man‎Dirck Jan Henricks van Aerle‏‎
Zoon van Jan Henricks Aerle en N.N.‏.
Overleden ‎± 1467
[bron]
Zie akte 198 van 1465 - genoemd.
Genoemd in akte 129 van 21 juni 1467.
Zie akte 123 van 6 nov 1468 - echtgenote genoemd als wediuwe.
Genoemd in akte 121 van 6 oktober 1475 als wijlen. Zie notite bij zoon Henrick.

1467 of 1468

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1406-1428.zip (totaalOirschotbak6.doc)
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
.
BP 1191 (Oirschot) okt 1418 – sept 1419 folio 72r
(Arle "dat Nuwenrot")
Jan Bailart
Henrick Dirxsoen van Hagelaer
Gielis en Henrick zoons wijlen Gielis Karijns
Dirck Jan Henrixsoen van Aerle
Jan van der Heijden
.
BP 1194 (Oirschot) okt 1423 – sept 1424 folio 31r (A)
(heerdgang van der Notelen “dat Nederlant”)
Dirck zoon wijlen Jan Henrix van Aerle
Jan zoon wijlen Henric des Knapen
Henrick die Melter
5 januari 1424
.
BP 1194 (Oirschot) okt 1423 – sept 1424 folio 31r (C)
("die Diepenbeemd")
Wijlen Henrick Cluijstermans
Claes Gerartsz van der Lulsdonc
Dirck zoon wijlen Jan Henrix van Aerle
Jan zoon wijlen Henrick Knapen, 5 januari 1424
.
BP 1195 (Oirschot) okt 1424 – sept 1425 folio 144r (A)
(heerdgang van Aerle)
Dirck zoon wijlen Jan Henricxsz van Aerle aan zijn zuster Liesbeth
wijlen Aleit dochter van Jan Cluijstermans
Dirck zoon wijlen Henrick van Aerle

Zie ook akte 123 beneden, noemt Berten als weduwe.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1367-1440.zip (TotaalBestbak3.doc)
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
.
BP 1201 (Best) okt 1430 – sept 1431 folio 169v
(Aerle)
Henrick Henrick Roeskens man van Lijsbeth Jan Henrix van Aerle
Dirck Jan Henrix van Aerle
Dirck van Aerle zoon wijlen Herman van der Bruggen
.
BP 1202 (Best) okt 1431 – sept 1432 folio 56r
(Aerle)
Dirck Jan Henrix soen van Arle, man van Beertha dochter van wijlen Henrick Lippen soen van den Schoet en van Heilwich Henrick Knape
Henrick Jan Henrixsoen van Arle
.
BP 1203 (Best) okt 1432 – sept 1433 folio 5v
(Aerle)
Henrick, Jan, Willem, Luppert en Jacop zoons van wijlen Henrick Luppen van den Schoet
en van Heilwich dochter van Henrick Knapen en hun schoonbroer Dirck Jan Henrix soen van Aerle man van Bertha
.
BP 1204 (Best) okt 1433 – sept 1434 folio 109r
(Aerle)
Aert en Rutger zoons van wijlen Jan die Walsche
Goijaert zoon van Jan die Molner van Oerschot
Dirck zoon wijlen Jan Henrix van Arle
.
BP 1206 (Best) okt 1435 – sept 1436 folio 44r
(Aerle)
Dirck Jan Henrixsoen van Aerle, man van Bertha Henrick Luppen
Luppert Henrick Luppensoen van den Schoet
.
BP 1206 (Best) okt 1435 – sept 1436 folio 152v
(Aerle)
Willem zoon wijlen Willem van Aleijten
Dirck zoon wijlen Jan Henricsoen van Aerle
Jan zoon wijlen Willem geheten Will Neven
Mathijs Jacop Keijmps

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1440-1463.zip (totaalBestbak 2.doc)
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
.
BP 1216 (Best) okt 1445 – sept 1446 folio 300v
(Aerle)
Henrick Henrick Luppensoen van den Scoet
Luppert Henrick Luppensoen
Dirck Jan Henrix van Aerle
.
BP 1217 (Best) okt 1446 – sept 1447 folio 141v
(Aerle)
Dirck Jan Henrick van Aerle en zijn natuurlijke zoon Jan
.
BP 1218 (Best) okt 1447 – sept 1448 folio 100r
Lijsbeth weduwe van Wouter Geritss van der Capellen en haar kinderen Gerit, Hilleke en Goetstu
Jan natuurlijke zoon van Dirck Jan Henrix
.
BP 1224 (Best) okt 1453 – sept 1454 folio 13v WIE IS DIT !!!!!
Dirck die Wolph zoon wijlen Emont zoon wijlen Gerit die Wolf van Bucstel en zijn schoonbroers Dirck Jan Henrixs man van Aleijt en Aert Hubrechtss van Engelen man van Geerborch
.
BP 1225 (Best) okt 1454 – sept 1455 folio 76r
(Aerle)
Jan natuurlijke zoon van Dirck zoon wijlen Jan Henricx van Aerle
Dirck Henrix die Leghe
.
BP 1225 (Best) okt 1454 – sept 1455 folio 100r
(Aerle)
Dirck Jan Henrix van Aerle
Dirck Henrix die Leghe
Jan natuurlijke zoon van Dirck Jan Henrix van Aerle

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1465.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1465
198
... b.p. ... Dirck Jan Henricks ...
Actum als boven.

ZIE 157 van 1467: WAS DUS AL SCHEPEN IN 1435
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1467.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1467
Schepenen 1467 :
1. Dirck Jan Henricks (= Stockelmans, JT)
.
129
...Ze kiezen daarbij voor 6 goede mannen, te weten heer Joerden van Geldrop kanunnik te Oirschot, Dirck Jan Henricks (Stockelmans, JT), en Jacop van Dormalen treden op namens de schouten ...
Datum 21 juni
.
157
Wij schepenen van Oirschot verklaren hierbij plechtig dat we een schepenbrief hebben gezien die nog volledig intact was met de volgende inhoud :
“Wij, Willem Vos, Jan Jan Smeeds, Bartholomeus die Crom, Thomas van den Snepschuet, Dirck Jan Henricks, Corstiaen Mathijs Hozen en Diederick van den Hagelaer, schepenen van Oirschot verklaren dat ... Datum 23 mei 1435 (einde akte)

GEZIN:
Dirck Jan Henricks Stockelmans x Berten (weduwe)
- Jan
- Aleijt
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1468.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1468
123
Verschenen is hier Bert weduwe van Dirck Jan Henricks ( zie hierna = Stockelmans, JT) met haar voogd en ze doet afstand van haar vruchtgebruik in een stuk land gelegen in Oirschot herdgang Aerle, ten behoeve van haar zoon Jan en haar dochter Aleijt, ...
Actum als boven. (6 november 1468)
.
124
Verschenen is Jan Dirck Stockelmans (zie vorige akte daar is hij een zoon van Dirck Jan Henricks, hij voert voortaan de naam Stockelmans, JT) en doet afstand van zijn aanspraken en erfdeel ten behoeve van zijn zuster Aleijt. Dat betreft zijn deel van een stuk land gelegen in herdgang Aerle zoals hiervoor omschreven. Jan belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen.
Actum als boven.
.
125
Verschenen is hier Aleijt Dirck Jan Henricks uit de vorige akte samen met haar voogd en ze belooft haar moeder Berten dat ze haar leven lang de helft van het stuk land mag blijven gebruiken gelegen te Aerle, zoals hiervoor is omschreven.
Actum als boven.

WAARSCHIJNLIJK ANDER PERSOON. Zie akte 123 va 1468 - Dirck Jan Henrick Stockelmans is al overleden.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1470.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1470
006
Verschenen is hier Dirck Jan Henrick Roefs van Baest en doet afstand ten behoeve van Dirck Dirck Hoppenbrouwers inzake een huis met hofstad etc, en een tuintje en de helft van de ‘messerstat’ gelegen in Oirschot herdgang Straten, ...
Datum 31 december 1469

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1471.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1471
004
... b.p. Jorden Dirck Jan Henricks (Stockelmans, JT), Jan natuurlijke zoon van Dirck Jan Henricks zijnde diens broer (Stockelmans, JT), ...
Datum 1 januari 1471

ZOON HENRICK
DOCHTER MECHTELD x Roelof Jan Roelofs van der Ameijden
ZOON JAN
ZOON JOERDEN
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1473.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1473
013
Komen is Joerden zoon Dirck Jan Henricks (= Stockelmans, JT) en belooft als schuldenaar aan heer Jan Ruelens, ten behoeve van Margriet en Katalijn wettige dochters van Roelof Roelofs die door deze Roelof waren verwekt Mechteld wettige dochter vangenoemde Dirck (= Dirck Jan Henricks, JT) een pacht van 2 lopen ...
Datum 22 januari 1473
.
014
Komen is Jan Dirck Henricks (Stockelmans, JTI en verkoopt aan zijn wettige broer Joerden Dirck Jan Henricks die zijn erfdeel van het bezit dat Dirck in diens testament aan zijn zoon Jan had nagelaten. De verkoper belooft deze overdracht altijd gestand te zullen doen en alle lasten van zijn kant af te handelen. Actum als boven.
.
288
Komen is Henrick Stockelmans ook wel genoemd Dirck Jan Henricks (ofwel ook Henrick zoon Dirck Jan Henricks, JT) en doet afstand van zijn aanspraken en rechten ten behoeve van Margriet en Katalijn wettige dochter van Roelof Jan Roelofs van der Ameijden verwekt bij Mechteld dochter van Dirck Jan Henricks (=Stockelmans, JT). Dat betreft de helft van een stuk land gelegen in herdgang Aerle, ...Dat stuk land hadden ze samen geerfd van genoemde Dirck Jan Henricks en Henricks als verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve de helft van 2 en een halve oude groten. Genoemde Margriet en Katalijn moeten wel overpad aan Henrick verlenen tot aan de andere helft van het perceel waarvan is afgdeeld. Ieder zal de lasten uit de eigen helft zo betalen dat de andere helft daarvoor gevrijwaard blijft.
Datum 30 november 1473

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1486.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1486
103
Henrick zoon wijlen Roelof Jan Roelofs van der Ameijden met bijstand hierin van zijn oom en voogd Korstiaen, verkoopt met schepenbrief aan …. (B)… natuurlijke zoon van Dirck Jan Henricks (=Stockelmans, JT) .. een stuk land genoemd …(B)…. groot ca. …(B)…, b.p. Jan Dirck Stockelmans, ….(B)…., Herman Wouters, Jan Daniels, Jan Mertens,….(B)….
Actum als boven.

ANDER PERSOON: ROEFS?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1486.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1486
260
Jan zoon Peter Haecks als man van Johanna dochter van Dirck Jan Henrick Roefs, verkoopt aan ...
Actum als boven. (St. Michielsdag 1486)

DOCHTER JOANNA
DOCHTER LIJSBETH aka "Lisbeth weduwe van Jacops van der Hamsvoort"
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1499.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1499
141
... hebben samen beloofd aan Johanna dochter van Dirck Jan Henricks (Stockelmans, JT) die jaarlijks op Maria Lichtmisdag zolang ze leeft, die een pacht van een half mud rogge te zullen betalen, ...
(akte is niet afgemaakt, zie twee aktes hierna, JT)
.
144
Janna dochter van wijlen Dirck Jan Henricks (Stockelmans, JT) verkoopt met haar brieven en een testament ervan aan ... welke pacht Lisbeth weduwe van Jacops van der Hamsvoort en haar wettige zoon Dirck hadden beloofd op onderpand van een huis, tuinetc., gelegen in herdgang Aerle, waarin Dirck Jan henricks genoemd Stockelmans eerder is gestorven. ...
Datum 26 augustus 1499

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1502.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1502
060
... Die pacht had Dirck Jan Henricks van Aerle, eerder overgedragen aan ...
Datum 23 februari 1502

Gehuwd
[bron]
Zie aktes 123, 124, 125 van 6 november 1468 "Bert weduwe van Dirck Jan Henricks ( zie hierna = Stockelmans, JT)"

Partoniemen:

BP 1202 (Best) okt 1431 – sept 1432 folio 56r
(Aerle)
Dirck Jan Henrix soen van Arle, man van Beertha dochter van wijlen Henrick Lippen soen van den Schoet en van Heilwich Henrick Knape
Henrick Jan Henrixsoen van Arle
.
BP 1203 (Best) okt 1432 – sept 1433 folio 5v
"Henrick, Jan, Willem, Luppert en Jacop zoons van wijlen Henrick Luppen van den Schoet en van Heilwich dochter van Henrick Knapen en hun schoonbroer Dirck Jan Henrix soen van Aerle man van Bertha"

Dus Bertha Henrick Luppen van den Schoet
Dus gehuwd voor sept 1432.
met:

Kinderen:

1.
womanLijsbeth Dirck Jan Stockelmans‏

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1468.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1468
152
Verschenen is Alijet wettige dochter van wijlen Dirck Jan Henricks ( haar broer noemt zich Stockelmans, JT) met haar voogd en verkoopt nu met schepenbrief en testament aan haar zwager Jacop van den Hamsvoort die een stuk land gelegen in Oirschot herdgang Aerle, ... zoal ze heeft geerfd van haar vader en haar moeder Berten. Voor dat bezit had Jan Dirck Jan Henricks (lees Stockelmans) afstand gedaan ten behoeve van haar volgens schepenbrief van Oirschot. ...
Datum 16 november 1468

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1475.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1475
121
Komen is Henrick zoon wijlen Dirck Stockelmans en verkoopt aan Jacob van der Hamsvoort zijnde zijn zwager, die een pacht ...
Datum 6 oktober 1475
.
122
Komen is Jacop van der Hamsvoort als wettige man van Lisbeth dochter van wijlen Dirck Stockelmans en doet afstand van zijn rechten en aanspraken ten behoeve van zijn zwager Henrick (Stockelmans, JT) inzake een pacht van 3 lopen rogge, die wijlen Dirck Stockelmans lange tijd geleden in diens testament had vermaakt en Jacop verklaart dat hij hierin door Henrick is voldaan en geeft hem kwijting en aan alle anderen die daarin kwijting behoeven.
Datum als boven

ECHTGENOOT NOG GENOEMD.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1480.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1480
163
Verschenen is Rolof zoon wijlen Jan Rolofs en heeft afstand gedaan van zijn aanspraken ten behoeve van zijn wettige dochters Margriet en Katharijn verwekt bij wijlen Mechteld dochter van Dirck Jan Henricks zijnde zijn eerste vrouw. Dat betreft zijn aanspraken in een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Aerle, , b.p. Dirck Lege, Jacop van der Hamsvoort, verder rondom in de gemeijnte.
Actum als boven. (Datum op St. Mathijsdag 1480)

ECHTGENOOT NOG GENOEMD.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1481.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1481
113
... b.p. Jacop van der Hamsvoortszwager, Dirck Jan Henriks, Roelof Jan Roelofs, de straat. ...
(geen datum en geen getuigen vermeld, JT)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1485.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1485
124
Peter zoon wijlen Jacops van der Hamsvoort heeft zijn achterstallige vordering aangetoond ...
Datum in juli
Jan zoon wijlen Jacops van der Hamsvoort uit het eerste huwelijk verkoopt met schepenbrieven van Den Bosch aan zijn broer Jan uit het laatste huwelijk een pacht van 9 lopen rogge per jaar, Oirschotse maat, welke pacht eerstgenoemde Jan van zijn vader Jacop heeft geerfd. ...
Datum 1 juli 1485

ECHTGENOOT WIJLEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1484-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1256 (Oirschot) okt 1486 – sept 1487 folio 129r
Aertken dochter wijlen Aert Janss van der Vloet
Jorden Janss van der Vloet
Jan zoon wijlen Jacop van der Hamsvoirt, uit het 1e huwelijk
.
BP 1256 (Oirschot) okt 1486 – sept 1487 folio 129r
Lijsbeth Dirck Stockelmans weduwe van Jacop van der Hamsvoirt
.
BP 1256 (Oirschot) okt 1486 – sept 1487 folio 129r, 129v
Peter Jacopss van der Hamsvoirt, uit 1e huwelijk
Jan, Dirck en Henrick, Heilwich en Mechtelt, kinderen van wijlen Jacop van der Hamsvoirt
uit het 2e huwelijk

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1488.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1488
414
... b.p. ... , Lisbeth dochter van Dirck Jan Henricks (Stockelmans) en haar kinderen, ...
(geen datum vermeld, JT)

https://www.vpnd.nl/bronnen/nb/oost-middelbeers/oost_middelbeers_regest_protocol-allerhande-akten-1488-1501.pdf
Oost- en Middelbeers, regesten van het protocol van allerhande akten 1488-1500 (1501) - Jan Toirkens
ABT januari 1490
119
Lisbeth weduwe van Jacop van der Hamsvoort verklaart dat ze aan haar dochter Mechteld een bedrag schuldig is voor diensten die deze jarenlang aan haar heeft gedaan, meer dan haar ander kinderen en ook omdat de anderen van haar kinderen al een uitzeten huisraad hebben gehad. Daarvoor krijgt Mechteld een bedrag van 28 peters, elke peter tegen 18 stuivers en dat zal ze direkt na de dood van haar moeder Lisbeth uit de meest courante bezittingen ontvangen dat Lisbeth zal nalaten. Verder zal Mechteld gewoon met de andere kinderen meeparten voor haar kindsdeeld. (geen datum en geen getuigen vermeld, JT)
.
120
Genoemde Lisbeth verklaart nog aan haar dochter Heijlwig geld schuldig te zijn dat Heijlwig vanwege roerend bezit toebehoort en van haar dochter verwekt bij Jacop Stijnen. Dat betreft een bedrag van 43 en een halve peter, elke peter tegen 18 stuivers en verder nog 13 rijnsguldens van elk 20 stuivers. Die bedragen verklaart ze schuldig te zijn en dat op onderpand van al haar bezit. Datum als boven, getuigen Brouwer en Peter Eelen.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1490.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1490
007
Jan, Dirck en Henrick, broers, verder Heijlwich en Mechteld hun zusters en allen kinderen van wijlen Jacop van der Hamsvoort, ook voor hun moeder handelend, hebben verklaard dat ze zijn betaald door ...
Datum St. Antoniusdag

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1499.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1499
144
Janna dochter van wijlen Dirck Jan Henricks (Stockelmans, JT) verkoopt met haar brieven en een testament ervan aan ... welke pacht Lisbeth weduwe van Jacops van der Hamsvoort en haar wettige zoon Dirck hadden beloofd op onderpand van een huis, tuinetc., gelegen in herdgang Aerle, waarin Dirck Jan henricks genoemd Stockelmans eerder is gestorven. ...
Datum 26 augustus 1499

2.
man‎Jan Dirck Jan "wettige zoon" Stockelmans‏‎

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1465.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1465
... b.p. Jan Dirck Stockelmans ...
Datum St. Petrusdag anno 1465

3.
woman‎Aleijt Dirck Jan Stockelmans‏‎

[Gebruikersnotities]
ZWAGER HAMSVOORT
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1468.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1468
152
Verschenen is Alijet wettige dochter van wijlen Dirck Jan Henricks ( haar broer noemt zich Stockelmans, JT) met haar voogd en verkoopt nu met schepenbrief en testament aan haar zwager Jacop van den Hamsvoort die een stuk land gelegen in Oirschot herdgang Aerle, ... zoal ze heeft geerfd van haar vader en haar moeder Berten. Voor dat bezit had Jan Dirck Jan Henricks (lees Stockelmans) afstand gedaan ten behoeve van haar volgens schepenbrief van Oirschot. ...
Datum 16 november 1468

4.
man‎Jorden Dirck Jan Stockelmans‏‎

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1471.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1471
004
... b.p. Jorden Dirck Jan Henricks (Stockelmans, JT), Jan natuurlijke zoon van Dirck Jan Henricks zijnde diens broer (Stockelmans, JT), ...
Datum 1 januari 1471

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1473.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1473
014
Komen is Jan Dirck Henricks (Stockelmans, JTI en verkoopt aan zijn wettige broer Joerden Dirck Jan Henricks die zijn erfdeel van het bezit dat Dirck in diens testament aan zijn zoon Jan had nagelaten. ...
Actum als boven. (22 januari 1473)
.
015
Komen is Joerden Dirck Jan Henricks uit de vorige akte en doet afstand van zijn aanspraken en rechten ten behoeve van zijn wettige broer Jan Dirck Jan Henricks inzake het erfdeel dat Dirck in diens testament aan Joerden had vermaakt. ..
Actum als boven.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1482.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1482
083
Komen zijn Henrick en Joerden, broers en kinderen van wijlen Dirck Stockelmans, Jan de Cort, Jan de Coster, Henrick van Esch en Jan Jacops van der Hamsvoort als uitvoerders van het testament van Jan Stockelmans en verkopen met schepenbrief en testament aan ...
(geen datum en geen getuigen vermeld, JT)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1484.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1484
072
Joerden Dirck Jan Henricks ook wel Stockelmans genoemd, belooft aan ...
(geen datum en geen getuigen vermeld, JT)

MOGELIJK echtgenote Lisbeth Aert Sichemans
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1491.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1491
182
Godstuwen weduwe van Aert Sichemans met haar voogd hierin doet afstand van haar recht van vruchtgebruik ten behoeve van haar 2 wettige kinderen Willem Sichemans en Peter Sicheman en ten behoeve van Joerden Stockelmans als man van Lisbeth en ten behoeve van Henrick van de Maerselaer als man van Heijlwigen ook beiden kinderen van genoemde Aert Sicheman en Godstuwen. Dat betreft het vruchtgebruik van alle bezit dat zijn en wijlen haar man bezaten, gelegen in Brabant of waar dan ook. Ze belooft alle lasten van haar kant af te handelen.
Datum op St. Bartholomeusdag 1491

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1492.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1492
288
Peter Aert Sichemans en Henrick van den Maerselaer als man van heijlwich, nog Joerden Stockelmans als man van Lisbeth, gezusters en dochters van Aert Sichemans, verkopen nu aan hun broer Willem Aert Sichemans, een stuk beemd genoemd de Elsdonskbeemd, gelegen in de Vloet (Vleut, Best, JT) aan de Laakstraat daar, ...
Datum 6 september 1492
.
289
Willem Aert Sichemans en Henrick van den Maerselaer als man van heijlwich, nog Joerden Stockelmans als man van Lisbeth, gezusters en dochters van Aert Sichemans, verkopen nu aan hun broer Peter Aert Sichemans, het bezit dat ze hebben geerfd van Aert Sichemans en diens vrouw Godstuwen die nog leeft, waar dat bezit zich ook bevindt, in Oirschot en Rode (St. Oedenrode, JT), behalve twee stukken beemd die Willem Sichemans vandaag heeft verkregen ...
Actum als boven.
.
301
Peter Sicheman en Joerden Stockelmans als man van Lisbeth verkopen samen aan Henrick van de Maerselaer die de helft van een pacht ...
Actum als boven. (5 november 1492)

MOGELIJK:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1499.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1499
148
Joerden Dirck Stockelmans en met hem Aert en Goijaert broers en nog Henrik, Bertken en Truijken, gezusters die voor henzelf handelen en nog voor Iken en Stuken (?), zijnde allen wettige kinderen van genoemde Joerden Stockelmans, beloven samen ...
Datum 14 september 1499

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1511.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1511
225
Joerden Dirck Stockelmans en Willem Henrick Willems als wettige man van Henrick dochter van Joerden Stockelmans, verder Aert Stockelmans verder Berta, Truiken en Merieken, dochters van Joerden Stockelmans met Jasper van Esch als hun voogd, nog Henrick Henricks van de Maerselaer als man van Iken dochter van genoemde Joerden Stockelmans met Goijaert Stockelmans, hebben een deling gemaakt.
(geen datum en geen getuigen vermeld, zie hierna, JT)
.
226
Joerden Stockelmans geeft aan zijn kinderen en schoonzoons al zijn roerend bezit over en huisraad maar hij houdt zelf wel het beste paard en de beste koe en nog wat huisraad waarvan hij het vruchtgebruik houdt zoals vermeld in de overeenkomst waarvan hij ook een exemplaar heeft. Verder krijgt Joerden ...
Datum 21 mei 1511

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1518.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1518
343
Joerden Dirck Stockelmans verkoopt aan Willem Henrick Willems en dien vrouw Henrick dochter van genoemde Joerden, waarbij zij er beide het vruchtgebruik van krijgen en hun wettige kinderen daarvan het erfrecht, een pacht ...
Datum 9 oktober 1518

WIJLEN
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1526.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 130 REGESTEN 1526
249
Willem Henrik Willems heeft zijn achterstallige vordering aangetoond als man van Henrick wettige dochter van wijlen Joerden Stockelmans, inzake een jaarlijkse pacht ...
Datum 13 december 1526

5.
womanMechteld Dirck Jan Stockelmans‏

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1473.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1473
013
Komen is Joerden zoon Dirck Jan Henricks (= Stockelmans, JT) en belooft als schuldenaar aan heer Jan Ruelens, ten behoeve van Margriet en Katalijn wettige dochters van Roelof Roelofs die door deze Roelof waren verwekt Mechteld wettige dochter vangenoemde Dirck (= Dirck Jan Henricks, JT) een pacht van 2 lopen ...
Datum 22 januari 1473
.
288
Komen is Henrick Stockelmans ook wel genoemd Dirck Jan Henricks (ofwel ook Henrick zoon Dirck Jan Henricks, JT) en doet afstand van zijn aanspraken en rechten ten behoeve van Margriet en Katalijn wettige dochter van Roelof Jan Roelofs van der Ameijden verwekt bij Mechteld dochter van Dirck Jan Henricks (=Stockelmans, JT). Dat betreft de helft van een stuk land gelegen in herdgang Aerle, ...Dat stuk land hadden ze samen geerfd van genoemde Dirck Jan Henricks en Henricks als verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve de helft van 2 en een halve oude groten. Genoemde Margriet en Katalijn moeten wel overpad aan Henrick verlenen tot aan de andere helft van het perceel waarvan is afgdeeld. Ieder zal de lasten uit de eigen helft zo betalen dat de andere helft daarvoor gevrijwaard blijft.
Datum 30 november 1473

Roelof Jan Roelofs (van der Ameijden zie akte 288 1473) x Mechteld Dirck Jan Hendricks (WIJLEN)
- Margriet
- Katharijn
Roelof Jan Roelofs x Geertruit Wouters
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1480.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1480
163
Verschenen is Rolof zoon wijlen Jan Rolofs en heeft afstand gedaan van zijn aanspraken ten behoeve van zijn wettige dochters Margriet en Katharijn verwekt bij wijlen Mechteld dochter van Dirck Jan Henricks zijnde zijn eerste vrouw. Dat betreft zijn aanspraken in een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Aerle, ...
Actum als boven. (Datum op St. Mathijsdag 1480)
.
164
Genoemde Margriet en Kathalijn met hun voogd uit de vorige akte als kinderen van Rolof Jan Rolofs hebben afstand gedaan van hun aanspraken ten behoeve van hun vader Rolof en diens wettige kinderen verwekt bij Geertruit Wouters die hij al heeft verwekt of nog zal verwekken inzake een stuk land gelegen in herdgang Aerle genoemd de Braecken, ... Nog doen ze afstand van alle pachten etc. die Rolof heeft verkregen na de dood van hun moeder Mechteld en die Katalijn waren toebedeeld of inzake de pachten etc. die ze nog zullen erven. Ze beloven dit afstanddoen altijd na te zullen komen.
Actum als boven.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1482.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1482
134
Katalijn dochter van Roelof Jan Roelofs, verder Henrick Rutgers van der Hoeven als man van Margriet dochter van genoemde Roelof verwekt bij diens eerste vrouw Mechteld dochter van Dirck Jan Henricks, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze van hun moeder Mechteld hebben geerfd en waarvan hun vader Roelof nog het vruchtgebruik bezit. ...
Datum 5 april 1482

6.
woman‎Joanna Dirck Jan Henricks‏‎

[Gebruikersnotities]
NB: JACOB VAN HAMRVOORT IS ECHTGENOOT VAN ZUS LIJSBETH.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1499.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1499
141
Dirck, Jan en Heijlwich kinderen van Jacop van der Hamsvoort, genoemde Heijlwich met haar voogd daarin, en Gerart Gerart Momboirs als man van Mechteld ook dochter van genoemde Jacop van der Hamsvoort, hebben samen beloofd aan Johanna dochter van Dirck Jan Henricks (Stockelmans, JT) die jaarlijks op Maria Lichtmisdag zolang ze leeft, die een pacht van een half mud rogge te zullen betalen, ...
(akte is niet afgemaakt, zie twee aktes hierna, JT)
.
144
Janna dochter van wijlen Dirck Jan Henricks (Stockelmans, JT) verkoopt met haar brieven en een testament ervan aan ... welke pacht Lisbeth weduwe van Jacops van der Hamsvoort en haar wettige zoon Dirck hadden beloofd op onderpand van een huis, tuinetc., gelegen in herdgang Aerle, waarin Dirck Jan henricks genoemd Stockelmans eerder is gestorven. ...
Datum 26 augustus 1499

7.
man‎Henrick Dirck Jan Henricks‏‎

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1463.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1463
023
Verschenen is Henrick Dirk Jan Henricks en Roelen Jan Roelens, verder Willem Jacop Keijmps, Huijbrecht Goijaert Keijmps, Dirck Henrick Slegen en Jan Gielis Carijns, en hebben samen en hoofdelijk beloofd om aan Goeswijn de Bruijn die een bedrag van 121 en een halve Rijnsgulden te zullen betalen per a.s. Kerstmis en zulks zonder bezwaar te kunnen maken.
Actum als boven. (13 april 1463)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1464.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1464
155
Verschenen is Gielis Jan Gielis Karijns en deze verkoopt nu met schepenbrieven van Oirschot aan Henrick Dirck Jan Henricks die een stuk land gelegen in Oirschot in de Aerlesche akkers, ...
Actum als boven. (4 juli 1464)

MOGELIJK ECHTGENOTE GEERTRUID JAN GIELIS
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1468.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1468
246
Verschenen is hier Jan Jan Gielis (van der Schueren JT) voor hemzelf handelend en voor diens zuster Lisbeth dochter van genoemde Jan Gielis, verder Henrick Stockelmans als man van Geetruid dochter van Jan Gielis, nog Aelbrecht Henricks van den Scoetals man van Aleijt ook dochter van genoemde Jan Gielis, verder Aleijt (II) evenens dochter van Jan Gielis en ze dragen nu in de vorm van een ruil aan ...
Datum 10 mei 1468

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1473.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1473
208
Komen zijn Jan Jan Gielis en Lisbeth Jan Gielis (Crijns, JT) met haar voogd, verder Henrick Dirck Jan Henricks (meestal Henrick Stockelmans genoemd, JT) als man van Geertruijd dochter van Jan Gielis, verder Aelbrecht Henricks van de Schoot als man van Aleijt dochter van Jan Gielis, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze na de dood van hun vader Jan Gielis (Crijns, JT) en hun moeder Mechteld hebben geerfd. ...
Bij deze deling krijgt Henrick Stockelmans (= Henrick Dirck Jan Henricks, JT) als echtgenoot een hofstad met een huis, grond etc. ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen (Aerle, JT), ...
Nog krijgt hij een stuk land genoemd de Cuijpershove, ter zelfder plaatse als hiervoor, ...
Actum als boven. (11 oktober 1473)
.
210
Komen is genoemde Henrick Stockelmans en belooft zijn schoonzus Lisbeth Jan Gielis die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar 6 peters te betalen ...
Actum als boven.

ZWAGER: De echtgenoot van zus Lijsbeth.
VADER WIJLEN
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1475.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1475
121
Komen is Henrick zoon wijlen Dirck Stockelmans en verkoopt aan Jacob van der Hamsvoort zijnde zijn zwager, die een pacht ...
Datum 6 oktober 1475
Zie ook 122

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1476.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1476
Komen is Henrick zoon wijlen Dirck Henricks die men ook wel Stockelmans noemt, en belooft zijn broer Jan die een jaarlijkse pacht van 3 lopen rogge te gaan betalen, ... op onderpand van zijn kindsdeel dat hij van zijn ouders heeft geerfd, ... welke3 lopen rogge Dirck zoon wijlen Jan Henricks die men Stockelmans noemt in diens testament aan zijn zoon Joerden had vermaakt en Joerden weer had gewisseld met zijn broer voor een perceel land.
Datum als boven (3 mei 1476)

MOGELIJK:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1477.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1477
078
Komen is Henrick Dirck Stockelmans als wettige man van Geertruid dochter van wijlen Jan Gielen (Crijns, JT) en verkoopt al het door hem geerfde bezit dat hij als echtgenoot heeft geerfd van Katalijn Gielis zijnde de tante van zijn vrouw en van haar broers en zusters, waar dat bezit zich ook bevindt. Hij verkoopt zijn erfdeel nu aan zijn zwager Gielis zoon wijlen Jan Gielis en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.
Datum 5 juni 1477
.
080
Komen is Henrick Dirck Stockelmans als wettige man van Geertruid dochter van wijlen Jan Gielis en belooft Gielis Jan Gielis dat hij een pacht van twee en halve zester rogge zal betalen, ...
Actum als boven.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1482.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1482
083
Komen zijn Henrick en Joerden, broers en kinderen van wijlen Dirck Stockelmans, Jan de Cort, Jan de Coster, Henrick van Esch en Jan Jacops van der Hamsvoort als uitvoerders van het testament van Jan Stockelmans en verkopen met schepenbrief en testament aan ...
(geen datum en geen getuigen vermeld, JT)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1487.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1487
Henrick zoon wijlen Dirck Stockelmans als man van Geertruijd dochter van wijlen Jan Gielis (Crijns, JT) verkooppt aan ...
Datum 23 juni 14872e huwelijk/ relatie
man‎Dirck Jan Henricks van Aerle‏‎
Zoon van Jan Henricks Aerle en N.N.‏.


Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kind:

1.
manJan Dirck Jan "natuurlijke zoon" Stockelmans‏
Overleden ‎1489
[bron]
Overleden tussen data onderstaande aktes mbt Best. Dus na okt 1479 en voor sep 1489
Zie akte 173. Overleden na 4 maart 1489.

Dus overleden in 1489.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1368-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1249 (Best) okt 1479 – sept 1480 folio 127v
(Aerle)
Jan Dirx Stockelmans en zijn broer Jan natuurlijke zoon wijlen Dirck Stockelmans

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1368-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1258 (Best) okt 1488 – sept 1489 folio 453r
Dirck zoon van wijlen Jan Stockelmans en van wijlen Aleijt Dirck Weijten en zijn broers Jan, Henrick, Dirck, Jacop en zijn zuster Aleijt

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1489.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1489
173
Herman Wouters van Aerle verkoopt aan Jan natuurlijke zoon van Dirck Jan Henricks een stuk land, genoemd de Braeck, ...
Datum als boven. (4 maart 1489)
Zie ook 174

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1440-1463.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1218 (Best) okt 1447 – sept 1448 folio 100r
Lijsbeth weduwe van Wouter Geritss van der Capellen en haar kinderen Gerit, Hilleke en Goetstu
Jan natuurlijke zoon van Dirck Jan Henrix
.
BP 1225 (Best) okt 1454 – sept 1455 folio 76r
(Aerle)
Jan natuurlijke zoon van Dirck zoon wijlen Jan Henricx van Aerle
Dirck Henrix die Leghe
.
BP 1225 (Best) okt 1454 – sept 1455 folio 100r
(Aerle)
Dirck Jan Henrix van Aerle
Dirck Henrix die Leghe
Jan natuurlijke zoon van Dirck Jan Henrix van Aerle

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1463.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1463
063
... b.p. Jan natuurlijke zoon van Diederick Jan Henricks, ...
Datum 21 augustus 1463

RELATIE: Jan zoon van Dirck Jan Henricks (akte 123) en Jan Dirck Stockelmans (akte 124) ZIJN ZELFDE PERSOON.
OUDERLIJK GEZIN? (waarom dan?) - WAAROM WORDT HIER NIET VERMELD 'natuurlijke zoon' - TWEE JANNEN???
Dirck Jan Henricks Stockelmans x Berten (weduwe)
- Jan
- Aleijt
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1468.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1468
123
Verschenen is hier Bert weduwe van Dirck Jan Henricks ( zie hierna = Stockelmans, JT) met haar voogd en ze doet afstand van haar vruchtgebruik in een stuk land gelegen in Oirschot herdgang Aerle, ten behoeve van haar zoon Jan en haar dochter Aleijt, ...
Actum als boven. (6 november 1468)
.
124
Verschenen is Jan Dirck Stockelmans (zie vorige akte daar is hij een zoon van Dirck Jan Henricks, hij voert voortaan de naam Stockelmans, JT) en doet afstand van zijn aanspraken en erfdeel ten behoeve van zijn zuster Aleijt. Dat betreft zijn deel van een stuk land gelegen in herdgang Aerle zoals hiervoor omschreven. Jan belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen.
Actum als boven.
.
125
Verschenen is hier Aleijt Dirck Jan Henricks uit de vorige akte samen met haar voogd en ze belooft haar moeder Berten dat ze haar leven lang de helft van het stuk land mag blijven gebruiken gelegen te Aerle, zoals hiervoor is omschreven.
Actum als boven.

Dirck Weijten x Covegonden
- Jacob
- Aleijt x Jan natuurlijke zoon van Dirck Stockelmans
- Covegonden x Gijsbrecht Gijsbrechts Bijngelaer
- Heijlwich x Bitus Bittus
- Lisbeth
- Margriet
- Woutgaert
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1468.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1468
146
Verschenenzijn (Woutgaert Dirck Weijten = doorgestreept, JT) Jacop Dirck Weijten, verder Jan natuurlijke zoon van Dirck Stockelmans als man van Aleijt dochter van genoemde Dirck, verder Gijsbrecht Gijsbrechts Bijngelaer (?) als man van Covegonden wettige dochter van genoemde Dirck, Bitus Bittus als man van Heijlwich eveneens dochter van genoemde Dirck, en nog Lisbeth en Margriet dochters van genoemde Dirck en hebben afstand gedaan ten behoeve van Woutgaert Dirck Weijten inzake alle bezit dat zevan hun vader Dirck en moeder Covegonden hebben geerfd, ...
Datum 15 november 1468 (akte is zwaar doorgestreept, JT)
.
150
Verschenen zijn Jacop Dirck Weijten, verder Jan natuurlijke zoon van Dirck Stockelmans als man van Aleijt dochter van genoemde Dirck, verder Gijsbrecht Gijsbrechts Bijngelaer (?) als man van Covegonden wettige dochter van genoemde Dirck en nog Bittus Bittus als man van Heijlwich eveneens dochter van genoemde Dirck, en nog Lisbeth en Margriet dochters van genoemde Dirck en hebben afstand gedaan ten behoeve van hun broer Woutgaert Dirck Weijten inzake een stuk land genoemd het Beijensland, gelegen in Oirschot onder Best ...
Datum als boven
.
152
Verschenen is Alijet wettige dochter van wijlen Dirck Jan Henricks ( haar broer noemt zich Stockelmans, JT) met haar voogd en verkoopt nu met schepenbrief en testament aan haar zwager Jacop van den Hamsvoort die een stuk land gelegen in Oirschot herdgang Aerle, ... zoal ze heeft geerfd van haar vader en haar moeder Berten. Voor dat bezit had Jan Dirck Jan Henricks (lees Stockelmans) afstand gedaan ten behoeve van haar volgens schepenbrief van Oirschot. ...
Datum 16 november 1468

JAN NATUURLIJKE ZOON HEEFT EEN BROER JORDEN
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1471.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1471
004
... b.p. Jorden Dirck Jan Henricks (Stockelmans, JT), Jan natuurlijke zoon van Dirck Jan Henricks zijnde diens broer (Stockelmans, JT), ...
Datum 1 januari 1471

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1368-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1241 (Best) okt 1471 – sept 1472 folio 333r
Jan natuurlijke zoon van Dirck Jan Henrix
Gerit, Hilleke en Goetstu kinderen van wijlen Wouter Geritss van der Cappellen
.
BP 1249 (Best) okt 1479 – sept 1480 folio 127v
(Aerle)
Jan Dirx Stockelmans en zijn broer Jan natuurlijke zoon wijlen Dirck Stockelmans

TWEE MAAL JAN!
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1368-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1249 (Best) okt 1479 – sept 1480 folio 127v
(Aerle)
Jan Dirx Stockelmans en zijn broer Jan natuurlijke zoon wijlen Dirck Stockelmans

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1480.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1480
036
Verschenen is Jan Dirck Stockelmans en verkoopt aan Jan de Cort die een pacht van een mud rogge per jaar, ...
Datum 6 februari 1480

JAN NATUURLIJKE ZOON DIRCK STOCKELMANS
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1482.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1482
188
... Ze verkopen de rente voor de helft aan Aert de Crom en voor de andere helft aan Jan natuurlijke zoon van Dirck Stockelmans ...
Datum op St. Hubertusdag 1482

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1483.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1483
336
... b.p. Jan natuurlijke zoon van Dirck Jan Henricks (=Stockelmans, JT) en zijn kinderen, ...
Datum op St. Thomasdag 1483

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1484.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1484
120
... b.p. heer Aert de Crom priester, Henrick Slegen, Jan natuurlijke zoon van Dirck Jan Haecks, ...
Datum 3 maart 1484

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1485.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1485
040
... aan Jan natuurlijke zoon van Dirck Stockelmans. ...
Actum als boven. (13 februari 1485)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1484-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1266 (Oirschot, Heerbeek) okt 1497 – sept 1498 folio 284r
Jan Henrix Stockelmans
Jan Gielis Karijns
Jan natuurlijke zoon van Dirck Jan Henrickxs van Arle

GEZIN
NB TWEE ZOONS GENAAMD DIRCK!
NB ZOWEL JAN ALS ZIJN ECHTGENOTE OVERLEDEN!
.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1368-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1258 (Best) okt 1488 – sept 1489 folio 453r
Dirck zoon van wijlen Jan Stockelmans en van wijlen Aleijt Dirck Weijten en zijn broers Jan, Henrick, Dirck, Jacop en zijn zuster Aleijt

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1489.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1489
173
Herman Wouters van Aerle verkoopt aan Jan natuurlijke zoon van Dirck Jan Henricks een stuk land, genoemd de Braeck, ...
Datum als boven. (4 maart 1489)
Zie ook 174
.
277
... b.p. Jan natuurlijke zoon van Dirck Stockelmans, ...
Datum 13 juli 1489

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1494.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1494
055
... b.p. ... Jan natuurlijke zoon van Dirck Stockelmans, ...
Datum 18 februari 1494

GEZIN:
JAN DIRCK STOCKELMANS
- Heer Henrick
- Dirck (is er 1 of 2 Dirck-en in dit gezin?
- Jacob
- Aleijt x Henrick Gijsbrecht van der Achter
- Jan (wijlen) x Heijlwig Wouter Rutten
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1518.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1518
337
Heer Henrick, priester en Dirck en Jacop, broers, verder Henrick Gijsbrecht van der Achter als man van Aleijt, allen wettige kinderen van Jan Dirck Stockelmans, verder Jan en Wouter als broers en kinderen van wijlen Jan Jan Stockelmans verwekt bij Heijlwig dochter van Wouter Rutten, doen afstand van hun aanspraken ten behoeve van Dirck Jan Dirck Stockelmans (broer van o.a. heer Henrick Stockelmans, JT) inzake een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Aerle,...
Datum op St. Mercusdag 1518
.
338
Heer Henrick, priester, Dirck en Jacop broers en kinderen van wijlen Jan Dirck Stockelmans, verder Jan en Wouter broers en kinderen van wijlen Jan Jan Dirck Stockelmans verwekt bij Heijlwig dochter van Wouter Rutten, doen afstand van hun aanspraken ten behoeve van Henrick Gijsbrecht van der Achter inzake een pacht ...
.
341
Heer Henrick, priester, verder Dirck en Jacop, broers en kinderen van wijlen Jan Dirck Stockelmans doen afstand van hun aanspraken inzake een stuk land, groot 2 en een half lopenzaad gelegen in herdgang Aerle, ...
Datum op St. Mercusdag (?) in december 1518

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1519.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1519
195
... b.p. Jan natuurlijke zoon van Dirck Henricks en zijn kinderen,... <=== ANDER PERSOON? jan dirck JAN hendricks. Zie ook akte 067 van 1558. Zelfde fragment!
Datum 6 april 1519

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1544.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 135 REGESTEN 1544
180
... en heeft beloofd om voortaan aan de erfgenamen van Jan Dirck Stockelmans ... die eerder voor schepenen van Den Bosch was beloofd door deze Jan Dirck Stockelmans uit bepaalde onderpanden gelegen in Oirschot, herdgang Spoordonck d.d. 14 oktober 1579 ( moet wrsch. zijn 1479 ? ). ...
Datum 28 juni 1544


Voor meer informatie: bertho@derikx.com