man‎Peter Everts van Houtum‏‎

[Gebruikersnotities]
NB: IN DIT TIJDVAK OOK ENE "Peeter Everts van Heessel", "Ten versoecke van Peeter Evers van Heessel bierbrouwer", "Peeter Everts van Heessel inwonder alhier out omtrent 51 jaer" (in 1708)

Misschien?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.132&minr=11625646&miview=ldt
48 Peeter Everts man ende momboir van Lijsbeth sijn huijsvrouwe dochtere Peeter Dierckx, een stuck teullant genoemt de Vorsten Weijer, gelegen ter plaetse Hautem onder Ollant. Heeft hij vercofft aen Dierck Peeters sijne swager.
Datering: 1695
Pagina: 72
Plaats: Sint-Oedenrode

Peeter Everts bruidegom 09-11-1659 Sint-Oedenrode DTB trouwakte x Lijsken Dircx [JM JD]
Mechtildis: Petrus Everardi vader 15-05-1663 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Elisabetha N.N.

Peeter Everts bruidegom 03-08-1675 Sint-Oedenrode DTB trouwakte x Lijsken Peeters [JM JD]
Peeter Everts bruidegom 17-08-1675 Sint-Oedenrode DTB trouwakte x Lijsken Peeters

Misschien?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.134&minr=11626083&miview=ldt
89 Peeter Evers voor de hellichte ende Christijn Evers weduwe Peeter Huercx geassisteert met Marten haere meederjarige soone. Heeft vercoft aen Lambert Frans Rovers een stuck soo teul, weij als heijlant, gelegen onder Hautem.
Datering: 1707
Pagina: 153
Plaats: Sint-Oedenrode

Zus Cristina?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.167&minr=11636686&miview=ldt
... Alsoo Peeter Huercx getraut geweest sijnde met Cathalijn Ruth Cluijtmans, de voorschreven Cathalijn deeser werelt voor hem Peeter Huercx is comen te overlijden,...
... ende voornoemde Peeter sigh wederom inden huwelijck hadde begeven met Cristina Peeter Evers,...
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.134&minr=11626083&miview=ldt
89 Peeter Evers voor de hellichte ende Christijn Evers weduwe Peeter Huercx geassisteert met Marten haere meederjarige soone. Heeft vercoft ...

NB ZOON EVERT GEBOREN VOOR 1680!!!

BHIC: OpenArchives
Dopeling Mechtildis Everardi
Vader Petrus Everardi
Moeder Elisabetha N.N.
Getuige Joannes Emonts & Adriana Janssen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 15-05-1663
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 2, blad 73-17
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1634-1664
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC: OpenArchives
Dopeling Petrus Evers
Vader Petrus Evers
Moeder Elisabeta
Getuige Theodorus Peters & Elisabeta Dries Hijmens
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 02-1676
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 3, blad 2v
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1675-1710
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Petrus Evers
Bruid Catarina Dirx
Eerdere man
Eerdere vrouw
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 20-08-1682
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 3, blad 85r
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1675-1710
Religie: Rooms-Katholiek


http://www.mercurion.nl/genea/Bronbewerkingen/StOedenr_Trouw.pdf
20-08-1682
Petrus Evers & Catarina Dirx
gt: Lucas van Ham, Joannes Dirx

BHIC: OpenArchives
Dopeling Joannes Evers
Vader Petrus Evers
Moeder Elisabeta
Getuige Nicolaus Drisen & Elisabeta Iansen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 09-11-1683
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 3, blad 15v
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1675-1710
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Petrus Evers
Bruid Mechtildis Dirx
Eerdere man
Eerdere vrouw
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 05-02-1687
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 3, blad 82v
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1675-1710
Religie: Rooms-Katholiek


http://www.mercurion.nl/genea/Bronbewerkingen/StOedenr_Trouw.pdf
05-02-1687
Petrus Evers & Mechtildis Dirx
gt: Egidius Wilms, Maria Tijsen

http://www.mercurion.nl/genea/Bronbewerkingen/StOedenr_DoopDtb3.pdf
..-02-1676 Petrus
V: Petrus Evers
M: Elisabeta
Gt:Theodorus Peters
Elisabeta Dries Hijmens
.
..-04-1678 Antonius
V: Eduardus Peters
M: Catarina
Gt:Joannes Evers
Catarina Tijsen.
.
10-05-1682 Cristiana
V: Eduardus Peters
M: Joanna
Gt:Joannes Gorts
Elisabeta Ians
.
09-11-1683 Joannes
V: Petrus Evers
M: Elisabeta
Gt:Nicolaus Drisen
Elisabeta Iansen
.
25-09-1688 Joannes
V: Eduardus Peters
M: Joanna
Gt:Walterus Vogels, D.
Cristina Ariens

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kind:

1.
manEvert Peter Everts van Houtum‏
Geboren ‎± 1677 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 208 van 1704 genoemd als "Evert Peter Everts" samen met echtgenote.
NB: Naam 'van Houtum' komt niet terug in aktes noch dopen.

Zie huwelijk: "leeftijd 23, geboren te Sint-Oedenrode"
ABT1677

Niet gevonden in index BHIC (Jun2024)

Getuigen:
Wilhelmus: Godefridus van Dinter & Peter Evers
Jan: Petrus van Dinter & Gertrudis Ian Evers
Elisabetha: Ioannes Peters & Maria Wauters
Henrica: Theodorus Dirx & Adriana Rovers <== "Adriana Rovers" is zus van echtgenote Catalijn.
Maria Anna: Eduardus Iansen & Maria Hendrix

Peeter Everts bruidegom 09-11-1659 Sint-Oedenrode DTB trouwakte x Lijsken Dircx [JM, JD]
Peeter Everts bruidegom 03-08-1675 Sint-Oedenrode DTB trouwakte x Lijsken Peeters [JM, JD]
Peeter Everts bruidegom 17-08-1675 Sint-Oedenrode DTB trouwakte x Lijsken Peeters [JM, JD]
Petrus Evers bruidegom 20-08-1682 Sint-Oedenrode DTB trouwakte x Catarina Dirx
Petrus Evers bruidegom 05-02-1687 Sint-Oedenrode DTB trouwakte x Mechtildis Dirx

===
Wie is doopgetuige "Gertrudis Ian Evers"?
Echtgenote van oom Jan?
DAN HEEFT VADER EN BROER JAN EN ANDRIES [Getuige bij onderstaand huwelijk]

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Jan Everts
leeftijd 28, geboren te Sint-Oedenrode, Jongeman
Bruid Truijken Adolfs
leeftijd 27, geboren te Sint-Oedenrode, Jongedochter
Getuige Dielis Adolfs
Diversen: getuige en broer van de bruid
Getuige Andries Everts
Diversen: getuige en broer van de bruidegom
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
Plaats: Sint-Oedenrode
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 29-01-1666
Bronvermelding
Trouwen, 1650-1740, archiefnummer 1449, inventarisnummer 37a, blad 36-05
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1650-1740
Religie: Nederduits Gereformeerd


[Gebruikersnotities]
IN DIT TIJDVAK OOK: "Evert Peeter Huercx man ende momboir Jenneken leste weduwe van Thijs Thijssen van de Heuvel sijne tegenwoordige huijsvrouw"
Evert Peeter Hurks bruidegom 20-01-1704 Sint-Oedenrode DTB trouwakte x Jenneken weduwe van Tijs Tijssen van Heuvel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.167&minr=11636609&miview=ldt
26 Soo heeft Willem van de Laer in geregte verpachtinge uijtgegeven aen Evert Peters, een huijs, hoff, schuer, teul, hoij ende weijlanden in sulcker groote ende voegen soo ende gelijck Willem Cluijtmans tegenwoordigh in sijn gebruijck is hebbende, met noch eene heijcamp, tesamen gestaen ende gelegen binnen deeser vrijheijt Sint Oedenrode onder Houthem. Borger is sijn vader Peeter Everts ende Goort Goorts van Dinter.
Datering: 1703
Pagina: 65
Plaats: Sint-Oedenrode

NOEMT OUDERS ECHTGENOTE EN PATRONIEM:
- Heijlken Peter Jan Maes weduwe van wijlen Goort Janssen van Dinter
- Evert Peter Everts man ende momboir van Catalijn sijn vrouw, dochtere van den voornoemde van Dinter
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.133&minr=11625991&miview=ldt
208 Heijlken Peter Jan Maes weduwe van wijlen Goort Janssen van Dinter. Elisabeth Blommers weduwe wijlen Jan Goorts van Dinter. Peter, Stans ende Goort kijnderen Goort van Dinter verweckt bij Hijlcken Peter Jan Maes voorschreven. Jan Linders van de Loo man ende momboir van Jenneken dochter Goort van Dintert. Evert Peter Everts man ende momboir van Catalijn sijn vrouw, dochtere van den voornoemde van Dinter ende Ariaentien Goorts van Dinter weduwe van wijlen Handrick Franssen van Dinter. Alle kinderen ende erffgenamen van wijlen Goort van Dinter verweckt bijden voorschreven Heijlken Peter Jan Maes sijne gewesen huijsvrouw. O.a. een huijs, schuer off schop, den hoff ende seven lopense teullandt daer bij gelegen ter plaetse Ollandt onder Houtem. Met den eene sijde de weduwe de Heer van Nulandt, de andere sijde juffrouw Petronella Blanckers, met den eene eijnde Gerardt Dircx tot opde gemeijne straet. Hebben sij vercoft aen Jan Jan Wouters. O.a. chijns aent boeck van Helmont.
Datering: 1704
Pagina: 344
Plaats: Sint-Oedenrode

Goort Jansse van Dinter x Heijl Jan Peeters [weduwe]
- Hans Goort ende Ariaentie
- Jenneken x Jan Linders van de Loo
- Cathalijn x Evert Peeters
- Peeter
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.134&minr=11626155&miview=ldt
161 Heijl Jan Peeters weduwe van Goort Jansse van Dinter. Hans Goort ende Ariaentie kijnderen van de voorschreven Goort Janssen van Dinter ende van de gemelte Heijlken. Jan Linders van de Loo als man ende momboir van Jenneken dochter Goort Janssen van Dinter ende Evert Peeters als man ende momboir van Cathalijn oock dochter des voorschreven Goort Jansse van Dinter een stucken teullant genaempt het Broecklant. Gelegen ter plaetse onder de gehuchte van Houtem. Hem vercoopere bij coope van Jan Wouter den Ouden aengecomen. Hebben sij vercoft aen Peeter Goorts van Dinter soone van de voornoemde Goort Janssen van Dinter ende Heijlke voorschreven.
Datering: 1710
Pagina: 276
Plaats: Sint-Oedenrode

Peter Evers
- Jan x Jenneke Jansse van Delft [weduwe]
- Evert
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.134&minr=11626304&miview=ldt
310 Jenneke Jansse van Delft naergelatene weduwe van Jan Peeters van Houtum woonende binnen den dorpe van Schijndel geassisteert met Gijsbert Ariaens van de Schoot tot haere vercooren momboir. Heeft vercoft aen Evert Peter Evers o.a. een derde part in huijs, hof met het aangelagh, gelegen ter plaetse Ollant. Neffens erffve de eene sijde Joost Lambers van der Heijde, de andere sijde N. van der Putte, de eene eijnde de gemeijne straet, de ander eijnde Marten Hurcx.
Datering: 1713
Pagina: 644
Plaats: Sint-Oedenrode
.
Joannes Petri Houtum van bruidegom 08-01-1711 Schijndel DTB trouwakte x Joanna Jansen van Delft - getuigen: Guilielma Francisci Roeffs & Arnolda Joachem Vrijnssen
Jan Peters Houtum van bruidegom 08-02-1711 Schijndel DTB trouwakte x Jenneken Jansen van Delft [hij 26 JM geb. St.O., zij 24 JD geb Schijndel]
Jan Peters Houtum van bruidegom 08-02-1711 Schijndel DTB trouwakte x Jenneken Jans van Delft
DUS JAN ABT 1785
Geen kids gevonden in Schijndel/St.O. (Jun2024).
Jenneke Jansse Delft van bruid 20-09-1716 Schijndel DTB trouwakte x Claas Driessen van der Vleute - zij wed. Jan Peters van Houtum
Joanna Janse Delft van bruid 20-09-1716 Schijndel DTB trouwakte x Nicolaus Adreae van der Vleure

WIE IS DIT?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.80&minr=12407464&miview=ldt
9 Soo sullen de meerderjarige kijnderen van Evert Peeters voor alle man vercoopen verschijde coope coore schaer soo van rogh als haver.
1713
Sint-Oedenrode

Goort van Dinter
- Peter
- Han
- Jenneken x Jan Lenders
- Ariaentie [weduwe] x Hend. Frans Rovers [wijlen]
- Cathalijn x Evert Peeter Evers
- Goort [wijlen] x Anneke Tijsse Versantvoort [wijlen]
-- twee nmundige kijnderen
- Jan [overleden] x Lijsebeth Blommaerts
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.135&minr=11626400&miview=ldt
72 Peeter Goorts van Dinter, Han Goorts van Dinter, Jan Lenders van de Loo als man ende momboir van Jenneken Goorts van Dinter, Ariaentie Goorts van Dinter weduwe wijlen Hend. Frans Rovers geassisteert met Hendrik Hombergh tot haere vercoopere momboir. Evert Peeter Evers als man ende momboir van Cathalijn Goort van Dinter ende die voorschreven Peeter Goorts van Dinter noch in qualiteit als momboir van de twee onmundige kijnderen van wijlen Goort Goorts van Dinter verweckt de selve ende bij wijle Anneke Tijsse Versantvoort, sijne gewesene huijsvrouw ende Lijsebeth Blommaerts als in huwelijk gehadt hebbende Jan Goorts van Dinter doen hij leefde. Eene camp teullant gelegen inde Donderdonk. Haer vercoopere van haer vader als grootvader erffelijck aengecomen. Hebben sij vercoft aen Jan Lambers van der Heijde. Aen Wouter Tijs Corsten een stuck teullant, gelegen ter plaetse Houtem.
Datering: 1715
Pagina: 139
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.171&minr=11638801&miview=ldt
39 Soo sullen de erfgenamen Goort van Dinter te weete met name Peeter Goort van Dinter, Hans Goort van Dinter, Jan Lenders van de Loo als man ende momboir van Jenneke Goorts van Dinter sijne huijsvrouw, Ariaentie Goorts van Dinter weduwe van wijle Hand. Frans Rovers, Evert Peeter Evers als man ende momboir van Cathalijn Goorts van Dinter ende die voorschreven Peeter Goorts van Dinter als momboir van de twee onmundige kijnderen van wijle Goort Goorts van Dinter inwoonder alhier ende Lijsebth Blommeaerts als in huwelijk gehadt hebbende Jan Goorts van Dinter als moeder over haer minderjarigh kint verwekt bij wijle den voorschreven Jan van Dinter inwoondersse der stadt 's-Hertogenbosch, teullandt vercoopen. Vercocht aen Jan Lambers van der Heijde.
Datering: 1715
Pagina: 147
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.95&minr=12410427&miview=ldt
18 Delen van een akte, vermelding van: Willem Willems en een huijs. Sijn broeder Goort Goorts van Dinter. .... Tijs Tijsse den knecht voor tgeene hij int leven van Goort Goorts van Dinter had verdient. Willem Willems den Raijmakers voort maake van de dootkist. Evert Peeter Evers. ...
Datering: 1717
Pagina: 783-904
Plaats: Sint-Oedenrode

WIE IS DIT?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.137&minr=11626943&miview=ldt
54 Jacobus Vermeulen curateur over den geabandonneerde boedel wijle Peeter Goorts van Dinter als hij leefde borgemeester deser vrijheijt. Een parceel teulland ter plaatse Houtum. Opgedragen aan ende ten behoeve van Goort Evert Peeters.
Datering: 1731
Pagina: 118
Plaats: Sint-Oedenrode

VISGEWEER - geen verdere aktes.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.137&minr=11627024&miview=ldt
135 Aart Geerits Vervoort, een parceel teullant genaamt het Visgeweer. Gelegen ter Plaatse Houtum. Haar transportant erffelijk aangecome volgena vernadering van Evert Peeters. Opgedragen aan Evert Peeter Evers.
Datering: 1733
Pagina: 277
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.138&minr=11627200&miview=ldt
96 ... o.a. vier vijfde parten in een huijs, hoff en aangelagh, geleegen tot Houtum, aan erve dee sijde Evert Peeter Evers, dander sijde Dirk Dircx voorschreven.
Datering: 1739
Pagina: 190
Plaats: Sint-Oedenrode

REEDS OVERLEDEN - KINDEREN ERFDEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.140&minr=11627538&miview=ldt
28 Willem Evers van Hautum, Goort Jan Maasin huwelijk hebbende Maria Evers van Houtum, hebben getransporteert aan de weduwe Gijsbert de Bie o.a. gedeelte in een huijs, hoff en aangelagh, geleege tot Houtum. Hem transportant aangekomen bij successie van hunne ouders.
Datering: 1749
Plaats: Sint-Oedenrode


Voor meer informatie: bertho@derikx.com