als man van Jenneke (van Houtum), wonend St. Oedenrode
Jenneke van Houtum, vrouw van Gooijaert (van der Braeken)
Eeverd van Houtum, wonend St. Oedenrode
wijlen Jan Eeverds van Houtum, bezit onder St. Oedenrode en Liempde
de minderjarige kinderen van Francis Andries van de Laer als man van Adriaantje (van Houtum)
Adriaantje Jan van Houtum, vrouw van Francis (van de Laer)
het minderjarig kind van Jan van der Heijden als man van wijlen Helena (van Houtum)
wijlen Helena Jan van Houtum, eerder vrouw van Jan (van der Heijden)
Datering: 1784-1794
Pagina: 43r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.217&minr=17008932&miview=ldt
482.217 Index schepenprotocol Liempde (482.217)
merkteken van Dirk van Houtum
Goijart van Hautum
merkteken van Adtriaan van den Meerakker
merkteken van Hendrick van Aerle
Goijaerd van der Brake
Evert van Houtum
W. van der Heijden ...
Datering: 1784-1794
Pagina: 38v
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.217&minr=17008928&miview=ldt
482.217 Index schepenprotocol Liempde (482.217)
Dirck van Houtum, inwoner te St. Oedenrode, boedeldeling
Gooijaert van Houtum, inwoner te Gemonde onder Boxtel
Adriaan van den Meerakker als man van Peeternel (van Houtum), wonend te Liempde
Peeternel van Houtum, vrouw van Adriaan (van de Meerakker)
Hendrik van Aerle als man van Catrien (van Houtum), wonend te St. Oedenrode
Gooijert van der Braeken als man van Jenneken (van Houtum), wonend te St. Oedenrode
Eeverd van Houtum wonend te St. Oedenrode
Willem van der Heijden, wonend te Liempde
wijlen Jan Eeverds van Houtum
de 9 minderjarige kinderen van Francis Andries van de Laar verwekt bij wijlen Adriaantje (van Houtum) met name Johanna Maria, Everd, Anthonij, Pieternel, Andries, Helena, Lamberdien, Johanna en Ruth
Johannes minderjarige zoon van Jan van der Heijden verwekt bij Helena (van Houtum)
Helena Jan van Houtum, vrouw van Jan (van der Heijden)
Datering: 1784-1794
Pagina: 36r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.217&minr=17008914&miview=ldt
482.217 Index schepenprotocol Liempde (482.217)

wijlen Jan Eeverds van Houtum
Lambert Schoenmakers 1783
Christiaan van de Ven
Lamberd Versantvoord
Willem van der Heijden
Dirck van Houtum
Gooijert van Houtum
Cathalijn Jan van Houtum
Pieternel Jan van Houtum
Everd Jan van Houtum
het minderjarig kind van Jan van der Heijden
de kinderen van Francis van de Laar
Gooijart van der Braeken
Datering: 1784-1794
Pagina: 29r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.146&minr=11629631&miview=ldt
85 Gooijart van der Braken transporteert aan Evert van Houtum o.a. de helft onbedeelt in een hooijvelt, gelegen onder Oland en Houtum.
Datering: 1791
Pagina: 252
Plaats: Sint-Oedenrode

4.
womanAdriana Joannis "Adila" van Houtum‏
Gedoopt ‎5 mrt 1742 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/655942bf-9583-b5b6-7de0-c26f8ac35702
Dopen 1737-1764
Gemeente Sint-Oedenrode
Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1449
Inventarisnummer 8
Page 31 of 190 - 1449_008_016_R
5 maart 1742
5
Bapte e Adila f: legitima joannis van houtum et Catharina van keuringe conjug: suscep: guilielmus van houtum et maria Schoenmakers

Fiche:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-H87P?cc=2037960&wc=SM4F-6TP%3A346029401%2C346638201%2C348946001
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Dopen 1738-1777 > image 1746 of 3180; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Zelfde info

BHIC: OpenArchives
Dopeling Adila van Houtem
Vader Joannes van Houtem
Moeder Catharina van Keuringe
Getuige Guilielmus van Houtem & Maria Schoenmakers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 05-03-1742
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 8, blad 16r17
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1737-1764
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎17 apr 1781 Liempde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Adriana Joannis van Houtum
echtgenote van Franciscus van de Laer
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 17-04-1781
Plaats: Liempde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1746-1810, archiefnummer 8069, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 3, blad 311-22
Gemeente: Liempde
Periode: 1746-1810
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC: OpenArchives
Overledene Adriaantje N.N.
Diversen: kind, begraven, in volle bed, wettigh geboorte naergelaten
echtgenote van Francis van de Laar
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 18-04-1781
Plaats: Liempde
Bronvermelding Liempde registers van begravenen 1774-1781, archiefnummer 8069, inventarisnummer 8, blad 30-04
Gemeente: Liempde
Periode: 1774-1781
Religie: Koster
"18de op de kerkhoft begraven Adriaantje de vrouw van francis vande laar ..."


BHIC: OpenArchives
Overledene Adrieaantje N.N.
Diversen: in volle bed, wettig geboorte naargelaten
echtgenote van Francis van de Laar
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 18-04-1781
Plaats: Liempde
Bronvermelding Liempde registers van begravenen 1765-1803, archiefnummer 8069, inventarisnummer 5, blad 23v01
Gemeente: Liempde
Periode: 1765-1803
Religie: Koster


Fiche:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QJ-CQN1?cc=2037960&wc=SM4D-FMC%3A346029401%2C346564301%2C347693602
: 22 August 2014), Alle religies > Liempde > Index, Begraven 1626-1810 > image 378 of 2634; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
‎, leeftijd ongeveer 39 jaar
Begraven ‎18 apr 1781 Liempde, Noord-Brabant, Nederland
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.265&minr=17339027&miview=ldt
482.265 Index schepenprotocol Liempde (482.265)
Francis van de Laar, inwoner Liempde, schuldbekentenis
Jan Everds van Houtum, inwoner Liempde ....
Datering: 1764-1776
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.266&minr=17340060&miview=ldt
482.266 Index schepenprotocol Liempde (482.266)
Francis Andries van de Laar, inwoner Liempde, schuldbekentenis
Hendrickus van der Vleuten, inwoner Liempde
Evert Jan van Houtum, inwoner St. Oedenrode
de 9 minderjarige kinderen van Francis Andries van de Laer verwekt bij wijlen Adriaantje (van Houtum), met name Johanna Marie, Everd, Antonij, Pieternel, Andries, Helena, Lamberdien, Johanna en Rutte
wijlen Adriaantje Jan van Houtum, eerder vrouw van Francis (van de Laar)
Willem van der Heijde, voogd
Everd van Houtum, voogd
J. Oudemans, in marge, 1787
Datering: 1776-1787
Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.217&minr=17008882&miview=ldt
Francis Andries van de Laar, weduwnaar van Adriaantje (van Houtum), in tweede huwelijk met Jacoba (Michielse) inventarisijst
wijlen Adriaantje Jan van Houtum, eerder vrouw van Francis (van de Laer)
Johanna Marie, Evert, Anthonij, Peternel, Andries, Helena, Lamberdien, Johanna en Ruth, kinderen van Francis Andries van de Laer
Datering: 1784-1794
Pagina: 5r
Plaats: Liempde

5.
womanHelena Joannis van Houtum‏
Gedoopt ‎1 mei 1744 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/655942bf-9583-b5b6-7de0-c26f8ac35702
Dopen 1737-1764
Gemeente Sint-Oedenrode
Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1449
Inventarisnummer 8
Page 42 of 190 - 1449_008_021_V
"1 Maji
Bapt: e helena f: leg: joannes evers et catharina van Curinge conjug: sus: Rut van Curinge et Catharina van dinter"

Fiche:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-HXL2?cc=2037960&wc=SM4F-6TP%3A346029401%2C346638201%2C348946001
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Dopen 1738-1777 > image 746 of 3180; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Zelfde info

BHIC: OpenArchives
Dopeling Helena Evers
Vader Joannes Evers
Moeder Catharina van Curinge
Getuige Rut van Curinge & Catharina van Dinter
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 01-05-1744
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 8, blad 21v10
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1737-1764
Religie: Rooms-Katholiek


Begraven ‎20 dec 1768 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Helena Jan van Houtum
echtgenote van Jan van der Heijden
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 20-12-1768
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 11, blad 62-15
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1747-1802
Religie: Nederduits Gereformeerd


Fiche:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-343J?cc=2037960&wc=SM4X-4WB%3A346029401%2C346638201%2C348957701
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Overlijden 1755 > image 1276 of 3661; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Zelfde info

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.188&minr=11642312&miview=ldt
161 Borgbrief voor Jan Janse van der Heijden, tans in ondertrouw met Helena van Houtum. Hij gaat naar Liempde.
Datering: 1765
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.189&minr=11642602&miview=ldt
158 Inventaris Jan Janse van der Heijde weduwnaar van Helena Janse van Houtum, nu hem ter togte en sijne kinderen, alvoorens in tweede huwelijk te treede met Jennemie Hendrik Kemps. O.a. een vijfde part in een huijs, hof en aengelag, geleegen onder Olland en Houtum, aan een sijde Dirk Schoenmakers, bijde einde de gemeente. In de inventaris verder o.a. een beddekoets, een etenskastje, een roomtob, een melktob, een houten roerleepel, tien ijsere fochetten, twee spinnenwielen, een kruijwaegen, eensoutdoos, seeven linnen mutsen, sestien dito kovels, een silvere kruijs met een dito slot etc.
Datering: 1769
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.58&minr=12450372&miview=ldt
227 Alsoo door het overlijden van Johannis Andriesse Raaijmakers en Jan Jansse van der Heijden, welke beide op den 31e decmber 1793 bij de regeering over drie minderjarige kinderen, nagelaten bij Evert van Houtum met naame Cornelis, Lambert en Jan in egte verwekt bij Helena Vervoort als voogden waren aangestelt, gezegde kinderen buijten voogdijen zijn geraakt. Zoo zijn tot administreerende voogden aangesteld Antonij Tomasse van de Meeracker en Jan Jansse van der Heijden.
Datering: 1797
Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.217&minr=17008930&miview=ldt
482.217 Index schepenprotocol Liempde (482.217)
de kinderen van Lamberd Rutte van Boxtel
Adriaan Goossens
Gijsberd Francis de Leijer
Johannes Jansen van der Heijden
Johannis minderjarige zoon van Jan van derr Heijden verwekt bij Helena (van Houtum)
Maria Martens
de weduwe van Johannes Jansen van de Sande
Jan van den Boom
Datering: 1784-1794
Pagina: 37r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7637.14&minr=11645554&miview=ldt
147 Overeenkomst door Pieter Kluijtmans gehuwd met Annamaria Vogels, geassisteert met Antonij van Houtum en jan Willem Kluijtmans zijne voogden ter eenre, ende Hendrik Vogels geassisteerd met Willem Kluijtmans en Antonij Verhagen sijne voogden ter andere seijde, alle comparanten wonende alhier. Dewelke verklaerde met malkanderen te sijn overeengekomen en verdrage, dat den comparant ter ander seijde, sal blijven in het volle besit van den inboedel, bij wijlen hunne vader Willem Vogels nagelaten.Met een woord alles, uijtgenomen de vaste goederen, wat bij hunne vader is nagelaten. Verder genoemt Jan van der Heijden hunnen swager.
Datering: 21 april 1788
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.58&minr=12450360&miview=ldt
215 Alsoo door het overlijden van Evert van Houtum sijn nalatenschap aan zijn drie minderjarige kinderen Cornelis Lambert en Jan in egte verwekt bij Helena Vervoort meede is aanbestorven. Tot asministreerende voogden aangesteld Johannes Andries Raaijmakers en Jan Jansse van der Heijden.
Datering: 1793
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.58&minr=12450372&miview=ldt
227 Alsoo door het overlijden van Johannis Andriesse Raaijmakers en Jan Jansse van der Heijden, welke beide op den 31e decmber 1793 bij de regeering over drie minderjarige kinderen, nagelaten bij Evert van Houtum met naame Cornelis, Lambert en Jan in egte verwekt bij Helena Vervoort als voogden waren aangestelt, gezegde kinderen buijten voogdijen zijn geraakt. Zoo zijn tot administreerende voogden aangesteld Antonij Tomasse van de Meeracker en Jan Jansse van der Heijden.
Datering: 1797
Plaats: Sint-Oedenrode

6.
woman‎Elisabeth Joannis van Houtum‏‎
Gedoopt ‎20 nov 1746 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/655942bf-9583-b5b6-7de0-c26f8ac35702
Dopen 1737-1764
Gemeente Sint-Oedenrode
Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1449
Inventarisnummer 8
20 november 1746 in Sint-Oedenrode
Page 56 of 190 - 1449_008_028_V
"20
Bapt: e Elizabetha f: leg: Joannis Evers van houtum et Catharina van Curinge conjgm suscep Adrianus gerbrans et wilhelma van houtum"

Fiche:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-H85B?cc=2037960&wc=SM4F-6TP%3A346029401%2C346638201%2C348946001
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Dopen 1738-1777 > image 1766 of 3180; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Zelfde info

BHIC: OpenArchives
Dopeling Elizabetha van Houtum
Vader Joannes Evers van Houtum
Moeder Catharina van Curinge
Getuige Adrianus Gerbrans & Wilhelma van Houtum
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 20-11-1746
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 8, blad 28v10
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1737-1764
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Niet genoemd bij erfdeling. Zie notities bij vader.
Komt ook niet terug als doopgetuige bij kids van broers/zussen.
Dus vroegtijdig gestorven????

7.
manEverardus Joannis van Houtum‏
Gedoopt ‎3 okt 1748 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/655942bf-9583-b5b6-7de0-c26f8ac35702
Dopen 1737-1764
Gemeente Sint-Oedenrode
Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1449
Inventarisnummer 8
Page 66 of 190 - 1449_008_033_V
3 oktober 1748
"3 octobris
Bapt: e Everardus f: leg: joannis van houtum et Catharina van kuringe cungm
susep: guilielmus van houtum et maria van Dinter"

Fiche:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-H8ZT?cc=2037960&wc=SM4F-6TP%3A346029401%2C346638201%2C348946001
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Dopen 1738-1777 > image 1767 of 3180; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Zelfde info

BHIC: OpenArchives
Dopeling Everardus van Houtum
Vader Joannes van Houtum
Moeder Catharina van Kuringe
Getuige Guilielmus van Houtum & Maria van Dinter
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 03-10-1748
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 8, blad 33v12
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1737-1764
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎13 dec 1793 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijksbijlagen van zoon Joannes: 13 december 1793

https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/f5896fa5-bc4f-0ea3-64e7-0726c14b8338
Begraven 1747-1802 Archiefnummer 1449 Inventarisnummer 11
Page 139 of 179 - 1449_011_139
13 december 1793

BHIC: OpenArchives
Overledene Evert van Houtum
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 13-12-1793
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 11, blad 139-20
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1747-1802
Religie: Nederduits Gereformeerd


Fiche:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-34HC?cc=2037960&wc=SM4X-4WB%3A346029401%2C346638201%2C348957701
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Overlijden 1755 > image 1271 of 3661; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Zelfde info
‎, leeftijd ongeveer 45 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.190&minr=11643022&miview=ldt
253 Inventaris gedaan maken bij Heleen Vervoort weduwe van Jan Verhagen wonende alhier, nu haar ter togte, alvoorens in tweede huwelijk te treeden met Evert van Houtum. O.a. een derde part in een huijs, hof en aangelag gelegen onder Olland en Houtum. Item een huijs, hof en aangelag onder Olland en Houtum. Item de helft in een huijs, hof en aangelag, gelegen onder Olland en Houtum.
Datering: 1778
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.144&minr=11629269&miview=ldt
198 Peeter Vehage als man ende momboir van Maria Hend. Cluijtmans, eerst weduwe Jan Vervoort, denwelke verklaerde afstand te doen van de togte van alle de goederen voorschreven Jan Vervoort toebehoort hebbende. En welke sijn gemelde huijsvrouw in togte besit en sulx aen sijne twee kinderen met namen Aert Vervoort en Heleena Vervoort getrouwt met Evert van Houtum.
Datering: 1782
Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7637.14&minr=11645428&miview=ldt
21 Afstand van togt door Peeter Verhagen als man en momboir van Maria Hendrik Cluijtmans eerst weduwe van wijlen Jan Vervoort inwoonder alhier ter eenre, ende Arnoldus Vervoort, ende Evert van Houtum in huwelijk hebbende Helena Vervoort, beijde kinderen van voorschreven Maria Hendrik Cluijtmans en wijlen Jan Vervoort meede wonende alhier ter andere seijde. ....
Datering: 12 februarij 1782
Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.191&minr=11643394&miview=ldt
272 Rut P. van Heertum en Jan Hendrik Cluijtmans in qualiteit als momboiren over de twee minderjarige kinderen van wijlen Jan verhagen en Helena Vervoort. publicq en voor alle man verhueren een huijs en landerijen, gelegen onder Olland en Houtum, nubeoond en gebruikt wordende bij Evert van Houtum. Verhuurt aan Evert van Houtum.
Datering: 1786
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.192&minr=11643473&miview=ldt
17 Inventaris gedaan maken bij Evert van Houtum weduwnaar van Helena Jan Vervoort, weduwe van wijlen Jan Verhagen, alvorens in tweede huwelijk te treden met Willemijn Leenders der Kinderen, jonge dogter alhier. Zulkx van alle zodanige goederen met wijlen zijn vrouw in eigendom hadt bezeten ende nu hem ter togte en zijn drie kinderen bij wijlen zijn voornoemde vrouw in egte verwekt.
Datering: 1788
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.58&minr=12450360&miview=ldt
215 Alsoo door het overlijden van Evert van Houtum sijn nalatenschap aan zijn drie minderjarige kinderen Cornelis Lambert en Jan in egte verwekt bij Helena Vervoort meede is aanbestorven. Tot asministreerende voogden aangesteld Johannes Andries Raaijmakers en Jan Jansse van der Heijden.
Datering: 1793
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.58&minr=12450372&miview=ldt
227 Alsoo door het overlijden van Johannis Andriesse Raaijmakers en Jan Jansse van der Heijden, welke beide op den 31e decmber 1793 bij de regeering over drie minderjarige kinderen, nagelaten bij Evert van Houtum met naame Cornelis, Lambert en Jan in egte verwekt bij Helena Vervoort als voogden waren aangestelt, gezegde kinderen buijten voogdijen zijn geraakt. Zoo zijn tot administreerende voogden aangesteld Antonij Tomasse van de Meeracker en Jan Jansse van der Heijden.
Datering: 1797
Plaats: Sint-Oedenrode

8.
womanCatharina Joannis van Houtum‏
Gedoopt ‎29 jun 1751 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/655942bf-9583-b5b6-7de0-c26f8ac35702
Dopen 1737-1764
Gemeente Sint-Oedenrode
Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1449
Inventarisnummer 8
Page 84 of 190
"29
Bapt: e Catharina f: leg: joannes evers van houtum et Catharina van kuringe conjgm suscep: guilielmus van houtum et petronilla van kuringe"

Fiche:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-H822?cc=2037960&wc=SM4F-6TP%3A346029401%2C346638201%2C348946001
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Dopen 1738-1777 > image 1801 of 3180; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Zelfde info

BHIC: OpenArchives
Dopeling Catharina van Houtum
Vader Joannes Evers van Houtum
Moeder Catharina van Kuringe
Getuige Petronilla van Kuringe & Guilielmus van Houtum
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 29-06-1751
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 8, blad 42v03
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1737-1764
Religie: Rooms-Katholiek


Begraven ‎10 okt 1797 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-79Z2-J?cc=2037960&wc=SM4X-L29%3A346029401%2C346028102%2C348983001
: 22 August 2014), Alle religies > Oirschot > Fiches index, Begraven 1583-1810 Begraven 1664 > image 2928 of 3054; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Houtum Catharina, van
(vrouw van: Hendrik van Aarle)
Begraven: 10 oktober 1797
RK Doodboek Oirschot 1782-1800

RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.65 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
106665 Begraafinschrijving Catharina van Houtum, 10-10-1797
Plaats inschrijving: Oirschot
Overledene: Catharina van Houtum
Partner: Hendrik van Harle
Folio: 25
Begraafdatum: 10-10-1797
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.65


Niet gevonden in index BHIC (Nov2019).

Dus niet deze:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-34S5?cc=2037960&wc=SM4X-4WB%3A346029401%2C346638201%2C348957701
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Overlijden 1755 > image 1288 of 3661; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Houtum, van
Cathrina Jan
14 sep 1780

[Gebruikersnotities]
WEDUWE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.191&minr=11643310&miview=ldt
188 Catarina van Houtum weduwe wijlen Peeter Sijmen van Heertum wonende alhier. Dewelke verklaarde van voornemens te sijn een ander huwlijk aen te gaen met Hendrik Cornelisse van Aerle, en de comparante geene vaste of roerende goederen bezit.
Datering: 1784
Plaats: Sint-Oedenrode

WEDUWE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7637.14&minr=11645474&miview=ldt
67 Schuldbekentenis van Catharina van Houtum, weduwe wijlen Peeter van Heertum inwoonderesse alhier, sijnde ten desen geassisteert met haren broeder Evert van Houtum meede alhier woonagtig. Dewelke verklaerde schuldig te sijn aan Rut, zoone van wijlen Peeter van Heertum, haeren voornoemde man, in eerste huwelijk verwekt bij wijlen Maria Verhagen meede alhier wonende, eene somme van een hondert en vijftig gulden, en sulx per reste van eenen somme van twee hondert en vijf en twintig guldens, voorwelke somme sij comparante van voorn. Rut van Heertum gekogt hadde, alle de erfhavelijke en roerende goederen gesteld op den inventaris door wijlen haeren man opgezegt voor het aangaen van sijn tweede huwelijk den 21 meij 1773, mitsgaerders de schaere ten velde staan op de goederen door wijlen haeren voorn. man in togten beseeten geweest.
Datering: 25 junij 1784
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.217&minr=17008940&miview=ldt
482.217 Index schepenprotocol Liempde (482.217)
Hendrick van Aerle als man van Catrien (van Houtum)....
Datering: 1784-1794
Pagina: 44v
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.151&minr=11630476&miview=ldt
136 Transport van een akker gelegen onder Olland en Houtum, door Nicolaas G. van der Heijden woonende te Boxtel, aan Hendrik Cornelis van Aarle woonende te Oorschot. Transportant aangekomen bij successie.
Datering: 1808
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.151&minr=11630473&miview=ldt
133 ... aan Hendrik Cornelis van Aarle woonende te Oorschot. ...
Datering: 1808
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.153&minr=11635242&miview=ldt
116 Rut Andries Kluijtmans voor de helvte, Willem Rut Kluijtmans Rut Kluijtmans voor negen tiende en Hendrik Kerkhof voor een tiende ende andere helvt en dus gezamlijk voor het geheel, allen woonend alhier. Denwelke verklaarde te transporteeren aan Hendrikus Cornelis van Aarle woonende te Oorschot, een parceel ....
Datering: 1810
Plaats: Sint-Oedenrode

9.
man‎Lambertus Joannis van Houtum‏‎
Gedoopt ‎20 sep 1753 Liempde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Lambertus Joannis Everardi van Hautum
Vader Joannes Everardi van Hautum
Moeder Catharina Theodori van Kuring
Getuige Wilhelma van Houtum & Joannes de Bie
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 20-09-1753
Plaats: Liempde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1746-1810, archiefnummer 8069, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 3, blad 28-01
Gemeente: Liempde
Periode: 1746-1810
Religie: Rooms-Katholiek


Fiche:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QJ-CX9T?cc=2037960&wc=SM4D-FM7%3A346029401%2C346564301%2C347647602
: 22 August 2014), Alle religies > Liempde > Index, Dopen 1626-1810 > image 2108 of 4056; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Zelfde info

[Gebruikersnotities]
Lambertus niet genoemd bij erfdeling vader dus waarschijnlijk vroegtijdig overleden.

10.
man‎Petrus Joannis van Houtum‏‎
Gedoopt ‎15 jun 1756 Liempde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Petrus Joannis Everardi van Houthum
Vader Joannes Everardi van Houthum
Moeder Catharina Theodori van Kuringe
Getuige Maria Gerebrans & Wilhelmus van Houthum
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 15-06-1756
Plaats: Liempde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1746-1810, archiefnummer 8069, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 3, blad 37-02
Gemeente: Liempde
Periode: 1746-1810
Religie: Rooms-Katholiek


Fiche:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QJ-CX9L?cc=2037960&wc=SM4D-FM7%3A346029401%2C346564301%2C347647602
: 22 August 2014), Alle religies > Liempde > Index, Dopen 1626-1810 > image 2111 of 4056; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Zelfde info

[Gebruikersnotities]
Petrus niet genoemd bij erfdeling vader dus waarschijnlijk vroegtijdig overleden.

11.
womanPetronella Joannis van Houtum‏
Gedoopt ‎24 jul 1759 Liempde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Petronella Joannis Everardi van Hautem
Vader Joannes Everardi van Hautem
Moeder Catharina Theodori van Curingen
Getuige Wilhelma Nicolai Clerx & Rutgerus van Curingen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 23-07-1759
Plaats: Liempde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1746-1810, archiefnummer 8069, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 3, blad 47-08
Gemeente: Liempde
Periode: 1746-1810
Religie: Rooms-Katholiek


Fiche:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QJ-CXJ2?cc=2037960&wc=SM4D-FM7%3A346029401%2C346564301%2C347647602
: 22 August 2014), Alle religies > Liempde > Index, Dopen 1626-1810 > image 2110 of 4056; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Zelfde info

Overleden ‎7 jul 1850 Liempde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Petronella van Houtum
overleden op 07-07-1850
weduwe van Adriaan van de Meerakker
Vader Johannes Everardus van Houtum
Moeder Catharina van Curingen
Bron: burgerlijke stand
Soort registratie: BS overlijdensakte
(Akte)datum: 1850
Plaats: Liempde
Bronvermelding Overlijdensregister Liempde 1850, archiefnummer 50, inventarisnummer 4675, aktenummer 18
Gemeente: Liempde
Periode: 1850


Geen MVS in index BHIC (Nov2022).
‎, leeftijd ongeveer 90 jaar


Voor meer informatie: bertho@derikx.com