man‎Herman Daniels‏‎

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 196 van 14 mei 1533: "verder Herman Daniels als man van Aleijt, ook dochter van genoende Jacop Stockelmans". Zie notitie bij vader bruid.
Paar genoemd in akte 273 van 1561. Zie notitie bij vader bruid.
met:

womanAleijten Jacob Stockelmans‏
Overleden ‎± 1540
[bron]
Genoemd in akte 196 van 14 mei 1533: "verder Herman Daniels als man van Aleijt, ook dochter van genoende Jacop Stockelmans". Zie notitie bij vader.
Genoemd in akte 167 van 29 juli 1538: " nu aan Thomas zoon wijlen Wijnant Thomassen als wettige man van Aelijt dochter van genoemde Jacop Stockelmans.". Zie notitie bij vader
In akte 261 30 maart 1541 genoemd als weduwnaar. Zie notitie bij Aleijt.

Dus na 1538
Dus voor 1541
, ‎1e huwelijk met: Herman Daniels, 2e huwelijk met: Thomaes Wijnant Thomassen
[Gebruikersnotities]
TODO ?

ECHTGENOOT: Thomaes Wijnant Thomassen (weduwnaar)
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1541.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 134 REGESTEN 1541
261
Thomaes zoon wijlen Wijnant Thomassen weduwnaar van Aleijt wettige dochter van wijlen Jacop Stockelmans, doet hierbij afstand van zijn recht van vruchtgebruik inzake een jaarlijkse rente van 2 gulden deels verkregen van Bartholomeus Stockelmans die daarbij voor zichzelf optrad en deels als voogd over de wettige kinderen van zijn broer Jan verwekt bij wijlen Marien van Hersel, zijn eerste echtgenote, verder van meester Dirck Smeets als man van Marien en deels van Heijlwich weduwe van Jacop Stockelmans. Deze rente is oorspronkelijk afkomstig uit een rente van 3 gulden per jaar die eerder door heer Jan zoon Jan van Hersele en door Bartholomeus van hiervoor als voogd van de vermelde kinderen aan genoemde Heijlwich als weduwe was beloofd, waarbij zij daarvan het vruchtgebruik kreeg en haar wettige kinderen daarvan het erfrecht. ... Hij doet er nu afstand van en verkoopt de rente nu aan Jan en Bartholomeus, gebroeders en wettige kinderen van wijlen Jacop Stockelmans en aan meester Dirck Smeets als man van genoemde Marien van hiervoor. ...
Datum 30 maart 1541
.
262
Jan en Bartholomeus, gebroeders en wettige kinderen van wijlen Jacop Stockelmans, verder meester Dirck Smeets als wettige man van Marien, wettige dochter van genoemde Jacop Stockelmans,
verkopen hierbij hun erfdelen en rechten inzake alle roerende en onroerende bezittingen, dat ze hebben geerfd bij de dood van Aleijt wettige dochter van genoemde Jacop Stockelmans en toen ze
nog leefde echtgenote was van Thomaes zoon wijlen Wijnant Thomassen en na haar dood inzake het bezit waarin deze Thomas was gerechtigd. Ze verkopen deze aanspraken nu aan genoemde Thomaes als weduwnaar van deze Aleijt en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen.
Datum en getuigen als boven.

Voor meer informatie: bertho@derikx.com