man‎Thomas Adriaan Goossens‏‎
Gedoopt ‎29 mrt 1624 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk: Had een broer Joannes.
Geboren voor 1656-21=1635
Eerste akte is gedateerd 1651. Geboren voor 1631.
Aanstelling voogd over kinderen in akte 69 van 20-08-1687.

Niet gevonden in indexen oudzijtaart.
Mogelijk uit St Oedenrode.
Zie akte 516; moeder mogelijk "Elisabeth dochtere wijlen Thomas Spierincx"

Akte 224 van 29-01-1691 noemt ook nog Henricus zijn zoon in combinatie het vader, moeder en broers.

Getuigen:
Huwelijk1: Henricus Zegeri & Philippus Petri & Peregrinus Verhofstadt & Joannes Adriani [broer van de bruidegom]
Maria: Gerardus Joannis & Maria Petri Spierinx & Elizabeta Adriani
Henricus: Adrianus Goswini & Elisabeth Adriani [Vader is schoenmaker]
Henricus: Joannes Adriani & Joannes Verhoffstadt & Joanna Philippi & Elisabetha Arnoldi
Jan: Adriana Ghisberti & Petrus Adriani & Petrus Becx & Wilhelma Wilhelmi
Huwelijk2: Jan Ariens [broer van de bruidegom] & Henricus Danielis & Petrus Adriani & Nicolaus Marcelli & Gerlacus Joannis Henrici
Joanna: Joannes Laurentii & Maria Joannis Joannis Henrici
Anna: Adrianus Goswini & Dijmphna Petri & Martinus Antonii
Antonius: Arnoldus Henrici & Dijmphna Petri & Elisabetha Petri
Maria: Lambertus Poirters & Maria Adriani
Adrianus: Margaretha Henrici & Adrianus Goswini [grootvader van vaders kant] & Dijmphna Petri

Waarom:
- Broer Jan getuige bij huwelijk
- Doopgetuige "Dijmphna Petri" (3x) is echtgenote van broer Peter.
- Doopgetuige "Maria Petri Spierinx" relatie naar moeder?
- Is doopgetuige "Elizabeta Adriani" (2x) zijn moeder?

BHIC: OpenArchives
Dopeling Thomas Gosuini
Vader Adrianus Gosuini
Moeder Elisabetha N.N.
Getuige Anna Petri & Gerardus Adriani
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 29-03-1624
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding doop- en trouwregister, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 1, blad 75r05
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1607-1635
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎29 sep 1687 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 124 van 04-02-1686.
Aanstelling voogd over kinderen in akte 69 van 20-08-1687.

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
420 29-09-1687 Thomas Adriani Obierunt phtysi Overleden aan tuberculose, getrouwd

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 363 02-10-1687 Thomas Arien Goossens aen de Leest Laet na vrou en kinderen

Niet gevonden in index BHIC (Mar2021)(Mar2022)(Mei2023).
‎, leeftijd ongeveer 63 jaar
[Gebruikersnotities]
MOEDER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.115&minr=11620188&miview=ldt
516 Thomas zone Ariaen Goossens daer moeder aff is Elisabeth dochtere wijlen Thomas Spierincx heeft overgegeven aen ...
1651 Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.1&minr=11828898&miview=ldt
201 Willem Jacop Wouters verhuurt aan Thomas Adriaen Goossens een huis met hof gelegen in de Vegelsche straet.....
11-11-1658 Veghel

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 98 24-03-1674 Een kint van Tomas Adriaen Goossens

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.64&minr=16097719&miview=ldt
28
... verpachten voor 6 jaren aan Thomas Adriaen Goossens 'een huijs, hoff, aengelegen lant', groot 2 loopense, gelegen aen de Leest, met nog 'drie kaarren hoijwas'....
13-02-1679

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.64&minr=16097815&miview=ldt
7700.64 Index schepenprotocol Veghel (7700.64)
124 Jenneken weduwe van Jacob Jan Welten, voor zichzelf, en Willem Dircks van Heretum, als voogd over hun kinderen, verpachten aan Thomas Arien Goossens 'een huijs... zoals de pachter dat tot nu gebruikt heeft en bewoond, gelegen aen de Hooge Eijnde ...
04-02-1686

THOMAS ADRIAEN GOOSSENS was getrouwd met ANNEKEN JANZ en ANNEKEN TEUNISSEN VAN DE GRINT
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195625&miview=ldt
69 Hendrick Thomas Adriaens en Gerard Jan Goossens worden aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Thomas Adriaen Goossens, verwekt bij zijn eerste vrouw Anneken Janz, en over de minderjarige kinderen van voorschreven Thomas verwekt bij Anneken Teunissen van de Grint, zijn tweede vrouw, allen broers en zussen en halfzus van voornoemde Hendrick Thomas Adriaens, voorschreven voogd, en hebben daartoe de eed afgelegd.
20-08-1687

Adriaen Goossens x Elisabeth Thomas Spirincx
- Peter
- Adriaen
- Thomas [overleden]
-- Hendrick
-- minderjarige kids
- Jan x ? [Jan overleed en echtgenote hertouwde Aert Adriaen Olislagers]
-- Adriaen
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196094&miview=ldt
7700.70 Index schepenprotocol Veghel (7700.70)
224 Peter Adriaen Goossens, Adriaen Ariaen Goossens, Hendrick soone Thomas Adriaen Goossens, de laatste mede met Gerrit Jan Goosssens als voogd over zijn broer en zussen, en Aert Adriaen Olislagers als vaderlijke voogd over Adriaen soone Jan AdriaenGoossens, allen erfgenamen van wijlen Adriaen Goossens, verwekt bij zijn vrouw Elisabeth Thomas Spirincx, machtigen... voor alle man te verkoopen
* een huijs genaemt den Ouden Swaen, staende op de Biest bij St. Jacobs kerck.
* Item een capitaele rente staende tot lasten van de stadt Loven'.
* Ook 'een capitaal rente staende tot lasten van Baron van Rasie tot Limmen et cetera', zijnde een jaarlijkse rente van 30 gulden.
* 'Ende eenen acker teullants genampt het Engels Block, gelegen onder Mierbeeck op de Bruusselse Heijrbaen, soo ende gelijck die aldaar tegenwoordig gebruijckt wort bij Peter den Koninck'.
...
29-01-1691

THOMAS ADRIAEN GOOSSENS was getrouwd met ANNEKEN VAN ST OEDENRODE en ANNEKEN TEUNISSEN
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196161&miview=ldt
291 Jan Thomas Adriaen Goossens voor hen zelf, en Gerardt Jan Goossens als voogden over Maria en Maeijken dochters van Thomas Adriaen Goossens, verwekt bij Anneken van St. Oeden Rode in het eerste huwelijk, en bij Anneken Teunissen in het tweede huwelijk, hebben met authorisatie van schepenen van Vechel gegeven op 10-07-1692 verkocht, ...
04-08-1692

Tomas Arien Goossens
- Jan
- Marie en Maijken
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565587&miview=ldt
7700.72 Index schepenprotocol Veghel (7700.72)
11 Peter Arien Goossens, Ariaan Arien Goossens, Jan zoon Tomas Arien Goossens, Ariaan zoon Jan Arien Goossens en Gerrit Jan Goossens als momboir van Marie en Maijken Tomas Arien Goossens, allen inwoners van Veghel verklaren volmacht te geven aan Christian Corstens, inwoner Gemert ....
18-11-1700

BROERS PETER en JAN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565715&miview=ldt
139 Peter Arien Goossens, Arien Jan Arien Goossens, Jan Thomas Arien Goossens en Gerrit Jan Goossens als momboir over Maijken en Marie kinderen van Tomas Arien Goossens bij testament 19 junij 1702 haar meester gemaakt bij Ariaan Arien Goossens verkocht aan ...
31-12-1703

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565714&miview=ldt
138 Peter Arien Goossens, Arien Jan Arien Goossens en Jan Tomas Arien Goossens voor zich, Gerrit Jan Goossens als momboir van Maijken en Marie kinderen van Tomas Arien Goossens hebben verpacht ...
31-12-1703

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565715&miview=ldt
7700.72 Index schepenprotocol Veghel (7700.72)
139 Peter Arien Goossens, Arien Jan Arien Goossens, Jan Thomas Arien Goossens en Gerrit Jan Goossens als momboir over Maijken en Marie kinderen van Tomas Arien Goossens bij testament 19 junij 1702 haar meester gemaakt bij Ariaan Arien Goossens verkocht aan Aert Ariens de Leest een stuk teulland met groes in de Donkerstraat ...
31-12-1703

Ondertrouwd ‎25 jul 1655 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎10 aug 1655 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie dopen kids - voornaam echtegnote is Anna.

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Thomas Adriani
Bruid Anna van der Hofstadt
Getuige Henricus Zegeri & Philippus Petri
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 25-07-1655
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
ipso Jacobi Ap. = 25-7
Datum ondertrouw: 25-07-1655
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 123-01
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Thomas Adriani
Bruid Anna van der Hofstadt
Getuige Peregrinus Verhofstadt
Getuige Joannes Adriani
Diversen: broer van de bruidegom
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 10-08-1655
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 123-02
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


D 1606-1700 A-C Dopen Veghel RK_OCR.pdf
Gezin 1033
21-03-1656 MARIA
28-04-1658 HENRICUS
11-09-1661 HENRICUS
15-06-1664 JOANNES
01-12-1665 JOANNA
14-12-1666 ANNA
12-12-1668 ANTONIUS
14-01-1671 MARIA
30-12-1672 ADRIANUS
(ongeveer 9 jaar gehuwd) met:

womanAnna Jans van der Hofstadt‏
Overleden ‎10 aug 1664 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Laaste kind gedoopt op 15-06-1664.
Echtgenoot hertrouwd op 25-01-1665.

BHIC: OpenArchives
Overledene Anna Thomae Adriani
Geslacht v
Datum overlijden 10-08-1664
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 284-08
Scan 283 van 321
Scannaam: 1892-100-284
"eodem die obijt M.S. anna Thoma adriani"


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
264 10-08-1664 Anna Thomas Adriani M.s. Gesterkt door de sacramenten

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 65 13-08-1664 De huijsvrou Tomas Ariaens in de Straet Laet achter kinderen

Kinderen:

1.
woman‎Maria Thomas Adriaan Goossens‏‎
Gedoopt ‎21 mrt 1656 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
21-03-1656 MARIA
Vader: THOMAS ADRIANUS
Moeder: ANNA JOANNES VERHOFSTADT
Gezin: 1033
Getuigen: GERARDUS JOANNES & ELISABETH ADRIANI

BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Thomae Adriani
Vader Thomas Adriani
Moeder Anna N.N.
Getuige Gerardus Joannis & Maria Petri Spierinx & Elizabeta Adriani
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 21-03-1656
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 19-15
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎25 aug 1712 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Mogelijk:

BHIC: OpenArchives
Overledene Maria Thomae Adriani Goossens
Geslacht v
Datum overlijden 25-08-1712
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel trouw-begraafboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Folio/pagina 371-18

‎, leeftijd ongeveer 56 jaar

2.
man‎Henricus Thomas Adriaan Goossens‏‎
Gedoopt ‎28 apr 1658 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
28-04-1658 HENRICUS
Vader: THOMAS ADRIANUS
Moeder: ANNA JOANNES VERHOFSTADT
Gezin: 1033
Getuigen: ADRIANUS GOSWINI & ELISABETH ADRIANI

BHIC: OpenArchives
Dopeling Henricus Thomae Adriani Goswini
Vader Thomas Adriani Goswini
Moeder Anna N.N.
Getuige Adrianus Goswini
Getuige Elisabeth Adriani
Diversen: Vader is schoenmaker.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 28-04-1658
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 27-09
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎17 feb 1660 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Mogelijk:

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 21 17-02-1660 Een kynt van Thomas Arien Goossens in de Straet

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
Niet gevonden.

Niet gevonden in index BHIC (Mar2021)(Mar2022)(Mei2023).

3.
man‎Henricus Thomas Adriaan Goossens‏‎
Gedoopt ‎11 sep 1661 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
11-09-1661 HENRICUS
Vader: THOMAS ADRIANUS
Moeder: ANNA JOANNES VERHOFSTADT
Gezin: 1033
Getuigen: JOANNES VERHOFSTADT & ELISABETH ARNOLDI

BHIC: OpenArchives
Dopeling Henricus Thomae Adriani
Vader Thomas Adriani
Moeder Anna N.N.
Getuige Joannes Adriani & Joannes Verhoffstadt & Joanna Philippi & Elisabetha Arnoldi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 11-09-1661
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 40-10
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Henricus niet gevonden als vader op oudzijtaart bij Gosewinus noch Adrianus noch Thomas

4.
manJan Thomas Adriaan Goossens van Reijbroeck‏
Gedoopt ‎15 jun 1664 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Vader is twee maal getrouwd; beide echtgenotes heten Anneke.
Zie doop dochter Anna - stiefmoeder Anna is getuige.

Zie huwelijk: Jan Thomas Adriaen Goossens leeftijd 26
ABT1666

Getuigen:
Huwelijk: Luijcas Jansen [halfbroer van de bruid] & Adriaen Arien Goossens [oom van de bruidegom]
Anna: Anna Thomae [stiefmoeder van de vader van het kind] & Wilhelmus Lamberti van Boxmeer & Catharina Joannis [St.O.] & Adrianus Joannis
Joannes: Maria Joannis Jacobi & Joanna Petri [weduwe] & Lucas Joannis [broer van de moeder van het kind, uit 's-Hertogenbosch] & Adrianus Wilhelmi [wever]
Henricus: Melchior Simons & Petrus Adriaen Goossens & Joanna Jan Gerits & Maria Thomas
Henricus: Arnoldus Joannis van der Mee & Maria Thomae & Antonia Godefridi Joannis
Wilhelmus: Catharina Wilhelmi Henrici & Antonia Godefridi
Anna: Jacobus Jacobi Coppelaar & Antonia Godefridi & Theodora huijsvrouw van Henricus van Kilsdonck

Doopgetuige Jacobus Jacobi Coppelaar is echtgeoot van zus Maria.

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
15-06-1664 JOANNES
Vader: THOMAS ADRIANUS
Moeder: ANNA JOANNES VERHOFSTADT
Gezin: 1033
Getuigen: PETRUS BECX/PETRUS ADRIAN & ADRIANA GIJSBERTI

Akte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/492daf30-82fc-87f9-3fa1-1a3d2c41cae3
Veghel doop- en trouwboek 1651-1675 1651-1675 Gemeente Veghel Type doop-, trouw- en begraafboeken Archiefnummer 1457 Inventarisnummer 27
Scan 55 van 182
Scannaam: 1892-101-055
"15 joannes thomas adriani : anna : petrus adriani loco petri berx ........ wilhelma willems..... adriana ghijsberti"

Andere kids in gezin: Adrianus, Anna, Antonius, Henricus, Joanna, Maria,

BHIC: OpenArchives
Dopeling Joannes Thomae Adriani
Vader Thomas Adriani
Moeder Anna N.N.
Getuige Adriana Ghisberti & Petrus Adriani & Petrus Becx & Wilhelma Wilhelmi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 15-06-1664
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 55-05
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎23 dec 1740 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Laatste zekere vermelding in akte 139 van 31-12-1703.
Laaste kind gedoopt op 10-08-1709.

Niet gevonden in index BHIC - NB Index van 1751-1792 niet online (Jul2021).

LET OP: "Jan Tonis van Reijbroek" is een ander persoon. Zie notities bij persoon!

BHIC: OpenArchives
Overledene Joannes Thomae van Reijbroeck
overleden op 23-12-1740 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel trouw-begraafboek 1700-1750, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 1, blad 400-36
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek
Page 412 of 425
"Anno 1740 obierunt"
23 december:
"eodem joannes thome van reijbroeck m: ss"


BHIC: OpenArchives
Overledene Jan Tommisse van Rijbroek
Diversen: laat vrouw na
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 27-12-1740
Plaats: Veghel
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 6, blad 26-08
Gemeente: Veghel
Periode: 1735-1804
Religie: Nederduits Gereformeerd

‎, leeftijd ongeveer 76 jaar
Begraven ‎27 dec 1740 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[Gebruikersnotities]
ENE JAN THOMASSEN WAS GETROUWD MET HENDRINA HENDRIK DIRCKS
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196056&miview=ldt
186 Jan Thomassen als man van Hendrina Hendrik Dircks en Dierisken Hendrick Dirckx hebben verkocht, ...
.... 'Dat den gemelten Jan Thomassen soo voor sijn selven ende mede als last ende procuratie van de voorschreven Dirrisken sijne vrouwe suster hier toe hebbende de dato den 1 februarij 1690 hier naer geregistreerd, dat den voorscheeven verkooper daer van sullen sijn ontlast ende bevrijt'....
... Bijschrift: Jan Thomassen als man van Hendrina Hendrick Dierck, mede optredend als last en procuratie hebbende van Dierrisken Hendrick Dirckx gepasseerd voor schepenen van Vechel op 01-02-1690, veklaart ...
04-02-1690

ADRIAEN GOOSSENS x ELISABETH THOMAS SPIRINX - ZONEN PETER, ADRIAEN, THOMAS (overleden), JAN (overleden).
OOM Peter en Adriaen, Jan
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196094&miview=ldt
224 Peter Adriaen Goossens, Adriaen Ariaen Goossens, Hendrick soone Thomas Adriaen Goossens, de laatste mede met Gerrit Jan Goosssens als voogd over zijn broer en zussen, en Aert Adriaen Olislagers als vaderlijke voogd over Adriaen soone Jan AdriaenGoossens, allen erfgenamen van wijlen Adriaen Goossens, verwekt bij zijn vrouw Elisabeth Thomas Spirincx, machtigen ...
29-01-1691

MOEDER: Anneken - Maar welke van de twee?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196161&miview=ldt
291 Jan Thomas Adriaen Goossens voor hen zelf, en Gerardt Jan Goossens als voogden over Maria en Maeijken dochters van Thomas Adriaen Goossens, verwekt bij Anneken van St. Oeden Rode in het eerste huwelijk, en bij Anneken Teunissen in het tweede huwelijk, hebben met authorisatie van schepenen van Vechel gegeven op 10-07-1692 verkocht, ...
04-08-1692

!!!!!!! ECHTGENOTE genoemd - hijzelf met volledig patroniem!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196165&miview=ldt
295 Jan Thonis Adriaen Goossens van Reijbroeck als man van Cathalijn dochter van Jan Luijcassen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan...
15-09-1692

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196206&miview=ldt
336
... aan de ene zijde, en Jan Thomassen als man van Catalijn dochter van Jan Luijcasse, verwekt bij Catalijn Dirck Dircks voorschreven aan de andere zijde, hebben een accoord gesloten....
... Als Catalijn Jan Luijckassen, vrouw van Jan Thomassen, zonder nakomelingen zou overlijden, dan zal de beleende 'hoijbeemt'weer vererven op de eerste comparanten of hun kinderen en erfgenamen....
20-10-1693

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565715&miview=ldt
139 Peter Arien Goossens, Arien Jan Arien Goossens, Jan Thomas Arien Goossens en Gerrit Jan Goossens als momboir over Maijken en Marie kinderen van Tomas Arien Goossens bij testament 19 junij 1702 haar meester gemaakt bij Ariaan Arien Goossens verkocht aan ...
31-12-17032e huwelijk
man‎Thomas Adriaan Goossens‏‎


Ondertrouwd ‎25 jan 1665 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎8 feb 1665 Veghel, Noord-Brabant, Nederland, leeftijd ongeveer 40 jaar
[bron]
BHIC:
Bruidegom Tomas Ariens
Bruid Anneken Tonis van de Grint
Getuige Jan Ariens
Diversen: broer van de bruidegom
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum proclamatie: 24-01-1665
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 7, blad 42v02
Gemeente: Veghel
Periode: 1650-1679
Religie: Schepenbank


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Thomas Adriani
Bruid Anna Antonii Martini vanden Grint
Weduwe
Getuige Henricus Danielis & Petrus Adriani
Diversen: broer van de bruidegom
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 25-01-1665
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 153-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek
Bij hem geen vermelding, noch weduwnaar nog JM.


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Tomas Arien Gossens
Bruid Anneken Antonissen vander Grint
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 08-02-1665
Plaats: Veghel
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 7, blad 43v03
Gemeente: Veghel
Periode: 1650-1679
Religie: Schepenbank


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Thomas Adriani
Bruid Anna Antonii Martini vanden Grint
Weduwe
Getuige Nicolaus Marcelli & Gerlacus Joannis Henrici
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 08-02-1665
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
abusievelijk 1664 vermeld
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 153-04
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


Gehuwd (religieus) ‎8 feb 1665 Veghel, Noord-Brabant, Nederland (22 jaar gehuwd) met:

womanAnna Antonius Martinus van de Grint‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 36 jaar
Gedoopt ‎21 okt 1628 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Bij huwelijk genoemd als "Bruid Anna Antonii Martini vanden Grint"

Weduwe bij huwelijk
Geboren voor 1655-20=1635

Getuigen:
Huwelijk2: Jan Ariens [broer van de bruidegom] & Henricus Danielis & Petrus Adriani & Nicolaus Marcelli & Gerlacus Joannis Henrici
Joanna: Joannes Laurentii & Maria Joannis Joannis Henrici
Anna: Adrianus Goswini & Dijmphna Petri & Martinus Antonii
Antonius: Arnoldus Henrici & Dijmphna Petri & Elisabetha Petri
Maria: Lambertus Poirters & Maria Adriani
Adrianus: Margaretha Henrici & Adrianus Goswini [grootvader van vaders kant] & Dijmphna Petri

BHIC: OpenArchives
Dopeling Anna Martini
Vader Anthonius Martini
Diversen: molitor
Moeder Maria N.N.
Getuige Henrick Aert Poorters
Diversen: uit Helmond
Getuige Beelken Jansen Houbraken
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 21-10-1628
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 28-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Ouderlijk gezin:
Anneken: Anthonius Martens vader 06-02-1625 Veghel DTB doopakte x Meriken N.N.
Anna: Anthonius Martini vader 21-10-1628 Veghel DTB doopakte x Maria N.N.
Petronella: Antonius Martini vader 09-01-1631 Veghel DTB doopakte x Maria N.N.
Mathias: Antonius Martini vader 21-12-1633 Veghel DTB doopakte Maria N.N.

Overleden ‎10 dec 1706 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden na echtgenoot dus na 02-10-1687.

BHIC: OpenArchives
Overledene Anna N.N.
Geslacht v
Datum overlijden 10-12-1706
Plaats overlijden Veghel
Relatie weduwe van Thomas Adriani Gosuini
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel trouw-begraafboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Folio/pagina 365-28


Overleden in Veghel schepenen (1700-1707).doc
R94, fol. 407
10-12-1706 Anneken weduwe van Tomas Arien Goossens, woont in de Straat Laet na kinderen
‎, leeftijd ongeveer 78 jaar
[Gebruikersnotities]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Jan Deenis van Lieshoudt
wonende te Sint-Oedenrode
Bruid Anna Antonis vander Grint
Getuige Jan Jan Henricx & Gisbert Denissen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 10-01-1655
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 120-02
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Jan Deenis van Lieshoudt
wonende te Sint-Oedenrode
Bruid Anna Antonis vander Grint
Getuige N.N. de Rijt
Diversen: R.D.
Getuige Antonius de Helvoirt
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 28-01-1655
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 120-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek

Kinderen:

1.
woman‎Joanna Thomas Adriaan Goossens‏‎
Gedoopt ‎1 dec 1665 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
01-12-1665 JOANNA
Vader: THOMAS ADRIANUS
Moeder: ANNA JOANNES VERHOFSTADT
Gezin: 1033
Getuigen: JOANNES LAURENTI & MARIA JOANNES JOANNES HEN

https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/492daf30-82fc-87f9-3fa1-1a3d2c41cae3
Veghel doop- en trouwboek 1651-1675 1651-1675 Gemeente Veghel Type doop-, trouw- en begraafboeken Archiefnummer 1457 Inventarisnummer 27
Scan 60 van 182
Scannaam: 1892-101-060
"1a Joanna Thomas adriani goossens - anna - Joes Laurentij : maria jois jois henrici"

BHIC: OpenArchives
Dopeling Joanna Thomae Adriani Goossens
Vader Thomas Adriani Goossens
Moeder Anna N.N.
Getuige Joannes Laurentii & Maria Joannis Joannis Henrici
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 01-12-1665
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 60-09
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


2.
woman‎Anna Thomas Adriaan Goossens‏‎
Gedoopt ‎14 dec 1666 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
14-12-1666 ANNA
Vader: THOMAS ADRIANUS
Moeder: ANNA JOANNES VERHOFSTADT
Gezin: 1033
Getuigen: MARTINUS ANTONI & DIJMPNA PETRI

https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/492daf30-82fc-87f9-3fa1-1a3d2c41cae3
Veghel doop- en trouwboek 1651-1675 1651-1675 Gemeente Veghel Type doop-, trouw- en begraafboeken Archiefnummer 1457 Inventarisnummer 27
Scan 65 van 182
Scannaam: 1892-101-065
"14. anna - Thomas adriani - anna - adriana Gosewini loco Martini Antoni"

BHIC: OpenArchives
Dopeling Anna Thomae Adriani
Vader Thomas Adriani
Moeder Anna N.N.
Getuige Adrianus Goswini & Dijmphna Petri & Martinus Antonii
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 14-12-1666
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 65-05
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎5 nov 1679 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Anna Thomae
leeftijd 12, overleden op 05-11-1679 te Veghel.
Diversen: meisje
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 307-09
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
276 05-11-1679 Anna Theodori Puella duodenaria oby phtysi, m.s. Meisje van 12 jaar, overleden aan tuberculose, gesterkt door de sacramenten

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
Niet gevonden
‎, leeftijd ongeveer 12 jaar

3.
man‎Antonius Thomas Adriaan Goossens‏‎
Gedoopt ‎12 dec 1668 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
12-12-1668 ANTONIUS
Vader: THOMAS ADRIANUS
Moeder: ANNA JOANNES VERHOFSTADT
Gezin: 1033
Getuigen: ARNOLDUS HENRICI & ELISABETH PETRI

https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/492daf30-82fc-87f9-3fa1-1a3d2c41cae3
Veghel doop- en trouwboek 1651-1675 1651-1675 Gemeente Veghel Type doop-, trouw- en begraafboeken Archiefnummer 1457 Inventarisnummer 27
Scan 74 van 182
Scannaam: 1892-101-074
"antonius Thoas adriani - anna - arnoldus henrici - dymphna petri, loco elisabetha petri"

BHIC: OpenArchives
Dopeling Antonius Thomae Adriani
Vader Thomas Adriani
Moeder Anna N.N.
Getuige Arnoldus Henrici & Dijmphna Petri & Elisabetha Petri
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 12-12-1668
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 74-12
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Antonius niet gevonden als vader op oudzijtaart bij Gosewinus noch Adrianus noch Thomas

4.
womanMaria Thomas Adriaan Goossens‏
Gedoopt ‎14 jan 1671 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
14-01-1671 MARIA
Vader: THOMAS ADRIANUS
Moeder: ANNA JOANNES VERHOFSTADT
Gezin: 1033
Getuigen: MARIA ADRIANI

https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/492daf30-82fc-87f9-3fa1-1a3d2c41cae3
Veghel doop- en trouwboek 1651-1675 1651-1675 Gemeente Veghel Type doop-, trouw- en begraafboeken Archiefnummer 1457 Inventarisnummer 27
Scan 83 van 182
Scannaam: 1892-101-083
Page 81: "Aug Septemb Octob"
Page 82: "Novemb Xbris(?) xxiiii"
Page 83:
"1671 xii xiiii"
"maria thomas adriani - anna lambertus ????????"

BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Thomae Adriani
Vader Thomas Adriani
Moeder Anna N.N.
Getuige Lambertus Poirters & Maria Adriani
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 14-12-1671 <======= Januari - gemeld bij BHIC.
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 83-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎3 jul 1733 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
In testament genoemd als weduwe....

BHIC: OpenArchives
Overledene Marike N.N.
echtgenote van Jacob Koppelaars
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 03-07-1733
Plaats: Veghel
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 23, blad 49-16
Gemeente: Veghel
Periode: 1725-1805
Religie: Schepenbank
"Den 3 Marike huysvrouw van Jacob Koppelaers"


https://proxy.archieven.nl/235/75A7F6C260214317BEC06A926092BBAC
7700.100 Index schepenprotocol Veghel (7700.100)
8 Maijken Tomas Arien Goossens wed. van Jacob Coppelaars
Datering: 13-2-1733
Soort akte: Testament
‎, leeftijd ongeveer 62 jaar

5.
man‎Adrianus Thomas Adriaan Goossens‏‎
Gedoopt ‎30 dec 1672 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
30-12-1672 ADRIANUS
Vader: THOMAS ADRIANUS
Moeder: ANNA JOANNES VERHOFSTADT
Gezin: 1033
Getuigen: ADRIANUS GOSWINI & MARGARETHA HENRICI

https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/492daf30-82fc-87f9-3fa1-1a3d2c41cae3
Veghel doop- en trouwboek 1651-1675 1651-1675 Gemeente Veghel Type doop-, trouw- en begraafboeken Archiefnummer 1457 Inventarisnummer 27
Scan 93 van 182
Scannaam: 1892-101-093
"adrianus Thoas adriani - anna - adrianus goswini ...."

BHIC: OpenArchives
Dopeling Adrianus Joannis Adriani
Vader Joannes Adriani <== Fout gemeld bij BHIC.
Moeder Anna N.N.
Getuige Margaretha Henrici
Getuige Adrianus Goswini
Diversen: grootvader van vaders kant
Getuige Dijmphna Petri
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 30-12-1672
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 93-11
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Adrianus niet gevonden als vader op oudzijtaart bij Gosewinus noch Adrianus noch Thomas


Voor meer informatie: bertho@derikx.com