woman‎Heijlwig Gerard van Gestel‏‎

Gehuwd
[bron]
Echtgenote genoemd met voornaam Heijlwigen en hele gezin in akte 273 van 1561. Geen achternaam vermeld.

Kinderen geschate geboren voor 1510.
met:

manJacob Jans "De Moller" Stockelmans‏
, 1e relatie met: Elisabeth Dirck Bierkens, ‎2e huwelijk met: Heijlwig Gerard van Gestel
[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1501.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1501
232
Op St. Rumoldisdag (19 juni, JT) anno 1500 in aanwezigeheid van Jan van Os en Kaerle Caleijnal, wil meester Aert van der Ameijden als rentmeester voor het bezit van de heer van Merode in Oirschot, de windmolen in herdgang de Kerkhof en de watermolenin herdgang Spoordonk, met de beide hoeves daar verpachten zoals hierna volgt. ...
In marge 1 :
Op deze wijze hebben Daniel de Metser en Jacop Jan Stockelmans de windmolen gepacht, waarbij er het eerste jaar 44 en een half mud rogge wordt betaald en de andere 5 jaren 44 mud. Beide pachters benoemen hun borgen, voor Jacop Stockelmans zijn dat heer Henrick Jan Stockelmans en diens broer Dirck, verder Joerden Stockelmans en Henrick Gijsbrechts van der Achter. ...
Datum de dag na St. Stephanusdag op St. Jansdag (lees 27 december, JT) 1500

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1503.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1503
205
... b.p. ... Jacob de Moller ...
Datum 27 juli 1503

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1518.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1518
043
Jacop Jan Stockelmans belooft aan Gevart Janssen van Onstaden die voortaan een rente ...
(geen datum ...) (30 januari 1518)

JACOB DE MOLLER
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1518.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1518
132
Heer Henrick, priester zoon van wijlen Gerard van Gestel de oudste, diens broer Jan, verder Dirck Jacops van Lieveld als man van Lisbeth, Jacop de Moller als man van Heijlwig, allen wettige kinderen van Gerard van Gestel, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze hebben hebben geerfd van Gerard zoon wijlen Henrick van Gestel en van Lisbeth dochter van wijlen Andries van Boeschot.
(akte is niet afgemaakt, JT)
(ABT 5 maart 1518)

ECHTGENOTE HEIJLWIG GERARD VAN GESTEL
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1518.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1518
304
Heer Henrick en Jan, broers en kindereb van wijlen Gerard van Gestel, verder Dirck Jacop Ansems van Liefveld als man van Lisbeth, Jacop Jan Stockelmans als man van Heijlwig zijnde allen wettige kinderen van genoemde Gerard en Lisbeth en erfgenamen van heer Gijsbrecht Henricks van Gestel, priester, verkopen ...
Datum 6 september 1518
.
305
Heer Henrick en Jan, broers, Dirck Jacop Ansems van Liefveld als man van Lisbeth, Jacop Jan Stockelmans als man van Heijlwig, allen kinderen van wijlen Gerard Henricks van Gestel, verkopen ...
Actum als boven.
.
372
Heer Henrick, priester en verder Jan, broers zijnde, Jacop Jan Stockelmans als man van Heijlwich allen kinderen van wijlen Gerart van Gestel, verkopen nu aan ...
Datum op Puriu 1517

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1519.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1519
233
... b.p. Jacop Stockelmans, ...
Datum 11 september 1519

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1527.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 130 REGESTEN 1527
233
Heer en meester Jan die Cromme, priester, heeft beloofd om aan Heijlwich weduwe van Jacop Stockelmans, waarvan zij er het vruchtgebruik van krijgt en haar wettige kinderen van Jacop daarvan het erfrecht, ...
Datum 17 september 1527

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1528.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 130 REGESTEN 1528
051
... beloofd om aan Heijlwich weduwe van Jacop Stockelmans, waarvan zij daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar wetige kinderen van Jacop daarvan het erfrecht, ....
Actum als boven (1 februari 1528)
De rente is aflosbaar waarvoor Jan Jacop Stockelmans zich garant stelt, ...
Actum als boven (1 februari 1528)
.
166
Dirck Dirck Stockelmans heeft beloofd om aan Heijlwich weduwe van Jacop Stockelmans, waar zij daar het vruchtgebruik van krijgt en haar wettige kinderen van Jacop het erfrecht, ...
Actum als boven. (28 maart 1528)
De rente is aflosbaar, waarvoor Jan Stockelmans zich garant stelt,
Actum als boven. (28 maart 1528)
.
200
Heer en meestesr Jan die Crom, priester heeft beloofd om voortaan aan Heijlwich weduwe van Jacop Stockelmans ( er is een naamgenoot Jacop Stockelmans die te zelfder tijd secretaris is in Beerze, JT) waarbij zij daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar wettige kinderen verwekt bij deze Jacop daarvan het erfrecht, ...
Datum 10 mei 1528
.
213
Ida .... (blank gelaten achternaam niet ingevuld, is ze misschien weduwe van Thomas Aerts van de Ven, zie volgende akte?, JT) heeft hierbij als haar zaakwaarnemers benoemd Philips van den Doeren en Jacob Stockelmans als secretaris te Beerze, ...
Datum 18 mei 1528

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1533.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 131 REGESTEN 1533
196
Heijlwich weduwe van Jacop Stockelmans met heer Henrick Stockelmans als haar hierbij gekozen voogd, verder Jan Jacop Stockelmans en Bartholomeus zijn broer en Marie zijn zuster, samen met heer Henrick Stockelmans als haar voogd, ook kinderen van genoemde Jacop Stockelmans, verder Herman Daniels als man van Aleijt, ook dochter van genoende Jacop Stockelmans, Heijlwich als weduwe hierin wat betreft vruchtgebruik en haar kinderen hierin wat betreft erfrecht, verkopen hierbij aan ...
Datum 14 mei 1533

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1536.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 132 REGESTEN 1536
115
Heijlwich weduwe van Jacop Stokelmans met heer Henrick Stockelmans als haar gekozen voogd, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een rente van een Karolusgulden per jaar, ...Ze doet er nu afstand van ten behoeve van al haar wettige kinderen verwekt bij wijlen haar man Jacop ...
Datum 13 maart 1536
.
116
Bartholomeus zoon van wijlen Jacop Stockelmans voor hemzelf handelend en ook voor zijn broer Jan en diens wettige kinderen, verder meester Drick Smeets als wettige man van Marien, dochter van wijlen genoemde Jacop, en nog Aleijt ook dochter van Jacop met heer Henrick Stockelmans als haar voogd hierin, verkopen hierbij de jaarlijkse rente van een Karolusgulden met de lopende termijn, ...
Actum als boven.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1538.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 133 REGESTEN 1538
166
Heijlwich weduwe van Jacop Stockelmans met heer Henrick Stockelmans als haar voogd hierin, doet afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een rente van 2 Karolusguldens, welke rente heer
Jan Jans van Herzele, priester en kanurmik te Boxtel, en Bartholomeus zoon wijlen genoemde Jacop Stockelmans beiden als voogden over de wettige minderjarige kinderen van Jan zoon wijlen Jacop Stockelmans verwekt bij Marie dochter van Jan van Hersel aan Heijlwich als weduwe hadden beloofd, die daarvan het vruchtgebruik kreeg en haar wettige kinderen daarvan het erfi:echt. ... Ze doet er nu afstand van ten behoeve van al haar wettige kinderen, te weten Bartholomeus, Aleijt en Marie en ten behoeve van de wettige kinderen van genoemde Jan verwekt bij Marie Jan van Hersel.
Datum 29 juli 1538
.
167
Bartholomeus zoon wijlen Jacop Stockelmans voor hemzelf handelend en als voogd voor de wettige kinderen van zijn broer Jan, verder meeester Dirck Smeets als man van Marie, wettige dochter van genoemde Jacop Stockelmans, verkopen hierbijn hun drie vierde deel van een rente van 2 Karolusguldens uit de vorige akte, nu aan Thomas zoon wijlen Wijnant Thomassen als wettige man van Aelijt dochter van genoemde Jacop Stockelmans. Zulks is gebeurd voor het kindsdeel van deze Aleijt dat anderhalve gulden rente bedraagt en terzake van het kindsdeel van genoemde Marie zijnde een halve gulden rente per jaar. De verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen, behalve wat betreft de aflossing ervan. Actum als boven.

OVERLEDEN VOOR 1528?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1556.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1556
356
... welke rente Dirck Dirck Stockelmans eerder had beloofd aan Heijlwich weduwe van Jacop Stockelmans, waarbij Heijlwich het vruchtgebruik kreeg en haar kinderen het erfrecht,...
conform een schepenbrief d.d. 1 april 1528 ...
Datum 20 maart 1556

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1560.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1560
008
Meester Dirck Smits weduwnaar van Marie dochter van Jacop Stockelman, Bartholomeus zoon Jacop Stockelmans en Antonis zoon Mathijs Roefs als man van Heijlken dochter van Dirck Stockelmans, verkopen de rente van 5 gulden per jaar die ze hebben geerfd van heer Henrick Stockelmans en welke rente Antonis zoon wijlen Everaerts Corstens eerder had beloofd aan deze heer Henrick,...
Datum 29 december 1559

JACOB STOCKELMANS (wijlen) x HEIJLWIGEN
- Jan
- Bartholmeus
- Geertruiden
- Marie
- Aleijten x Herman Daniels
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1561.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1561
273
Jan Henrick Hoppenbrouwers verkoopt hierbij een jaarlijkse rente van 20 stuivers aan Peeter Willems van den Maerselaer samen met de vervallen en lopende termijnen, welke rente Dirk Dirck Stockelmans indertijd had beloofd aan Heijlwigen weduwe van Aert ( vgls. mij is het niet Aert maar Jacop, zie hierna, JT ) Stockelmans met haar voogd heer Henrick Stockelmans en aan Jan en Bartholomeus, Geertruiden en Marie hun zuster, kinderen van wijlen Jacop Stockelmans en aan Herman Daniels als man van Aleijten, zijnde allen kinderen van genoemde Jacop Stockelmans en van genoemde Heijlwigen, welke Heijlwich daarvan het vruchtgebruik kreeg en haar kinderen het erfrecht. Genoemde Jan Henrick Hoppenbrouwers had de rente van genoemde Heijlwich gekocht conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 13 mei 1533 ...
( geen datum en geen getuigen vermeld )
Zie ook 274

MARIE JACOB STOCKELMANS x MR DIRCK DIRCK SMITS (weduwnaar)
BARTHOLOMEUS JACOB STOCKELANS
MARIE = MARIEN?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1569.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1569
024
Meester Dirck zoon wijlen Dirck Smits weduwnaar van Marie dochter van Jacop Stockelmans doet afstand van het recht ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 1 februari 1569)
.
026
Bartholomeeus zoon Jacop Stockelmans heeft beloofd heer Aerden Hoppenbrouwers, priester voor zover deze Bartholomeus mede erfgenaaam is van genoemde Marien Jacop Stockelmans, deze te vrijwaren
.
059
Bartholomeus zoon wijlen Jacop Stockelmans en met hem Pauwels zoon Henrick Rutten als man van Aleijten, dochter van deze Bartholomeus en verder Jan zoon van genoemde Bartholomeus Jacop Stockelmans, voor zover zij daar recht op hebben, verder Jan en Jacop broers en kinderen van wijlen Jan Jacop Stockelmans en Jacop Mathijs Oerselmans als man van Marien dochter van wijlen genoemde Jan Stockelmans voor zover zij daarin rechten hebben, verkopen hun rechten ...
Datum en getuigen als boven (17 februari 1569)

Kinderen:

1.
manJan Jacob Stockelmans‏
Overleden ‎± 1555
[bron]
Genoemd in aktes 031 en 032 van 19 januari 1555 en 3 februari 1555.
Waarschijnlijk is zijn echtgenote Ijken als in aktes Los002 en Los003 van januari 1556 als weduwe genoemd.
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 339 van 29 december 1556.

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1528.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 130 REGESTEN 1528
348
Jan Jacop Stockelmans heeft beloofd om voortaan aan Laureijs Daniel Wreijssen die een jaarlijkse rente van 18 stuivers te gaan betalen, ....
Datum 7 december 1528

GEHUWD MET MARIE JAN VAN HERSEL.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1529.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 130 REGESTEN 1529
102
Heer Jan van Herzele, priester en kanunnik te Boxtel, heeft ... Hierbij treden ook nog op op Willem Jans van Herzel, Jan Jacop Stockelmans als man van Marie dochter van genoemde Jan van Herzel, voor henzelf en ook namens hun broers Henrick en Dircken voor hun zuseter Katalijn, waarvoor genoemde heer Jan , Willem en de andere Jan optreden en doen nu afstand van dat bezit inzake al hun eventuele rechten daarin ten behoeve van genoemde Ermgard en haar kinderen.
Datum 19 februari 1529
.
317
Jan van Herzele, verder heer Jan, Henrick en Willem, broers en kinderen van genoemde Jan van Herzele, verder Jan Jacop Stockelmans als man van Marien, ook dochter van genoemde Jan van Herzel, voor henzelf optredend en ook voor hun broer Dirck en voor hun zuster Katalijn, waarbij Jan als vader hierin handelt voor zijn vruchtgebruik en zijn kinderen daarin voor het erfrecht, verkopen ...
Datum 20 november 1529

EERSTE ECHTGENOTE EN MOEDER
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1538.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 133 REGESTEN 1538
166
Heijlwich weduwe van Jacop Stockelmans met heer Henriek Stockelmans als haar voogd hierin, doet afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een rente van 2 Karolusguldens, welke rente heer
Jan Jans van Herzele, priester en kanurmik te Boxtel, en Bartholomeus zoon wijlen genoemde Jacop Stockelmans beiden als voogden over de wettige minderjarige kinderen van Jan zoon wijlen Jacop Stockelmans verwekt bij Marie dochter van Jan van Hersel aan Heijlwich als weduwe hadden beloofd, die daarvan het vruchtgebruik kreeg en haar wettige kinderen daarvan het erfi:echt. ... Ze doet er nu afstand van ten behoeve van al haar wettige kinderen, te weten Bartholomeus, Aleijt en Marie en ten behoeve van de wettige kinderen van genoemde Jan verwekt bij Marie Jan van Hersel.
Datum 29 juli 1538
.
167
Bartholomeus zoon wijlen Jacop Stockelmans voor hemzelf handelend en als voogd voor de wettige kinderen van zijn broer Jan, verder meeester Dirck Smeets als man van Marie, wettige dochter van
genoemde Jacop Stockelmans, verkopen hierbijn hun drie vierde deel van een rente van 2 Kamlusguldens uit de vorige akte, nu aan Thomas zoon wijlen Wijnant Thomassen als wettige man van Aelijt dochter van genoemde Jacop Stockelmans. Zulks is gebeurd voor het kindsdeel van deze Aleijt dat anderhalve gulden rente bedraagt en terzake van het kindsdeel van genoemde Marie zijnde een halve gulden rente per jaar. De verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen, behalve wat betreft de aflossing ervan. Actum als boven.

OOK WEL DE MOLDER GENOEMD
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1542.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 134 REGESTEN 1542
132
Jan zoon wijlen Jacop Stockelmans die men ook wel de Molder noemt, daarbij gemachtigd zijnde door Cecilia van Aerle, zoals blijkt uit een bezegelde brief zoals het scheen van de stad Antwerpen, verkoopt hierbij ...
Datum 17 maart 1542

VOOGD
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1546.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 135 REGESTEN 1546
252
Voor ons is verschenen Geertruid weduwe van Dirck Stockelmans met haar voogd Jan Jacop Stockelmans en doet nu afstand van haar recht van vruchtgebruik ten behoeve van haar wettige kinderen inzake alle bezit dat haar is nagelaten door wijlen haar man. ...
Datum 5 augustus 1546

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1547.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 136 REGESTEN 1547
315
Jan en Bartolomeus gebroeders en wettige kinderen van wijlen Jacop Stockelmans hebben als schuldenaars beloofd ...
Datum 15 september 1547

TERM VOORKINDEREN GEBRUIKT! DUS HERTROUWD
JAN JACOB STOCKELMANS x MARIEKEN JANS VAN HEERSEL
Jacop
Jan
Gerard (ook Geerit)
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1553.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1553
263
Jan zoon Jacop Stockelmans doet hierbij afstand van zijn recht van vruchtgebruik inzake het vijfde deel van een stuk land genoemd de Lerpt, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, ... Hij doet er nu afstand van ten behoeve van zijn wettige kinderenverwekt bij Marieken dochter van wijlen Jans van Heersel.
Datum 17 april 1553,
.
264
Jacop, Jan en Gerard, gebroeders en wettige kinderen van Jan Jacop Stockelmans verwekt bij Marieken dochter van wijlen Jan van Heersel, verkopen hierbij het vijfde deel van een stuk land genoemd de Lerpt, gelegen zoals beschreven in de voorgaande akte....
Datum en getuigen als boven.
.
265
Willem Janssen van Heersel heeft beloofd om aan Jan Jacop Stockelmans, die daarvan het vruchtgebruik krijgt en Jacop, Jan en Geerit ( kinderen van Jan Jacop Stockelmans dus, JT ) zijn wettige kinderen verwekt bij Marieken dochter van wijlen Jans vanHeersel daarvan het erfrecht, die voortaan een jaarlijkse rente van 35 stuivers te gaan betalen, ...
Datum en getuigen als boven.
.
294
Willem zoon wijlen Jan van Hersel verkoopt hierbij een akker genoemd de Lerpt, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, ... nog een rente van 35 stuivers per jaar aan Jan Stockelmans en de voorkinderen van deze Jan.
Datum 10 juni 1553

ZELF GENOEMD! VADER IS WIJLEN.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1555.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1555
031
Jan zoon wijlen Jacop Stockelmans verkoopt hierbij ...
Datum en getuigen als boven.(19 januari 1555)
Zie ook 032
094
... Hij verkoopt de rente nu met een vervallen en een lopende termijn aan Jan Jacop Stockelmans ..
Datum en getuigen als boven.(Datum 3 februari 1555)

IJKEN WEDUWE
WIE IS DIT: "Ijken weduwe van genoemde Jan Jan Stockelmans oud ca. 30 jaar" - is hier bedoeld Jan Jacob Stockelmans en is zijn weduwe 30 jaar en dus flink jonger dan hij?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1574.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1574
Los002
Los velletje ( is uit protocol verwijderd, JT )
Bartholomeus Stockelmans oud ca. 40 jaar, Gerit van der Ameijden oud ca. 55 jaar en Jan zoon wijlen Jan Stockelmans oud ca. 30 jaren, nog Ijken weduwe van genoemde Jan Jan Stockelmans oud ca. 30 jaar, verklaren dat zij Jan Stockelmans toen hij nog leefde hebben horen verklaren dat hij het transport van een vijver die hij heeft ontvangen ...
Datum 14 januari 1556
.
Los003
Ijken weduwe van Jan Stockelmans met Joerden de Metser, Peter Henrick Gijsbrechts en Adriaen Laenen als voogden van genoemde weduwe en kinderen, ...
Datum 15 januari 1556

IJKEN WEDUWE
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1556.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1556
339
Dielis zoon wijlen Alaert Peterszoon heeft beloofd om voortaan aan Ijken dochter van Henrick Scoetmans weduwe van Jan Jacop Stockelmans, waarbij zij het vruchtgebruik krijgt en haar wettige kinderen verwekt bij deze Jan het erfrecht, ...
Datum 29 december 1556
In marge : Met instemming van Ijda en Jan Stockelmans als voogd van de kinderen en van Henrick zoon van genoemde Ijde, doorgehaald. (GEEN DATUM)
Ijken dochter van Henrick Scoetmans weduwe van Jan Jacops Stockelmans met haar voogd Roelanden van der Ameijden staat aflossing van deze pacht altijd toe op ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1559.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1559
096
... en welke rente Jan zoon wijlen Jacop Stockelmans eerder aan deze heer Henrick Stockelmans had beloofd,...
Datum 10 maart 1559

RHCE:
NTI-10624-1 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Roelant van den Ameyden
9 Testament, 4-4-1559
Marie Jacops Stockelmans (Echtg. van mr. Diricken)
mr. Diricken (Echtg. van Marie Jacops Stockelmans)
Jacop Jans Stockelmans
Jan Jans Stockelmans
Bartholomeus Stockelmans (Echtg. van Margriete ?)
Margriete ? (Echtg. van Bartholomeus Stockelmans )
Dircken Nijs (Woonplaats: Beerze )
Jan Stockelmans (Echtg. van Ikene Schoetmans)
Peteren Dirick (zoon van mr. Dirck)
Ikene Schoetmans (Echtg. van Jan Stockelmans )
Antonij Everts (Woonplaats: Sint Oedenrode )
Willem van Hersel (getuige)
Willem Johannes (getuige)
Soort akte: Testament
Toegangsnummer: 10624 Roelant van den Ameyden, notaris Oirschot
Inventarisnummer: 1


https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1560.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1560
165
... Het perceel wordt nu verkocht, na een verkregen schepenbankdecreet hierover vanwege de schepenen van Oirschot, aan Ijken dochter van Henrick Schoetmans weduwe van Jan Stockelmans...
Datum en getuigen als boven. (29 maart 1560)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1566.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1566
132
Jan Jan Stockelmans als daartoe gemachtigd zijnde vanwege Henrick Jan Stockelmans zoals ons voldoende is gebleken uit een procuratie voor schepenen d.d. 21 februari 1566, genoemde Jan en Rutger Janssoen van Kerkoerle als voogden nog over Marie, Frederick, Jan en Jenneken, wettige kinderen van wijlen Jan Stockelmans verwekt bij diens vrouw Ijken wettige dochter van wijlen Henrick Schoetmans, verkopen nu ...
Datum 1 maart 1566

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1567a.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1567
123
Lodewijk Janssoon Verhoeven en Henrick Goijaerts int Eeckerschot hebben samen en ieder hoofdelijk beloofd om aan Ijken weduwe van Jan Stockelmans waarbij zij daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar kinderen daarvan het erfrecht, die een bedrag van 36 gulden te zullen betelen per a.s. Maria Lichtmisdag.
Datum als boven (17 februari 1567)

Ijken Henrick van den Schoet x Jan Jacop Stockelmans
- Marien x Jacop Mathijs Oerselmans
- Henrick
- minderjarige kinderen
Ijken Henrick van den Schoet x Zander Janssoen
Jan Jan Stockelmans als voogd en gemachtigde
.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1568.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1568
245
Het is zo dat Ijken Stockelmans echtgenote van Zander Janssen (Zander is concierge van het St. Jorisgasthuis, JT ) heeft verklaard dat ...
Datum 17 oktober 1568
.
253
Jan zoon Joerdens van den Velde heeft beloofd om aan Ijken weduwe van Jan Stockelmans, waarbij zijzelf het recht van vruchtgebruik krijgt en haar wettige kinderen daarvan het erfrecht, ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 15 december 1568)
Genoemde Ijken uit de vorige akte met Jan Stockelmans als voogd over het kind van deze Ijken en Genoemde Jan Stockelmans, staat aflossing van deze rente altijd toe ...
Datum en getuigen als boven.
.
286
Peter zoon Eliaes Benedictus als voogd over de kinderen van Jan Andries Wouters verwekt bij wijlen Elisabeth dochter van Henrick van den Schoet en met hem Willem zoon van genoemde Jan Andriessen Wouters, voor een vijfde deel, verder Ijken dochter van Henrick van den Schoet weduwe van Jan Jacop Stockelmans met haar man Zander Janssoen, nog Jacop Mathijs Oerselmans als man van Marien dochter van genoemde Jan ( Jan Andries Wouters of Jan Jacop Stockelmans ? ), voor hem zelf en ook voor Henrick zoon van genoemde Jan, nog Jan zoon Jan Stockelmans en Rutger Janssen als voogden over de andere minderjarige kinderen van genoemde Jan en verder genoemde Jan Stockelmans nog als gemachtigde voor genoemde Henrick, samen voor vier vijfde, verkopen ...
Datum 31 januari 1568

KIDS: JAN, JACOB(!?!?!), Marien (x Jacop Mathijs Oerselmans)
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1569.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1569
059
Bartholomeus zoon wijlen Jacop Stockelmans en met hem Pauwels zoon Henrick Rutten als man van Aleijten, dochter van deze Bartholomeus en verder Jan zoon van genoemde Bartholomeus Jacop Stockelmans, voor zover zij daar recht op hebben, verder Jan en Jacop broers en kinderen van wijlen Jan Jacop Stockelmans en Jacop Mathijs Oerselmans als man van Marien dochter van wijlen genoemde Jan Stockelmans voor zover zij daarin rechten hebben, verkopen hun rechten ...
Datum en getuigen als boven (17 februari 1569)

RELATIE NAAR MR DIRCK SMITS DE ECHTGENOOT VAN ZUS MARIE JACOB STOCKELMANS.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1571.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1571
111
Jan zoon wijlen Jan Stockelmans en Rutger Janssn. van Kerkoerle als voogden over Frederick, Jan, Herman en Jenneken minderjarige kinderen van wijlen Jan Jacop Stockelman, op grond van een verkregen schepenbankdecreet van Oirschot, verkopen hun erfdelen inzake een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, ... Ook nog hun deel in een kapitaal van 24 gulden eens dat ze hebben geerfd na het overlijden van meester Dirck Smits te ontvangen van de weduwe van Jasper zoon van meester Dirck Smits. ...
Datum als boven (3 augustus 1571)
Zie ook 112

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1572.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1572
061
... Dit perceelsgedeelte wordt nu verkocht aan Ijken dochter van wijlen Henrick Schoetmans, weduwe van Jan Stockelmans, waarbij Ijken het recht van vruchtgebruik krijgt en haar wettige kinderen verwekt bij deze Jan het erfrecht. ...
Datum 5 maart 1572

ZONEN: HENRICK, JAN, FREDERICKEN
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1573.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1573
060
Henrick zoon wijlen Jan Jacops Stockelmans voor hemzelf en nog Jan zoon Jan Stockelmans als gemachtigde van Fredericken zoon van genoemde Jan Stockelmans, overeenkomstig een machtiging opgemaakt voor schepenen van Oirschot d.d. 16 april 1573, ...
Datum 5 mei 1573

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1576.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1576
242
Jan zoon wijlen Jan Stockelmans verkoopt een jaarlijkse rente ... heeft deze weer verkocht aan Ijken weduwe van Jan Stockelmans waarbij zij het vruchtgebruik kreeg en al haar kinderen verwekt bij deze Jan Stockelmans, het erfrecht. ...
Datum 12 november 1576

2.
manBartholomeus Jacob Stockelmans‏
Geboren ‎± 1516
[bron]
Genoemd in akte 273 van 1561.

IS DIT DE JUISTE?
Zie akte Los002 van 14 januari 1556: Bartholomeus Stockelmans 40 jaar - dus geboren rond 1556-40=1516.

Zie akte 325 van 15 december 1536: Gehuwd met Margriet. Dus geboren voor 1536-20=1516

[Gebruikersnotities]
GEHUWD:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1536.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 132 REGESTEN 1536
325
Bartholomeus zoon wijlen Jacop Stockelmans als wettige man van Margriet heeft beloofd aan Henrick van der Vloet, onze collega-schepen ten behoeve van diens vader Jan, die daarvan het vruchtgebruik krijgt en zijn 4 wettige kinderen daarvan het erfrecht, die voortaan een jaarlijkse rente van 6 en een halve Karolusgulden te gaan betalen, ...
Datum 15 december 1536

Zie ook akte 271 van 8 november 1538.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1539.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 133 REGESTEN 1539
Peter Janssen van der Vloet, verder Aert zoon wijlen Thomas van de Ven als man van Barbaren, Bmtholomeus zoon wij len Jacop Stockelmans als man van Margriet, beide wettige dochters van genoemde Jan van der Vloet, voor henzelf handelend en voor de wettige kinderen van Henriek Janssen van der Vloet verwkt bij wijlen Beelen dochter van wij len Jan die Hamismaker, verkopen hierbij ...
Datum 3 febvruari 1539
Zie ook 325

GEHUWD met Margriet Jan Joirdens van der Vloet.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1540.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 134 REGESTEN 1540
130
Jan zoon wijlen Joirdens van der Vloet, verder Peter zoon van genoemde Jans van der Vloet, nog Bartholomeus Stockelmans als wettige man van Margriet, wettige dochter van genoemde Jan Joirdens van der Vloet, hebben hierbij machtiging gegeven aan Henrick zoon van Jan van der Vloet en aan Aerden Thomassen van den Ven om al hun persoonlijke en andere zaken te behartigen in kwesties die ze nu of in de toekomst hebben lopen, hetzij als eisende danwel als verdedigende partij. De gemachtigenden moeten daarbij alles doen hetgeen in het belang der zaak is en hetgeen zij zelf als opdrachtgevers ook gedaan zouden hebben.
Datum 25 februari 1540

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1541.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 134 REGESTEN 1541
065
Bartholomeus zoon wijlen Jacop Stockelmans als wettige man van Margriet wettige dochter van Jan van der Vloet, verkoopt hierbij ...
Datum 3 februari 1541
Zie ook 116

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1544.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 135 REGESTEN 1544
142
Datum 7 juni 1544
Peter zoon wijlen Jans van der Vloet verwekt bij Margriet wettige dochter van Peter Colen, Aert Thomas van den Venne als man van Barbara wettige dochter van Jan van der Vloet toen zij nog leefde, en mede als voogd van zijn minderjarige kinderen verwekt bij genoemde Barbara, op grond van een testament dat hij en Barbara eerder hadden gemaakt voor schepenen van Oirschot en zoals ons is gebleken, verder Bartholomeus Jacop Stockelmans als man van Margriet wettige dochter van Jan van der Vloet en verder genoemde Peter Jans van der Vloet en Elias soon van Lodewijks Peter Colen als voogden over de minderjarige kinderen van Henrick Janssen van der Vloet, verder heer Henrick zoon van Adriaen Harnismakers, Jan van Mol en Barbara weduwe van Lodewijk Peter Colen die optreden als voogden over de minderjarige kinderen van Henrick Jans van der Vloet verkregen bij Isabelle dochter van Henrick Harnismakers, zijnde alle wettige kinderen van Jan van der Vloet verwekt bij Margriet wettige dochter van Peter Colen, en deze personen hebben nu een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit dat ze hebben geerfd bij de dood van Jan van der Vloet en van Margriet Peter Colen, hun vader en moeder. ...
Zie ook 143, 144

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1545.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 135 REGESTEN 1545
355
Aert Thomassoen van den Venne als man van Barbara en Bartholomeus Jacop Stockelmans als man van Margriet, beiden kinderen van Jans van der Vloet verkregen bij Margriet dochter van Peter Celen, verkopen nu aan heer Henrick Adriaens priester en aan Peter Janssoen van der Vloet als voogd en toeziende voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Henrick Janssoen van der Vloet en wel ten behoeve van diezelfde kinderen, twee derde delen van een stuk heiveld, ....
Datum 15 december 1545

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1546.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 136 REGESTEN 1546
290
Peter Elen Dictuszoon en diens broer Severijn, verder Peter Vervloet als voogd over de kinderen van Henrick Jansssoen van der Vloet, nog Bartholomeus Stockelmans namens zijn vrouw Margriet hebben elk voor hu eigen deel aan Aernden Thomaes van den Venne hun erfdeel verkocht...
Datum 3 oktober 1546

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1547.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 136 REGESTEN 1547
392
Bartholomeus zoon wijlen Jacop Stockelmans als man van Margriet, dochter van wijlen Jan Joirdens van der Vloet verkoopt hierbij...
Datum 20 december 1547

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1548.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 136 REGESTEN 1548
380
Bartholomeus zoon wijlen Jacop Stockelmans als man van Margriet wettige dochter van wijlen Jans van den Vloet verkoopt hierbij de
jaarlijkse rente van 3 gulden met de lopende termijn, welke rente deze Bartholomeus als echtgenoot zoals hij zei had geerfd ...
Datum 2 november 1548

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1549.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 136 REGESTEN 1549
363
Bartholomeus zoon wijlen Jacop Stockelmans als man van Margriet, wettige dochter van wijlen Jans Vervloet verkoopt hierbij de jaarlijkse rente van een gulden, die hij in zijn hoedanigheid heeft geerfd bij de dood van genoemde Jan van der Vloet en wijlen deze Jan had verkregen van Joirden en Wouter, kinderen van wijlen Aerts Vervloet en welke rente indertijd Henrick Henricks van Ostaden had beloofd aan wijlen genoemde Jan van der Vloet ten behoeve van genoemde Joirdaen en Wouter. ...
Datum 30 oktober 1549

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1553.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1553
129
Bartholomeus zoon wijlen Jacop Stockelmans heeft beloofd ...
Datum en getuigen als boven.(17 februari 1553)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1560.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1560
008
Meester Dirck Smits weduwnaar van Marie dochter van Jacop Stockelman, Bartholomeus zoon Jacop Stockelmans en Antonis zoon Mathijs Roefs als man van Heijlken dochter van Dirck Stockelmans, verkopen de rente van 5 gulden per jaar die ze hebben geerfd van heer Henrick Stockelmans en welke rente Antonis zoon wijlen Everaerts Corstens eerder had beloofd aan deze heer Henrick, ... Ze verkopen de rente nu aan Jasper zoon van genoemde meester Dirck Smits ...
Datum 29 december 1559 na Kerstmis

IS DIT DE JUISTE MEUS?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1574.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1574
Los002
Los velletje ( is uit protocol verwijderd, JT )
Bartholomeus Stockelmans oud ca. 40 jaar, Gerit van der Ameijden oud ca. 55 jaar en Jan zoon wijlen Jan Stockelmans oud ca. 30 jaren, nog Ijken weduwe van genoemde Jan Jan Stockelmans oud ca. 30 jaar, verklaren dat zij Jan Stockelmans toen hij nog leefde hebben horen verklaren dat hij het transport van een vijver die hij heeft ontvangen ...
Datum 14 januari 1556

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1566.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1566
193
Willem Wouters als man van Aleijten dochter van wijlen Dirck Jan Stockelmans, verkoopt een jaarlijkse rente van 30 stuivers die Willem toebedeeld is geweest in de verdeling met zijn zusters en welke rente Bartholomeus zoon wijlen Jacop Stockelmans als man van Margriet dochter van Jans van der Vloet eerder had beloofd aan meester Jan Reijniers ten behoeve van Dirck Jan Stockelmans, steeds vervallend op ...
Datum 4 september 1566

NIET HELEMAAL DUIDELIJK OF MEUS NU NOG LEEFT OF DAT DIT EEN BELOFTE UIT HET VERLEDEN IS.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1576.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1576
021
Jasper zoon meester Dirck Smits heeft beloofd als schuldenaar aan Bartholomeus Jacop Stockelmans voor een helft en aan de kinderen van Jan Stockelmans voor de andere helft een jaarlijkse rente van 24 gulden te zullen betalen na het overlijden van deze meester Dirck op voorwaarde dat deze Dirck zolang hij leeft daarvan een rente van anderhalve gulden per jaar zal ontvangen. Daarom is nu verschenen heer Aert Hoppenbrouwers priester en heeft verklaard dat hij de aanspraken van deze rente vanwege Bartholomeus heeft en ook van de kinderen van Jan Stockelmans heeft gekocht om na het overlijden van deze meester Dirck te ontvangen met daarbij de last steeds een jaarlijks rente te moeten betalen van genoemde anderhalve gulden. ...
Datum en getuigen als boven. (24 januari 1576)

3.
woman‎Geertruiden Jacob Stockelmans‏‎

4.
womanMarie Jacob Stockelmans‏

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1536.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 132 REGESTEN 1536
116
... verder meester Drick Smeets als wettige man van Marien, dochter van wijlen genoemde Jacob ...
Actum als boven (13 maart 1536)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1538.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 133 REGESTEN 1538
167
... verder meeester Dirck Smeets als man van Marie, wettige dochter van genoemde Jacop Stockelmans ...
Actum als boven (29 juli 1538)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1541.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 134 REGESTEN 1541
262
Jan en Bartholomeus, gebroeders en wettige kinderen van wijlen Jacop Stockelmans, verder meester Dirck Smeets als wettige man van Marien, wettige dochter van genoemde Jacop Stockelmans,
verkopen hierbij hun erfdelen ...
Datum en getuigen als boven. (30 maart 1541)

RHCE:
NTI-10624-1 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Roelant van den Ameyden
9 Testament, 4-4-1559
Marie Jacops Stockelmans (Echtg. van mr. Diricken)
mr. Diricken (Echtg. van Marie Jacops Stockelmans)
Jacop Jans Stockelmans
Jan Jans Stockelmans
Bartholomeus Stockelmans (Echtg. van Margriete ?)
Margriete ? (Echtg. van Bartholomeus Stockelmans )
Dircken Nijs (Woonplaats: Beerze )
Jan Stockelmans (Echtg. van Ikene Schoetmans)
Peteren Dirick (zoon van mr. Dirck)
Ikene Schoetmans (Echtg. van Jan Stockelmans )
Antonij Everts (Woonplaats: Sint Oedenrode )
Willem van Hersel (getuige)
Willem Johannes (getuige)
Soort akte: Testament
Toegangsnummer: 10624 Roelant van den Ameyden, notaris Oirschot
Inventarisnummer: 1


https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1560.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1560
008
Meester Dirck Smits weduwnaar van Marie dochter van Jacop Stockelman, Bartholomeus zoon Jacop Stockelmans en Antonis zoon Mathijs Roefs als man van Heijlken dochter van Dirck Stockelmans, verkopen de rente van 5 gulden per jaar die ze hebben geerfd van heer Henrick Stockelmans en welke rente Antonis zoon wijlen Everaerts Corstens eerder had beloofd aan deze heer Henrick, ... Ze verkopen de rente nu aan Jasper zoon van genoemde meester Dirck Smits ...
Datum 29 december 1559 na Kerstmis

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1569.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1569
024
Meester Dirck zoon wijlen Dirck Smits weduwnaar van Marie dochter van Jacop Stockelmans doet afstand van het recht van vruchtgebruik inzake een huis, tuin, grond etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, ... Hij doet er nu afstand van ten behoeve van zijn wettige erfgenamen en de erfgenamen van wijlen genoemde Marie zoals die in hun gezamenlijk testament als erfgenamen zijn benoemd.
Datum en getuigen als boven. (Datum 1 februari 1569)

ECTGENOOT OVERLEDEN.
DEZE AKTE LEGT OOK WEER EEN RELATIE TUSSEN MARIE JACOB STOCKELMANS EN JAN JACOB STOCKELMANS.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1571.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1571
111
Jan zoon wijlen Jan Stockelmans en Rutger Janssn. van Kerkoerle als voogden over Frederick, Jan, Herman en Jenneken minderjarige kinderen van wijlen Jan Jacop Stockelman, op grond van een verkregen schepenbankdecreet van Oirschot, verkopen hun erfdelen inzake een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. de kinderen van Jan Ansems, Juffrouw Aleijt van Breugel, Willem Lambrechts van Boxtel, Jan Joordens van de Velde. Ook verkopen ze hun erfdelen in een jaarlijkse rente van drie gulden en twee en een halve stuiver per jaar, die wordt betaald door de kinderen van Marieken Nijs Stevens. Ook nog hun deel in een jaarlijkse rente van 35 stuivers die worden betaald door Joerden wijlen Joerden Happen. Ook nog hun deel in een kapitaal van 24 gulden eens dat ze hebben geerfd na het overlijden van meester Dirck Smits te ontvangen van de weduwe van Jasper zoon van meester Dirck Smits. Al deze aanspraken verkopen ze nu aan heer Aerden Hoppenbrouwers en de verkopers in hun hoedanigheid beloven alle lasten van hun kant af te handelen.
Datum als boven, (Datum 3 augustus 1571)

5.
womanAleijten Jacob Stockelmans‏
Overleden ‎± 1540
[bron]
Genoemd in akte 196 van 14 mei 1533: "verder Herman Daniels als man van Aleijt, ook dochter van genoende Jacop Stockelmans". Zie notitie bij vader.
Genoemd in akte 167 van 29 juli 1538: " nu aan Thomas zoon wijlen Wijnant Thomassen als wettige man van Aelijt dochter van genoemde Jacop Stockelmans.". Zie notitie bij vader
In akte 261 30 maart 1541 genoemd als weduwnaar. Zie notitie bij Aleijt.

Dus na 1538
Dus voor 1541

[Gebruikersnotities]
TODO ?

ECHTGENOOT: Thomaes Wijnant Thomassen (weduwnaar)
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1541.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 134 REGESTEN 1541
261
Thomaes zoon wijlen Wijnant Thomassen weduwnaar van Aleijt wettige dochter van wijlen Jacop Stockelmans, doet hierbij afstand van zijn recht van vruchtgebruik inzake een jaarlijkse rente van 2 gulden deels verkregen van Bartholomeus Stockelmans die daarbij voor zichzelf optrad en deels als voogd over de wettige kinderen van zijn broer Jan verwekt bij wijlen Marien van Hersel, zijn eerste echtgenote, verder van meester Dirck Smeets als man van Marien en deels van Heijlwich weduwe van Jacop Stockelmans. Deze rente is oorspronkelijk afkomstig uit een rente van 3 gulden per jaar die eerder door heer Jan zoon Jan van Hersele en door Bartholomeus van hiervoor als voogd van de vermelde kinderen aan genoemde Heijlwich als weduwe was beloofd, waarbij zij daarvan het vruchtgebruik kreeg en haar wettige kinderen daarvan het erfrecht. ... Hij doet er nu afstand van en verkoopt de rente nu aan Jan en Bartholomeus, gebroeders en wettige kinderen van wijlen Jacop Stockelmans en aan meester Dirck Smeets als man van genoemde Marien van hiervoor. ...
Datum 30 maart 1541
.
262
Jan en Bartholomeus, gebroeders en wettige kinderen van wijlen Jacop Stockelmans, verder meester Dirck Smeets als wettige man van Marien, wettige dochter van genoemde Jacop Stockelmans,
verkopen hierbij hun erfdelen en rechten inzake alle roerende en onroerende bezittingen, dat ze hebben geerfd bij de dood van Aleijt wettige dochter van genoemde Jacop Stockelmans en toen ze
nog leefde echtgenote was van Thomaes zoon wijlen Wijnant Thomassen en na haar dood inzake het bezit waarin deze Thomas was gerechtigd. Ze verkopen deze aanspraken nu aan genoemde Thomaes als weduwnaar van deze Aleijt en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen.
Datum en getuigen als boven.


Voor meer informatie: bertho@derikx.com